15 C
Antananarivo
Thu 23 Sep 2021 06:29

No posts to display

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
15 ° C
15 °
15 °
94 %
2.1kmh
40 %
Thu
26 °
Fri
24 °
Sat
24 °
Sun
22 °
Mon
25 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Arlette Ramaroson – Mangataka ny mpitondra hitondra ny resaka Nosy Malagasy amin’ny Fivoriambe faha-76 ny ONU

Isambilo

Hanomboka amin’ity herinandro ity any New-York Etazonia, misy ny foiben-toeran’ny Firenena Mikambana (ONU), ny Fivoriambe faha-76 an’ity fikambanana iraisam-pirenena, anisan’ny lehibe indrindra maneran-tany ity. Araka ny fantatra dia handray anjara amin’izany ny delegasiona Malagasy tarihan’ny filoha Andry Rajoelina. Noho izay antony izay, miantso ny mpitondra eto amintsika Ramatoa Arlette Ramaroson avy amin’ny fikambanana ANM: Association Nosy Malagasy, mangataka ny mpitondra eto Madagasikara hitondra ny resaka momba ireo Nosy ireo sy ny famerenana azy amintsika, ao amin’ity Fivoriamben’ny ONU ity.

Nanambara ity mpitsara iraisam-pirenena teo aloha ity, fa “isan-taona, isan-taona dia ahemotra ny fandinihina ny fomba famerenana ny nosy malagasy amin’ny Malagasy, satria tsy mangataka isika. Tamin’ny 71ème Assemblée Générale des Nations Unies dia nametraka projet de résolution nationale ny fikambanana Nosy Malagasy na ANM tamin’ny governemanta Malagasy, mba holaniana ny fomba famerenana ny Nosy Malagasy sy ny fialàn’ny frantsay ao, nefa tsy napetraky ny fanjakàna. Nangataka koa izahay ANM, mba ho mambran’ny délégation sy hijoro ao amin’ny commission mandinika ny décolonisation hitaky ny Nosy Malagasy fa tsy nisy valiny. Ny malagasy manaiky fa ny volonté politique no tsy misy. Mangataka anareo fanjakàna mba hijoro amin’ity 76ème session ity”, hoy izy.

Nanambara koa Ramatoa Arlette Ramaroson fa ny vaomiera nasionaly ny Nosy Malagasy dia mandrakotra fikambanana maro, antoko politika sy vahoaka tsotra mitaky ny Nosy Malagasy. Dia ho hita eo indray amin’ity indray mitoraka ity ny mahakasika izay raharaha izay, satria efa ho any ihany ilay “Filoha sans qualité”!

www.gvalosoa.net/2021/09/22/arlette-ramaroson-mangataka-ny-mpitondra-hitondra-ny-resaka-nosy-mala...
... TohinyFintinina

19 ora lasa

Arlette Ramaroson – Mangataka ny mpitondra hitondra ny resaka Nosy Malagasy amin’ny Fivoriambe faha-76 ny ONU

Isambilo

Hanomboka amin’ity herinandro ity any New-York Etazonia, misy ny foiben-toeran’ny Firenena Mikambana (ONU), ny Fivoriambe faha-76 an’ity fikambanana iraisam-pirenena, anisan’ny lehibe indrindra maneran-tany ity. Araka ny fantatra dia handray anjara amin’izany ny delegasiona Malagasy tarihan’ny filoha Andry Rajoelina. Noho izay antony izay, miantso ny mpitondra eto amintsika Ramatoa Arlette Ramaroson avy amin’ny fikambanana ANM: Association Nosy Malagasy, mangataka ny mpitondra eto Madagasikara hitondra ny resaka momba ireo Nosy ireo sy ny famerenana azy amintsika, ao amin’ity Fivoriamben’ny ONU ity.

Nanambara ity mpitsara iraisam-pirenena teo aloha ity, fa “isan-taona, isan-taona dia ahemotra ny fandinihina ny fomba famerenana ny nosy malagasy amin’ny Malagasy, satria tsy mangataka isika. Tamin’ny 71ème Assemblée Générale des Nations Unies dia nametraka projet de résolution nationale ny fikambanana Nosy Malagasy na ANM tamin’ny governemanta Malagasy, mba holaniana ny fomba famerenana ny Nosy Malagasy sy ny fialàn’ny frantsay ao, nefa tsy napetraky ny fanjakàna. Nangataka koa izahay ANM, mba ho mambran’ny délégation sy hijoro ao amin’ny commission mandinika ny décolonisation hitaky ny Nosy Malagasy fa tsy nisy valiny. Ny malagasy manaiky fa ny volonté politique no tsy misy. Mangataka anareo fanjakàna mba hijoro amin’ity 76ème session ity”, hoy izy.

Nanambara koa Ramatoa Arlette Ramaroson fa ny vaomiera nasionaly ny Nosy Malagasy dia mandrakotra fikambanana maro, antoko politika sy vahoaka tsotra mitaky ny Nosy Malagasy. Dia ho hita eo indray amin’ity indray mitoraka ity ny mahakasika izay raharaha izay, satria efa ho any ihany ilay “Filoha sans qualité”!

http://www.gvalosoa.net/2021/09/22/arlette-ramaroson-mangataka-ny-mpitondra-hitondra-ny-resaka-nosy-malagasy-aminny-fivoriambe-faha-76-ny-onu/

Fampianarana – Tsy voatery ho tsara avokoa ireo sekoly ambony mijoro eto

Radafy

Ao anaty fotoana tanteraka amin’ny fiomanana amin’ny fomba hidiran’ny mpianatra afa-panadinana bakalorea, amin’ireo ivontoerana na sekoly amin’ny ambaratonga ambony izao. Heno sy hita etsy sy eroa ireo toerana anatanterahan’ireo sekoly ambony maro samihafa na miankina na tsia amin’ny fanjakana ny velatseho isan-karazany, ho fampahafantarana ny mpianatra izay tokony ho lalan-kizorany manomboka izao raha hanohy fianarana. Tsy tokony hohadinoina, fa sahirana tokoa ny ankamaroan’izy ireo, mba tsy ilazana ho saika izy rehetra mihitsy, nandritry ny krizy ara-pahasalamana sy ny fepetra noraisin’ny fitondrana tao anatin’izany. Misy hatramin’izao fotoana izao tsy mbola tafarina mihitsy, ka tsy mahaloa ny karaman’ireo mpampianatra ao aminy. Araka izany dia tena fotoana mety amin’izy ireo tokoa ny fotoana toy izao, hisintonana ny mpianatra hiditra ao aminy amin’ny alalan’ireo tolotra amin’ny lalam-piofanana misy ao aminy. Tsy voatery ho tsara avokoa anefa ireo sekoly ambony mijoro eto, ny lalam-piofanana ao aminy sy ny kalitaon’ny fampianarana na ny toeram-pianarana ihany koa. Mila mijery tsara izay ny mpianatra sy mamakafaka tsara, alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra amin’izay safidy hatao, mba tsy hanenina avy eo sy ho very fotoana sy lany andro. Efa nisy sekoly ambony tsy miankina namitaka mpianatra teto ary nampalahelo tokoa izy ireo, fa nikatona antenatenam-potoana amin’ny taom-pianarana ilay sekoly. Avy eo sahirana ireo mpianatra nitady sekoly hafa nifindrana satria misy ireo tsy mety mandray azy noho ny fahafantarana ny zava-nitranga.

Rehefa jerena koa anefa tsy sekoly ambony maro no manao ilay velatseho, fa vitsivitsy ihany. Misy antony tsy ahavitan’izy ireo izany, ary tsy isalasalana ny antony iray lehibe dia resaka ara-bola takiana amin’ny fandraisana anjara. Ilay sekoly rahateo koa vizana amin’io lafiny io noho ny zava-nitranga teto amin’ny firenena. Etsy ankilan’izay, tena nanampy sy namaha ny olan’ny mpianatra ve ireny hetsika ireny? Tsy lavina, mety ho maro tokoa no voatoro lalana sy tsy diso safidy, ary tena ilaina ireny. Mety mbola hisy ihany koa anefa ireo tsy tafavoaka na dia nisy aza ireny hetsika ireny indrindra, ny zanaka Malagasy tsy afa-miditra sy mitsidika ny fampirantiana noho ny tsy fahafahana ara-bola firy. Manaporofo izay ny mbola fisian’ireo mamerin-taona ary misy aza tsy tafavoaka mihitsy ao amin’ny taona voalohany amin’ny sampam-pianarana nosafidiany ary ny niafaràny voatery miàla ao amin’ilay sampam-pianarana. Fahita izany eny amin’ny Anjerimanontolo. Araka izany, antony roa eo no mahatonga izany: ny tsy nahazoana toro-lalana sy toro-hevitra mazava amin’ny safidy nataony ilay mpianatra, na izy mihitsy no efa ratsy fototra ara-pahaizana sy fahalalana tany amin’ny sekoly ambany. Amin’ity tranga farany ity, dia azo lazaina ho kisendrasendra ihany no nahaa afa-panadinana ilay mpianatra na ny mpitsara fanadinana ihany koa no manao kitoatoa sy an-tsirambina, fa maika hahavita asa fitsarana sy maim-bola fotsiny ihany. Iaraha-mahita ihany ny fitondrantenan’izy ireo rehefa haka ny “vacation” tamin’ny fitsarana fanadinana nataony, fa tsy ahitana taratra izany maha mpampianatra sy mpanabe azy intsony amin’ny fisisihana sy fifanosehana na fisongonan’olona eo am-pilaharana. Misy lesoka koa ve ny fanabeazana azon’izy ireny nefa asa fampianarana no ataony? Tsy atao hahagaga araka izany koa raha misy lesoka ny fanabeazana azon’ny mpianatra sy tanora.

Na dia efa tara aza, ary maro no lasibatra amin’izany rehetra izany dia mbola fotoana izao hanarenana ny lesoka sy hamahana ny olana maro samihafa. Izay tsy mety anarina ihany sy tsy vonona hiova famindra sy fomba fiasa no tsy misy azo atao aminy. Fatiantoka hoan’ny firenena izany ary fositra tsy mampandroso azy.

www.gvalosoa.net/2021/09/22/fampianarana-tsy-voatery-ho-tsara-avokoa-ireo-sekoly-ambony-mijoro-eto/
... TohinyFintinina

19 ora lasa

Fampianarana – Tsy voatery ho tsara avokoa ireo sekoly ambony mijoro eto

Radafy

Ao anaty fotoana tanteraka amin’ny fiomanana amin’ny fomba hidiran’ny mpianatra afa-panadinana bakalorea, amin’ireo ivontoerana na sekoly amin’ny ambaratonga ambony izao. Heno sy hita etsy sy eroa ireo toerana anatanterahan’ireo sekoly ambony maro samihafa na miankina na tsia amin’ny fanjakana ny velatseho isan-karazany, ho fampahafantarana ny mpianatra izay tokony ho lalan-kizorany manomboka izao raha hanohy fianarana. Tsy tokony hohadinoina, fa sahirana tokoa ny ankamaroan’izy ireo, mba tsy ilazana ho saika izy rehetra mihitsy, nandritry ny krizy ara-pahasalamana sy ny fepetra noraisin’ny fitondrana tao anatin’izany. Misy hatramin’izao fotoana izao tsy mbola tafarina mihitsy, ka tsy mahaloa ny karaman’ireo mpampianatra ao aminy. Araka izany dia tena fotoana mety amin’izy ireo tokoa ny fotoana toy izao, hisintonana ny mpianatra hiditra ao aminy amin’ny alalan’ireo tolotra amin’ny lalam-piofanana misy ao aminy. Tsy voatery ho tsara avokoa anefa ireo sekoly ambony mijoro eto, ny lalam-piofanana ao aminy sy ny kalitaon’ny fampianarana na ny toeram-pianarana ihany koa. Mila mijery tsara izay ny mpianatra sy mamakafaka tsara, alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra amin’izay safidy hatao, mba tsy hanenina avy eo sy ho very fotoana sy lany andro. Efa nisy sekoly ambony tsy miankina namitaka mpianatra teto ary nampalahelo tokoa izy ireo, fa nikatona antenatenam-potoana amin’ny taom-pianarana ilay sekoly. Avy eo sahirana ireo mpianatra nitady sekoly hafa nifindrana satria misy ireo tsy mety mandray azy noho ny fahafantarana ny zava-nitranga.

Rehefa jerena koa anefa tsy sekoly ambony maro no manao ilay velatseho, fa vitsivitsy ihany. Misy antony tsy ahavitan’izy ireo izany, ary tsy isalasalana ny antony iray lehibe dia resaka ara-bola takiana amin’ny fandraisana anjara. Ilay sekoly rahateo koa vizana amin’io lafiny io noho ny zava-nitranga teto amin’ny firenena. Etsy ankilan’izay, tena nanampy sy namaha ny olan’ny mpianatra ve ireny hetsika ireny? Tsy lavina, mety ho maro tokoa no voatoro lalana sy tsy diso safidy, ary tena ilaina ireny. Mety mbola hisy ihany koa anefa ireo tsy tafavoaka na dia nisy aza ireny hetsika ireny indrindra, ny zanaka Malagasy tsy afa-miditra sy mitsidika ny fampirantiana noho ny tsy fahafahana ara-bola firy. Manaporofo izay ny mbola fisian’ireo mamerin-taona ary misy aza tsy tafavoaka mihitsy ao amin’ny taona voalohany amin’ny sampam-pianarana nosafidiany ary ny niafaràny voatery miàla ao amin’ilay sampam-pianarana. Fahita izany eny amin’ny Anjerimanontolo. Araka izany, antony roa eo no mahatonga izany: ny tsy nahazoana toro-lalana sy toro-hevitra mazava amin’ny safidy nataony ilay mpianatra, na izy mihitsy no efa ratsy fototra ara-pahaizana sy fahalalana tany amin’ny sekoly ambany. Amin’ity tranga farany ity, dia azo lazaina ho kisendrasendra ihany no nahaa afa-panadinana ilay mpianatra na ny mpitsara fanadinana ihany koa no manao kitoatoa sy an-tsirambina, fa maika hahavita asa fitsarana sy maim-bola fotsiny ihany. Iaraha-mahita ihany ny fitondrantenan’izy ireo rehefa haka ny “vacation” tamin’ny fitsarana fanadinana nataony, fa tsy ahitana taratra izany maha mpampianatra sy mpanabe azy intsony amin’ny fisisihana sy fifanosehana na fisongonan’olona eo am-pilaharana. Misy lesoka koa ve ny fanabeazana azon’izy ireny nefa asa fampianarana no ataony? Tsy atao hahagaga araka izany koa raha misy lesoka ny fanabeazana azon’ny mpianatra sy tanora.

Na dia efa tara aza, ary maro no lasibatra amin’izany rehetra izany dia mbola fotoana izao hanarenana ny lesoka sy hamahana ny olana maro samihafa. Izay tsy mety anarina ihany sy tsy vonona hiova famindra sy fomba fiasa no tsy misy azo atao aminy. Fatiantoka hoan’ny firenena izany ary fositra tsy mampandroso azy.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/22/fampianarana-tsy-voatery-ho-tsara-avokoa-ireo-sekoly-ambony-mijoro-eto/

EDITO 21 septambra – Sisintany – Tsy hita ho nihidy tanteraka akory

Sôh’son

Natao naresaka fa hoe hisokatra amin’ny fiandohan’ny volana oktobra izao ny sisintany, sy ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara, ao anatin’izany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Niainga avy amin’ny resaka tany Paris-Frantsa izany, izay nataon’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, ary dia nitohy teto an-toerana mandraka ankehitriny. Niteraka resabe io fampahafantarana io ary samy nanana ny heviny ny olom-pirenena. Fa ny fanontaniana mipetraka mazava dia hoe: tena nihidy marina ve ny sisintany sy ny seranam-piaramanidina teto amintsika?

Raha araka ny re ambaran’ny haino aman-jery samihafa avy amin’ny fampitam-baovao, tao anaty filazana ny fepetra ny amin’ny hoe mihidy, dia misy hatrany fiaramanidina avy ivelany, indrindra ny avy amin’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka frantsay, toa isan-kerinandro, misy indroa mihitsy mitondra olona avy any ivelany. Tsy resahina intsony ny hafa. Heno ihany koa ny fisian’olona samihafa tafavoaka teto Madagasikara ary misy aza ireo ivelany tsy ao anaty sokajin’olona nofaritan’ny fitondrana akory. Anisan’izany ireo olona maromaro saika hivoaka eto Madagasikara tamin’iny herinandro lasa teo iny. Toa tsy misy ifandraisany amin’ny andraikitra tanany eto amin’ny firenena no saika hivoahany any ivelany. Toy izany koa ireo olona samihafa nentin’ny Filohan’ny Repoblika tany Frantsa, nanoherana ny hetsiky ny RMDM tany an-toerana. Izany hoe nisy hatrany ny fivezivezen’ny fiaramanidina sy olona samihafa na dia nambara aza fa mihidy ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara. Koa inona izany no lazaina hoe hosokafana? Tsy karazany nisy famitaham-bahoaka ve izany? Ny vahoaka Malagasy rahateo efa ataon’izao fitondrana izao ho tompon-trano mihono mandrakariva.

Varavarana ndeha ambara hoe nitafitafy, mba tsy ilazana hoe nivoha ny seranam-piaramanidina teto Madagasikara tao anatin’izay fotoana nilazana ho nandraisana fepetra izay. Ka tokony hambara mazava amin’ny vahoaka izany, ary ny tokony holazaina dia ny amin’ny fanamafisana ny fisokafany bebe kokoa amin’izay. Ny adihevitra iray lehibe ao anatin’izany ihany koa dia hoe ho voafehy sy ho araky ny tomponandraikitra ve ny fanaraha-maso ny olona hampidirina eto amintsika, raha hisokatra malalaka be amin’izay ny seranana, indrindra eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana? Ny valanaretina mantsy iaraha-mahalala ihany, fa tsy mbola foana tanteraka akory, indrindra ny any ivelany. Ka sao dia hampirongatra ny valanaretina andiany faha-3, na 3ème vague indray, izao ho fanokafana midanadana amin’izay ny sisintany izao!

www.gvalosoa.net/2021/09/22/edito-21-septambra-sisintany-tsy-hita-ho-nihidy-tanteraka-akory/
... TohinyFintinina

19 ora lasa

EDITO 21 septambra – Sisintany – Tsy hita ho nihidy tanteraka akory

Sôh’son

Natao naresaka fa hoe hisokatra amin’ny fiandohan’ny volana oktobra izao ny sisintany, sy ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara, ao anatin’izany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Niainga avy amin’ny resaka tany Paris-Frantsa izany, izay nataon’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, ary dia nitohy teto an-toerana mandraka ankehitriny. Niteraka resabe io fampahafantarana io ary samy nanana ny heviny ny olom-pirenena. Fa ny fanontaniana mipetraka mazava dia hoe: tena nihidy marina ve ny sisintany sy ny seranam-piaramanidina teto amintsika?

Raha araka ny re ambaran’ny haino aman-jery samihafa avy amin’ny fampitam-baovao, tao anaty filazana ny fepetra ny amin’ny hoe mihidy, dia misy hatrany fiaramanidina avy ivelany, indrindra ny avy amin’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka frantsay, toa isan-kerinandro, misy indroa mihitsy mitondra olona avy any ivelany. Tsy resahina intsony ny hafa. Heno ihany koa ny fisian’olona samihafa tafavoaka teto Madagasikara ary misy aza ireo ivelany tsy ao anaty sokajin’olona nofaritan’ny fitondrana akory. Anisan’izany ireo olona maromaro saika hivoaka eto Madagasikara tamin’iny herinandro lasa teo iny. Toa tsy misy ifandraisany amin’ny andraikitra tanany eto amin’ny firenena no saika hivoahany any ivelany. Toy izany koa ireo olona samihafa nentin’ny Filohan’ny Repoblika tany Frantsa, nanoherana ny hetsiky ny RMDM tany an-toerana. Izany hoe nisy hatrany ny fivezivezen’ny fiaramanidina sy olona samihafa na dia nambara aza fa mihidy ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara. Koa inona izany no lazaina hoe hosokafana? Tsy karazany nisy famitaham-bahoaka ve izany? Ny vahoaka Malagasy rahateo efa ataon’izao fitondrana izao ho tompon-trano mihono mandrakariva.

Varavarana ndeha ambara hoe nitafitafy, mba tsy ilazana hoe nivoha ny seranam-piaramanidina teto Madagasikara tao anatin’izay fotoana nilazana ho nandraisana fepetra izay. Ka tokony hambara mazava amin’ny vahoaka izany, ary ny tokony holazaina dia ny amin’ny fanamafisana ny fisokafany bebe kokoa amin’izay. Ny adihevitra iray lehibe ao anatin’izany ihany koa dia hoe ho voafehy sy ho araky ny tomponandraikitra ve ny fanaraha-maso ny olona hampidirina eto amintsika, raha hisokatra malalaka be amin’izay ny seranana, indrindra eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana? Ny valanaretina mantsy iaraha-mahalala ihany, fa tsy mbola foana tanteraka akory, indrindra ny any ivelany. Ka sao dia hampirongatra ny valanaretina andiany faha-3, na 3ème vague indray, izao ho fanokafana midanadana amin’izay ny sisintany izao!

http://www.gvalosoa.net/2021/09/22/edito-21-septambra-sisintany-tsy-hita-ho-nihidy-tanteraka-akory/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

19 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Izany ny henjana. Loza! ... TohinyFintinina

20 ora lasa

Izany ny henjana. Loza!

Hafakely mihitsy ity prezidà ity. Afabaraka indray ny Malagasy. ... TohinyFintinina

20 ora lasa

Hafakely mihitsy ity prezidà ity.  Afabaraka indray ny Malagasy.

Eliana Bezaza – Tsy adim-poko ny rafitra Federaly

Ny Valosoa

Vahinin’ny fandaharana “Sahia Lasa Zao” tao amin’ny Radio Mada, ny Radio MBS ary ny televiziona MBS omaly alina, ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza, izay tsy iza fa zafikelin’ny filoha Philibert Tsiranana, filohan’ny Repobika voalohany, nitondra an’i Madagasikara taorian’ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Tao anatin’izany no niresahana mikasika ny vehivavy manao politika, sy ny fiainan-pirenena amin’ny ankapobeany ary ny zavamisy any Mahajanga sy ny faritra Sofia fiaviany.

Ny antoko PSD dia mbola tsy nifidy niaraka amin’ny mpanohitra hatreto, saingy efa mahatsapa izahay hoy Eliana Bezaza, fa efa ampy ny 100 andro nanomezana ny fitondrana ireo fe-potoana, ka tsy nitenenany mihitsy, satria sarotra ny mitondra firenena. Ankehitriny efa misasaka mahery ny fotoam-piasan’ny mpitondra nefa tsy misy tanteraka ny fampanantenana izay natao. Mikasika ny any Sofia tanindrazany dia nanambara ny sekretera nasionalin’ny antoko PSP Eliana Bezaza, fa manjaka ny tsy fandriampahalemana, nefa governora mpitari-tafika no any antoerana. Ny fampanantenana nataon’ny mpitondra fanjakàna toy ny hananganana Oniversite any Anahidrano distrikan’Antsohihy, tanindrazan’ny filoha Dadabe Tsiranana, efa hoe herintaona lasa izao ny 14 oktobra 2020 fahatsiarovana ny nijoroan’ny Repoblika teto Madagasikara, bozaka no lava be maniry, fa tsy misy zavatra mandeha hatramin’izao. Ao Mahajanga dia manao zavatra tsy mifanaraka amin’ny filan’ny mponina, fa tombontsoa an’olon-tokana no omena tombondahiny. Raha resaka demokrasia eto Madagasikara dia tsy manjaka ny demokrasia amin’ny fanagadragàna olona maneho hevitra . Ny haino amanjerim-panjakàna toy ny RNM sy TVM dia voarara tsy azo idiran’ny olona heverina ho tsy mitovy hevitra amin’ny fanjakàna. Raha nilaza ny mpitondra ankehitriny, fa tsy nisy zavabitan’ireo mpitondra nifandimby teto nandritra ny 60 taona, fa izao vao manarina ny tsy vitan’ny teo aloha dia tokony havadibadika ihany ny lela vao miteny, satria manjary any aminao no mifatratra ny zavatra rehetra hoy izy. Maro ny zavabitan’ny mpitondra teo aloha ary tsy ho voafafa izany na takonana aza.

Mikasika ny governemanta dia hita fa tsy manana olona ity fitondràna ity. Maro ny zavatra tsy fampiseho masoandro hita ao araka ny hita amin’ny gazety sy tambazotran-tserasera. Fa raha ny tokony hitondràna ny firenena ankehitriny indray dia tokony ho rafitra federalista hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy, mba hahazo tombontsoa avokoa ny Malagasy 25 tapitrisa, no tokony hampiharina eto Madagasaikara hoy ihany ity mpanao politika vehivavy ity. Mahakasika izay indrindra dia tokony hoesorina ao antsaina ny resaka adim-poko, satria izay foana no voizina hoy Eliana Bezaza raha vao miresaka io rafitra federaly io. Tokony hahazo tombontsoa ny zavatra misy any amin’ny toerana misy azy ny Malagasy tsirairay. Rehefa hanao taratasy mikasika ny hazan-dranomasina ohatra dia tsy maintsy aty Antananarivo no manao ny taratasy rehetra, nefa tokony ho vita any Mahajanga izany hoy izy.

Raha akapoka ny nambaran’ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza dia tsy manome naoty ity fitondràna ity ny tenany. Hita ny tsy fijeren’ny mpitondra amin’izao ny lafiny sosialy, izay nampiavaka ny antoko PSD tamin’ny fotoana nitondràny. Politikan’ny kibo no nanjaka tamin’izany; tsy nandoa vola ny mpianatra ary ny fitsaboana maimaimpoana.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/eliana-bezaza-tsy-adim-poko-ny-rafitra-federaly/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Eliana Bezaza – Tsy adim-poko ny rafitra Federaly

Ny Valosoa

Vahinin’ny fandaharana “Sahia Lasa Zao” tao amin’ny Radio Mada, ny Radio MBS ary ny televiziona MBS omaly alina, ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza, izay tsy iza fa zafikelin’ny filoha Philibert Tsiranana, filohan’ny Repobika voalohany, nitondra an’i Madagasikara taorian’ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Tao anatin’izany no niresahana mikasika ny vehivavy manao politika, sy ny fiainan-pirenena amin’ny ankapobeany ary ny zavamisy any Mahajanga sy ny faritra Sofia fiaviany.

Ny antoko PSD dia mbola tsy nifidy niaraka amin’ny mpanohitra hatreto, saingy efa mahatsapa izahay hoy Eliana Bezaza, fa efa ampy ny 100 andro nanomezana ny fitondrana ireo fe-potoana, ka tsy nitenenany mihitsy, satria sarotra ny mitondra firenena. Ankehitriny efa misasaka mahery ny fotoam-piasan’ny mpitondra nefa tsy misy tanteraka ny fampanantenana izay natao. Mikasika ny any Sofia tanindrazany dia nanambara ny sekretera nasionalin’ny antoko PSP Eliana Bezaza, fa manjaka ny tsy fandriampahalemana, nefa governora mpitari-tafika no any antoerana. Ny fampanantenana nataon’ny mpitondra fanjakàna toy ny hananganana Oniversite any Anahidrano distrikan’Antsohihy, tanindrazan’ny filoha Dadabe Tsiranana, efa hoe herintaona lasa izao ny 14 oktobra 2020 fahatsiarovana ny nijoroan’ny Repoblika teto Madagasikara, bozaka no lava be maniry, fa tsy misy zavatra mandeha hatramin’izao. Ao Mahajanga dia manao zavatra tsy mifanaraka amin’ny filan’ny mponina, fa tombontsoa an’olon-tokana no omena tombondahiny. Raha resaka demokrasia eto Madagasikara dia tsy manjaka ny demokrasia amin’ny fanagadragàna olona maneho hevitra . Ny haino amanjerim-panjakàna toy ny RNM sy TVM dia voarara tsy azo idiran’ny olona heverina ho tsy mitovy hevitra amin’ny fanjakàna. Raha nilaza ny mpitondra ankehitriny, fa tsy nisy zavabitan’ireo mpitondra nifandimby teto nandritra ny 60 taona, fa izao vao manarina ny tsy vitan’ny teo aloha dia tokony havadibadika ihany ny lela vao miteny, satria manjary any aminao no mifatratra ny zavatra rehetra hoy izy. Maro ny zavabitan’ny mpitondra teo aloha ary tsy ho voafafa izany na takonana aza.

Mikasika ny governemanta dia hita fa tsy manana olona ity fitondràna ity. Maro ny zavatra tsy fampiseho masoandro hita ao araka ny hita amin’ny gazety sy tambazotran-tserasera. Fa raha ny tokony hitondràna ny firenena ankehitriny indray dia tokony ho rafitra federalista hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy, mba hahazo tombontsoa avokoa ny Malagasy 25 tapitrisa, no tokony hampiharina eto Madagasaikara hoy ihany ity mpanao politika vehivavy ity. Mahakasika izay indrindra dia tokony hoesorina ao antsaina ny resaka adim-poko, satria izay foana no voizina hoy Eliana Bezaza raha vao miresaka io rafitra federaly io. Tokony hahazo tombontsoa ny zavatra misy any amin’ny toerana misy azy ny Malagasy tsirairay. Rehefa hanao taratasy mikasika ny hazan-dranomasina ohatra dia tsy maintsy aty Antananarivo no manao ny taratasy rehetra, nefa tokony ho vita any Mahajanga izany hoy izy.

Raha akapoka ny nambaran’ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza dia tsy manome naoty ity fitondràna ity ny tenany. Hita ny tsy fijeren’ny mpitondra amin’izao ny lafiny sosialy, izay nampiavaka ny antoko PSD tamin’ny fotoana nitondràny. Politikan’ny kibo no nanjaka tamin’izany; tsy nandoa vola ny mpianatra ary ny fitsaboana maimaimpoana.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/eliana-bezaza-tsy-adim-poko-ny-rafitra-federaly/

Comment on Facebook Eliana Bezaza – ...

Rafitra federaly tsy mety amin.ny Firenena mahantra amiko fizarana toerana fotsiny.Vola be no miasa amin 'izany.Eto anie misy faritany tsy mahavita tena.Nosy ity misy antsika ity ka tsy azo vakivakina.Raha tia ny handroso dia mila manova toe.tsaina ny tsirairay.Ny mpitondra hanompo Vahoaka fa tsy tompona ny fifanajana no tokony hanjaka.Enjehina hatramin.ny farany izay manao tantely hafandrakotra ny harem.pirenena.Foanana ny ankamaroan.ireo finona manirysahalan.ny ahitra izao.

Resaka lalana no mamaritra ny fitsinjara mpahefana. Ny federaly dia mbola tohin'ny zarazarao hanjakana. Ary fitadiavana toerana hoan'ny mpanao politika tsy mety mahazo izany. Efa nisy kandida nitondra iorafitra io, fa tsy nahazo 1 % akory. Fa raha mpanao politika fa tsy vahoaka no mifidy io rafitra io dia lany 90 % io Ok merci.

Governemanta – Ratsy toerana ilay ministra voalaza fa “veta”

Beharo

Mibaribary hatrany ny tsy rariny sy ny zavatra tsy mety fanaon’ny ministra Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy sy ny vadiny manoloana ny fiaraha-monina, ny fitondram-panjakana ary indrindra eo amin’ny sehatry ny fanaovan-gazety. Maro ny tsy rariny izay nahitana porofo avokoa nanomboka tamin’ny 2009 mandraka ankehitriny, hita ankehitriny fa mpanao tsindry aloka eo amin’ny filaminam-bahoaka sy amin’ny fiarahamonina izy ireo, manao fitondran-tena tsy mendrika na dia mpivady azo lazaina ho tsara toerana tao amin’ny fitondrana.

Ankehitriny, azo lazaina ho ratsy toerana ao anivon’ny governemanta ny ministra Lalatiana, izay ambaran’ny gazety mpiseho isan’andro iray hoe: ministra “veta”, noho ny zava-tsy mendrika natao sy ataon’ireto mpivady ireto. Tamin’ny fahitalavitra iray dia mbola tsy nisalasala ireo roalahy Fernand Cello mpanao gazety, sy Mahery Lanto Manadafy mpandinika ara-politika, nilaza fa fanerena an-kolaka, fampitahorana, fitaka, fizahozahoana no mampalaza ireto mpivady ireto, ka hita sy tsapa, fa raha tsy misy tohiny ny fanadihadiana dia azo ambara fa fahatahoran’ny filoha Rajoelina sy ny Praiministra Ntsay azy ireo no izany.

Tsy mifidy asiana mihitsy ry zareo, fa na jeneraly tompon’andraikitra ambony, na mpisolo vava, na mpanakanto, mpanao gazety dia efa nahazo fandrahonana taminy avokoa, miampy ireo tsy mazava toy ny raharaha Ilakaka, ny 2009, 2012, 2016, depute 73 sy ny maro hafa dia efa laza ratsy ho an’ity ramatoa ministra ity. Eto am-pamaranana, na ny mpomba ny fitondrana aza dia efa mandetika azy mivady ireo, satria tsy vitsy no nahita faisana taminy ireo efa niara-dia taminy. Arak’izany, mety tsy ho ela ny fametrahany fialana, na ny fanesorana azy amin’ny toerany.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/governemanta-ratsy-toerana-ilay-ministra-voalaza-fa-veta/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Governemanta – Ratsy toerana ilay ministra voalaza fa “veta”

Beharo

Mibaribary hatrany ny tsy rariny sy ny zavatra tsy mety fanaon’ny ministra Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy sy ny vadiny manoloana ny fiaraha-monina, ny fitondram-panjakana ary indrindra eo amin’ny sehatry ny fanaovan-gazety. Maro ny tsy rariny izay nahitana porofo avokoa nanomboka tamin’ny 2009 mandraka ankehitriny, hita ankehitriny fa mpanao tsindry aloka eo amin’ny filaminam-bahoaka sy amin’ny fiarahamonina izy ireo, manao fitondran-tena tsy mendrika na dia mpivady azo lazaina ho tsara toerana tao amin’ny fitondrana.

Ankehitriny, azo lazaina ho ratsy toerana ao anivon’ny governemanta ny ministra Lalatiana, izay ambaran’ny gazety mpiseho isan’andro iray hoe: ministra “veta”, noho ny zava-tsy mendrika natao sy ataon’ireto mpivady ireto. Tamin’ny fahitalavitra iray dia mbola tsy nisalasala ireo roalahy Fernand Cello mpanao gazety, sy Mahery Lanto Manadafy mpandinika ara-politika, nilaza fa fanerena an-kolaka, fampitahorana, fitaka, fizahozahoana no mampalaza ireto mpivady ireto, ka hita sy tsapa, fa raha tsy misy tohiny ny fanadihadiana dia azo ambara fa fahatahoran’ny filoha Rajoelina sy ny Praiministra Ntsay azy ireo no izany.

Tsy mifidy asiana mihitsy ry zareo, fa na jeneraly tompon’andraikitra ambony, na mpisolo vava, na mpanakanto, mpanao gazety dia efa nahazo fandrahonana taminy avokoa, miampy ireo tsy mazava toy ny raharaha Ilakaka, ny 2009, 2012, 2016, depute 73 sy ny maro hafa dia efa laza ratsy ho an’ity ramatoa ministra ity. Eto am-pamaranana, na ny mpomba ny fitondrana aza dia efa mandetika azy mivady ireo, satria tsy vitsy no nahita faisana taminy ireo efa niara-dia taminy. Arak’izany, mety tsy ho ela ny fametrahany fialana, na ny fanesorana azy amin’ny toerany.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/governemanta-ratsy-toerana-ilay-ministra-voalaza-fa-veta/

Comment on Facebook Governemanta – ...

Na ny zavatra vitsivitsy volaza hanenjahana azy ireo fotsiny aza, dia tsy mendrika ny hitazonana azy ireo intsony ny eo @-ny fitanantanana ny raharaham-pirenenena fa manaratsy endrika ny fitondrana ihany koh ! Mbola tsy naverina ny la clé ny birao ny ministra . Loza inona re ity !

veta angaha????

Ingrat

KELIVETA

Tsy mendrika

Loooza

Tena maharikoriko na minjery azy miampy toetra ratsy koa

View more comments

Misy tsy maty manota tokoa ny mpitondra ankehitriny

Andry Tsiavalona

Tsy misy afaka mandà intsony amin’izao fotoana izao, fa misy tsy maty manota tokoa ao amin’ny tomponandraikitra isan’ambaratom-pitantanana eto amin’ny Firenena. Tsy tokony hadinoina fa efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, izay nararaotin’ny mpitondra nanaovany izay tiany natao. Tapa-bolana lasa izay no nanafoanana ity hamehana ity, ka tsy azo ekena intsony ny mbola hanohizan’ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana ireo ny fanao mamohehitra sy fiheverana ny mpiray Tanindrazana ho « dondrona » tokoa, araka ny famaritana nataon’izy ireo.

Tsy adino ireo minisitra nongotana teo amin’ny toerany, noho ny fitsikerana tamin’ny tambazotran-tserasera ny adalàna nataony. Nisy koa ny nihàran’izany fitsikerana izany, noho ny fahotana mahafaty nataony tany aloha tany. Amin’izao fotoana izao dia mitohy tsy ankijanona ny fitakiana ny fanalàna, na ny fanesorana, na fametraham-pialàn’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Angôvo vadiny. Ny alakamisy alina dia mbola nitaky izany, tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray, no namoaka ity raharaha basy nipoaka ity voalohany, satria ny filankevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo dia nanendry tomponandraikitra ambony any amin’ny minisitera sasany any, fa tsy sahy nanisy resaka momba ity raharaha ity mihitsy. Toa midika izany fa ny filohan’ny Repoblika, ny Praiministra sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta roambitelopolo dia miara-manaiky, fa samy manana ilay « zo tsy azo enjehina » (immunité) sahala amin’ny parlemantera rehefa eo am-perinasa. Ny minisitra vehivavy moa dia, angamba, efa manaiky ny antson’ny minisitry ny serasera tsy hilefitra, fa hijoro satria nandray andraikitra. Izany tokoa, angamba, no manamarina ilay fitenenana vahiny « solidarité féminine » ary tafiditra ao anatin’ity sokajin’olona ity koa ireo lehilahy rehetra ao amin’ny governemanta matoa tsy misy manohitra. Izany tokoa, angamba, no fampisehoana ny firaisankinan’ny governemanta (solidarité gouvernementale) na firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy ary satria azo antoka fa ho fanao lasa azo haverina amin’ny ho avy (jurisprudence) izany.

Azo antoka koa fa tsy misy velively ny famotorana ara-moraly (enquête de moralité) natao tamin’ireo olom-boatendry mialohan’ny fanendrena azy ireo. Manaporofo izany ny fanendrena ilay minisitry ny Harena Ankibon’ny Tany nametra-pialàna valoambiefapolo ora taorian’ny fanendrena azy, sy ilay tale jeneraly vao notendrena tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo, izay namoahan’ny tambazotran-tserasera ny korotam-by taritarihany ora vitsy taorian’ny nanendrena azy. Azo eritreretina ihany koa, fa matahotra ny filohan’ny Repoblika avokoa ny mpikambana ao amin’ny governemanta, satria izy no nanendry azy ireo, ka hananany trosa ara-moraly. Fantatra ihany koa fa tsy sarotra ho an’ny filohan’ny Repoblika ny hanome baiko hamoronana antontan-taratasy fanamelohana izay miseho manohitra ny heviny. Raha midradradradra ny mpitondra fa « masina ny Tanindrazana » dia midika izany fa ny « fahamarinana » sy ny « fahamasinana » izany no tsy maintsy manjaka eto, kanefa tsy hita na aiza na aiza eny anivon’ny sehatry ny fitantanana ny Firenena no manjaka ireo fepetra ara-pitantanana ireo. Tsy fahaiza-miasa sa mampiasa ny fahaiza-manao amin’ny fanodinkodinana no ataon’ny mpitondra, satria dia mitokona indray ny any amin’ny Anjerimanontolo, Andrianjato, ao Fianarantsoa.

Ny mahavariana dia tsy manan-katao hafa tsy ny mamono afo izao mpitondra izao, ka rehefa mirehitra ny afo vao mitady rano amonoana izany. Efa manaraka akaiky ny fomba fiasan’ny mpitondra ary tsy azo badoina intsony ny olompirenena maro, ka na inona na inona fanampena-maso atao dia tsy mahataitra ary tsy manova ny fahitany ny fomba fitantanana tsy mahomby intsony izany.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/misy-tsy-maty-manota-tokoa-ny-mpitondra-ankehitriny/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Misy tsy maty manota tokoa ny mpitondra ankehitriny

Andry Tsiavalona

Tsy misy afaka mandà intsony amin’izao fotoana izao, fa misy tsy maty manota tokoa ao amin’ny tomponandraikitra isan’ambaratom-pitantanana eto amin’ny Firenena. Tsy tokony hadinoina fa efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, izay nararaotin’ny mpitondra nanaovany izay tiany natao. Tapa-bolana lasa izay no nanafoanana ity hamehana ity, ka tsy azo ekena intsony ny mbola hanohizan’ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana ireo ny fanao mamohehitra sy fiheverana ny mpiray Tanindrazana ho « dondrona » tokoa, araka ny famaritana nataon’izy ireo.

Tsy adino ireo minisitra nongotana teo amin’ny toerany, noho ny fitsikerana tamin’ny tambazotran-tserasera ny adalàna nataony. Nisy koa ny nihàran’izany fitsikerana izany, noho ny fahotana mahafaty nataony tany aloha tany. Amin’izao fotoana izao dia mitohy tsy ankijanona ny fitakiana ny fanalàna, na ny fanesorana, na fametraham-pialàn’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Angôvo vadiny. Ny alakamisy alina dia mbola nitaky izany, tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray, no namoaka ity raharaha basy nipoaka ity voalohany, satria ny filankevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo dia nanendry tomponandraikitra ambony any amin’ny minisitera sasany any, fa tsy sahy nanisy resaka momba ity raharaha ity mihitsy. Toa midika izany fa ny filohan’ny Repoblika, ny Praiministra sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta roambitelopolo dia miara-manaiky, fa samy manana ilay « zo tsy azo enjehina » (immunité) sahala amin’ny parlemantera rehefa eo am-perinasa. Ny minisitra vehivavy moa dia, angamba, efa manaiky ny antson’ny minisitry ny serasera tsy hilefitra, fa hijoro satria nandray andraikitra. Izany tokoa, angamba, no manamarina ilay fitenenana vahiny « solidarité féminine » ary tafiditra ao anatin’ity sokajin’olona ity koa ireo lehilahy rehetra ao amin’ny governemanta matoa tsy misy manohitra. Izany tokoa, angamba, no fampisehoana ny firaisankinan’ny governemanta (solidarité gouvernementale) na firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy ary satria azo antoka fa ho fanao lasa azo haverina amin’ny ho avy (jurisprudence) izany.

Azo antoka koa fa tsy misy velively ny famotorana ara-moraly (enquête de moralité) natao tamin’ireo olom-boatendry mialohan’ny fanendrena azy ireo. Manaporofo izany ny fanendrena ilay minisitry ny Harena Ankibon’ny Tany nametra-pialàna valoambiefapolo ora taorian’ny fanendrena azy, sy ilay tale jeneraly vao notendrena tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo, izay namoahan’ny tambazotran-tserasera ny korotam-by taritarihany ora vitsy taorian’ny nanendrena azy. Azo eritreretina ihany koa, fa matahotra ny filohan’ny Repoblika avokoa ny mpikambana ao amin’ny governemanta, satria izy no nanendry azy ireo, ka hananany trosa ara-moraly. Fantatra ihany koa fa tsy sarotra ho an’ny filohan’ny Repoblika ny hanome baiko hamoronana antontan-taratasy fanamelohana izay miseho manohitra ny heviny. Raha midradradradra ny mpitondra fa « masina ny Tanindrazana » dia midika izany fa ny « fahamarinana » sy ny « fahamasinana » izany no tsy maintsy manjaka eto, kanefa tsy hita na aiza na aiza eny anivon’ny sehatry ny fitantanana ny Firenena no manjaka ireo fepetra ara-pitantanana ireo. Tsy fahaiza-miasa sa mampiasa ny fahaiza-manao amin’ny fanodinkodinana no ataon’ny mpitondra, satria dia mitokona indray ny any amin’ny Anjerimanontolo, Andrianjato, ao Fianarantsoa.

Ny mahavariana dia tsy manan-katao hafa tsy ny mamono afo izao mpitondra izao, ka rehefa mirehitra ny afo vao mitady rano amonoana izany. Efa manaraka akaiky ny fomba fiasan’ny mpitondra ary tsy azo badoina intsony ny olompirenena maro, ka na inona na inona fanampena-maso atao dia tsy mahataitra ary tsy manova ny fahitany ny fomba fitantanana tsy mahomby intsony izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/misy-tsy-maty-manota-tokoa-ny-mpitondra-ankehitriny/

EDITO 18 septambra – Laharam-pahamehan’ny vahoaka – Tsy mahamaika sy tsy ifotoran’ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miharihary ankehitriny ny tsy fifandraisan’ny tadin-dokanga eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka. Sanatria tsy ho ganagana manasa loha ka samy manao izay mahametimety ny tenany. Ho very ny firenena raha izay no mitranga, ary asa izay hantenain’ny taranaka amin’ny ho avy sy ny avela ho azy ireo. Miankina amin’izay asa sy zavatra tanterahina ankehitriny ny momba izany, fa tsy misy fahagagana akory.

Samihafa ny laharam-pahamehana ho an’ny mpitondra sy ny vahoaka. Ny mpitondra manana izay mahamaika azy, ary ny vahoaka manana ny azy ihany koa. Mihazakazaka amin’ny asa miharo politika fiarovana seza sy tombontsoa ny fitondrana hatramin’ny niakarany teo amin’ny toerana fihininy mafy, satria niriany fatratra hatramin’ny ela. Nahatonga azy hanakorontana ny firenena sy nandrombahana ny fitondrana tamin-kery aza izany tamin’ny taona 2009. Mbola tsikaritra mazava ihany koa izany tamin’ny taona 2018-2019 ireny, izay nidirana tamin’ny fifidianana. Zavatra hafa anefa no tena fototry ny paik’ady politikan’izy ireo, fa tsy ny fahamaizana hanarina ny fiainan’ny vahoaka Malagasy latsaka an-davaka ary ny firenena zary mena-mitaha amin’ny hafa. Tato anatin’izao fitondrana Rajoelina izao dia toa mora ny naka ny laharana farany na rambony amin’ny laharana amin’ny firenena mahantra. Tsy mifanaraka ny “veliranon’izao fitondrana izao “, ny amin’ny hanandratra ny firenena, kanefa ary amin’ny gidany sy rambony ny firenena.

Ny tena mahasakodiavatra ihany koa matetika, aseho izay hanalana baraka sy hampietry voninahitra ny firenena eo imason’izao tontolo izao. Niaraha-nahita ireny, talohan’izay efa nisy hatramin’ny taona maro izay, ny zava-nitranga tany Frantsa. Ilay filohan’ny Repoblika mihitsy no mitondra olona avy eto an-tanindrazana hanentana ny Malagasy tany, hanohitra ny hetsiky ny mpanohitra any an-toerana. Any an-tanin’olona mahay mampihàtra ny demôkrasia no mitonantonana mikasa hampihàtra ny fanaovana didy jadona. Hihomehezan’ny olona fotsiny, satria tsy mahay manàja tena sy ny firenena. Tsy atao ho hahagaga raha arirariran’ny mpitondra frantsay fotsiny ny mpitondra Malagasy momba ny resaka Nosy Sambatra na ireo Nosy hafa manodidina izay bodoiny. Ianao aza tsy mahay manàja ny mpiray tanindrazana aminao, fa anaovanao resaka politika mamohehitra tsy mametraka amin’ny toerany ny hasin’ilay firenena sy ny maha izy azy iavahany amin’ny maro.

Raha mbola mikiry biby mitazona ny toe-tsainy sy ny fomba fiasany hatramin’izay izao fitondrana Rajoelina izao, dia ho volan-kankafotra ny zava-misy sy ny fiainam-bahoaka. Ny hiafaràny mety ho tonga amin’ilay fandinihan’ny mpamakafaka izy ity amin’ny lalan-kizoran’izao fitondrana Rajoelina izao: hanjelajelatra, hamirapiratra hahafinaritra ny maso izay jerena sy tazanina, fa io tsy misy na iray aza an’ilay sarambabem-bahoaka, ny any am-paosiny sy ny kitapom-bolany any an-tokantrano tsy misy vola, ary izy ho tompony mangatak’atiny fa Malagasy vitsy an’isa mpanefoefo sy teratany vahiny, no hanjakazaka ho masi-mandidy. Zary vahiny eo amin’ny tanindrazany ilay Malagasy mpandova. Sanatriavina ny hahatongavan’izany eto, fa ho ozona ho an’ny taranaka fara aman-dimby.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/edito-18-septambra-laharam-pahamehanny-vahoaka-tsy-mahamaika-sy-tsy-i...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 18 septambra – Laharam-pahamehan’ny vahoaka – Tsy mahamaika sy tsy ifotoran’ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miharihary ankehitriny ny tsy fifandraisan’ny tadin-dokanga eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka. Sanatria tsy ho ganagana manasa loha ka samy manao izay mahametimety ny tenany. Ho very ny firenena raha izay no mitranga, ary asa izay hantenain’ny taranaka amin’ny ho avy sy ny avela ho azy ireo. Miankina amin’izay asa sy zavatra tanterahina ankehitriny ny momba izany, fa tsy misy fahagagana akory.

Samihafa ny laharam-pahamehana ho an’ny mpitondra sy ny vahoaka. Ny mpitondra manana izay mahamaika azy, ary ny vahoaka manana ny azy ihany koa. Mihazakazaka amin’ny asa miharo politika fiarovana seza sy tombontsoa ny fitondrana hatramin’ny niakarany teo amin’ny toerana fihininy mafy, satria niriany fatratra hatramin’ny ela. Nahatonga azy hanakorontana ny firenena sy nandrombahana ny fitondrana tamin-kery aza izany tamin’ny taona 2009. Mbola tsikaritra mazava ihany koa izany tamin’ny taona 2018-2019 ireny, izay nidirana tamin’ny fifidianana. Zavatra hafa anefa no tena fototry ny paik’ady politikan’izy ireo, fa tsy ny fahamaizana hanarina ny fiainan’ny vahoaka Malagasy latsaka an-davaka ary ny firenena zary mena-mitaha amin’ny hafa. Tato anatin’izao fitondrana Rajoelina izao dia toa mora ny naka ny laharana farany na rambony amin’ny laharana amin’ny firenena mahantra. Tsy mifanaraka ny “veliranon’izao fitondrana izao “, ny amin’ny hanandratra ny firenena, kanefa ary amin’ny gidany sy rambony ny firenena.

Ny tena mahasakodiavatra ihany koa matetika, aseho izay hanalana baraka sy hampietry voninahitra ny firenena eo imason’izao tontolo izao. Niaraha-nahita ireny, talohan’izay efa nisy hatramin’ny taona maro izay, ny zava-nitranga tany Frantsa. Ilay filohan’ny Repoblika mihitsy no mitondra olona avy eto an-tanindrazana hanentana ny Malagasy tany, hanohitra ny hetsiky ny mpanohitra any an-toerana. Any an-tanin’olona mahay mampihàtra ny demôkrasia no mitonantonana mikasa hampihàtra ny fanaovana didy jadona. Hihomehezan’ny olona fotsiny, satria tsy mahay manàja tena sy ny firenena. Tsy atao ho hahagaga raha arirariran’ny mpitondra frantsay fotsiny ny mpitondra Malagasy momba ny resaka Nosy Sambatra na ireo Nosy hafa manodidina izay bodoiny. Ianao aza tsy mahay manàja ny mpiray tanindrazana aminao, fa anaovanao resaka politika mamohehitra tsy mametraka amin’ny toerany ny hasin’ilay firenena sy ny maha izy azy iavahany amin’ny maro.

Raha mbola mikiry biby mitazona ny toe-tsainy sy ny fomba fiasany hatramin’izay izao fitondrana Rajoelina izao, dia ho volan-kankafotra ny zava-misy sy ny fiainam-bahoaka. Ny hiafaràny mety ho tonga amin’ilay fandinihan’ny mpamakafaka izy ity amin’ny lalan-kizoran’izao fitondrana Rajoelina izao: hanjelajelatra, hamirapiratra hahafinaritra ny maso izay jerena sy tazanina, fa io tsy misy na iray aza an’ilay sarambabem-bahoaka, ny any am-paosiny sy ny kitapom-bolany any an-tokantrano tsy misy vola, ary izy ho tompony mangatak’atiny fa Malagasy vitsy an’isa mpanefoefo sy teratany vahiny, no hanjakazaka ho masi-mandidy. Zary vahiny eo amin’ny tanindrazany ilay Malagasy mpandova. Sanatriavina ny hahatongavan’izany eto, fa ho ozona ho an’ny taranaka fara aman-dimby.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/edito-18-septambra-laharam-pahamehanny-vahoaka-tsy-mahamaika-sy-tsy-ifotoranny-fitondrana-rajoelina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Ny vaovao avoakanareo ao @ fitondrana ao no tena mila adihadina tsara satria feno lainga. Tsy vendrana daholo akory ny Malagasy ka hanaiky foana izay lazainareo. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Ny vaovao avoakanareo ao @ fitondrana ao no tena mila adihadina tsara satria feno lainga. Tsy vendrana daholo akory ny Malagasy ka hanaiky foana izay lazainareo.

Comment on Facebook Manoloana ny ...

Hafa ny gazety gasy kah .Ny vazaha angaha hitsitsy anao eo .Maninona raha samborina fa mamafy lainga .sa oe an an an 😂😂😂😂😂😂

..... Manakaiky vahoaka!!!!!????? Fandriampahalemana!!!!???? Causes tjrs.

Rina Randriamasinoro – Tsy mahazaka ny fahamarinana avoakany ny samy mpitondra

Helisoa

Nomarihana omaly 15 septambra ny andro iraisam-pirenena ho an’ny demokrasia. Naneho ny heviny mahakasika izany ny Sekretera Jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro araky ny famaritana ny antsoina hoe demokrasia dia fahefana avy amin’ny vahoaka ary hampiasaina ho an’ny fampandrosoana, izay ny vahoaka no mamaritra azy. Zo fototry ny olona iray ny maneho hevitra sy mivezivezy an-kalalahana, ao anatin’izany ihany koa ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mahakasika an’i Madagasikara manokana, na ny samy mpitondra aza dia tsy mazaka ny fahamarinana avoakany, ary mazava ho azy fa rehefa misy fahamarinana tian’ny mpanohitra havoaka dia tsy zakany izany tsikera izany.

Raha fintinina dia mbola manjaka ny teritery sy ny tsy fahalalahana maneho hevitra, aoka anefa tsy adino, fa hahatonga saina ny vahoaka malagasy ny fihetsika tahaka izany ary hiteraka zavatra hafa ihany koa ny fanelingelenana ny zon’ny olona raha ny nambarany hatrany.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/rina-randriamasinoro-tsy-mahazaka-ny-fahamarinana-avoakany-ny-samy-mp...
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Rina Randriamasinoro – Tsy mahazaka ny fahamarinana avoakany ny samy mpitondra

Helisoa

Nomarihana omaly 15 septambra ny andro iraisam-pirenena ho an’ny demokrasia. Naneho ny heviny mahakasika izany ny Sekretera Jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro araky ny famaritana ny antsoina hoe demokrasia dia fahefana avy amin’ny vahoaka ary hampiasaina ho an’ny fampandrosoana, izay ny vahoaka no mamaritra azy. Zo fototry ny olona iray ny maneho hevitra sy mivezivezy an-kalalahana, ao anatin’izany ihany koa ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mahakasika an’i Madagasikara manokana, na ny samy mpitondra aza dia tsy mazaka ny fahamarinana avoakany, ary mazava ho azy fa rehefa misy fahamarinana tian’ny mpanohitra havoaka dia tsy zakany izany tsikera izany.

Raha fintinina dia mbola manjaka ny teritery sy ny tsy fahalalahana maneho hevitra, aoka anefa tsy adino, fa hahatonga saina ny vahoaka malagasy ny fihetsika tahaka izany ary hiteraka zavatra hafa ihany koa ny fanelingelenana ny zon’ny olona raha ny nambarany hatrany.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/rina-randriamasinoro-tsy-mahazaka-ny-fahamarinana-avoakany-ny-samy-mpitondra/

Tontolon’ny fanaovan-gazety – Simbain’ny ministra Lalatiana

Beharo

Simba ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety amin’izao fotoana, hita sy tsapa fa ny fanaovan’ny ministra Lalatiana tsinontsinona ireo namana mpanao gazety amin’ny haino aman-jery sy gazety an-tsoratra maro samihafa, no tena anton’izany, ao ny fijerena mitongilana ataon’ny minisitra, ny halako bika tsy tiako tarehy ary ny tena olana dia ny tsy fanajana intsony ny holafitry ny mpanao gazety (OJM ) manao fampandehanan-draharaha ary miezaka hatrany amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Mazava ankehitriny, fa mitsabaka diso tafahoatra amin’ny asan’ny holafitra ny minisitra, ka tsy mitetika afa-tsy ny tombotsoany sy ny antokony sy ny ho aviny, fa tsy mijery ireo namana mbola mitantana sy manan-kery, fa dia mitetika ny hanova io holafitry ny mpanao gazety io, mba ho mpiray tetika ara-politika aminy avokoa, ka hahafahany manendry izay olon-tiany amin’ny solontenan’ny mpanao gazety eny amin ‘ny CENI ohatra, sy hahazoany manova ireo tsy tiany eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana ihany koa.

Ny 16 oktobra 2021 ho avy izao moa no voalaza sy nambaran’ny minisitra, fa hanatanterahana ny fifidianana izay ho filohan’ny holafitra vaovao, sy ireo mpikambana marobe miisa 94 ao amin’ity holafitra manara-penitra hafakely ity, sy hanimbana ny lazan’ireo mpitantana mbola am-perin’asa tarihin’i Gérard Rakotonirina. Ataon’ity mpitantana ny ministeran’ny serasera ity koa, ny fanimbana ny karatra, izay efa nanomboka tamin’ny taona 2018
ary mbola manankery hatramin’ny taona 2022. Lazaina fa 1500 mahery kely ireo afaka hifidy, izay tsorina fa vaovao eo amin’ny tontolon’ny asa an-gazety amin’ny ankapobeny, misy tsy nianatra momba ny serasera akory na journaliste fantôme, no betsaka, fa ireo efa ela niasana, ampy traikefa dia tsy te-handray anjara, noho ny tsy rariny kasain-dRamatoa minisitra atao amin’izany, ka mahatonga ny OJM hilaza hoe: esory amin’ny toerany sao hamimba ny fitondrana.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/tontolonny-fanaovan-gazety-simbainny-ministra-lalatiana/
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Tontolon’ny fanaovan-gazety – Simbain’ny ministra Lalatiana

Beharo

Simba ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety amin’izao fotoana, hita sy tsapa fa ny fanaovan’ny ministra Lalatiana tsinontsinona ireo namana mpanao gazety amin’ny haino aman-jery sy gazety an-tsoratra maro samihafa, no tena anton’izany, ao ny fijerena mitongilana ataon’ny minisitra, ny halako bika tsy tiako tarehy ary ny tena olana dia ny tsy fanajana intsony ny holafitry ny mpanao gazety (OJM ) manao fampandehanan-draharaha ary miezaka hatrany amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Mazava ankehitriny, fa mitsabaka diso tafahoatra amin’ny asan’ny holafitra ny minisitra, ka tsy mitetika afa-tsy ny tombotsoany sy ny antokony sy ny ho aviny, fa tsy mijery ireo namana mbola mitantana sy manan-kery, fa dia mitetika ny hanova io holafitry ny mpanao gazety io, mba ho mpiray tetika ara-politika aminy avokoa, ka hahafahany manendry izay olon-tiany amin’ny solontenan’ny mpanao gazety eny amin ‘ny CENI ohatra, sy hahazoany manova ireo tsy tiany eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana ihany koa.

Ny 16 oktobra 2021 ho avy izao moa no voalaza sy nambaran’ny minisitra, fa hanatanterahana ny fifidianana izay ho filohan’ny holafitra vaovao, sy ireo mpikambana marobe miisa 94 ao amin’ity holafitra manara-penitra hafakely ity, sy hanimbana ny lazan’ireo mpitantana mbola am-perin’asa tarihin’i Gérard Rakotonirina. Ataon’ity mpitantana ny ministeran’ny serasera ity koa, ny fanimbana ny karatra, izay efa nanomboka tamin’ny taona 2018
ary mbola manankery hatramin’ny taona 2022. Lazaina fa 1500 mahery kely ireo afaka hifidy, izay tsorina fa vaovao eo amin’ny tontolon’ny asa an-gazety amin’ny ankapobeny, misy tsy nianatra momba ny serasera akory na journaliste fantôme, no betsaka, fa ireo efa ela niasana, ampy traikefa dia tsy te-handray anjara, noho ny tsy rariny kasain-dRamatoa minisitra atao amin’izany, ka mahatonga ny OJM hilaza hoe: esory amin’ny toerany sao hamimba ny fitondrana.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/tontolonny-fanaovan-gazety-simbainny-ministra-lalatiana/

Fanoherana – Morondava ny manaraka, tsy mihemotra ny RMDM

Isambiloa

Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air Ampandrana omaly, ny mpitarika ny RMDM. Fantatra tamin’izany fa tsy hihemotra ity vondrona mpanohitra eto Madagasikara ity manoloana ny ramatahora sy ny antsojay ataon’ny mpitandro filaminana sy ny fitondrana.

Nitondra teny omaly io Pasitera Edouard TSARAHAME. Mahakasika ny zava-misy tany Antsirabe, fampihorohoroana tanteraka amin’ny olona tsy mitovy hevitra aminy no nataon’ny mpitondra. Nisafidy ny hametraka jadona ny mpitondra, ka amin’ny anaran’ny RMDM iray manontolo dia manameloka tanteraka ny jadona tadiavina hapetraka eto amin’ny firenena. Ianareo no mitondra ny haizina eto amin’ny firenena, fa izahay kosa hitondra ny fahazavana hoy Pasitera Edouard. Izahay tsy hijanona amin’izao intsony, fa hiroso mandrapaha-tanteraka ireo fehinkevitra nivoaka tamin’ny 23 sy 24 jolay teny amin’ny By Pass, ary io no vahaolana hitan’ny maro na dia tsy mety aminareo aza, hoy ihany ity pasitera mpanao politika ity.

Amin’ny 1 Oktobra ho avy izao dia hidina ny Morondava ny RMDM, ary manasa anareo mpitandro filaminana hiaraka aminay, satria izay alehanay dia misy anareo daholo hoy izy nanohy ny teniny. Ekenay ny fisian’ny mpitandro filaminana, fa tsy ekenay ny hanaovana azy ireo ho herim-pamoretana. Ny ramatahora nataon’ny mpitondra dia nisy fiantraikany amin’ny toetsain’ny vahoaka ary hita taratra izany tany Antsirabe tamin’ny hetsika RMDM. Raha ny zava-nisy anefa dia hita taratra tao ANTSIRABE ny fahavononan’ny vahoaka, saingy very fanahy mbola velona izy ireo nohon’ny ramatahora nataon’ny mpitondra. Hiaro ny vahoaka sy ny fananany, no tarigetra sy filamatry ny mpitandro filaminana, saingy ny fanenjehina ny mpanohitra no asa ataony, ho setrin’ny fanakaraman’ny vahoaka azy.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/fanoherana-morondava-ny-manaraka-tsy-mihemotra-ny-rmdm/
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Fanoherana – Morondava ny manaraka, tsy mihemotra ny RMDM

Isambiloa

Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air Ampandrana omaly, ny mpitarika ny RMDM. Fantatra tamin’izany fa tsy hihemotra ity vondrona mpanohitra eto Madagasikara ity manoloana ny ramatahora sy ny antsojay ataon’ny mpitandro filaminana sy ny fitondrana.

Nitondra teny omaly io Pasitera Edouard TSARAHAME. Mahakasika ny zava-misy tany Antsirabe, fampihorohoroana tanteraka amin’ny olona tsy mitovy hevitra aminy no nataon’ny mpitondra. Nisafidy ny hametraka jadona ny mpitondra, ka amin’ny anaran’ny RMDM iray manontolo dia manameloka tanteraka ny jadona tadiavina hapetraka eto amin’ny firenena. Ianareo no mitondra ny haizina eto amin’ny firenena, fa izahay kosa hitondra ny fahazavana hoy Pasitera Edouard. Izahay tsy hijanona amin’izao intsony, fa hiroso mandrapaha-tanteraka ireo fehinkevitra nivoaka tamin’ny 23 sy 24 jolay teny amin’ny By Pass, ary io no vahaolana hitan’ny maro na dia tsy mety aminareo aza, hoy ihany ity pasitera mpanao politika ity.

Amin’ny 1 Oktobra ho avy izao dia hidina ny Morondava ny RMDM, ary manasa anareo mpitandro filaminana hiaraka aminay, satria izay alehanay dia misy anareo daholo hoy izy nanohy ny teniny. Ekenay ny fisian’ny mpitandro filaminana, fa tsy ekenay ny hanaovana azy ireo ho herim-pamoretana. Ny ramatahora nataon’ny mpitondra dia nisy fiantraikany amin’ny toetsain’ny vahoaka ary hita taratra izany tany Antsirabe tamin’ny hetsika RMDM. Raha ny zava-nisy anefa dia hita taratra tao ANTSIRABE ny fahavononan’ny vahoaka, saingy very fanahy mbola velona izy ireo nohon’ny ramatahora nataon’ny mpitondra. Hiaro ny vahoaka sy ny fananany, no tarigetra sy filamatry ny mpitandro filaminana, saingy ny fanenjehina ny mpanohitra no asa ataony, ho setrin’ny fanakaraman’ny vahoaka azy.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/fanoherana-morondava-ny-manaraka-tsy-mihemotra-ny-rmdm/

Fiainam-pirenena – Tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra

Andry Tsiavalona

Maro loatra ny fiezahan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao, hanarotsarona ireo adalana nataony nandritra izay roa taona sy sivy volana, nanomezan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fahefana azy izay. Saika naharitra valo ambinifolo volana koa ny hamehana ara-pahasalamana (état d’urgence sanitaire), ka nahafahan’ny mpitondra nanao izay tiany natao teo amin’ny fitantanana ny Firenena.

Nitsakitsahana ny Lalàmpanorenana, ka namoahana lalàna mizotra any amin’ny jadona sy tsy refesi-mandidy ary fanaparam-pahefana. Ny tena manahirana dia na ny fahefana atao hiaro (Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana) sy hanitsy izany lalàna mivoana izany aza dia mamoaka didy manana endrika politika, izay toa midika fa mijoro amin’ny fitongilanana ity andrimpanjakana ity, angamba, noho ny trosa ara-moraly amin’ny filohan’ny Repoblika izay nanendry azy ireo. Manampy trotraka izany ny fahitana fa toa manana ilay zo tsy azo enjehina (immunité) toy ny parlemantera ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Tsara ho fantatra anefa, fa na ny filohan’ny Repoblika aza dia tsy misitraka izany zo izany. Anisan’ny lehibe amin’izany tsy fanajana ny Lalàmpanorenana izany ny fanendrena governora ho solon’ny Lehiben’ny faritra, kanefa dia nanambara ny andrimpanjakana voalaza etsy ambony, fa vonjimaika ihany izany anarana izany. Tsy vitan’izany fa araka ny Lalàmpanorenana ihany dia fidian’ny mpifidy vaventy (grands lecteurs), ny Lehiben’ny Faritra, fidiana kanefa dia neken’ity mpiaro ny Lalàmpanorenana ity ihany koa ny fanendrena.

Iaraha-mahalala ihany koa ny nanaovan’izao fitondrana izao ny Antenimierandoholona izay mpifidy vaventy, anisan’izany ny Ben’ny tanàna sy ny mpikambana ao amin’ny Filankevitry ny tanàna, no mifidy ny Loholona kanefa dia misy tanàna eo amin’ny roapolo eo no tsy mbola afaka nifidy, satria mbola tokony haverina ny fifidianana. Neken’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana anefa ny voka-pifidianana, satria vitsy an’isa ireo tanàna ireo raha miohatra amin’ny kaominina rehetra manerana ny Nosy. Nahena ho efa ampahatelon’ny mpikambana teo aloha ny isan’ny Loholona satria hono, mpandany vola ity Andrimpanjakana ity, kanefa dia mitovy amin’ny tetibola teo aloha ihany no nomena ity rafitra ity. Tsy mbola nisy teto amin’ny Firenena izany parlemantera nantsoina nivory tany amin’ny Lapam-panjakana hafa, ankoatry ny eny amin’ny Lapany, momba ny resaka tetibola, raha tsy amin’izao fitondran-dRajoelina Andry izao. Mazava ho azy izany, fa ny rafitra mpanara-maso indray no mandray baiko avy amin’ny rafitra arahi-maso.

Manaporofo fa manana ny zo tsy azo enjehina ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny raharaha “bonbons sucettes” sy “écrans plats”, satria tsy nisy nenjehina teo amin’ny fitsarana ireo minisitra voakasik’izany. Toy izany koa ilay tandapa nanodinkodim-bola tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, izay nalefa any amin’ny Masoivoho any Frantsa. Amin’izao fotoana izao dia miparitaka, azo lazaina fa maneran-tany mihitsy, ny raharaha mahakasika ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina. Niaiky ny Préefet de Police eto an-drenivohitra, fa nisy ny poabasy ary efa nasaina nanatitra ny basy any amin’ny mpitandro ny filaminana ilay nitifitra. Manamarina izany, fa ny vadin’ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina no nitifitra. Nisy finiavana namono olona (tentative de meurtre), izay voaheloky ny lalàna izany tao amin’ity rangahy ity. Amin’ny maha tomponandraikitra ambony azy (sekretera jeneralin’ny minisitera iray) ve dia tsy afaka misambotra sy manao famotorana azy ny mpitandro ny filaminana, sa amin’ny maha vadina minisitra azy?

Tsiahivina fa rehefa nandrara ny solombavambahoaka tsy nanao tatitra tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna ny “Préfet de Police” dia nosamborina ny olona iraika ambinifolo nanao akanjo mena, ny 20 Febroary 2021, kanefa tsy nisy basy nipoaka. Tsy sahy manala ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, sy ity sekretera jeneraly ity, na ny filohan’ny Repoblika, na ny Praiministra hatreto, ka te-hahafantatra ny anton’izany ny mpiray Tanindrazana, satria tsy manafoana ilay tranga teny Ambatobe velively ny fanadiovantena nataon’ny minisitra tao amin’ny haino amanjerim-pirenena. Efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, tsy tokony ho afaka hanao izay tiany hatao intsony izao fitondrana izao, ka tsy ny tantara no hitsara fa tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/fiainam-pirenena-tsy-maintsy-hifarana-ny-sarimihetsika-rehetra/
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Fiainam-pirenena – Tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra

Andry Tsiavalona

Maro loatra ny fiezahan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao, hanarotsarona ireo adalana nataony nandritra izay roa taona sy sivy volana, nanomezan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fahefana azy izay. Saika naharitra valo ambinifolo volana koa ny hamehana ara-pahasalamana (état d’urgence sanitaire), ka nahafahan’ny mpitondra nanao izay tiany natao teo amin’ny fitantanana ny Firenena.

Nitsakitsahana ny Lalàmpanorenana, ka namoahana lalàna mizotra any amin’ny jadona sy tsy refesi-mandidy ary fanaparam-pahefana. Ny tena manahirana dia na ny fahefana atao hiaro (Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana) sy hanitsy izany lalàna mivoana izany aza dia mamoaka didy manana endrika politika, izay toa midika fa mijoro amin’ny fitongilanana ity andrimpanjakana ity, angamba, noho ny trosa ara-moraly amin’ny filohan’ny Repoblika izay nanendry azy ireo. Manampy trotraka izany ny fahitana fa toa manana ilay zo tsy azo enjehina (immunité) toy ny parlemantera ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Tsara ho fantatra anefa, fa na ny filohan’ny Repoblika aza dia tsy misitraka izany zo izany. Anisan’ny lehibe amin’izany tsy fanajana ny Lalàmpanorenana izany ny fanendrena governora ho solon’ny Lehiben’ny faritra, kanefa dia nanambara ny andrimpanjakana voalaza etsy ambony, fa vonjimaika ihany izany anarana izany. Tsy vitan’izany fa araka ny Lalàmpanorenana ihany dia fidian’ny mpifidy vaventy (grands lecteurs), ny Lehiben’ny Faritra, fidiana kanefa dia neken’ity mpiaro ny Lalàmpanorenana ity ihany koa ny fanendrena.

Iaraha-mahalala ihany koa ny nanaovan’izao fitondrana izao ny Antenimierandoholona izay mpifidy vaventy, anisan’izany ny Ben’ny tanàna sy ny mpikambana ao amin’ny Filankevitry ny tanàna, no mifidy ny Loholona kanefa dia misy tanàna eo amin’ny roapolo eo no tsy mbola afaka nifidy, satria mbola tokony haverina ny fifidianana. Neken’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana anefa ny voka-pifidianana, satria vitsy an’isa ireo tanàna ireo raha miohatra amin’ny kaominina rehetra manerana ny Nosy. Nahena ho efa ampahatelon’ny mpikambana teo aloha ny isan’ny Loholona satria hono, mpandany vola ity Andrimpanjakana ity, kanefa dia mitovy amin’ny tetibola teo aloha ihany no nomena ity rafitra ity. Tsy mbola nisy teto amin’ny Firenena izany parlemantera nantsoina nivory tany amin’ny Lapam-panjakana hafa, ankoatry ny eny amin’ny Lapany, momba ny resaka tetibola, raha tsy amin’izao fitondran-dRajoelina Andry izao. Mazava ho azy izany, fa ny rafitra mpanara-maso indray no mandray baiko avy amin’ny rafitra arahi-maso.

Manaporofo fa manana ny zo tsy azo enjehina ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny raharaha “bonbons sucettes” sy “écrans plats”, satria tsy nisy nenjehina teo amin’ny fitsarana ireo minisitra voakasik’izany. Toy izany koa ilay tandapa nanodinkodim-bola tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, izay nalefa any amin’ny Masoivoho any Frantsa. Amin’izao fotoana izao dia miparitaka, azo lazaina fa maneran-tany mihitsy, ny raharaha mahakasika ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina. Niaiky ny Préefet de Police eto an-drenivohitra, fa nisy ny poabasy ary efa nasaina nanatitra ny basy any amin’ny mpitandro ny filaminana ilay nitifitra. Manamarina izany, fa ny vadin’ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina no nitifitra. Nisy finiavana namono olona (tentative de meurtre), izay voaheloky ny lalàna izany tao amin’ity rangahy ity. Amin’ny maha tomponandraikitra ambony azy (sekretera jeneralin’ny minisitera iray) ve dia tsy afaka misambotra sy manao famotorana azy ny mpitandro ny filaminana, sa amin’ny maha vadina minisitra azy?

Tsiahivina fa rehefa nandrara ny solombavambahoaka tsy nanao tatitra tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna ny “Préfet de Police” dia nosamborina ny olona iraika ambinifolo nanao akanjo mena, ny 20 Febroary 2021, kanefa tsy nisy basy nipoaka. Tsy sahy manala ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, sy ity sekretera jeneraly ity, na ny filohan’ny Repoblika, na ny Praiministra hatreto, ka te-hahafantatra ny anton’izany ny mpiray Tanindrazana, satria tsy manafoana ilay tranga teny Ambatobe velively ny fanadiovantena nataon’ny minisitra tao amin’ny haino amanjerim-pirenena. Efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, tsy tokony ho afaka hanao izay tiany hatao intsony izao fitondrana izao, ka tsy ny tantara no hitsara fa tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/fiainam-pirenena-tsy-maintsy-hifarana-ny-sarimihetsika-rehetra/

EDITO 16 septambra – Ny hasin’ny firenena – Voahosihosy raha fifidianana tsy madio no hatao

Sôh’son

Mila manamafy ny hetsika ataony ny mpanohitra raha te hisoroka ny tsy iverenan’ny trangan-javatra tamin’ny fifidianana ny 2018 sy 2019. Samy mibaby ny vokatr’ izany amin’izao fotoana izao, na ireo nifidy ny olona eo amin’ny fitondrana ankehitriny, na ireo niezaka ny tsy hahalanian’ireo. Iaraha-mahita ny tsy fahombiazany na dia miseho mihetsiketsika etsy sy eroa aza mitaingina ny vavaasa nataon’ny mpitondra teo alohany. Namaky bantsilana sy nanao ampamoaka izany indray tamin’ity herinandro ity ny olona eo anivon’ny antoko miara-dia amin’ny filoha Rajaonarimampianina.

Tsy tokony hohadinoina velively ny trangan-javatra tamin’ireo taona ireo momba ny fifidianana, ka nanakonana ny fahamarinana tsy hiseho masoandro ho fanta-bahoaka. Anisan’ny voalohany misongadina amin’izany ny tsy fahamarinan’ny voka-pifidianana. Niseho izany tamin’ny faritra sy toerana maro, ary nisy tena nampiteny ny moana mihitsy. Saika noezahan’ireo mandala ny fahamarinana nampahafantarina ny vahoaka teny anoloan’ny Lapan’ny tanàna izany, fa nihazakazahana nanaovana herisetra sy noraofina ireo fitaovana nampiasaina tamin’izany. Teo ihany koa ny resaka “doublon” marobe, izay nohamafisin’ny mpikambana iray teo anivon’ny Ceni ny fisiany. Niaraha-nahita ny nanaovana io olona io sy ny niafaràny. Nisy ihany koa, olona niteny avy anatin’io vaomiera io ny momba ny fitaovana ampiasain-dry zareo tamin’ireny izay manahirana ihany.

Ankoatra ireo, teo amin’ny voka-pifidianana, raha tsy horesahana ny tsy milamina araka ny fahitan’ny mpanara-baovao azy, dia mahavariana ny tsy namerenana ny fifidianana tamin’ireo toerana maro, toy ny tao amin’ny kaomina Moramanga. Momba ny fifidianana ben’ny tanàna io. Ary fantatra fa maro ny kaomina tsy manana ny ben’ny tanànany hatramin’izao.
Maro ny tranga tsy milamina amin’io seha-pifidianana io. Ho an’ny mpanadihady dia mifandray tendro ny mpitondra, ny eo anivon’ny Ceni, ary ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana. Mahalala izany ary manana ny heviny ny olom-pirenena momba ireo.

Ankehitriny dia sadasada manan-tsoratra ny zava-misy eo amin’izy ireo. Efa nisy nampiaka-peo ny antoko na fikambanana, izay nitsinjo fa mampanahy ny amin’ny fifidianana amin’ny ho avy. Misy sahady ny “ahiahy tsy ihavanana”, mbola firy taona aty aloha sahady. Manahy sao hiverina ny paipaik’ady samihafa entina mandrombaka ny fahefana. Raha tena mandala na mba mihevitra ny hamerina ny fahamarinana izao fitondrana izao dia mila ezahina marina ny hanàla izany ahiahin’ny olom-pirenena izany amin’ny alalan’ny fihetsika na fiteny ary indrindra fepetra raisiny. Fa hihodinkodina eto fotsiny tsy hisy fivoarana mazava sy fandrosoana misongadina ny firenena raha miverina ny zava-nisy teo aloha. Tsy hahasoa ny firenena izany. Anjaran’ny mpanohitra ny mitady ny fomba tsy iverenan’izany intsony, fa handeha amin’ny mangarahara sy amim-pahamarinana ary am-pahamendrehana ny fifidianana izay hotanterahany eto amin’ity firenena ity. Amin’izay ho voatandro ny hasin’ny firenena.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/edito-16-septambra-ny-hasinny-firenena-voahosihosy-raha-fifidianana-t...
... TohinyFintinina

7 andro lasa

EDITO 16 septambra – Ny hasin’ny firenena – Voahosihosy raha fifidianana tsy madio no hatao

Sôh’son

Mila manamafy ny hetsika ataony ny mpanohitra raha te hisoroka ny tsy iverenan’ny trangan-javatra tamin’ny fifidianana ny 2018 sy 2019. Samy mibaby ny vokatr’ izany amin’izao fotoana izao, na ireo nifidy ny olona eo amin’ny fitondrana ankehitriny, na ireo niezaka ny tsy hahalanian’ireo. Iaraha-mahita ny tsy fahombiazany na dia miseho mihetsiketsika etsy sy eroa aza mitaingina ny vavaasa nataon’ny mpitondra teo alohany. Namaky bantsilana sy nanao ampamoaka izany indray tamin’ity herinandro ity ny olona eo anivon’ny antoko miara-dia amin’ny filoha Rajaonarimampianina.

Tsy tokony hohadinoina velively ny trangan-javatra tamin’ireo taona ireo momba ny fifidianana, ka nanakonana ny fahamarinana tsy hiseho masoandro ho fanta-bahoaka. Anisan’ny voalohany misongadina amin’izany ny tsy fahamarinan’ny voka-pifidianana. Niseho izany tamin’ny faritra sy toerana maro, ary nisy tena nampiteny ny moana mihitsy. Saika noezahan’ireo mandala ny fahamarinana nampahafantarina ny vahoaka teny anoloan’ny Lapan’ny tanàna izany, fa nihazakazahana nanaovana herisetra sy noraofina ireo fitaovana nampiasaina tamin’izany. Teo ihany koa ny resaka “doublon” marobe, izay nohamafisin’ny mpikambana iray teo anivon’ny Ceni ny fisiany. Niaraha-nahita ny nanaovana io olona io sy ny niafaràny. Nisy ihany koa, olona niteny avy anatin’io vaomiera io ny momba ny fitaovana ampiasain-dry zareo tamin’ireny izay manahirana ihany.

Ankoatra ireo, teo amin’ny voka-pifidianana, raha tsy horesahana ny tsy milamina araka ny fahitan’ny mpanara-baovao azy, dia mahavariana ny tsy namerenana ny fifidianana tamin’ireo toerana maro, toy ny tao amin’ny kaomina Moramanga. Momba ny fifidianana ben’ny tanàna io. Ary fantatra fa maro ny kaomina tsy manana ny ben’ny tanànany hatramin’izao.
Maro ny tranga tsy milamina amin’io seha-pifidianana io. Ho an’ny mpanadihady dia mifandray tendro ny mpitondra, ny eo anivon’ny Ceni, ary ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana. Mahalala izany ary manana ny heviny ny olom-pirenena momba ireo.

Ankehitriny dia sadasada manan-tsoratra ny zava-misy eo amin’izy ireo. Efa nisy nampiaka-peo ny antoko na fikambanana, izay nitsinjo fa mampanahy ny amin’ny fifidianana amin’ny ho avy. Misy sahady ny “ahiahy tsy ihavanana”, mbola firy taona aty aloha sahady. Manahy sao hiverina ny paipaik’ady samihafa entina mandrombaka ny fahefana. Raha tena mandala na mba mihevitra ny hamerina ny fahamarinana izao fitondrana izao dia mila ezahina marina ny hanàla izany ahiahin’ny olom-pirenena izany amin’ny alalan’ny fihetsika na fiteny ary indrindra fepetra raisiny. Fa hihodinkodina eto fotsiny tsy hisy fivoarana mazava sy fandrosoana misongadina ny firenena raha miverina ny zava-nisy teo aloha. Tsy hahasoa ny firenena izany. Anjaran’ny mpanohitra ny mitady ny fomba tsy iverenan’izany intsony, fa handeha amin’ny mangarahara sy amim-pahamarinana ary am-pahamendrehana ny fifidianana izay hotanterahany eto amin’ity firenena ity. Amin’izay ho voatandro ny hasin’ny firenena.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/edito-16-septambra-ny-hasinny-firenena-voahosihosy-raha-fifidianana-tsy-madio-no-hatao/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

KIANJA BAREA

Kianja raitra saingy hatreto tsy ahitana fahombiazana,
Ka mihomehy anakampo ireo rehetra izay mitazana.
Ireo natsangan’ny mpitondra, mampisaina avokoa,
Fa raha hoe nisy zato angamba, iray dia iray no mahasoa.

Tena tsy hainy ny manavaka “ny maika” sy “ny lohalaharana”,
Fa ny masaka ao an-tsainy, revirevy tsy mifarana.
Fitokanana kianja no natao nipoapoaka.
Izany ve no fanafody raha mahantra ny vahoaka?

Indroa misesy izao ny gasy no efa niakatra ilay kianja,
Saingy hatreto aloha ny vokatra, tsisy iray izay manjamanja!
Fa dia resy teto an-taniny, na tsy nahavaky atody,
Ka dia sento sy alahelo hatrany no indro nenti-nody!

Angamba indray dia hiova anarana itsy kianja tena raitra,
Raha mitohy ny fahavoazana, hifandimby ny mafaitra.
Ho lasa “kianja foza” indray fa io ihany no mahery,
Ka ny hany hiakatra ao dia mety ho ny mapara irery!

IRINA HO TAFITA (14-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/09/15/kianja-barea/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

KIANJA BAREA

Kianja raitra saingy hatreto tsy ahitana fahombiazana,
Ka mihomehy anakampo ireo rehetra izay mitazana.
Ireo natsangan’ny mpitondra, mampisaina avokoa,
Fa raha hoe nisy zato angamba, iray dia iray no mahasoa.

Tena tsy hainy ny manavaka “ny maika” sy “ny lohalaharana”,
Fa ny masaka ao an-tsainy, revirevy tsy mifarana.
Fitokanana kianja no natao nipoapoaka.
Izany ve no fanafody raha mahantra ny vahoaka?

Indroa misesy izao ny gasy no efa niakatra ilay kianja,
Saingy hatreto aloha ny vokatra, tsisy iray izay manjamanja!
Fa dia resy teto an-taniny, na tsy nahavaky atody,
Ka dia sento sy alahelo hatrany no indro nenti-nody!

Angamba indray dia hiova anarana itsy kianja tena raitra,
Raha mitohy ny fahavoazana, hifandimby ny mafaitra.
Ho lasa “kianja foza” indray fa io ihany no mahery,
Ka ny hany hiakatra ao dia mety ho ny mapara irery!

            IRINA HO TAFITA (14-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/09/15/kianja-barea/

Comment on Facebook KIANJA BAREA Kianja...

Tsifitiavana fotsiny nobe

KIANJAN'NY FAHARESENA KOA IO AN!

Izao no sekoly manara-penitra. Merci prezidà. ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Izao no sekoly manara-penitra. Merci prezidà.

Ny fanabeazana ny ankizy ho tonga olom-banona no tokony imasoan’ny fitondrana, ny mifanohitra an’ izany no ataony. Ohatra ratsy no omeny manomboka hatramin’ny filoha. Potika ny firenena! ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Ny fanabeazana ny ankizy ho tonga olom-banona no tokony imasoan’ny fitondrana, ny mifanohitra an’ izany no ataony. Ohatra ratsy no omeny manomboka hatramin’ny filoha. Potika ny firenena!

Fehin-kevitry ny fikaonandoham-paritra – Tsy miandry 2023 ny vondron’ny mpanohitra RMDM

Helisoa

Na nisy aza ny sakana, dia tontosa tany Antsirabe tao amin’ny CDA Vatofotsy ny fihaonambe rezionaly faritra Vakinakaratra, ny RMDM: Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Tonga nanatrika ny fotoana ny RMDM foibe nasionaly, sy ny avy any amin’ny faritra toy ny tany Toamasina, Mahajanga, Toliara. Teo ihany koa ny birao politika ny antoko TIM notarihin’ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro ary ireo senatera teo aloha ao anatin’ny birao ny RMDM sy ny depiote, indrindra ny tao Vakinankaratra.

Raha akapoka ny resaka araka ny fanambaràna nataon’ireo avy any amin’ny faritra dia tsy misy zavatra mandeha eto amin’ny firenena. Noho izany , tsy maintsy mijoro ny mpanohitra milaza ny tsy mety. Tsy afaka hiandry ny 2023 izahay hoy Achim Kely avy any Mahajanga satria tena sahirana ny vahoaka. Ny sekretera jeneraly ny antoko TIM Rina Randriamasinoro indray dia nanambara rehefa nandray fitenena ny tenany, fa tsy tongatonga ho azy izao fahantrana mahazo ny Malagasy izao, fa misy ny tompon’andraikitra nahatonga izany. Raha tiana anefa ny hialàna ao anatin’ny fahasahiranana dia tsy vitan’ny miteny fotsiny, fa mitaky andraikitra amintsika tsirairay avy. Ny vahaolana dia mila haverina eo amin’ny fitondràna ny filoha Marc Ravalomanana, hoy izy. Mialohan’izany anefa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia mila mandray andraikitra isika ary miara manaramaso ihany koa. Eo ny fandravàna ny CENI sy ny fanadiovana ny lisi-pifidianana manerana ny Nosy.

Ny filoha lefitry ny RMDM faritany Toliara ny pasitera Edouard Tsarahame ihany koa dia nanamafy fa tsy miandry 2023 ny RMDM, satria tena efa mijaly tanteraka ny ankamaroan’ny Malagasy amin’ny fahasarotam-piainana. Nanambara ihany koa izy, fa mila fenoina RMDM i Madagasikara amin’izay miasa tsara ny mpitandro filaminana. Nambarany mantsy fa nanomboka tany Antananarivo ny tenany dia efa voasakantsakana teny andalana hihazo an’Antsirabe. Tao Antsirabe indray dia feno mpitandro filaminana ny toerana hanaovana ny fivoriana tao amin’ny CDA Vatofotsy. Ny depiote Michel AMBALAVATO voafidy tao Antsirabe voalohany dia nisaotra ireo tonga namonjy ny fivoriana. Nambarany tamin’izany, fa fikaonandoham-paritra no natao androany, ka solontena isaky ny fokontany no nantsoina. Mbola hisy ny fotoana hoy izy, hiantsoana ny vahoaka rehetra eto Vakinakaratra eny amin’ny Magro Avaratsena. Namafisin’ny depiote Michel ihany koa, fa tsy mbola nisy fahantrana manara-penitra ohatra izao mahazo antsika izao teto Madagasikara nandritra ny 60 taona.

Tena mangirifiry ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Ny filoha Marc Ravalomanana, raha niditra mivantana tamin’ny antso antarobia dia nampanantena, fa manana vahaoloana izy hialàna amin’izao fahantrana izao. Noho izany hoy Dada dia araho tsara ny tokony hatao ahafahana mampiseho, fa misy mpanohitra mijery ny mahasoa ny vahoaka eto. Isika koa dia mijery ny lalana hanaovana fanovàna mba handeha araka ny lalana tokony ho izy, mba tsy hisy ny fanagadragàdrana. Fa ankoatra izany, mila sahy ary tsy tokony hatahotra ny antoko mpanohitra. Rehefa vita ny kabary samihafa dia novakiana ny fehinkevitra nivoaka, izay tsy mifanalavitra amin’ny fikaonandoha nasionaly natao teto Antananarivo; fa ny nampiavaka ny tany Vakinankaratra dia ny fangatahan’izy ireo ny fialan’ny governora Vivato, satria marobe ny fitantanana tsy mety ataony ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Teo ampamaranana ny fotoana ny fandidiana ny mofomamy fankalazàna ny faha2 taonan’ny RMDM eto Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2021/09/15/fehin-kevitry-ny-fikaonandoham-paritra-tsy-miandry-2023-ny-vondronny-...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fehin-kevitry ny fikaonandoham-paritra – Tsy miandry 2023 ny vondron’ny mpanohitra RMDM

Helisoa

Na nisy aza ny sakana, dia tontosa tany Antsirabe tao amin’ny CDA Vatofotsy ny fihaonambe rezionaly faritra Vakinakaratra, ny RMDM: Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Tonga nanatrika ny fotoana ny RMDM foibe nasionaly, sy ny avy any amin’ny faritra toy ny tany Toamasina, Mahajanga, Toliara. Teo ihany koa ny birao politika ny antoko TIM notarihin’ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro ary ireo senatera teo aloha ao anatin’ny birao ny RMDM sy ny depiote, indrindra ny tao Vakinankaratra.

Raha akapoka ny resaka araka ny fanambaràna nataon’ireo avy any amin’ny faritra dia tsy misy zavatra mandeha eto amin’ny firenena. Noho izany , tsy maintsy mijoro ny mpanohitra milaza ny tsy mety. Tsy afaka hiandry ny 2023 izahay hoy Achim Kely avy any Mahajanga satria tena sahirana ny vahoaka. Ny sekretera jeneraly ny antoko TIM Rina Randriamasinoro indray dia nanambara rehefa nandray fitenena ny tenany, fa tsy tongatonga ho azy izao fahantrana mahazo ny Malagasy izao, fa misy ny tompon’andraikitra nahatonga izany. Raha tiana anefa ny hialàna ao anatin’ny fahasahiranana dia tsy vitan’ny miteny fotsiny, fa mitaky andraikitra amintsika tsirairay avy. Ny vahaolana dia mila haverina eo amin’ny fitondràna ny filoha Marc Ravalomanana, hoy izy. Mialohan’izany anefa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia mila mandray andraikitra isika ary miara manaramaso ihany koa. Eo ny fandravàna ny CENI sy ny fanadiovana ny lisi-pifidianana manerana ny Nosy.

Ny filoha lefitry ny RMDM faritany Toliara ny pasitera Edouard Tsarahame ihany koa dia nanamafy fa tsy miandry 2023 ny RMDM, satria tena efa mijaly tanteraka ny ankamaroan’ny Malagasy amin’ny fahasarotam-piainana. Nanambara ihany koa izy, fa mila fenoina RMDM i Madagasikara amin’izay miasa tsara ny mpitandro filaminana. Nambarany mantsy fa nanomboka tany Antananarivo ny tenany dia efa voasakantsakana teny andalana hihazo an’Antsirabe. Tao Antsirabe indray dia feno mpitandro filaminana ny toerana hanaovana ny fivoriana tao amin’ny CDA Vatofotsy. Ny depiote Michel AMBALAVATO voafidy tao Antsirabe voalohany dia nisaotra ireo tonga namonjy ny fivoriana. Nambarany tamin’izany, fa fikaonandoham-paritra no natao androany, ka solontena isaky ny fokontany no nantsoina. Mbola hisy ny fotoana hoy izy, hiantsoana ny vahoaka rehetra eto Vakinakaratra eny amin’ny Magro Avaratsena. Namafisin’ny depiote Michel ihany koa, fa tsy mbola nisy fahantrana manara-penitra ohatra izao mahazo antsika izao teto Madagasikara nandritra ny 60 taona.

Tena mangirifiry ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Ny filoha Marc Ravalomanana, raha niditra mivantana tamin’ny antso antarobia dia nampanantena, fa manana vahaoloana izy hialàna amin’izao fahantrana izao. Noho izany hoy Dada dia araho tsara ny tokony hatao ahafahana mampiseho, fa misy mpanohitra mijery ny mahasoa ny vahoaka eto. Isika koa dia mijery ny lalana hanaovana fanovàna mba handeha araka ny lalana tokony ho izy, mba tsy hisy ny fanagadragàdrana. Fa ankoatra izany, mila sahy ary tsy tokony hatahotra ny antoko mpanohitra. Rehefa vita ny kabary samihafa dia novakiana ny fehinkevitra nivoaka, izay tsy mifanalavitra amin’ny fikaonandoha nasionaly natao teto Antananarivo; fa ny nampiavaka ny tany Vakinankaratra dia ny fangatahan’izy ireo ny fialan’ny governora Vivato, satria marobe ny fitantanana tsy mety ataony ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Teo ampamaranana ny fotoana ny fandidiana ny mofomamy fankalazàna ny faha2 taonan’ny RMDM eto Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/15/fehin-kevitry-ny-fikaonandoham-paritra-tsy-miandry-2023-ny-vondronny-mpanohitra-rmdm/

Comment on Facebook Fehin-kevitry ny ...

MERCI ! BYE BYE FOZA ! 💥💥💥💥💥

Mbola ho tsaraina !!!!!!

Tsy mahgg ity tsy mahandry ny andro zoma sahala ny akoho ity

Load more