24 C
Antananarivo
Tue 18 Jan 2022 16:03

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
moderate rain
24 ° C
24 °
24 °
73 %
5.1kmh
75 %
Tue
24 °
Wed
23 °
Thu
19 °
Fri
18 °
Sat
24 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Teleferika no laharampahamehana nefa izao no iainan’ny mponin’ Antananarivo. Alefaso lavitra ny saina prezidà a! ... TohinyFintinina

5 ora lasa

Teleferika no laharampahamehana nefa izao no iainan’ny mponin’ Antananarivo. Alefaso lavitra ny saina prezidà a!

Comment on Facebook 1764140243706142_4759472627506207

METY EFA ZAO LE FANDROSOANA TEDAVINA

Tsy maninona io

VELIRANON’ADALA

Rehefa ny adala no mivelirano
Amin- java-tsy hainy sy mbola tsy fantany,
Dia ny firenena no idiran’angano
Amin’ny hevi-bontolo sy kimantamantany!

Jereo ny natomboka fa tsy tafainga,
Ireo efa mijoro toa idiran-doza.
Porofon’ny fitaka sy laingalainga
’Zay efa fanaon’ny ekipan’ny foza!

Manao torirahona ny fahoriana.
Vao lasa ny loza dia tonga ny antambo.
Nianjera ny “angidina be” namangiana,
Ary re fa navadiky ny onja ny sambo!

Mirehitra ny etsy, midonaka ny atsy.
’Zay atao rehetra toa manalasala!
Vao mainka mihanaka hatrany ny ratsy
Naterak’ity veliranon’adala!

TSIMIMALO (18-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/18/veliranonadala/
... TohinyFintinina

5 ora lasa

VELIRANON’ADALA

Rehefa ny adala no mivelirano
Amin- java-tsy hainy sy mbola tsy fantany,
Dia ny firenena no idiran’angano
Amin’ny hevi-bontolo sy kimantamantany!

Jereo ny natomboka fa tsy tafainga,
Ireo efa mijoro toa idiran-doza.
Porofon’ny fitaka sy laingalainga
’Zay efa fanaon’ny ekipan’ny foza!

Manao torirahona ny fahoriana.
Vao lasa ny loza dia tonga ny antambo.
Nianjera ny “angidina be” namangiana,
Ary re fa navadiky ny onja ny sambo!

Mirehitra ny etsy, midonaka ny atsy.
’Zay atao rehetra toa manalasala!
Vao mainka mihanaka hatrany ny ratsy
Naterak’ity veliranon’adala!

      TSIMIMALO (18-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/veliranonadala/

Antananarivo renivohitr’i Madagasikara. Izao no mahazo ny zana-bahoaka. Rano maloto no mendrika azy! ... TohinyFintinina

7 ora lasa

Antananarivo renivohitr’i Madagasikara. Izao no mahazo ny zana-bahoaka. Rano maloto no mendrika azy!

Comment on Facebook 1764140243706142_4759046917548778

Tena mety ilaina ihany le teferika, @ zay ts mjaly OTRY zao

Tsy mila an’io izahay vahoaka! Ny tena fampandrosoana dia ny fanamboarana ny lalana! ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsy mila an’io izahay vahoaka! Ny tena fampandrosoana dia ny fanamboarana ny lalana!

Fanadinana Baccalauréat taona 2022. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fanadinana Baccalauréat taona 2022.

... TohinyFintinina

3 andro lasa

... TohinyFintinina

3 andro lasa

HO AN’NY TANINDRAZANA SA HO AN’NY PAPAY ?

Moa ve manamboninahitra sa matim-boninahitra
Ireo nifety ka nampiasa indray ny lokon’ny papay?
Naka tahaka soavaly nohatavizina ao am-pahitra,
Ary notampena-maso ka nanjary jamba indray?

Impiry impiry moa ‘nareo no efa tena nihomehezana
Tamin’ity fisolelahana sy karazam-piandaniana?
Moa ny herin’ireo basy sy fanaovana letrezana
Dia ataonareo ho ampy mba hampisy fitoniana?

Ny vahoaka anie, tsarovy, raha mangina tsy miteny,
Tsy midika hoe ekeny ny hadalan’ny eny ambony,
Fa mba misy fetra ihany ny fanaovany ny “eny”.
(Maro ny hagegenareo no efa mandratra ny aty fony!)

Dia mba aiza ilay “be moana” izay fianatra eran-tany,
Sa ny eto “be marenina” sy “be jamba” no hany tazana?
Hany ka tsy mahagaga raha dia tena hoe “miandany”,
Fa tsy tena tarigetrany ilay “ho an’ny tanindrazana”?

Moa ny manam-bola hatrany no tompoina sy tohanana,
Na dia hita izao ny ataony f’efa ratsy, mampihoaka?
Eny mandra-pahoviana ny efa lo no mbola hotanana
Na dia hita f’efa tena mampijaly ny vahoaka?

TSIMIMALO (13-01-21)

www.gvalosoa.net/2022/01/14/ho-anny-tanindrazana-sa-ho-anny-papay/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

HO AN’NY TANINDRAZANA SA HO AN’NY PAPAY ?

Moa ve manamboninahitra sa matim-boninahitra
Ireo nifety ka nampiasa indray ny lokon’ny papay?
Naka tahaka soavaly nohatavizina ao am-pahitra,
Ary notampena-maso ka nanjary jamba indray?

Impiry impiry moa ‘nareo no efa tena nihomehezana
Tamin’ity fisolelahana sy karazam-piandaniana?
Moa ny herin’ireo basy sy fanaovana letrezana
Dia ataonareo ho ampy mba hampisy fitoniana?

Ny vahoaka anie, tsarovy, raha mangina tsy miteny,
Tsy midika hoe ekeny ny hadalan’ny eny ambony,
Fa mba misy fetra ihany ny fanaovany ny “eny”.
(Maro ny hagegenareo no efa mandratra ny aty fony!)

Dia mba aiza ilay “be moana” izay fianatra eran-tany,
Sa ny eto “be marenina” sy “be jamba” no hany tazana?
Hany ka tsy mahagaga raha dia tena hoe “miandany”,
Fa tsy tena tarigetrany ilay “ho an’ny tanindrazana”?

Moa ny manam-bola hatrany no tompoina sy tohanana,
Na dia hita izao ny ataony f’efa ratsy, mampihoaka?
Eny mandra-pahoviana ny efa lo no mbola hotanana
Na dia hita f’efa tena mampijaly ny vahoaka?

      TSIMIMALO (13-01-21)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/14/ho-anny-tanindrazana-sa-ho-anny-papay/

Comment on Facebook HO AN’NY ...

Tandremo fa ny mahay milomano ihany no matin ny rano a .!! .

Sao isika no adala manantena azy reo hiova, ry zareo ndray aza angamba no mihomehy antsika,

Officier v

Aiza ilay hira fanevany zandary no tsy ampiarina. Tanindrazana sy lalana ...

Manalabaraka officier mihitsy ity jeneraly ity.Tsy misy intsony ny prestige indrindra ny gendarmerie. Mampalahelo.

Fa tsy ho any tanindrazana

Ho any Rajoelina ka

Fa inona no ratsy vitan'ny Général Gellé indray???

View more comments

RY FIANGONANA O !

Ry Fiangonana o! nahoana
No mitazana eny ho eny?
Indro tonga ny fotoana,
Mijoroa, sahia miteny!

Ianao no vatan’i Kristy
No sady iraky ny lanitra,
Ka taomy indray ‘ty nosy ity
Hiverina amin’Andriamanitra!

Raha toa tampina ny lalana
Ka mitohy ny fifandonana,
Aoka tsy hihalangalana,
Mijoroa re ry Fiangonana!

Fa ianao no mpampiray,
Adidinao ny mampihavana.
Fisarahana, aok’izay,
Andeha soloy fifankatiavana!

Ry rehetra izay nirahina,
Vavaka no asandrato.
Ho to ny tsara nangatahina,
Rehefa io no atao tsy miato!

Dia meteza hanetry tena
Sy hanonona fifonana,
Mba handray ny famonjena,
Ny olonao ry Fiangonana!

Mijoroa koa hanazava
Hatramin’ny kizo sy aty lavaka,
Mba tsy ho jiro tapa-dava
Fa ho jiro tena miavaka!

DADAN’i ZINA (09-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/13/ry-fiangonana-o/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

RY FIANGONANA O !

Ry Fiangonana o! nahoana
No mitazana eny ho eny?
Indro tonga ny fotoana,
Mijoroa, sahia miteny!

Ianao no vatan’i Kristy
No sady iraky ny lanitra,
Ka taomy indray ‘ty nosy ity
Hiverina amin’Andriamanitra!

Raha toa tampina ny lalana
Ka mitohy ny fifandonana,
Aoka tsy hihalangalana,
Mijoroa re ry Fiangonana!

Fa ianao no mpampiray,
Adidinao ny mampihavana.
Fisarahana, aok’izay,
Andeha soloy fifankatiavana!

Ry rehetra izay nirahina,
Vavaka no asandrato.
Ho to ny tsara nangatahina,
Rehefa io no atao tsy miato!

Dia meteza hanetry tena
Sy hanonona fifonana,
Mba handray ny famonjena,
Ny olonao ry Fiangonana!

Mijoroa koa hanazava
Hatramin’ny kizo sy aty lavaka,
Mba tsy ho jiro tapa-dava
Fa ho jiro tena miavaka!

      DADAN’i ZINA (09-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/ry-fiangonana-o/

Fihaonana an-tampon’ny IPS – Hatao eto Madagasikara amin’ny taona 2025

Aly

Na tsy lasa tany Quito renivohitr’i Equateur aza Pr Jonah Ratsimbazafy, izay filoha eran-tanin’ny IPS (International Primatological Society) ny herinandro teo, hanatrika mivantana ny fihaonana an-tampon’ ny IPS, fihaonamben’ireo mpahay ny resaka varika eran-tany, natao tany an-toerana, sy tokony hanao famindram-pitantanana amin’ny filohan’ny IPS amin’izao fotoana, afaka nandray anjara tamin’izany fihaonambe izany ihany izy noho ny fivoaran’ny teknolojia amin’izao fotoana, tamin’ny alalan’ny visio-conference.

Anisan’ ny tapaka tamin’izany, fa ho tanterahana eto Madagasikara amin’ny taona 2025 ny fihaonana an-tampon’ny IPS manaraka. Nisy ny fanambarana nataon’ny Pr Jonah Ratsimbazafy mahakasika izay: “vita io maraina io tamin’ny 1 ora sasany ny fivorian’ny Council IPS, izay naharitra adin’ny 4 ora sy sasany. Rehefa natao ny fifidianana miafina an’ireo mpikambana maneran-tany, solontenan’ny fivondronana amin’ny kaontinanta rehetra dia i Madagasikara, no lany fa hampiantrano ny kongresy IPS iraisam-pirenena manaraka amin’ny taona 2025. Nifaninana tamin’i Madagasikara tamin’izany i Afrika Atsimo. Afaka ny fitaintainana niandry ny valiny. Ny tenako sy ny namana Dr Kim Reuter, no nandresy lahatra ny mpifidy, fa vonona sy afaka handray tsara izany isika. Ny fifi-dianana no vita, fa ny asa goavana no miandry izao. Misaotra an’i Jehovah amin’ny zavatra rehetra. Efa napetraka taminy izany, ka sitrany matoa tanteraka. Tena tsy hay ny tsy hisaotra ireo rehetra nanohana ny fangatahantsika. Ny ministeran’ny tontolo iainana moa, no nanoratra taratasy ho fanohanana izany koa, sy ireo mpiara-miombonantoka eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana maro dia maro. Isaorana eto daholo ianareo tompoko”.

www.gvalosoa.net/2022/01/13/fihaonana-an-tamponny-ips-hatao-eto-madagasikara-aminny-taona-2025/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fihaonana an-tampon’ny IPS – Hatao eto Madagasikara amin’ny taona 2025

Aly

Na tsy lasa tany Quito renivohitr’i Equateur aza Pr Jonah Ratsimbazafy, izay filoha eran-tanin’ny IPS (International Primatological Society) ny herinandro teo, hanatrika mivantana ny fihaonana an-tampon’ ny IPS, fihaonamben’ireo mpahay ny resaka varika eran-tany, natao tany an-toerana, sy tokony hanao famindram-pitantanana amin’ny filohan’ny IPS amin’izao fotoana, afaka nandray anjara tamin’izany fihaonambe izany ihany izy noho ny fivoaran’ny teknolojia amin’izao fotoana, tamin’ny alalan’ny visio-conference.

Anisan’ ny tapaka tamin’izany, fa ho tanterahana eto Madagasikara amin’ny taona 2025 ny fihaonana an-tampon’ny IPS manaraka. Nisy ny fanambarana nataon’ny Pr Jonah Ratsimbazafy mahakasika izay: “vita io maraina io tamin’ny 1 ora sasany ny fivorian’ny Council IPS, izay naharitra adin’ny 4 ora sy sasany. Rehefa natao ny fifidianana miafina an’ireo mpikambana maneran-tany, solontenan’ny fivondronana amin’ny kaontinanta rehetra dia i Madagasikara, no lany fa hampiantrano ny kongresy IPS iraisam-pirenena manaraka amin’ny taona 2025. Nifaninana tamin’i Madagasikara tamin’izany i Afrika Atsimo. Afaka ny fitaintainana niandry ny valiny. Ny tenako sy ny namana Dr Kim Reuter, no nandresy lahatra ny mpifidy, fa vonona sy afaka handray tsara izany isika. Ny fifi-dianana no vita, fa ny asa goavana no miandry izao. Misaotra an’i Jehovah amin’ny zavatra rehetra. Efa napetraka taminy izany, ka sitrany matoa tanteraka. Tena tsy hay ny tsy hisaotra ireo rehetra nanohana ny fangatahantsika. Ny ministeran’ny tontolo iainana moa, no nanoratra taratasy ho fanohanana izany koa, sy ireo mpiara-miombonantoka eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana maro dia maro. Isaorana eto daholo ianareo tompoko”.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/fihaonana-an-tamponny-ips-hatao-eto-madagasikara-aminny-taona-2025/

Comment on Facebook Fihaonana ...

Congrats!

Arahabaina ianao tompoko

hita eo na hampivoatra na politique fotsiny

Jimmy Randriantsoa – Tsara ny fampidiran-ketra tao amin’ny kaominina Alasora

Isambilo

Raha nanao jery todika ny zava-bita tamin’ny taona lasa ny ben’ny tanànan’ny kaominina Alasora Avaradrano, Jimmy Randriantsoa, nambarany tamin’izany, fa tsara ny fampidiran-ketra tao amin’ny kaominina iadidiany tamin’ny taona 2021 iny, navitrika nanefa ny hetran-trano sy tany, ary ny karazan-ketra misy ny mponina. Mbola manentana izy amin’ity taona ity ny mponina hanefa izay hetra izay, satria ny vola naloa ireny hoy izy dia miverina amin’ny mponina ihany, amin’ny fanaovana foto-drafitrasa sy asa sosialy sy fampandrosoana ao amin’ny kaominina. Na ireo tsy manana permis aza hoy ny ben’ny tanàna, afaka manatona ny kaominina, misy foana ny fifampiresahana azo atao hahafahana manao ny taratasin-ketra amin’izany.

Amin’ny ankapobeny hoy izy, ny zava-bitan’ny kaominina tamin’ny taon-dasa dia saika volan’ny kaominina madiodio avokoa, noho io fahatsaran’ny fampidiran-ketra io. Teo amin’ny fanamboaran-dalana, vola hatramin’ny 100 tapitrisa Ar no nampiasain’ny fiadidiana ny tanàna tamin’izany: teo ny fanalalahana ny lalana miakatra an’Alasora, ny any Miadana sy Ambohitromby, natao rarivato na norakofana tara ny lalana natao tamin’izany. Hitohy amin’ity taona ity izay fanalalahana lalana izay hoy ny ben’ny tanàna Jimmy Randriantsoa ary tsy hisy ny fandravana trano.

Teo amin’ny lafiny fandriampahalemana: ezaky ny kaominina sy ny polisy ary ny zandary, ny fanapariahana ireo mpitandro ny filaminana manerana ireo fokontany any Alasora. Tao anatin’izany ny fanapariahana jiro mandeha amin’ny masoandro miisa 80 tamin’ny fokontany mihoatra ny 10, teo koa ny fanazavana ny tanàna niaraka tamin’ny orinasa Jirama tany Ambohitanety sy Ambohitromby. Amin’ity taona ity, hitohy ny fanazavana ny elakelatrano rehetra any Alasora, fiaraha-miasa amin’ny AFD Frantsay, ka jiro mandeha amin’ny masoandro miisa 600 no haparitaka amin’izany. Teo amin’ny lafiny fandriampahalemana: nandany vola tamin’ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana iadiana amin’ny coronavirus ny kaominina Alasora. Namendraka fanafody tamin’ny tsena sy ny biraom-panjakana samihafa. Nisy ny fampitaovana ny reny sy ny zaza ho an’ny CSB II Alasora. Nataon’ny fiangonana Orthodoxe rarivato ny tokontanin’ny toeram-piterahana amin’ity hopitaly ity, satria namotaka sy namovoka teo aloha. Eo amin’izay fahasalamana izay, manentana ny rehetra hanao vaksiny iarovana amin’ny coronavirus ny ben’ny tanàna, io ihany hoy izy no anisan’ny fomba mahomby handresena ity valanaretina ity. Teo amin’ny fampianarana, nisokatra ny EPP Amboaroy, fiaraha-miasa tamin’ny Association Zazakely.

Amin’ity taona ity, hiezaka hanao EPP amin’ireo fokontany ao Alasora ny kaominina, satria mbola maromaro ireo fokontany tsy manana EPP nefa be mponina, toa an’Ankadindratombo, Est Mahazoarivo, Sud Ambohipo. Havaozina ny EPP Alasora satria efa tamin’ny taona 1901 no niorenany, toy izany koa ny any Ankadievo, Mendrikolovana ary Ambatomalaza. Tamin’ny fetin’ny Noely, nanatanteraka ny Noely Mizara Fifaliana ny kaominina, nizara vatomamy sy biscuits ary kilalao tamin’ny mpianatry ny EPP miisa 4000 teo.

www.gvalosoa.net/2022/01/13/jimmy-randriantsoa-tsara-ny-fampidiran-ketra-tao-aminny-kaominina-ala...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Jimmy Randriantsoa – Tsara ny fampidiran-ketra tao amin’ny kaominina Alasora

Isambilo

Raha nanao jery todika ny zava-bita tamin’ny taona lasa ny ben’ny tanànan’ny kaominina Alasora Avaradrano, Jimmy Randriantsoa, nambarany tamin’izany, fa tsara ny fampidiran-ketra tao amin’ny kaominina iadidiany tamin’ny taona 2021 iny, navitrika nanefa ny hetran-trano sy tany, ary ny karazan-ketra misy ny mponina. Mbola manentana izy amin’ity taona ity ny mponina hanefa izay hetra izay, satria ny vola naloa ireny hoy izy dia miverina amin’ny mponina ihany, amin’ny fanaovana foto-drafitrasa sy asa sosialy sy fampandrosoana ao amin’ny kaominina. Na ireo tsy manana permis aza hoy ny ben’ny tanàna, afaka manatona ny kaominina, misy foana ny fifampiresahana azo atao hahafahana manao ny taratasin-ketra amin’izany.

Amin’ny ankapobeny hoy izy, ny zava-bitan’ny kaominina tamin’ny taon-dasa dia saika volan’ny kaominina madiodio avokoa, noho io fahatsaran’ny fampidiran-ketra io. Teo amin’ny fanamboaran-dalana, vola hatramin’ny 100 tapitrisa Ar no nampiasain’ny fiadidiana ny tanàna tamin’izany: teo ny fanalalahana ny lalana miakatra an’Alasora, ny any Miadana sy Ambohitromby, natao rarivato na norakofana tara ny lalana natao tamin’izany. Hitohy amin’ity taona ity izay fanalalahana lalana izay hoy ny ben’ny tanàna Jimmy Randriantsoa ary tsy hisy ny fandravana trano.

Teo amin’ny lafiny fandriampahalemana: ezaky ny kaominina sy ny polisy ary ny zandary, ny fanapariahana ireo mpitandro ny filaminana manerana ireo fokontany any Alasora. Tao anatin’izany ny fanapariahana jiro mandeha amin’ny masoandro miisa 80 tamin’ny fokontany mihoatra ny 10, teo koa ny fanazavana ny tanàna niaraka tamin’ny orinasa Jirama tany Ambohitanety sy Ambohitromby. Amin’ity taona ity, hitohy ny fanazavana ny elakelatrano rehetra any Alasora, fiaraha-miasa amin’ny AFD Frantsay, ka jiro mandeha amin’ny masoandro miisa 600 no haparitaka amin’izany. Teo amin’ny lafiny fandriampahalemana: nandany vola tamin’ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana iadiana amin’ny coronavirus ny kaominina Alasora. Namendraka fanafody tamin’ny tsena sy ny biraom-panjakana samihafa. Nisy ny fampitaovana ny reny sy ny zaza ho an’ny CSB II Alasora. Nataon’ny fiangonana Orthodoxe rarivato ny tokontanin’ny toeram-piterahana amin’ity hopitaly ity, satria namotaka sy namovoka teo aloha. Eo amin’izay fahasalamana izay, manentana ny rehetra hanao vaksiny iarovana amin’ny coronavirus ny ben’ny tanàna, io ihany hoy izy no anisan’ny fomba mahomby handresena ity valanaretina ity. Teo amin’ny fampianarana, nisokatra ny EPP Amboaroy, fiaraha-miasa tamin’ny Association Zazakely.

Amin’ity taona ity, hiezaka hanao EPP amin’ireo fokontany ao Alasora ny kaominina, satria mbola maromaro ireo fokontany tsy manana EPP nefa be mponina, toa an’Ankadindratombo, Est Mahazoarivo, Sud Ambohipo. Havaozina ny EPP Alasora satria efa tamin’ny taona 1901 no niorenany, toy izany koa ny any Ankadievo, Mendrikolovana ary Ambatomalaza. Tamin’ny fetin’ny Noely, nanatanteraka ny Noely Mizara Fifaliana ny kaominina, nizara vatomamy sy biscuits ary kilalao tamin’ny mpianatry ny EPP miisa 4000 teo.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/jimmy-randriantsoa-tsara-ny-fampidiran-ketra-tao-aminny-kaominina-alasora/

Fifamoivoizana – Tapaka ny lalampirenena faha-6 (RN6)

Aly

Tapaka amin’izao fotoana ny lalampirenena faha-6, izay mampitohy an’Ambondromamy faritra Boeny, sy Antsiranana faritra Diana. Ny anton’izany fahatapahana izany, nihotsaka ny lalana eo anelanelan’ Anjiamangirana sy Ambalafaminty amin’ny lalam-pirenena faha-6. Eo anelanelan’i Boriziny sy Antsohihy amin’ny faritra Sofia, no misy io ampahan-dalana tapaka io. Tapaka araka izany ny fifamoivoizana ho an’ireo mikasa hianavaratra. Ny ataon’ireo mpandeha, misy ny famindrana entana sy olona eo amin’ny toerana misy fahatapahana io, satria tsy afaka mandeha ny fiarakodia. Tsy vitan’ny efa ratsy, fa mbola nihotsaka koa arak’izany ity lalampirenena mianavaratra ity, koa hanairan’ny any an-toerana ny tompon’andraikitra, hijery haingana ny famahana olana an’izao fahatapahan’ny fifamoivoizana izao.

www.gvalosoa.net/2022/01/13/fifamoivoizana-tapaka-ny-lalampirenena-faha-6-rn6/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fifamoivoizana – Tapaka ny lalampirenena faha-6 (RN6)

Aly

Tapaka amin’izao fotoana ny lalampirenena faha-6, izay mampitohy an’Ambondromamy faritra Boeny, sy Antsiranana faritra Diana. Ny anton’izany fahatapahana izany, nihotsaka ny lalana eo anelanelan’ Anjiamangirana sy Ambalafaminty amin’ny lalam-pirenena faha-6. Eo anelanelan’i Boriziny sy Antsohihy amin’ny faritra Sofia, no misy io ampahan-dalana tapaka io. Tapaka araka izany ny fifamoivoizana ho an’ireo mikasa hianavaratra. Ny ataon’ireo mpandeha, misy ny famindrana entana sy olona eo amin’ny toerana misy fahatapahana io, satria tsy afaka mandeha ny fiarakodia. Tsy vitan’ny efa ratsy, fa mbola nihotsaka koa arak’izany ity lalampirenena mianavaratra ity, koa hanairan’ny any an-toerana ny tompon’andraikitra, hijery haingana ny famahana olana an’izao fahatapahan’ny fifamoivoizana izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/fifamoivoizana-tapaka-ny-lalampirenena-faha-6-rn6/

Fira ambany any Mahabo Menabe – Olona miisa 6 no nalain’ny dahalo an-keriny

Rajepa

Faritra Menabe manomboka miverina indray ny fira ambany na ny Kidnaping, na fakana olona an-keriny.

Nitrangana fakana an-keriny tao amin’ny distrikan’i Mahabo kaominina ambanivohitra Ambia fokontanin’i Bemokoty campement Andafia ny alin’ny talata 10 Janoary 2022, tokony ho tamin’ny 11 ora alina, ka olona 5 no lasan’ireo dahalo , vehivavy 40 taona sy lehilahy 50 taona , ary misy Zaza kely 4 ihany koa. 30 tapitrisa Ariary no takian’ireo mpaka an-keriny miaraka amin’ny basin’ny raim-pianakaviana, satria manana basy io raimpianakaviana nentin’ny dahalo io, izay vao alefan’ireo dahalo izy 6 mianaka. Nisy anefa ny fifampiresahana tamin’ny telephone, satria niantso ny fianakaviana ireo olon-dratsy ary nilaza fa vao omen’ny fianakaviana ny mpitandro filaminana ny laharana niantsoan’ireo dahalo dia ho tifirina izy 6 mianaka. Nisy ny adivarotra ka tapaka fa vola 10 Tapitrisa sy ilay basy no takalon’izy 6 mianakana , tsy manan-tsafidy ny fianakaviana, ka voatery niditra trosa.

Hatreto dia efa misy zandary any an-toerana saingy noho ny fitandroana ny ain’izy 6 mianaka dia miandry ny fifanakalozana vita, mba ho azo velon’aina ireo olona nalain’ireo dahalo takalonaina ireo.

www.gvalosoa.net/2022/01/13/fira-ambany-any-mahabo-menabe-olona-miisa-6-no-nalainny-dahalo-an-ker...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fira ambany any Mahabo Menabe – Olona miisa 6 no nalain’ny dahalo an-keriny

Rajepa

Faritra Menabe manomboka miverina indray ny fira ambany na ny Kidnaping, na fakana olona an-keriny.

Nitrangana fakana an-keriny tao amin’ny distrikan’i Mahabo kaominina ambanivohitra Ambia fokontanin’i Bemokoty campement Andafia ny alin’ny talata 10 Janoary 2022, tokony ho tamin’ny 11 ora alina, ka olona 5 no lasan’ireo dahalo , vehivavy 40 taona sy lehilahy 50 taona , ary misy Zaza kely 4 ihany koa. 30 tapitrisa Ariary no takian’ireo mpaka an-keriny miaraka amin’ny basin’ny raim-pianakaviana, satria manana basy io raimpianakaviana nentin’ny dahalo io, izay vao alefan’ireo dahalo izy 6 mianaka. Nisy anefa ny fifampiresahana tamin’ny telephone, satria niantso ny fianakaviana ireo olon-dratsy ary nilaza fa vao omen’ny fianakaviana ny mpitandro filaminana ny laharana niantsoan’ireo dahalo dia ho tifirina izy 6 mianaka. Nisy ny adivarotra ka tapaka fa vola 10 Tapitrisa sy ilay basy no takalon’izy 6 mianakana , tsy manan-tsafidy ny fianakaviana, ka voatery niditra trosa.

Hatreto dia efa misy zandary any an-toerana saingy noho ny fitandroana ny ain’izy 6 mianaka dia miandry ny fifanakalozana vita, mba ho azo velon’aina ireo olona nalain’ireo dahalo takalonaina ireo.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/fira-ambany-any-mahabo-menabe-olona-miisa-6-no-nalainny-dahalo-an-keriny/

Comment on Facebook Fira ambany any ...

13 solution

Aoka vaovao tena marina avoaka tsisy Fokontany Bemokoty any.

Miaramila am-perinasa sy misotro ronono – Marary ny foloalindahy Malagasy

Ny Valosoa

Araka ny vaovao voaray sy nohamarinina, misy amin’izao fotoana ireo miaramila am-perinasa sy misotro ronono sasany mimenomenona sy milaza ny tena zava-misy tamin’ny jery todika tao anivon’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena. Amin’izy ireo, marary ny foloalindahy Malagasy ankehitriny, noho ny ataon’ny ministra tompon’andraikitra sy ny mpiara-miasa aminy. Toy izao izany fanambarana izany:

Fanavaozan-drafitra

Mahakasika ny fanavaozan-drafitra: fanavaozana aotra, mba tsy hilazana hoe tsy azo ampiasaina no natao, satria tsy nanaraka procédure, copie – coller ny tany Frantsa no natao. Ny antsoina hoe: ”Principe de défense” : dia tokony hiainga amin’ny concertation nationale, élargie, na fikaonandoham-pirenena ahafahana mijery ny :
– olan’ny fiarovana eto amin’ny firenena.
– fijerena ny politique de l’Etat, sy
– ambana ny filaminana sy fandriampahalemena (menaces à la Paix et sécurité).

Noho ireo dia tokony ho eken’ny malagasy rehetra ireo Ambana ireo, ka ankatoavin’ny parlemanta sy ny filankevitry ny ministra, amin’ny alalan’ny « Livre blanc », izay vao anaovan’ny departemanta ny programma amin’ny sécurité, ka ny concept de défense no anjaran’ny ministry ny fiarovana amin’izany ; izay vao mijery ny moyens d’exécutions na fitaovana sy ny hoenti-manana hampiharana azy, ahafahana mametraka sy manatanteraka ny tanjona ao amin’ny « livre blanc ».

Vokany :
– Tsy nisy planification na paikady ny asa 2021, manao asa an-tselika, (pilotage à vue), manao asana pompier, ohatran’ny opération tany Menabe ny Tafika;
– Tsy foana ny asan-dahalo, tsy nilamina ny tany,
– Nikoro tanteraka (désorganisation généralisée) ny Forces armées: tsy voakitika tamin’ny restructuration ny Gendarmerie Nationale (GN),
– Rafitra tsy miasa sy tsy afaka miasa, tsy misy vokany.
Rafitra famitahana mpitondra sy vahoaka tsy mahalala na inona na inona.
– Resaka tiana ho lava ny an’ny ministry ny fiarovam-pirenena, resaka sinema.

Fanamarihana :
Marihana fa ny resaka ZRPS dia tsy asan’ny ministry ny fiarovam-pirenena (MDN) amin’izao fotoana izao, fa famolavolana nataon’ireo teo alohany, hany ka tsy hainy tsara ny heviny, na ny fampiasana azy.

Fanafoanana sy tanjona ambadiky ny Service civique sy OTME

Marina fa ny service civique dia rafitra tranainy, fa tena manakaiky vahoaka, izay mbola 80% ny Malagasy no mapamboly sy mpiompy ka mila azy.

Ny OTME indray dia voafehin’ny fahendrena malagasy hoe : “Mahery tsy maody, tsy ela velona”; ny fanjakana dia hery (Forces), fahefana (pouvoir), kanefa kosa dia mila fiarovana sy tokony ho mailo hatrany, amin’ny loza maro mety hamingana na handavo azy, izay no nilana ny OTME, hanao ny asa atao hoe : Contre-espionnage eo amin’ny resaka cybernétique sy électromagnétique (réseaux sociaux, Internet, radio, informatique, sns…)
Ny fanafoanana ireo dia fambolena fahalemena ho an’ny fitondrana, mba hametra na hivangongo ao amin’ny MDN ny fiarovana sy fahefana ary hery rehetra iankinan’ny fitondrana.

Fehiny :

Poizina sy fitaka izao fanafoanana izao, tsy misy firenena tsy manana sampam-pitsikilovana.

Tsy mahagaga raha tafavoaka teto Madagasikara avokoa ny harem-pirenena (Volamena, vatosoa, sokatra, hazosarobidy, sns…

Famoronana sy fibakoan’ny MDN mivantana ny forces spéciales

Dia mbola fametrahana ny fitokisana amin’ny MDN irery ihany io ; kanefa: ny fanonganana sy fandravana fitondrana tanyAzia sy Afrique dia voamarina, fa ny olona eo akaiky eo ihany no nanao azy, noho ny fahatokisana be loatra sy fanomezana fahefana sy hery io olona io, ohatra ny nahazo an’i Thomas Sankara, ny tranga tao Mali sy Guinée tsy ela akory izay.

Aoka tsy ho hadino, fa ny MDN amin’izao dia mametraka eo amin’ny mpanao politika Malagasy (na mpanohitra na mpitondra), fa izy irery no mahay, diso anefa izany, ary izy no irery Général de corps d’Armée, grade ambony indrindra miasa.

Manana interêt ny haharava izao fitondrana izao sy hisian’ny tetezamita

Ny GFS dia eo ambany fahefan’i MDN mivantana dia mitovy tsy misy valaka toy ny an’i Colonel Goita tany Mali, ny an’i lieutenant colonel Doumbouya tany Guinée, izay samy nanao fanonganana avokoa. Mety hoy izy hoe: “aleo ho eo ambany fahefako io Président, mba tsy hisian’ny risika toy ny nataon’i colonel Charles sy Lylson, fa saingy tsarovy ihany President, hoe: iza no hahazo tombontsoa raha hisy ny tetezamita tantanin’ny miaramila toy ny any Soudan amin’izao?

Tsy fifehezana sy fibaikoana, iray tsy nahomby

Fibaikoana tsy manaraka principe de commandement, ary « émotif » no misy:
-Kendritohana : nosoloina ny responsable ny Renseignement teo anivon’ny Tafika, nefa tsy nisolo akory ny an’ny Gendarmérie nationale sy ny CIS ;
-Commandant de ZDS Mpangalana, niasa nandritra ny 1 taona, dia satria sahirana izy tamin’ny baiko tsy nahomby noraisina, tany Soanierana Ivongo, ka nampianjera hélicoptère, dia izay no nanasaziana olona, ka tsy nomena général.
-Noho ny fihenoana ny olona atokisana izay misekoseko (Col Rafidison sy col Rampanarivo, super ministres), mahasahy manimbazimba ny lehibe sy zoky, colonels sy généraux, dia tsy nomena général ny commandant de ZDS Andringitra.
-Fanagadrana olona tsy meloka tao amin’ny Bani ; noho ny fiarovana ny tena, dia tsy afaka niaro ny olona tafiditra tamin’ iny raharaha iny ny ministra, ka dia naleo nandefa ny miaramila manontolo tany amin’ny fitsarana.
-Fankatoavana ny baiko-na sivily, an’ Andriamatoa SG (sekretera jeneraly) Andry A. , tamin’ny fanesorana an’i jeneraly DGDOE. Noho ny tahotra ny toerana sao esorin’ity olona ity tamin’ny toerana koa izy MDN.
– Fametrahana tanora(lieutenant colonel) mpanao eny Tompoko ho Daf na ministera, mba hahafahana manao ny atao ao amin’ny fitantanana.
– Fanilihana ireo olona mahay sao milaza ny marina sy ny tokony ho izy amin’ny Filoham-pirenena sy ny Praiministra.
– Fitazonana olona misotro ronono amin’ny toerana, rahalahy am-panambadiana,…
– Fitazonana olona misotro ronono hiasa, toy ny DG CIS, HCDN sy DAM ao amin’ny Prezidansa, tahotra sao hisy olona hanakaiky ny Filohan’ny Repoblika, ka ho very tsy ho heno intsony i MDN, dia aleo tsy manendry olona hafa,
– Fanalana tompon’andraikitra teo amin’ny toerany eo amin’ny Tafika, chef de corps, chef de service et commandant de zone Ankarafantsika, noho ny fihainoana olona iray tao amin’ny serasera.
– Tsy mbola nisy tao amin’ny tantaran’ny Tafika, ka ny gendarmerie indray no betsaka nahazo généraux noho ny Tafika tao anatin’ny 60 taona, niseho izany tamin’ny fanendrena farany teo, noho ny fankahalana sy tahotra.
-Tsy fahafalian’i MDN ny amin’ny fanendrena an’i jeneraly SEG, sekreteram-panjakana amin’ny Zandarimaria, ho Général de Corps d’Armée, satria tsy izy irery no ho hany sisa lehibe farany ambony.

– Misy fitsipika milaza, fa tsy azo ataon’ny miaramila sy olom-panjakana no mandeha raha mihoatra ny amin’ny 6 ora hariva, maro ireo miaramila madinika nigadra sy voaroaka tamin’izany, kanefa dia noterena nandeha nanidina ihany ny helico hiala tany Soanieran’Ivongo, ny andro ratsy sy efa mihoatra ny amin’ny 6 ora hariva ny desambra 2021 iny; vavolombelon’izany ny Praiministra sy SEG, kanefa nahoana no mbola nahazo Général de Corps d’Armée ihany i SEG?

Na dia efa niantso an’ny Lehiben’ny Forces aériennes aza ny Pilote, mba handresy lahatra ny tsy hisidinana intsony; ity jeneraly ity kosa tsy hita izay nataony, sao tsy hahazo général de division, ka tsy namaly.

Noho ireo antony ireo, ahiana ny fisarahambazana atahorana hiteraka korontana eo anivon’ny Tafika sy ny Foloalindahy, hoy ihany ity fanambarana ity.

www.gvalosoa.net/2022/01/13/miaramila-am-perinasa-sy-misotro-ronono-marary-ny-foloalindahy-malagasy/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Miaramila am-perinasa sy misotro ronono – Marary ny foloalindahy Malagasy

Ny Valosoa

Araka ny vaovao voaray sy nohamarinina, misy amin’izao fotoana ireo miaramila am-perinasa sy misotro ronono sasany mimenomenona sy milaza ny tena zava-misy tamin’ny jery todika tao anivon’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena. Amin’izy ireo, marary ny foloalindahy Malagasy ankehitriny, noho ny ataon’ny ministra tompon’andraikitra sy ny mpiara-miasa aminy. Toy izao izany fanambarana izany:

Fanavaozan-drafitra

Mahakasika ny fanavaozan-drafitra: fanavaozana aotra, mba tsy hilazana hoe tsy azo ampiasaina no natao, satria tsy nanaraka procédure, copie – coller ny tany Frantsa no natao. Ny antsoina hoe: ”Principe de défense” : dia tokony hiainga amin’ny concertation nationale, élargie, na fikaonandoham-pirenena ahafahana mijery ny :
– olan’ny fiarovana eto amin’ny firenena.
– fijerena ny politique de l’Etat, sy
– ambana ny filaminana sy fandriampahalemena (menaces à la Paix et sécurité).

Noho ireo dia tokony ho eken’ny malagasy rehetra ireo Ambana ireo, ka ankatoavin’ny parlemanta sy ny filankevitry ny ministra, amin’ny alalan’ny « Livre blanc », izay vao anaovan’ny departemanta ny programma amin’ny sécurité, ka ny concept de défense no anjaran’ny ministry ny fiarovana amin’izany ; izay vao mijery ny moyens d’exécutions na fitaovana sy ny hoenti-manana hampiharana azy, ahafahana mametraka sy manatanteraka ny tanjona ao amin’ny « livre blanc ».

Vokany :
– Tsy nisy planification na paikady ny asa 2021, manao asa an-tselika, (pilotage à vue), manao asana pompier, ohatran’ny opération tany Menabe ny Tafika;
– Tsy foana ny asan-dahalo, tsy nilamina ny tany,
– Nikoro tanteraka (désorganisation généralisée) ny Forces armées: tsy voakitika tamin’ny restructuration ny Gendarmerie Nationale (GN),
– Rafitra tsy miasa sy tsy afaka miasa, tsy misy vokany.
Rafitra famitahana mpitondra sy vahoaka tsy mahalala na inona na inona.
– Resaka tiana ho lava ny an’ny ministry ny fiarovam-pirenena, resaka sinema.

Fanamarihana :
Marihana fa ny resaka ZRPS dia tsy asan’ny ministry ny fiarovam-pirenena (MDN) amin’izao fotoana izao, fa famolavolana nataon’ireo teo alohany, hany ka tsy hainy tsara ny heviny, na ny fampiasana azy.

Fanafoanana sy tanjona ambadiky ny Service civique sy OTME

Marina fa ny service civique dia rafitra tranainy, fa tena manakaiky vahoaka, izay mbola 80% ny Malagasy no mapamboly sy mpiompy ka mila azy.

Ny OTME indray dia voafehin’ny fahendrena malagasy hoe : “Mahery tsy maody, tsy ela velona”; ny fanjakana dia hery (Forces), fahefana (pouvoir), kanefa kosa dia mila fiarovana sy tokony ho mailo hatrany, amin’ny loza maro mety hamingana na handavo azy, izay no nilana ny OTME, hanao ny asa atao hoe : Contre-espionnage eo amin’ny resaka cybernétique sy électromagnétique (réseaux sociaux, Internet, radio, informatique, sns…)
Ny fanafoanana ireo dia fambolena fahalemena ho an’ny fitondrana, mba hametra na hivangongo ao amin’ny MDN ny fiarovana sy fahefana ary hery rehetra iankinan’ny fitondrana.

Fehiny :

Poizina sy fitaka izao fanafoanana izao, tsy misy firenena tsy manana sampam-pitsikilovana.

Tsy mahagaga raha tafavoaka teto Madagasikara avokoa ny harem-pirenena (Volamena, vatosoa, sokatra, hazosarobidy, sns…

Famoronana sy fibakoan’ny MDN mivantana ny forces spéciales

Dia mbola fametrahana ny fitokisana amin’ny MDN irery ihany io ; kanefa: ny fanonganana sy fandravana fitondrana tanyAzia sy Afrique dia voamarina, fa ny olona eo akaiky eo ihany no nanao azy, noho ny fahatokisana be loatra sy fanomezana fahefana sy hery io olona io, ohatra ny nahazo an’i Thomas Sankara, ny tranga tao Mali sy Guinée tsy ela akory izay.

Aoka tsy ho hadino, fa ny MDN amin’izao dia mametraka eo amin’ny mpanao politika Malagasy (na mpanohitra na mpitondra), fa izy irery no mahay, diso anefa izany, ary izy no irery Général de corps d’Armée, grade ambony indrindra miasa.

Manana interêt ny haharava izao fitondrana izao sy hisian’ny tetezamita

Ny GFS dia eo ambany fahefan’i MDN mivantana dia mitovy tsy misy valaka toy ny an’i Colonel Goita tany Mali, ny an’i lieutenant colonel Doumbouya tany Guinée, izay samy nanao fanonganana avokoa. Mety hoy izy hoe: “aleo ho eo ambany fahefako io Président, mba tsy hisian’ny risika toy ny nataon’i colonel Charles sy Lylson, fa saingy tsarovy ihany President, hoe: iza no hahazo tombontsoa raha hisy ny tetezamita tantanin’ny miaramila toy ny any Soudan amin’izao?

Tsy fifehezana sy fibaikoana, iray tsy nahomby

Fibaikoana tsy manaraka principe de commandement, ary « émotif » no misy:
-Kendritohana : nosoloina ny responsable ny Renseignement teo anivon’ny Tafika, nefa tsy nisolo akory ny an’ny Gendarmérie nationale sy ny CIS ;
-Commandant de ZDS Mpangalana, niasa nandritra ny 1 taona, dia satria sahirana izy tamin’ny baiko tsy nahomby noraisina, tany Soanierana Ivongo, ka nampianjera hélicoptère, dia izay no nanasaziana olona, ka tsy nomena général.
-Noho ny fihenoana ny olona atokisana izay misekoseko (Col Rafidison sy col Rampanarivo, super ministres), mahasahy manimbazimba ny lehibe sy zoky, colonels sy généraux, dia tsy nomena général ny commandant de ZDS Andringitra.
-Fanagadrana olona tsy meloka tao amin’ny Bani ; noho ny fiarovana ny tena, dia tsy afaka niaro ny olona tafiditra tamin’ iny raharaha iny ny ministra, ka dia naleo nandefa ny miaramila manontolo tany amin’ny fitsarana.
-Fankatoavana ny baiko-na sivily, an’ Andriamatoa SG (sekretera jeneraly) Andry A. , tamin’ny fanesorana an’i jeneraly DGDOE. Noho ny tahotra ny toerana sao esorin’ity olona ity tamin’ny toerana koa izy MDN.
– Fametrahana tanora(lieutenant colonel) mpanao eny Tompoko ho Daf na ministera, mba hahafahana manao ny atao ao amin’ny fitantanana.
– Fanilihana ireo olona mahay sao milaza ny marina sy ny tokony ho izy amin’ny Filoham-pirenena sy ny Praiministra.
– Fitazonana olona misotro ronono amin’ny toerana, rahalahy am-panambadiana,…
– Fitazonana olona misotro ronono hiasa, toy ny DG CIS, HCDN sy DAM ao amin’ny Prezidansa, tahotra sao hisy olona hanakaiky ny Filohan’ny Repoblika, ka ho very tsy ho heno intsony i MDN, dia aleo tsy manendry olona hafa,
– Fanalana tompon’andraikitra teo amin’ny toerany eo amin’ny Tafika, chef de corps, chef de service et commandant de zone Ankarafantsika, noho ny fihainoana olona iray tao amin’ny serasera.
– Tsy mbola nisy tao amin’ny tantaran’ny Tafika, ka ny gendarmerie indray no betsaka nahazo généraux noho ny Tafika tao anatin’ny 60 taona, niseho izany tamin’ny fanendrena farany teo, noho ny fankahalana sy tahotra.
-Tsy fahafalian’i MDN ny amin’ny fanendrena an’i jeneraly SEG, sekreteram-panjakana amin’ny Zandarimaria, ho Général de Corps d’Armée, satria tsy izy irery no ho hany sisa lehibe farany ambony.

– Misy fitsipika milaza, fa tsy azo ataon’ny miaramila sy olom-panjakana no mandeha raha mihoatra ny amin’ny 6 ora hariva, maro ireo miaramila madinika nigadra sy voaroaka tamin’izany, kanefa dia noterena nandeha nanidina ihany ny helico hiala tany Soanieran’Ivongo, ny andro ratsy sy efa mihoatra ny amin’ny 6 ora hariva ny desambra 2021 iny; vavolombelon’izany ny Praiministra sy SEG, kanefa nahoana no mbola nahazo Général de Corps d’Armée ihany i SEG?

Na dia efa niantso an’ny Lehiben’ny Forces aériennes aza ny Pilote, mba handresy lahatra ny tsy hisidinana intsony; ity jeneraly ity kosa tsy hita izay nataony, sao tsy hahazo général de division, ka tsy namaly.

Noho ireo antony ireo, ahiana ny fisarahambazana atahorana hiteraka korontana eo anivon’ny Tafika sy ny Foloalindahy, hoy ihany ity fanambarana ity.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/miaramila-am-perinasa-sy-misotro-ronono-marary-ny-foloalindahy-malagasy/

Comment on Facebook Miaramila ...

Otranzao daholo no mahazo ireo miaramila maro2 tao am Tafika kiantranoantrano no fampianarana Généraux d izay tiana homena no mahazo,rehefa ts akaiky fitondrana d mody colonel plein! Mila ovaina n'y firafitrin Tafika Malagasy,Mila esorina ao Amin ACMIL ireo miaramila Frantsay miasa ao ireo fa TS tombotsoan Malagasy n'y fiaian ireo ao fa tombotsoa Frantsay,Mila n'y élite ao am Tafika no manendry n'y Ministre de Défense fa ts n'y Filouha intsony !!!!!

Miaramila ange nareo ataovy ze mety,nareo no miaro ny vahoaka.

Marary marary ref mahazo avancement d Salama Be boty DAIKA be daolo

Ialahy ve nama miaramila dia mijoloka T-shirt oranza. Miala tsiny

Na izany aza , Ireto officiers supérieurs manao lôranjy Ireto tena Tsy Azo Antoka fa manao politika ! Tokony ampiasainy AO Ambohitsorohitra Sy Iavoloha ireo fa Sao Manimba ny hafa manaja ny éthique ho an'ny Tanindrazana fa Tsy ho an'ny filoha !

Ary vitsy kely ihany anie ry zareo miaramila miloko volomboasary zany eee

De tô manaiky marary jiab zan nareo! Tsis afaka hitsabo anareo nef eo fa nareo ian no dokoteranareo!

Tena marary tokoa

Aihay anareo foeky ai

Mirary fahasalaman'eh !! ☺️

Zao rehefa politisé loatra n'y tafika

Raiso ny andraikitra e

Tsy mahay pitsopitsiny momba ny défense sy miaramila ny tena fa raha tsy ny agence de renseignements no matanjaka dia malemy ny fitondrana. Tokony atao maromaro aza izy io.

Ny Amalona sy katrafay ihny zany no voafehy, nga nareo tafika ts maintsy manao OUI OUI na ef poizina aza omena ny vahoaka.Mpiaro ny vahoaka nareo fa ts mpiaro ny mpitondra

QUEL BORDEL ! Io GUERRE CIVILE No tsy maintsy iafaran'io fitondrana tsy ara-dalàna baserna @ AFERA sy revina MAFIA io.

De gaga aho fa tokony nanomboka ny 2009 noho iny fanonganampanjakana iny de efa tokony hisy ny zavatra sy kiana ary fanambaran otr zao fa maninona aty @ 2022 vao mipoitra ! ?????? Mila ALAMINA alou ny ao anatin ny tafika !!!!

Tokony hihetsika ianareo raha tena mahatsapa ny tsy mety fa tsy eo fotsiny. Ianareo no handrasan'ny vahoaka.

Tena misaotra. anao fa zany no atao hoe mangarahara , marary marina ny miaramila mlg ,feno kitranoantrano

Handidy ambonin'ny Prezida zany ny Tafika ka hanendry minisitry ny fiarovam-pirenena .

Efa ela no lo hatr'ifotony ny mpitam-piadiana : tafika, polisy, zandary...

Hita ihany aloa le fihetsikin'ny Tafika tsy de hita lotra @n'ireny zava miseho eo @ny 13 Mai

Ireo no singambolo mandavo ny vositra eo

Aleo hikorotana dia mitovy ny Hery samy manana basy

zay tonga eo dia manao zay mampetipety az fa tsy hoan madinika na hoan vahoak na firenen asa inona antony io fitiavan ten sy vola io ve ten manimba eto

Mbola ho avy NY maraina

View more comments

Tsy maharesy lahatra ny maro ny tetikasa teleferika

Sôh’son

Miezaka mafy miaro tena sy milaza izay hevitra hanohanany ny maha ilaina ny tetikasany amin’ilay fitaterana an-tariby mihantona: teleferika ny fitondrana, amin’ny alalan’ireo haino aman-jery samihafa, sy amin’ny fotoana rehetra ahafahany manao izany tato ho ato. Tsikaritra anefa matetika, ialan-tsiny, fa somary maivana ihany ny fanohanan-kevitra ataon’ireo olona sasany eo anivon’ny fitondrana. Raha atao mahitsy dia hoe, tsy maharesy lahatra. Tsy ny fampiakaram-peo sy fisehoana ho tezitra akory, no ahafahana mandresy lahatra ny olom-pirenena, fa vao mainka aza izany tsy raisin’ny saim-bahoaka. Vahoaka izay miandry fatratra ny vahaolana maika, amin’ny fijaliana manjo azy isan’andro vaky izao, rehefa hiatrika ny fihariany sy ny fivelomany. Ny mahamaika ny vahoaka dia ny fihatsaran’ny fitaterana ilainy isan’andro, na hiàla ao an-trano na handeha hody izy. Tsikaritra fa tsy mahatsapa ny fijaliam-bahoaka mihitsy ity fitondrana ankehitriny ity. Fihatsarambelatsihy sy kajikajy politika no betsaka ataony eo amin’ny seha-pitantanana ny firenena.

Adihevitra be ny momba ny toerana fametrahana io karazam-pitaterana avy any ivelany io mandraka ankehitriny. Toy izay ihany koa etsy ankilan’izay ny eo amin’ny seha-pampianarana. Raha namoaka daty nanemorana ny fidiran’ny mpianatra ny teo anivon’ny minisiteran’ny fanabezam-pirenena, dia tsy niombon-kevitra aminy ireo fikambanana eo anivon’ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Ny sabotsy lasa teo izy ireo dia nilaza ny heviny, fa hiditra ny alatsinainy 10 Janoary izy ireo. N’inona n’inona fifamahofahoan-kevitra tao anatin’izany, satria niteraka savorovoro tao an-tsain’ireo ray aman-dreny sy mpianatra ny fahenoina izany, na nisy ny fanatanterahana izany na tsia, ny tiana apetraka dia misy tsy milamina eo amin’ny seha-pampianarana eto Madagasikara. Tsy milamina satria, mamoaka filazana ny eo anivon’ny minisitera, dia misy ny tsy miombon-kevitra na manohitra izany. Iray amin’izany ity tranga ity. Tsy nilaza na namoaka ny heviny momba io mihitsy ny teo anivon’ny minisitera ny faran’ny herinandro teo. Toe-javatra misavoritaka izany.

Ny teo anivon’ny sekoly katolika no naneho fihetsika voalohany tsy niombon-kevitra tamin’ny minisitera tamin’ny tranga hafa tamin’ny fotoana hafa. Anisan’izany ny fanatanterahana fanadinana mitokana alohan’ny an’ny fanjakana. Nisy ihany koa ny tranga hafa. Tsy nanan-kambara ny momba izany ny teo anivon’ny minisitera na ny fanjakana. Toe-javatra tsy mirindra eo amin’ny seha-pampianarana izany.

Raha ho an’ny mpandinika sy mpamakafaka, mizotra ao anaty fisavoritahana nefa toa milamina ny fitantanam-pirenena tato anatin’ny telo taona. Milamina satria tsy misy ny korontana isian’ny sakoroka eo amin’ny sehatra samihafa. Misavoritaka kosa, noho ireo tranga maro samihafa izay hita tsotra izao fa tsy mampizotra ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Mandrimandry manana aretina ny firenena ankehitriny.

www.gvalosoa.net/2022/01/13/tsy-maharesy-lahatra-ny-maro-ny-tetikasa-teleferika/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsy maharesy lahatra ny maro ny tetikasa teleferika

Sôh’son

Miezaka mafy miaro tena sy milaza izay hevitra hanohanany ny maha ilaina ny tetikasany amin’ilay fitaterana an-tariby mihantona: teleferika ny fitondrana, amin’ny alalan’ireo haino aman-jery samihafa, sy amin’ny fotoana rehetra ahafahany manao izany tato ho ato. Tsikaritra anefa matetika, ialan-tsiny, fa somary maivana ihany ny fanohanan-kevitra ataon’ireo olona sasany eo anivon’ny fitondrana. Raha atao mahitsy dia hoe, tsy maharesy lahatra. Tsy ny fampiakaram-peo sy fisehoana ho tezitra akory, no ahafahana mandresy lahatra ny olom-pirenena, fa vao mainka aza izany tsy raisin’ny saim-bahoaka. Vahoaka izay miandry fatratra ny vahaolana maika, amin’ny fijaliana manjo azy isan’andro vaky izao, rehefa hiatrika ny fihariany sy ny fivelomany. Ny mahamaika ny vahoaka dia ny fihatsaran’ny fitaterana ilainy isan’andro, na hiàla ao an-trano na handeha hody izy. Tsikaritra fa tsy mahatsapa ny fijaliam-bahoaka mihitsy ity fitondrana ankehitriny ity. Fihatsarambelatsihy sy kajikajy politika no betsaka ataony eo amin’ny seha-pitantanana ny firenena.

Adihevitra be ny momba ny toerana fametrahana io karazam-pitaterana avy any ivelany io mandraka ankehitriny. Toy izay ihany koa etsy ankilan’izay ny eo amin’ny seha-pampianarana. Raha namoaka daty nanemorana ny fidiran’ny mpianatra ny teo anivon’ny minisiteran’ny fanabezam-pirenena, dia tsy niombon-kevitra aminy ireo fikambanana eo anivon’ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Ny sabotsy lasa teo izy ireo dia nilaza ny heviny, fa hiditra ny alatsinainy 10 Janoary izy ireo. N’inona n’inona fifamahofahoan-kevitra tao anatin’izany, satria niteraka savorovoro tao an-tsain’ireo ray aman-dreny sy mpianatra ny fahenoina izany, na nisy ny fanatanterahana izany na tsia, ny tiana apetraka dia misy tsy milamina eo amin’ny seha-pampianarana eto Madagasikara. Tsy milamina satria, mamoaka filazana ny eo anivon’ny minisitera, dia misy ny tsy miombon-kevitra na manohitra izany. Iray amin’izany ity tranga ity. Tsy nilaza na namoaka ny heviny momba io mihitsy ny teo anivon’ny minisitera ny faran’ny herinandro teo. Toe-javatra misavoritaka izany.

Ny teo anivon’ny sekoly katolika no naneho fihetsika voalohany tsy niombon-kevitra tamin’ny minisitera tamin’ny tranga hafa tamin’ny fotoana hafa. Anisan’izany ny fanatanterahana fanadinana mitokana alohan’ny an’ny fanjakana. Nisy ihany koa ny tranga hafa. Tsy nanan-kambara ny momba izany ny teo anivon’ny minisitera na ny fanjakana. Toe-javatra tsy mirindra eo amin’ny seha-pampianarana izany.

Raha ho an’ny mpandinika sy mpamakafaka, mizotra ao anaty fisavoritahana nefa toa milamina ny fitantanam-pirenena tato anatin’ny telo taona. Milamina satria tsy misy ny korontana isian’ny sakoroka eo amin’ny sehatra samihafa. Misavoritaka kosa, noho ireo tranga maro samihafa izay hita tsotra izao fa tsy mampizotra ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Mandrimandry manana aretina ny firenena ankehitriny.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/tsy-maharesy-lahatra-ny-maro-ny-tetikasa-teleferika/

EDITO 13 Janoary – Fitondrana Rajoelina – Tratra aoriana hatrany vao mody mihetsika

Sôh’son

Anisan’ny fomba fiasan’izao fitondrana Rajoelina izao, izay hita misongadina fa tsy mihetsika sy mandray fepetra na koa manao asa, raha tsy efa mitranga ny olana. Io ambara eto mandrakariva hoe : « rovitra omby tondro tsy taitra, fa rehefa omby loha vao mikoropaka ». Indraindray aza dia mby amin’ilay fitenenana vahiny mihitsy hoe « Médecin après la mort ».

Mazava loatra fa ilay drafitra napetraka tany am-boalohany handray fitondrana mihitsy no ratsy fototra sy fandalinana, hany ka tonga amin’izao trangana olana maro samihafa izao hatrany tato anatin’ny telo taona. Anisan’ny tsy noheveriny fa rehefa niseho vao nikoropaka, ny kere any atsimo, ny karaman’ireo mpiasam-panjakana isan-tsokajiny, ao anatin’izany ny eny amin’ny Oniversite, ny mpiasan’ny fahasalamana, ny an’ireo orinasa nampisaina hanao lalana, sns… Eo ihany koa anefa ny fampitaovana mifandraika amin’ny filan’ny vahoaka toy ny eo anivon’ny orinasa Jirama. Raha tsy nisy may, ohatra, ny tany Andekaleka, izay vao mikoropaka sy mody tonga hatrany amin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina nitsidika izany. Inona anefa moa no hain-dRajoelina amin’izany fikirakirana angôvon’aratra, f’angaha izy teknisiana, na injeniera momba ny rianaratra. Nitsidika fa nitsidika fotsiny no nataony tany, fa raha hamaha ny olana any an-toerana dia ny teknisiana sy ny injenieran’ny Jirama ihany no hahavita izany. Efa indroa miantaona izao, ny taona 2020 sy 2021, no nisian’ny olona narary namoy ny ainy noho ny fahatapahan’ny rianaratra tany amin’ny toeram-pitsaboana. Tsy hita mazava anefa izay fihetsika nataon’ny fitondrana manoloana izany. Efa misy mamoy ny ainy vao mitady vahaolana ? Efa tara izany. Toy izany koa ny tranga namoizana ain’olona mpiray tanindrazana marobe tany Soanierana Ivongo vokatry ny loza an-dranomasina. Efa miseho ny voina vao taitra ny fitondrana, sy izao vao manao fanadihadiana sy miezaka misoroka ny tsy iverenan’izany amin’ny manaraka.

Miseho ho tonga aloha sy nahavita voalohany miohatra amin’ireo fitondrana nifandimby teo alohany izao fitondrana Rajoelina izao. Taraiky be anefa izy amin’ny tranga na sehatra maro samihafa iainan’ny vahoaka malagasy, ary efa midona mafy amin’ilay vahoaka ilay toe-javatra vao manezakezaka mitady vahaolana sy fanafodiny, fa talohan’izany variana amin’ny zavatra hafa… tsy mahamaika ny sarambabem-bahoaka.

www.gvalosoa.net/2022/01/13/edito-13-janoary-fitondrana-rajoelina-tratra-aoriana-hatrany-vao-mody...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

EDITO 13 Janoary – Fitondrana Rajoelina – Tratra aoriana hatrany vao mody mihetsika

Sôh’son

Anisan’ny fomba fiasan’izao fitondrana Rajoelina izao, izay hita misongadina fa tsy mihetsika sy mandray fepetra na koa manao asa, raha tsy efa mitranga ny olana. Io ambara eto mandrakariva hoe : « rovitra omby tondro tsy taitra, fa rehefa omby loha vao mikoropaka ». Indraindray aza dia mby amin’ilay fitenenana vahiny mihitsy hoe « Médecin après la mort ».

Mazava loatra fa ilay drafitra napetraka tany am-boalohany handray fitondrana mihitsy no ratsy fototra sy fandalinana, hany ka tonga amin’izao trangana olana maro samihafa izao hatrany tato anatin’ny telo taona. Anisan’ny tsy noheveriny fa rehefa niseho vao nikoropaka, ny kere any atsimo, ny karaman’ireo mpiasam-panjakana isan-tsokajiny, ao anatin’izany ny eny amin’ny Oniversite, ny mpiasan’ny fahasalamana, ny an’ireo orinasa nampisaina hanao lalana, sns… Eo ihany koa anefa ny fampitaovana mifandraika amin’ny filan’ny vahoaka toy ny eo anivon’ny orinasa Jirama. Raha tsy nisy may, ohatra, ny tany Andekaleka, izay vao mikoropaka sy mody tonga hatrany amin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina nitsidika izany. Inona anefa moa no hain-dRajoelina amin’izany fikirakirana angôvon’aratra, f’angaha izy teknisiana, na injeniera momba ny rianaratra. Nitsidika fa nitsidika fotsiny no nataony tany, fa raha hamaha ny olana any an-toerana dia ny teknisiana sy ny injenieran’ny Jirama ihany no hahavita izany. Efa indroa miantaona izao, ny taona 2020 sy 2021, no nisian’ny olona narary namoy ny ainy noho ny fahatapahan’ny rianaratra tany amin’ny toeram-pitsaboana. Tsy hita mazava anefa izay fihetsika nataon’ny fitondrana manoloana izany. Efa misy mamoy ny ainy vao mitady vahaolana ? Efa tara izany. Toy izany koa ny tranga namoizana ain’olona mpiray tanindrazana marobe tany Soanierana Ivongo vokatry ny loza an-dranomasina. Efa miseho ny voina vao taitra ny fitondrana, sy izao vao manao fanadihadiana sy miezaka misoroka ny tsy iverenan’izany amin’ny manaraka.

Miseho ho tonga aloha sy nahavita voalohany miohatra amin’ireo fitondrana nifandimby teo alohany izao fitondrana Rajoelina izao. Taraiky be anefa izy amin’ny tranga na sehatra maro samihafa iainan’ny vahoaka malagasy, ary efa midona mafy amin’ilay vahoaka ilay toe-javatra vao manezakezaka mitady vahaolana sy fanafodiny, fa talohan’izany variana amin’ny zavatra hafa… tsy mahamaika ny sarambabem-bahoaka.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/13/edito-13-janoary-fitondrana-rajoelina-tratra-aoriana-hatrany-vao-mody-mihetsika/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 13 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 13 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

FOZA MIANA-MILOMANO ?

Tena hita ho tsy mahomby dia manafina ny marina,
Ary teti-dratsy foana no ezahina hampiharina?
Ny mpanohitra hatrany no hazaina sy haratsiana,
Sady omena isa aotra , miampy ny fanambaniana?

Tena hita ho tsy mahomby dia atao ny fafy lainga,
Na dia hita tsotr’izao fa tsisy tetikasa miainga?
Mora ny mampanantena irony lafatra sy meva
F’aiza izao ireo bolidinina sy teteza-mihevaheva?

Tena hita ho tsy mahomby dia atao ny tampi-maso,
Nefa ny iaraha-miasa dia jiolahy sy ny malaso?
Avoaka an-tsokosoko hatrany ny bolongam-bolamena,
Raha somary nampanginina ny fanondranana andramena?

Tena hita ho tsy mahomby dia atao ny tampim-bava,
Ka ireo mba sahy miteny dia lazaina fa mpandrava?
Izany no aina ka nahoana no dia tia milingilingy?
Hay va re kanosalahy ka dia matahotra ho jingy!

Tena hita ho tsy mahomby dia miteniteny foana,
Sady tia manonontonona sy milaza fe-potoana?
Dimy taona vao hilamina ny amin’ny jiro sy ny rano?
(Fa angaha tsy TGV sa foza miana-milomano?)

RAINILAIKELY (08-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/10/foza-miana-milomano/
... TohinyFintinina

7 andro lasa

FOZA MIANA-MILOMANO ?

Tena hita ho tsy mahomby dia manafina ny marina,
Ary teti-dratsy foana no ezahina hampiharina?
Ny mpanohitra hatrany no hazaina sy haratsiana,
Sady omena isa aotra , miampy ny fanambaniana?

Tena hita ho tsy mahomby dia atao ny fafy lainga,
Na dia hita tsotr’izao fa tsisy tetikasa miainga?
Mora ny mampanantena irony lafatra sy meva
F’aiza izao ireo bolidinina sy teteza-mihevaheva?

Tena hita ho tsy mahomby dia atao ny tampi-maso,
Nefa ny iaraha-miasa dia jiolahy sy ny malaso?
Avoaka an-tsokosoko hatrany ny bolongam-bolamena,
Raha somary nampanginina ny fanondranana andramena?

Tena hita ho tsy mahomby dia atao ny tampim-bava,
Ka ireo mba sahy miteny dia lazaina fa mpandrava?
Izany no aina ka nahoana no dia tia milingilingy?
Hay va re kanosalahy ka dia matahotra ho jingy!

Tena hita ho tsy mahomby dia miteniteny foana,
Sady tia manonontonona sy milaza fe-potoana?
Dimy taona vao hilamina ny amin’ny jiro sy ny rano?
(Fa angaha tsy TGV sa foza miana-milomano?)

      RAINILAIKELY (08-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/10/foza-miana-milomano/

Comment on Facebook FOZA MIANA-MILOMANO ...

Ny foza orana anga velona raha tsy @ maloto é

JAMES RATSIMA VE ?

Izy ilay tsy miolakolaka fa mahitsy raha miteny,
Ilay mpitolona modely, reharehan’ny fireneny,
Ilay nitaky ny hamerenana iretsy nosy manodidina,
Tsy nanaiky hiombon-kevitra amin’iretsy lohan’angidina!

Tsy voavidividim-bola toy iretsy “gasy tapany”,
Tsy nanaiky teriterin’ny filoha sy ireo tandapany,
Fa nolaviny tanteraka ny hiverenana indray
Ho toy ny mbola zanatanin-dry zareo frantsay!

Deraina ireo rehetra vitany sy ny zava-nijoroany,
Ary ny hazo namboleny, enga anie hitera-boany,
Ka hioty am-pifaliana sy hiaiky ireo taranaka,
Fa i James Ratsima: mpitolona tsy nety lanaka!

…O ry hazo makadiry, ry voaraben’ny taniko,
Tena sangam-pirenena ka deraiko sy andrianiko!
Na hiongotra aza ianao ka dia halazo sady maina,
Ny aminao tsy maty akory fa ho velona ao an-tsaina!

DADAN’i RIANA (10-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/10/james-ratsima-ve/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

JAMES RATSIMA VE ?

Izy ilay tsy miolakolaka fa mahitsy raha miteny,
Ilay mpitolona modely, reharehan’ny fireneny,
Ilay nitaky ny hamerenana iretsy nosy manodidina,
Tsy nanaiky hiombon-kevitra amin’iretsy lohan’angidina!

Tsy voavidividim-bola toy iretsy “gasy tapany”,
Tsy nanaiky teriterin’ny filoha sy ireo tandapany,
Fa nolaviny tanteraka ny hiverenana indray
Ho toy ny mbola zanatanin-dry zareo frantsay!

Deraina ireo rehetra vitany sy ny zava-nijoroany,
Ary ny hazo namboleny, enga anie hitera-boany,
Ka hioty am-pifaliana sy hiaiky ireo taranaka,
Fa i James Ratsima: mpitolona tsy nety lanaka!

…O ry hazo makadiry, ry voaraben’ny taniko,
Tena sangam-pirenena ka deraiko sy andrianiko!
Na hiongotra aza ianao ka dia halazo sady maina,
Ny aminao tsy maty akory fa ho velona ao an-tsaina!

      DADAN’i RIANA (10-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/10/james-ratsima-ve/

Comment on Facebook JAMES RATSIMA VE ? ...

Tsy ho adinon'ny malagasy tena ti tanindrazana miintsy ianao Professeur ! Mandria ampiadanana

NANAITRA NY FITIAVAN-TANINDRAZANA IANAO RAY AMANDRENY. Ho maro ny RATSIMA James hipoitra. MINO AHO... Masina MADAGASIKARANTSIKA !

...FA FOANA TSY HISY NY FANADINOINA,.. ....MISAROM-BOALY FA MANAM-PODIANA E , ETSY HAFARAKO RAHA TOA HIFANDAO.... .METEZA HAFARAKO IANAO : IRENY LALANA IRENY MBA LALOLALOVY. MBA TSAROTSAROVY REO DINA NATAO.. / VELOMA MANDRAPIHAONA RAHAVAKO .

Ho sainin'ireo efa nahazo fananaranao taminy ny teny nolazainy.

Indrisy mantsy....

Mankahery ny fianakaviana manontolo sy ny havana aman tsakaiza rehetra

Mandria am- piadanana Profesora, ary mirary fiononana ho an' ny fianakaviana sy ny mpiara- mitolona rehetra

Mankasitraka

mandria am-piadanana fa vita ny anjaranao tetÿ an-tany fandalovana. RAHAVAKO .

Tsy hadinonay naovin na oviana

Very olomanga ny firenena.

TENA TIA TANINDRAZANA MARINA

...FA FOANA TSY HISY NY FANADINOINA,.. ....MISAROM-BOALY FA MANAM-PODIANA E , ETSY HAFARAKO RAHA TOA HIFANDAO.... .METEZA HAFARAKO IANAO : IRENY LALANA IRENY MBA LALOLALOVY. MBA TSAROTSAROVY REO DINA NATAO.. / VELOMA MANDRAPIHAONA RAHAVAKO .

Mandria ampiadanana profesora very olomanga ny firenena

View more comments

N’INONA N’INONA MANJO, AOKA TSY HAMOY FO

Raha maneho ny hasomparany irony haizina mavany,
Ka mitady ny hibahana sy handrakotra ny tany.
‘Ndeha velomy indray ry mpino ny afon’ny fanantenana,
Areheto ny fanilo mba hitondra hazavana.

Raha mandringana ny aretina na mivatravatra fiavy,
Ka miaina anaty tahotra sy hovitra ny mpianakavy.
Aoka tsy hamoy fo na hoe hiraviravy tanana.
Fanafody no karohy, fanefitra no ‘ndeha hiomanana.

Raha mihanaka ny ratsy sy ny endri-pahalovana,
Raha miangona ny loto, tena mila fanadiovana.
Mijoroa hanao ny tsara, izany marina itafio,
Fa hiala ho azy irony ratsy, dia hipoitra ny madio.

Raha mikitroka ny alina fa nisitrika ny volana,
Raha miseho ny fahoriana, tsy ahitana vahaolana.
Tokana no ifikiro na mahantra ianao na manana,
Dia Jesoa ilay Mpamonjy sy Mpitondra Fiadanana.

SEDERA RAVALISON (07-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/08/ninona-ninona-manjo-aoka-tsy-hamoy-fo/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

N’INONA N’INONA MANJO, AOKA TSY HAMOY FO

Raha maneho ny hasomparany irony haizina mavany,
Ka mitady ny hibahana sy handrakotra ny tany.
‘Ndeha velomy indray ry mpino ny afon’ny fanantenana,
Areheto ny fanilo mba hitondra hazavana.

Raha mandringana ny aretina na mivatravatra fiavy,
Ka miaina anaty tahotra sy hovitra ny mpianakavy.
Aoka tsy hamoy fo na hoe hiraviravy tanana.
Fanafody no karohy, fanefitra no ‘ndeha hiomanana.

Raha mihanaka ny ratsy sy ny endri-pahalovana,
Raha miangona ny loto, tena mila fanadiovana.
Mijoroa hanao ny tsara, izany marina itafio,
Fa hiala ho azy irony ratsy, dia hipoitra ny madio.

Raha mikitroka ny alina fa nisitrika ny volana,
Raha miseho ny fahoriana, tsy ahitana vahaolana.
Tokana no ifikiro na mahantra ianao na manana,
Dia Jesoa ilay Mpamonjy sy Mpitondra Fiadanana.

      SEDERA RAVALISON (07-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/08/ninona-ninona-manjo-aoka-tsy-hamoy-fo/

Filoha eran-tanin’ny IPS – Tsy lasa any Quito Pr Jonah noho ny antsojay nisy teny Ivato

Nangonin’Isambilo

Tsy lasa any Quito renivohitr’i Equateur i Pr Jonah Ratsimbazafy filoha eran-tanin’ny IPS (International Primatological Society) amin’izao fotoana, noho ny antsojay nihàtra taminy teny Ivato. Tokony hanao ny fifamindram-pahefana amin’ny filohan’ny IPS teo aloha any anefa izy amin’ity volana janoary ity. Mitantara Pr Jonah Ratsimbazafy:

“Resaka tsy anaovana pôlemika ity fa tsy maintsy ho ambarako ihany satria mety tsy ho izaho ihany no hihàrany…
Ho atao any Quito Équateur any Amerika atsimo ny fihaonambe iraisampirenen’ny International Primatological Society (IPS), izay fikambanana iraisampirena ivondronan’ny primatologues maneran-tany.
Efa fantatsika fa ny tenako no voafidy ho Filoha vaovao, izay Afrikana voalohany hitondra izany mandritra ny 4 taona. Noho izany dia tsy maintsy tokony hanatrika io kongresy hatao any io aho ny 9 ka hatramin’ny 15 janoary.
Ny sabotsy 8 janoary, izany hoe anio dia tokony hanatrika ny fivorian’ny Council IPS aho ary handresy lahatra ny hampiantranoan’i Madagasikara ny fihaonambe manaraka dia ny taona 2023, raha tsy handray izany i Malaisie na ny 2025, ka i Afrika Atsimo no hiady ny fampiantranoana izany.
Ny fangatahana izany ho an’i Madagasikara dia efa nahazoana taratasy tamin’ny Ministry ny tontolo iainana, mba hilazana fa vonona i Madagasikara ny handray izany. Ny anjarako dia ny handresy lahatra ny olona hifidy ho an’i Madagasikara ary efa niomana sy vonona tamin’izany aho.
Tonga teny IVATO airport efa vonona ny hiondrana aho ny alin’ny 5 janoary. Ara-dalàna ny taratasy rehetra. Nolavin’ny Air France anefa ny fandehanako satria hono mila visa de transit aho na tsy hivoaka na miova airport aza ao Paris sy Amsterdam. Nazavaiko taminy fa izay foana hatramin’izay no natao raha ho any USA aho, sns… Novalian’ilay vehivavy Malagasy foana moa aho hoe raha mandalo firenena Scheingen roa ianao na tsy mivoaka ny airport aza dia mila visa de transit foana. Izaho anie tsy miova airport tompoko o. Lalàna hono izany ary tokony ho fantatro. Dia nifandrirarira teo ary farany dia nanontany aho izy hoe manana nationalité hafa ankoatry ny Malagasy ary ve Ianao e? Non tsia hoy aho fa nationalité Malagasy ihany no ananako. Tsy mety izany hoy izy. Izany hoe raha nanana nationalité hafa aho dia tsy olana.
Ny vidin’ny billet efa 25 millions ariary mahery. Naharay message tamin’ny Air France aho nialohan’ny nandehanako hoe mila résultat test COVID 72h. Nefa test moins de 48h no nanontanian’io vehivavy io tamiko.
Izaho efa somary mahana ihany ary tena nitady visa de transit teto, fa tsy nety afaka nanohy mihitsy tamin’ny demande en ligne TLS ary farany dia nankany Ankorondrano teny amin’ny TLS mihitsy nanontany, ka izao no nolazain’ilay rangahy tompon’andraikitra tao “ny Malagasy tsy mahazo visa de transit, ka raha vao atao hoe Malagasy ilay Nationalité dia tsy tafiditra mihitsy intsony, fa bloqué ilay izy. Ka handainga ve aho izany hoe atao nationalité hafa? Tokony ho Ok ianao? Sady izaho rahateo tsy mivoaka airport ary Quito no destination finale”.
Malagasy avokoa no nifampiresaka tamiko tao Ivato, fa tsy nisy te hahalala daholo, fa izany hono no lalàna tokony ho fantatro ary tokony ho tany amin’ny Ambassade de France aho no nanontany na ny agence tokony ho niteny”. Ahoana moa no ahafantarako izany? Oviana ny fiovana? Tsy hitsangatsangana no handehanako any? Fa tsy mora tompoko izany anaty orana mijojo tamin’ny alarobia alina iny no nody. Zara raha natory tato fa mbola nanafoana ny réservation tamin’ny Hotel tany Quito, sns… Efa nampahafantariko an-dRamatoa Minisitra ny tontolo iainana ihany moa izany, fa tsoriko fa tena nalahelo aho ary mbola mavesatra ny foko. Fahasahiranana anie ny nikarakara ny taratasy mivoaka e. $ 7,000 ny billet izay vao hangatahana remboursement. Fivoriana iraisampirena no handehanako any ary hanao famindram-pitantanana amin’ny Filoha amin’izao. Miandry ny hihaona amin’ny tena ny olona.
Efa nampahafantariko ireo mpiara-miasa rehetra any Quito moa ny tsy fahafahako ho tonga any ary tena nalahelo ry zareo, ka ho atao virtuel ny intervention- ko. Ny olana dia ity Jirama ity fa raha efa tsy ho tonga any ny tena nefa koa tapaka ny jiro aty dia fomba ohatr’izany ve no hanombohan’ny Filoha Afrikana vaovao ny andraikiny, kanefa ny tena mba te hanao fanamby amin’ny maha Filoha vaovao ny tena mandritra ilay 4 taona hitondrana ny IPS.
Na izany aza, eto dia manantitra ny fisaorana anareo namana maro nampahery sy ny kilonga ato an-trano niteny tamiko hoe matoa izay no nitranga dia izay no sitrak’Andriamanitra, fa mety hisy antony izay tsy fantatrao izao, fa ho fantatrao any aoriana ihany ao, ka misaora ny Tompo amin’ny zavatra rehetra”.

www.gvalosoa.net/2022/01/08/filoha-eran-taninny-ips-tsy-lasa-any-quito-pr-jonah-noho-ny-antsojay-...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Filoha eran-tanin’ny IPS – Tsy lasa any Quito Pr Jonah noho ny antsojay nisy teny Ivato

Nangonin’Isambilo

Tsy lasa any Quito renivohitr’i Equateur i Pr Jonah Ratsimbazafy filoha eran-tanin’ny IPS (International Primatological Society) amin’izao fotoana, noho ny antsojay nihàtra taminy teny Ivato. Tokony hanao ny fifamindram-pahefana amin’ny filohan’ny IPS teo aloha any anefa izy amin’ity volana janoary ity. Mitantara Pr Jonah Ratsimbazafy:

“Resaka tsy anaovana pôlemika ity fa tsy maintsy ho ambarako ihany satria mety tsy ho izaho ihany no hihàrany…
Ho atao any Quito Équateur any Amerika atsimo ny fihaonambe iraisampirenen’ny International Primatological Society (IPS), izay fikambanana iraisampirena ivondronan’ny primatologues maneran-tany.
Efa fantatsika fa ny tenako no voafidy ho Filoha vaovao, izay Afrikana voalohany hitondra izany mandritra ny 4 taona. Noho izany dia tsy maintsy tokony hanatrika io kongresy hatao any io aho ny 9 ka hatramin’ny 15 janoary.
Ny sabotsy 8 janoary, izany hoe anio dia tokony hanatrika ny fivorian’ny Council IPS aho ary handresy lahatra ny hampiantranoan’i Madagasikara ny fihaonambe manaraka dia ny taona 2023, raha tsy handray izany i Malaisie na ny 2025, ka i Afrika Atsimo no hiady ny fampiantranoana izany.
Ny fangatahana izany ho an’i Madagasikara dia efa nahazoana taratasy tamin’ny Ministry ny tontolo iainana, mba hilazana fa vonona i Madagasikara ny handray izany. Ny anjarako dia ny handresy lahatra ny olona hifidy ho an’i Madagasikara ary efa niomana sy vonona tamin’izany aho.
Tonga teny IVATO airport efa vonona ny hiondrana aho ny alin’ny 5 janoary. Ara-dalàna ny taratasy rehetra. Nolavin’ny Air France anefa ny fandehanako satria hono mila visa de transit aho na tsy hivoaka na miova airport aza ao Paris sy Amsterdam. Nazavaiko taminy fa izay foana hatramin’izay no natao raha ho any USA aho, sns… Novalian’ilay vehivavy Malagasy foana moa aho hoe raha mandalo firenena Scheingen roa ianao na tsy mivoaka ny airport aza dia mila visa de transit foana. Izaho anie tsy miova airport tompoko o. Lalàna hono izany ary tokony ho fantatro. Dia nifandrirarira teo ary farany dia nanontany aho izy hoe manana nationalité hafa ankoatry ny Malagasy ary ve Ianao e? Non tsia hoy aho fa nationalité Malagasy ihany no ananako. Tsy mety izany hoy izy. Izany hoe raha nanana nationalité hafa aho dia tsy olana.
Ny vidin’ny billet efa 25 millions ariary mahery. Naharay message tamin’ny Air France aho nialohan’ny nandehanako hoe mila résultat test COVID 72h. Nefa test moins de 48h no nanontanian’io vehivavy io tamiko.
Izaho efa somary mahana ihany ary tena nitady visa de transit teto, fa tsy nety afaka nanohy mihitsy tamin’ny demande en ligne TLS ary farany dia nankany Ankorondrano teny amin’ny TLS mihitsy nanontany, ka izao no nolazain’ilay rangahy tompon’andraikitra tao “ny Malagasy tsy mahazo visa de transit, ka raha vao atao hoe Malagasy ilay Nationalité dia tsy tafiditra mihitsy intsony, fa bloqué ilay izy. Ka handainga ve aho izany hoe atao nationalité hafa? Tokony ho Ok ianao? Sady izaho rahateo tsy mivoaka airport ary Quito no destination finale”.
Malagasy avokoa no nifampiresaka tamiko tao Ivato, fa tsy nisy te hahalala daholo, fa izany hono no lalàna tokony ho fantatro ary tokony ho tany amin’ny Ambassade de France aho no nanontany na ny agence tokony ho niteny”. Ahoana moa no ahafantarako izany? Oviana ny fiovana? Tsy hitsangatsangana no handehanako any? Fa tsy mora tompoko izany anaty orana mijojo tamin’ny alarobia alina iny no nody. Zara raha natory tato fa mbola nanafoana ny réservation tamin’ny Hotel tany Quito, sns… Efa nampahafantariko an-dRamatoa Minisitra ny tontolo iainana ihany moa izany, fa tsoriko fa tena nalahelo aho ary mbola mavesatra ny foko. Fahasahiranana anie ny nikarakara ny taratasy mivoaka e. $ 7,000 ny billet izay vao hangatahana remboursement. Fivoriana iraisampirena no handehanako any ary hanao famindram-pitantanana amin’ny Filoha amin’izao. Miandry ny hihaona amin’ny tena ny olona.
Efa nampahafantariko ireo mpiara-miasa rehetra any Quito moa ny tsy fahafahako ho tonga any ary tena nalahelo ry zareo, ka ho atao virtuel ny intervention- ko. Ny olana dia ity Jirama ity fa raha efa tsy ho tonga any ny tena nefa koa tapaka ny jiro aty dia fomba ohatr’izany ve no hanombohan’ny Filoha Afrikana vaovao ny andraikiny, kanefa ny tena mba te hanao fanamby amin’ny maha Filoha vaovao ny tena mandritra ilay 4 taona hitondrana ny IPS.
Na izany aza, eto dia manantitra ny fisaorana anareo namana maro nampahery sy ny kilonga ato an-trano niteny tamiko hoe matoa izay no nitranga dia izay no sitrak’Andriamanitra, fa mety hisy antony izay tsy fantatrao izao, fa ho fantatrao any aoriana ihany ao, ka misaora ny Tompo amin’ny zavatra rehetra”.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/08/filoha-eran-taninny-ips-tsy-lasa-any-quito-pr-jonah-noho-ny-antsojay-nisy-teny-ivato/

Comment on Facebook Filoha ...

mampalahelo 😰

FOANO TOMPO O NY TSINDRY HAZO LENA EO @FIRENEKO AMEN

Tena tsy rarinina izany

Vondrona Panorama – Nanolotra soso-kevitra amin’ny FFKM ho fandaminana ny fifidianana

Franck Razakambelo

Naharitra adiny ora iray sy sasany ny fihaonana teo amin’ny vondrona Panorama sy ny Sefip, izay natao tetsy Andohalo omaly. Fifampidinihana izay nandraisana ny hetahetan’ny vondrona Panorama ho fanatsarana ny fiainam-pirenena sy ny zotram-pifidianana, anisan’izany ireo fehin-kevitra izay nivoaka nandritra ny fivoriana nataon’ireto farany tetsy amin’ny Hotel Carlton ny 13 Novambra 2021 lasa teo.

Nanazava Ramatoa Anja Naivo Hanitriniaina mpitondra tenin’ny Vondrona Panorama, fa miisa 6 ireo soso-kevitry ny Vondrona Panorana ary anisan’ny nisongadina amin’izany ny fametrahana ny « Code electoral unique », mba hahafahana mitandro ny fitoniana sy misoroka ny fisian’ny hala-bato mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana. Ankoatra izany dia fangatahana nataon’ny Vondrona Panorama amin’ny Ffkm ihany koa ny fametrahana sy ny fanatsarana ny sata mifehy ny tontolon’ny fambolena eto Madagasikara, satria mbola mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana avokoa ny ankabeazan’ny vahoaka Malagasy.

Hanatanteraka tatitra eo anivon’ny birao foibe Ffkm ny Sefip aorianan’izao fifanakalozan-kevitra niarahana tamin’ny Vondrona Panorama izao ary mbola hiantso an’ireto farany ny Sefip mikasika ny fivoaran’ny fifampidinihana izay efa natao. Marihina fa efa maromaro ireo fihaonana izay nataon’ny Vondrona Panorama, ho fampahafantarana ny hetahetan’izy ireo, anisan’izany ny fihaonana tamin’ny CFM, ny fihaonana tamin’ireo solontenan’ny Firenena Mikambana eto Madagasikara, ny fihaonana tamin’ny Masoivohon’i Frantsa. Tsiahivina fa mandray anjara amin’ny fitantanana ny fiainam-pirenena ireo rafi-panjakana sy ireo solontenan’ny firenen-dehibe, izay nitondran’ny Vondrona Panorama ny hetahetany ireo, mba hisian’ ny fenitra demokratika eto Madagasikara eo amin’ny tontolon’ny fifidianana.

www.gvalosoa.net/2022/01/08/vondrona-panorama-nanolotra-soso-kevitra-aminny-ffkm-ho-fandaminana-n...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Vondrona Panorama – Nanolotra soso-kevitra amin’ny FFKM ho fandaminana ny fifidianana

Franck Razakambelo

Naharitra adiny ora iray sy sasany ny fihaonana teo amin’ny vondrona Panorama sy ny Sefip, izay natao tetsy Andohalo omaly. Fifampidinihana izay nandraisana ny hetahetan’ny vondrona Panorama ho fanatsarana ny fiainam-pirenena sy ny zotram-pifidianana, anisan’izany ireo fehin-kevitra izay nivoaka nandritra ny fivoriana nataon’ireto farany tetsy amin’ny Hotel Carlton ny 13 Novambra 2021 lasa teo.

Nanazava Ramatoa Anja Naivo Hanitriniaina mpitondra tenin’ny Vondrona Panorama, fa miisa 6 ireo soso-kevitry ny Vondrona Panorana ary anisan’ny nisongadina amin’izany ny fametrahana ny « Code electoral unique », mba hahafahana mitandro ny fitoniana sy misoroka ny fisian’ny hala-bato mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana. Ankoatra izany dia fangatahana nataon’ny Vondrona Panorama amin’ny Ffkm ihany koa ny fametrahana sy ny fanatsarana ny sata mifehy ny tontolon’ny fambolena eto Madagasikara, satria mbola mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana avokoa ny ankabeazan’ny vahoaka Malagasy.

Hanatanteraka tatitra eo anivon’ny birao foibe Ffkm ny Sefip aorianan’izao fifanakalozan-kevitra niarahana tamin’ny Vondrona Panorama izao ary mbola hiantso an’ireto farany ny Sefip mikasika ny fivoaran’ny fifampidinihana izay efa natao. Marihina fa efa maromaro ireo fihaonana izay nataon’ny Vondrona Panorama, ho fampahafantarana ny hetahetan’izy ireo, anisan’izany ny fihaonana tamin’ny CFM, ny fihaonana tamin’ireo solontenan’ny Firenena Mikambana eto Madagasikara, ny fihaonana tamin’ny Masoivohon’i Frantsa. Tsiahivina fa mandray anjara amin’ny fitantanana ny fiainam-pirenena ireo rafi-panjakana sy ireo solontenan’ny firenen-dehibe, izay nitondran’ny Vondrona Panorama ny hetahetany ireo, mba hisian’ ny fenitra demokratika eto Madagasikara eo amin’ny tontolon’ny fifidianana.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/08/vondrona-panorama-nanolotra-soso-kevitra-aminny-ffkm-ho-fandaminana-ny-fifidianana/

Filoha Marc Ravalomanana – Fikaonandoham-pirenena, tokony hatao amin’ity taona ity

Helisoa

Nisy ny fivoriana voalohany nataon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara: RMDM taorian’ny fankalazàna ny krismasy sy taona vaovao, izay nisian’ny fiatoana ara-politika, fivoriana natao tao amin’ny foiben-toeran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) tao Bel’Air ny alakamisy lasa teo. Tonga tao avokoa ireo mpitarika politika teo anivon’ny RMDM, izay somary natao vitsivitsy ihany ny solontena noho ny firongatry ny aretina CORONAVIRUS eto amin’ny firenena ankehitriny. Nitarika ny fotoana tamin’izany ny filohan’ny RMDM, ny filoha Marc Ravalomanana. Nambarany tamin’izany fa tsy hilavo lefona manoloana ny sakantsakana sy ny filam-baniny ary ny fampitahorana izay misy ataon’ny tompom-pahefana ankehitriny ny RMDM. Mila hirosoana haingana hoy izy ny fikaonandoam-pirenenana amin’ity taona ity, mba hijerena ireo rafitra izay mila fanitsiana eto Madagasikara toy ny HCC sy ny CENI, mba tsy hitongilana na hitanila. Efa latsaka an-kady ny Malagasy ary 82% no sahirana ankehitriny, ka hatao izay hamonjena ny vahoaka.

Mikasika ny resaka fotodrafitr’asa ataon’ny fanjakàna dia tokony ho jerena ny laharam-pahamehana. Tao anatin’izany no nanamafisan’ny filoha Marc Ravalomanana mikasika ny resaka teleferika, fa tsy mety io tetikasa hapetraka eto Antananarivo io. Tsy fitaterana olona andavanandro io teleferika io hoy izy, fa fanaovana fizahantany hijerena tanàna. Tsy hisy ho azo atao ihany koa raha sanatria mihitsoka eny ambony eny ny teleferika, fa tsy mahavita manolo ain’olona ny mpitondra na iza na iza.

Mahakasika ny famonoana ny Dr Jean Louis, vadin’ny mpitarika ny antoko TIM any Toliara Me Elisoa, aleo hiseho ny marina hoy izy, tanteraho hatramin’ny farany ny fanadihadiana sy ny famotorana ireo izay mety ho tompon’andraikitra, tsy tokony hasiana ny tombo sy hala eo amin’ny sehatry ny mpitandro filaminana sy fitsarana.

www.gvalosoa.net/2022/01/08/filoha-marc-ravalomanana-fikaonandoham-pirenena-tokony-hatao-aminity-...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Filoha Marc Ravalomanana – Fikaonandoham-pirenena, tokony hatao amin’ity taona ity

Helisoa

Nisy ny fivoriana voalohany nataon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara: RMDM taorian’ny fankalazàna ny krismasy sy taona vaovao, izay nisian’ny fiatoana ara-politika, fivoriana natao tao amin’ny foiben-toeran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) tao Bel’Air ny alakamisy lasa teo. Tonga tao avokoa ireo mpitarika politika teo anivon’ny RMDM, izay somary natao vitsivitsy ihany ny solontena noho ny firongatry ny aretina CORONAVIRUS eto amin’ny firenena ankehitriny. Nitarika ny fotoana tamin’izany ny filohan’ny RMDM, ny filoha Marc Ravalomanana. Nambarany tamin’izany fa tsy hilavo lefona manoloana ny sakantsakana sy ny filam-baniny ary ny fampitahorana izay misy ataon’ny tompom-pahefana ankehitriny ny RMDM. Mila hirosoana haingana hoy izy ny fikaonandoam-pirenenana amin’ity taona ity, mba hijerena ireo rafitra izay mila fanitsiana eto Madagasikara toy ny HCC sy ny CENI, mba tsy hitongilana na hitanila. Efa latsaka an-kady ny Malagasy ary 82% no sahirana ankehitriny, ka hatao izay hamonjena ny vahoaka.

Mikasika ny resaka fotodrafitr’asa ataon’ny fanjakàna dia tokony ho jerena ny laharam-pahamehana. Tao anatin’izany no nanamafisan’ny filoha Marc Ravalomanana mikasika ny resaka teleferika, fa tsy mety io tetikasa hapetraka eto Antananarivo io. Tsy fitaterana olona andavanandro io teleferika io hoy izy, fa fanaovana fizahantany hijerena tanàna. Tsy hisy ho azo atao ihany koa raha sanatria mihitsoka eny ambony eny ny teleferika, fa tsy mahavita manolo ain’olona ny mpitondra na iza na iza.

Mahakasika ny famonoana ny Dr Jean Louis, vadin’ny mpitarika ny antoko TIM any Toliara Me Elisoa, aleo hiseho ny marina hoy izy, tanteraho hatramin’ny farany ny fanadihadiana sy ny famotorana ireo izay mety ho tompon’andraikitra, tsy tokony hasiana ny tombo sy hala eo amin’ny sehatry ny mpitandro filaminana sy fitsarana.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/08/filoha-marc-ravalomanana-fikaonandoham-pirenena-tokony-hatao-aminity-taona-ity/

Comment on Facebook Filoha Marc ...

TANTERAHO NY FIKASANA TSARA TOMPO O NAMEN

Raharaham-pirenena – Tsy matotra Rajoelina dia tsy matotra koa ny governemanta

Andry Tsiavalona

Niseho ho hentitra ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny filankevitry ny minisitra voalohany ny alarobia 05 janoary 2022 lasa teo. Ankoatry ny fampitandremana ny minisitra momba ny fitondrantena sy ny fitavozavozana eo amin’ny fanatanterahana ny andraikitra tandrify azy tsirairay avy dia nambarany, fa tsy tia fandrosoana, ka tsy manan-katao afa tsy ny manankiana sy manenjika ny mpitondra amin’ireo tetikasany ny mpanohitra.

Tsara ny manamarika fa tsy miafina amin-dRajoelina Andry izany ny fitondrantena nanalabaraka ny firenena mihitsy nasehon’ny manampahefana vitsivitsy, na olomboafidy na olom-boatendry. Tsy takona hafenina ihany koa ny fitavozavozan’ny minisitra sasany manoloana ny fanatanterahana ny asany. Tena modely tokoa ireny olom-boafidy sy olom-boatendry ireny, ka tsy mahagaga raha samy manao izay saim-patany na ireto voalaza eto ambony ireto sy ny olom-pirenena. Raha tena matotra sy manaja ny teny nataony Rajoelina Andry dia ho sahy hanala izay hitany rehetra, fa nanala baraka sy tsy nahatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraikitra nomena azy. Raha tsy izany dia mbola mitohy ihany ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kitranoantrano mahazatra izao fitondrana izao.

Momba ireo nofaritany fa tsy tia fandrosoana indray dia tsy mitovy ny lazaina ho fampandrosoana lovain-taranaka sy ny fananganana fotodrafitrasa mamela trosa ho baben’ny zanaka aman-jafy, kanefa tsy hampivoatra ny fiainany akory. Tsy amelan’ny filohan’ny Repoblika mihitsy fa tsy maintsy hatao ny tetikasa teleferika ary efa manao ny fandalinana ny toetry ny tany (étude du sol) hametrahana ny andrim-by ny Colas amin’izao fotoana izao. Misy mpiasa miaraka amin’ny fitaovana hanatanterahana izany eo akaikin’ny Tsangambato Ambohijatovo amin’izao fotoana izao.

Raha fampandrosoana no resahina dia samy fitaovam-pitaterana misavoamboana eny amin’ny habakabaka eny ny fiaramanidin’ny Air Madagascar sy ny « cabines » kelin’ny teleferika. Hitondra fampandrosoana be ho an’ny sehatry ny fizahantany ny fiaramanidin’ity kaompaniam-pirenena ity. Tsy eo amin’izay lafiny izay ihany fa ny mpizahatany avy any ivelany dia mitondra vola vahiny be dia be, ka hampiakatra ny sandam-bola ariary. Ambonin’ izany dia tsy ho voaroaka na hampiatoana amin’ny asany ny mpiasa ka hanatevin-daharana ireo efa niharan’izany tato anatin’ny telo taona.

Tsy hisy vola vahiny hampidirin’ny teleferika ao amin’ny kitapombolam-pirenena mihitsy na ariary aza, satria tsy hitaingina ireny no handehanan’ny mpizahatany eto fa hitsidika toerana misy zavaboary na biby tsy misy any aminy. Tsy mitombona ny hevitra handresen-dahatra fa hampihena ny fitohanan’ny fiara ny teleferika ary tsy hanatsara ny tontolo iainana velively. Araka izany, raha tena matotra sy tena mikatsaka fampandrosoana marina ny mpitondra dia tsara lavitra ny nindram-bola hoentina manarina ny Air Madagascar.

Tena tetikasa tsara ny hitarihana fantson-drano (pipe line) any Atsimon’ny Nosy satria “aina ny rano”, ka tena hitondra fampandrosoana ny any tokoa izany. Ny olana dia tsy vao izao no nanambara izany Rajoelina Andry fa ny fanatanterahana no tsy mety manomboka ary ity toe-javatra ity no miteraka ny fanakianana fa tsy ny tetikasa. Maro ny làlam-pirenena nambaran’ny fitondrana fa hamboarina, tetikasa mila tosika izany saingy ny olana dia ny efa natomboka tsy mety vita kanefa ny hafa indray lazaina fa hamboarina ka miteraka tsy fatokisana izany. Ambonin’izany dia misy ireo orinasa nanamboatra làlana kanefa dia tsy haloan’ny mpitondra ny volany hatramin’izao. Ny kianja manara-penitra nahitàna vola be nanamboarana azy kanefa ny vola kelin’ny Malagasy hodiana tsy fantatra kanefa ny làlana no mitondra fampandrosoana, fa tsy ny kianja manara-penitra.

Miparitaka indray ny valanaretina covid-19 ary efa napetraky ny mpitondra moa ny “fahamailoana ara-pahasalamana”, sy ny fepetra mifanaraka amin’izany. Ny zava-doza dia tsy mijery izay hampivoarana ny toekarena satria tsy misy fanampiana ny orinasa tsy miankina, kanefa ireo no tena mamelona ny vahoaka Malagasy sy mampandroso ny firenena. Tsy vitan’izany fa nampiakarina ihany koa ny hetra aloan’ny mpiasa kanefa famonoana an-kolaka ny mpiasa izany. Nampandoavina fadin-tseranana ihany koa ireo orinasa afaka haba amin’izao fotoana izao, kanefa ireto orinasa ireto no anisan’ny mitondra fampandrosoana, satria mampiasa olona maro ary mampidi-bola vahiny eto amin’ny firenena ihany koa. Araka izany dia mety hampihena ny mpiasa ao aminy ireto orinasa ireto, ka hampitombo ny tsy an’asa indray. Rehefa jerena ireo toe-javatra voatanisa ireo dia “be famaritra toy ny rambon’osy ny mpitondra, ka ny lanitra tsy hianjera no tohanana, fa…”

www.gvalosoa.net/2022/01/08/raharaham-pirenena-tsy-matotra-rajoelina-dia-tsy-matotra-koa-ny-gover...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Raharaham-pirenena – Tsy matotra Rajoelina dia tsy matotra koa ny governemanta

Andry Tsiavalona

Niseho ho hentitra ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny filankevitry ny minisitra voalohany ny alarobia 05 janoary 2022 lasa teo. Ankoatry ny fampitandremana ny minisitra momba ny fitondrantena sy ny fitavozavozana eo amin’ny fanatanterahana ny andraikitra tandrify azy tsirairay avy dia nambarany, fa tsy tia fandrosoana, ka tsy manan-katao afa tsy ny manankiana sy manenjika ny mpitondra amin’ireo tetikasany ny mpanohitra.

Tsara ny manamarika fa tsy miafina amin-dRajoelina Andry izany ny fitondrantena nanalabaraka ny firenena mihitsy nasehon’ny manampahefana vitsivitsy, na olomboafidy na olom-boatendry. Tsy takona hafenina ihany koa ny fitavozavozan’ny minisitra sasany manoloana ny fanatanterahana ny asany. Tena modely tokoa ireny olom-boafidy sy olom-boatendry ireny, ka tsy mahagaga raha samy manao izay saim-patany na ireto voalaza eto ambony ireto sy ny olom-pirenena. Raha tena matotra sy manaja ny teny nataony Rajoelina Andry dia ho sahy hanala izay hitany rehetra, fa nanala baraka sy tsy nahatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraikitra nomena azy. Raha tsy izany dia mbola mitohy ihany ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kitranoantrano mahazatra izao fitondrana izao.

Momba ireo nofaritany fa tsy tia fandrosoana indray dia tsy mitovy ny lazaina ho fampandrosoana lovain-taranaka sy ny fananganana fotodrafitrasa mamela trosa ho baben’ny zanaka aman-jafy, kanefa tsy hampivoatra ny fiainany akory. Tsy amelan’ny filohan’ny Repoblika mihitsy fa tsy maintsy hatao ny tetikasa teleferika ary efa manao ny fandalinana ny toetry ny tany (étude du sol) hametrahana ny andrim-by ny Colas amin’izao fotoana izao. Misy mpiasa miaraka amin’ny fitaovana hanatanterahana izany eo akaikin’ny Tsangambato Ambohijatovo amin’izao fotoana izao.

Raha fampandrosoana no resahina dia samy fitaovam-pitaterana misavoamboana eny amin’ny habakabaka eny ny fiaramanidin’ny Air Madagascar sy ny « cabines » kelin’ny teleferika. Hitondra fampandrosoana be ho an’ny sehatry ny fizahantany ny fiaramanidin’ity kaompaniam-pirenena ity. Tsy eo amin’izay lafiny izay ihany fa ny mpizahatany avy any ivelany dia mitondra vola vahiny be dia be, ka hampiakatra ny sandam-bola ariary. Ambonin’ izany dia tsy ho voaroaka na hampiatoana amin’ny asany ny mpiasa ka hanatevin-daharana ireo efa niharan’izany tato anatin’ny telo taona.

Tsy hisy vola vahiny hampidirin’ny teleferika ao amin’ny kitapombolam-pirenena mihitsy na ariary aza, satria tsy hitaingina ireny no handehanan’ny mpizahatany eto fa hitsidika toerana misy zavaboary na biby tsy misy any aminy. Tsy mitombona ny hevitra handresen-dahatra fa hampihena ny fitohanan’ny fiara ny teleferika ary tsy hanatsara ny tontolo iainana velively. Araka izany, raha tena matotra sy tena mikatsaka fampandrosoana marina ny mpitondra dia tsara lavitra ny nindram-bola hoentina manarina ny Air Madagascar.

Tena tetikasa tsara ny hitarihana fantson-drano (pipe line) any Atsimon’ny Nosy satria “aina ny rano”, ka tena hitondra fampandrosoana ny any tokoa izany. Ny olana dia tsy vao izao no nanambara izany Rajoelina Andry fa ny fanatanterahana no tsy mety manomboka ary ity toe-javatra ity no miteraka ny fanakianana fa tsy ny tetikasa. Maro ny làlam-pirenena nambaran’ny fitondrana fa hamboarina, tetikasa mila tosika izany saingy ny olana dia ny efa natomboka tsy mety vita kanefa ny hafa indray lazaina fa hamboarina ka miteraka tsy fatokisana izany. Ambonin’izany dia misy ireo orinasa nanamboatra làlana kanefa dia tsy haloan’ny mpitondra ny volany hatramin’izao. Ny kianja manara-penitra nahitàna vola be nanamboarana azy kanefa ny vola kelin’ny Malagasy hodiana tsy fantatra kanefa ny làlana no mitondra fampandrosoana, fa tsy ny kianja manara-penitra.

Miparitaka indray ny valanaretina covid-19 ary efa napetraky ny mpitondra moa ny “fahamailoana ara-pahasalamana”, sy ny fepetra mifanaraka amin’izany. Ny zava-doza dia tsy mijery izay hampivoarana ny toekarena satria tsy misy fanampiana ny orinasa tsy miankina, kanefa ireo no tena mamelona ny vahoaka Malagasy sy mampandroso ny firenena. Tsy vitan’izany fa nampiakarina ihany koa ny hetra aloan’ny mpiasa kanefa famonoana an-kolaka ny mpiasa izany. Nampandoavina fadin-tseranana ihany koa ireo orinasa afaka haba amin’izao fotoana izao, kanefa ireto orinasa ireto no anisan’ny mitondra fampandrosoana, satria mampiasa olona maro ary mampidi-bola vahiny eto amin’ny firenena ihany koa. Araka izany dia mety hampihena ny mpiasa ao aminy ireto orinasa ireto, ka hampitombo ny tsy an’asa indray. Rehefa jerena ireo toe-javatra voatanisa ireo dia “be famaritra toy ny rambon’osy ny mpitondra, ka ny lanitra tsy hianjera no tohanana, fa…”

http://www.gvalosoa.net/2022/01/08/raharaham-pirenena-tsy-matotra-rajoelina-dia-tsy-matotra-koa-ny-governemanta/

EDITO 8 Janoary – Fandrosoana : tsy mitovy fijery indray ny vahoaka sy ny fitondrana

Sôh’son

Miharihary indray ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny vahoaka sy ny fitondrana. Nilaza ny heviny ny filohan’ny Repoblika Rajoelina momba ny amin’ny hoe « liam-pandrosoana » ny tenany, raha niresaka ny amin’ny teleferika. Izay manakiana na manohitra izany tetikasa izany no ambarany fa tsy liam-pandrosoana. Heviny manokana izay ary azy irery, sy ireo mpiara-dia sy mpisolelaka aminy.

Hoan’ny sarambabem-bahoaka, ny fandrosoana dia ny fivoaran’ny fiaimpiainany andavanandro: ny vola misy sy mitombo ao amin’ny kitapom-bolany, ny sakafo hohaniny isan’andro, ny fihariany sy ny fivelomany, ny karama raisiny ao anatin’ny iray volana, ny fahasalamany, ny fianaran-janany, ny filaminan-tsainy sy ny fandriampahalemana, ny trano fonenany, ny fiara fitateram-bahoaka mitatitra azy maraina sy hariva hody. Ireo raha tanisaina amin’ny ankapobeny no mahamaika ny vahoaka sy ilàny fandrosoana. Ho an’ny vahoaka, raha tsy mahita vahaolana amin’ireo dia tsy mahita fandrosoana izany.

Ny fitateram-bahoaka tsy misy fivoarany isan’andro, fa mampijaly azy. Tsy vahaolana ho an’ny sarambabem-bahoaka velively io fitaterana “importé” io, satria tsy hahakasika ny fijaliana amin’ny fandehanana maraina hamonjy fianarana sy aman-draharaha samihafa, sy ny fodiany amin’ny hariva. Ny ambaran’i Andry Rajoelina, dia hoe : vahaolana amin’ny ialàna amin’ny fitohanana io. Efa niainan’ny vahoaka ela izany ary tsy itarainany loatra, fa ny tena mampijaly azy dia ny ataon’ny mpitatitra eto Antananarivo sy ny manodidina izay manao ny danin’ny kibony amin’izay tiany atao. Tsy nahita vahaolana, mba tsy ilazana hoe tsy nitady, ny tomponandraikitra isan-tsokajiny, manomboka any amin’ny kaoperativa, ny ATT, ary ny minisitera misahana ny fitaterana. Efa marobe sy aman-taonany izay no nitarainan’ny vahoaka momba izany, fa tsy mbola nandalo teo anivon’ny filankevitry ny minisitra na nambaran’ny filohan’ny Repoblika ny momba izany. Ny antony, satria tsy mahita na tsy manana vahaolana. Ny “bus class”-n’i Naina Andriantsitohaina, tsy mahavaha izany olam-bahoaka izany, ary tsy hahavaha velively. Tsy hisy “bus class” hitatitra gony na sobiky feno anana sy voankazo hamidy vao maraina, na hody hariva amin’ny 7 ora sy sasany na amin’ny 8 ora any Itaosy, Tanjombato na Andoharanofotsy, Ambohitrimanjaka, Ivato, Mahazo na Ambohimangakely, Anosizato na Ampitatafika, Alasora, sns… Ankoatra izany, ny bus-class 1500 Ar aza ny saram-pitaterany, tsy misy mpitaingina, mainka fa izany saran-dalana 4000 Ar amin’ny teleferika izany dia tena lavitry ny afo ny kitay ho an’ny be sy ny maro.

Mazava loatra, fa ilay fandrosoana ambaran’i Andry Rajoelina eto dia mifanalavitra tanteraka amin’ny zava-dehibe iainan’ny vahoaka Malagasy, mirotoroto ao anaty fahasahiranana isan’andro. Tsy misy olom-pirenena na vahoaka tsy liam-pandrosoana izany eto, fa ho azy ny mahavaha ny olana mampahory azy isan’andro ary ao anaty fotoana fohy, no olona liam-pandrosoana sy ilainy amin’izao fotoana izao.

www.gvalosoa.net/2022/01/08/edito-8-janoary-fandrosoana-tsy-mitovy-fijery-indray-ny-vahoaka-sy-ny...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

EDITO 8 Janoary – Fandrosoana : tsy mitovy fijery indray ny vahoaka sy ny fitondrana

Sôh’son

Miharihary indray ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny vahoaka sy ny fitondrana. Nilaza ny heviny ny filohan’ny Repoblika Rajoelina momba ny amin’ny hoe « liam-pandrosoana » ny tenany, raha niresaka ny amin’ny teleferika. Izay manakiana na manohitra izany tetikasa izany no ambarany fa tsy liam-pandrosoana. Heviny manokana izay ary azy irery, sy ireo mpiara-dia sy mpisolelaka aminy.

Hoan’ny sarambabem-bahoaka, ny fandrosoana dia ny fivoaran’ny fiaimpiainany andavanandro: ny vola misy sy mitombo ao amin’ny kitapom-bolany, ny sakafo hohaniny isan’andro, ny fihariany sy ny fivelomany, ny karama raisiny ao anatin’ny iray volana, ny fahasalamany, ny fianaran-janany, ny filaminan-tsainy sy ny fandriampahalemana, ny trano fonenany, ny fiara fitateram-bahoaka mitatitra azy maraina sy hariva hody. Ireo raha tanisaina amin’ny ankapobeny no mahamaika ny vahoaka sy ilàny fandrosoana. Ho an’ny vahoaka, raha tsy mahita vahaolana amin’ireo dia tsy mahita fandrosoana izany.

Ny fitateram-bahoaka tsy misy fivoarany isan’andro, fa mampijaly azy. Tsy vahaolana ho an’ny sarambabem-bahoaka velively io fitaterana “importé” io, satria tsy hahakasika ny fijaliana amin’ny fandehanana maraina hamonjy fianarana sy aman-draharaha samihafa, sy ny fodiany amin’ny hariva. Ny ambaran’i Andry Rajoelina, dia hoe : vahaolana amin’ny ialàna amin’ny fitohanana io. Efa niainan’ny vahoaka ela izany ary tsy itarainany loatra, fa ny tena mampijaly azy dia ny ataon’ny mpitatitra eto Antananarivo sy ny manodidina izay manao ny danin’ny kibony amin’izay tiany atao. Tsy nahita vahaolana, mba tsy ilazana hoe tsy nitady, ny tomponandraikitra isan-tsokajiny, manomboka any amin’ny kaoperativa, ny ATT, ary ny minisitera misahana ny fitaterana. Efa marobe sy aman-taonany izay no nitarainan’ny vahoaka momba izany, fa tsy mbola nandalo teo anivon’ny filankevitry ny minisitra na nambaran’ny filohan’ny Repoblika ny momba izany. Ny antony, satria tsy mahita na tsy manana vahaolana. Ny “bus class”-n’i Naina Andriantsitohaina, tsy mahavaha izany olam-bahoaka izany, ary tsy hahavaha velively. Tsy hisy “bus class” hitatitra gony na sobiky feno anana sy voankazo hamidy vao maraina, na hody hariva amin’ny 7 ora sy sasany na amin’ny 8 ora any Itaosy, Tanjombato na Andoharanofotsy, Ambohitrimanjaka, Ivato, Mahazo na Ambohimangakely, Anosizato na Ampitatafika, Alasora, sns… Ankoatra izany, ny bus-class 1500 Ar aza ny saram-pitaterany, tsy misy mpitaingina, mainka fa izany saran-dalana 4000 Ar amin’ny teleferika izany dia tena lavitry ny afo ny kitay ho an’ny be sy ny maro.

Mazava loatra, fa ilay fandrosoana ambaran’i Andry Rajoelina eto dia mifanalavitra tanteraka amin’ny zava-dehibe iainan’ny vahoaka Malagasy, mirotoroto ao anaty fahasahiranana isan’andro. Tsy misy olom-pirenena na vahoaka tsy liam-pandrosoana izany eto, fa ho azy ny mahavaha ny olana mampahory azy isan’andro ary ao anaty fotoana fohy, no olona liam-pandrosoana sy ilainy amin’izao fotoana izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/08/edito-8-janoary-fandrosoana-tsy-mitovy-fijery-indray-ny-vahoaka-sy-ny-fitondrana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 8 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 8 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Tsy mahatanty tsikera intsony i rainilainga! ... TohinyFintinina

2 herinandro lasa

Tsy mahatanty tsikera intsony i rainilainga!

Comment on Facebook FACEBOOK : HANDRAY ...

Tsy matoky VALÉRA tsony va ré ?

Fitondrana manao didy jadona tsy eken'ny vahoaka. Ny olona mamoaka sary mamoa fady na manompa olona an-kitsirano no azo enjehina fa raha resaka ara-politika, ara tsotsialy dia malalaka ny fitenenana (liberté d'expression).

lasa firenena communiste nga tsika ty eh..

Izy nga mba nanaja ny soa toavina Malagasy ??? Sady an'azy angaha ny FB ??? De asiany subvention indray izany ho an'ny " manque a gagner "ny orin'asan-tserasera ve ????

Efa be no tsy tia fa fako sisa no manohana dia zao tapenam_ bava hatramin' ny facebookeur

Manjary tratra ny lainga sy ny fitaka ary ny tsy fahaizana raha voaresaka eto foana koa 🤣

Eeee Iza ary no tena mpampiasa compte Fake maro ato ooooo

Ary izany kay no nampiakarana ny vidin'ny facebobaka sy nyakama up ah !

volany angaha no ampiasainay fb ,tsy mahazaka demokrasie

View more comments

... TohinyFintinina

2 herinandro lasa

Comment on Facebook FANDROSOANA ENY ...

Lasa retrety angaha msé lé mera?

Ahona hoy Forbes: en 2020 Antananrivo ny ville tototra ny loto...... www.youtube.com/watch?v=RfhQfmsT_ps

In ty

d ny telepherique no mahamay nefa ny lalambe aza ty lasa dobo.

NY ZAVATRA MBOLA TSY VITA TAO ANATY 60TAONA DE HOVITAINA AO ANATIN 5TAONA FA IZAO ALOHA LELAFINAREO NY VD KO

Wouaaay e,

Refa vita ré n'y téléphérique de tsy manitsaka an'io e

Faly ery n'y ganagana amin'io ..... De n'y Corona konko faly amin'ilay teleperika Zay mo sa ....🤣🤣🤣

Tena tsy nisy ohatra izao nandritry ny 60 taona a!

Any Venise zany Zao????

Mila teleferika zw an!

View more comments

Load more