24 C
Antananarivo
Sun 24 Oct 2021 09:49

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
24 ° C
24 °
24 °
57 %
2.6kmh
20 %
Sun
32 °
Mon
28 °
Tue
28 °
Wed
30 °
Thu
32 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Miaramila mpangalatra! Tsy mendrika! ... TohinyFintinina

16 ora lasa

Miaramila mpangalatra! Tsy mendrika!

Comment on Facebook Praiminisitra teo ...

Tena tafahoatra! Mampalahelo ny mahazo ny Malagasy madinika izay tena ao anatin’ny fahasahiranana lalina. Ireto mangalatra ny volam-bahoaka, mandroba ny harem-pirenena dia mbola mametraka trosa koa ho an’ny taranaka. Dia mandositra any ivelany daholo izy mianakavy avy eo. Tsy vanona!

Izay manao ihany no mahazo e very gasy

FANDAINGANA MANARA-PENITRA ?

Tena zava-tsy hainareo ve ny mamaritra fotoana,
Fa izay fetra mba lazaina, “disodiso kely” foana?
Ny hihoerahoera mantsy, izay no tanjona hokendrena,
Hany ka tsy misy marina ireo mba fe-potoana omena?

“Telo andro” no nambaran’ny filoham-pirenena
Dia hoe hidina amin’izay ny vidin’entana eny an-tsena.
Saingy hatreto dia tsy tsapa sy tsy hita aloha izany.
Fa raha ny kapoakam-bary, mbola fitonjato ihany.

Hisy koa ny sambo ho avy, hoentina mamaha ireo olana.
Raha ny vinavina izany dia hoe afaka iray volana.
Saingy hatreto toa tsy hita fa nijanona ho teny.
Misy “ambotaiazy” koa ve eny an-dranomasina eny?

“Efa vonona daholo” hoy ny filoha, somary jenitra,
Ny amin’ny entina hananganana an’ireo “manara-penitra”.
Dia ny mpiasa no indro niesona, tsy nandray karama indray,
F’izay ve ‘lay “manara-penitra” hidedahana aminay?

DADAN’i ZINA (21-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/10/21/fandaingana-manara-penitra/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

FANDAINGANA MANARA-PENITRA ?

Tena zava-tsy hainareo ve ny mamaritra fotoana,
Fa izay fetra mba lazaina, “disodiso kely” foana?
Ny hihoerahoera mantsy, izay no tanjona hokendrena,
Hany ka tsy misy marina ireo mba fe-potoana omena?

“Telo andro” no nambaran’ny filoham-pirenena
Dia hoe hidina amin’izay ny vidin’entana eny an-tsena.
Saingy hatreto dia tsy tsapa sy tsy hita aloha izany.
Fa raha ny kapoakam-bary, mbola fitonjato ihany.

Hisy koa ny sambo ho avy, hoentina mamaha ireo olana.
Raha ny vinavina izany dia hoe afaka iray volana.
Saingy hatreto toa tsy hita fa nijanona ho teny.
Misy “ambotaiazy” koa ve eny an-dranomasina eny?

“Efa vonona daholo” hoy ny filoha, somary jenitra,
Ny amin’ny entina hananganana an’ireo “manara-penitra”.
Dia ny mpiasa no indro niesona, tsy nandray karama indray,
F’izay ve ‘lay “manara-penitra” hidedahana aminay?

      DADAN’i ZINA (21-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/10/21/fandaingana-manara-penitra/

Comment on Facebook FANDAINGANA ...

Tena efa madiva hilentika mihintsy , ary tay ho ela

ALOAVY NY KARAMAN’NY MPIASA

Aloavy ny karama, efao ny trosa ry mpitondra,
F’aza dia miziriziry sy manao lohan’ampondra.
Tsy mitaky izay tsy azy iretsy mpiasa izay mivondrona,
K’aza dia aetry indray ho “vitsy an’isa” sady “dondrona”.

Mba amboary ny fiteny sy ny fomba amam-panao,
Fa sao hampiaiky iretsy mpiasa sy izao tontolo izao.
Ny laingalainga koa fadio, ny vava tsy ambina ialao.
Dia aza tia mampanantena volana ho kilalao!

Ny “tsy mikaton-dohamalemy” no miteniteny foana,
Ka mandatsa indray ny mpiasa efa mahantra sady noana.
Fa ny manana fanahy, mahay mijery ireo vahoakany,
Ary dia mandanjalanja hatramin’ny teny izay havoakany!

…Koa aloavy ny karama sy ny trosa be miavosa.
Tanteraho ny andraikitrao sy ireo adidy tsy tontosa.
Aoka tsy hangataka andro ny amin’ny zavatra ampanaovina,
Ary aza ny aim-bahoaka, aza ireny no lalaovina!

TSIMIMALO (20-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/10/21/aloavy-ny-karamanny-mpiasa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

ALOAVY NY KARAMAN’NY MPIASA

Aloavy ny karama, efao ny trosa ry mpitondra,
F’aza dia miziriziry sy manao lohan’ampondra.
Tsy mitaky izay tsy azy iretsy mpiasa izay mivondrona,
K’aza dia aetry indray ho “vitsy an’isa” sady “dondrona”.

Mba amboary ny fiteny sy ny fomba amam-panao,
Fa sao hampiaiky iretsy mpiasa sy izao tontolo izao.
Ny laingalainga koa fadio, ny vava tsy ambina ialao.
Dia aza tia mampanantena volana ho kilalao!

Ny “tsy mikaton-dohamalemy” no miteniteny foana,
Ka mandatsa indray ny mpiasa efa mahantra sady noana.
Fa ny manana fanahy, mahay mijery ireo vahoakany,
Ary dia mandanjalanja hatramin’ny teny izay havoakany!

…Koa aloavy ny karama sy ny trosa be miavosa.
Tanteraho ny andraikitrao sy ireo adidy tsy tontosa.
Aoka tsy hangataka andro ny amin’ny zavatra ampanaovina,
Ary aza ny aim-bahoaka, aza ireny no lalaovina!

      TSIMIMALO (20-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/10/21/aloavy-ny-karamanny-mpiasa/

Tsy fandehanan’ny CFFA any Angola

Niteniteny foana indray ny filoha Rajoelina

Hetsika Montpellier : NITENITENY FOANA INDRAY ILAY FILOU. Rehefa avy nirehareha t@ fandresena azony teo aloha ny mpitantana ny CFFA, i TOTA, dia nanindraindra an'i Rajoelina. Izao anefa mahatsiaro tena fa latsaka be loatra raha hanao ny lalao miverina any Angola t@ ilay ekipa efa nandresy azy 3-0 teto an-tanindrazana. Dia nanatona an'i Rajoelina i Tôta, izay ben'ny tanàna an' Andoharanofotsy ihany koa nilaza fa tsy hanao ny lalao miverina. Dia hoy ilay filou kely loha hoe: ny fandaniana tokony ho lany @ lalao miverina iny dia aleo hanaovana kianja manara-penitra ao @ kominina tantaninanao.

Tovo Razaka : efa elabe ity boay kely ity no niteniteny foana.

Nosy Rivomalala : MAHAMENATRA lay lehilahy V ty!

Willy Jocelyn : dia ahoana ny sazy?

Solo Namana : TENA ILAY FITONDRANA MIHITSY NO TSY ALEHANY. LASA VOAOZONA DAHOLO IZAY NIZESTA TAMIN' ILAY COULEUR.

Nicole Andriamarosoa : miala ilany izany fa tsy afaka mandeha. Tsy nahavoa ny solelakisme, match iraisampirenena no tena tsy ampy fa tsy kianja, manantenà eo, ny 12kg volamena tsy nahavoa... mijanona .

Ra Ben : tsy afaka ireo ry Tôta a. Raha vao idiran-dRajoelina io dia rava, efa hatr@ 2009 nge izany e, izay nidiran'nedala io tsy nisy zava-banona, mba asio fisainana lesy ry Tôta a . Flou mitondra ozona io ka na inona na inona idiran'io. rava nyfanantenan'la ry Tôta. idiran'andro ialahy. firenena nentiny afa-trosa t@ Pdt ra8, zao mibaby trosa 7 mille miliara dolara i M/kara . inona no natao t@ io vola io, tena mangalatra hatramin-dry mamasaosysy Razafimahefa . avion privé Rajoelina. . . io fireharehana sy fanindrahindrana olona io nge nidiran-doza ity M/kara ity. ka nahatonga izao trosa 7 mille miliara dolara nampidirin'ity mpitondra ho baben'ity vahoaka ity. ny bois de rose. 1000 kaontenera. tsy hita. ny volamena efa 1000tonnes. nyomby an'arivony. nybonbon sucette 8 miliara. ny ecran plat @ miliara efa vita. tsisy hita nanjavona avokoa kanefa ny firenena nidiran-trosa 7 mille miliara dolara .iza no tena nitavana ny vola be io, raha milaza fa misy manana harem-be any ivelany ireo mpitondra ireo dia azo antoka .ho hita eo ny tohiny.veloma ny aina hahita ny farany.

Arie Razafy : TERAKA ALAKAOSY LERY.

Kristiann Ramiann : izaho aloha tsy miraharaha izay foot any indrindra fa ekipa laoranjy... Fa ny miharihary izao dia ny fialan'ny barakan'i Madagasikara any Afrika fa kanosa ! Ny hita maso izao dia "ny sazy aloa" izay sady henatra no fatiantoka tsy maintsy zakaina...
Ny adidin'izany filoham-pirenena izany dia miaro ny voninahi-pirenena, mitazona ny teny nomena, ary mitarika ny Tanora hiatrika ny sarotra, fa tsy hihemotra amin'ny lalao efa nifanekeny fa ho hatrehiny... Satria ny kianja manara-penitra dia tsy ny hanasoavana ny tanora izay " tokony hiasa aloha vao hilalao " no tena antom-pisiany, fa tetika hampibontsina ngezangeza kokoa ny kibon'ilay tompon'ny aferan'ny bozaka sandoka fotsiny. Maninona raha mitsotra hoe sahirana ara-bola ? Naninona raha tsy nipingapinga tamin'ireny lalao ireny hatrany amboalohany nefa efa hay mialoha ny fandaniana rehetra aterak'izany?
Maninona raha efa fantatra fa kely endaka sy tsy ampy fahaizana no maikamaika nisoratra anarana amin'ireny lalao ireny?
Aza mba lalaovina amin'izany ny tanora fa ny zanaka Mapar nareo potehina rehefa hamotika.
Izao ny ankizy no mitafy henatra satria ny anarany no any fa tsy ny an'i DJ akory.
Ny mpianatra efa atao tsinontsinona,
ny mpilalao ambakaina. Ny olom-pirenena amporisihina ho resy tsy miady, Izany no culte de médiocrité Talentan'i DJ.

Antsa Andrianarilala : Politizeo ihany eeee zao ny vokany!

RafaxRandriamandranto : izay ilay hoe fozaorana lasa fozatay e , mitorona avy eo milentika.

Pa Ranoasiarison : handoa sazy izany ?

Kristiann Ramiann : Pa Ranoasiarison : voatery toa hanefa 25000 €. Tokony i DJ no mandoa azy ary manao excuse publique amin'ny vahoaka.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsy fandehanan’ny CFFA any Angola
 
Niteniteny foana indray ny filoha Rajoelina
 
Hetsika Montpellier : NITENITENY FOANA INDRAY ILAY FILOU. Rehefa avy nirehareha t@ fandresena azony teo aloha ny mpitantana ny CFFA, i TOTA, dia nanindraindra ani Rajoelina. Izao anefa mahatsiaro tena fa latsaka be loatra raha hanao ny lalao miverina any Angola t@ ilay ekipa efa nandresy azy 3-0 teto an-tanindrazana. Dia nanatona ani Rajoelina i Tôta, izay benny tanàna an Andoharanofotsy ihany koa nilaza fa tsy hanao ny lalao miverina. Dia hoy ilay filou kely loha hoe: ny fandaniana tokony ho lany @ lalao miverina iny dia aleo hanaovana kianja manara-penitra ao @ kominina tantaninanao.

Tovo Razaka : efa elabe ity boay kely ity no niteniteny foana.

Nosy Rivomalala : MAHAMENATRA lay lehilahy V ty!

Willy Jocelyn : dia ahoana ny sazy?

Solo Namana : TENA ILAY FITONDRANA MIHITSY NO TSY ALEHANY. LASA VOAOZONA DAHOLO IZAY NIZESTA TAMIN ILAY COULEUR.

Nicole Andriamarosoa : miala ilany izany fa tsy afaka mandeha. Tsy nahavoa ny solelakisme, match iraisampirenena no tena tsy ampy fa tsy kianja, manantenà eo, ny 12kg volamena tsy nahavoa... mijanona .

Ra Ben : tsy afaka ireo ry Tôta a. Raha vao idiran-dRajoelina io dia rava, efa hatr@ 2009 nge izany e, izay nidirannedala io tsy nisy zava-banona, mba asio fisainana lesy ry Tôta a . Flou mitondra ozona io ka na inona na inona idiranio. rava nyfanantenanla ry Tôta. idiranandro ialahy. firenena nentiny afa-trosa t@ Pdt ra8, zao mibaby trosa 7 mille miliara dolara i M/kara . inona no natao t@ io vola io, tena mangalatra hatramin-dry mamasaosysy Razafimahefa . avion privé Rajoelina. . . io fireharehana sy fanindrahindrana olona io nge nidiran-doza ity M/kara ity. ka nahatonga izao trosa 7 mille miliara dolara nampidirinity mpitondra ho babenity vahoaka ity. ny bois de rose. 1000 kaontenera. tsy hita. ny volamena efa 1000tonnes. nyomby anarivony. nybonbon sucette 8 miliara. ny ecran plat @ miliara efa vita. tsisy hita nanjavona avokoa kanefa ny firenena nidiran-trosa 7 mille miliara dolara .iza no tena nitavana ny vola be io, raha milaza fa misy manana harem-be any ivelany ireo mpitondra ireo dia azo antoka .ho hita eo ny tohiny.veloma ny aina hahita ny farany.

Arie Razafy : TERAKA ALAKAOSY LERY.

Kristiann Ramiann : izaho aloha tsy miraharaha izay foot any indrindra fa ekipa laoranjy... Fa ny miharihary izao dia ny fialanny barakani Madagasikara any Afrika fa kanosa ! Ny hita maso izao dia ny sazy aloa izay sady henatra no fatiantoka tsy maintsy zakaina...
Ny adidinizany filoham-pirenena izany dia miaro ny voninahi-pirenena, mitazona ny teny nomena, ary mitarika ny Tanora hiatrika ny sarotra, fa tsy hihemotra aminny lalao efa nifanekeny fa ho hatrehiny... Satria ny kianja manara-penitra dia tsy ny hanasoavana ny tanora izay tokony hiasa aloha vao hilalao no tena antom-pisiany, fa tetika hampibontsina ngezangeza kokoa ny kibonilay tomponny aferanny bozaka sandoka fotsiny. Maninona raha mitsotra hoe sahirana ara-bola ? Naninona raha tsy nipingapinga taminireny lalao ireny hatrany amboalohany nefa efa hay mialoha ny fandaniana rehetra aterakizany?
Maninona raha efa fantatra fa kely endaka sy tsy ampy fahaizana no maikamaika nisoratra anarana aminireny lalao ireny?
Aza mba lalaovina aminizany ny tanora fa ny zanaka Mapar nareo potehina rehefa hamotika.
Izao ny ankizy no mitafy henatra satria ny anarany no any fa tsy ny ani DJ akory.
Ny mpianatra efa atao tsinontsinona,
ny mpilalao ambakaina. Ny olom-pirenena amporisihina ho resy tsy miady, Izany no culte de médiocrité Talentani DJ.

Antsa Andrianarilala : Politizeo ihany eeee zao ny vokany!

RafaxRandriamandranto : izay ilay hoe fozaorana lasa fozatay e , mitorona avy eo milentika.

Pa Ranoasiarison : handoa sazy izany ?

Kristiann Ramiann : Pa Ranoasiarison : voatery toa hanefa 25000 €. Tokony i DJ no mandoa azy ary manao excuse publique aminny vahoaka.

Comment on Facebook Tsy fandehanan’ny ...

Tena mahamenatra tokoa ilay fanampahan- kevitra. Fitaizana ny sport ka na resy aza dia mitaiza foana izany, ilaina koa ny mianatra resy fa izany no mamporisika Sy manome ambo- po hitroatra. Ny Raiamandreny dia mampahery ny zanany raha sendra mandalo fahasahirana na tsy mamporisika azy fa tsy sanatria manakivy azy. Vao aingana isika no nahita an' i Niger efa resy 6 Sy 1 tany aminy fa namaly izy ka nandresy rehefa nanafika taty amintsika ka isika indray no tsy tafakatra CAN ny niafarany.

MINAN'IEM KOA NAREO IZANY! MAHEREZA EH, TOHIZO FA TSARA EH! MERCI FILOU

ohatran'ny moramora ery ny miteny an'izany hoe 25000 euros...sazy

Cellule de crise ny asan-gazety – Mitohy hatrany ny hetsika na resy tamin’ny filakevim-panjakàna aza

Helisoa

Nitsangana ny vondron’ny mpanao gazety mitondra ny anarana CELLULE de CRISE, manohitra ny fifidianana bontolo ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara: OJM, nataon’ny minisiteran’ny serasera tarihan’ ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy, rehefa nikiribiby hanao fifidianana ihany ity farany, na tsy andraikiny aza ny manao izany. Efa nisy ny dingana maro natrehan’ny cellule de crise nandritra izany, nefa moa mbola natao amboletra ihany ny latsabato ny sabotsy lasa teo, ka kandida tokana no noterena ho fidian’ny mpanao gazety.

Manoloana izany indrindra dia nisy ny fitoriana napetraky ny cellule de crise tao amin’ny Filakevi-panjakàna na Conseil d’Etat, ka ny mpanao gazety Princie Ramantsoavina no solontenan’ireto farany tao. Ny fototry ny fitoriana dia ny fampiatoana sy fanafoanana ny fifidianana natao amboletra.

Nivoaka omaly ihany anefa ny didy, ka nolavin’ny fitsaràna ny fitoriana roa napetraka. Na izany aza hoy ny mpanao gazety Princie Ramantsoavina solontenan’ny cellule de crise ny zavatra misy, na resy aza izahay dia tsy midika izany fa hijanona amin’izao ny ady atao amin’ny bontolo sy antsojay atao amin’ny asa fanaovan-gazety, fa tsy maintsy mitohy hatrany izany.

Drafitra maro no efa natao, ary iny fitoriana iny dia dingana ihany izay tsy maintsy nolalovana; efa iny no didy navoakan’ny fitsaràna mahefa dia mitohy amin’ny dingana hafa ny cellule de crise, izay hambara ihany amin’ny fotoana mahamety azy. Ny fifidianana OJM natao iny dia ataon’ny cellule de crise ohatra ny tsy misy araka ny fanambarany.

www.gvalosoa.net/2021/10/21/cellule-de-crise-ny-asan-gazety-mitohy-hatrany-ny-hetsika-na-resy-tam...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Cellule de crise ny asan-gazety – Mitohy hatrany ny hetsika na resy tamin’ny filakevim-panjakàna aza

Helisoa

Nitsangana ny vondron’ny mpanao gazety mitondra ny anarana CELLULE de CRISE, manohitra ny fifidianana bontolo ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara: OJM, nataon’ny minisiteran’ny serasera tarihan’ ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy, rehefa nikiribiby hanao fifidianana ihany ity farany, na tsy andraikiny aza ny manao izany. Efa nisy ny dingana maro natrehan’ny cellule de crise nandritra izany, nefa moa mbola natao amboletra ihany ny latsabato ny sabotsy lasa teo, ka kandida tokana no noterena ho fidian’ny mpanao gazety.

Manoloana izany indrindra dia nisy ny fitoriana napetraky ny cellule de crise tao  amin’ny Filakevi-panjakàna na Conseil d’Etat, ka ny mpanao gazety Princie Ramantsoavina no solontenan’ireto farany tao. Ny fototry ny fitoriana dia ny fampiatoana sy fanafoanana ny fifidianana natao amboletra.

Nivoaka omaly ihany anefa ny didy, ka nolavin’ny fitsaràna ny fitoriana roa napetraka. Na izany aza hoy ny mpanao gazety Princie Ramantsoavina  solontenan’ny cellule de crise ny zavatra misy, na resy aza izahay dia tsy midika izany fa hijanona amin’izao ny ady atao amin’ny bontolo sy antsojay atao amin’ny asa fanaovan-gazety, fa tsy maintsy mitohy hatrany izany.

Drafitra maro no efa natao, ary iny fitoriana iny dia dingana ihany izay tsy maintsy nolalovana; efa iny no didy navoakan’ny fitsaràna mahefa dia mitohy amin’ny dingana hafa ny cellule de crise, izay hambara ihany amin’ny fotoana mahamety azy. Ny fifidianana OJM natao iny dia ataon’ny cellule de crise ohatra ny tsy misy araka ny fanambarany.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/21/cellule-de-crise-ny-asan-gazety-mitohy-hatrany-ny-hetsika-na-resy-taminny-filakevim-panjakana-aza/

Manohy ny fitokonany ny PAT eny Ankatso – Mbola tsy any amin’ny Paositra izany ny karaman’izy ireo

Stefa

Mbola mafana hatrany ny toe-draharaha eny Ankatso amin’izao fotoana, manohy ny fitakiana ny karama sy ny fanampiana, na subvention, ho azy ireo ny PAT, na ireo mpiasa sy mpandraharaha eny amin’ny Anjerimanontolo.

Omaly tamin’ny 9 ora sy sasany teo, nihaona tamin’ny DAF eo anivon’ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny mpandraharaha eo anivon’ny Oniversiten’Antananarivo. Nilaza ity tompon’andraikitra ity, fa efa tonga ao amin’ny Paositra Malagasy ny karaman’ireo mpandraharahan’ny Oniversite. Minitra vitsy taorian’ny fihaonana io dia nirohotra teo amin’ny làlam-be ireo mpanao fitokonana. Nitafa tamin’ny mpanao gazety izy ireo nandritra izany ary nanambara hoe: « Omeo ny karamanay, dia ho afaka mianatra amin’izay ireo mpianatra. Milaza ny tompon’andraikitra fa efa nalefa ao amin’ny Paositra ny karamanay, rehefa nandeha teny anefa izahay dia tsy hita ao akory izany, satria tsy vao sambany izy ireo no nilaza izany », hoy ireo mpandraharaha manao fitokonana.

Tamin’ny 10 ora atoandro teo ireo mpandraharaha, no nirohotra teo amin’ny arabe, ka nanakan-dàlana, 30 minitra taorian’izay dia tonga ny mpitandro filaminana nanala ireo sakana. Tsy nisy ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso teto, na izany na tsy izany, mbola henjana ny tady eo amin’ireto mpitokona ireto sy ny tompon’andraikitra ao amin’ny fitondrana.

www.gvalosoa.net/2021/10/21/manohy-ny-fitokonany-ny-pat-eny-ankatso-mbola-tsy-any-aminny-paositra...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Manohy ny fitokonany ny PAT eny Ankatso – Mbola tsy any amin’ny Paositra izany ny karaman’izy ireo

Stefa

Mbola mafana hatrany ny toe-draharaha eny Ankatso amin’izao fotoana, manohy ny fitakiana ny karama sy ny fanampiana, na subvention, ho azy ireo ny PAT, na ireo mpiasa sy mpandraharaha eny amin’ny Anjerimanontolo.

Omaly tamin’ny 9 ora sy sasany teo, nihaona tamin’ny DAF eo anivon’ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny mpandraharaha eo anivon’ny Oniversiten’Antananarivo. Nilaza ity tompon’andraikitra ity, fa efa tonga ao amin’ny Paositra Malagasy ny karaman’ireo mpandraharahan’ny Oniversite. Minitra vitsy taorian’ny fihaonana io dia nirohotra teo amin’ny làlam-be ireo mpanao fitokonana. Nitafa tamin’ny mpanao gazety izy ireo nandritra izany ary nanambara hoe: « Omeo ny karamanay, dia ho afaka mianatra amin’izay ireo mpianatra. Milaza ny tompon’andraikitra fa efa nalefa ao amin’ny Paositra ny karamanay, rehefa nandeha teny anefa izahay dia tsy hita ao akory izany, satria tsy vao sambany izy ireo no nilaza izany », hoy ireo mpandraharaha manao fitokonana.

Tamin’ny 10 ora atoandro teo ireo mpandraharaha, no nirohotra teo amin’ny arabe, ka nanakan-dàlana, 30 minitra taorian’izay dia tonga ny mpitandro filaminana nanala ireo sakana. Tsy nisy ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso teto, na izany na tsy izany, mbola henjana ny tady eo amin’ireto mpitokona ireto sy ny tompon’andraikitra ao amin’ny fitondrana.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/21/manohy-ny-fitokonany-ny-pat-eny-ankatso-mbola-tsy-any-aminny-paositra-izany-ny-karamanizy-ireo/

Antoko TIM – Miray hina, manana fitsipika, manana ny maha izy azy

Helisoa

Manoloana ny tsaho mandeha etsy sy eroa milaza fa mizarazara ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) dia nanambara ny filoha Marc Ravalomanana filoha nasionaly ny antoko TIM, fa antoko iray tsy mivaky, manana ny fitsipika mifehy azy ary miray hina ny TIM. Re izany nandritra ny fihaonan’ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ireo solombavambahoaka TIM teny Faravohitra ny talata lasa teo, amin’izao anaovana ny fivoriana ara-potoanan’ireo solombavambahoaka izao, mba hanomezana toromarika azy ireo. Misy hoy izy ny paik’ady entin’ny antoko, ka raha misy manaratsy any ambadika any dia hitanareo izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana, fa miray hina ny TIM.

Tsy maintsy misy ny tsy fitovian-kevitra, nefa ao anaty fitsipika mifehy ny antoko no anaovana izany. Midika koa iny fihaonana teny Faravohitra iny, fa vonona amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny antoko najoron’i Dada, na handeha alohan’ny fotoana izany na tsia. Vonona haka fahefana foana ny TIM na rahoviana na rahoviana.

www.gvalosoa.net/2021/10/21/antoko-tim-miray-hina-manana-fitsipika-manana-ny-maha-izy-azy/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antoko TIM – Miray hina, manana fitsipika, manana ny maha izy azy

Helisoa

Manoloana ny tsaho mandeha etsy sy eroa milaza fa mizarazara ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) dia nanambara ny filoha Marc Ravalomanana filoha nasionaly ny antoko TIM, fa antoko iray tsy mivaky, manana ny fitsipika mifehy azy ary miray hina ny TIM. Re izany nandritra ny fihaonan’ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ireo solombavambahoaka TIM teny Faravohitra ny talata lasa teo, amin’izao anaovana ny fivoriana ara-potoanan’ireo solombavambahoaka izao, mba hanomezana toromarika azy ireo. Misy hoy izy ny paik’ady entin’ny antoko, ka raha misy manaratsy any ambadika any dia hitanareo izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana, fa miray hina ny TIM.

Tsy maintsy misy ny tsy fitovian-kevitra, nefa ao anaty fitsipika mifehy ny antoko no anaovana izany. Midika koa iny fihaonana teny Faravohitra iny, fa vonona amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny antoko najoron’i Dada, na handeha alohan’ny fotoana izany na tsia. Vonona haka fahefana foana ny TIM na rahoviana na rahoviana.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/21/antoko-tim-miray-hina-manana-fitsipika-manana-ny-maha-izy-azy/

Comment on Facebook 1764140243706142_4456393731147433

Ka zay mintsy DADA isik mpandres f tsy resy isika vato f tsy fasika k ilaina n firaisankian mb ialantsik @zao nofi2 izao

🚫🚫🚫⚠️⚠️🚷🚷🚷

Fitondrana Rajoelina – Maizina ny zavatra ataony iatrehana ny fahasahiranam-bahoaka

Andry Tsiavalona

Tena maizina tanteraka mihitsy ny tian’izao fitondrana izao atao ihatrehana izao fahasahiranana mianjady amin’ny Firenena, sy fahantrana mandifotra ny vahoaka Malagasy izao. Tsy mitehan-tany mihitsy ny tongotry ny filohan’ny Repoblika, satria tsy mahita na mody fanina na minia mamilivily ny saim-bahoaka tsy hifantoka amin’ny tranga mamohehitra etsy sy eroa. Mahagaga ary tsy azo eritreretina raha tsy mahafantatra na tsy mahazo vaovao momba ireo fitokonana eo anivon’ny sehatra isan-karazany eto amin’ny Firenena izy.

Mitokona ny mpiasa sy mpandraharaha eny amin’ny Anjerimanontolo Ankatso ary ny mpampianatra etsy amin’ny EN3 Ampefiloha, noho ny karama amam-bolana tsy voaray. Manatevin-daharana ny mpitokona ny mpianatra, satria te-hianatra kanefa dia baomba mandatsa-dranomaso no tambin’izany. Nanokatra ny taom-pianarana ofisialy tany Fianarantsoa ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony. Nampisehoan’ny mpampianatra sy ny Sendikan’ny Mpampianatra-mpikaroka sy Mpikaroka-mpampianatra (Seces) ny tsy fankasitrahany ny fitantanan’ izao fitondrana izao ny toe-draharaha eny amin’ny Oniversite manerana ny Nosy.

Tany koa no nanambara ny minisitry ny fampianarana ambony, fa efa mikarakara ny fandoavana izany karama izany ny tomponandraikitra isan-tokony. Raha ny fijery azy dia toa tsy mahalala izay pitsompitsony sy dingana tsy maintsy andalovana rehefa mikarakara izany karama izany eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana ny minisitra, satria miandry misy fitokonana vao mikoropaka. Etsy andaniny anefa dia manao vava tsy ambina ny Praimisitra, toy ireny tsy tomponandraikitra eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana ireny, ka nanambara fa tsy azo terena handoa karama amin’ny alàlan’ny grevy ny fitondrana.

Efa fantatra fa mbola mitohy mitokona ihany koa ny ao amin’ny fandanjana fiara vaventy ary dia miitatra eny amin’ny mpiasan’ny fadin-tseranana noho ny fanodinkodinam-bola ao amin’ity sampan-draharaha ity. Manaitra ihany koa ny ao amin’ny orinasa mpanao siramamy ao Bricaville. Tsy voaloa ny karamana roa volana ho an’ireo mpanolotsaina sy mpiara-miasa amin’ireo solombavambahoaka (CT, assistants parlémentaires).

Eo anatrehan’izany rehetra izany dia mifanohitra amin’ny zava-misy ny fanambaran’ny filohan’ny Repoblika, fa hanangana hotely kintana roa ka hatramin’ny kintana dimy (hotels 2 à 5 étoiles) ao Ranomafana Ifanadiana sy hanangana “centre thermal” lehibe ao an-toerana ihany koa. Toamasina hitovy amin’i Miami, Ambatondrazaka hanahaka an’i Parisy ary ny ao Ranomafana izany ho toa ny any Vichy ao Frantsa ao.

Iaraha-mahalala fa misy alan-javaboahary ao Ranomafana ary efa misy foibe famokarana rianaratra (centrale hydroéléctrique) iray ao Namorona, ka araka ny fanambaran’ny filohan’ny Repoblika dia hanorenana iray hafa vaovao indray. Efa miroso, hono, ny asa fampandrosoana ary hisarika mpizahatany maro ny fotodrafitrasa vao hatsangana ao amin’ity faritra ity. Ny olana dia tsy misy ny vola andoavana ny karaman’ireo sampan-draharaha samy hafa voatanisa etsy ambony ireo kanefa dia nanambara ny filohan’ny Repoblika, fa toa efa eo am-pelatanany ny vola hoentina hananganana ireo fotodrafitrasa goavana ireo ary hisarika mpizahatany maro, kanefa tsy mbola fantatra na afaka firy taona na firy taona vao hivadika asa mivaingana ity nofinofy ity. Tsy manana paikady matotra entina miaro ny valan-javaboahary arovana izao fitondrana izao, ka tsy mahagaga raha may ny ao Ankarafantsika ary potiky ny fitrandrahana tsy ara-dalàna vato sarobidy ny any amin’ny toeran-kafa.

Sahiran-tsaina ny mponina, toy ny any Farafangana noho ny haintrano namadika ho lavenona ny trano aman-jatony maro ary toa zary toe-javatra iainan’ny mponina eto an-drenivohitra ny haintrano etsy sy eroa. Tsy mbola hita izay tohin’ny fanondranana volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo dia tratra tetsy Ivato indray ny vatosoa mitentina manodidina ny roa miliara ariary. Manalasala toa vozon’akoho izao fitondrana izao, satria raha ny fanambarana ataony dia toa manambola tsy hay laniana izy kanefa raha ny fitokonana sy tranga etsy sy eroa dia mampibaribary, fa banky rompotra izy. Toy ilay sahobakaka nampibontsina ny tenany ary nihevitra hampitovy ny habeny amin’ny omby ny filohan’ny Repoblika, kanjo nihoatry ny fetra ny lanjan’ny rivotra nanabontsonany tena ka nipoaka sy niparitaka ny vatany iray manontolo.

www.gvalosoa.net/2021/10/21/fitondrana-rajoelina-maizina-ny-zavatra-ataony-iatrehana-ny-fahasahir...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Maizina ny zavatra ataony iatrehana ny fahasahiranam-bahoaka

Andry Tsiavalona

Tena maizina tanteraka mihitsy ny tian’izao fitondrana izao atao ihatrehana izao fahasahiranana mianjady amin’ny Firenena, sy fahantrana mandifotra ny vahoaka Malagasy izao. Tsy mitehan-tany mihitsy ny tongotry ny filohan’ny Repoblika, satria tsy mahita na mody fanina na minia mamilivily ny saim-bahoaka tsy hifantoka amin’ny tranga mamohehitra etsy sy eroa. Mahagaga ary tsy azo eritreretina raha tsy mahafantatra na tsy mahazo vaovao momba ireo fitokonana eo anivon’ny sehatra isan-karazany eto amin’ny Firenena izy.

Mitokona ny mpiasa sy mpandraharaha eny amin’ny Anjerimanontolo Ankatso ary ny mpampianatra etsy amin’ny EN3 Ampefiloha, noho ny karama amam-bolana tsy voaray. Manatevin-daharana ny mpitokona ny mpianatra, satria te-hianatra kanefa dia baomba mandatsa-dranomaso no tambin’izany. Nanokatra ny taom-pianarana ofisialy tany Fianarantsoa ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony. Nampisehoan’ny mpampianatra sy ny Sendikan’ny Mpampianatra-mpikaroka sy Mpikaroka-mpampianatra (Seces) ny tsy fankasitrahany ny fitantanan’ izao fitondrana izao ny toe-draharaha eny amin’ny Oniversite manerana ny Nosy.

Tany koa no nanambara ny minisitry ny fampianarana ambony, fa efa mikarakara ny fandoavana izany karama izany ny tomponandraikitra isan-tokony. Raha ny fijery azy dia toa tsy mahalala izay pitsompitsony sy dingana tsy maintsy andalovana rehefa mikarakara izany karama izany eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana ny minisitra, satria miandry misy fitokonana vao mikoropaka. Etsy andaniny anefa dia manao vava tsy ambina ny Praimisitra, toy ireny tsy tomponandraikitra eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana ireny, ka nanambara fa tsy azo terena handoa karama amin’ny alàlan’ny grevy ny fitondrana.

Efa fantatra fa mbola mitohy mitokona ihany koa ny ao amin’ny fandanjana fiara vaventy ary dia miitatra eny amin’ny mpiasan’ny fadin-tseranana noho ny fanodinkodinam-bola ao amin’ity sampan-draharaha ity. Manaitra ihany koa ny ao amin’ny orinasa mpanao siramamy ao Bricaville. Tsy voaloa ny karamana roa volana ho an’ireo mpanolotsaina sy mpiara-miasa amin’ireo solombavambahoaka (CT, assistants parlémentaires).

Eo anatrehan’izany rehetra izany dia mifanohitra amin’ny zava-misy ny fanambaran’ny filohan’ny Repoblika, fa hanangana hotely kintana roa ka hatramin’ny kintana dimy (hotels 2 à 5 étoiles) ao Ranomafana Ifanadiana sy hanangana “centre thermal” lehibe ao an-toerana ihany koa. Toamasina hitovy amin’i Miami, Ambatondrazaka hanahaka an’i Parisy ary ny ao Ranomafana izany ho toa ny any Vichy ao Frantsa ao.

Iaraha-mahalala fa misy alan-javaboahary ao Ranomafana ary efa misy foibe famokarana rianaratra (centrale hydroéléctrique) iray ao Namorona, ka araka ny fanambaran’ny filohan’ny Repoblika dia hanorenana iray hafa vaovao indray. Efa miroso, hono, ny asa fampandrosoana ary hisarika mpizahatany maro ny fotodrafitrasa vao hatsangana ao amin’ity faritra ity. Ny olana dia tsy misy ny vola andoavana ny karaman’ireo sampan-draharaha samy hafa voatanisa etsy ambony ireo kanefa dia nanambara ny filohan’ny Repoblika, fa toa efa eo am-pelatanany ny vola hoentina hananganana ireo fotodrafitrasa goavana ireo ary hisarika mpizahatany maro, kanefa tsy mbola fantatra na afaka firy taona na firy taona vao hivadika asa mivaingana ity nofinofy ity. Tsy manana paikady matotra entina miaro ny valan-javaboahary arovana izao fitondrana izao, ka tsy mahagaga raha may ny ao Ankarafantsika ary potiky ny fitrandrahana tsy ara-dalàna vato sarobidy ny any amin’ny toeran-kafa.

Sahiran-tsaina ny mponina, toy ny any Farafangana noho ny haintrano namadika ho lavenona ny trano aman-jatony maro ary toa zary toe-javatra iainan’ny mponina eto an-drenivohitra ny haintrano etsy sy eroa. Tsy mbola hita izay tohin’ny fanondranana volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo dia tratra tetsy Ivato indray ny vatosoa mitentina manodidina ny roa miliara ariary. Manalasala toa vozon’akoho izao fitondrana izao, satria raha ny fanambarana ataony dia toa manambola tsy hay laniana izy kanefa raha ny fitokonana sy tranga etsy sy eroa dia mampibaribary, fa banky rompotra izy. Toy ilay sahobakaka nampibontsina ny tenany ary nihevitra hampitovy ny habeny amin’ny omby ny filohan’ny Repoblika, kanjo nihoatry ny fetra ny lanjan’ny rivotra nanabontsonany tena ka nipoaka sy niparitaka ny vatany iray manontolo.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/21/fitondrana-rajoelina-maizina-ny-zavatra-ataony-iatrehana-ny-fahasahiranam-bahoaka/

EDITO 21 oktobra – Hetsika etsy sy eroa – Mitaky fanazavana sy mangarahara

Sôh’son

Mitaky fanazavana sy mangarahara ny dikan’ny hetsika etsy sy eroa, mitaky ny fandoavana ny vola na ny karama tsy voaloan’ny fanjakana amam-bolana maro. Tsy misy teny na filazana avy amin’ny fitondrana anefa mamaly ny hetahetan’ireo mpanao hetsika ankoatra ny teny amin’ny ambaratonga ambony hatreto. Mbola amin’ny ampahany kely ihany aza no nambara novahana ao anatin’izany. Ny an’ireo hafa kosa dia tsy mbola fantatra ny momba ny olany. Hatreto, ny fitondrana tsy mivaky ho tsy manam-bola, fa ny hany tsaroana dia ny nambaran’ny Praiministra fa manam-bola izy ireo raha niresaka ny olan’ny vatsim-pianarana teny amin’ny Oniversiten’Ankatso ny tenany.

Raha ny nambaran’ny mpamakafaka, dia manana olana ara-bola ankehitriny ny fitondrana, ary tokony hivaky izany amin’ny vahoaka. Ny fampanantenana anefa tetsy ankilany goavana. Mby amin’ilay fitenenana hoe “be famaritra toy ny rambon’osy”. Miseho ho miasa ny fitondrana kanefa, dia ampahany kely amin’ny tokony ho natao ihany no vita hatreto. Be ireo asa tsy vita, mbola mandringa mafy ny lafiny sosisalim-bahoaka, saro-toerana ny fandriampahalemana, hany ka mandry tsy lavo loha sy mitaintain-dava toy ny sahobakaka ambodiriana ny vahoaka. Ezahina takonana amin’ny fihetsiketsehana be amin’ny zavatra tokanana na asa atomboka etsy sy eroa izany fahoriam-bahoaka rehetra izany. Ity fitondrana ity rahateo ny mampiavaka azy dia tsy sahy miaiky ny tsy fahombiazany, fa matin’ny hambony fotsiny, na dia efa be mahalala aza ny zava-misy, fa tsy misy sahy mivaky fotsiny noho ny geja amin’ny tsy fahafahana miteny sy maneho hevitra malalaka.

Misy ireo minisitra miseho ho kinga sy mahay ao anatin’izao governemanta farany izao. Ho hatraiza anefa ny fahombiazan’izy ireo manoloana ny halalin’ny hantsana lehibe ilentehan’ny fahantram-bahoaka? Iaraha-mahita eo ny fizotry ny asan’izy rehetra indray, ary andrasana ny fiantraikan’izay any amin’ny ati-vilanin’ny isan-tokantrano sy ny kitapom-bolany. Izay ihany mantsy no tena mahamaika ny sarambabem-bahoaka.

www.gvalosoa.net/2021/10/21/edito-21-oktobra-hetsika-etsy-sy-eroa-mitaky-fanazavana-sy-mangarahara/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 21 oktobra – Hetsika etsy sy eroa – Mitaky fanazavana sy mangarahara

Sôh’son

Mitaky fanazavana sy mangarahara ny dikan’ny hetsika etsy sy eroa, mitaky ny fandoavana ny vola na ny karama tsy voaloan’ny fanjakana amam-bolana maro. Tsy misy teny na filazana avy amin’ny fitondrana anefa mamaly ny hetahetan’ireo mpanao hetsika ankoatra ny teny amin’ny ambaratonga ambony hatreto. Mbola amin’ny ampahany kely ihany aza no nambara novahana ao anatin’izany. Ny an’ireo hafa kosa dia tsy mbola fantatra ny momba ny olany. Hatreto, ny fitondrana tsy mivaky ho tsy manam-bola, fa ny hany tsaroana dia ny nambaran’ny Praiministra fa manam-bola izy ireo raha niresaka ny olan’ny vatsim-pianarana teny amin’ny Oniversiten’Ankatso ny tenany.

Raha ny nambaran’ny mpamakafaka, dia manana olana ara-bola ankehitriny ny fitondrana, ary tokony hivaky izany amin’ny vahoaka. Ny fampanantenana anefa tetsy ankilany goavana. Mby amin’ilay fitenenana hoe “be famaritra toy ny rambon’osy”. Miseho ho miasa ny fitondrana kanefa, dia ampahany kely amin’ny tokony ho natao ihany no vita hatreto. Be ireo asa tsy vita, mbola mandringa mafy ny lafiny sosisalim-bahoaka, saro-toerana ny fandriampahalemana, hany ka mandry tsy lavo loha sy mitaintain-dava toy ny sahobakaka ambodiriana ny vahoaka. Ezahina takonana amin’ny fihetsiketsehana be amin’ny zavatra tokanana na asa atomboka etsy sy eroa izany fahoriam-bahoaka rehetra izany. Ity fitondrana ity rahateo ny mampiavaka azy dia tsy sahy miaiky ny tsy fahombiazany, fa matin’ny hambony fotsiny, na dia efa be mahalala aza ny zava-misy, fa tsy misy sahy mivaky fotsiny noho ny geja amin’ny tsy fahafahana miteny sy maneho hevitra malalaka.

Misy ireo minisitra miseho ho kinga sy mahay ao anatin’izao governemanta farany izao. Ho hatraiza anefa ny fahombiazan’izy ireo manoloana ny halalin’ny hantsana lehibe ilentehan’ny fahantram-bahoaka? Iaraha-mahita eo ny fizotry ny asan’izy rehetra indray, ary andrasana ny fiantraikan’izay any amin’ny ati-vilanin’ny isan-tokantrano sy ny kitapom-bolany. Izay ihany mantsy no tena mahamaika ny sarambabem-bahoaka.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/21/edito-21-oktobra-hetsika-etsy-sy-eroa-mitaky-fanazavana-sy-mangarahara/

Comment on Facebook EDITO 21 oktobra –...

FANJAKANA TAMPONDALAN KALEHA IO

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 21 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 21 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

TIM Faravohitra. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

TIM Faravohitra.

ANY IANAO RY RAIN’NY LAINGA

Ianao mihitsy ry olona iny ilay mpitondra rain’ny lainga.
E jereo ity firenena, reraka, tsy mety miainga.
Noho ianao nampanantena, tena maro ireo nibitaka,
Kanjo ireo ankehitriny mahatsiaro fa voafitaka!

Tetezana mihevaheva, tranobe mijoalajoala.
Aiza no efa misy izany f’izahay tsy mahalala?
Moa ve lany indray ny vola saika hanaovana an’izany?
Ry mpitondra rain’ny lainga, maro anie no manontany!

Vary mora, tena mora, ho dimanjato ny kilao.
Izany, folo taona lasa, no propagandinao.
Kanefa andeha hoe mba jereo ny vidim-bary tato ho ato.
Tsy mahazo iray kapoaka raha izay vola dimanjato!

Menaka dia tsy lazaina, ho iray alina ny litatra,
Ka ianao no rain’ny lainga sa ‘zahay no tia manitatra?
Vao santionany ireo fa be dia be no azo ambara.
Ry mpitondra rain’ny lainga, hoentina aiza i Gasikara?

DADAN’i ZINA (14-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/10/19/any-ianao-ry-rainny-lainga/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

ANY IANAO RY RAIN’NY LAINGA

Ianao mihitsy ry olona iny ilay mpitondra rain’ny lainga.
E jereo ity firenena, reraka, tsy mety miainga.
Noho ianao nampanantena, tena maro ireo nibitaka,
Kanjo ireo ankehitriny mahatsiaro fa voafitaka!

Tetezana mihevaheva, tranobe mijoalajoala.
Aiza no efa misy izany f’izahay tsy mahalala?
Moa ve lany indray ny vola saika hanaovana an’izany?
Ry mpitondra rain’ny lainga, maro anie no manontany!

Vary mora, tena mora, ho dimanjato ny kilao.
Izany, folo taona lasa, no propagandinao.
Kanefa andeha hoe mba jereo ny vidim-bary tato ho ato.
Tsy mahazo iray kapoaka raha izay vola dimanjato!

Menaka dia tsy lazaina, ho iray alina ny litatra,
Ka ianao no rain’ny lainga sa ‘zahay no tia manitatra?
Vao santionany ireo fa be dia be no azo ambara.
Ry mpitondra rain’ny lainga, hoentina aiza i Gasikara?

     DADAN’i ZINA (14-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/any-ianao-ry-rainny-lainga/

Comment on Facebook ANY IANAO RY ...

Masina n'y lainga

Indrisy ry Gasikarako😢😢😢

600ar vao mahazo vary ahh

"EFA AO NY VOLA FA MIANDRY NY FAHALANIKO FOTSINY" izao anefa boka-trosa ilay firenena

PAUVRE DÉBILE, MENTEUR #🧠# = ZÉRO POINTÉ...🤥🤥🤥🤥🤯🤡🤡🤡👶👶👶🥵🙃

View more comments

Firaisankina no hery. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Firaisankina no hery.

Grevy Ankatso. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Grevy Ankatso.

Depiote Todisoa, TIM Boriboritany VI – Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena

Isambilo

Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena, ao amin’ny Boriboritany faha-VI eto Antananarivo Renivohitra, ny depiote avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao amin’ity boriboritany ity, Todisoa Andriamampandry.

Nambarany fa: “na dia tsy asan’ny Solombavambahoaka aza ny manao fotodrafitr’asa, noho ny fangatahan’ny mponina ao Andranomena Ambohimanarina dia raisiko andraikitra ny fanamboarana ilay tetezana “beton” eny an-toerana ary efa nanomboka ny asa.

Marihina fa ny fandaniana ny amin’ny fanamboarana dia ny tenanay manontolo no HIANTOKA MADIODIO izany na ara-pitaovana na ara-bola, amin’ny vola aty am-paosy. Efa an-taonany maro no tsy nisy nijery io tetezana io ary niteraka ratra na niharan’ny herisetra sy tsy fandriampahalemana ho an’ireo izay nandalo teo. Raha sitrapon’ny Tompo dia ezahina ho vitaina amin’ity volana Oktobra ity ny asa”. Efa fanaon’ity depiote TIM ity ny asa soa, sy asa sosialy ao amin’ny Boriboritany iadidiany.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/depiote-todisoa-tim-boriboritany-vi-nanampy-aminny-fanamboarana-tetez...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Depiote Todisoa, TIM Boriboritany VI – Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena

Isambilo

Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena, ao amin’ny Boriboritany faha-VI eto Antananarivo Renivohitra, ny depiote avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao amin’ity boriboritany ity, Todisoa Andriamampandry.

Nambarany fa: “na dia tsy asan’ny Solombavambahoaka aza ny manao fotodrafitr’asa, noho ny fangatahan’ny mponina ao Andranomena Ambohimanarina dia raisiko andraikitra ny fanamboarana ilay tetezana “beton” eny an-toerana ary efa nanomboka ny asa.

Marihina fa ny fandaniana ny amin’ny fanamboarana dia ny tenanay manontolo no HIANTOKA MADIODIO izany na ara-pitaovana na ara-bola, amin’ny vola aty am-paosy. Efa an-taonany maro no tsy nisy nijery io tetezana io ary niteraka ratra na niharan’ny herisetra sy tsy fandriampahalemana ho an’ireo izay nandalo teo. Raha sitrapon’ny Tompo dia ezahina ho vitaina amin’ity volana Oktobra ity ny asa”. Efa fanaon’ity depiote TIM ity ny asa soa, sy asa sosialy ao amin’ny Boriboritany iadidiany.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/depiote-todisoa-tim-boriboritany-vi-nanampy-aminny-fanamboarana-tetezana-eny-andranomena/

ANY INGAHY PRAIMINISITRA ! (Akon’Ambohitsaina)

Aiza izay mba vahaolan’ny filoha sy ny eo ambaniny,
Fa ny ataony toa vao mainka ady sy filana vaniny?
Mpiasa mba mitaky tsotra ny karama sy ny zony,
Dia tsenaina teny an’avona, mandratra ny any anaty fony!

Moa tsy azo atao intsony ny “mitaky sy mitokona”,
F’efa omanina ho azy “ny be sandry sy be bokona “?
Ianao tsy mahaloa karama sy mpangataka andro lava,
Ianao indray ankehitriny no miseho ho avo vava?

Angaha tsy misy indray ny vola sa nanjavona sahady,
No indro fa mipenimpenina ary dia manangana ady?
Sa dia efa tsy milamina sy mihilangilana ny seza,
Ka dia romodromo-dava ianareo rehetra ngeza?

…Henoy ny feon’iretsy mpiasa ry mpitondra ery ambony.
Ny karamany, omeo, fa zony izany, tena zony.
Aza modimody fanina na modimody miala bala.
Raha nahodina indray dia tsara ho anareo ny miala!

IRINA HO TAFITA (18-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/10/18/any-ingahy-praiminisitra-akonambohitsaina/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

ANY INGAHY PRAIMINISITRA ! (Akon’Ambohitsaina)

Aiza izay mba vahaolan’ny filoha sy ny eo ambaniny,
Fa ny ataony toa vao mainka ady sy filana vaniny?
Mpiasa mba mitaky tsotra ny karama sy ny zony,
Dia tsenaina teny an’avona, mandratra ny any anaty fony!

Moa tsy azo atao intsony ny “mitaky sy mitokona”,
F’efa omanina ho azy “ny be sandry sy be bokona “?
Ianao tsy mahaloa karama sy mpangataka andro lava,
Ianao indray ankehitriny no miseho ho avo vava?

Angaha tsy misy indray ny vola sa nanjavona sahady,
No indro fa mipenimpenina ary dia manangana ady?
Sa dia efa tsy milamina sy mihilangilana ny seza,
Ka dia romodromo-dava ianareo rehetra ngeza?

…Henoy ny feon’iretsy mpiasa ry mpitondra ery ambony.
Ny karamany, omeo, fa zony izany, tena zony.
Aza modimody fanina na modimody miala bala.
Raha nahodina indray dia tsara ho anareo ny miala!

      IRINA HO TAFITA (18-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/10/18/any-ingahy-praiminisitra-akonambohitsaina/

Comment on Facebook ANY INGAHY ...

Mahagaga !!!! Nefa avy @ alalan'ny grevy no nahazoany ny toerany

Manao. tsinontsinona. sy. manambany. olona. ny PM , volany. zay. zony no takiany , d. omeo , tsy. asina resabe , aiza. ve ka. nareo tsy. mahaloa volan ' olona indray no. mampitahotra. sy. mandrahona , aloavy. ara-potoana. ny vola d vita , nareo. ko. anie matikambo lôtra. e sady misetrasetra ,

Fitondrana hafakely mihintsy ! Tsy mbola fahita tao anatin ny 60taona. Manondrana aby !Dia tena aty amintsika tokoa ny mason izao tontolo izao ka !

LAZAINY LE PM HOE MANGATAKA AMINY NGAMBA LE OL MIGREVY

Pov

Nahagaga toa namoaka ihany. Sa natahotra grevy ihany???

Mierongerona õtr ny hanaikitra ... kkkkkkk DIDIN ´NY BE SANDRY .

View more comments

Mampaka-peo ny holafitra – Dokotera veterinera 2 nanao ny asany naiditra am-ponja

Stefa

Mampaka-peo amin’izao fotoana ny ao amin’ny holafitry ny mpitsabo biby eto Madagasikara, na ireo dokotera veterinera, noho ny fisian’ny dokotera veterinera miisa 2 naiditra am-ponja vonjy maika, noho ny voalaza fa maha voasaringotra azy ireo amin’ny resaka famotsiana omby halatra.

Ireo dokotera veterinera 2 nogadraina ireo dia ny iray avy any Farafangana ary tazonina ao amin’ny fonjan’i Manakara ankehitriny, ny faharoa dia mpitsabo biby any Antsalova, nampidirina am-ponja any amin’iny faritra Melaky iny.

Nanasonia taratasin’ny bokin’omby, no nataon’ireo mpitsabo biby ireo hoy ny fanambarana, tsy anjaran’izy ireo velively no ahafantatra fa omby halatra na tsia no nomeny taratasy, ka niampagana azy ireo ho tafiditra amin’ny fanadiovana taratasin’omby halatra. Koa miangavy ny tompon’andcraikitra izy ireo, hamoaka tsy misy fepetra ireo dokotera veterinera 2 voatana vonjy maika am-ponja ireo.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/mampaka-peo-ny-holafitra-dokotera-veterinera-2-nanao-ny-asany-naiditr...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mampaka-peo ny holafitra – Dokotera veterinera 2 nanao ny asany naiditra am-ponja

Stefa

Mampaka-peo amin’izao fotoana ny ao amin’ny holafitry ny mpitsabo biby eto Madagasikara, na ireo dokotera veterinera, noho ny fisian’ny dokotera veterinera miisa 2 naiditra am-ponja vonjy maika, noho ny voalaza fa maha voasaringotra azy ireo amin’ny resaka famotsiana omby halatra.

Ireo dokotera veterinera 2 nogadraina ireo dia ny iray avy any Farafangana ary tazonina ao amin’ny fonjan’i Manakara ankehitriny, ny faharoa dia mpitsabo biby any Antsalova, nampidirina am-ponja any amin’iny faritra Melaky iny.

Nanasonia taratasin’ny bokin’omby, no nataon’ireo mpitsabo biby ireo hoy ny fanambarana, tsy anjaran’izy ireo velively no ahafantatra fa omby halatra na tsia no nomeny taratasy, ka niampagana azy ireo ho tafiditra amin’ny fanadiovana taratasin’omby halatra. Koa miangavy ny tompon’andcraikitra izy ireo, hamoaka tsy misy fepetra ireo dokotera veterinera 2 voatana vonjy maika am-ponja ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/mampaka-peo-ny-holafitra-dokotera-veterinera-2-nanao-ny-asany-naiditra-am-ponja/

Comment on Facebook Mampaka-peo ny ...

Innn moa idiran vaccination sy karabakisiny amn administration civile . Délégué administratif sy marchand des bestiaux no olana

Gadrao daholo eee..... ianareo dahalo ambony latabatra mpandroba firenena tsy azo kitihina ĺ

Serasera – Vaky ny ady eo amin’ny vehivavy mpanao gazety sy i Ministra Veta

Ny Valosoa

Vaky ny ady amin’izao fotoana eo amin’ny Fikambanan’ny Vehivavy Mpanao gazety (FJM) sy i Ministra Veta. Izany dia noho ny fanambarana nataon’ny ministra Lalatiana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny zoma teo, nanaratsy ny filohan’ity FJM ity Annie Andrianaivonirina. Noho izay antony izay, nanao fanambarana ireo vehivavy mpanao gazety:”nanaraka akaiky ny fandaharana Zakay Arik’aro izay vokarin’ny TV PLUS Madagascar ary nanasana ny minisitry ny Kolontsaina sy ny Serasera izahay eto anivon’ny biraon’ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara – Association des Femmes journalistes de Madagascar- FJM ny zoma 15 oktobra lasa teo. Taitra sy nalahelo izahay raha nahita ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, izay mpikambana feno anatin’io fikambanana io, niresaka ny fiainana ara-pahasalaman’ny filohan’ny FJM Anny Andrianaivonirina.

Heverinay fa tsy fanajana ny Soatoavina Malagasy ny mamoaka sy miresaka ampahibemaso ny resaka ara-pahasalaman’ny olona iray eny anivon’ny haino vaky jery toy ireny, indrindra moa fa tsy nierana sy tsy nahazoana alalana tamin’ilay olona voalaza.
Tianay mpikambana eto anivon’ny biraon’ny FJM ihany koa ny manipika fa raha tsy tojo iny tsy fahasalamana iny Anny Andrianaivonirina dia tsy nanana eritreritra ny hangataka fanampiana velively ny tenany.
Hevitra nitsiry taminay mpikambana ao amin’ny biraon’ny FJM izany ary izahay no nikarakara iny hetsika tolotanana iny iray manontolo, niaraka tamina namana mahafatra-po anatin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Tsy nisy araka izany fangatahana ofisialy na taratasy ofisialy nalefa teny anivon’ireo ministera sy departemanta hafa.
Nisokatra tamin’ny rehetra ny tolotanana izay hananteranay ny fisaorana etoana.
Am-pitiavana kosa no nikarakaranay birao mpiara-miasa aminy ny tolotanana ary maro dia maro ianareo no namaly izany tolotanana izany tamim-pitiavana.
Tsapanay nandritra iny fandaharana iny fa nanana alahelo ny minisitry ny Serasera, satria nanampy ny filohan’ny FJM izay tojo tsy fahasalamana tamin’ireny fotoana ireny, saingy toa tsy nisy ny tambiny nomen’ny filohan’ny FJM na izahay biraon’ny FJM ho setrin’izay fanampiana izany.

Tsy manana fahefana ny biraon’ny FJM hanome tambiny ny minisitra, fa nanapa-kevitra kosa, fa hamerina ny fanampiana izay nomen’ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo any aminy ny “Mpanao gazety vehivavy iray tsy mivaky”.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/serasera-vaky-ny-ady-eo-aminny-vehivavy-mpanao-gazety-sy-i-ministra-v...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Serasera – Vaky ny ady eo amin’ny vehivavy mpanao gazety sy i Ministra Veta

Ny Valosoa

Vaky ny ady amin’izao fotoana eo amin’ny Fikambanan’ny Vehivavy Mpanao gazety (FJM) sy i Ministra Veta. Izany dia noho ny fanambarana nataon’ny ministra Lalatiana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny zoma teo, nanaratsy ny filohan’ity FJM ity Annie Andrianaivonirina. Noho izay antony izay, nanao fanambarana ireo vehivavy mpanao gazety:”nanaraka akaiky ny fandaharana Zakay Arik’aro izay vokarin’ny TV PLUS Madagascar ary nanasana ny minisitry ny Kolontsaina sy ny Serasera izahay eto anivon’ny biraon’ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara – Association des Femmes journalistes de Madagascar- FJM ny zoma 15 oktobra lasa teo. Taitra sy nalahelo izahay raha nahita ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, izay mpikambana feno anatin’io fikambanana io, niresaka ny fiainana ara-pahasalaman’ny filohan’ny FJM Anny Andrianaivonirina.

Heverinay fa tsy fanajana ny Soatoavina Malagasy ny mamoaka sy miresaka ampahibemaso ny resaka ara-pahasalaman’ny olona iray eny anivon’ny haino vaky jery toy ireny, indrindra moa fa tsy nierana sy tsy nahazoana alalana tamin’ilay olona voalaza.
Tianay mpikambana eto anivon’ny biraon’ny FJM ihany koa ny manipika fa raha tsy tojo iny tsy fahasalamana iny Anny Andrianaivonirina dia tsy nanana eritreritra ny hangataka fanampiana velively ny tenany.
Hevitra nitsiry taminay mpikambana ao amin’ny biraon’ny FJM izany ary izahay no nikarakara iny hetsika tolotanana iny iray manontolo, niaraka tamina namana mahafatra-po anatin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Tsy nisy araka izany fangatahana ofisialy na taratasy ofisialy nalefa teny anivon’ireo ministera sy departemanta hafa.
Nisokatra tamin’ny rehetra ny tolotanana izay hananteranay ny fisaorana etoana.
Am-pitiavana kosa no nikarakaranay birao mpiara-miasa aminy ny tolotanana ary maro dia maro ianareo no namaly izany tolotanana izany tamim-pitiavana.
Tsapanay nandritra iny fandaharana iny fa nanana alahelo ny minisitry ny Serasera, satria nanampy ny filohan’ny FJM izay tojo tsy fahasalamana tamin’ireny fotoana ireny, saingy toa tsy nisy ny tambiny nomen’ny filohan’ny FJM na izahay biraon’ny FJM ho setrin’izay fanampiana izany.

Tsy manana fahefana ny biraon’ny FJM hanome tambiny ny minisitra, fa nanapa-kevitra kosa, fa hamerina ny fanampiana izay nomen’ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo any aminy ny “Mpanao gazety vehivavy iray tsy mivaky”.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/serasera-vaky-ny-ady-eo-aminny-vehivavy-mpanao-gazety-sy-i-ministra-veta/

Filoha Rajoelina – Mangalatra fiaingana satria mety hiroso aloha ny fifidianana

Ny Valosoa

Raha ny tokony ho izy dia amin’ny enimbolana faharoa amin’ny taona 2023 no hatao ny fifidianana filohampirenena, ny filoha amperinasa anefa dia tsy tahotra tsy henatra, fa dia fampielezankevitra tsotr’izao no ataony, mety hisy ny hiteny hoe izy anie ka vao lany dia tsy tana fa manao fampielezankevitra hatrany any amin’izay alehany, tsy misy afaka mandiso izany, saingy ny fihetsik’Ingahy Filoha Rajoelina tao anatin’ny iray volana izay dia nahatsapana fa toa efa mandindona azy ny mety hisian’ny fifidianana hatao mialohan’ny fotoana voatondro.

Fitokanana etsy sy eroa ka na fotodrafitrasa tsy tokony ho tokanan’ny filohampirenena aza dia tsy manaiky gisitra mihintsy Ingahirainy, fa dia mendy hatrany ny hiseho vahoaka sy handray fitenenana, kanefa dia kabary poakaty sy resaka mampiseho ny tsy fahafehezany zavatra maro no henon’ny vahoaka, miezaka ihany manarina ny vava tsy ambina sy ny hevi-diso ireo mpiaradia aminy, ampiasaina mafy ireo mpanao kaonty fako, saingy tsy avotra fa dia fantatry ny manampanahy ihany ny hagaigen’ilay filoha.

Mikasika ilay fampielezankevitra ataon’Ingahy Filoha mialoha dia tsorina fa tsy misy akory ny hevi-baventy entiny handresen-dahatra ireo izay tonga mihaino azy, izany hoe tsy misy hevitra aely fa dia fitokanana ny zavabita vokatry ny asa mitohy tamin’ny tetikasan’ny teo aloha sy fandokafan-tena ho nahavita ny tsy efan’ny hafa tao anatin’ny 60 taona, izay resaka habobo vao mainka mampihetry azy ary ny fidedahana amin’ny lanonana tampimaso.

Fa matoa tsy mahatombontsiraka Ingahy Filoha mitety izao vazamototra rehetra izao dia efa tsinjony, fa ohatran’ny tsy hateza intsony ny fanapahany, satria samy maneno sahona avokoa izay aleha rehetra ary ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandrobana ny harempirenena ataon’ny fitondrana dia ampy hanafohy ny fotoampiasan’izy ireo, raha tsy hoe hinia hikimpy ny Fitsarana Avo, no mijery na asa inona ny azy ireo no mijery.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/filoha-rajoelina-mangalatra-fiaingana-satria-mety-hiroso-aloha-ny-fif...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Filoha Rajoelina – Mangalatra fiaingana satria mety hiroso aloha ny fifidianana

Ny Valosoa

Raha ny tokony ho izy dia amin’ny enimbolana faharoa amin’ny taona 2023 no hatao ny fifidianana filohampirenena, ny filoha amperinasa anefa dia tsy tahotra tsy henatra, fa dia fampielezankevitra tsotr’izao no ataony, mety hisy ny hiteny hoe izy anie ka vao lany dia tsy tana fa manao fampielezankevitra hatrany any amin’izay alehany, tsy misy afaka mandiso izany, saingy ny fihetsik’Ingahy Filoha Rajoelina tao anatin’ny iray volana izay dia nahatsapana fa toa efa mandindona azy ny mety hisian’ny fifidianana hatao mialohan’ny fotoana voatondro.

Fitokanana etsy sy eroa ka na fotodrafitrasa tsy tokony ho tokanan’ny filohampirenena aza dia tsy manaiky gisitra mihintsy Ingahirainy, fa dia mendy hatrany ny hiseho vahoaka sy handray fitenenana, kanefa dia kabary poakaty sy resaka mampiseho ny tsy fahafehezany zavatra maro no henon’ny vahoaka, miezaka ihany manarina ny vava tsy ambina sy ny hevi-diso ireo mpiaradia aminy, ampiasaina mafy ireo mpanao kaonty fako, saingy tsy avotra fa dia fantatry ny manampanahy ihany ny hagaigen’ilay filoha.

Mikasika ilay fampielezankevitra ataon’Ingahy Filoha mialoha dia tsorina fa tsy misy akory ny hevi-baventy entiny handresen-dahatra ireo izay tonga mihaino azy, izany hoe tsy misy hevitra aely fa dia fitokanana ny zavabita vokatry ny asa mitohy tamin’ny tetikasan’ny teo aloha sy fandokafan-tena ho nahavita ny tsy efan’ny hafa tao anatin’ny 60 taona, izay resaka habobo vao mainka mampihetry azy ary ny fidedahana amin’ny lanonana tampimaso.

Fa matoa tsy mahatombontsiraka Ingahy Filoha mitety izao vazamototra rehetra izao dia efa tsinjony, fa ohatran’ny tsy hateza intsony ny fanapahany, satria samy maneno sahona avokoa izay aleha rehetra ary ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandrobana ny harempirenena ataon’ny fitondrana dia ampy hanafohy ny fotoampiasan’izy ireo, raha tsy hoe hinia hikimpy ny Fitsarana Avo, no mijery na asa inona ny azy ireo no mijery.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/filoha-rajoelina-mangalatra-fiaingana-satria-mety-hiroso-aloha-ny-fifidianana/

Mankany amin’ny lalan-tsarotra ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Fitondrana mankany amin’ny làlan-tsarotra, araka ny hirahirany sy nizorany tamin’ny taona 2009 indray no mitantana ny Firenena tato anatin’ny telo taona sy folo volana. Nahazo nirehareha Rajoelina Andry, fa afaka nitondra nandritra ny dimy taona tamin’ny tetezamita. Tsy noho ny heriny na fahaizany anefa izany fa noho ny “Tondro Zotra” izay lalàna napetraky ny Vondrona Iraisam-pirenena nitantanana ny Firenena. Fiaraha-mitantana ihany koa no nisy, ka tsy ny antoko Tanora Gasy Vonona (TGV) no nandrafitra samy irery ireo andrim-panjakana rehetra. Noho izany dia sasanangy samy hafa no nisy tamin’ny tetezamita sy amin’izao Repoblika IV-2 izao. Azo lazaina fa manjaka tokana, toy ny andriamanjaka mihitsy, Rajoelina Andry, satria izy no olony avokoa ny ao amin’ny Antenimierandoholona, manana ny maro an’isa ihany koa izy ao amin’ny Antenimierampirenena. Iaraha-mahita ireo lazaina fa “atidoha” mandrafitra ny governemanta izay olona notendreny avokoa, ka mifamototra tanteraka ny andraikitra satria ireto farany indray no mibaiko ny olomboafidy. Ny ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) moa dia tsy afaka mamoaka didy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana, fa araka izay mifanandrify amin’ny tombontsoa manokan’ny filohan’ny Repoblika no ataony. Tsy manana ny fahaleovantenany amin’ny maha fahefana mpitsara azy ny Fitsarana, fa variana manenjika tsy misy hatak’andro izay voarohirohy amin’ny resaka fanohintohinana ny “fiandrianam-pirenena”. Iaraha-nahita ireo olona voampanga tamin’ny raharaha “Apollo 21”, ny famonjana ny minisitry ny serasera teo aloha sy ny mpandraharaha Mbola Rajaonah ary ny dokotera Berija. Tsy azo hadinoina ny resaka volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo, ka ny tena tompony tsy mbola fantatra hatramin’izao kanefa misy ireo izay tsy azo lavina fa namita iraka fotsiny ihany no any am-ponja.

Raha ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny fitondrana no jerena dia na mitondra tena manalabaraka sy mandika lalàna aza dia vitavita ho azy eny toy ny raharahan’ny tale jeneralin’ny serasera tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, sy ny fanohintohinana ny hajan’ny fitondrana toy ny vaovao niparitaka momba ny minisitry ny serasera sy ny kolotsaina, sy ilay mpanakanto malaza ary ny fampiasana fitaovam-piadiana maherivaika nataon’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny angôvo, izay vadin-dRamatoa ministra ihany. Angamba tsy nanohintohina ny fiandrianam-pirenena ireo toe-draharaha ireo saingy mampitodika ny mason’izao tontolo izao aty Madagasikara sady manamaloka ny sarin’ny Firenena, satria taratry ny fahalemen’ny fitondrana sy ny tsy fanajàna ny lalàna ary indrindra indrindra ny fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana.

Talohan’ny fiaraha-mitantana ny tetezamita dia nopotehin-dRajoelina Andry ny orinasam-pirenena Air Madagascar satria nosoloiny Air Bus 340 efa drodroka ireo firamanidina Boeing ary noho izany dia tsy nahazo nisidina tany Eraopa iretsy novidiana. Amin’izao fotoana izao dia miantona amin’ny asany avokoa ny mpiasan’ity orinasam-pirenena ity. Ny manalasala kosa anefa dia tsy misy feo mivoaka avy amin’ireo mpiasa ao satria, angamba, mahay mandefitra na amin’ny tsy rariny aza. Tsy misy afaka mandà fa ny filohan’ny tetezamita ary filohan’ny Repoblika ankehitriny, no tomponandraikitra amin’izao fahapotehan’ity orinasam-pirenena ity izao. Nilaza fa hanarina ny Air Madagascar ny mpitondra, ka hovaina ho Madagascar Airways ny anarany. Ny marihana dia toa milaza izany fa “banky rompitra” ny orinasa ka ho afaka hiala bala amin’ny fanefana ny trosa efa ho efapolo tapitrisa dolara ny mpitondra, izay manana ny ampahany betsaka amin’ny petrabola ao amin’ity orinasa ity.

Angamba tsy mitovy amin’ny mpandraharaha ara-pitantanana sy ara-teknika eny amin’ny Anjerimanontolo sy ny orinasa mpanamboatra làlana tsy mahazo ny karamany ny manana trosa amin’ity orinasam-pirenena ity, ka ho rarafana gazy mandatsa-dranomaso dia hipetraka. Mibaby trosa tsy toko tsy forohana izao fitondrana izao, ka tsy maintsy handady toy ny mpiray tanindrazana aminy izay nampandadiany ihany koa.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/mankany-aminny-lalan-tsarotra-ny-fitondrana-rajoelina/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mankany amin’ny lalan-tsarotra ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Fitondrana mankany amin’ny làlan-tsarotra, araka ny hirahirany sy nizorany tamin’ny taona 2009 indray no mitantana ny Firenena tato anatin’ny telo taona sy folo volana. Nahazo nirehareha Rajoelina Andry, fa afaka nitondra nandritra ny dimy taona tamin’ny tetezamita. Tsy noho ny heriny na fahaizany anefa izany fa noho ny “Tondro Zotra” izay lalàna napetraky ny Vondrona Iraisam-pirenena nitantanana ny Firenena. Fiaraha-mitantana ihany koa no nisy, ka tsy ny antoko Tanora Gasy Vonona (TGV) no nandrafitra samy irery ireo andrim-panjakana rehetra. Noho izany dia sasanangy samy hafa no nisy tamin’ny tetezamita sy amin’izao Repoblika IV-2 izao. Azo lazaina fa manjaka tokana, toy ny andriamanjaka mihitsy, Rajoelina Andry, satria izy no olony avokoa ny ao amin’ny Antenimierandoholona, manana ny maro an’isa ihany koa izy ao amin’ny Antenimierampirenena. Iaraha-mahita ireo lazaina fa “atidoha” mandrafitra ny governemanta izay olona notendreny avokoa, ka mifamototra tanteraka ny andraikitra satria ireto farany indray no mibaiko ny olomboafidy. Ny ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) moa dia tsy afaka mamoaka didy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana, fa araka izay mifanandrify amin’ny tombontsoa manokan’ny filohan’ny Repoblika no ataony. Tsy manana ny fahaleovantenany amin’ny maha fahefana mpitsara azy ny Fitsarana, fa variana manenjika tsy misy hatak’andro izay voarohirohy amin’ny resaka fanohintohinana ny “fiandrianam-pirenena”. Iaraha-nahita ireo olona voampanga tamin’ny raharaha “Apollo 21”, ny famonjana ny minisitry ny serasera teo aloha sy ny mpandraharaha Mbola Rajaonah ary ny dokotera Berija. Tsy azo hadinoina ny resaka volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo, ka ny tena tompony tsy mbola fantatra hatramin’izao kanefa misy ireo izay tsy azo lavina fa namita iraka fotsiny ihany no any am-ponja.

Raha ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny fitondrana no jerena dia na mitondra tena manalabaraka sy mandika lalàna aza dia vitavita ho azy eny toy ny raharahan’ny tale jeneralin’ny serasera tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, sy ny fanohintohinana ny hajan’ny fitondrana toy ny vaovao niparitaka momba ny minisitry ny serasera sy ny kolotsaina, sy ilay mpanakanto malaza ary ny fampiasana fitaovam-piadiana maherivaika nataon’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny angôvo, izay vadin-dRamatoa ministra ihany. Angamba tsy nanohintohina ny fiandrianam-pirenena ireo toe-draharaha ireo saingy mampitodika ny mason’izao tontolo izao aty Madagasikara sady manamaloka ny sarin’ny Firenena, satria taratry ny fahalemen’ny fitondrana sy ny tsy fanajàna ny lalàna ary indrindra indrindra ny fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana.

Talohan’ny fiaraha-mitantana ny tetezamita dia nopotehin-dRajoelina Andry ny orinasam-pirenena Air Madagascar satria nosoloiny Air Bus 340 efa drodroka ireo firamanidina Boeing ary noho izany dia tsy nahazo nisidina tany Eraopa iretsy novidiana. Amin’izao fotoana izao dia miantona amin’ny asany avokoa ny mpiasan’ity orinasam-pirenena ity. Ny manalasala kosa anefa dia tsy misy feo mivoaka avy amin’ireo mpiasa ao satria, angamba, mahay mandefitra na amin’ny tsy rariny aza. Tsy misy afaka mandà fa ny filohan’ny tetezamita ary filohan’ny Repoblika ankehitriny, no tomponandraikitra amin’izao fahapotehan’ity orinasam-pirenena ity izao. Nilaza fa hanarina ny Air Madagascar ny mpitondra, ka hovaina ho Madagascar Airways ny anarany. Ny marihana dia toa milaza izany fa “banky rompitra” ny orinasa ka ho afaka hiala bala amin’ny fanefana ny trosa efa ho efapolo tapitrisa dolara ny mpitondra, izay manana ny ampahany betsaka amin’ny petrabola ao amin’ity orinasa ity.

Angamba tsy mitovy amin’ny mpandraharaha ara-pitantanana sy ara-teknika eny amin’ny Anjerimanontolo sy ny orinasa mpanamboatra làlana tsy mahazo ny karamany ny manana trosa amin’ity orinasam-pirenena ity, ka ho rarafana gazy mandatsa-dranomaso dia hipetraka. Mibaby trosa tsy toko tsy forohana izao fitondrana izao, ka tsy maintsy handady toy ny mpiray tanindrazana aminy izay nampandadiany ihany koa.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/mankany-aminny-lalan-tsarotra-ny-fitondrana-rajoelina/

EDITO 19 oktobra – Fitantanam-pirenenan-dRajoelina – Politikan’ny zavatra tsy maharitra

Sôh’son

Mikisarin’ireny mpilalao tantara an-tsehatra na théâtre ireny ny fitondrana Rajoelina. Ny mpanao théâtre dia tonga eo amin’ny sehatra na amin’ny toerana iray, dia apetraka sy vononina eo avokoa ny fitaovana sy ny kojakoja rehetra ilaina hanatanterahana ny piesy, na ny tantara holalaovina. Rehefa vita ny tantara nolalaovina, mifarana ny théâtre dia ahorona avokoa ireo fitaovana rehetra nampiasaina ary tsy misy n’inona n’inona intsony avy eo amin’ilay toerana na ilay sehatra. Dia toy izany ny zava-misy tsikaritra tato anatin’izao fitondrana izao.

Natao nalaza tamin’ny haino vaky jery, ohatra, ny fanamboaran-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-6 mianavaratra mankany Antsiranana, taorian’ny nahavitana ny lalana mankany Ramena. Natao nipoapoaka mihitsy ny fanokafana ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro notarihan’ny filohan’ny Repoblika. Teo avokoa ireo fitaovana vaventy nambara hampiasaina hamitana ny asa. Nopehana hatramin’ireo fitondrana teo aloha,fa hoe tsy nisy nanamboatra izany lalam-pirenena izany. Iaraha-mahala aloha, fa tsy marina izany filazana izany. Efa ho roa volana anefa izao tsy nanomboka ihany ny asa nidedahana hovitaina. Nambaran’ny olom-pirenena nandalo tamin’izany lalana izany, avy any avaratra izy nandeha niakatra, fa tsy misy n’inona n’inona intsony eo amin’ilay toerana saika hanombohana ny asa. Tsy misy hita ireo fitaovana vaventy samihafa narentirenty tamin’ny sary. Tsy misy afa-tsy ilay vato fehizoro sisa no ao, hoy ilay olom-pirenena. Miandry izany ve ny fanombohana ny asa?

Nahenoina toy izany koa tamin’ny toerana hafa. Mody eo amin’ny fotoana anaovana lanonambe ihany no maresaka dia avy eo misy “fafàna”, fa lasa ny filohan’ny Repoblika. Rehefa dinihina, fanaon’ny fitondrana Rajoelina izany hatrany amin’ny tetezamita. Nampiasain’izy ireo ny zaridainan’Ambohijatovo tamin’ny fiketrehana hanongam-panjakana ny taona 2009. Aty aoriana nosakanan’izy ireo ny fankanesana eny raha haneho hevitra ny olom-pirenena, na ny antoko politika. Ankehitriny aza natao mihitsy ho valan-javaboahary. Nofafana tanteraka tsy ho kianjan’i Demôkrasia.

Toy izay koa ny teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey. Nampiasain’izy ireo nanaovana hetsika izany na tamin’ny 2009, na tamin’ny fanoherana ny fitondran’ny filoha Rajaonarimampianina. Taorian’izay ary mandraka ankehitriny, vao nahazo fitondrana tsy misy mahazo mankeny intsony. Ary maro ny tranga toy izany, ohatra, toy ny hita tamin’ireny fizarana vatsy tsinjo ireny. Mamory vahoaka mifanisika rehefa izy no mitarika azy, fa rehefa ny hafa dia Emmoreg no tonga mialoha amin’ny toerana hanao fisakanana sy ramatahora. Mametraka ao an-tsain’ny olom-pirenena sary ratsy izany, sy manao izay tsy isian’ny fifampitokisana eo amin’ny roa tonta. Mampahatsiahy ny politika maloto nataon’ny mpanjanatany tao amin’ny firenena iray tao Afrika tany amin’ny taona 1958 koa izany. Nofafàny na nopotehiny avokoa izay nataony rehetra rehefa voatery niàla tao amin’ilay firenena izy. Ny amin’izay aloha efa tena lasa lavitra, fa toa iray lalana ihany anefa izany satria any amin’ilay vahoaka no ifatra ny farany.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/edito-19-oktobra-fitantanam-pirenenan-drajoelina-politikanny-zavatra-...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

EDITO 19 oktobra – Fitantanam-pirenenan-dRajoelina – Politikan’ny zavatra tsy maharitra

Sôh’son

Mikisarin’ireny mpilalao tantara an-tsehatra na théâtre ireny ny fitondrana Rajoelina. Ny mpanao théâtre dia tonga eo amin’ny sehatra na amin’ny toerana iray, dia apetraka sy vononina eo avokoa ny fitaovana sy ny kojakoja rehetra ilaina hanatanterahana ny piesy, na ny tantara holalaovina. Rehefa vita ny tantara nolalaovina, mifarana ny théâtre dia ahorona avokoa ireo fitaovana rehetra nampiasaina ary tsy misy n’inona n’inona intsony avy eo amin’ilay toerana na ilay sehatra. Dia toy izany ny zava-misy tsikaritra tato anatin’izao fitondrana izao.

Natao nalaza tamin’ny haino vaky jery, ohatra, ny fanamboaran-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-6 mianavaratra mankany Antsiranana, taorian’ny nahavitana ny lalana mankany Ramena. Natao nipoapoaka mihitsy ny fanokafana ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro notarihan’ny filohan’ny Repoblika. Teo avokoa ireo fitaovana vaventy nambara hampiasaina hamitana ny asa. Nopehana hatramin’ireo fitondrana teo aloha,fa hoe tsy nisy nanamboatra izany lalam-pirenena izany. Iaraha-mahala aloha, fa tsy marina izany filazana izany. Efa ho roa volana anefa izao tsy nanomboka ihany ny asa nidedahana hovitaina. Nambaran’ny olom-pirenena nandalo tamin’izany lalana izany, avy any avaratra izy nandeha niakatra, fa tsy misy n’inona n’inona intsony eo amin’ilay toerana saika hanombohana ny asa. Tsy misy hita ireo fitaovana vaventy samihafa narentirenty tamin’ny sary. Tsy misy afa-tsy ilay vato fehizoro sisa no ao, hoy ilay olom-pirenena. Miandry izany ve ny fanombohana ny asa?

Nahenoina toy izany koa tamin’ny toerana hafa. Mody eo amin’ny fotoana anaovana lanonambe ihany no maresaka dia avy eo misy “fafàna”, fa lasa ny filohan’ny Repoblika. Rehefa dinihina, fanaon’ny fitondrana Rajoelina izany hatrany amin’ny tetezamita. Nampiasain’izy ireo ny zaridainan’Ambohijatovo tamin’ny fiketrehana hanongam-panjakana ny taona 2009. Aty aoriana nosakanan’izy ireo ny fankanesana eny raha haneho hevitra ny olom-pirenena, na ny antoko politika. Ankehitriny aza natao mihitsy ho valan-javaboahary. Nofafana tanteraka tsy ho kianjan’i Demôkrasia.

Toy izay koa ny teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey. Nampiasain’izy ireo nanaovana hetsika izany na tamin’ny 2009, na tamin’ny fanoherana ny fitondran’ny filoha Rajaonarimampianina. Taorian’izay ary mandraka ankehitriny, vao nahazo fitondrana tsy misy mahazo mankeny intsony. Ary maro ny tranga toy izany, ohatra, toy ny hita tamin’ireny fizarana vatsy tsinjo ireny. Mamory vahoaka mifanisika rehefa izy no mitarika azy, fa rehefa ny hafa dia Emmoreg no tonga mialoha amin’ny toerana hanao fisakanana sy ramatahora. Mametraka ao an-tsain’ny olom-pirenena sary ratsy izany, sy manao izay tsy isian’ny fifampitokisana eo amin’ny roa tonta. Mampahatsiahy ny politika maloto nataon’ny mpanjanatany tao amin’ny firenena iray tao Afrika tany amin’ny taona 1958 koa izany. Nofafàny na nopotehiny avokoa izay nataony rehetra rehefa voatery niàla tao amin’ilay firenena izy. Ny amin’izay aloha efa tena lasa lavitra, fa toa iray lalana ihany anefa izany satria any amin’ilay vahoaka no ifatra ny farany.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/edito-19-oktobra-fitantanam-pirenenan-drajoelina-politikanny-zavatra-tsy-maharitra/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 19 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 19 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Mba hazavao tsara fa tsy misy azonay. Nolazainareo fa any no manao test PCR dia tafiditra ao anatin’ny vidina billet. Izao indray zavatra hafa. Ny vaksiny moa izany dia tena tsy misy dikany aminareo. Ary ilay confinement 14j. Raha tsy Inona koa. Misaina ve ianareo ao? ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Mba hazavao tsara fa tsy misy azonay. Nolazainareo fa any no manao test PCR dia tafiditra ao anatin’ny vidina billet. Izao indray zavatra hafa. Ny vaksiny moa izany dia tena tsy misy dikany aminareo. Ary ilay confinement 14j. Raha tsy Inona koa. Misaina ve ianareo ao?

Ho an’iza ny fitsarana eto Madagasikara? ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Ho an’iza ny fitsarana eto Madagasikara?

Comment on Facebook 1764140243706142_4447171705402969

Mino sy manantena aho fa hiverina @ laingany io ramatoa io. Mafy anie izany henjehin’ny eritreritra izany e! Indrindra fa ankizy no maty mba manan-janaka ianao.

Mampalaelo tokoa n'y zavatra nitranga @ maha reny ahy de mba miandry ve n'y sain'ny nahavanondoza amizao,Mafy angeh zany mamoy anaka anaty n'y indray mipimaso tsisy alanenina eh

ho an'ny malemy sy osa

Tsara ny firaisankina,

Mahafinaritra! ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Mahafinaritra!

Comment on Facebook 1764140243706142_4446915588761914

Arabaina ianao fa tanora afaka nikaroka mp azafady fa zahay amorondriaka

OJM – Holafitry ny mpanao gazety – Fifidianana amboletran’ny ministry ny serasera Lalatiana – Tsipahan’ny “cellule de crise”

Ny Valosoa

Nanao fanambarana tamin’ny mpanao gazety ny “cellule de crise” manoloana ny famotehan’ny ministry ny serasera Lalatiana ny tontolo’ny asa an-gazety.

Nandray fitenena ny mpanao gazety Fernand Cello ary nanambara fa:
“Manohitra ny latsabato izay natao amboletra anio sabotsy 16 oktobra 2021
Maro ireo fandikan-dalàna izay tsikaritra nandritra ny fandatsahambato androany. Teo ny faneriterena mpanao gazety, na eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana na privé. Anisan’izany ohatra ny famoriana mpanao gazety amin’ny androm-pifidianana any amin’ny faritra Farafangana, izay niendrika fisakafoanana kanefa fampielezankevitra amin’ny andro fandatsahambato.

Nisy ihany koa mpanao gazety izay nahazo fandrahonana tany Morondava, izay nandray anjara tamin’ny fandaharana omaly, izay niresaka ny lisitra nisy an’i Monica. Nitomany ilay mpanao gazety satria nisy fandrahonana azony. Ka mbola ho arahina eo ihany ny tohiny.
Manameloka ny herisetra nahazo ny mpanao gazety any amin’ny faritra Sofia izay nataon’ny assistant sy mpamilin’ny solombavambahoaka (ndlr, Jao Jean) any an-toerana.
Manameloka ny hestsika nataon’ny minisitry ny serasera tamin’ny fandaharana tsy miankina omaly izay niresahana ny fiainan’i Annie Andrianaivonirina manokana rehefa tsy nitovy hevitra aminy na tsy nety nanaraka ny amboletra izay ataony amin’izao fotoana izao.

Farany, izahay dia hiaro ireo izay nanao vato fotsy ary izay nandatsabato anio, ary nametraka requête any amin’ny Conseil d’Etat handeha amin’iny herinandro iny.
Ny “cellule de crise” dia hanamafy ny hetsika ary milaza fa toy ny tsy misy ny fifidiana izay natao anio.”

Nanamafy ny teny ny mpanao gazety Heninkaja Rakotomanantsoa nanambara momba ny ho tohin’ny “cellule de crise” ary nilaza fa:
“Hisy ny rafitra izay ho atsangana isaky ny faritra. Fotoana izao tsy maintsy hanamafisana ny fiarovana ireo mpanao gazety. Rafitra hiombonan’ireo mpanao gazety rehetra ity.”

www.facebook.com/100007920066152/posts/3078249512449021/

www.gvalosoa.net/2021/10/17/ojm-holafitry-ny-mpanao-gazety-fifidianana-amboletranny-ministry-ny-s...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

OJM – Holafitry ny mpanao gazety – Fifidianana amboletran’ny ministry ny serasera Lalatiana – Tsipahan’ny “cellule de crise”

Ny Valosoa

Nanao fanambarana tamin’ny mpanao gazety ny “cellule de crise” manoloana ny famotehan’ny ministry ny serasera Lalatiana ny tontolo’ny asa an-gazety.

Nandray fitenena ny mpanao gazety Fernand Cello ary nanambara fa:
“Manohitra ny latsabato izay natao amboletra anio sabotsy 16 oktobra 2021
Maro ireo fandikan-dalàna izay tsikaritra nandritra ny fandatsahambato androany. Teo ny faneriterena mpanao gazety, na eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana na privé. Anisan’izany ohatra ny famoriana mpanao gazety amin’ny androm-pifidianana any amin’ny faritra Farafangana, izay niendrika fisakafoanana kanefa fampielezankevitra amin’ny andro fandatsahambato.

Nisy ihany koa mpanao gazety izay nahazo fandrahonana tany Morondava, izay nandray anjara tamin’ny fandaharana omaly, izay niresaka ny lisitra nisy an’i Monica. Nitomany ilay mpanao gazety satria nisy fandrahonana azony. Ka mbola ho arahina eo ihany ny tohiny.
Manameloka ny herisetra nahazo ny mpanao gazety any amin’ny faritra Sofia izay nataon’ny assistant sy mpamilin’ny solombavambahoaka (ndlr, Jao Jean) any an-toerana.
Manameloka ny hestsika nataon’ny minisitry ny serasera tamin’ny fandaharana tsy miankina omaly izay niresahana ny fiainan’i Annie Andrianaivonirina manokana rehefa tsy nitovy hevitra aminy na tsy nety nanaraka ny amboletra izay ataony amin’izao fotoana izao.

Farany, izahay dia hiaro ireo izay nanao vato fotsy ary izay nandatsabato anio, ary nametraka requête any amin’ny Conseil d’Etat handeha amin’iny herinandro iny.
Ny “cellule de crise” dia hanamafy ny hetsika ary milaza fa toy ny tsy misy ny fifidiana izay natao anio.”

Nanamafy ny teny ny mpanao gazety Heninkaja Rakotomanantsoa nanambara momba ny ho tohin’ny “cellule de crise” ary nilaza fa:
“Hisy ny rafitra izay ho atsangana isaky ny faritra. Fotoana izao tsy maintsy hanamafisana ny fiarovana ireo mpanao gazety. Rafitra hiombonan’ireo mpanao gazety rehetra ity.”

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/3078249512449021/

http://www.gvalosoa.net/2021/10/17/ojm-holafitry-ny-mpanao-gazety-fifidianana-amboletranny-ministry-ny-serasera-lalatiana-tsipahanny-cellule-de-crise/
Load more