17 C
Antananarivo
Thu 21 Oct 2021 13:49

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
17 ° C
17 °
17 °
88 %
3.6kmh
75 %
Thu
29 °
Fri
30 °
Sat
31 °
Sun
32 °
Mon
28 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

TIM Faravohitra. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

TIM Faravohitra.

ANY IANAO RY RAIN’NY LAINGA

Ianao mihitsy ry olona iny ilay mpitondra rain’ny lainga.
E jereo ity firenena, reraka, tsy mety miainga.
Noho ianao nampanantena, tena maro ireo nibitaka,
Kanjo ireo ankehitriny mahatsiaro fa voafitaka!

Tetezana mihevaheva, tranobe mijoalajoala.
Aiza no efa misy izany f’izahay tsy mahalala?
Moa ve lany indray ny vola saika hanaovana an’izany?
Ry mpitondra rain’ny lainga, maro anie no manontany!

Vary mora, tena mora, ho dimanjato ny kilao.
Izany, folo taona lasa, no propagandinao.
Kanefa andeha hoe mba jereo ny vidim-bary tato ho ato.
Tsy mahazo iray kapoaka raha izay vola dimanjato!

Menaka dia tsy lazaina, ho iray alina ny litatra,
Ka ianao no rain’ny lainga sa ‘zahay no tia manitatra?
Vao santionany ireo fa be dia be no azo ambara.
Ry mpitondra rain’ny lainga, hoentina aiza i Gasikara?

DADAN’i ZINA (14-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/10/19/any-ianao-ry-rainny-lainga/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

ANY IANAO RY RAIN’NY LAINGA

Ianao mihitsy ry olona iny ilay mpitondra rain’ny lainga.
E jereo ity firenena, reraka, tsy mety miainga.
Noho ianao nampanantena, tena maro ireo nibitaka,
Kanjo ireo ankehitriny mahatsiaro fa voafitaka!

Tetezana mihevaheva, tranobe mijoalajoala.
Aiza no efa misy izany f’izahay tsy mahalala?
Moa ve lany indray ny vola saika hanaovana an’izany?
Ry mpitondra rain’ny lainga, maro anie no manontany!

Vary mora, tena mora, ho dimanjato ny kilao.
Izany, folo taona lasa, no propagandinao.
Kanefa andeha hoe mba jereo ny vidim-bary tato ho ato.
Tsy mahazo iray kapoaka raha izay vola dimanjato!

Menaka dia tsy lazaina, ho iray alina ny litatra,
Ka ianao no rain’ny lainga sa ‘zahay no tia manitatra?
Vao santionany ireo fa be dia be no azo ambara.
Ry mpitondra rain’ny lainga, hoentina aiza i Gasikara?

     DADAN’i ZINA (14-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/any-ianao-ry-rainny-lainga/

Comment on Facebook ANY IANAO RY ...

Masina n'y lainga

Indrisy ry Gasikarako😢😢😢

600ar vao mahazo vary ahh

"EFA AO NY VOLA FA MIANDRY NY FAHALANIKO FOTSINY" izao anefa boka-trosa ilay firenena

PAUVRE DÉBILE, MENTEUR #🧠# = ZÉRO POINTÉ...🤥🤥🤥🤥🤯🤡🤡🤡👶👶👶🥵🙃

View more comments

Firaisankina no hery. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Firaisankina no hery.

Grevy Ankatso. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Grevy Ankatso.

Depiote Todisoa, TIM Boriboritany VI – Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena

Isambilo

Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena, ao amin’ny Boriboritany faha-VI eto Antananarivo Renivohitra, ny depiote avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao amin’ity boriboritany ity, Todisoa Andriamampandry.

Nambarany fa: “na dia tsy asan’ny Solombavambahoaka aza ny manao fotodrafitr’asa, noho ny fangatahan’ny mponina ao Andranomena Ambohimanarina dia raisiko andraikitra ny fanamboarana ilay tetezana “beton” eny an-toerana ary efa nanomboka ny asa.

Marihina fa ny fandaniana ny amin’ny fanamboarana dia ny tenanay manontolo no HIANTOKA MADIODIO izany na ara-pitaovana na ara-bola, amin’ny vola aty am-paosy. Efa an-taonany maro no tsy nisy nijery io tetezana io ary niteraka ratra na niharan’ny herisetra sy tsy fandriampahalemana ho an’ireo izay nandalo teo. Raha sitrapon’ny Tompo dia ezahina ho vitaina amin’ity volana Oktobra ity ny asa”. Efa fanaon’ity depiote TIM ity ny asa soa, sy asa sosialy ao amin’ny Boriboritany iadidiany.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/depiote-todisoa-tim-boriboritany-vi-nanampy-aminny-fanamboarana-tetez...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Depiote Todisoa, TIM Boriboritany VI – Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena

Isambilo

Nanampy amin’ny fanamboarana tetezana eny Andranomena, ao amin’ny Boriboritany faha-VI eto Antananarivo Renivohitra, ny depiote avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao amin’ity boriboritany ity, Todisoa Andriamampandry.

Nambarany fa: “na dia tsy asan’ny Solombavambahoaka aza ny manao fotodrafitr’asa, noho ny fangatahan’ny mponina ao Andranomena Ambohimanarina dia raisiko andraikitra ny fanamboarana ilay tetezana “beton” eny an-toerana ary efa nanomboka ny asa.

Marihina fa ny fandaniana ny amin’ny fanamboarana dia ny tenanay manontolo no HIANTOKA MADIODIO izany na ara-pitaovana na ara-bola, amin’ny vola aty am-paosy. Efa an-taonany maro no tsy nisy nijery io tetezana io ary niteraka ratra na niharan’ny herisetra sy tsy fandriampahalemana ho an’ireo izay nandalo teo. Raha sitrapon’ny Tompo dia ezahina ho vitaina amin’ity volana Oktobra ity ny asa”. Efa fanaon’ity depiote TIM ity ny asa soa, sy asa sosialy ao amin’ny Boriboritany iadidiany.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/depiote-todisoa-tim-boriboritany-vi-nanampy-aminny-fanamboarana-tetezana-eny-andranomena/

ANY INGAHY PRAIMINISITRA ! (Akon’Ambohitsaina)

Aiza izay mba vahaolan’ny filoha sy ny eo ambaniny,
Fa ny ataony toa vao mainka ady sy filana vaniny?
Mpiasa mba mitaky tsotra ny karama sy ny zony,
Dia tsenaina teny an’avona, mandratra ny any anaty fony!

Moa tsy azo atao intsony ny “mitaky sy mitokona”,
F’efa omanina ho azy “ny be sandry sy be bokona “?
Ianao tsy mahaloa karama sy mpangataka andro lava,
Ianao indray ankehitriny no miseho ho avo vava?

Angaha tsy misy indray ny vola sa nanjavona sahady,
No indro fa mipenimpenina ary dia manangana ady?
Sa dia efa tsy milamina sy mihilangilana ny seza,
Ka dia romodromo-dava ianareo rehetra ngeza?

…Henoy ny feon’iretsy mpiasa ry mpitondra ery ambony.
Ny karamany, omeo, fa zony izany, tena zony.
Aza modimody fanina na modimody miala bala.
Raha nahodina indray dia tsara ho anareo ny miala!

IRINA HO TAFITA (18-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/10/18/any-ingahy-praiminisitra-akonambohitsaina/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

ANY INGAHY PRAIMINISITRA ! (Akon’Ambohitsaina)

Aiza izay mba vahaolan’ny filoha sy ny eo ambaniny,
Fa ny ataony toa vao mainka ady sy filana vaniny?
Mpiasa mba mitaky tsotra ny karama sy ny zony,
Dia tsenaina teny an’avona, mandratra ny any anaty fony!

Moa tsy azo atao intsony ny “mitaky sy mitokona”,
F’efa omanina ho azy “ny be sandry sy be bokona “?
Ianao tsy mahaloa karama sy mpangataka andro lava,
Ianao indray ankehitriny no miseho ho avo vava?

Angaha tsy misy indray ny vola sa nanjavona sahady,
No indro fa mipenimpenina ary dia manangana ady?
Sa dia efa tsy milamina sy mihilangilana ny seza,
Ka dia romodromo-dava ianareo rehetra ngeza?

…Henoy ny feon’iretsy mpiasa ry mpitondra ery ambony.
Ny karamany, omeo, fa zony izany, tena zony.
Aza modimody fanina na modimody miala bala.
Raha nahodina indray dia tsara ho anareo ny miala!

      IRINA HO TAFITA (18-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/10/18/any-ingahy-praiminisitra-akonambohitsaina/

Comment on Facebook ANY INGAHY ...

Mahagaga !!!! Nefa avy @ alalan'ny grevy no nahazoany ny toerany

Manao. tsinontsinona. sy. manambany. olona. ny PM , volany. zay. zony no takiany , d. omeo , tsy. asina resabe , aiza. ve ka. nareo tsy. mahaloa volan ' olona indray no. mampitahotra. sy. mandrahona , aloavy. ara-potoana. ny vola d vita , nareo. ko. anie matikambo lôtra. e sady misetrasetra ,

Fitondrana hafakely mihintsy ! Tsy mbola fahita tao anatin ny 60taona. Manondrana aby !Dia tena aty amintsika tokoa ny mason izao tontolo izao ka !

LAZAINY LE PM HOE MANGATAKA AMINY NGAMBA LE OL MIGREVY

Pov

Mierongerona õtr ny hanaikitra ... kkkkkkk DIDIN ´NY BE SANDRY .

View more comments

Mampaka-peo ny holafitra – Dokotera veterinera 2 nanao ny asany naiditra am-ponja

Stefa

Mampaka-peo amin’izao fotoana ny ao amin’ny holafitry ny mpitsabo biby eto Madagasikara, na ireo dokotera veterinera, noho ny fisian’ny dokotera veterinera miisa 2 naiditra am-ponja vonjy maika, noho ny voalaza fa maha voasaringotra azy ireo amin’ny resaka famotsiana omby halatra.

Ireo dokotera veterinera 2 nogadraina ireo dia ny iray avy any Farafangana ary tazonina ao amin’ny fonjan’i Manakara ankehitriny, ny faharoa dia mpitsabo biby any Antsalova, nampidirina am-ponja any amin’iny faritra Melaky iny.

Nanasonia taratasin’ny bokin’omby, no nataon’ireo mpitsabo biby ireo hoy ny fanambarana, tsy anjaran’izy ireo velively no ahafantatra fa omby halatra na tsia no nomeny taratasy, ka niampagana azy ireo ho tafiditra amin’ny fanadiovana taratasin’omby halatra. Koa miangavy ny tompon’andcraikitra izy ireo, hamoaka tsy misy fepetra ireo dokotera veterinera 2 voatana vonjy maika am-ponja ireo.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/mampaka-peo-ny-holafitra-dokotera-veterinera-2-nanao-ny-asany-naiditr...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Mampaka-peo ny holafitra – Dokotera veterinera 2 nanao ny asany naiditra am-ponja

Stefa

Mampaka-peo amin’izao fotoana ny ao amin’ny holafitry ny mpitsabo biby eto Madagasikara, na ireo dokotera veterinera, noho ny fisian’ny dokotera veterinera miisa 2 naiditra am-ponja vonjy maika, noho ny voalaza fa maha voasaringotra azy ireo amin’ny resaka famotsiana omby halatra.

Ireo dokotera veterinera 2 nogadraina ireo dia ny iray avy any Farafangana ary tazonina ao amin’ny fonjan’i Manakara ankehitriny, ny faharoa dia mpitsabo biby any Antsalova, nampidirina am-ponja any amin’iny faritra Melaky iny.

Nanasonia taratasin’ny bokin’omby, no nataon’ireo mpitsabo biby ireo hoy ny fanambarana, tsy anjaran’izy ireo velively no ahafantatra fa omby halatra na tsia no nomeny taratasy, ka niampagana azy ireo ho tafiditra amin’ny fanadiovana taratasin’omby halatra. Koa miangavy ny tompon’andcraikitra izy ireo, hamoaka tsy misy fepetra ireo dokotera veterinera 2 voatana vonjy maika am-ponja ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/mampaka-peo-ny-holafitra-dokotera-veterinera-2-nanao-ny-asany-naiditra-am-ponja/

Comment on Facebook Mampaka-peo ny ...

Innn moa idiran vaccination sy karabakisiny amn administration civile . Délégué administratif sy marchand des bestiaux no olana

Patsa fotsy anefa tsy sahy kitihina!

Gadrao daholo eee..... ianareo dahalo ambony latabatra mpandroba firenena tsy azo kitihina ĺ

Serasera – Vaky ny ady eo amin’ny vehivavy mpanao gazety sy i Ministra Veta

Ny Valosoa

Vaky ny ady amin’izao fotoana eo amin’ny Fikambanan’ny Vehivavy Mpanao gazety (FJM) sy i Ministra Veta. Izany dia noho ny fanambarana nataon’ny ministra Lalatiana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny zoma teo, nanaratsy ny filohan’ity FJM ity Annie Andrianaivonirina. Noho izay antony izay, nanao fanambarana ireo vehivavy mpanao gazety:”nanaraka akaiky ny fandaharana Zakay Arik’aro izay vokarin’ny TV PLUS Madagascar ary nanasana ny minisitry ny Kolontsaina sy ny Serasera izahay eto anivon’ny biraon’ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara – Association des Femmes journalistes de Madagascar- FJM ny zoma 15 oktobra lasa teo. Taitra sy nalahelo izahay raha nahita ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, izay mpikambana feno anatin’io fikambanana io, niresaka ny fiainana ara-pahasalaman’ny filohan’ny FJM Anny Andrianaivonirina.

Heverinay fa tsy fanajana ny Soatoavina Malagasy ny mamoaka sy miresaka ampahibemaso ny resaka ara-pahasalaman’ny olona iray eny anivon’ny haino vaky jery toy ireny, indrindra moa fa tsy nierana sy tsy nahazoana alalana tamin’ilay olona voalaza.
Tianay mpikambana eto anivon’ny biraon’ny FJM ihany koa ny manipika fa raha tsy tojo iny tsy fahasalamana iny Anny Andrianaivonirina dia tsy nanana eritreritra ny hangataka fanampiana velively ny tenany.
Hevitra nitsiry taminay mpikambana ao amin’ny biraon’ny FJM izany ary izahay no nikarakara iny hetsika tolotanana iny iray manontolo, niaraka tamina namana mahafatra-po anatin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Tsy nisy araka izany fangatahana ofisialy na taratasy ofisialy nalefa teny anivon’ireo ministera sy departemanta hafa.
Nisokatra tamin’ny rehetra ny tolotanana izay hananteranay ny fisaorana etoana.
Am-pitiavana kosa no nikarakaranay birao mpiara-miasa aminy ny tolotanana ary maro dia maro ianareo no namaly izany tolotanana izany tamim-pitiavana.
Tsapanay nandritra iny fandaharana iny fa nanana alahelo ny minisitry ny Serasera, satria nanampy ny filohan’ny FJM izay tojo tsy fahasalamana tamin’ireny fotoana ireny, saingy toa tsy nisy ny tambiny nomen’ny filohan’ny FJM na izahay biraon’ny FJM ho setrin’izay fanampiana izany.

Tsy manana fahefana ny biraon’ny FJM hanome tambiny ny minisitra, fa nanapa-kevitra kosa, fa hamerina ny fanampiana izay nomen’ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo any aminy ny “Mpanao gazety vehivavy iray tsy mivaky”.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/serasera-vaky-ny-ady-eo-aminny-vehivavy-mpanao-gazety-sy-i-ministra-v...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Serasera – Vaky ny ady eo amin’ny vehivavy mpanao gazety sy i Ministra Veta

Ny Valosoa

Vaky ny ady amin’izao fotoana eo amin’ny Fikambanan’ny Vehivavy Mpanao gazety (FJM) sy i Ministra Veta. Izany dia noho ny fanambarana nataon’ny ministra Lalatiana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny zoma teo, nanaratsy ny filohan’ity FJM ity Annie Andrianaivonirina. Noho izay antony izay, nanao fanambarana ireo vehivavy mpanao gazety:”nanaraka akaiky ny fandaharana Zakay Arik’aro izay vokarin’ny TV PLUS Madagascar ary nanasana ny minisitry ny Kolontsaina sy ny Serasera izahay eto anivon’ny biraon’ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara – Association des Femmes journalistes de Madagascar- FJM ny zoma 15 oktobra lasa teo. Taitra sy nalahelo izahay raha nahita ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, izay mpikambana feno anatin’io fikambanana io, niresaka ny fiainana ara-pahasalaman’ny filohan’ny FJM Anny Andrianaivonirina.

Heverinay fa tsy fanajana ny Soatoavina Malagasy ny mamoaka sy miresaka ampahibemaso ny resaka ara-pahasalaman’ny olona iray eny anivon’ny haino vaky jery toy ireny, indrindra moa fa tsy nierana sy tsy nahazoana alalana tamin’ilay olona voalaza.
Tianay mpikambana eto anivon’ny biraon’ny FJM ihany koa ny manipika fa raha tsy tojo iny tsy fahasalamana iny Anny Andrianaivonirina dia tsy nanana eritreritra ny hangataka fanampiana velively ny tenany.
Hevitra nitsiry taminay mpikambana ao amin’ny biraon’ny FJM izany ary izahay no nikarakara iny hetsika tolotanana iny iray manontolo, niaraka tamina namana mahafatra-po anatin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Tsy nisy araka izany fangatahana ofisialy na taratasy ofisialy nalefa teny anivon’ireo ministera sy departemanta hafa.
Nisokatra tamin’ny rehetra ny tolotanana izay hananteranay ny fisaorana etoana.
Am-pitiavana kosa no nikarakaranay birao mpiara-miasa aminy ny tolotanana ary maro dia maro ianareo no namaly izany tolotanana izany tamim-pitiavana.
Tsapanay nandritra iny fandaharana iny fa nanana alahelo ny minisitry ny Serasera, satria nanampy ny filohan’ny FJM izay tojo tsy fahasalamana tamin’ireny fotoana ireny, saingy toa tsy nisy ny tambiny nomen’ny filohan’ny FJM na izahay biraon’ny FJM ho setrin’izay fanampiana izany.

Tsy manana fahefana ny biraon’ny FJM hanome tambiny ny minisitra, fa nanapa-kevitra kosa, fa hamerina ny fanampiana izay nomen’ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo any aminy ny “Mpanao gazety vehivavy iray tsy mivaky”.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/serasera-vaky-ny-ady-eo-aminny-vehivavy-mpanao-gazety-sy-i-ministra-veta/

Filoha Rajoelina – Mangalatra fiaingana satria mety hiroso aloha ny fifidianana

Ny Valosoa

Raha ny tokony ho izy dia amin’ny enimbolana faharoa amin’ny taona 2023 no hatao ny fifidianana filohampirenena, ny filoha amperinasa anefa dia tsy tahotra tsy henatra, fa dia fampielezankevitra tsotr’izao no ataony, mety hisy ny hiteny hoe izy anie ka vao lany dia tsy tana fa manao fampielezankevitra hatrany any amin’izay alehany, tsy misy afaka mandiso izany, saingy ny fihetsik’Ingahy Filoha Rajoelina tao anatin’ny iray volana izay dia nahatsapana fa toa efa mandindona azy ny mety hisian’ny fifidianana hatao mialohan’ny fotoana voatondro.

Fitokanana etsy sy eroa ka na fotodrafitrasa tsy tokony ho tokanan’ny filohampirenena aza dia tsy manaiky gisitra mihintsy Ingahirainy, fa dia mendy hatrany ny hiseho vahoaka sy handray fitenenana, kanefa dia kabary poakaty sy resaka mampiseho ny tsy fahafehezany zavatra maro no henon’ny vahoaka, miezaka ihany manarina ny vava tsy ambina sy ny hevi-diso ireo mpiaradia aminy, ampiasaina mafy ireo mpanao kaonty fako, saingy tsy avotra fa dia fantatry ny manampanahy ihany ny hagaigen’ilay filoha.

Mikasika ilay fampielezankevitra ataon’Ingahy Filoha mialoha dia tsorina fa tsy misy akory ny hevi-baventy entiny handresen-dahatra ireo izay tonga mihaino azy, izany hoe tsy misy hevitra aely fa dia fitokanana ny zavabita vokatry ny asa mitohy tamin’ny tetikasan’ny teo aloha sy fandokafan-tena ho nahavita ny tsy efan’ny hafa tao anatin’ny 60 taona, izay resaka habobo vao mainka mampihetry azy ary ny fidedahana amin’ny lanonana tampimaso.

Fa matoa tsy mahatombontsiraka Ingahy Filoha mitety izao vazamototra rehetra izao dia efa tsinjony, fa ohatran’ny tsy hateza intsony ny fanapahany, satria samy maneno sahona avokoa izay aleha rehetra ary ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandrobana ny harempirenena ataon’ny fitondrana dia ampy hanafohy ny fotoampiasan’izy ireo, raha tsy hoe hinia hikimpy ny Fitsarana Avo, no mijery na asa inona ny azy ireo no mijery.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/filoha-rajoelina-mangalatra-fiaingana-satria-mety-hiroso-aloha-ny-fif...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Filoha Rajoelina – Mangalatra fiaingana satria mety hiroso aloha ny fifidianana

Ny Valosoa

Raha ny tokony ho izy dia amin’ny enimbolana faharoa amin’ny taona 2023 no hatao ny fifidianana filohampirenena, ny filoha amperinasa anefa dia tsy tahotra tsy henatra, fa dia fampielezankevitra tsotr’izao no ataony, mety hisy ny hiteny hoe izy anie ka vao lany dia tsy tana fa manao fampielezankevitra hatrany any amin’izay alehany, tsy misy afaka mandiso izany, saingy ny fihetsik’Ingahy Filoha Rajoelina tao anatin’ny iray volana izay dia nahatsapana fa toa efa mandindona azy ny mety hisian’ny fifidianana hatao mialohan’ny fotoana voatondro.

Fitokanana etsy sy eroa ka na fotodrafitrasa tsy tokony ho tokanan’ny filohampirenena aza dia tsy manaiky gisitra mihintsy Ingahirainy, fa dia mendy hatrany ny hiseho vahoaka sy handray fitenenana, kanefa dia kabary poakaty sy resaka mampiseho ny tsy fahafehezany zavatra maro no henon’ny vahoaka, miezaka ihany manarina ny vava tsy ambina sy ny hevi-diso ireo mpiaradia aminy, ampiasaina mafy ireo mpanao kaonty fako, saingy tsy avotra fa dia fantatry ny manampanahy ihany ny hagaigen’ilay filoha.

Mikasika ilay fampielezankevitra ataon’Ingahy Filoha mialoha dia tsorina fa tsy misy akory ny hevi-baventy entiny handresen-dahatra ireo izay tonga mihaino azy, izany hoe tsy misy hevitra aely fa dia fitokanana ny zavabita vokatry ny asa mitohy tamin’ny tetikasan’ny teo aloha sy fandokafan-tena ho nahavita ny tsy efan’ny hafa tao anatin’ny 60 taona, izay resaka habobo vao mainka mampihetry azy ary ny fidedahana amin’ny lanonana tampimaso.

Fa matoa tsy mahatombontsiraka Ingahy Filoha mitety izao vazamototra rehetra izao dia efa tsinjony, fa ohatran’ny tsy hateza intsony ny fanapahany, satria samy maneno sahona avokoa izay aleha rehetra ary ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandrobana ny harempirenena ataon’ny fitondrana dia ampy hanafohy ny fotoampiasan’izy ireo, raha tsy hoe hinia hikimpy ny Fitsarana Avo, no mijery na asa inona ny azy ireo no mijery.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/filoha-rajoelina-mangalatra-fiaingana-satria-mety-hiroso-aloha-ny-fifidianana/

Mankany amin’ny lalan-tsarotra ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Fitondrana mankany amin’ny làlan-tsarotra, araka ny hirahirany sy nizorany tamin’ny taona 2009 indray no mitantana ny Firenena tato anatin’ny telo taona sy folo volana. Nahazo nirehareha Rajoelina Andry, fa afaka nitondra nandritra ny dimy taona tamin’ny tetezamita. Tsy noho ny heriny na fahaizany anefa izany fa noho ny “Tondro Zotra” izay lalàna napetraky ny Vondrona Iraisam-pirenena nitantanana ny Firenena. Fiaraha-mitantana ihany koa no nisy, ka tsy ny antoko Tanora Gasy Vonona (TGV) no nandrafitra samy irery ireo andrim-panjakana rehetra. Noho izany dia sasanangy samy hafa no nisy tamin’ny tetezamita sy amin’izao Repoblika IV-2 izao. Azo lazaina fa manjaka tokana, toy ny andriamanjaka mihitsy, Rajoelina Andry, satria izy no olony avokoa ny ao amin’ny Antenimierandoholona, manana ny maro an’isa ihany koa izy ao amin’ny Antenimierampirenena. Iaraha-mahita ireo lazaina fa “atidoha” mandrafitra ny governemanta izay olona notendreny avokoa, ka mifamototra tanteraka ny andraikitra satria ireto farany indray no mibaiko ny olomboafidy. Ny ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) moa dia tsy afaka mamoaka didy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana, fa araka izay mifanandrify amin’ny tombontsoa manokan’ny filohan’ny Repoblika no ataony. Tsy manana ny fahaleovantenany amin’ny maha fahefana mpitsara azy ny Fitsarana, fa variana manenjika tsy misy hatak’andro izay voarohirohy amin’ny resaka fanohintohinana ny “fiandrianam-pirenena”. Iaraha-nahita ireo olona voampanga tamin’ny raharaha “Apollo 21”, ny famonjana ny minisitry ny serasera teo aloha sy ny mpandraharaha Mbola Rajaonah ary ny dokotera Berija. Tsy azo hadinoina ny resaka volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo, ka ny tena tompony tsy mbola fantatra hatramin’izao kanefa misy ireo izay tsy azo lavina fa namita iraka fotsiny ihany no any am-ponja.

Raha ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny fitondrana no jerena dia na mitondra tena manalabaraka sy mandika lalàna aza dia vitavita ho azy eny toy ny raharahan’ny tale jeneralin’ny serasera tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, sy ny fanohintohinana ny hajan’ny fitondrana toy ny vaovao niparitaka momba ny minisitry ny serasera sy ny kolotsaina, sy ilay mpanakanto malaza ary ny fampiasana fitaovam-piadiana maherivaika nataon’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny angôvo, izay vadin-dRamatoa ministra ihany. Angamba tsy nanohintohina ny fiandrianam-pirenena ireo toe-draharaha ireo saingy mampitodika ny mason’izao tontolo izao aty Madagasikara sady manamaloka ny sarin’ny Firenena, satria taratry ny fahalemen’ny fitondrana sy ny tsy fanajàna ny lalàna ary indrindra indrindra ny fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana.

Talohan’ny fiaraha-mitantana ny tetezamita dia nopotehin-dRajoelina Andry ny orinasam-pirenena Air Madagascar satria nosoloiny Air Bus 340 efa drodroka ireo firamanidina Boeing ary noho izany dia tsy nahazo nisidina tany Eraopa iretsy novidiana. Amin’izao fotoana izao dia miantona amin’ny asany avokoa ny mpiasan’ity orinasam-pirenena ity. Ny manalasala kosa anefa dia tsy misy feo mivoaka avy amin’ireo mpiasa ao satria, angamba, mahay mandefitra na amin’ny tsy rariny aza. Tsy misy afaka mandà fa ny filohan’ny tetezamita ary filohan’ny Repoblika ankehitriny, no tomponandraikitra amin’izao fahapotehan’ity orinasam-pirenena ity izao. Nilaza fa hanarina ny Air Madagascar ny mpitondra, ka hovaina ho Madagascar Airways ny anarany. Ny marihana dia toa milaza izany fa “banky rompitra” ny orinasa ka ho afaka hiala bala amin’ny fanefana ny trosa efa ho efapolo tapitrisa dolara ny mpitondra, izay manana ny ampahany betsaka amin’ny petrabola ao amin’ity orinasa ity.

Angamba tsy mitovy amin’ny mpandraharaha ara-pitantanana sy ara-teknika eny amin’ny Anjerimanontolo sy ny orinasa mpanamboatra làlana tsy mahazo ny karamany ny manana trosa amin’ity orinasam-pirenena ity, ka ho rarafana gazy mandatsa-dranomaso dia hipetraka. Mibaby trosa tsy toko tsy forohana izao fitondrana izao, ka tsy maintsy handady toy ny mpiray tanindrazana aminy izay nampandadiany ihany koa.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/mankany-aminny-lalan-tsarotra-ny-fitondrana-rajoelina/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Mankany amin’ny lalan-tsarotra ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Fitondrana mankany amin’ny làlan-tsarotra, araka ny hirahirany sy nizorany tamin’ny taona 2009 indray no mitantana ny Firenena tato anatin’ny telo taona sy folo volana. Nahazo nirehareha Rajoelina Andry, fa afaka nitondra nandritra ny dimy taona tamin’ny tetezamita. Tsy noho ny heriny na fahaizany anefa izany fa noho ny “Tondro Zotra” izay lalàna napetraky ny Vondrona Iraisam-pirenena nitantanana ny Firenena. Fiaraha-mitantana ihany koa no nisy, ka tsy ny antoko Tanora Gasy Vonona (TGV) no nandrafitra samy irery ireo andrim-panjakana rehetra. Noho izany dia sasanangy samy hafa no nisy tamin’ny tetezamita sy amin’izao Repoblika IV-2 izao. Azo lazaina fa manjaka tokana, toy ny andriamanjaka mihitsy, Rajoelina Andry, satria izy no olony avokoa ny ao amin’ny Antenimierandoholona, manana ny maro an’isa ihany koa izy ao amin’ny Antenimierampirenena. Iaraha-mahita ireo lazaina fa “atidoha” mandrafitra ny governemanta izay olona notendreny avokoa, ka mifamototra tanteraka ny andraikitra satria ireto farany indray no mibaiko ny olomboafidy. Ny ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) moa dia tsy afaka mamoaka didy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana, fa araka izay mifanandrify amin’ny tombontsoa manokan’ny filohan’ny Repoblika no ataony. Tsy manana ny fahaleovantenany amin’ny maha fahefana mpitsara azy ny Fitsarana, fa variana manenjika tsy misy hatak’andro izay voarohirohy amin’ny resaka fanohintohinana ny “fiandrianam-pirenena”. Iaraha-nahita ireo olona voampanga tamin’ny raharaha “Apollo 21”, ny famonjana ny minisitry ny serasera teo aloha sy ny mpandraharaha Mbola Rajaonah ary ny dokotera Berija. Tsy azo hadinoina ny resaka volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo, ka ny tena tompony tsy mbola fantatra hatramin’izao kanefa misy ireo izay tsy azo lavina fa namita iraka fotsiny ihany no any am-ponja.

Raha ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny fitondrana no jerena dia na mitondra tena manalabaraka sy mandika lalàna aza dia vitavita ho azy eny toy ny raharahan’ny tale jeneralin’ny serasera tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, sy ny fanohintohinana ny hajan’ny fitondrana toy ny vaovao niparitaka momba ny minisitry ny serasera sy ny kolotsaina, sy ilay mpanakanto malaza ary ny fampiasana fitaovam-piadiana maherivaika nataon’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny angôvo, izay vadin-dRamatoa ministra ihany. Angamba tsy nanohintohina ny fiandrianam-pirenena ireo toe-draharaha ireo saingy mampitodika ny mason’izao tontolo izao aty Madagasikara sady manamaloka ny sarin’ny Firenena, satria taratry ny fahalemen’ny fitondrana sy ny tsy fanajàna ny lalàna ary indrindra indrindra ny fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana.

Talohan’ny fiaraha-mitantana ny tetezamita dia nopotehin-dRajoelina Andry ny orinasam-pirenena Air Madagascar satria nosoloiny Air Bus 340 efa drodroka ireo firamanidina Boeing ary noho izany dia tsy nahazo nisidina tany Eraopa iretsy novidiana. Amin’izao fotoana izao dia miantona amin’ny asany avokoa ny mpiasan’ity orinasam-pirenena ity. Ny manalasala kosa anefa dia tsy misy feo mivoaka avy amin’ireo mpiasa ao satria, angamba, mahay mandefitra na amin’ny tsy rariny aza. Tsy misy afaka mandà fa ny filohan’ny tetezamita ary filohan’ny Repoblika ankehitriny, no tomponandraikitra amin’izao fahapotehan’ity orinasam-pirenena ity izao. Nilaza fa hanarina ny Air Madagascar ny mpitondra, ka hovaina ho Madagascar Airways ny anarany. Ny marihana dia toa milaza izany fa “banky rompitra” ny orinasa ka ho afaka hiala bala amin’ny fanefana ny trosa efa ho efapolo tapitrisa dolara ny mpitondra, izay manana ny ampahany betsaka amin’ny petrabola ao amin’ity orinasa ity.

Angamba tsy mitovy amin’ny mpandraharaha ara-pitantanana sy ara-teknika eny amin’ny Anjerimanontolo sy ny orinasa mpanamboatra làlana tsy mahazo ny karamany ny manana trosa amin’ity orinasam-pirenena ity, ka ho rarafana gazy mandatsa-dranomaso dia hipetraka. Mibaby trosa tsy toko tsy forohana izao fitondrana izao, ka tsy maintsy handady toy ny mpiray tanindrazana aminy izay nampandadiany ihany koa.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/mankany-aminny-lalan-tsarotra-ny-fitondrana-rajoelina/

EDITO 19 oktobra – Fitantanam-pirenenan-dRajoelina – Politikan’ny zavatra tsy maharitra

Sôh’son

Mikisarin’ireny mpilalao tantara an-tsehatra na théâtre ireny ny fitondrana Rajoelina. Ny mpanao théâtre dia tonga eo amin’ny sehatra na amin’ny toerana iray, dia apetraka sy vononina eo avokoa ny fitaovana sy ny kojakoja rehetra ilaina hanatanterahana ny piesy, na ny tantara holalaovina. Rehefa vita ny tantara nolalaovina, mifarana ny théâtre dia ahorona avokoa ireo fitaovana rehetra nampiasaina ary tsy misy n’inona n’inona intsony avy eo amin’ilay toerana na ilay sehatra. Dia toy izany ny zava-misy tsikaritra tato anatin’izao fitondrana izao.

Natao nalaza tamin’ny haino vaky jery, ohatra, ny fanamboaran-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-6 mianavaratra mankany Antsiranana, taorian’ny nahavitana ny lalana mankany Ramena. Natao nipoapoaka mihitsy ny fanokafana ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro notarihan’ny filohan’ny Repoblika. Teo avokoa ireo fitaovana vaventy nambara hampiasaina hamitana ny asa. Nopehana hatramin’ireo fitondrana teo aloha,fa hoe tsy nisy nanamboatra izany lalam-pirenena izany. Iaraha-mahala aloha, fa tsy marina izany filazana izany. Efa ho roa volana anefa izao tsy nanomboka ihany ny asa nidedahana hovitaina. Nambaran’ny olom-pirenena nandalo tamin’izany lalana izany, avy any avaratra izy nandeha niakatra, fa tsy misy n’inona n’inona intsony eo amin’ilay toerana saika hanombohana ny asa. Tsy misy hita ireo fitaovana vaventy samihafa narentirenty tamin’ny sary. Tsy misy afa-tsy ilay vato fehizoro sisa no ao, hoy ilay olom-pirenena. Miandry izany ve ny fanombohana ny asa?

Nahenoina toy izany koa tamin’ny toerana hafa. Mody eo amin’ny fotoana anaovana lanonambe ihany no maresaka dia avy eo misy “fafàna”, fa lasa ny filohan’ny Repoblika. Rehefa dinihina, fanaon’ny fitondrana Rajoelina izany hatrany amin’ny tetezamita. Nampiasain’izy ireo ny zaridainan’Ambohijatovo tamin’ny fiketrehana hanongam-panjakana ny taona 2009. Aty aoriana nosakanan’izy ireo ny fankanesana eny raha haneho hevitra ny olom-pirenena, na ny antoko politika. Ankehitriny aza natao mihitsy ho valan-javaboahary. Nofafana tanteraka tsy ho kianjan’i Demôkrasia.

Toy izay koa ny teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey. Nampiasain’izy ireo nanaovana hetsika izany na tamin’ny 2009, na tamin’ny fanoherana ny fitondran’ny filoha Rajaonarimampianina. Taorian’izay ary mandraka ankehitriny, vao nahazo fitondrana tsy misy mahazo mankeny intsony. Ary maro ny tranga toy izany, ohatra, toy ny hita tamin’ireny fizarana vatsy tsinjo ireny. Mamory vahoaka mifanisika rehefa izy no mitarika azy, fa rehefa ny hafa dia Emmoreg no tonga mialoha amin’ny toerana hanao fisakanana sy ramatahora. Mametraka ao an-tsain’ny olom-pirenena sary ratsy izany, sy manao izay tsy isian’ny fifampitokisana eo amin’ny roa tonta. Mampahatsiahy ny politika maloto nataon’ny mpanjanatany tao amin’ny firenena iray tao Afrika tany amin’ny taona 1958 koa izany. Nofafàny na nopotehiny avokoa izay nataony rehetra rehefa voatery niàla tao amin’ilay firenena izy. Ny amin’izay aloha efa tena lasa lavitra, fa toa iray lalana ihany anefa izany satria any amin’ilay vahoaka no ifatra ny farany.

www.gvalosoa.net/2021/10/19/edito-19-oktobra-fitantanam-pirenenan-drajoelina-politikanny-zavatra-...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 19 oktobra – Fitantanam-pirenenan-dRajoelina – Politikan’ny zavatra tsy maharitra

Sôh’son

Mikisarin’ireny mpilalao tantara an-tsehatra na théâtre ireny ny fitondrana Rajoelina. Ny mpanao théâtre dia tonga eo amin’ny sehatra na amin’ny toerana iray, dia apetraka sy vononina eo avokoa ny fitaovana sy ny kojakoja rehetra ilaina hanatanterahana ny piesy, na ny tantara holalaovina. Rehefa vita ny tantara nolalaovina, mifarana ny théâtre dia ahorona avokoa ireo fitaovana rehetra nampiasaina ary tsy misy n’inona n’inona intsony avy eo amin’ilay toerana na ilay sehatra. Dia toy izany ny zava-misy tsikaritra tato anatin’izao fitondrana izao.

Natao nalaza tamin’ny haino vaky jery, ohatra, ny fanamboaran-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-6 mianavaratra mankany Antsiranana, taorian’ny nahavitana ny lalana mankany Ramena. Natao nipoapoaka mihitsy ny fanokafana ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro notarihan’ny filohan’ny Repoblika. Teo avokoa ireo fitaovana vaventy nambara hampiasaina hamitana ny asa. Nopehana hatramin’ireo fitondrana teo aloha,fa hoe tsy nisy nanamboatra izany lalam-pirenena izany. Iaraha-mahala aloha, fa tsy marina izany filazana izany. Efa ho roa volana anefa izao tsy nanomboka ihany ny asa nidedahana hovitaina. Nambaran’ny olom-pirenena nandalo tamin’izany lalana izany, avy any avaratra izy nandeha niakatra, fa tsy misy n’inona n’inona intsony eo amin’ilay toerana saika hanombohana ny asa. Tsy misy hita ireo fitaovana vaventy samihafa narentirenty tamin’ny sary. Tsy misy afa-tsy ilay vato fehizoro sisa no ao, hoy ilay olom-pirenena. Miandry izany ve ny fanombohana ny asa?

Nahenoina toy izany koa tamin’ny toerana hafa. Mody eo amin’ny fotoana anaovana lanonambe ihany no maresaka dia avy eo misy “fafàna”, fa lasa ny filohan’ny Repoblika. Rehefa dinihina, fanaon’ny fitondrana Rajoelina izany hatrany amin’ny tetezamita. Nampiasain’izy ireo ny zaridainan’Ambohijatovo tamin’ny fiketrehana hanongam-panjakana ny taona 2009. Aty aoriana nosakanan’izy ireo ny fankanesana eny raha haneho hevitra ny olom-pirenena, na ny antoko politika. Ankehitriny aza natao mihitsy ho valan-javaboahary. Nofafana tanteraka tsy ho kianjan’i Demôkrasia.

Toy izay koa ny teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey. Nampiasain’izy ireo nanaovana hetsika izany na tamin’ny 2009, na tamin’ny fanoherana ny fitondran’ny filoha Rajaonarimampianina. Taorian’izay ary mandraka ankehitriny, vao nahazo fitondrana tsy misy mahazo mankeny intsony. Ary maro ny tranga toy izany, ohatra, toy ny hita tamin’ireny fizarana vatsy tsinjo ireny. Mamory vahoaka mifanisika rehefa izy no mitarika azy, fa rehefa ny hafa dia Emmoreg no tonga mialoha amin’ny toerana hanao fisakanana sy ramatahora. Mametraka ao an-tsain’ny olom-pirenena sary ratsy izany, sy manao izay tsy isian’ny fifampitokisana eo amin’ny roa tonta. Mampahatsiahy ny politika maloto nataon’ny mpanjanatany tao amin’ny firenena iray tao Afrika tany amin’ny taona 1958 koa izany. Nofafàny na nopotehiny avokoa izay nataony rehetra rehefa voatery niàla tao amin’ilay firenena izy. Ny amin’izay aloha efa tena lasa lavitra, fa toa iray lalana ihany anefa izany satria any amin’ilay vahoaka no ifatra ny farany.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/19/edito-19-oktobra-fitantanam-pirenenan-drajoelina-politikanny-zavatra-tsy-maharitra/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 19 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 19 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Mba hazavao tsara fa tsy misy azonay. Nolazainareo fa any no manao test PCR dia tafiditra ao anatin’ny vidina billet. Izao indray zavatra hafa. Ny vaksiny moa izany dia tena tsy misy dikany aminareo. Ary ilay confinement 14j. Raha tsy Inona koa. Misaina ve ianareo ao? ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mba hazavao tsara fa tsy misy azonay. Nolazainareo fa any no manao test PCR dia tafiditra ao anatin’ny vidina billet. Izao indray zavatra hafa. Ny vaksiny moa izany dia tena tsy misy dikany aminareo. Ary ilay confinement 14j. Raha tsy Inona koa. Misaina ve ianareo ao?

Ho an’iza ny fitsarana eto Madagasikara? ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ho an’iza ny fitsarana eto Madagasikara?

Comment on Facebook 1764140243706142_4447171705402969

Mino sy manantena aho fa hiverina @ laingany io ramatoa io. Mafy anie izany henjehin’ny eritreritra izany e! Indrindra fa ankizy no maty mba manan-janaka ianao.

Mampalaelo tokoa n'y zavatra nitranga @ maha reny ahy de mba miandry ve n'y sain'ny nahavanondoza amizao,Mafy angeh zany mamoy anaka anaty n'y indray mipimaso tsisy alanenina eh

ho an'ny malemy sy osa

Tsara ny firaisankina,

Mahafinaritra! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mahafinaritra!

Comment on Facebook 1764140243706142_4446915588761914

Arabaina ianao fa tanora afaka nikaroka mp azafady fa zahay amorondriaka

OJM – Holafitry ny mpanao gazety – Fifidianana amboletran’ny ministry ny serasera Lalatiana – Tsipahan’ny “cellule de crise”

Ny Valosoa

Nanao fanambarana tamin’ny mpanao gazety ny “cellule de crise” manoloana ny famotehan’ny ministry ny serasera Lalatiana ny tontolo’ny asa an-gazety.

Nandray fitenena ny mpanao gazety Fernand Cello ary nanambara fa:
“Manohitra ny latsabato izay natao amboletra anio sabotsy 16 oktobra 2021
Maro ireo fandikan-dalàna izay tsikaritra nandritra ny fandatsahambato androany. Teo ny faneriterena mpanao gazety, na eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana na privé. Anisan’izany ohatra ny famoriana mpanao gazety amin’ny androm-pifidianana any amin’ny faritra Farafangana, izay niendrika fisakafoanana kanefa fampielezankevitra amin’ny andro fandatsahambato.

Nisy ihany koa mpanao gazety izay nahazo fandrahonana tany Morondava, izay nandray anjara tamin’ny fandaharana omaly, izay niresaka ny lisitra nisy an’i Monica. Nitomany ilay mpanao gazety satria nisy fandrahonana azony. Ka mbola ho arahina eo ihany ny tohiny.
Manameloka ny herisetra nahazo ny mpanao gazety any amin’ny faritra Sofia izay nataon’ny assistant sy mpamilin’ny solombavambahoaka (ndlr, Jao Jean) any an-toerana.
Manameloka ny hestsika nataon’ny minisitry ny serasera tamin’ny fandaharana tsy miankina omaly izay niresahana ny fiainan’i Annie Andrianaivonirina manokana rehefa tsy nitovy hevitra aminy na tsy nety nanaraka ny amboletra izay ataony amin’izao fotoana izao.

Farany, izahay dia hiaro ireo izay nanao vato fotsy ary izay nandatsabato anio, ary nametraka requête any amin’ny Conseil d’Etat handeha amin’iny herinandro iny.
Ny “cellule de crise” dia hanamafy ny hetsika ary milaza fa toy ny tsy misy ny fifidiana izay natao anio.”

Nanamafy ny teny ny mpanao gazety Heninkaja Rakotomanantsoa nanambara momba ny ho tohin’ny “cellule de crise” ary nilaza fa:
“Hisy ny rafitra izay ho atsangana isaky ny faritra. Fotoana izao tsy maintsy hanamafisana ny fiarovana ireo mpanao gazety. Rafitra hiombonan’ireo mpanao gazety rehetra ity.”

www.facebook.com/100007920066152/posts/3078249512449021/

www.gvalosoa.net/2021/10/17/ojm-holafitry-ny-mpanao-gazety-fifidianana-amboletranny-ministry-ny-s...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

OJM – Holafitry ny mpanao gazety – Fifidianana amboletran’ny ministry ny serasera Lalatiana – Tsipahan’ny “cellule de crise”

Ny Valosoa

Nanao fanambarana tamin’ny mpanao gazety ny “cellule de crise” manoloana ny famotehan’ny ministry ny serasera Lalatiana ny tontolo’ny asa an-gazety.

Nandray fitenena ny mpanao gazety Fernand Cello ary nanambara fa:
“Manohitra ny latsabato izay natao amboletra anio sabotsy 16 oktobra 2021
Maro ireo fandikan-dalàna izay tsikaritra nandritra ny fandatsahambato androany. Teo ny faneriterena mpanao gazety, na eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana na privé. Anisan’izany ohatra ny famoriana mpanao gazety amin’ny androm-pifidianana any amin’ny faritra Farafangana, izay niendrika fisakafoanana kanefa fampielezankevitra amin’ny andro fandatsahambato.

Nisy ihany koa mpanao gazety izay nahazo fandrahonana tany Morondava, izay nandray anjara tamin’ny fandaharana omaly, izay niresaka ny lisitra nisy an’i Monica. Nitomany ilay mpanao gazety satria nisy fandrahonana azony. Ka mbola ho arahina eo ihany ny tohiny.
Manameloka ny herisetra nahazo ny mpanao gazety any amin’ny faritra Sofia izay nataon’ny assistant sy mpamilin’ny solombavambahoaka (ndlr, Jao Jean) any an-toerana.
Manameloka ny hestsika nataon’ny minisitry ny serasera tamin’ny fandaharana tsy miankina omaly izay niresahana ny fiainan’i Annie Andrianaivonirina manokana rehefa tsy nitovy hevitra aminy na tsy nety nanaraka ny amboletra izay ataony amin’izao fotoana izao.

Farany, izahay dia hiaro ireo izay nanao vato fotsy ary izay nandatsabato anio, ary nametraka requête any amin’ny Conseil d’Etat handeha amin’iny herinandro iny.
Ny “cellule de crise” dia hanamafy ny hetsika ary milaza fa toy ny tsy misy ny fifidiana izay natao anio.”

Nanamafy ny teny ny mpanao gazety Heninkaja Rakotomanantsoa nanambara momba ny ho tohin’ny “cellule de crise” ary nilaza fa:
“Hisy ny rafitra izay ho atsangana isaky ny faritra. Fotoana izao tsy maintsy hanamafisana ny fiarovana ireo mpanao gazety. Rafitra hiombonan’ireo mpanao gazety rehetra ity.”

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/3078249512449021/

http://www.gvalosoa.net/2021/10/17/ojm-holafitry-ny-mpanao-gazety-fifidianana-amboletranny-ministry-ny-serasera-lalatiana-tsipahanny-cellule-de-crise/

Asan-gazety – Fantaro ny atao hoe holafitry ny mpanao gazety (OJM)

Nangonin’i Niaina

Misy olana amin’izao fotoana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety eto amintsika, noho ny fitsaban’ny ministeran’ny serasera amin’ny asa tokony ho sahanin’ny holafitry ny mpanao gazety. Fantaro ary, inona no atao hoe: holafitry ny mpanao gazety (OJM) izany?

Fandaminana anatiny andrindrana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety amin’ny fanatanterahany ny asany ny holafitra. Miantoka sy manara-maso ny fanajana ny etika sy deôntôlôjian’ny asa. Miaro sady mitaky hatrany ny isian’ny fahalalahana eo amin’ny fanatanterahana ny asa, ho fitandroana ny fahalalahana maneho hevitra, sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Miaro ny tombontsoan’ny mpanao gazety, ary iarahana miasa amin’ny tompon’ny orinasa izany, ho fampivelarana sy fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety, mba hisitrahan’ny malagasy vaovao marolafy (pluralisme).

Ny OJM dia najoro ho solontenan’ny mpanao gazety eo anatrehan’ireo andrimpanjakana samihafa misy eto amin’ny firenena, na ireo sampandraharaha sy masoivoho iraisam-pirenena manana fifandraisana amin’i Madagasikara (Interlocuteur). Iantohan’ny Lalampanorenana ny code de la communication ny DUDH ny fahalalahana (liberté d’expression; d’opinion; de presse) ary manana andraikitra lehibe ho fampanajana sy fiarovana izany fahalalahana izany ny OJM. FANDAMINANA sy FANDRINDRANA NY RAHARAHA ANATINY EO AMIN’NY SAMY MPANAO GAZETY, izay mpikambana avy hatrany raha vao miditra eo amin’ny sehatry ny asa. Ny OJM dia TSY AZON’NY FAHEFANA IVELANY (Ministera, Fanjakana. Mpandraharaha…) ITSABAHANA IO FANDAMINANA NY RAFITRA IFAMPITONDRANA AO ANATINY io, FA MAMPISARA-BAZANA ny SAMY MPANAO GAZETY.

Inona no zava-misy ankehitriny ? Ny tsy fanekena ny kandidà tokana noho ny lalàna 2020-006 nikendrena HANILIHANA izay mpanao gazety manana zo hirotsaka hofidiana sy hifidy izay hisolo tena azy EKEN’NY REHETRA TSY HITSABATSABAHAN’NY MINISTERA.
Tsy mety ny commission des cartes navadika ho commission electorale. Io dia tsy CENI, Commission efa niandany io. Ny article 55 bis nouveau, dia manilika ny mpanao gazety te ho kandida, satria any amin’ny faritra izay tsy misy mpanao gazety afa tsy ny mpanao gazetim-panjakana dia mazava ho azy, fa tsy hanana ireo izay tsy kandidam-panjakana. Io kandidam-panjakana io aza efa noterena ary tsy nahafantatra akory ireo mpiray lisitra aminy, fa efa nahavita ny firotsahana izay vao nangonina sy navoaka tsikelikely ny lisitra.

Ny mpanao gazety ao amin’ny ORTM no voakasiky ny OJM fa tsy ny minisitera. Tahaka ny amin’ny privée, izay ny mpanao gazety no voakasika fa tsy ny patron de presse, na ny tompon’ny orinasan-gazety, satria ny mpanao gazety no mpikambana mivantana fa tsy ny holafitra.
Porofo izany fa mitsabaka amin’ny raharahan’ny OJM ny minisitera ankehitriny. Tsy misy olona ivelan’ny ao anatin’ny holafitra afaka mitsabaka amin’ny raharahan’ny holafitra.
Ny zava-misy amin’izao fotoana dia manaporofo, fa miditra lalina amin’ny raharahan’ny holafitra ny minisitera anaovany ny politika malotony. Mampisara-bazana ny mpanao gazety no tanjon’ny ministera amin’io.

Ny holafitra tian’ny ministera hajoro eo dia tsy holafitra apetraky ny minisitera hiaro ny asany, fa sady manapotika ny mpanao gazety no mampisaraka.

Hoy ny ao amin’ny ministera, tsy azo ovana intsony ny lalàna. Deuxième session ordinaire ny parlement izao, ka azo atao ny manao proposition d’amendements hatolotra ny antenimiera roa tonta.
Ny lalàna dia azo ovana sy amboarina araka ny procedure ahafahana manao izany rehefa hita fa tsy mety.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/asan-gazety-fantaro-ny-atao-hoe-holafitry-ny-mpanao-gazety-ojm/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Asan-gazety – Fantaro ny atao hoe holafitry ny mpanao gazety (OJM)

Nangonin’i Niaina

Misy olana amin’izao fotoana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety eto amintsika, noho ny fitsaban’ny ministeran’ny serasera amin’ny asa tokony ho sahanin’ny holafitry ny mpanao gazety. Fantaro ary, inona no atao hoe: holafitry ny mpanao gazety (OJM) izany?

Fandaminana anatiny andrindrana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety amin’ny fanatanterahany ny asany ny holafitra. Miantoka sy manara-maso ny fanajana ny etika sy deôntôlôjian’ny asa. Miaro sady mitaky hatrany ny isian’ny fahalalahana eo amin’ny fanatanterahana ny asa, ho fitandroana ny fahalalahana maneho hevitra, sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Miaro ny tombontsoan’ny mpanao gazety, ary iarahana miasa amin’ny tompon’ny orinasa izany, ho fampivelarana sy fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety, mba hisitrahan’ny malagasy vaovao marolafy (pluralisme).

Ny OJM dia najoro ho solontenan’ny mpanao gazety eo anatrehan’ireo andrimpanjakana samihafa misy eto amin’ny firenena, na ireo sampandraharaha sy masoivoho iraisam-pirenena manana fifandraisana amin’i Madagasikara (Interlocuteur). Iantohan’ny Lalampanorenana ny code de la communication ny DUDH ny fahalalahana (liberté d’expression; d’opinion; de presse) ary manana andraikitra lehibe ho fampanajana sy fiarovana izany fahalalahana izany ny OJM. FANDAMINANA sy FANDRINDRANA NY RAHARAHA ANATINY EO AMIN’NY SAMY MPANAO GAZETY, izay mpikambana avy hatrany raha vao miditra eo amin’ny sehatry ny asa. Ny OJM dia TSY AZON’NY FAHEFANA IVELANY (Ministera, Fanjakana. Mpandraharaha…) ITSABAHANA IO FANDAMINANA NY RAFITRA IFAMPITONDRANA AO ANATINY io, FA MAMPISARA-BAZANA ny SAMY MPANAO GAZETY.

Inona no zava-misy ankehitriny ? Ny tsy fanekena ny kandidà tokana noho ny lalàna 2020-006 nikendrena HANILIHANA izay mpanao gazety manana zo hirotsaka hofidiana sy hifidy izay hisolo tena azy EKEN’NY REHETRA TSY HITSABATSABAHAN’NY MINISTERA.
Tsy mety ny commission des cartes navadika ho commission electorale. Io dia tsy CENI, Commission efa niandany io. Ny article 55 bis nouveau, dia manilika ny mpanao gazety te ho kandida, satria any amin’ny faritra izay tsy misy mpanao gazety afa tsy ny mpanao gazetim-panjakana dia mazava ho azy, fa tsy hanana ireo izay tsy kandidam-panjakana. Io kandidam-panjakana io aza efa noterena ary tsy nahafantatra akory ireo mpiray lisitra aminy, fa efa nahavita ny firotsahana izay vao nangonina sy navoaka tsikelikely ny lisitra.

Ny mpanao gazety ao amin’ny ORTM no voakasiky ny OJM fa tsy ny minisitera. Tahaka ny amin’ny privée, izay ny mpanao gazety no voakasika fa tsy ny patron de presse, na ny tompon’ny orinasan-gazety, satria ny mpanao gazety no mpikambana mivantana fa tsy ny holafitra.
Porofo izany fa mitsabaka amin’ny raharahan’ny OJM ny minisitera ankehitriny. Tsy misy olona ivelan’ny ao anatin’ny holafitra afaka mitsabaka amin’ny raharahan’ny holafitra.
Ny zava-misy amin’izao fotoana dia manaporofo, fa miditra lalina amin’ny raharahan’ny holafitra ny minisitera anaovany ny politika malotony. Mampisara-bazana ny mpanao gazety no tanjon’ny ministera amin’io.

Ny holafitra tian’ny ministera hajoro eo dia tsy holafitra apetraky ny minisitera hiaro ny asany, fa sady manapotika ny mpanao gazety no mampisaraka.

Hoy ny ao amin’ny ministera, tsy azo ovana intsony ny lalàna. Deuxième session ordinaire ny parlement izao, ka azo atao ny manao proposition d’amendements hatolotra ny antenimiera roa tonta.
Ny lalàna dia azo ovana sy amboarina araka ny procedure ahafahana manao izany rehefa hita fa tsy mety.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/asan-gazety-fantaro-ny-atao-hoe-holafitry-ny-mpanao-gazety-ojm/

Mpanao gazety manohitra fifidianana – Hanangana ilay rafitra mahaleotenan’ny mpano gazety anio

Ny Valosoa

Hanangana ilay rafitra mahaleotenaa ho an’ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara anio, ireo mpanao gazety manohitra ny fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety ataon’ny ministeran’ny serasera amboletra nefa fifidianana tsy ara-dalàna. Etsy amin’ny Cnpc Antanimena no hanao izany fivoriambe fananganana ity rafitra ity izany, ny mpanao gazety rehetra, na miankina, na tsy miankina amin’ny fanjakana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.

Fa mahakasika ilay fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) atao amboletra, nipoitra amin’izao fotoana ny nafenina, satria noteren’i Ministra Veta: Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy sy ny tale jeneralin’ny serasera Fetra Rakotondrasoava hirotsaka ny kandidà Monica Rasoloarison.

Navoakan’ireo ao amin’ny “cellule de crise” ny mpanao gazety ny feo mahakasika izany nambaran’i Monica: « Tsy misy zava-pantako izany OJM izany, ary tsy manana fotoana amin’izany aho, noterena hanao io filohan’ny OJM io aho rehefa tsy nisy ny kandidà nirotsaka tamin’izany».

Olona tsy mahafantatra ny resaka OJM ary tsy manana fotoana ny amin’izany akory ve no tendren’ny Ministera hiaro mpanao gazety? Lasa ihany ny sain’ny rehetra mahakasika ity fifidianana kasaina hatao anio ity noho izany. Ny fanafoanana an’io fifidianana io ihany noho izany no vahaolana, ary miverina mifampidinika ny rehetra voakasik’ity raharaha ity.

Tsy tokony ho zarazarain’i Ministra Veta noho ny politika malotony ny mpanao gazety!

( Rohin’ilay horonampeo)
fb.watch/8HwolfohrX/

www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-manohitra-fifidianana-hanangana-ilay-rafitra-mahaleoten...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mpanao gazety manohitra fifidianana – Hanangana ilay rafitra mahaleotenan’ny mpano gazety anio

Ny Valosoa

Hanangana ilay rafitra mahaleotenaa ho an’ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara anio, ireo mpanao gazety manohitra ny fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety ataon’ny ministeran’ny serasera amboletra nefa fifidianana tsy ara-dalàna. Etsy amin’ny Cnpc Antanimena no hanao izany fivoriambe fananganana ity rafitra ity izany, ny mpanao gazety rehetra, na miankina, na tsy miankina amin’ny fanjakana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.

Fa mahakasika ilay fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) atao amboletra, nipoitra amin’izao fotoana ny nafenina, satria noteren’i Ministra Veta: Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy sy ny tale jeneralin’ny serasera Fetra Rakotondrasoava hirotsaka ny kandidà Monica Rasoloarison.

Navoakan’ireo ao amin’ny “cellule de crise” ny mpanao gazety ny feo mahakasika izany nambaran’i Monica: « Tsy misy zava-pantako izany OJM izany, ary tsy manana fotoana amin’izany aho, noterena hanao io filohan’ny OJM io aho rehefa tsy nisy ny kandidà nirotsaka tamin’izany».

Olona tsy mahafantatra ny resaka OJM ary tsy manana fotoana ny amin’izany akory ve no tendren’ny Ministera hiaro mpanao gazety? Lasa ihany ny sain’ny rehetra mahakasika ity fifidianana kasaina hatao anio ity noho izany. Ny fanafoanana an’io fifidianana io ihany noho izany no vahaolana, ary miverina mifampidinika ny rehetra voakasik’ity raharaha ity.

Tsy tokony ho zarazarain’i Ministra Veta noho ny politika malotony ny mpanao gazety!

( Rohin’ilay horonampeo)
https://fb.watch/8HwolfohrX/

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-manohitra-fifidianana-hanangana-ilay-rafitra-mahaleotenanny-mpano-gazety-anio/

Comment on Facebook Mpanao gazety ...

Hanohitra moa zany dia ho aiza ny Fifidianana aza efa vita

NY MINISITERAN’NY SERASERA

Tena may ve ny endim-boanjo ka tsy misy tsy tsabahana?
Ny holafitra mihitsy no tsy omena fahafahana?
Izay handoatra ny am-bilaniny, ‘nareo mihitsy no hanendry?
Izany ve dia foto-kevitra sy fisainan’olon-kendry?

Hatramin’ny fifidianana avy no anaovana hafetsena,
Ka dia kandida iray, izay ihany no nekena?
Izany ve ry Mamasaosy dia mba resaka lojika,
Sa demokrasiam-poza no atao eto amintsika?

Raha izay hoe minisitera, “inona àry akia no hidirany”,
Ny amin’ny resaka holafitra sy ny zava-manahirany?
Efa fantatra mazava fa ny hangeja sy hanasazy
Ireo “mpanao gazety henjana”, izay no mahadodona azy.

Ka aleo mipetrapetraka ianareo minisitera,
F’aza tia manefitefy sy manao aferafera.
Aleo ny holafitra hijoro, hiaro ireo mpanao gazety.
Zon’ireo ny manakiana sy milaza ny tsy mety!

DADAN’i RIANA (14-10-21)
... TohinyFintinina

5 andro lasa

NY MINISITERAN’NY SERASERA

Tena may ve ny endim-boanjo ka tsy misy tsy tsabahana?
Ny holafitra mihitsy no tsy omena fahafahana?
Izay handoatra ny am-bilaniny, ‘nareo mihitsy no hanendry?
Izany ve dia foto-kevitra sy fisainan’olon-kendry?

Hatramin’ny fifidianana avy no anaovana hafetsena,
Ka dia kandida iray, izay ihany no nekena?
Izany ve ry Mamasaosy dia mba resaka lojika,
Sa demokrasiam-poza no atao eto amintsika?

Raha izay hoe minisitera, “inona àry akia no hidirany”,
Ny amin’ny resaka holafitra sy ny zava-manahirany?
Efa fantatra mazava fa ny hangeja sy hanasazy
Ireo “mpanao gazety henjana”, izay no mahadodona azy.

Ka aleo mipetrapetraka ianareo minisitera,
F’aza tia manefitefy sy manao aferafera.
Aleo ny holafitra hijoro, hiaro ireo mpanao gazety.
Zon’ireo ny manakiana sy milaza ny tsy mety!

      DADAN’i RIANA (14-10-21)

Depioten’Antsohihy sy ny namany – Midaroka ireo mpanao gazety manao ny asany

Stefa

Midaroka sy mandrahona mpanao gazety amin’izao fotoana ny depioten’Antsohihy Jao Jean, sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo namany. Nitranga izany afak’omaly tany Anahidrano distrikan’Antsohihy faritra Sofia, nandritra ny fankalazana ny 14 oktobra 1958 tany an-toerana, fety nijoroan’ny Repoblika voalohany teto Madagasikara. Voadaroka nandritra izany ny mpanao gazety Jean Damascène. Vono sy ratra niniana natao, fanalam-baraka, fanambaniana tsy nisy toa izany teo imason’ireo mpitondra fanjakana isan-tsokajiny, sy ny vahoaka no nanjo ny mpanao gazety Jean Damascène Ratiarivelo sy ny mpiaramiasa aminy iray. Volana vitsy lasa izay, efa nahazo fandrahonana ho faty tamin’olona tsy fantatra i Jean Damascène Ratiarivelo. Niantso azy io olona io. Nisy fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana, saingy nangina tsy nisy vokany hatramin’izao.

Tsy fantatra ny anton’izao fifofoana aina izao, fa mihorohoro sy mandry andriran’antsy ny namana Damascène. Tamin’ny lanonana tany Anahidrano io, tsy nisy alaharo alaharo, fa namely totohondry azy avy hatrany ny mpamilin’ny depiote iray any an-toerana. Efa novelesin’izy ireo lovia ihany koa ilay mpanao gazety naman’i Damascène, saingy tsy namaly. Giana, samy tsy nisy nahateny ireo manam-pahefana rehetra. Na izany aza, voatery nasintaka ilay mpamily sy ny namany. Nivazavaza izy ireo, fa tsy maintsy ho fatiny ilay mpanao gazety. Mbola nanambany ihany koa, fa inona no dikan’izay mpanao gazety kely karama, tsy mahavelona.

Niandry teny am-bavahady indray ilay mpamily sy ny assistant parlémentaire ary ireo namany hidaroka an’i Damascène. Voatery nantsoina ny polisy mba haka sy hiaro ny ain’ireto mpanao gazety ireto. Hatreto, miafina izy ireo, satria mitady ny fomba rehetra hanaperana ny ainy, ireo mpiara-miasa amin’ny depiote. Mendrika famaizana ny depioten’Antsohihy sy ny mpiara-miasa aminy, amin’izao herisetra sy fandrahonana ataony amin’ny mpampita vaovao izao.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/depiotenantsohihy-sy-ny-namany-midaroka-ireo-mpanao-gazety-manao-ny-a...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Depioten’Antsohihy sy ny namany – Midaroka ireo mpanao gazety manao ny asany

Stefa

Midaroka sy mandrahona mpanao gazety amin’izao fotoana ny depioten’Antsohihy Jao Jean, sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo namany. Nitranga izany afak’omaly tany Anahidrano distrikan’Antsohihy faritra Sofia, nandritra ny fankalazana ny 14 oktobra 1958 tany an-toerana, fety nijoroan’ny Repoblika voalohany teto Madagasikara. Voadaroka nandritra izany ny mpanao gazety Jean Damascène. Vono sy ratra niniana natao, fanalam-baraka, fanambaniana tsy nisy toa izany teo imason’ireo mpitondra fanjakana isan-tsokajiny, sy ny vahoaka no nanjo ny mpanao gazety Jean Damascène Ratiarivelo sy ny mpiaramiasa aminy iray. Volana vitsy lasa izay, efa nahazo fandrahonana ho faty tamin’olona tsy fantatra i Jean Damascène Ratiarivelo. Niantso azy io olona io. Nisy fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana, saingy nangina tsy nisy vokany hatramin’izao.

Tsy fantatra ny anton’izao fifofoana aina izao, fa mihorohoro sy mandry andriran’antsy ny namana Damascène. Tamin’ny lanonana tany Anahidrano io, tsy nisy alaharo alaharo, fa namely totohondry azy avy hatrany ny mpamilin’ny depiote iray any an-toerana. Efa novelesin’izy ireo lovia ihany koa ilay mpanao gazety naman’i Damascène, saingy tsy namaly. Giana, samy tsy nisy nahateny ireo manam-pahefana rehetra. Na izany aza, voatery nasintaka ilay mpamily sy ny namany. Nivazavaza izy ireo, fa tsy maintsy ho fatiny ilay mpanao gazety. Mbola nanambany ihany koa, fa inona no dikan’izay mpanao gazety kely karama, tsy mahavelona.

Niandry teny am-bavahady indray ilay mpamily sy ny assistant parlémentaire ary ireo namany hidaroka an’i Damascène. Voatery nantsoina ny polisy mba haka sy hiaro ny ain’ireto mpanao gazety ireto. Hatreto, miafina izy ireo, satria mitady ny fomba rehetra hanaperana ny ainy, ireo mpiara-miasa amin’ny depiote. Mendrika famaizana ny depioten’Antsohihy sy ny mpiara-miasa aminy, amin’izao herisetra sy fandrahonana ataony amin’ny mpampita vaovao izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/depiotenantsohihy-sy-ny-namany-midaroka-ireo-mpanao-gazety-manao-ny-asany/

Mpanao gazety ho ao amin’ny CENI – Marc Antoine ao amin’ny Groupe Matv no voafidy

Isambilo

Voafidy omaly ny solontenan’ny mpanao gazety ho ao anivon’ny CENI, na ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana. Marc Antoine Klimchand mpanao gazety ao amin’ny Groupe Matv : mpanao gazetin’ny Malaza Madagascar sy fahitalavitra Matv izy.

Nanatanteraka izany fifidianana izany omaly, ireo mpikambana ao amin’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) amperin’asa, tarihan’i Gérard Rakotonirina araka ny taratasy nalefan’ny CENI tamin’izy ireo. Araka ny vokatry ny fifidianana nataon’ny ny mpikambana miisa 12 ao anatin’ny Biraon’ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara (OJM) amperinasa, rehefa avy nijery sy nihaino azy telo (03) mirahalahy dia:
Vato enina (06) no azon’i Marc Antoine KLIMCHAND.
Vato dimy (05) no azon’i HERINIRINA LALAO RAZAFIMAHEFA.
Vato iray (01) no azon’i Jean Luc RAHAGA.

Marihina fa miisa 15 ny mpikambana saingy, ny Mpitam-bola dia efa tsy afaka manantotosa ny asa intsony noho ny aretina nahao azy, ny Mpanolontsaina ao Antsiranana dia tsy mipetraka sy tsy miasa intsony eto Madagasikara, ny Mpanolontsaina ao Toamasina dia tsy namaly ny antso natao azy nandritra ity fifidianana ny solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI.

Araka izany dia natolotra ny CENI ny anaran’i Marc Antoine KLIMCHAND ho solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI hoy ny fanambarana nataon’ny OJM amin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny Miary RASOLOFOARIJAONA.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-ho-ao-aminny-ceni-marc-antoine-ao-aminny-groupe-matv-no...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mpanao gazety ho ao amin’ny CENI – Marc Antoine ao amin’ny Groupe Matv no voafidy

Isambilo

Voafidy omaly ny solontenan’ny mpanao gazety ho ao anivon’ny CENI, na ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana. Marc Antoine Klimchand mpanao gazety ao amin’ny Groupe Matv : mpanao gazetin’ny Malaza Madagascar sy fahitalavitra Matv izy.

Nanatanteraka izany fifidianana izany omaly, ireo mpikambana ao amin’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) amperin’asa, tarihan’i Gérard Rakotonirina araka ny taratasy nalefan’ny CENI tamin’izy ireo. Araka ny vokatry ny fifidianana nataon’ny ny mpikambana miisa 12 ao anatin’ny Biraon’ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara (OJM) amperinasa, rehefa avy nijery sy nihaino azy telo (03) mirahalahy dia:
Vato enina (06) no azon’i Marc Antoine KLIMCHAND.
Vato dimy (05) no azon’i HERINIRINA LALAO RAZAFIMAHEFA.
Vato iray (01) no azon’i Jean Luc RAHAGA.

Marihina fa miisa 15 ny mpikambana saingy, ny Mpitam-bola dia efa tsy afaka manantotosa ny asa intsony noho ny aretina nahao azy, ny Mpanolontsaina ao Antsiranana dia tsy mipetraka sy tsy miasa intsony eto Madagasikara, ny Mpanolontsaina ao Toamasina dia tsy namaly ny antso natao azy nandritra ity fifidianana ny solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI.

Araka izany dia natolotra ny CENI ny anaran’i Marc Antoine KLIMCHAND ho solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI hoy ny fanambarana nataon’ny OJM amin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny Miary RASOLOFOARIJAONA.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-ho-ao-aminny-ceni-marc-antoine-ao-aminny-groupe-matv-no-voafidy/

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe – Tsy miala ireo mpanolotsaina folo mianadahy

Niaina

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina, tsy miala amin’ny toerany, fa mijanona ho mpanolotsainan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ihany izy 10 miandahy notorian’ny ben’ny tanànan’Antananarivo fa hoesorina. Io no vokatry ny didy tetsy amin’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana Anosy omaly.

Nanambara ireo mpanolotsainan’ny tanàna tao aorian’izany, fa fandresena ho an’ny fahamarinana izany, satria nolavin’ny fitsaràna avokoa ireo fitoriana rehetra tao, izay nataon’ny Sefo Fokontany sy ny ben’ny tanàna. Mijanona ho mpanolotsainan’ny tanàna avokoa arak’izany ireo olom-boafidy 10 mianadahy.

Ankoatr’izany, nolavin’ny fitsarana koa ny fitoriana nataon-dRamatoa Clémence Raharinirina hanesorana ny Ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina. Naharesy ireo mpanolotsaina teo anatrehan’ny Ben’ny tanàna sy ny Prefektiora. Me Willy Razafinjatovo na Olala sy Me Eloi Ratefimahefamijoro, ary mpisolo vava mianadahy nanampy azy ireo, no nisahana ny fiarovana an’ireo mpanolotsaina.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/resy-ny-benny-tanana-vazahabe-tsy-miala-ireo-mpanolotsaina-folo-miana...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe – Tsy miala ireo mpanolotsaina folo mianadahy

Niaina

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina, tsy miala amin’ny toerany, fa mijanona ho mpanolotsainan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ihany izy 10 miandahy notorian’ny ben’ny tanànan’Antananarivo fa hoesorina. Io no vokatry ny didy tetsy amin’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana Anosy omaly.

Nanambara ireo mpanolotsainan’ny tanàna tao aorian’izany, fa fandresena ho an’ny fahamarinana izany, satria nolavin’ny fitsaràna avokoa ireo fitoriana rehetra tao, izay nataon’ny Sefo Fokontany sy ny ben’ny tanàna. Mijanona ho mpanolotsainan’ny tanàna avokoa arak’izany ireo olom-boafidy 10 mianadahy.

Ankoatr’izany, nolavin’ny fitsarana koa ny fitoriana nataon-dRamatoa Clémence Raharinirina hanesorana ny Ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina. Naharesy ireo mpanolotsaina teo anatrehan’ny Ben’ny tanàna sy ny Prefektiora. Me Willy Razafinjatovo na Olala sy Me Eloi Ratefimahefamijoro, ary mpisolo vava mianadahy nanampy azy ireo, no nisahana ny fiarovana an’ireo mpanolotsaina.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/resy-ny-benny-tanana-vazahabe-tsy-miala-ireo-mpanolotsaina-folo-mianadahy/

Vokatry ny teniteny foanan’ny Praiministra – Mafana ny fitokonan’ny mpianatra eny Ankatso

Niaina

Nandritra ny fitokanana trano fanampiny, ho fitaizana zaza kambotin’ny zandarimariam-pirenena tany Arivonimamo faritra Itasy, afak’omaly, nanambara ny Praiministra Ntsay Christian, fa tsy voatery hamoaka vola ho an’ireo rehetra izay manao fitakiana ny fitondrana, be loatra hoy izy ny fanodinkodinam-bola nisy teto. Nahatsiaro ho tohina tamin’izany fanambaran’ny Praiministra izany ny mpianatra eny amin’ny Anjerimananontolo eny Ankatso, nisy ny fitokonana nahery vaika fanakanan-dalana nataon’izy ireo omaly.

Mbola be vava ihany koa ny lehiben’ny governemanta nanambara fa manam-bola ny fanjakana, fa tsy araka ny voalaza hoe tsy misy vola. Raha manam-bola tokoa ary ny fitondrana, haloavy daholo ary ny volan’olona tsy voaloa: ny an’ireo mpandraharahan’ny Oniversite, ny mpiasan’ny CNRO Nosy-Be, ny volan’ireo orinasa mpanao lalana madinidika, ny mpiasan’ny Secren any Antsiranana, ny karaman’ireo ao amin’ny CNEMD,…

www.gvalosoa.net/2021/10/16/vokatry-ny-teniteny-foananny-praiministra-mafana-ny-fitokonanny-mpian...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vokatry ny teniteny foanan’ny Praiministra – Mafana ny fitokonan’ny mpianatra eny Ankatso

Niaina

Nandritra ny fitokanana trano fanampiny, ho fitaizana zaza kambotin’ny zandarimariam-pirenena tany Arivonimamo faritra Itasy, afak’omaly, nanambara ny Praiministra Ntsay Christian, fa tsy voatery hamoaka vola ho an’ireo rehetra izay manao fitakiana ny fitondrana, be loatra hoy izy ny fanodinkodinam-bola nisy teto. Nahatsiaro ho tohina tamin’izany fanambaran’ny Praiministra izany ny mpianatra eny amin’ny Anjerimananontolo eny Ankatso, nisy ny fitokonana nahery vaika fanakanan-dalana nataon’izy ireo omaly.

Mbola be vava ihany koa ny lehiben’ny governemanta nanambara fa manam-bola ny fanjakana, fa tsy araka ny voalaza hoe tsy misy vola. Raha manam-bola tokoa ary ny fitondrana, haloavy daholo ary ny volan’olona tsy voaloa: ny an’ireo mpandraharahan’ny Oniversite, ny mpiasan’ny CNRO Nosy-Be, ny volan’ireo orinasa mpanao lalana madinidika, ny mpiasan’ny Secren any Antsiranana, ny karaman’ireo ao amin’ny CNEMD,…

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/vokatry-ny-teniteny-foananny-praiministra-mafana-ny-fitokonanny-mpianatra-eny-ankatso/

Tsingerin-taona faha-63 ny Repoblika ny 14 oktobra 1958 – Mbola voahosihosy ny sata Repoblikana eto Madagasikara

Ny Valosoa

Feno 63 taona tamin’ny alakamisy 14 Oktobra teo ny nijoroan’ny Repoblika voalohany. Mifandray amin’ ny tantaran’izao tontolo izao ny tantaran’ny firenentsika, satria isika dia zanatany frantsay ary nanampy an-dry zareo frantsay tamin’ny ady lehibe roa (1914-1918) sy (1939-1945).

Nony vita ny ady lehibe faharoa(1939-1945 ) dia nifanaraka ireo firenen-dehibe , ka nanangana ny Firenena Mikambana (ONU) , ny tanjona dia ny isian’ny filaminana sy ny fandriampahalemana amin’izay , satria niteraka famoizana aina be dia be sy faharavana ara-toekarena ny ady. Fa ankoatr’izay dia mitsinjo ny fiainan’ny rehetra ny Firenena Mikambana , izay no antony nampijoroana ireo sampana samihafa toy ny : “ Unicef, Unesco, Oms, Bit, Fnuap, Pnud, Pam, sns… ), fa ambonin’ireo , nisy ny fifanarahana teo amin’ireo firenen-dehibe nanangana ny Firenena Mikambana, ka izay fifanarahana izay dia niompana tamin’ny fanomezana ny fahaleovantena ho an’ireo firenena voazanaka. Nahatsapa avy hatrany izany ireo tia tanindrazana malagasy nonina tany Frantsa, ka tsy niandry ela fa nanangana avy hatrany ny MDRM na Mouvement Democratique pour la Renovation Malgache, ny tanjon’ny MDRM dia ny hitaky amimpilaminana ny fahaleovantena, saingy nandamoka izany satria ny kajin’ny frantsay dia ny famotsorana ny zanatany afaka 15 taona, kendrena ho tamin’ny 1960.

Ny volana Septambra 1958 dia nampanao fitsapan-kevibahoaka tany amin’ireo zanatany frantsay taty amin’ny kaontinanta Afrikana ny fitondrana frantsay, fanontaniana mitovy no novaliana tamin’ny ‘’ eny’’ na ‘’tsia ‘’, izay manao hoe : ‘’ Ekenao ve ny Repoblika anatin’ny Firaisambe frantay ?’’ Ny 28 Setambra 1958 no natao ny fitsapankevi-bahoaka ho antsika malagasy ka nandresy ny ‘’eny’’, dia nambara ho rentany ho rendanitra tao amin’ny ‘’Amphithéâtre ‘’ ny Lycée Galieni Andohalo, ny fijoroan’ny Repoblika malagasy ny 14 Oktobra 1958 , teo amin’ny Kianjan’Andohalo no naorina ny tsangambaton’ny Repoblika.
Ny dikan’ny hoe fitondrana repoblikana dia fitondrana tsy entin’ny mpanjaka, fa fitondrana entin’ny olomboafidy, nyrepoblika dia manana lalampanorenana, hirampirenena, sainampirenena, teny filamatra ary fitombokasem-panjakana.

Efa repoblika fahaefatra isika izao, ny hirampirenentsika hatramin’ny repoblika voalohany dia: ‘’ Ry tanindrazanay malala o ‘’, ny sainampirenena koa dia tsy niova fa ‘’Fotsy, Mena, Maintso ‘’ hatrany, ny fomba fiantsoana sy ny teny filamatra dia niova hatrany,’’ Repoblika Malagasy’’ ny voalohany ‘’Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosona’’ no teny filamatra,’’ Repoblika Demokratika Malagasy ‘’ ny repoblika faharoa ary ‘’Tanindrazana ,Tolompiavotana, Fahafahana’’ no teny filamatra , nanomboka tamin’ny repoblika fahatelo ka hatramin’izao fahaefatra izao dia ‘’Repoblikan’i Madagasikara ‘’ no fiantsoana ny repoblika saingy ny teny filamatra no miova lava, ‘’ Tanindrazana, Fahamarinana, Fahafahana ‘’ aloha, nikitika lalampanorenana ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny 1998 dia niverina tamin’ny teny filamatra tamin’ny Repoblika voalohany indray’’ Tanindrazana, Fahafahana ,Fandrosoana ‘’, tsikaritra fa tao anatin’ny teny filamatra foana ny fahafahana nandritra ny repoblika telo voalohany, fa nony tonga ny repoblika fahaefatra dia notsoahina tao ilay fahafahana, izay izany no mahatonga ny fanampenam-bava ny mpanao gazety ahazo vahana ary nosoloina ny hoe ‘’fitiavana’’ ilay fahafahana, ny mampiomehy dia toa tsy ilay fitiavana avy amin’Andriamanitra no ampanjakaina eto amin’ny firenena f’ilay fitiavana fahita any amin’ny ‘’boite de nuit’’, tsy mahagaga izany satria mpikosoka kapila sy mpampandihy ny filoha.

Fa ny tena fotokevi-dehibe ijoroan’ny fitondrana repoblikana dia ny fifidianana manaraka ny fomba demokratika, isika rehetra dia samy mahatsapa fa ny fifidianana rehetra taorian’ny taona 2018 dia fifidianana feno hosoka, mazava ny fanambarana nataon’Andriamatoa Rakotonarivo Thierry mikasika ny fisian’ny ‘’doublons’’ an-tapitrisa, ny lisi-pifidianana tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana Depiote volana Mey 2019 sy Ben’ny tanàna ary Mpanolotsainan’ny tanàna tamin’ny faran’ny taona 2019. Ary amin’ny manaraka eo indray vao miha ho loza satria na ny ‘’Ceni ‘’na ny ‘’ Hcc’’, indrindra fa ny minisitry ny atitany dia samy olon-dRajoelina hiringiriny avokoa.

Raha ny tokony ho izy tokony handroso mankany amin’ny tsaratsara kokoa isika rehefa miova repoblika , saingy indrisy fa toa vao mainka miha-ratsy sahala amin’ny amboa nosasana, satria ilay fifidianana fototry ny maha-Repoblika ny Repoblika no feno hosoka , ny mpitondra rahateo tsy vonon-kanova satria ny hosoka no nahazoany fahefana.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/tsingerin-taona-faha-63-ny-repoblika-ny-14-oktobra-1958-mbola-voahosi...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsingerin-taona faha-63 ny Repoblika ny 14 oktobra 1958 – Mbola voahosihosy ny sata Repoblikana eto Madagasikara

Ny Valosoa

Feno 63 taona tamin’ny alakamisy 14 Oktobra teo ny nijoroan’ny Repoblika voalohany. Mifandray amin’ ny tantaran’izao tontolo izao ny tantaran’ny firenentsika, satria isika dia zanatany frantsay ary nanampy an-dry zareo frantsay tamin’ny ady lehibe roa (1914-1918) sy (1939-1945).

Nony vita ny ady lehibe faharoa(1939-1945 ) dia nifanaraka ireo firenen-dehibe , ka nanangana ny Firenena Mikambana (ONU) , ny tanjona dia ny isian’ny filaminana sy ny fandriampahalemana amin’izay , satria niteraka famoizana aina be dia be sy faharavana ara-toekarena ny ady. Fa ankoatr’izay dia mitsinjo ny fiainan’ny rehetra ny Firenena Mikambana , izay no antony nampijoroana ireo sampana samihafa toy ny : “ Unicef, Unesco, Oms, Bit, Fnuap, Pnud, Pam, sns… ), fa ambonin’ireo , nisy ny fifanarahana teo amin’ireo firenen-dehibe nanangana ny Firenena Mikambana, ka izay fifanarahana izay dia niompana tamin’ny fanomezana ny fahaleovantena ho an’ireo firenena voazanaka. Nahatsapa avy hatrany izany ireo tia tanindrazana malagasy nonina tany Frantsa, ka tsy niandry ela fa nanangana avy hatrany ny MDRM na Mouvement Democratique pour la Renovation Malgache, ny tanjon’ny MDRM dia ny hitaky amimpilaminana ny fahaleovantena, saingy nandamoka izany satria ny kajin’ny frantsay dia ny famotsorana ny zanatany afaka 15 taona, kendrena ho tamin’ny 1960.

Ny volana Septambra 1958 dia nampanao fitsapan-kevibahoaka tany amin’ireo zanatany frantsay taty amin’ny kaontinanta Afrikana ny fitondrana frantsay, fanontaniana mitovy no novaliana tamin’ny ‘’ eny’’ na ‘’tsia ‘’, izay manao hoe : ‘’ Ekenao ve ny Repoblika anatin’ny Firaisambe frantay ?’’ Ny 28 Setambra 1958 no natao ny fitsapankevi-bahoaka ho antsika malagasy ka nandresy ny ‘’eny’’, dia nambara ho rentany ho rendanitra tao amin’ny ‘’Amphithéâtre ‘’ ny Lycée Galieni Andohalo, ny fijoroan’ny Repoblika malagasy ny 14 Oktobra 1958 , teo amin’ny Kianjan’Andohalo no naorina ny tsangambaton’ny Repoblika.
Ny dikan’ny hoe fitondrana repoblikana dia fitondrana tsy entin’ny mpanjaka, fa fitondrana entin’ny olomboafidy, nyrepoblika dia manana lalampanorenana, hirampirenena, sainampirenena, teny filamatra ary fitombokasem-panjakana.

Efa repoblika fahaefatra isika izao, ny hirampirenentsika hatramin’ny repoblika voalohany dia: ‘’ Ry tanindrazanay malala o ‘’, ny sainampirenena koa dia tsy niova fa ‘’Fotsy, Mena, Maintso ‘’ hatrany, ny fomba fiantsoana sy ny teny filamatra dia niova hatrany,’’ Repoblika Malagasy’’ ny voalohany ‘’Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosona’’ no teny filamatra,’’ Repoblika Demokratika Malagasy ‘’ ny repoblika faharoa ary ‘’Tanindrazana ,Tolompiavotana, Fahafahana’’ no teny filamatra , nanomboka tamin’ny repoblika fahatelo ka hatramin’izao fahaefatra izao dia ‘’Repoblikan’i Madagasikara ‘’ no fiantsoana ny repoblika saingy ny teny filamatra no miova lava, ‘’ Tanindrazana, Fahamarinana, Fahafahana ‘’ aloha, nikitika lalampanorenana ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny 1998 dia niverina tamin’ny teny filamatra tamin’ny Repoblika voalohany indray’’ Tanindrazana, Fahafahana ,Fandrosoana ‘’, tsikaritra fa tao anatin’ny teny filamatra foana ny fahafahana nandritra ny repoblika telo voalohany, fa nony tonga ny repoblika fahaefatra dia notsoahina tao ilay fahafahana, izay izany no mahatonga ny fanampenam-bava ny mpanao gazety ahazo vahana ary nosoloina ny hoe ‘’fitiavana’’ ilay fahafahana, ny mampiomehy dia toa tsy ilay fitiavana avy amin’Andriamanitra no ampanjakaina eto amin’ny firenena f’ilay fitiavana fahita any amin’ny ‘’boite de nuit’’, tsy mahagaga izany satria mpikosoka kapila sy mpampandihy ny filoha.

Fa ny tena fotokevi-dehibe ijoroan’ny fitondrana repoblikana dia ny fifidianana manaraka ny fomba demokratika, isika rehetra dia samy mahatsapa fa ny fifidianana rehetra taorian’ny taona 2018 dia fifidianana feno hosoka, mazava ny fanambarana nataon’Andriamatoa Rakotonarivo Thierry mikasika ny fisian’ny ‘’doublons’’ an-tapitrisa, ny lisi-pifidianana tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana Depiote volana Mey 2019 sy Ben’ny tanàna ary Mpanolotsainan’ny tanàna tamin’ny faran’ny taona 2019. Ary amin’ny manaraka eo indray vao miha ho loza satria na ny ‘’Ceni ‘’na ny ‘’ Hcc’’, indrindra fa ny minisitry ny atitany dia samy olon-dRajoelina hiringiriny avokoa.

Raha ny tokony ho izy tokony handroso mankany amin’ny tsaratsara kokoa isika rehefa miova repoblika , saingy indrisy fa toa vao mainka miha-ratsy sahala amin’ny amboa nosasana, satria ilay fifidianana fototry ny maha-Repoblika ny Repoblika no feno hosoka , ny mpitondra rahateo tsy vonon-kanova satria ny hosoka no nahazoany fahefana.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/tsingerin-taona-faha-63-ny-repoblika-ny-14-oktobra-1958-mbola-voahosihosy-ny-sata-repoblikana-eto-madagasikara/

EDITO 16 oktobra – Sakafo hanin’ny Malagasy – Mbola lavitry ny fahatomombanana ara-dalàna

Sôh’son

Ny zava-misy eto amin’ny firenena dia maneho mazava ny olan’ny vahoaka malagasy eo amin’ny lafiny sakafo. Olom-bitsy ihany no tsy tafiditra ao anatin’izany eto amin’ity firenena ity, noho ny figalabonany amin’ny vola miditra aminy sy ny harena azony eo am-pelatanana, fa amin’ny ankapobeny, ny ankamaroan’ny malagasy dia manana olana amin’izany avokoa. Tranga lehibe miharihary ny fisian’ny kere any atsimo, ary na dia eo aza ny ezaka amin’ny fanampiana samihafa ho azy ireo na avy amin’ny fitondrana na ivelan’izany, dia mbola tsy mahasehaka ny fahalavorarian’ny sakafo hohanin’izy ireo. Voalaza mihitsy aza, fa misy ireo mponina tsy mbola nisitraka ny fanampiana any an-toerana kanefa ao anatin’ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa. Tsy any amin’ny faritra atsimo ihany anefa no isian’izay tsy fanjarian-tsakafo izay, fa saika ahitana izany ny faritra maro manerana ny Nosy.

Olana eo amin’ny fanjifana sakafo noho ny fahafaha-mividy ambany, ny tsy fanjarian’ny sakafo ara-kalitao, ary eo ny tsy fahampiana amin’ny habetsahana. Saika manao izay ivelomany fotsiny isan’andro ny vahoaka, fa ny fikajiana ny kalitao sy ny habetsahan’ny sakafo hohanina mandeha an-jambany fotsiny sy manao izay hahavitavita ho azy amin’izao. Iaraha-mahita tsara izany amin’ireo mpiasa madinika marobe, hatrany amin’ireo orinasa maro ny fanaovana an-tsirambina ny sakafo maraina, izay vitaina amin’ny mofo kely iray sy kafe dia lasa miasa. Mazava loatra, fa misy fiantraikany amin’ny hery sy tanjaka enti-miasa izany ary mipàka any amin’ny vokatra azo.

Eo ihany koa ireo mpianatra, ohatra, izay misy tena antsirambina, mba tsy ilazana hoe tsizarizary ny sakafo maraina. Miankina amin’izany anefa ny fiatrehana ny fianarana, ny fahazotoana ara-batana na ara-tsaina. Misy fiantraikany hatrany amin’ny ara-pahasalamana izany. Karazany vahaolana maimaika ihany ny an’ny fitondrana raha nidehaka fa manome sakafo ireo mpianatra, fa ankoatra ny any an-dakilasy sy ivelan’ny fotoam-pianarana dia ahoana? Iaraha-mahalala ny fiainam-bahoaka amin’izao fotoana izao izay gejain’ny fahasahiranana sy fahantrana lalina.

Marefo ara-tsakafo ny vahoaka Malagasy amin’ny ankapobeny, ary tafiditra anisan’ny firenena marefo koa izy amin’izao fotoana izao. Marefo amin’ny lafiny maro. Tsy mbola ato anatin’izao fotoam-piasan’ny fitondrana izao, no hahatafarina ity olana manjo ny Malagasy ara-tsakafo ity. Tsy vitan’ny entana afarana avy any ivelany entina sambo roapolo izany, no sady tsy vahaolana maharitra. Ny manahirana ho an’ny mpandinika, dia atao fitaovana politika hanampena-maso ny vahoaka ny fanaovana fizarana vatsy na sakafo amin’ny fotoana samihafa azo araraotina, na indrindra amin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra izay manomboka angalarana fiaingàna sahady tato ho ato.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/edito-16-oktobra-sakafo-haninny-malagasy-mbola-lavitry-ny-fahatomomba...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

EDITO 16 oktobra – Sakafo hanin’ny Malagasy – Mbola lavitry ny fahatomombanana ara-dalàna

Sôh’son

Ny zava-misy eto amin’ny firenena dia maneho mazava ny olan’ny vahoaka malagasy eo amin’ny lafiny sakafo. Olom-bitsy ihany no tsy tafiditra ao anatin’izany eto amin’ity firenena ity, noho ny figalabonany amin’ny vola miditra aminy sy ny harena azony eo am-pelatanana, fa amin’ny ankapobeny, ny ankamaroan’ny malagasy dia manana olana amin’izany avokoa. Tranga lehibe miharihary ny fisian’ny kere any atsimo, ary na dia eo aza ny ezaka amin’ny fanampiana samihafa ho azy ireo na avy amin’ny fitondrana na ivelan’izany, dia mbola tsy mahasehaka ny fahalavorarian’ny sakafo hohanin’izy ireo. Voalaza mihitsy aza, fa misy ireo mponina tsy mbola nisitraka ny fanampiana any an-toerana kanefa ao anatin’ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa. Tsy any amin’ny faritra atsimo ihany anefa no isian’izay tsy fanjarian-tsakafo izay, fa saika ahitana izany ny faritra maro manerana ny Nosy.

Olana eo amin’ny fanjifana sakafo noho ny fahafaha-mividy ambany, ny tsy fanjarian’ny sakafo ara-kalitao, ary eo ny tsy fahampiana amin’ny habetsahana. Saika manao izay ivelomany fotsiny isan’andro ny vahoaka, fa ny fikajiana ny kalitao sy ny habetsahan’ny sakafo hohanina mandeha an-jambany fotsiny sy manao izay hahavitavita ho azy amin’izao. Iaraha-mahita tsara izany amin’ireo mpiasa madinika marobe, hatrany amin’ireo orinasa maro ny fanaovana an-tsirambina ny sakafo maraina, izay vitaina amin’ny mofo kely iray sy kafe dia lasa miasa. Mazava loatra, fa misy fiantraikany amin’ny hery sy tanjaka enti-miasa izany ary mipàka any amin’ny vokatra azo.

Eo ihany koa ireo mpianatra, ohatra, izay misy tena antsirambina, mba tsy ilazana hoe tsizarizary ny sakafo maraina. Miankina amin’izany anefa ny fiatrehana ny fianarana, ny fahazotoana ara-batana na ara-tsaina. Misy fiantraikany hatrany amin’ny ara-pahasalamana izany. Karazany vahaolana maimaika ihany ny an’ny fitondrana raha nidehaka fa manome sakafo ireo mpianatra, fa ankoatra ny any an-dakilasy sy ivelan’ny fotoam-pianarana dia ahoana? Iaraha-mahalala ny fiainam-bahoaka amin’izao fotoana izao izay gejain’ny fahasahiranana sy fahantrana lalina.

Marefo ara-tsakafo ny vahoaka Malagasy amin’ny ankapobeny, ary tafiditra anisan’ny firenena marefo koa izy amin’izao fotoana izao. Marefo amin’ny lafiny maro. Tsy mbola ato anatin’izao fotoam-piasan’ny fitondrana izao, no hahatafarina ity olana manjo ny Malagasy ara-tsakafo ity. Tsy vitan’ny entana afarana avy any ivelany entina sambo roapolo izany, no sady tsy vahaolana maharitra. Ny manahirana ho an’ny mpandinika, dia atao fitaovana politika hanampena-maso ny vahoaka ny fanaovana fizarana vatsy na sakafo amin’ny fotoana samihafa azo araraotina, na indrindra amin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra izay manomboka angalarana fiaingàna sahady tato ho ato.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/edito-16-oktobra-sakafo-haninny-malagasy-mbola-lavitry-ny-fahatomombanana-ara-dalana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 16 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 16 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fiantsoana. ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Fiantsoana.
Load more