15 C
Antananarivo
Wed 23 Jun 2021 18:34
Home Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
15 ° C
15 °
15 °
58 %
5.7kmh
20 %
Wed
15 °
Thu
20 °
Fri
19 °
Sat
21 °
Sun
22 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

HO ELA VELONA ANIE NY FISEHOSEHOANA !

Manao izay hisehoany hatrany ireo mpitondra any aminay.
Ny fidedahana no be fa maivana ny ankoatr’izay.
Ny mombamomba ny vahoaka, kojakoja tena ilaina,
Ireny indray no gisitra aminy ka dia mahalasa saina!

E jereo ny colisee ka dia lazao tsy mihambahamba,
Inona no voka-tsarany mba ho anay izay rovi-damba?
Moa ‘zahay ve nihanafana sa nitombo ny nohanina?
Mba valio malakilaky f’aza modimody fanina!

Fanamboarana kianja, volabe no lany tao.
Ilaina izany saingy angamba tsy amin’ny andro toy izao.
Fa raha mandresy i Barea kanefa ny vahoaka noana,
Dia ambara tsotr’izao f’izany ilay hoe zava-poana!

Raha tokanana ny lalana any ivelan’ny tanàna,
Nefa ny eto an-drenivohitra, ratsy sy efa igagàna,
Dia aleo atao mahitsy sy tenenina mivantana
Fa lavitra anareo mpitondra ny fahaizana mitantana!

Manao izay hisehoany hatrany ny mpitondra any aminay.
Raha jerena ety ivelany, sady kinga no mahay.
Kinanjo nony injay hatonina, mahakivikivy saina,
Fa dia indro toy ny fasana mitahiry taola-maina!

Vidin’entana, misonga, toa tsy misy fiafaràny.
Menaka no iray alina, mbola tsisy toy izany!
Saingy toa mangina fotsiny iretsy manam-pahefana.
Moa avela hanao izay tiany ny sinoa sy ny karana?

Raharaha bonbon sucette sy ecran plat, indrisy,
Fa miriaria ny deba, arakaraka, tsy misy!
Angamba ho afaka madio ireo mpibizina rehetra.
Tena izao ilay paiso an-kady, izay mandalo dia miletra!

IRINA HO TAFITA (22-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/22/ho-ela-velona-anie-ny-fisehosehoana/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

HO ELA VELONA ANIE NY FISEHOSEHOANA !

Manao izay hisehoany hatrany ireo mpitondra any aminay.
Ny fidedahana no be fa maivana ny ankoatr’izay.
Ny mombamomba ny vahoaka, kojakoja tena ilaina,
Ireny indray no gisitra aminy ka dia mahalasa saina!

E jereo ny colisee ka dia lazao tsy mihambahamba,
Inona no voka-tsarany mba ho anay izay rovi-damba?
Moa ‘zahay ve nihanafana sa nitombo ny nohanina?
Mba valio malakilaky f’aza modimody fanina!

Fanamboarana kianja, volabe no lany tao.
Ilaina izany saingy angamba tsy amin’ny andro toy izao.
Fa raha mandresy i Barea kanefa ny vahoaka noana,
Dia ambara tsotr’izao f’izany ilay hoe zava-poana!

Raha tokanana ny lalana any ivelan’ny tanàna,
Nefa ny eto an-drenivohitra, ratsy sy efa igagàna,
Dia aleo atao mahitsy sy tenenina mivantana
Fa lavitra anareo mpitondra ny fahaizana mitantana!

Manao izay hisehoany hatrany ny mpitondra any aminay.
Raha jerena ety ivelany, sady kinga no mahay.
Kinanjo nony injay hatonina, mahakivikivy saina,
Fa dia indro toy ny fasana mitahiry taola-maina!

Vidin’entana, misonga, toa tsy misy fiafaràny.
Menaka no iray alina, mbola tsisy toy izany!
Saingy toa mangina fotsiny iretsy manam-pahefana.
Moa avela hanao izay tiany ny sinoa sy ny karana?

Raharaha bonbon sucette sy ecran plat, indrisy,
Fa miriaria ny deba, arakaraka, tsy misy!
Angamba ho afaka madio ireo mpibizina rehetra.
Tena izao ilay paiso an-kady, izay mandalo dia miletra!

     IRINA HO TAFITA (22-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/ho-ela-velona-anie-ny-fisehosehoana/

NIPORITSAKA INDRAY

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Fa harato manahoana no ampiasain’ny fanjakana?
Ireo noheverina ho vaventy, mpanao bizina voretra,
Ireny indray no tafavoaka ka dia gaga ny rehetra!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
(Iretsy mpiandry sisintany ve no tena hoe sanàna?)
Sa mahery be ny tsindry sy ny baiko tany ho any,
Ka manaiky tsy an-tsafidy ry zalahy ety ambany?

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Tena izany no midika f’efa lo ny fitsarana.
Be ny zava-tsy mazava sady mampiahiahy.
Toa tsy ho an’ireo akaman’ny mpitondra ny ao Tsiafahy!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Toa manodinkodin-dresaka iretsy manampahefana.
Ny mpibizina malaza, tena tsy voatohintohina,
Saingy misy ny olo-marina izay hazaina sy karohina!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana
Moa ‘ty Madagasikara mbola tany tan-dalàna?
Any Andafy no miliba sy manao ny sitrapony,
Ireo akama sy havankavan-dry zareo mpitondra ambony!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Saingy indrisy, iretsy pirina, mbola any am-pigadrana!
Moa hitsefotra tanteraka ilay aferam-bolamena?
Angaha dia efa lany henatra ny mpitondra firenena?

TSIMIMALO (22-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/22/niporitsaka-indray/
... TohinyFintinina

24 ora lasa

NIPORITSAKA INDRAY

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Fa harato manahoana no ampiasain’ny fanjakana?
Ireo noheverina ho vaventy, mpanao bizina voretra,
Ireny indray no tafavoaka ka dia gaga ny rehetra!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
(Iretsy mpiandry sisintany ve no tena hoe sanàna?)
Sa mahery be ny tsindry sy ny baiko tany ho any,
Ka manaiky tsy an-tsafidy ry zalahy ety ambany?

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Tena izany no midika f’efa lo ny fitsarana.
Be ny zava-tsy mazava sady mampiahiahy.
Toa tsy ho an’ireo akaman’ny mpitondra ny ao Tsiafahy!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Toa manodinkodin-dresaka iretsy manampahefana.
Ny mpibizina malaza, tena tsy voatohintohina,
Saingy misy ny olo-marina izay hazaina sy karohina!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana
Moa ‘ty Madagasikara mbola tany tan-dalàna?
Any Andafy no miliba sy manao ny sitrapony,
Ireo akama sy havankavan-dry zareo mpitondra ambony!

Niporitsaka indray ny trondro ngeza fa tsy tana.
Saingy indrisy, iretsy pirina, mbola any am-pigadrana!
Moa hitsefotra tanteraka ilay aferam-bolamena?
Angaha dia efa lany henatra ny mpitondra firenena?

     TSIMIMALO (22-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/niporitsaka-indray/

Comment on Facebook NIPORITSAKA INDRAY ...

Ka amkamany kosa nge reo e!!! De avotana e!

Trondro be fa Tsy Tana également Izy Rehetra mba nantenaina ho Andry nefa Dragons

Naporitsaka ny tena marina.

Zay ilay izy e!

Ngeza loatra ny mason'arato Dia niporitsaka ny trondro vaventy eh

tsy manjary.

Fa ahoana marina???

Marary @ aretin'olona 🤣🤣🤣

View more comments

Fitondrana Rajoelina – Tsy mbola manome vahana ny teny Malagasy

Aris

Tsy misy izay tsy mahalala fa rehefa manao raharaha any amin’ny fanjakana, na ireo taratasim-panjakana rehetra dia tsy maintsy atao amin’ny teny frantsay avokoa. Ny taratasy ifandraisana eo amin’ny samy fahefana mpanatanteraka, miainga any amin’ny filohan’ny Repoblika sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta izany, na eo amin’ny ifandraisan’ny fahefana telo eto amin’ny firenena, na toy ny eny amin’ny fitsarana, sns… dia voalohany hatrany ny amin’ny teny frantsay. Midika miharihary izany, fa tsy mandala ny teny Malagasy, ary voafatotry ny teny, mba tsy ilazana hoe kolontsaina frantsay, ny mpitondra sy manampahefana eto amin’ity firenena ity. Maneho tanteraka ihany koa izany ny famatoran’ny fitondrana frantsay ny firenena Malagasy sy ny mpitondra azy.

Raha araka ny fanadihadiana, dia tsy maro an’isa, fa eo amin’ny 35% ihany no mahay teny frantsay eto Madagasikara. Dia ahoana izany ireo 65% maro an’isa? Lalaovin’ny fitondrana fotsiny sy anjakazakany? Tsy milamina amin’ny ara-pitantanana izany, ary tsy mandeha amin’ny tokony ho izy. Misy fiantraikany any amin’ny fampitàna fampianarana sy fanabeazana ihany koa izany, satria efa nanaporofo ny teo anivon’ny Unesco, fa ny tenin-dreny ihany no hahafahana mampita bebe kokoa, sy tsaratsara kokoa ny fahaizana amam-pahalalana ho an’ny mpianatra, ary efa nahitana traikefa izany tany amin’ny firenen-kafa efa misandratra. Izany hoe, tsy tafita amin’ny ampahany be izany ny fitaizana eto Mdagasikara nandritry ny taona maro. Tsy mivaky loha amin’izany ary tsy mamaha olana ny amin’izany ny PSE irifan’ny fitondrana mafy amin’izao fotoana izao eto.

Tsy hita soritra ny ezaky ny fitondrana ankehitriny ho amin’ny dingana fanomezana vahana izany teny Malagasy izany, eo amin’ny fifandraisana sy fiseraserana eo amin’ny samy izy mpitondra na eo amin’ny fifandraisany amin’ny vahoaka Malagasy. Midika tsotra izao izany, fa tsy mihevitra ny hampanana ny maha izy azy ity firenena Malagasy ity amin’ny alalan’izany tenin-dreny izany izao fitondrana Rajoelina izao. Ny teny Malagasy aza tsy miahotra izy rehetra eo amin’ny fitondrana manapotika sy manosihosy ny teny Malagasy rehefa miteny imasom-bahoaka.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/fitondrana-rajoelina-tsy-mbola-manome-vahana-ny-teny-malagasy/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Tsy mbola manome vahana ny teny Malagasy

Aris

Tsy misy izay tsy mahalala fa rehefa manao raharaha any amin’ny fanjakana, na ireo taratasim-panjakana rehetra dia tsy maintsy atao amin’ny teny frantsay avokoa. Ny taratasy ifandraisana eo amin’ny samy fahefana mpanatanteraka, miainga any amin’ny filohan’ny Repoblika sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta izany, na eo amin’ny ifandraisan’ny fahefana telo eto amin’ny firenena, na toy ny eny amin’ny fitsarana, sns… dia voalohany hatrany ny amin’ny teny frantsay. Midika miharihary izany, fa tsy mandala ny teny Malagasy, ary voafatotry ny teny, mba tsy ilazana hoe kolontsaina frantsay, ny mpitondra sy manampahefana eto amin’ity firenena ity. Maneho tanteraka ihany koa izany ny famatoran’ny fitondrana frantsay ny firenena Malagasy sy ny mpitondra azy.

Raha araka ny fanadihadiana, dia tsy maro an’isa, fa eo amin’ny 35% ihany no mahay teny frantsay eto Madagasikara. Dia ahoana izany ireo 65% maro an’isa? Lalaovin’ny fitondrana fotsiny sy anjakazakany? Tsy milamina amin’ny ara-pitantanana izany, ary tsy mandeha amin’ny tokony ho izy. Misy fiantraikany any amin’ny fampitàna fampianarana sy fanabeazana ihany koa izany, satria efa nanaporofo ny teo anivon’ny Unesco, fa ny tenin-dreny ihany no hahafahana mampita bebe kokoa, sy tsaratsara kokoa ny fahaizana amam-pahalalana ho an’ny mpianatra, ary efa nahitana traikefa izany tany amin’ny firenen-kafa efa misandratra. Izany hoe, tsy tafita amin’ny ampahany be izany ny fitaizana eto Mdagasikara nandritry ny taona maro. Tsy mivaky loha amin’izany ary tsy mamaha olana ny amin’izany ny PSE irifan’ny fitondrana mafy amin’izao fotoana izao eto.

Tsy hita soritra ny ezaky ny fitondrana ankehitriny ho amin’ny dingana fanomezana vahana izany teny Malagasy izany, eo amin’ny fifandraisana sy fiseraserana eo amin’ny samy izy mpitondra na eo amin’ny fifandraisany amin’ny vahoaka Malagasy. Midika tsotra izao izany, fa tsy mihevitra ny hampanana ny maha izy azy ity firenena Malagasy ity amin’ny alalan’izany tenin-dreny izany izao fitondrana Rajoelina izao. Ny teny Malagasy aza tsy miahotra izy rehetra eo amin’ny fitondrana manapotika sy manosihosy ny teny Malagasy rehefa miteny imasom-bahoaka.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/fitondrana-rajoelina-tsy-mbola-manome-vahana-ny-teny-malagasy/

Fitondrana Rajoelina – Sarotra ny iarovany ny fiandrianam-pirenena

Sôh’son

Mihambo ho manindrahindra ho sarotiny amin’ny fiandrianam-pirenena ny fitondrana ankehitriny. Raha resaka vava sy fisehosehoana ivelany aloha dia tena ilazana fa manao izany izy. Rehefa dinihina tsara anefa dia lasan-ko vavany fotsiny ihany izany. Tsy miaro ary tsy saropiaro amin’ny fiandrianam-pirenena ny fitondrana Rajoelina.

Manaporofo izany ny zava-misy, izay isehoan’ny fanagejana ataon’ny mpanao politka maloto frantsay sy fitondrana frantsay eto. Mbola eo ny famatorana ny firenena Malagasy amin’ny fifanaraham-piarahamiasa na “accords de coopération” napetraka hatramin’ny niverenan’ny fahaleovantena mandraka ankehitriny, fa mody ovaina endrika sy sarontsaronana eo. Miray tsikombakomba ratsy aminy ny fitondrana ao anatin’izany, dia ny vahoaka no ampiesonina fotsiny anaovana ronono an-tavy eo amin’ny hetsika etsy sy eroa, na amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fitondrana frantsay.

Izao fitondrana izao dia azo inoana tanteraka, fa tsy sahy hanao teny mahitsy sy hentitra amin’ny fitondrana frantsay amin’izay rariny sy hitsiny mendrika an’i Madagasikara. Tsy izao fitondrana Rajoelina izao velively no inoana, fa hanana fahasahiana hiteny toy ireo mpitondra any Amerika latina toy ny tany Venezuela, ohatra, na ny ao Afrika toa an-dry Paul Kagamé ao Rwanda. Tsy hisy mihitsy koa amin’ireo mpiara-miasa aminy toy ny eo anivon’ny governemanta ho sahy amin’izany. Nefa ireo avo vava sy miseho ho hentitra sy masiaka amin’ny Malagasy mpiray tanindrazana eto amin’ny firenena rehefa mba te haneho hevitra momba ny firenena.

Inona izany, tsy midika ho fitaovana eo am-pelatanan’ny fitondrana frantsay ve izy ireo, mba tsy ilazana hoe: saribakoly? Tsy mbola nahita na nandre teto ny Malagasy nataon’i Andry Rajoelina rehefa isaky ny andron’ny 29 Martsa, miampanga sy manameloka ny fitondrana frantsay, fa izy ireo namono Malagasy sy nampandriaka rà Malagasy teto tamin’ny taona 1947- 1948 nandritry ny fanjanahantany. Sarotra ny hino ny hisian’izany, izay midika fa tsy saropiaro amin’ny fiandranam-pirenena ity izany ny fitondrana fa mba resaka sy fihatsarambelatsihy dia atao.

Tsy mbola nisy fitondrana Rajoelina izany nidina teny amin’ireo isiana tranga fanjakazakana ataon’ny karana mibodo sy maka an-keriny ny tanin’ny vahoaka Malagasy, toy ny eny Antanandrano izay resabe ankehitriny, misy olona mitomany, na any amin’ny toeran-kafa ihany koa, ka handraisan’ny fitondrana fepetra avy hatrany fa an’ny malagasy ny tany. Tsy mbola misy izany ary tsy antenaina hisy. Fiandrianam-pirenena no voatohintohina amin’izany, fa tsy mihetsi-bolomaso ny fitondrana.

Dia hisehoseho indray ho manana ny maha izy azy ny fitondrana miaraka amin’ny foloalindahy amin’ny andron’ny 26 Jona eny Mahamasina. Izay ilay fisehosehoana ivelany fotsiny, fa ny fositra manosihosy ny fiandrianam-pirenena tsy voajery. Hitehaka aza ny mpitondra frantsay sy izay olony miasa eto Madagasikara hasaina eny hisaina mangina, fa raha tsy izy ireo tsy toy io ireo mpisehoseho ireo. Esoin’ny olona anaty fotsiny ilay firenena Malagasy noho ilay mpitondra azy ihany. Dia ho toy izany hatrany no hisy eto amin’ity firenena ity mandrapaha oviana? Mampalahelo sy mahantra ilay vahoaka Malagasy sy ny fireneny 61 taona aty aoriana ny niverenan’ny fahaleovantenany.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/fitondrana-rajoelina-sarotra-ny-iarovany-ny-fiandrianam-pirenena/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Sarotra ny iarovany ny fiandrianam-pirenena

Sôh’son

Mihambo ho manindrahindra ho sarotiny amin’ny fiandrianam-pirenena ny fitondrana ankehitriny. Raha resaka vava sy fisehosehoana ivelany aloha dia tena ilazana fa manao izany izy. Rehefa dinihina tsara anefa dia lasan-ko vavany fotsiny ihany izany. Tsy miaro ary tsy saropiaro amin’ny fiandrianam-pirenena ny fitondrana Rajoelina.

Manaporofo izany ny zava-misy, izay isehoan’ny fanagejana ataon’ny mpanao politka maloto frantsay sy fitondrana frantsay eto. Mbola eo ny famatorana ny firenena Malagasy amin’ny fifanaraham-piarahamiasa na “accords de coopération” napetraka hatramin’ny niverenan’ny fahaleovantena mandraka ankehitriny, fa mody ovaina endrika sy sarontsaronana eo. Miray tsikombakomba ratsy aminy ny fitondrana ao anatin’izany, dia ny vahoaka no ampiesonina fotsiny anaovana ronono an-tavy eo amin’ny hetsika etsy sy eroa, na amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fitondrana frantsay.

Izao fitondrana izao dia azo inoana tanteraka, fa tsy sahy hanao teny mahitsy sy hentitra amin’ny fitondrana frantsay amin’izay rariny sy hitsiny mendrika an’i Madagasikara. Tsy izao fitondrana Rajoelina izao velively no inoana, fa hanana fahasahiana hiteny toy ireo mpitondra any Amerika latina toy ny tany Venezuela, ohatra, na ny ao Afrika toa an-dry Paul Kagamé ao Rwanda. Tsy hisy mihitsy koa amin’ireo mpiara-miasa aminy toy ny eo anivon’ny governemanta ho sahy amin’izany. Nefa ireo avo vava sy miseho ho hentitra sy masiaka amin’ny Malagasy mpiray tanindrazana eto amin’ny firenena rehefa mba te haneho hevitra momba ny firenena.

Inona izany, tsy midika ho fitaovana eo am-pelatanan’ny fitondrana frantsay ve izy ireo, mba tsy ilazana hoe: saribakoly? Tsy mbola nahita na nandre teto ny Malagasy nataon’i Andry Rajoelina rehefa isaky ny andron’ny 29 Martsa, miampanga sy manameloka ny fitondrana frantsay, fa izy ireo namono Malagasy sy nampandriaka rà Malagasy teto tamin’ny taona 1947- 1948 nandritry ny fanjanahantany. Sarotra ny hino ny hisian’izany, izay midika fa tsy saropiaro amin’ny fiandranam-pirenena ity izany ny fitondrana fa mba resaka sy fihatsarambelatsihy dia atao.

Tsy mbola nisy fitondrana Rajoelina izany nidina teny amin’ireo isiana tranga fanjakazakana ataon’ny karana mibodo sy maka an-keriny ny tanin’ny vahoaka Malagasy, toy ny eny Antanandrano izay resabe ankehitriny, misy olona mitomany, na any amin’ny toeran-kafa ihany koa, ka handraisan’ny fitondrana fepetra avy hatrany fa an’ny malagasy ny tany. Tsy mbola misy izany ary tsy antenaina hisy. Fiandrianam-pirenena no voatohintohina amin’izany, fa tsy mihetsi-bolomaso ny fitondrana.

Dia hisehoseho indray ho manana ny maha izy azy ny fitondrana miaraka amin’ny foloalindahy amin’ny andron’ny 26 Jona eny Mahamasina. Izay ilay fisehosehoana ivelany fotsiny, fa ny fositra manosihosy ny fiandrianam-pirenena tsy voajery. Hitehaka aza ny mpitondra frantsay sy izay olony miasa eto Madagasikara hasaina eny hisaina mangina, fa raha tsy izy ireo tsy toy io ireo mpisehoseho ireo. Esoin’ny olona anaty fotsiny ilay firenena Malagasy noho ilay mpitondra azy ihany. Dia ho toy izany hatrany no hisy eto amin’ity firenena ity mandrapaha oviana? Mampalahelo sy mahantra ilay vahoaka Malagasy sy ny fireneny 61 taona aty aoriana ny niverenan’ny fahaleovantenany.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/fitondrana-rajoelina-sarotra-ny-iarovany-ny-fiandrianam-pirenena/

Seces Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara – Mitaky vahaolana maharitra amin’ny olan’ny fampianarana ambony

Nangonin’Isambilo

Manoloana ny olana mateti-pitranga amin’ny fampianarana ambaratonga ambony eto amintsika, izay manerana an’i Madagasikara mihitsy, mitaky vahaolana maharitra amin’ny fitondram-panjakana ny Seces, na ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy Fianarantsoa ary Toliara.

Ny savorovoro amin’izao fotoana hoy ny fanambarana dia midika ho famonoana hasina ny fampianarana ambaratonga ambony, ka namoizana aina, nahamaizana tranona mpampianatra miisa 3, ary naharatrana mpianatra. Manameloka tanteraka ny fihetsika feno habibiana nataon’ireo tsy mataho-tody izy ireo. Miantso ny tompon’andraikitra hanokatra fanadihadian lalina sy hanafay faran’izay henjana ireo nahavanon-doza na iza na iza. Miantso fitoniana ho antsika Malagasy koa izy ireo, ka handala toy ny anakandriamaso ny fifanajana, ny firaisankina ary ny soatoavina maha-Malagasy. Toheriny ny endrika herisetra mitranga ao anaty hetsika fitakiana atao, na avy aiza, na inona antony. Mitaky izy ireo ny hitandrovana toy ny anakandriamaso ihany koa ny antsoina hoe: Franchise Universitaire.

Mampalahelo hoy ny fanambarana ilay toetsaina hoe:”izay milalao ihany no mahazo”. Isaky ny mikorontana ny mpianatra dia poa toy izay dia mivaha ny olana. Aoka ireo tompon’andraikitra hampitsahatra io fomba fanao io, izay manome ohatra ratsy ho an’ny tanora izany. Manainga ny fitondrana izy ireo, mba hamaha faran’izay haingana ny fitakian’ny mpianatra sy ny mpandraharaha. Manamafy ny fitakiana dia ny handoavana ny 25% sisa tavela amin’ny HC 2017-2018 tsy iandrasana digitalisation. Eo koa ny resaka Irsa 10% izay mbola manjavozavo. Vonona amin’ny fifampiresahana ny Seces, na atao tsinontsinona matetika ireo miresaka am-pitoniana. Miantso ny fitondrana mahefa koa izy ireo, mba samy handray andraikitra, ka hametraka vahaolana maharitra, mba hampisy fitoniana maharitra ihany koa.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/seces-antananarivo-fianarantsoa-toliara-mitaky-vahaolana-maharitra-am...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Seces Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara – Mitaky vahaolana maharitra amin’ny olan’ny fampianarana ambony

Nangonin’Isambilo

Manoloana ny olana mateti-pitranga amin’ny fampianarana ambaratonga ambony eto amintsika, izay manerana an’i Madagasikara mihitsy, mitaky vahaolana maharitra amin’ny fitondram-panjakana ny Seces, na ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy Fianarantsoa ary Toliara.

Ny savorovoro amin’izao fotoana hoy ny fanambarana dia midika ho famonoana hasina ny fampianarana ambaratonga ambony, ka namoizana aina, nahamaizana tranona mpampianatra miisa 3, ary naharatrana mpianatra. Manameloka tanteraka ny fihetsika feno habibiana nataon’ireo tsy mataho-tody izy ireo. Miantso ny tompon’andraikitra hanokatra fanadihadian lalina sy hanafay faran’izay henjana ireo nahavanon-doza na iza na iza. Miantso fitoniana ho antsika Malagasy koa izy ireo, ka handala toy ny anakandriamaso ny fifanajana, ny firaisankina ary ny soatoavina maha-Malagasy. Toheriny ny endrika herisetra mitranga ao anaty hetsika fitakiana atao, na avy aiza, na inona antony. Mitaky izy ireo ny hitandrovana toy ny anakandriamaso ihany koa ny antsoina hoe: Franchise Universitaire.

Mampalahelo hoy ny fanambarana ilay toetsaina hoe:”izay milalao ihany no mahazo”. Isaky ny mikorontana ny mpianatra dia poa toy izay dia mivaha ny olana. Aoka ireo tompon’andraikitra hampitsahatra io fomba fanao io, izay manome ohatra ratsy ho an’ny tanora izany. Manainga ny fitondrana izy ireo, mba hamaha faran’izay haingana ny fitakian’ny mpianatra sy ny mpandraharaha. Manamafy ny fitakiana dia ny handoavana ny 25% sisa tavela amin’ny HC 2017-2018 tsy iandrasana digitalisation. Eo koa ny resaka Irsa 10% izay mbola manjavozavo. Vonona amin’ny fifampiresahana ny Seces, na atao tsinontsinona matetika ireo miresaka am-pitoniana. Miantso ny fitondrana mahefa koa izy ireo, mba samy handray andraikitra, ka hametraka vahaolana maharitra, mba hampisy fitoniana maharitra ihany koa.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/seces-antananarivo-fianarantsoa-toliara-mitaky-vahaolana-maharitra-aminny-olanny-fampianarana-ambony/

26 jona ho avy – FFKM – Nivavaka ho an’ny tanindrazana noho ny fetim-pirenena

Niaina

Noho ny fetim-pirenena ho avy ny sabotsy 26 jona ho avy izao, nitondra vavaka ho an’ny tanindrazana ny FFKM, na ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara.

Notontosaina teny amin’ny Ekar Katedraly Andohalo ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ny alahady faha-20 jona 2021 teo, nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro. Izany dia fanamarihana ny fankalazana ny andron’ny faha-26 jona 2021, izay hankalazana ny fahatsiarovana ny faha-61 taona niverenan’ny fahaleovantenam-pirenena, sy ny nijoroan’ny foloalindahy Malagasy.

Izao fotoana izao dia natao ho fisaorana an’Andriamanitra, sy ho fangataham-pitahiana ho an’ny tanindrazana ary ho fitrotroana am-bavaka ny vahoaka malagasy. Nitarika ny fotoana tamin’izany ireo filoham-piangonana 4 mirahalahy mianaka avy ao amin’ny FFKM. Tonga nanotrona ity fotoan-dehibe ity ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, manam-pahefana, mpanao politika, sy ny olon-tsotra ihany koa.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/26-jona-ho-avy-ffkm-nivavaka-ho-anny-tanindrazana-noho-ny-fetim-piren...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

26 jona ho avy – FFKM – Nivavaka ho an’ny tanindrazana noho ny fetim-pirenena

Niaina

Noho ny fetim-pirenena ho avy ny sabotsy 26 jona ho avy izao, nitondra vavaka ho an’ny tanindrazana ny FFKM, na ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara.

Notontosaina teny amin’ny Ekar Katedraly Andohalo ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ny alahady faha-20 jona 2021 teo, nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro. Izany dia fanamarihana ny fankalazana ny andron’ny faha-26 jona 2021, izay hankalazana ny fahatsiarovana ny faha-61 taona niverenan’ny fahaleovantenam-pirenena, sy ny nijoroan’ny foloalindahy Malagasy.

Izao fotoana izao dia natao ho fisaorana an’Andriamanitra, sy ho fangataham-pitahiana ho an’ny tanindrazana ary ho fitrotroana am-bavaka ny vahoaka malagasy. Nitarika ny fotoana tamin’izany ireo filoham-piangonana 4 mirahalahy mianaka avy ao amin’ny FFKM. Tonga nanotrona ity fotoan-dehibe ity ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, manam-pahefana, mpanao politika, sy ny olon-tsotra ihany koa.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/26-jona-ho-avy-ffkm-nivavaka-ho-anny-tanindrazana-noho-ny-fetim-pirenena/

Mpianatry ny Oniversite – Sazio ireo mpitandro filaminana namono mpianatra

Franck Razakambelo

Miombom-po amin’ny hetsiky ny mpianatry ny Oniversite manerana ny nosy, ireo fikambanan’ny mpianatra avy amin’ny faritra manohy fianarana eny amin’ny Oniversite Antananarivo ary manameloka ny fitifirana basy tena izy amin’ny mpianatra ambaratonga ambony, izay mitaky ny zony, nataon’ny mpitandro filaminana ny herinandro lasa teo.

Araka ny nambaran’i Andrianomenjanahary Tahiana Fabrice, mpitondra tenin’ny fikambanan’ny mpianatra, no sady filohan’ny fikambanan’ny mpianatra any amin’ny faritra Atsimo Andrefana dia mandidy ny fitondram-panjakana, mba hampihàtra ny sazy henjana amin’ny mpitandro filaminana, izay tompon’antoka tamin’ny famonoana ny mpianatra ary mampahery an’ireo mpianatra naratra ao amin’ny Oniversite Toliara nandritra ny fihetsiketsehana natao ny herinandro lasa teo izy ireo. Nanamafy ireo fikambanan’ny mpianatra avy any amin’ny faritra izay mandranto fianarana eny amin’ny Oniversite Antananarivo, fa tsy ilain’izy ireo ny tompon’andraikitra mitavozavoza sy manao ankilabao ny hetahetan’ny mpianatra, sy ny ho avin’ny Oniversite ary miantso ny filoham-pirenena, mba hijery akaiky ny toe-draharaha, fa mampijaly ny mpianatra ny zava-misy eny amin’ny Anjerimanontolo.

Ankoatra izany dia manohitra ny fomba fiasan’ny Croua, izay manakorontana sy mampiady ny samy mpianatra ireo fikambanan’ny mpianatra avy any amin’ny faritra ary mangataka amin’ny ny fitondram-panjakana, mba hanoloana an’ireo mpitantana tsy mahomby.

Namarana ny fanambarana nataony ireo fikambanan’ny mpianatra, fa mitaky fandraisana andraikitra matihanina ho an’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny eny amin’ny Oniversite manerana ny nosy izy ireo. Marihina fa maromaro ireo fikambanan’ny mpianatra avy amin’ny faritra, izay niara-nanao fanambarana omaly alatsinainy maraina, teny amin’ny Oniversite Antananarivo: ao anatin’izany ny faritra Androy, Menabe, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Amoron’i Mania, Bongolava, Atsinanana.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/mpianatry-ny-oniversite-sazio-ireo-mpitandro-filaminana-namono-mpiana...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mpianatry ny Oniversite – Sazio ireo mpitandro filaminana namono mpianatra

Franck Razakambelo

Miombom-po amin’ny hetsiky ny mpianatry ny Oniversite manerana ny nosy, ireo fikambanan’ny mpianatra avy amin’ny faritra manohy fianarana eny amin’ny Oniversite Antananarivo ary manameloka ny fitifirana basy tena izy amin’ny mpianatra ambaratonga ambony, izay mitaky ny zony, nataon’ny mpitandro filaminana ny herinandro lasa teo.

Araka ny nambaran’i Andrianomenjanahary Tahiana Fabrice, mpitondra tenin’ny fikambanan’ny mpianatra, no sady filohan’ny fikambanan’ny mpianatra any amin’ny faritra Atsimo Andrefana dia mandidy ny fitondram-panjakana, mba hampihàtra ny sazy henjana amin’ny mpitandro filaminana, izay tompon’antoka tamin’ny famonoana ny mpianatra ary mampahery an’ireo mpianatra naratra ao amin’ny Oniversite Toliara nandritra ny fihetsiketsehana natao ny herinandro lasa teo izy ireo. Nanamafy ireo fikambanan’ny mpianatra avy any amin’ny faritra izay mandranto fianarana eny amin’ny Oniversite Antananarivo, fa tsy ilain’izy ireo ny tompon’andraikitra mitavozavoza sy manao ankilabao ny hetahetan’ny mpianatra, sy ny ho avin’ny Oniversite ary miantso ny filoham-pirenena, mba hijery akaiky ny toe-draharaha, fa mampijaly ny mpianatra ny zava-misy eny amin’ny Anjerimanontolo.

Ankoatra izany dia manohitra ny fomba fiasan’ny Croua, izay manakorontana sy mampiady ny samy mpianatra ireo fikambanan’ny mpianatra avy any amin’ny faritra ary mangataka amin’ny ny fitondram-panjakana, mba hanoloana an’ireo mpitantana tsy mahomby.

Namarana ny fanambarana nataony ireo fikambanan’ny mpianatra, fa mitaky fandraisana andraikitra matihanina ho an’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny eny amin’ny Oniversite manerana ny nosy izy ireo. Marihina fa maromaro ireo fikambanan’ny mpianatra avy amin’ny faritra, izay niara-nanao fanambarana omaly alatsinainy maraina, teny amin’ny Oniversite Antananarivo: ao anatin’izany ny faritra Androy, Menabe, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Amoron’i Mania, Bongolava, Atsinanana.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/mpianatry-ny-oniversite-sazio-ireo-mpitandro-filaminana-namono-mpianatra/

Rasalama, Ankadifotsy, Antanimena – Nanao dia am-pilaminana ireo vehivavy mahatsapa fahasahiranana

Helisoa

Nifamotoana teo anoloan’ny kolejy Rasalama ireo vehivavy mahatsapa ny fahasarotan’ny fiainana ankehitriny ny sabotsy teo. Nampiavaka ny hetsika nataony tamin’izany ny nanaovan’izy ireo fitafiana maitso, fotsy, mena ho mariky ny fitivan-tanindrazana ao anatiny, araka ny fanambarana nataon’ny mpikarakara.

Taorian’izany dia nisy ny dia an-tongotra am-pilaminana nataon’ireo vehivavy mahatsapa fahasahiranana, olompirenena tsotra mandray andraikitra ireo, nihazo an’Ankadifotsy, nipaka tao amin’ny zaridainan’Antanimena. Taorian’ny hetsika am-pilaminana nataon’izy ireo dia nisy ny resaka nataony tamin’ny mpanao gazety, nanehoany ny alahelony ho ren’ny mpitondra fanjakàna mahakasika ny fahasahiranana iainany amin’izao fotoana.

Matoa izahay manao hetsika toy izao dia misy ny hevitra tianay hipaka any amin’ny mpitondra fanjakàna, satria tena mahatsiaro mijaly izahay renim-pianakaviana, hoy izy ireo. Eo ny fidangan’ny vidim-piainana, izay tsy araky ny fahefa-mividy intsony. Ny tsy fandriampahalemana mila hampiteny ny moana tsy an-tanàn-dehibe, tsy ambanivohitra sns…, nefa tsy misy fandraisan’andraikitra ataon’ny mpitondra. Ilaina ny fanaovana fotodrafitr’asa, nefa mba tokony ho jerena ihany koa ny laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka, fa tsy izay mahafalifaly fotsiny no atao hoy izy ireo. Tokony ho ny mahasoa no imasoana hoy izy ireo, vao ny mahafinaritra. Tsy mitazam-potsiny izahay renim-pianakaviana hoy ny nambaran’izy ireo, fa mampaneno lakolosy ho an’ny mpitondra fanjakàna.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/rasalama-ankadifotsy-antanimena-nanao-dia-am-pilaminana-ireo-vehivavy...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Rasalama, Ankadifotsy, Antanimena – Nanao dia am-pilaminana ireo vehivavy mahatsapa fahasahiranana

Helisoa

Nifamotoana teo anoloan’ny kolejy Rasalama ireo vehivavy mahatsapa ny fahasarotan’ny fiainana ankehitriny ny sabotsy teo. Nampiavaka ny hetsika nataony tamin’izany ny nanaovan’izy ireo fitafiana maitso, fotsy, mena ho mariky ny fitivan-tanindrazana ao anatiny, araka ny fanambarana nataon’ny mpikarakara.

Taorian’izany dia nisy ny dia an-tongotra am-pilaminana nataon’ireo vehivavy mahatsapa fahasahiranana, olompirenena tsotra mandray andraikitra ireo, nihazo an’Ankadifotsy, nipaka tao amin’ny zaridainan’Antanimena. Taorian’ny hetsika am-pilaminana nataon’izy ireo dia nisy ny resaka nataony tamin’ny mpanao gazety, nanehoany ny alahelony ho ren’ny mpitondra fanjakàna mahakasika ny fahasahiranana iainany amin’izao fotoana.

Matoa izahay manao hetsika toy izao dia misy ny hevitra tianay hipaka any amin’ny mpitondra fanjakàna, satria tena mahatsiaro mijaly izahay renim-pianakaviana, hoy izy ireo. Eo ny fidangan’ny vidim-piainana, izay tsy araky ny fahefa-mividy intsony. Ny tsy fandriampahalemana mila hampiteny ny moana tsy an-tanàn-dehibe, tsy ambanivohitra sns…, nefa tsy misy fandraisan’andraikitra ataon’ny mpitondra. Ilaina ny fanaovana fotodrafitr’asa, nefa mba tokony ho jerena ihany koa ny laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka, fa tsy izay mahafalifaly fotsiny no atao hoy izy ireo. Tokony ho ny mahasoa no imasoana hoy izy ireo, vao ny mahafinaritra. Tsy mitazam-potsiny izahay renim-pianakaviana hoy ny nambaran’izy ireo, fa mampaneno lakolosy ho an’ny mpitondra fanjakàna.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/rasalama-ankadifotsy-antanimena-nanao-dia-am-pilaminana-ireo-vehivavy-mahatsapa-fahasahiranana/

Fampandrosoana ketrehan’ny mpitondra – Tsy mazava mihitsy ny paikady mamaritra izany

Andry Tsiavalona

Tsy hifanindry an-dàlana na oviana na oviana ny fomba heverina fa hampandroso haingana ity Firenena ity, raha ny fandinihan’ny mpitondra sy ny mpanohitra an’izany no fakafakaina.

Tsy mazava mihitsy mantsy etsy andaniny, izay tena mamaritra ny fampandrosoana ketrehin’ny mpitondra ao anatin’ireo lazaina fa vinan-dRajoelina Andry, satria maro loatra ary miovaova ireo entina maneho izany. Tany am-boalohny dia ny IEM (Initiative Emergence Madagascar), izay novaina ho “velirano” nandritra ny fampielezan-keitra nataony. Tsy nijanona teo ny fanovàna fa nantsoina PEM (Programme Emergence Madagascar) indray ary lasa “Plan Marshall”, izay PgE (Programme Général de l’Etat) ary ny malaza amin’izao fotoana izao dia vohizina mafy ny “tetikasan’ny filohan’ny Repoblika” ary namoronana rafitra misy tale jeneraly mihitsy izay azo heverina fa mitantana ilay tahiry, izay mitentina 1 400 miliara ariary. Marihana anefa fa volam-bahoaka io, ka tsy eken’ny saina ny filazana fa tetikasan’ny filohan’ny Repoblika izay rehetra vatsiana amin’ity vola ity.

Niaraha-naheno ny kabarin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, fa volam-panjakana madiodio no entina manatanteraka ireo tetikasa any Atsimon’ny Nosy ireo. Tsara ho fantatra anefa fa efa nahazoana famatsiam-bola ny làlam-pirenena faha-13 sy faha-10 ary ireo fitaovana vaventy entina manao ny asa isan-distrika dia nalaina tany amin’ny orinasa vahiny, izay saika nampiasa azy ireo tamin’ny tetikasa tsy neken’ny mponina tany an-toerana saika nanaovana ny asa. Araka izany dia azo heverina fa io vola tantanin’ny fiadidian’ny Repoblika io no tokony hamatsiana ny tetikasa any Atsimo, satria tsy voasoratra ao amin’ny tetibolam-panjakana amin’ity taona ity mihitsy. Heverina fa adidy tsy maintsy sahanin’ny fitondrana ny mampahafantatra ny mpiray tanindrazana izay vola natokana ho tantanin’ny fiadidiana ny Repoblika, satria tsy sarotra ho an’izao fitondrana izao ny manodinkodina vola na dia efa natokana ho an’ny rafitra iray aza izany.

Tsy adino ny nilazan’ny minisitry ny Tetibola sy Toekarena, fa tsy navela nampiasain’ny tao amin’ny Antenimierandoholona, fa nalefa tany amin’ny kere sy hananganana Oniversite any amin’ny Faritra. Ny firenena vahiny no manampy ny mponina any Atsimo tratry ny kere ary raha jerena ny rariny sy ny hitsiny dia laharam-pamehana ny fandoavana ny vatsim-pianaran’ny mpianatra any amin’ireo Oniversite, izay tsy tokony hiandrasana fahavitana “carte visa” intsony. Tsy ho vita afaka volana roa na telo ny fantson-drano hitarihana rano kasaina hatao, fa ny maika tena maika kosa dia ny fandefasana tafika sy fitaovana entina mamerina haingana ny fandriampahalemana any Atsimo, satria miatrika loza roa, ny haintany izay miteraka tsy fahampian-drano sy kere ary ny tsy fandriampahalemana, ny any an-toerana.

Tsy takona hafenina eto amin’ny Firenena fa ny fibodoan’ny vahiny tany kanefa dia izy ireo indray no arovan’ny lazaina fa “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany ary ny vahoaka tompon-tany indray no roahina miala eo amin’ny taniny. Misarika ny saina hieritreritra fa ireo vahiny ireo ve no namatsy vola ny fampielezan-kevitry ny filohan’ny Repoblika ankehitriny, ka izany fomba izany no azon’ity farany hanefana izany famatsiam-bola azy izany. Araka ny fantatra ihany koa dia ny vahiny no nanampy azy tamin’ny fanonganam-panjakana ny taona 2009 ary tamin’ny tetezamita dia efa nisy koa izany fibodoana tany izany ary iaraha-mahita ny eny Ankadimbahoaka.

Tsy eto an-drenivohitra ihany no misy ity toe-draharaha ity, fa misy tetikasa mampanahy ny mponina any amin’ny nosy iray any Avaratra Atsinanan’i Nosy Be any, ny Nosy Mitsio, izay tsy mazava, iza no tompon’ny tetikasa sy mamatsy vola. Ny azo antoka dia ho lasan’ny olona na fikambanana manana ny tetikasa ambongadiny io Nosy io, ka mila fanadihadiana lalina ity raharaha ity, mba tsy hiatrika zavatra efa mitoetra (fait accompli) indray ny mponina any amin’ity nosy izay tena mbola azo lazaina fa mikajy ny fiarahamonina Malagasy tokoa.

Ny vahoaka ihany no afaka miaro ny fananany ary zony izany, ka mitaky firaisankina satria trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalen-kialofana ny toerana misy ny fiarahamonina eto amin’ity Firenena ity.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/fampandrosoana-ketrehanny-mpitondra-tsy-mazava-mihitsy-ny-paikady-mam...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fampandrosoana ketrehan’ny mpitondra – Tsy mazava mihitsy ny paikady mamaritra izany

Andry Tsiavalona

Tsy hifanindry an-dàlana na oviana na oviana ny fomba heverina fa hampandroso haingana ity Firenena ity, raha ny fandinihan’ny mpitondra sy ny mpanohitra an’izany no fakafakaina.

Tsy mazava mihitsy mantsy etsy andaniny, izay tena mamaritra ny fampandrosoana ketrehin’ny mpitondra ao anatin’ireo lazaina fa vinan-dRajoelina Andry, satria maro loatra ary miovaova ireo entina maneho izany. Tany am-boalohny dia ny IEM (Initiative Emergence Madagascar), izay novaina ho “velirano” nandritra ny fampielezan-keitra nataony. Tsy nijanona teo ny fanovàna fa nantsoina PEM (Programme Emergence Madagascar) indray ary lasa “Plan Marshall”, izay PgE (Programme Général de l’Etat) ary ny malaza amin’izao fotoana izao dia vohizina mafy ny “tetikasan’ny filohan’ny Repoblika” ary namoronana rafitra misy tale jeneraly mihitsy izay azo heverina fa mitantana ilay tahiry, izay mitentina 1 400 miliara ariary. Marihana anefa fa volam-bahoaka io, ka tsy eken’ny saina ny filazana fa tetikasan’ny filohan’ny Repoblika izay rehetra vatsiana amin’ity vola ity.

Niaraha-naheno ny kabarin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, fa volam-panjakana madiodio no entina manatanteraka ireo tetikasa any Atsimon’ny Nosy ireo. Tsara ho fantatra anefa fa efa nahazoana famatsiam-bola ny làlam-pirenena faha-13 sy faha-10 ary ireo fitaovana vaventy entina manao ny asa isan-distrika dia nalaina tany amin’ny orinasa vahiny, izay saika nampiasa azy ireo tamin’ny tetikasa tsy neken’ny mponina tany an-toerana saika nanaovana ny asa. Araka izany dia azo heverina fa io vola tantanin’ny fiadidian’ny Repoblika io no tokony hamatsiana ny tetikasa any Atsimo, satria tsy voasoratra ao amin’ny tetibolam-panjakana amin’ity taona ity mihitsy. Heverina fa adidy tsy maintsy sahanin’ny fitondrana ny mampahafantatra ny mpiray tanindrazana izay vola natokana ho tantanin’ny fiadidiana ny Repoblika, satria tsy sarotra ho an’izao fitondrana izao ny manodinkodina vola na dia efa natokana ho an’ny rafitra iray aza izany.

Tsy adino ny nilazan’ny minisitry ny Tetibola sy Toekarena, fa tsy navela nampiasain’ny tao amin’ny Antenimierandoholona, fa nalefa tany amin’ny kere sy hananganana Oniversite any amin’ny Faritra. Ny firenena vahiny no manampy ny mponina any Atsimo tratry ny kere ary raha jerena ny rariny sy ny hitsiny dia laharam-pamehana ny fandoavana ny vatsim-pianaran’ny mpianatra any amin’ireo Oniversite, izay tsy tokony hiandrasana fahavitana “carte visa” intsony. Tsy ho vita afaka volana roa na telo ny fantson-drano hitarihana rano kasaina hatao, fa ny maika tena maika kosa dia ny fandefasana tafika sy fitaovana entina mamerina haingana ny fandriampahalemana any Atsimo, satria miatrika loza roa, ny haintany izay miteraka tsy fahampian-drano sy kere ary ny tsy fandriampahalemana, ny any an-toerana.

Tsy takona hafenina eto amin’ny Firenena fa ny fibodoan’ny vahiny tany kanefa dia izy ireo indray no arovan’ny lazaina fa “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany ary ny vahoaka tompon-tany indray no roahina miala eo amin’ny taniny. Misarika ny saina hieritreritra fa ireo vahiny ireo ve no namatsy vola ny fampielezan-kevitry ny filohan’ny Repoblika ankehitriny, ka izany fomba izany no azon’ity farany hanefana izany famatsiam-bola azy izany. Araka ny fantatra ihany koa dia ny vahiny no nanampy azy tamin’ny fanonganam-panjakana ny taona 2009 ary tamin’ny tetezamita dia efa nisy koa izany fibodoana tany izany ary iaraha-mahita ny eny Ankadimbahoaka.

Tsy eto an-drenivohitra ihany no misy ity toe-draharaha ity, fa misy tetikasa mampanahy ny mponina any amin’ny nosy iray any Avaratra Atsinanan’i Nosy Be any, ny Nosy Mitsio, izay tsy mazava, iza no tompon’ny tetikasa sy mamatsy vola. Ny azo antoka dia ho lasan’ny olona na fikambanana manana ny tetikasa ambongadiny io Nosy io, ka mila fanadihadiana lalina ity raharaha ity, mba tsy hiatrika zavatra efa mitoetra (fait accompli) indray ny mponina any amin’ity nosy izay tena mbola azo lazaina fa mikajy ny fiarahamonina Malagasy tokoa.

Ny vahoaka ihany no afaka miaro ny fananany ary zony izany, ka mitaky firaisankina satria trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalen-kialofana ny toerana misy ny fiarahamonina eto amin’ity Firenena ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/fampandrosoana-ketrehanny-mpitondra-tsy-mazava-mihitsy-ny-paikady-mamaritra-izany/

EDITO 22 Jona – Tsy misy ny politika mazava hanasoa ny tanora malagasy

Radafy

Ao anatin’ny fanamarihana ny iray volan’ny ankizy isika eto Madagasikara amin’ity volana jona ity, kanefa tsy tokony ho adinoina ihany koa ny zatovo sy ny tanora. Ny ankizy ihany no ho zatovo sy tanora aoriana kely. Ireo anefa no ambara mandrakariva fa ho avin’ny firenena. Raha ratsy fikarakarana sy fanomanana ireo dia ho toy izay ihany koa ny ho avin’ity firenena ity.

Milaza ho mijery sy mitsinjo ny momba azy ireo ny fitondrana. Nidedahana mihitsy izany raha nankany amin’ny faritr’i Soalala iny ny filohan’ny Repoblika Rajoelina andro maromaro lasa izay. Tena izany tokoa ve anefa no ataony sy ny fitondrana entiny? Iaraha-mahita ny zava-misy. Rehefa miresaka fikarakarana sy fanomanana ny tanora Malagasy izay, dia ao anatin’izay ny momba ny sakafony, ny fahasalamany, ary ny fampianarana. Miara-mahalala ny zava-misy ao anatin’izay ny rehetra. Miharihary ny olana atrehin’ireo mpianatra amin’ny ambaratonga rehetra, fa ny misongadina amin’izao fotoana izao, dia ny eny amin’ny Anjerimanontolo manerana ny faritra. Nisy ny fitokonana nataon’izy ireo, fitakiana ny momba ny ahafahany mampandeha ny fianarany, dia ny vatsim-pianarana sy ny kojakoja fampitaovana ny fianarany. Tsy tokony hisy izany hetsika izany raha nomena laharam-pahamehana hatrany am-piandohana, fa ity fitondrana Rajoelina ity dia miavaka amin’ny fomba fiasany tsy toy ny hafa, fa tsy taitra sy tsy mitady vahaolana raha tsy efa “omby loha ny rovitra”. Misy mihitsy ny mpianatra mamoy ny ainy ao anatin’izany. Ny tsikaritra dia toa vitavitaina ho azy amin’izao ny raharaha momba ireny. Efa ho hafiriana izay mbola tsy hita soritra mazava ny fizotry ny hoe fanadihadiana atao momba ny nahafatesan’ilay tovolahy tany Toamasina. Avela hangingina ao ve, fa inona no antony? Ary fanaovana z’inona ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony mihitsy ny filazana, fa misy mpamporisika na mpanome vola azy ireo isak’izay fitokonana ataony. Tena fanambaniana ny tanora Malagasy zanaky ny sarambabem-bahoaka izany. Ireo anefa no antoky ny ho avin’ity firenena ity. Mazava loatra sy miharihary fa tena mifanohitra mihitsy ny fomba fijery sy ny ambaran’ity fitondrana ity. Eo milaza fa mitsinjo izay hahasoa ny mpianatra, avy eo daroka lakrimôzena, fitifirana hampisy rà mandriaka no asetry ny hetsika ataony; lazaina fa tsy nahimpon’izy ireo ny hetsika ataony fa misy ao ambadika.

Miharihary fa tsy manana politika mazava momba ny tanora Malagasy ny fitondrana Rajoelina. Ny lasitra amin’ny fampianarana sy fanabeazana omen’ny fitondrana azy ireo dia misy aloky ny fitondrana frantsay hatrany, izay mifamatotra tamin’ny politika maloton’ny fanjanahantany nampihariny teto amin’ny firenena. Mazava loatra, fa tsy mampivelatra izany fa mamoritra sy mangeja saina. Koa raha hitsinjo ny zaza sy ny zatovo ary tanora Malagasy marina ity fitondrana Rajoelina ity, dia ataony ho vaindohan-draharaha lalina mihitsy ny fanovàna izany, fa tsy amboamboarina ho amin’ny fiarovana ny tombontsoa frantsay eto. Na ihany koa resaka mampandry adrisa fotsiny handemena ny saim-bahoaka amin’ny zavatra atao tapi-maso etsy sy eroa. Hadisoana bevava amin’ny firenena sy famitaham-bahoaka avo lenta izany.

www.gvalosoa.net/2021/06/22/edito-22-jona-tsy-misy-ny-politika-mazava-hanasoa-ny-tanora-malagasy/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

EDITO 22 Jona – Tsy misy ny politika mazava hanasoa ny tanora malagasy

Radafy

Ao anatin’ny fanamarihana ny iray volan’ny ankizy isika eto Madagasikara amin’ity volana jona ity, kanefa tsy tokony ho adinoina ihany koa ny zatovo sy ny tanora. Ny ankizy ihany no ho zatovo sy tanora aoriana kely. Ireo anefa no ambara mandrakariva fa ho avin’ny firenena. Raha ratsy fikarakarana sy fanomanana ireo dia ho toy izay ihany koa ny ho avin’ity firenena ity.

Milaza ho mijery sy mitsinjo ny momba azy ireo ny fitondrana. Nidedahana mihitsy izany raha nankany amin’ny faritr’i Soalala iny ny filohan’ny Repoblika Rajoelina andro maromaro lasa izay. Tena izany tokoa ve anefa no ataony sy ny fitondrana entiny? Iaraha-mahita ny zava-misy. Rehefa miresaka fikarakarana sy fanomanana ny tanora Malagasy izay, dia ao anatin’izay ny momba ny sakafony, ny fahasalamany, ary ny fampianarana. Miara-mahalala ny zava-misy ao anatin’izay ny rehetra. Miharihary ny olana atrehin’ireo mpianatra amin’ny ambaratonga rehetra, fa ny misongadina amin’izao fotoana izao, dia ny eny amin’ny Anjerimanontolo manerana ny faritra. Nisy ny fitokonana nataon’izy ireo, fitakiana ny momba ny ahafahany mampandeha ny fianarany, dia ny vatsim-pianarana sy ny kojakoja fampitaovana ny fianarany. Tsy tokony hisy izany hetsika izany raha nomena laharam-pahamehana hatrany am-piandohana, fa ity fitondrana Rajoelina ity dia miavaka amin’ny fomba fiasany tsy toy ny hafa, fa tsy taitra sy tsy mitady vahaolana raha tsy efa “omby loha ny rovitra”. Misy mihitsy ny mpianatra mamoy ny ainy ao anatin’izany. Ny tsikaritra dia toa vitavitaina ho azy amin’izao ny raharaha momba ireny. Efa ho hafiriana izay mbola tsy hita soritra mazava ny fizotry ny hoe fanadihadiana atao momba ny nahafatesan’ilay tovolahy tany Toamasina. Avela hangingina ao ve, fa inona no antony? Ary fanaovana z’inona ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony mihitsy ny filazana, fa misy mpamporisika na mpanome vola azy ireo isak’izay fitokonana ataony. Tena fanambaniana ny tanora Malagasy zanaky ny sarambabem-bahoaka izany. Ireo anefa no antoky ny ho avin’ity firenena ity. Mazava loatra sy miharihary fa tena mifanohitra mihitsy ny fomba fijery sy ny ambaran’ity fitondrana ity. Eo milaza fa mitsinjo izay hahasoa ny mpianatra, avy eo daroka lakrimôzena, fitifirana hampisy rà mandriaka no asetry ny hetsika ataony; lazaina fa tsy nahimpon’izy ireo ny hetsika ataony fa misy ao ambadika.

Miharihary fa tsy manana politika mazava momba ny tanora Malagasy ny fitondrana Rajoelina. Ny lasitra amin’ny fampianarana sy fanabeazana omen’ny fitondrana azy ireo dia misy aloky ny fitondrana frantsay hatrany, izay mifamatotra tamin’ny politika maloton’ny fanjanahantany nampihariny teto amin’ny firenena. Mazava loatra, fa tsy mampivelatra izany fa mamoritra sy mangeja saina. Koa raha hitsinjo ny zaza sy ny zatovo ary tanora Malagasy marina ity fitondrana Rajoelina ity, dia ataony ho vaindohan-draharaha lalina mihitsy ny fanovàna izany, fa tsy amboamboarina ho amin’ny fiarovana ny tombontsoa frantsay eto. Na ihany koa resaka mampandry adrisa fotsiny handemena ny saim-bahoaka amin’ny zavatra atao tapi-maso etsy sy eroa. Hadisoana bevava amin’ny firenena sy famitaham-bahoaka avo lenta izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/22/edito-22-jona-tsy-misy-ny-politika-mazava-hanasoa-ny-tanora-malagasy/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 22 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 22 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Fanazavana momban’ny « Rocade Iarivo » izay ho salovan’ny prezidà ankehitriny ka ho tokanany @ 24 jona 2021.

Ny Filoha Ravalomanana no niandohany sy namolavola ny fotodrafitra ka nampitondrainy anarana hoe « Projet Masay II » (2002-2009). Saingy tsy tanteraka izany nohon’ny fanonganam-panjakana nataon’i Rajoelina sy ny forongony.

T@ fitondran’ny Filoha Rajaonarimampianina (2014-2018) no natomboka ny asa 23 jona 2016 ka lasa « Rocade Est ». Nahazo famantsiam-bola betsaka avy any ivelany hanaovana io asa lehibe io izy ka vita soa aman-tsara ankehitriny.

Fisaorana lehibe no atolotra an’ ireo Filoha 2 teo aloha sy ireo mpamatsy vola.
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fanazavana momban’ny « Rocade Iarivo » izay ho salovan’ny prezidà ankehitriny ka ho tokanany @ 24 jona 2021.

Ny Filoha Ravalomanana no niandohany sy namolavola ny fotodrafitra ka nampitondrainy anarana hoe « Projet Masay II » (2002-2009). Saingy tsy tanteraka izany nohon’ny fanonganam-panjakana nataon’i Rajoelina sy ny forongony.

T@ fitondran’ny Filoha Rajaonarimampianina (2014-2018) no natomboka ny asa 23 jona 2016 ka lasa « Rocade Est ». Nahazo famantsiam-bola betsaka avy any ivelany hanaovana io asa lehibe io izy ka vita soa aman-tsara ankehitriny.

Fisaorana lehibe no atolotra an’ ireo Filoha 2 teo aloha sy ireo mpamatsy vola.

Comment on Facebook 1764140243706142_4091396597647150

Marina zany. Nianto ny asa noho ny fanonganam-panjakana 2009 . Ary arynitohy tamin'ny taona 2016. Vakio tsara ity tatitra nataon'ny AFD (Agence Française dueDeveloppement). Marina zany sokafo ny masonao fa tsy maharaka vaovao nareo zany. Nianto ny asa noho ny fanonganam-panjakana 2009 . Ary arynitohy tamin'ny taona 2016. Vakio tsara ity tatitra nataon'ny AFD (Agence Française dueDeveloppement). www.afd.fr/fr/carte-des-projets/desengorger-antananarivo-et-fluidifier-les-echanges-economiques

Ho ahy dia isaorako ity fitondrana ity nanohy sy namita ny asa. Voalohany aloa dia nisy ny antony lehibe no tsy nivoahan'ny vola intsony tokony namitan'ireo "filous" teo aloha izany, sokafy ny maso dia hitanareo ny marina. Faharoa raha ireo taloha ireo no namita io asa io dia zara fa vita satria hita izao fa ny Masay aza noverenana natsaraina fa 25% ny budget tokony nanaovana ny làlana ihany no nampiasaina ary ny ambiny lasa any ankibon'ny "filous" 2 lahy sy ny firongony. Ny Rocade Est nefa io tena manarapenitra.

Mpijapy tetik'asan'ny sasany😁😁😁

Merci rajao!

Tena marina zany

Radedaka ve hiaiky hoe ny filoha 2 no nahavitana io asa io fa izy no tsy maintsy hi oeraoera sy hidedaka fa nahavita ary mety tena mety ho lokony orange mihitsy aza an!

Efa tsara k Raha samy manohy ny asa natomboka ohatr'izao daholo zareo mety hilay ihn a

Izany hoe izany, ny mpanohitra indray no ambadik io,

Misaotra azy ireo (Ravalo sy Rajao) zany ny malagasy

Merci. Filo Rajao

Tonga de lokoin Rajoelina rain' dedaka loko Orange io atoato .

Tompony export Omby

Zao vao fantatra ny marina fa kay vé tsy tao anaty velirano io rocade io e

View more comments

RAIN’NY MALAGASY ?

Tena rain’ny Malagasy? aoka tsy hanavakavaka.
Tanteraho ny velirano f’aza ajanona ho ravaka.
Tamin’ny androm-pifidianana, mety ho nisy fifandonana,
Fa izao mba mijoroa ho tena rain’ny fampiombonana.

Tena rain’ny Malagasy? aoka izay ny fidedahana.
E! ny fiainam-pirenena, tena mikorosy fahana.
Aza dia variana intsony ny mampanantena volana,
Fa ny asa no atreho dia ‘ndeha mikaro-bahaolana.

Tena rain’ny Malagasy? aoka tsy hanavangavana.
Ny vahoaka tsy ankanavaka, samy anehoy fitiavana.
Fa tsy hoe ity mahantra, itsy tsy mpiray antoko,
Dia anaovana antsojay na koa terena hiova loko.

Tena rain’ny Malagasy? Aoka izay ny fiandaniana.
Dia meteza hihaino ny hafa f’aza faly hanao izay tiana.
Ny fihainoana ny mpanohitra dia midika ho fahendrena,
Ary ny an’ny firenena, izay aloha vao ny an’ny tena.

Tena rain’ny Malagasy? aoka ho rain’ny fampihavanana.
Tsy hijery fiaviana na karazam-pirazanana.
Aza avela hangataka atiny fa tompony ny Malagasy,
Ary aoka tsy ho vahiny no hibahana eto an-dasy.

Tena rain’ny Malagasy? aoka ho rain’ny fanavaozana,
Ka ny fomba tsy mahomby, tsara indrindra raha hilaozana.
Madagasikara miavaka, sangany eto Afrika,
Izay no tena ilofosy sady ataovy tanjontsika.

DADAN’i ZINA (20-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/21/rainny-malagasy/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

RAIN’NY MALAGASY ?

Tena rain’ny Malagasy? aoka tsy hanavakavaka.
Tanteraho ny velirano f’aza ajanona ho ravaka.
Tamin’ny androm-pifidianana, mety ho nisy fifandonana,
Fa izao mba mijoroa ho tena rain’ny fampiombonana.

Tena rain’ny Malagasy? aoka izay ny fidedahana.
E! ny fiainam-pirenena, tena mikorosy fahana.
Aza dia variana intsony ny mampanantena volana,
Fa ny asa no atreho dia ‘ndeha mikaro-bahaolana.

Tena rain’ny Malagasy? aoka tsy hanavangavana.
Ny vahoaka tsy ankanavaka, samy anehoy fitiavana.
Fa tsy hoe ity mahantra, itsy tsy mpiray antoko,
Dia anaovana antsojay na koa terena hiova loko.

Tena rain’ny Malagasy? Aoka izay ny fiandaniana.
Dia meteza hihaino ny hafa f’aza faly hanao izay tiana.
Ny fihainoana ny mpanohitra dia midika ho fahendrena,
Ary ny an’ny firenena, izay aloha vao ny an’ny tena.

Tena rain’ny Malagasy? aoka ho rain’ny fampihavanana.
Tsy hijery fiaviana na karazam-pirazanana.
Aza avela hangataka atiny fa tompony ny Malagasy,
Ary aoka tsy ho vahiny no hibahana eto an-dasy.

Tena rain’ny Malagasy? aoka ho rain’ny fanavaozana,
Ka ny fomba tsy mahomby, tsara indrindra raha hilaozana.
Madagasikara miavaka, sangany eto Afrika,
Izay no tena ilofosy sady ataovy tanjontsika.

     DADAN’i ZINA (20-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/21/rainny-malagasy/

Rajoelina lasa any Frantsa – Tsy “motif impérieux” ny famonjena “confirmation”

Ny Valosoa

Tsy milamina ny eto amin’ny tanàna satria any Toliara misy ny fifandonana eo amin’ny Zandary sy ny mpianatra, satria tsy mbola naloan’ny fitondrana ny vatsimpianaran’ny mpianatra izay voasoratra ao amin’ny tetibola efa nankatoavin’ny Antenimiera roa tonta . Nisy ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay momba ny vaksiny izay niteraka fisavorovoroana ho an’ireo efa nahavita vaksiny. Manginy fotsiny ny fitakian’ireo orinasa nahavita ara-dalàna ny asany kanefa tsy voaloa vola efa ho herintaona mahery izao.

Ireo no voalaza fa mbola maro ireo toedraharaha tsy mandeha amin’ny laoniny kanefa dia tsy nahasakana an’Ingahy Filoha mianakavy tsy ho any an-tanindrazany izany. Hatao «confirmation » amin’ny alahady izao ny zanany vavy, ka nandeha izy mivady, satria hono ankoatran’ny maha Filohan’ny Repoblika azy dia raimpianakaviana izy, ka manao ny adidy amin’izany.

Ny alahady 13 Jona 2021 tamin’ny fandaharana fanaony isa-tapabolana dia mbola nanamafy Ingahy Filoha Rajoelina, fa na efa nohalefahana aza ny fepetra raisina eo amin’ny fitandremam-pahasalamana dia mbola tsy sokafana aloha ny habakabaka, ny dikan’izany tsy mbola malalaka ny sidina miditra sy mivoaka mankany ivelany, ary mbola ireo antony lehibe tsy azo anoharana na “ motif impérieux” ihany no mahazo alalana miditra sy mivoaka. Nahamenatra anefa fa ny talata 15 Jona 2021, roa andro taorian’ny nikabarian’Ingahy Filoha dia nodikainy ankitsirano izay nambarany, fa dia lasa soa amantsara izy mianakavy niampy an-dRamatoa Talen’ny serasera taloha, nisidina any an-tanindrazany izy ireo.

Mikasika ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay dia miezaka mitady fanazavana any amin’ny OMS Ingahy Minisitra miadidy ny fahasalamana, maro ireo vita vaksiny no nihorin-koditra, satria raha misy fiantraikany amin’ny lafiny ara-pahasalamana tokoa anie ilay vaksiny dia tena “effroyable”mihitsy, fa ny fanazavana nentin’ny Filoha Ravalomanana nandritra ny fiarahabana azy noho ny fetin’ny Ray omaly teny Faravohitra dia mazava ary nampitraka ireo vita vaksiny, satria nambaran’ny Filoha Ravalomanana, fa tsy nitsahatra nifandray tamin’ireo tompon’andraikitra avy amin’ny OMS sy ny Vondrona Eoropeana ny tenany, ary samy nanamafy ireo roa tonta ireo, fa tsy misy atahorana ny lafiny ara-pahasalamana satria vaksiny ara-dalàna no tonga teto.

Milamina ny sain’ireo vita vaksiny fa nampalahelo ireo mbola naniry ny hanao vaksiny ny alakamisy 17 Jona 2021, satria nisy ny baiko nidina nampitsahatra ny fanaovam-baksiny ny marainan’ny alakamisy dia notohizana indray ny antoandro, izay manaporofo fa tsy matotra ny mpitondra, fa ny tena marina dia tsy levon’ny vavonin’ny mpitondra mihitsy ny firohotan’ny vahoaka Malagasy nanao vaksiny taorian’ny nanaovan’ny Filoha Ravalomanana izany vaksiny izany, azo antoka mantsy fa tapitra ny 250000 isa raha tsy noelingelenina ny andro farany ary dia ho vasoka tanteraka ny fitondrana.

Ny Filoha Ravalomanana dia nanambara tamin’ireo vita vaksiny fa ho avy ny vaksiny andiany faharoa ho an’ireo nahavita ny andiany voalohany, ny vahoaka malagasy rahateo nahazo toky satria tsy ny ho any Frantsa anie no tanjona fa ny ho salama sady tsy any Frantsa ihany koa anie no Andafy e!

Fa raha hiverenana ny mikasika ny dian’Ingahy Filoha mivady niaraka tamin-dRamatoa Talen’ny serasera any an-tanindrazany dia azo hizingizinina fa tsy “motif impérieux” izany fanatrehana ”confirmation” izany, sa kosa ni-”confirmer” ny fahazoana ny “iles éparses “ any amin’ny Reny Malalany Ingahy Filoha, raha izay kosa aloha dia omena ny rariny izy satria efa ny 26 Jona 2020 no efa nampanantenaina ny fiverenan’ireo Nosy Malagasy ireo. Mikasika ny fandehanan-dRamatoa Tale indray dia vao mainka tsy “motif impérieux”, satria Ramatoa io araka ny vaovao dia mbola misy ny raharaha izay mahasaringotra azy any amin’ny fitsarana.

Ho tonga ny alahady izao hono Ingahy Filoha raha ny vaovao navoaka, dia ho hita eo raha hiara-hiverina aminy Ramatoa Tale fahiny, na tonga dia sambo milentika any an-tanindrazany, dia andrasana koa izay fanazavana avy amin’Ingahy Filoha mikasika ireo toe-draharaha tsy milamina eto amin’ny firenena, satria efa fomba fanao iraisampirenena ny tafatafa ataon’ny Filoha isaky ny miditra na mivoaka ny firenena, fa tsy voatery hiandrasana ny fihaonana isa-tapabolana ny fanazavana ny raharaha rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/rajoelina-lasa-any-frantsa-tsy-motif-imperieux-ny-famonjena-confirmat...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Rajoelina lasa any Frantsa – Tsy “motif impérieux” ny famonjena “confirmation”

Ny Valosoa

Tsy milamina ny eto amin’ny tanàna satria any Toliara misy ny fifandonana eo amin’ny Zandary sy ny mpianatra, satria tsy mbola naloan’ny fitondrana ny vatsimpianaran’ny mpianatra izay voasoratra ao amin’ny tetibola efa nankatoavin’ny Antenimiera roa tonta . Nisy ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay momba ny vaksiny izay niteraka fisavorovoroana ho an’ireo efa nahavita vaksiny. Manginy fotsiny ny fitakian’ireo orinasa nahavita ara-dalàna ny asany kanefa tsy voaloa vola efa ho herintaona mahery izao.

Ireo no voalaza fa mbola maro ireo toedraharaha tsy mandeha amin’ny laoniny kanefa dia tsy nahasakana an’Ingahy Filoha mianakavy tsy ho any an-tanindrazany izany. Hatao «confirmation » amin’ny alahady izao ny zanany vavy, ka nandeha izy mivady, satria hono ankoatran’ny maha Filohan’ny Repoblika azy dia raimpianakaviana izy, ka manao ny adidy amin’izany.

Ny alahady 13 Jona 2021 tamin’ny fandaharana fanaony isa-tapabolana dia mbola nanamafy Ingahy Filoha Rajoelina, fa na efa nohalefahana aza ny fepetra raisina eo amin’ny fitandremam-pahasalamana dia mbola tsy sokafana aloha ny habakabaka, ny dikan’izany tsy mbola malalaka ny sidina miditra sy mivoaka mankany ivelany, ary mbola ireo antony lehibe tsy azo anoharana na “ motif impérieux” ihany no mahazo alalana miditra sy mivoaka. Nahamenatra anefa fa ny talata 15 Jona 2021, roa andro taorian’ny nikabarian’Ingahy Filoha dia nodikainy ankitsirano izay nambarany, fa dia lasa soa amantsara izy mianakavy niampy an-dRamatoa Talen’ny serasera taloha, nisidina any an-tanindrazany izy ireo.

Mikasika ny fanambarana nataon’ny Masoivoho Frantsay dia miezaka mitady fanazavana any amin’ny OMS Ingahy Minisitra miadidy ny fahasalamana, maro ireo vita vaksiny no nihorin-koditra, satria raha misy fiantraikany amin’ny lafiny ara-pahasalamana tokoa anie ilay vaksiny dia tena “effroyable”mihitsy, fa ny fanazavana nentin’ny Filoha Ravalomanana nandritra ny fiarahabana azy noho ny fetin’ny Ray omaly teny Faravohitra dia mazava ary nampitraka ireo vita vaksiny, satria nambaran’ny Filoha Ravalomanana, fa tsy nitsahatra nifandray tamin’ireo tompon’andraikitra avy amin’ny OMS sy ny Vondrona Eoropeana ny tenany, ary samy nanamafy ireo roa tonta ireo, fa tsy misy atahorana ny lafiny ara-pahasalamana satria vaksiny ara-dalàna no tonga teto.

Milamina ny sain’ireo vita vaksiny fa nampalahelo ireo mbola naniry ny hanao vaksiny ny alakamisy 17 Jona 2021, satria nisy ny baiko nidina nampitsahatra ny fanaovam-baksiny ny marainan’ny alakamisy dia notohizana indray ny antoandro, izay manaporofo fa tsy matotra ny mpitondra, fa ny tena marina dia tsy levon’ny vavonin’ny mpitondra mihitsy ny firohotan’ny vahoaka Malagasy nanao vaksiny taorian’ny nanaovan’ny Filoha Ravalomanana izany vaksiny izany, azo antoka mantsy fa tapitra ny 250000 isa raha tsy noelingelenina ny andro farany ary dia ho vasoka tanteraka ny fitondrana.

Ny Filoha Ravalomanana dia nanambara tamin’ireo vita vaksiny fa ho avy ny vaksiny andiany faharoa ho an’ireo nahavita ny andiany voalohany, ny vahoaka malagasy rahateo nahazo toky satria tsy ny ho any Frantsa anie no tanjona fa ny ho salama sady tsy any Frantsa ihany koa anie no Andafy e!

Fa raha hiverenana ny mikasika ny dian’Ingahy Filoha mivady niaraka tamin-dRamatoa Talen’ny serasera any an-tanindrazany dia azo hizingizinina fa tsy “motif impérieux” izany fanatrehana ”confirmation” izany, sa kosa ni-”confirmer” ny fahazoana ny “iles éparses “ any amin’ny Reny Malalany Ingahy Filoha, raha izay kosa aloha dia omena ny rariny izy satria efa ny 26 Jona 2020 no efa nampanantenaina ny fiverenan’ireo Nosy Malagasy ireo. Mikasika ny fandehanan-dRamatoa Tale indray dia vao mainka tsy “motif impérieux”, satria Ramatoa io araka ny vaovao dia mbola misy ny raharaha izay mahasaringotra azy any amin’ny fitsarana.

Ho tonga ny alahady izao hono Ingahy Filoha raha ny vaovao navoaka, dia ho hita eo raha hiara-hiverina aminy Ramatoa Tale fahiny, na tonga dia sambo milentika any an-tanindrazany, dia andrasana koa izay fanazavana avy amin’Ingahy Filoha mikasika ireo toe-draharaha tsy milamina eto amin’ny firenena, satria efa fomba fanao iraisampirenena ny tafatafa ataon’ny Filoha isaky ny miditra na mivoaka ny firenena, fa tsy voatery hiandrasana ny fihaonana isa-tapabolana ny fanazavana ny raharaha rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/rajoelina-lasa-any-frantsa-tsy-motif-imperieux-ny-famonjena-confirmation/

Fifamoivoizana an-drenivohitra – Mijaly ny mpampiasa làlana eo Analakely-Soarano

Radafy

Efa andro maro izao, na herinandro vitsivitsy no sarotra dia sarotra ny mamakivaky eo Analakely mihazo an’i Soarano iny, indrindra rehefa miha atoandro sy ny tolakandro iny. Tsy maharaka ny fiarakodia mifamoivoy ny lalana. Fitohanana lavareny maharitra fotoana ela dia ela, efa ho ora iray mahery vao tafavoaka raha miainga eo amin’ny manodidina ny Lisea Rabearivelo mandra-pivoaka eny amin’ny Soarano na Behoririka na tonga eny Antanimena.

Anisan’ny miteraka ny olana ho an’ny fiarakodia, dia ny fametrahana arofanina vy amin’ny sisiny roa eo Soarano hamerana ireo mpandeha an-tongotra tsy hanery ny lalan’ny fiara na ny arabe. Lasa lalan-tokana ho an’ny fiarakodia araka izany ny arabe, kanefa mibosesika ny fiara miditra amin’izany lalana izany, indrindra amin’ny fotoanan’ny “heures de pointe”. Ny olona mifamoivoy ihany koa tsy lazaina intsony any ambadik’ireo arofanina vy roa, ary tsy lazaina intsony ny fifanosonana ao anatin’izany, ary tsy voahaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy mahita ho lazaina amin’izany ny fitondram-panjakana fa milalao tanana fotsiny.

Tsy natao ho an’ny maika hamonjy fotoana ny mandalo eny amin’izao fotoana izao ary mety ho hatrany ambadiky ny andron’ny fetin’ny fahaleovantena. Raha manenjika fotoana dia aleo mihitsy miova lalana, ho an’ny olon-tsotra, fa ny an’ny taxibe ny fitohanana toy izao efa sakafony isan’andro iny. Tsy azony ialàna, raha manova lalana kely aza mahita faisana amin’ny polisy. Saika amin’ny andro na fotoanan’ny fety toy izao, dia toy izao hatrany ny zava-misy sy mitranga eny amin’iny faritra sy lalana eto an-drenivohitra iny.

Efa lasa fomba fiasan’ny tomponandraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ihany koa ny mametraka ireo arofanina vy eny an-toerana. Mila mitady vahaolana ialàna na hanamaivanana izany farafaharatsiny ny tomponandraikitr ny CUA, fa izany hatrany ve no iainam-bahoaka maharitra. Ny hitady izany ihany koa no hanakaraman’ny vahoaka azy ireo. Ho an’ny mpitatitra sy ny mpitondra fiarakodia, mitombo be ny fandaniana solika noho io fitohanan’ny fifamoivoizana lavareny eo Analakely-Soarano io.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/fifamoivoizana-an-drenivohitra-mijaly-ny-mpampiasa-lalana-eo-analakel...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fifamoivoizana an-drenivohitra – Mijaly ny mpampiasa làlana eo Analakely-Soarano

Radafy

Efa andro maro izao, na herinandro vitsivitsy no sarotra dia sarotra ny mamakivaky eo Analakely mihazo an’i Soarano iny, indrindra rehefa miha atoandro sy ny tolakandro iny. Tsy maharaka ny fiarakodia mifamoivoy ny lalana. Fitohanana lavareny maharitra fotoana ela dia ela, efa ho ora iray mahery vao tafavoaka raha miainga eo amin’ny manodidina ny Lisea Rabearivelo mandra-pivoaka eny amin’ny Soarano na Behoririka na tonga eny Antanimena.

Anisan’ny miteraka ny olana ho an’ny fiarakodia, dia ny fametrahana arofanina vy amin’ny sisiny roa eo Soarano hamerana ireo mpandeha an-tongotra tsy hanery ny lalan’ny fiara na ny arabe. Lasa lalan-tokana ho an’ny fiarakodia araka izany ny arabe, kanefa mibosesika ny fiara miditra amin’izany lalana izany, indrindra amin’ny fotoanan’ny “heures de pointe”. Ny olona mifamoivoy ihany koa tsy lazaina intsony any ambadik’ireo arofanina vy roa, ary tsy lazaina intsony ny fifanosonana ao anatin’izany, ary tsy voahaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy mahita ho lazaina amin’izany ny fitondram-panjakana fa milalao tanana fotsiny.

Tsy natao ho an’ny maika hamonjy fotoana ny mandalo eny amin’izao fotoana izao ary mety ho hatrany ambadiky ny andron’ny fetin’ny fahaleovantena. Raha manenjika fotoana dia aleo mihitsy miova lalana, ho an’ny olon-tsotra, fa ny an’ny taxibe ny fitohanana toy izao efa sakafony isan’andro iny. Tsy azony ialàna, raha manova lalana kely aza mahita faisana amin’ny polisy. Saika amin’ny andro na fotoanan’ny fety toy izao, dia toy izao hatrany ny zava-misy sy mitranga eny amin’iny faritra sy lalana eto an-drenivohitra iny.

Efa lasa fomba fiasan’ny tomponandraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ihany koa ny mametraka ireo arofanina vy eny an-toerana. Mila mitady vahaolana ialàna na hanamaivanana izany farafaharatsiny ny tomponandraikitr ny CUA, fa izany hatrany ve no iainam-bahoaka maharitra. Ny hitady izany ihany koa no hanakaraman’ny vahoaka azy ireo. Ho an’ny mpitatitra sy ny mpitondra fiarakodia, mitombo be ny fandaniana solika noho io fitohanan’ny fifamoivoizana lavareny eo Analakely-Soarano io.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/fifamoivoizana-an-drenivohitra-mijaly-ny-mpampiasa-lalana-eo-analakely-soarano/

Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM – Vonona amin’ny fandraisana ny synôda lehibe i Sambava

Aly

Nanomboka ny 16 jona 2021 teo ary tsy hifarana raha tsy ny 23 jona 2021 ho avy izao etsy amin’ny CFD Ampandrana, sy eny amin’ny FJKM Andrainarivo, ny fivorian’ny
Mpiandraikitra Foibe ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, na ny FJKM.

Anisan’ny lahadinika amin’izany, ny raharaha maika indrindra aloha no hotapahina, toy ny tetibola hoenti-miasa sy fankatoavana ireo Tonia sy Tale ary fandraisan-tànana mpitandrina ary indrindra koa mahakasika ny Synôda Lehibe, izay hotanterahina any Sambava faritra Sava, ny 11 ka hatramin’ny 18 aogositra ho avy izao.

Fantatra nandritra izany hatreto, fa efa vonona ny amin’ny ho fandraisana ny Synôda Lehibe FJKM 2021, ny any amin’ny renivohitry ny faritra Sava. Maro ireo avy any amin’ny faritra miatrika izao fivorian’ny MF, na ny Mpiandraikitra Foibe FJKM izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/fivorianny-mpiandraikitra-foibe-fjkm-vonona-aminny-fandraisana-ny-syn...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM – Vonona amin’ny fandraisana ny synôda lehibe i Sambava

Aly

Nanomboka ny 16 jona 2021 teo ary tsy hifarana raha tsy ny 23 jona 2021 ho avy izao etsy amin’ny CFD Ampandrana, sy eny amin’ny FJKM Andrainarivo, ny fivorian’ny
Mpiandraikitra Foibe ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, na ny FJKM.

Anisan’ny lahadinika amin’izany, ny raharaha maika indrindra aloha no hotapahina, toy ny tetibola hoenti-miasa sy fankatoavana ireo Tonia sy Tale ary fandraisan-tànana mpitandrina ary indrindra koa mahakasika ny Synôda Lehibe, izay hotanterahina any Sambava faritra Sava, ny 11 ka hatramin’ny 18 aogositra ho avy izao.

Fantatra nandritra izany hatreto, fa efa vonona ny amin’ny ho fandraisana ny Synôda Lehibe FJKM 2021, ny any amin’ny renivohitry ny faritra Sava. Maro ireo avy any amin’ny faritra miatrika izao fivorian’ny MF, na ny Mpiandraikitra Foibe FJKM izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/fivorianny-mpiandraikitra-foibe-fjkm-vonona-aminny-fandraisana-ny-synoda-lehibe-i-sambava/

EPP Besarety – Skoto Fanilon’i Madagasikara – Nanolotra sakafo nandritra ny volana an’ireo mpanala fanadinana

Aly

Nanolotra fanampiana sakafo ara-pahasalamana ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana ao amin’ny EPP Besarety, nandritra ny iray volana ny skoto Fanilon’i Madagasikara, notarihan’i Cheftaine Fandresena.

Nifarana omaly izany fanampiana ara-tsakafo, izay nataon’izy ireo izany. Ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana CEPE ao amin’ity sekoly ity, no nomen’izy ireo sakafo be proteina, toy ny sakafo samy hafa avy amin’ny ronono nandritra ny iray volana.

Lohahevitr’izao fanampiana natao izao hoy i Cheftaine Fandresena ny hoe : « ny sakafo maro loko haninao anio dia ho antoky ny hoavinao mamiratra ». Natao ihany koa izao fanampiana ara-tsakafo izao mba hampitomboina ny fitadidiana eo amin’ireo mpianatra, amin’izao ankatoky ny fanadinana hatrehan’izy ireo izao, afaka andro maromaro.

Anjara biriky raisin’ny Fanilon’i Madagaasikara ihany koa iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo an-tsekoly izao hetsika ara-tsosialy izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/epp-besarety-skoto-faniloni-madagasikara-nanolotra-sakafo-nandritra-n...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EPP Besarety – Skoto Fanilon’i Madagasikara – Nanolotra sakafo nandritra ny volana an’ireo mpanala fanadinana

Aly

Nanolotra fanampiana sakafo ara-pahasalamana ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana ao amin’ny EPP Besarety, nandritra ny iray volana ny skoto Fanilon’i Madagasikara, notarihan’i Cheftaine Fandresena.

Nifarana omaly izany fanampiana ara-tsakafo, izay nataon’izy ireo izany. Ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana CEPE ao amin’ity sekoly ity, no nomen’izy ireo sakafo be proteina, toy ny sakafo samy hafa avy amin’ny ronono nandritra ny iray volana.

Lohahevitr’izao fanampiana natao izao hoy i Cheftaine Fandresena ny hoe : « ny sakafo maro loko haninao anio dia ho antoky ny hoavinao mamiratra ». Natao ihany koa izao fanampiana ara-tsakafo izao mba hampitomboina ny fitadidiana eo amin’ireo mpianatra, amin’izao ankatoky ny fanadinana hatrehan’izy ireo izao, afaka andro maromaro.

Anjara biriky raisin’ny Fanilon’i Madagaasikara ihany koa iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo an-tsekoly izao hetsika ara-tsosialy izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/epp-besarety-skoto-faniloni-madagasikara-nanolotra-sakafo-nandritra-ny-volana-anireo-mpanala-fanadinana/

Mpiofana ho mpampianatra CRINFP – Ivon-toerana 1 amin’ny 28 no mbola nahazo didy fanendrena

Stefa

Mimenomenona sy mitaraina ireo mpampianatra mpiofana, tamin’ny CRINFP, na Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique, amin’izao fotoana, satria maro dia maro amin’izy ireo no mbola tsy nahazo ny didy fanendrena azy ireto hatreto. Araka ny fanadihadiana sy vaovao voaray, mpampianatra mpiofana amin’ny CRINFP miisa 1 amin’ny amin’ireo CRINFP miisa 28 manerana ny Nosy ihany hatreto no nahazo izay didy fanendrena izay.

Anisan’ireo velon-taraina ireo niofana ho mpampianatra ” promotion 2018-2020″ tamin’ny CRINFP (Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique) manerana ny nosy. Miisa 28 ny ivon-toeram-piofanana ho mpampianatra manerana an’i Madagasikara, CRINFP Mahabibo Mahajanga irery ihany no efa nahazo. Izany hoe mpiofana amin’ny CRINFP miisa 27 no mbola tsy nahazo didy fanendrena hatramin’izao.

Mangataka amin’ny ministeran’ny fanabeazampirenena izy ireo, mba hanomezana daty matotra hizarana ny ” arrêté de nomination” izay mbola tsy nahazo. Efa ela no niandrasan’izy ireo izany saingy mbola tsy mivoaka hatramin’izao. Rehefa nanontany ireo tompon’andraikitra izy ireo, dia kely sisa no valinteny azo. Maro amin’izy ireo anefa no monina any amin’ny faritra hafa ivelan’ny ivon-toeram-piofanana, tsy afaka mody noho ny fiandrasana izany.

Angatahin’izy ireo ny mba hanomezana daty tokony hizarana izany, araka ny fampanantenana izay nomen’ny tompon’andraikitra ao amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, dia ny hoe alohan’ny 26 jona no hizarana ny didy fanendrena ho an’ny rehetra. Efa higadona anefa ity fetim-pirenena ity, tsy mbola misy daty na peta-drindrina milaza hizarana azy hatreto.

Anisan’ny mitamatama amin’izao fitondrana Rajoelina izao koa, ny ao amin’ity ministeran’ny fanabeazampirenena ity eto amintsika.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/mpiofana-ho-mpampianatra-crinfp-ivon-toerana-1-aminny-28-no-mbola-nah...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Mpiofana ho mpampianatra CRINFP – Ivon-toerana 1 amin’ny 28 no mbola nahazo didy fanendrena

Stefa

Mimenomenona sy mitaraina ireo mpampianatra mpiofana, tamin’ny CRINFP, na Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique, amin’izao fotoana, satria maro dia maro amin’izy ireo no mbola tsy nahazo ny didy fanendrena azy ireto hatreto. Araka ny fanadihadiana sy vaovao voaray, mpampianatra mpiofana amin’ny CRINFP miisa 1 amin’ny amin’ireo CRINFP miisa 28 manerana ny Nosy ihany hatreto no nahazo izay didy fanendrena izay.

Anisan’ireo velon-taraina ireo niofana ho mpampianatra ” promotion 2018-2020″ tamin’ny CRINFP (Centre Regionale d’Institut de Formation Pédagogique) manerana ny nosy. Miisa 28 ny ivon-toeram-piofanana ho mpampianatra manerana an’i Madagasikara, CRINFP Mahabibo Mahajanga irery ihany no efa nahazo. Izany hoe mpiofana amin’ny CRINFP miisa 27 no mbola tsy nahazo didy fanendrena hatramin’izao.

Mangataka amin’ny ministeran’ny fanabeazampirenena izy ireo, mba hanomezana daty matotra hizarana ny ” arrêté de nomination” izay mbola tsy nahazo. Efa ela no niandrasan’izy ireo izany saingy mbola tsy mivoaka hatramin’izao. Rehefa nanontany ireo tompon’andraikitra izy ireo, dia kely sisa no valinteny azo. Maro amin’izy ireo anefa no monina any amin’ny faritra hafa ivelan’ny ivon-toeram-piofanana, tsy afaka mody noho ny fiandrasana izany.

Angatahin’izy ireo ny mba hanomezana daty tokony hizarana izany, araka ny fampanantenana izay nomen’ny tompon’andraikitra ao amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, dia ny hoe alohan’ny 26 jona no hizarana ny didy fanendrena ho an’ny rehetra. Efa higadona anefa ity fetim-pirenena ity, tsy mbola misy daty na peta-drindrina milaza hizarana azy hatreto.

Anisan’ny mitamatama amin’izao fitondrana Rajoelina izao koa, ny ao amin’ity ministeran’ny fanabeazampirenena ity eto amintsika.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/mpiofana-ho-mpampianatra-crinfp-ivon-toerana-1-aminny-28-no-mbola-nahazo-didy-fanendrena/

Olan’ny tany eny Antanandrano – Mihevitra handrodana ny tamboho nataon’ilay orinasa ny mponina

Niaina

Mbola mafana hatramin’izao ny olana mahakasika ny ady tany eny Antanandrano Antananarivo Avaradrano, eo amin’ireo mponina nandova izany tany izany, sy ilay orinasam-pifandraisan-davitra mibodo izany tany izany, satria mbola manohy mamefy ilay tany ity orinasana karana ity.

Noho izay antony izay, mihevitra ny handrodana izany tamboho mbola hajoron’ilay orinasa izany ireo mponina any an-toerana. “Arodanay io tamboho io rehefa tsy handray andraikitra ianareo mpitondra fanjakana”, hoy ireo mponina miady tany amin’ilay orinasa manangana fotodrafitrasa.

Mahakasika ity raharaha ity, tonga teny an-toerana ny depiote voafidy tao Avaradrano, avy amin’ny antoko TIM, Gerry Randriambolaina, nanazava tamin’ireo mponina mikasika ny fanadihadiana efa nataony momba ity raharaha ity. Nohamafisiny fa mbola mandeha ny fitsarana mikasika ity raharaha ity, ka noho izany dia tsy tokony hisy afaka hilaza fa tompon’ny tany, hoy izy. Nangataka ity orinasa ity, noho izany izy, mba hampitsahatra ny asa fanorenana ary nangataka ireo mpitandro filaminana miambina izany ihany koa, mba hiala ao, satria misy tsy ara-dalàna ao matoa misy izao hetsika ataon’ireo mponina mpandova izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/olanny-tany-eny-antanandrano-mihevitra-handrodana-ny-tamboho-nataonil...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Olan’ny tany eny Antanandrano – Mihevitra handrodana ny tamboho nataon’ilay orinasa ny mponina

Niaina

Mbola mafana hatramin’izao ny olana mahakasika ny ady tany eny Antanandrano Antananarivo Avaradrano, eo amin’ireo mponina nandova izany tany izany, sy ilay orinasam-pifandraisan-davitra mibodo izany tany izany, satria mbola manohy mamefy ilay tany ity orinasana karana ity.

Noho izay antony izay, mihevitra ny handrodana izany tamboho mbola hajoron’ilay orinasa izany ireo mponina any an-toerana. “Arodanay io tamboho io rehefa tsy handray andraikitra ianareo mpitondra fanjakana”, hoy ireo mponina miady tany amin’ilay orinasa manangana fotodrafitrasa.

Mahakasika ity raharaha ity, tonga teny an-toerana ny depiote voafidy tao Avaradrano, avy amin’ny antoko TIM, Gerry Randriambolaina, nanazava tamin’ireo mponina mikasika ny fanadihadiana efa nataony momba ity raharaha ity. Nohamafisiny fa mbola mandeha ny fitsarana mikasika ity raharaha ity, ka noho izany dia tsy tokony hisy afaka hilaza fa tompon’ny tany, hoy izy. Nangataka ity orinasa ity, noho izany izy, mba hampitsahatra ny asa fanorenana ary nangataka ireo mpitandro filaminana miambina izany ihany koa, mba hiala ao, satria misy tsy ara-dalàna ao matoa misy izao hetsika ataon’ireo mponina mpandova izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/olanny-tany-eny-antanandrano-mihevitra-handrodana-ny-tamboho-nataonilay-orinasa-ny-mponina/

Filoha Ravalomanana – Tsy misy atahorana ny vaksiny natao teto amintsika, ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza nitsindrona azy

Helisoa

Noho ny fetin’ny Ray rahampitso alahady, ka mba samy hanaovan’ny fianakaviana fety any an-tokatranony avy dia naroso omaly zoma 18 jona ny fiarabana ny filoha Marc Ravalomanana noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Ray izay.

Faly aho, tena faly hoy Dada satria androany hoy izy, mantsy ny omaly zoma, no fotoana natokana ho fifampiarahabana tratry ny fety miaraka amin’ireo raim-pianakaviana ao amin’ny antoko TIM sy ny vondrona RMDM ary ny mpiara-miasa rehetra. Noho izany dia mahatsiaro ireo Ray rehetra aho hoy izy na ny eto an-tanindrazana sy any ivelany amin’izao fankalazana izao. Maro ny ady sarotra mahazo anareo hoy i Dada , nefa matokia fa raha mbola misy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana.

Nasiany teny koa ny resaka vaksiny izay naha be resaka tamin’ny andro nifaranan’ny fanaovana vaksiny andiany voalohany . Efa nanontany ny Vondrona Eoropeana sy ny OMS aho hoy ny filoha Ravalomanana dia niteny taminy ireo tompon’andraikitra ambony ireo, fa omeo toky ny olona efa nanao vaksiny fa tsy misy olana ny ara-teknika sy ny ara-tsiantifika momba io vaksiny io ary efa neken’ny OMS io. Ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza efa nanao vaksiny Covishiel ihany koa. Resaka ekonomia io satria tsy maintsy mahazo alalana any amin’ny firenena iray ny fanafody vao afaka miditra.

Fa nasiany resaka ihany koa ny resaka satan’ny mpanohitra. Mbola miantso ny mpitondra fanjakàna ny filohan’ny RMDM hampihàtra ny satan’ny mpanohitra, fa mpanohitra ara-dalàna no misy eto hoy izy. Tsotra nefa nafonja ny fankalazàna ny fetin’ny Ray tao Faravohitra, satria sady voky ny fanahy tamin’ny alalan’ny fotoampivavahana sy ny rotsirotsy ara-pilazantsara nentin’ny mpanakanto Mialy Rakotomamonjy. Teo ihany koa ny fampihomehezana nentin’i Gothlieb ary ny fihainoana ny feo mangan’i Bodo.

Ny gazety Ny valosoa vaovao dia miarahaba sahady ireo raimpianakaviana rehetra tratry ny fety . Homba anareo mandrakariva anie ny Tompo.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/filoha-ravalomanana-tsy-misy-atahorana-ny-vaksiny-natao-teto-amintsik...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Tsy misy atahorana ny vaksiny natao teto amintsika, ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza nitsindrona azy

Helisoa

Noho ny fetin’ny Ray rahampitso alahady, ka mba samy hanaovan’ny fianakaviana fety any an-tokatranony avy dia naroso omaly zoma 18 jona ny fiarabana ny filoha Marc Ravalomanana noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Ray izay.

Faly aho, tena faly hoy Dada satria androany hoy izy, mantsy ny omaly zoma, no fotoana natokana ho fifampiarahabana tratry ny fety miaraka amin’ireo raim-pianakaviana ao amin’ny antoko TIM sy ny vondrona RMDM ary ny mpiara-miasa rehetra. Noho izany dia mahatsiaro ireo Ray rehetra aho hoy izy na ny eto an-tanindrazana sy any ivelany amin’izao fankalazana izao. Maro ny ady sarotra mahazo anareo hoy i Dada , nefa matokia fa raha mbola misy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana.

Nasiany teny koa ny resaka vaksiny izay naha be resaka tamin’ny andro nifaranan’ny fanaovana vaksiny andiany voalohany . Efa nanontany ny Vondrona Eoropeana sy ny OMS aho hoy ny filoha Ravalomanana dia niteny taminy ireo tompon’andraikitra ambony ireo, fa omeo toky ny olona efa nanao vaksiny fa tsy misy olana ny ara-teknika sy ny ara-tsiantifika momba io vaksiny io ary efa neken’ny OMS io. Ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana aza efa nanao vaksiny Covishiel ihany koa. Resaka ekonomia io satria tsy maintsy mahazo alalana any amin’ny firenena iray ny fanafody vao afaka miditra.

Fa nasiany resaka ihany koa ny resaka satan’ny mpanohitra. Mbola miantso ny mpitondra fanjakàna ny filohan’ny RMDM hampihàtra ny satan’ny mpanohitra, fa mpanohitra ara-dalàna no misy eto hoy izy. Tsotra nefa nafonja ny fankalazàna ny fetin’ny Ray tao Faravohitra, satria sady voky ny fanahy tamin’ny alalan’ny fotoampivavahana sy ny rotsirotsy ara-pilazantsara nentin’ny mpanakanto Mialy Rakotomamonjy. Teo ihany koa ny fampihomehezana nentin’i Gothlieb ary ny fihainoana ny feo mangan’i Bodo.

Ny gazety Ny valosoa vaovao dia miarahaba sahady ireo raimpianakaviana rehetra tratry ny fety . Homba anareo mandrakariva anie ny Tompo.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/filoha-ravalomanana-tsy-misy-atahorana-ny-vaksiny-natao-teto-amintsika-ny-ambasadaoronny-vondrona-eoropeana-aza-nitsindrona-azy/

Fiainam-pirenena – Fitsarana, fandriampahalemana ary fanabeazana tena misy olana

Andry Tsiavalona

Anisan’ny raharaha mafanafana eto amin’ny Firenena amin’izao fotoana mampisasaka ny fepotoana itondran’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry izao, ny eo amin’ny sehatry fitsarana sy ny fanabeazana ary ny fandriampahalemana. Mampanontany tena ny olompirenena, indrindra ny vahoaka eo anivon’ny saranga farany ambany, eto amin’ny Firenena, ny tranga iainana eo fiasan’ny fitsarana.

Angamba efa zatra ny mandroso mihemotra eo amin’ny fanapahankevitra izao fitondrana izao saingy tsy nampoizina, ary tsy hita maneran-tany, ny fisian’izany fomba izany eo amin’ity rafitra fitsarana, izay heverina fa mahaleotena ary tsy azon’iza n’iza baikona ity. Tsapa sy iainan’ny mponina, tompo-tanindrazana eny Antanandrano anefa izany eo amin’ny didy mifanipaka sy tsy manaja ny ambaratongam-pahefana eo anivon’ny fitsarana, ka ny didy navoakan’ny fitsarana mpandrava didy (cours de cassation) dia ravan’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Mibaribary fa misy dia tànan’ny ao amin’ny fahefana mpanatanteraka, na ny filohan’ny Repoblika mihitsy ity raharaha ity matoa tsy misy fanoherana ataon’ny minisitra tomponandraikitra, izay mpitsara, manoloana ity toe-javatra ity.

Mibaribary koa izany fandehan-draharaha, mandroso mihemotra, eo anivon’ny fitsarana izany raha ny fitsarana ny tale jeneralin’ny ACM no jerena. Nampidirina am-ponja indray alina dia navoaka ary mody nolazaina fa namindra fahefana no antony kanefa dia naverina teny am-ponja indray, araka ny vaovao mivoaka amin’izao fotoana izao dia ampanaovina asa any amin’ny minisitera iray izy. Azo antoka fa misy dia tànan’ny mpanatanteraka ihany koa ity raharaha ity. Iaraha-mahalala ireny resaka “bonbons sucettes” nandaniana vola valo miliara ariary kanefa dia ilay mpandraharaha nahazo ny tolo-barotra sy namatsy izany indray no migadra ary ny tomponandraikitra voalohany nesorina amin’ny toerany fotsiny ary mirihariha any. Torak’izany koa ny ketrika “écrans plats”, ka ny minisitra sy ny vadiny nanao izany afera izany dia tsy voahozongozona eo amin’ny toerany herintaona aty aoriana. Raha ireo toe-draharaha ireo no jerena na dia tsy tokony hisy afaka manome baiko na manao tsindry amin’ny mpitsara aza eo amin’ny firenena iray dia miavaka ary manintona ny mason’izao tontolo izao ny eto Madagasasikara raha ny resaka fitsarana no jerena.

Mampiteny ny moana ihany koa ny raharaha fanabeazana eto amin’ity Nosy ity. Tsy ho jerena anio ny eo anivon’ny fanabeazana ambaratonga voalohany sy faharoa na eo aza ny olona mianjady, tsy mety voavaha, amin’ny mpampianatra FRAM. Manahirana sy mahabe resaka ny olana ara-bola misy eny amin’ny anjerimanontolo, tsy eo amin’ny vatsim-pianaran’ny mpianatra ihany, fa eo koa ny karaman’ny mpandraharaha. Ny tena tsy mazava dia ao anatin’ny tetibola isan-taona toy ny karaman’ny mpiasam-panjakana ireo zavatra roa ireo kanefa dia raha tsy mihetsika ny mpianatra na ny mpandraharaha vao mikoropaka ny eo amin’ny fitondrana. Ny tena loza dia tsy maintsy manao zavatra mamoafady hatrany ary mivadika ho herim-pamoretana ireo lazaina fa mpitandro ny filaminana. Toy izay nitranga tany Barikadimy Toamasina, dia nisy mpianatra namoy ny ainy ihany koa tany Toliara ny Alarobia lasa teo raha nanao hetsika nitakiana vatsim-pianarana am-bolana maro ny mpianatra ao Maninday. Nikoropaka ary mamono afo, toy ny fanaony, ny mpitondra ka miakatra ao amin’ny fahitalavitra dia manambara fa efa hivoaka ny “carte visa” ho an’ny mpianatra. Efa nisy delegasiona marobe nidina tany Toliara ny taon-dasa ary nanambara fa hovahana ny olana kanefa dia miverina indray amin’izao fotoana izao, tsy mahagaga izao zavatra izao, fa efa fanaon’ny mpitondra ankehitriny ny mampanantena kanefa tsy misy fanatanterahana rehefa avy eo. Ny filohan’ny Repoblika mihitsy no nampanantena karnem-pokontany “biomètrique” tamin’ny niandohan’ny valanaretina covid-19, sy nizaran’ny mpitondra ireny “tosika fameno” sns,…ireny.

Tsara ny mampahatsiahy ireny tranga ireny, mba ho entina misaina sy mamantatra ary mampitaha ny manavanana ny mpitondra rehetra nifandimby nandritra izay 61 taona namerenana ny “fahaleovantena” izay.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/fiainam-pirenena-fitsarana-fandriampahalemana-ary-fanabeazana-tena-mi...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fiainam-pirenena – Fitsarana, fandriampahalemana ary fanabeazana tena misy olana

Andry Tsiavalona

Anisan’ny raharaha mafanafana eto amin’ny Firenena amin’izao fotoana mampisasaka ny fepotoana itondran’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry izao, ny eo amin’ny sehatry fitsarana sy ny fanabeazana ary ny fandriampahalemana. Mampanontany tena ny olompirenena, indrindra ny vahoaka eo anivon’ny saranga farany ambany, eto amin’ny Firenena, ny tranga iainana eo fiasan’ny fitsarana.

Angamba efa zatra ny mandroso mihemotra eo amin’ny fanapahankevitra izao fitondrana izao saingy tsy nampoizina, ary tsy hita maneran-tany, ny fisian’izany fomba izany eo amin’ity rafitra fitsarana, izay heverina fa mahaleotena ary tsy azon’iza n’iza baikona ity. Tsapa sy iainan’ny mponina, tompo-tanindrazana eny Antanandrano anefa izany eo amin’ny didy mifanipaka sy tsy manaja ny ambaratongam-pahefana eo anivon’ny fitsarana, ka ny didy navoakan’ny fitsarana mpandrava didy (cours de cassation) dia ravan’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Mibaribary fa misy dia tànan’ny ao amin’ny fahefana mpanatanteraka, na ny filohan’ny Repoblika mihitsy ity raharaha ity matoa tsy misy fanoherana ataon’ny minisitra tomponandraikitra, izay mpitsara, manoloana ity toe-javatra ity.

Mibaribary koa izany fandehan-draharaha, mandroso mihemotra, eo anivon’ny fitsarana izany raha ny fitsarana ny tale jeneralin’ny ACM no jerena. Nampidirina am-ponja indray alina dia navoaka ary mody nolazaina fa namindra fahefana no antony kanefa dia naverina teny am-ponja indray, araka ny vaovao mivoaka amin’izao fotoana izao dia ampanaovina asa any amin’ny minisitera iray izy. Azo antoka fa misy dia tànan’ny mpanatanteraka ihany koa ity raharaha ity. Iaraha-mahalala ireny resaka “bonbons sucettes” nandaniana vola valo miliara ariary kanefa dia ilay mpandraharaha nahazo ny tolo-barotra sy namatsy izany indray no migadra ary ny tomponandraikitra voalohany nesorina amin’ny toerany fotsiny ary mirihariha any. Torak’izany koa ny ketrika “écrans plats”, ka ny minisitra sy ny vadiny nanao izany afera izany dia tsy voahozongozona eo amin’ny toerany herintaona aty aoriana. Raha ireo toe-draharaha ireo no jerena na dia tsy tokony hisy afaka manome baiko na manao tsindry amin’ny mpitsara aza eo amin’ny firenena iray dia miavaka ary manintona ny mason’izao tontolo izao ny eto Madagasasikara raha ny resaka fitsarana no jerena.

Mampiteny ny moana ihany koa ny raharaha fanabeazana eto amin’ity Nosy ity. Tsy ho jerena anio ny eo anivon’ny fanabeazana ambaratonga voalohany sy faharoa na eo aza ny olona mianjady, tsy mety voavaha, amin’ny mpampianatra FRAM. Manahirana sy mahabe resaka ny olana ara-bola misy eny amin’ny anjerimanontolo, tsy eo amin’ny vatsim-pianaran’ny mpianatra ihany, fa eo koa ny karaman’ny mpandraharaha. Ny tena tsy mazava dia ao anatin’ny tetibola isan-taona toy ny karaman’ny mpiasam-panjakana ireo zavatra roa ireo kanefa dia raha tsy mihetsika ny mpianatra na ny mpandraharaha vao mikoropaka ny eo amin’ny fitondrana. Ny tena loza dia tsy maintsy manao zavatra mamoafady hatrany ary mivadika ho herim-pamoretana ireo lazaina fa mpitandro ny filaminana. Toy izay nitranga tany Barikadimy Toamasina, dia nisy mpianatra namoy ny ainy ihany koa tany Toliara ny Alarobia lasa teo raha nanao hetsika nitakiana vatsim-pianarana am-bolana maro ny mpianatra ao Maninday. Nikoropaka ary mamono afo, toy ny fanaony, ny mpitondra ka miakatra ao amin’ny fahitalavitra dia manambara fa efa hivoaka ny “carte visa” ho an’ny mpianatra. Efa nisy delegasiona marobe nidina tany Toliara ny taon-dasa ary nanambara fa hovahana ny olana kanefa dia miverina indray amin’izao fotoana izao, tsy mahagaga izao zavatra izao, fa efa fanaon’ny mpitondra ankehitriny ny mampanantena kanefa tsy misy fanatanterahana rehefa avy eo. Ny filohan’ny Repoblika mihitsy no nampanantena karnem-pokontany “biomètrique” tamin’ny niandohan’ny valanaretina covid-19, sy nizaran’ny mpitondra ireny “tosika fameno” sns,…ireny.

Tsara ny mampahatsiahy ireny tranga ireny, mba ho entina misaina sy mamantatra ary mampitaha ny manavanana ny mpitondra rehetra nifandimby nandritra izay 61 taona namerenana ny “fahaleovantena” izay.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/fiainam-pirenena-fitsarana-fandriampahalemana-ary-fanabeazana-tena-misy-olana/

EDITO 19 Jona – Politikam-pampandrosoana : mila iverenana dinihina fa tsy mahomby

Sôh’son

Izao fitondrana Rajoelina izao tsy hahavaha velively ny olana fototra mangeja ity vahoaka malagasy ity. Raha izao fomba fiasany izao sy ny teny ambarany etsy sy eroa amin’ny alalan’ny olony samihafa isan-tsokajiny, dia ho maro ny olom-pirenena ho voafitaka eto. Efa iaraha-mahalala ny teny fampanantenana marobe izay zara raha misy tanteraka. Misy amin’ireo aza efa asa na vava asan’ny mpitondra teo aloha avokoa, ary efa ao anaty fifanarahana vita sonia nifanaovana tamin’ny mpamatsy vola, fa ny fotoana namitana azy no misy fandaminana tsy maintsy tonga amin’izao fotoana itondrany izao.

Niara-ren’ny rehetra ny filazana momba ny zava-mitranga tany amin’ny Oniversitén’i Toliara, ary namoizana ain’olona indray toy ny tany Toamasina. Noho ny fitaovam-piadiana nampiasain’ny mpitandro filaminana no nahatonga izany famoizana ain’olona izany. Ny nanaitra ny sain’ny maro, dia hoe, f’angaha rehefa tsy mpianatra dia tsy mahataitra na maty aza? Ny tany Toliara io hambara io. Ny teboka iray mahasorena ny olom-pirenena ihany koa, dia ny filazana fa misy ambadika politika tao. Ny tomponandraikitra izay milaza izany, dia tena efa manao fijery lany andro. Efa tany amin’ny taona 80 sy 90 tany ho any no efa nipoitra io fomba fijery amin’ny hetsiky ny mpianatra io, dia izao mbola milaza izany ihany. Raha tena mahay ny asany sy ny andraikitra napetraka taminy, vantany vao mandray ny toerana dia efa mitady ny fomba rehetra isorohana ny tsy itrangan’ny hetsika eny amin’ireny Oniversitem-panjakana ireny. Rehefa tsy mahita hevitra sy vahaolana ny amin’izany dia tokony tsy handray ny andraikitra, fa tsy manana na tsy ampy traikefa, ary mandany ny volam-bahoaka, sy mampikorosy ny tontolon’ny seha-pampianarana ambony fotsiny. Ny zana-bahoaka mianatra eny amin’izany no tena lasibatra hatrany.

Amin’ny tranga maro samihafa no ahatarafana io tsy fahitan’ny fitondrana ny olana fototra io, sy ny vahaolana mahomby amin’izany ao anaty fotoana voafetra. Anisan’izany ny eo amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina, toy ny fihariana ho amin’ny fivelomana, ny tsy fandriampahalemana, sns… Hamaha ny olan’ny mponina amin’ny fifamoivoizana sy fitaterana, hono, ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, dia ny “bus class” no vahaolana entiny; ny an’ny fitondrana indray “téléphérique” sy ny “tramway”. Tena hahavaha ny olana fototry ny vahoaka ve izany? Tsia. Zara mba hanampiana ny seha-pitaterana fotsiny ihany izany raha tanteraka.

Hihodinkodina fotsiny eto ny itondrana ny fiainam-bahoaka, ary ny fampandrosoana ho toy ny “akoho mivoaka maraina, fa tsy lasa lavitra”. Ilay fototry ny politikam-pampandrosoana apetraky ny fitondrana mihitsy no mila iverenany dinihina lalina, fa tsy mifandraika amin’ny zavatra andrasan’ny vahoaka Malagasy, sy heveriny hotanterahina ao anaty fotoana voafaritra mazava tsara.

www.gvalosoa.net/2021/06/20/edito-19-jona-politikam-pampandrosoana-mila-iverenana-dinihina-fa-tsy...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 19 Jona – Politikam-pampandrosoana : mila iverenana dinihina fa tsy mahomby

Sôh’son

Izao fitondrana Rajoelina izao tsy hahavaha velively ny olana fototra mangeja ity vahoaka malagasy ity. Raha izao fomba fiasany izao sy ny teny ambarany etsy sy eroa amin’ny alalan’ny olony samihafa isan-tsokajiny, dia ho maro ny olom-pirenena ho voafitaka eto. Efa iaraha-mahalala ny teny fampanantenana marobe izay zara raha misy tanteraka. Misy amin’ireo aza efa asa na vava asan’ny mpitondra teo aloha avokoa, ary efa ao anaty fifanarahana vita sonia nifanaovana tamin’ny mpamatsy vola, fa ny fotoana namitana azy no misy fandaminana tsy maintsy tonga amin’izao fotoana itondrany izao.

Niara-ren’ny rehetra ny filazana momba ny zava-mitranga tany amin’ny Oniversitén’i Toliara, ary namoizana ain’olona indray toy ny tany Toamasina. Noho ny fitaovam-piadiana nampiasain’ny mpitandro filaminana no nahatonga izany famoizana ain’olona izany. Ny nanaitra ny sain’ny maro, dia hoe, f’angaha rehefa tsy mpianatra dia tsy mahataitra na maty aza? Ny tany Toliara io hambara io. Ny teboka iray mahasorena ny olom-pirenena ihany koa, dia ny filazana fa misy ambadika politika tao. Ny tomponandraikitra izay milaza izany, dia tena efa manao fijery lany andro. Efa tany amin’ny taona 80 sy 90 tany ho any no efa nipoitra io fomba fijery amin’ny hetsiky ny mpianatra io, dia izao mbola milaza izany ihany. Raha tena mahay ny asany sy ny andraikitra napetraka taminy, vantany vao mandray ny toerana dia efa mitady ny fomba rehetra isorohana ny tsy itrangan’ny hetsika eny amin’ireny Oniversitem-panjakana ireny. Rehefa tsy mahita hevitra sy vahaolana ny amin’izany dia tokony tsy handray ny andraikitra, fa tsy manana na tsy ampy traikefa, ary mandany ny volam-bahoaka, sy mampikorosy ny tontolon’ny seha-pampianarana ambony fotsiny. Ny zana-bahoaka mianatra eny amin’izany no tena lasibatra hatrany.

Amin’ny tranga maro samihafa no ahatarafana io tsy fahitan’ny fitondrana ny olana fototra io, sy ny vahaolana mahomby amin’izany ao anaty fotoana voafetra. Anisan’izany ny eo amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina, toy ny fihariana ho amin’ny fivelomana, ny tsy fandriampahalemana, sns… Hamaha ny olan’ny mponina amin’ny fifamoivoizana sy fitaterana, hono, ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, dia ny “bus class” no vahaolana entiny; ny an’ny fitondrana indray “téléphérique” sy ny “tramway”. Tena hahavaha ny olana fototry ny vahoaka ve izany? Tsia. Zara mba hanampiana ny seha-pitaterana fotsiny ihany izany raha tanteraka.

Hihodinkodina fotsiny eto ny itondrana ny fiainam-bahoaka, ary ny fampandrosoana ho toy ny “akoho mivoaka maraina, fa tsy lasa lavitra”. Ilay fototry ny politikam-pampandrosoana apetraky ny fitondrana mihitsy no mila iverenany dinihina lalina, fa tsy mifandraika amin’ny zavatra andrasan’ny vahoaka Malagasy, sy heveriny hotanterahina ao anaty fotoana voafaritra mazava tsara.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/20/edito-19-jona-politikam-pampandrosoana-mila-iverenana-dinihina-fa-tsy-mahomby/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Aiza ianareo ry jiramaty? ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Load more