6 Jona – Taratasin’ny mpamaky

Taratasy ampitaina amin’ny gazety, sy amin’ny mpitondra mahefa izao fitarainana izao.

Manoloana ny FIHETSIKA MAMOAFADY nataon’ny député Paul Bert teto Port-berge ny 02/06/23,izay nandrodana ny tranoko izay hita @ sary io. Maneho ny alaheloko zaho satria tany titré borné, (complet taratasy jiaby manamarina izany), tsy misy idiran’ny tanin’ny résidence, fa ny ahy madiodio. Ary nahazoako alalana t@ Ben’ny tanàna ny fanorenana ny trano.

Tena manao tany tsy tan-dalàna io député io, satria maro be ny hetraketraka izay ataony fa jerem-potsiny, amin’ny President ny Groupe Parlementaire IRD azy angamba. Ka mba manaitra anareo fitondram-panjakana, Atoa Filoha, Praiministre, Présidente Assemblée sy ny Ministre de la Justice, mba hijery akaiky toe-javatra ity.

Olivier Rabeamina
Port-Bergé, Région Sofia