DINIKA ALAHADY 19 JANOARY 2020 – Pasitera Edouard Tsarahame

Gejain’ny miaramila mahazo baiko avy any “ambony” ny ombin’olona misy taratasy ara-dalàna, ary aman-jatony.