Tsapan-kevitra momba ny fahatokisana ny fitondran-dRajoelina

Raha zohiana amin’izay sivy volana nitantanan’ny fitondran-dRajoelina ny firenena izay, afa-po amin’ireo tetikasa sy fampanantenana voambara ve ianao?

Nandray anjara: 42
Eny 2 5%
Tsia 40 95%

Tsapakan-kevitra tamin’ny 30 Septambra 2019 natao tamin’ny FB Ny Valosoa Vaovao