Azo raisina ve ny fiavonavonan’ny fanjakan-dRajoelina tsy nanatrika …

Azo raisina ve ny fiavonavonan’ny fanjakan-dRajoelina tsy nanatrika ny fitokanana ny lalana profesora Zafy Albert izay rain’ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena?

Fitokana natao tetsy Ivandry Alarobia ny lalana izay mirefy 700 metatra.

Nandray anjara: 35
Eny 9 26%
Tsia 26 74%

Tsapakan-kevitra tamin’ny 24 Jolay natao tamin’ny FB Ny Valosoa Vaovao