Marc Ravalomanana – Maneho ny heviny amin’ny référendum amboletra nasesik’i Andry Rajoelina ny zoma masina!