Fifidianana depiote 27 Mey 2019 – Ny kandida TIM isaky ny distrika

PROVINCEREGIONDISTRICTN° ordreTitulaire 1Titulaire 2Suppléant 1Suppléant 2
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO_I1RAZAFIMANANTSOA Lobo HanitriniainaRANDRIAMISATA RogerRAVELOJAONA VivianneRAKOTOARIVELO Benjaniaina Mandimby
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO_II2RANDRIANARISOA StanislasRABENANDRASANDRARAVOLA Tahinjanahary DavidRAZANDRINDRAINY LonginRAVOMANANA Mamy Nirina
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO_III2RALAMBOMANANA FenoherintsoaRAZAFINDRAZAKA Bodoharisoa FaliherinantenainaRABENJASON Minosoa AndriambeloRAVELOMANANTSOA Richard
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO_IV1RAMBOASALAMA EmilienRAMAROSANDY LandryRAKOTOARISON Jean ArseneRALAIMORA Ezekiela
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO_V2RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA AndriantsivoafetraRAMBOARIVELO ANDRIANANTENAINA Jocelyn WillyRATSIVERINORO RazafindrainibeANDRIAMANANTSOA Elie
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO VI1ANDRIAMAMPANDRY Todisoa ManampyANDRIAMANANJEZIKA ANDRIANAMBOSATA Lantonirina Fehizoro OnyRASOANOROMALALA Marie HoraceRABEZANAHARY Andry Lalaina Alain
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO-ATSIMONDRANO7RATSIMBAZAFY Alain JeanRALAIHARINAIVO Herilanjarison CharlesRASAMISON Fanomezantsoa HajanirinaRATOVONARIVO René
ANTANANARIVOANALAMANGAANTANANARIVO AVARADRANO3RANDRIAMBOLAINA GerryRATSIMBA Julien TovomampiandriariveloANDRIANJAFY Christian OlivierFANOMBOHA Raveloson
ANTANANARIVOANALAMANGAAMBOHIDRATRIMO1RABENIRINA Maminiaina SolondraibeRAZAFINDRATSIRA Jean Baptiste WilliamRASOAFARA Antenaina Marie GeorgetteRANAIVOARISOA Tiarison
ANTANANARIVOANALAMANGAANDRAMASINA2ANDRIAMANJATO Liantsoa BinaRALAIARITINA Jeannot
ANTANANARIVOANALAMANGAANJOZOROBE4RAZAFINTSIHOARANA EdisonRANDRIAMBOLOLONA Basile
ANTANANARIVOANALAMANGAANKAZOBE2RAVELONANOSY Mamy Tiana TelesphoreRAMANANDRAIBE
ANTANANARIVOANALAMANGAMANJAKANDRIANA2RANDRIAMANGA William HenriRANDRIAMANALIMANANA Jeannot Bertrand
ANTANANARIVOBONGOLAVAFENOARIVOBE3RAZAFINDRAMBOA Fidy AndriatsarafaraRAMONJIARIVELO Fetra Fenosoa
ANTANANARIVOBONGOLAVATSIROANOMANDIDY4RAKOTONDRAINY Tsialonana TinasoaRABENJA TsehenoarisoaRANARIVAHOAKA Nirintsoa AndryRAMAROSON Rojo Heritsoa
ANTANANARIVOITASYARIVONIMAMO9RAKOTOMANJATO Edmond Rodin GeorgesROBINSON ANDRIANAFETRA FalinirinaRANDRIANARY Johson Jean ErnestRANDRIANANTENAINA Tovoson Rodain
ANTANANARIVOITASYMIARINARIVO7RATOVOARILALA AlexandreRANDRIAMAHARITRA Jean Rene
ANTANANARIVOITASYSOAVINANDRIANA6ANDRIANARY MANDIMBISOA MampianinaRAKOTONDRASAMY Léon Germain
ANTANANARIVOVAKINANKARATRAAMBATOLAMPY3JIMMYALISON GabriellaRAKOTOARIMANANA Solonirina Elysé
ANTANANARIVOVAKINANKARATRAANTANIFOTSY1RANDRIAMAMPIANINA RamilisonRAZAFIMAHEFA Serge RemiRABENOELINE Arinahary Hery LalaoRANDRIAMBOLOLONA Philippe
ANTANANARIVOVAKINANKARATRAANTSIRABE I2JEAN FRANCOIS MichelRAKOTONDRASOA Nicolas Patrick
ANTANANARIVOVAKINANKARATRAANTSIRABE II2RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny Jos?ANDRIATSILAVO Herinandrasana FranckRASOARILALAO Marie MeltineRANDRIANALA Jean Garvais
ANTANANARIVOVAKINANKARATRABETAFO6RAZAFINDRAKOTO William Jean JoséRALAIVELOTALATA Tite Desiré
ANTANANARIVOVAKINANKARATRAFARATSIHO2RAMAROHELIJAONA JeanRAKOTOARISON Richard
ANTANANARIVOVAKINANKARATRAMANDOTO1RAKOTORAHALAHY ModesteLAMINA Fiononamamonjy Wilson
TOAMASINAATSINANANATOAMASINA I8RAKOTONIRINA Jean Claude RogerANDRIANIARIFERA MalalaniainaVOIZY Blandine RasoanamaryRANDRIAMAHALEO Andriamaro Victor
TOAMASINAATSINANANATOAMASINA II4RAZAFINDRALAISAHENO Toto AugustinRakotonanahary Stony Olivier
TOAMASINAATSINANANAANTANAMBAO MANAMPONTSY4RAZAFITSALAMA AdrienRABELOSON Baptiste
TOAMASINAATSINANANABRICKAVILLE7JEAN CLAUDE Gerard MichelLERIVA Manahirana
TOAMASINAATSINANANAMAHANORO0
TOAMASINAATSINANANAMAROLAMBO6BOTO Clement Christian SylvestreRABEMAHEFA Oscar Flavien
TOAMASINAATSINANANAVATOMANDRY0
TOAMASINAALAOTRA-MANGOROAMBATONDRAZAKA4RAZARA Pierre Ravolaza FidèleRANDRIANAIVO Jean BaptisteRAZAFINARIVO ANDRIAMANANTANY DonnéRAKOTOARIMANDIMBY Elysée
TOAMASINAALAOTRA-MANGOROAMPARAFARAVOLA5RABEKIJANA Solofo HeryRAJAONESITERA TovomalalaRABEHANTA NardinANDRIANANTENAINA Noel Rianala
TOAMASINAALAOTRA-MANGOROANDILAMENA3RAKOTONDRAMANANA René JacôbsonRAVELOMITA Robel
TOAMASINAALAOTRA-MANGOROANOSIBE AN ALA3NASY Ndimbison BernardANDRIANJAHANA Jean Nuda
TOAMASINAALAOTRA-MANGOROMORAMANGA2ANDRIAMALALA HerimananaRAMANANTSOA Harifenitra AndrianjahoSOLOFOHERINJATOVO Jean PatriceRAJAONARIVONY Felix Jean
TOAMASINAANALANJIROFOFENERIVE EST10VONJY HARRISSON Serge FabriceROBIN SahoanaRANDRIAMANANTENA MaximeRAVELOMIARANA Saboto Heruphin
TOAMASINAANALANJIROFOMANANARA-NORD0
TOAMASINAANALANJIROFOMAROANTSETRA0
TOAMASINAANALANJIROFOSAINTE MARIE0
TOAMASINAANALANJIROFOSOANIERANA IVONGO2MANANJARA FidsonTARIMY Arthur
TOAMASINAANALANJIROFOVAVATENINA2NABOZAFY AnatoleLALAHY Philbert
FIANARANTSOAHAUTE MATSIATRAFIANARANTSOA1RASOLOFENOMANANA Elysé MartinRAKOTOHAMBININA Ramara Solomon JoelFELANA Ihanjarilalao JulianaTSILEFINIRINA Abel Jean Britto Joseph
FIANARANTSOAHAUTE MATSIATRAAMBALAVAO3RASOANIRINA MarcellineRAMANOELISON Andriampahafahana Jese
FIANARANTSOAHAUTE MATSIATRAAMBOHIMAHASOA4LANTOARISOA Elina YvetteRAZAFIMAHARO Romain Gérard
FIANARANTSOAHAUTE MATSIATRAIKALAMAVONY0
FIANARANTSOAHAUTE MATSIATRAISANDRA0
FIANARANTSOAHAUTE MATSIATRALALANGINA2RAKOTONOMENJANAHARY Jean ErnestRALAHY Alexis
FIANARANTSOAHAUTE MATSIATRAVOHIBATO4RAMANANTSALAMA Honoré ChrysostomeRASOANDRINA Marie Lydia
FIANARANTSOAAMORON'I MANIAAMBATOFINANDRAHANA2RAZANADAHY FerdinandRASOLONIRINA René Martial
FIANARANTSOAAMORON'I MANIAAMBOSITRA8ANDRIAMANOHIFITIA Thomas PaulRAKOTOMAHALEO JosephANDRIATAHINA Arisoa MarioRASOLOFONOMENJANAHARY
FIANARANTSOAAMORON'I MANIAFANDRIANA0
FIANARANTSOAAMORON'I MANIAMANANDRIANA3RAVELONALOHOTSY Andrianasolo CharlesRATSIRAHONANA Yves Albert
FIANARANTSOAATSIMO-ATSINANANABEFOTAKA ATSIMO2LENGY RodolpheDOVIER Philibert
FIANARANTSOAATSIMO-ATSINANANAFARAFANGANA0
FIANARANTSOAATSIMO-ATSINANANAMIDONGY SUD3RAMAMPIANDRA Jean Chrysostome SamuelNESTOR
FIANARANTSOAATSIMO-ATSINANANAVANGAINDRANO5RABEFITIA LaurentRANDRIANARY AlbertRAMAROJAONA AlphonseSAMBIVELO
FIANARANTSOAATSIMO-ATSINANANAVONDROZO0
FIANARANTSOAIHOROMBEIAKORA0
FIANARANTSOAIHOROMBEIHOSY8RAMANDIMBINIAINA DavidTENY
FIANARANTSOAIHOROMBEIVOHIBE7RANAIVOMANJATO Iandry Jean FredyRAVO Jean
FIANARANTSOAVATOVAVY-FITOVINANYIFANADIANA4ANDRIAMAMPIONONA Sylvain FalindrainyRABEZORO Mamihery
FIANARANTSOAVATOVAVY-FITOVINANYIKONGO0
FIANARANTSOAVATOVAVY-FITOVINANYMANAKARA8STELANONY HERY Ainamalala TsiafoinjanaharyRAMAMIARONTSOA AndrainaRATERAMPIVOARANA RazafitsimbihyBOTO Jerome Noelson
FIANARANTSOAVATOVAVY-FITOVINANYMANANJARY5ANDRIAMANAMPISOA Gegé BernardRANDRIATSEHENO Jean OlivierRAKOTOMALALA AngeloRAZAFINDRAKETAKA Ramilson
FIANARANTSOAVATOVAVY-FITOVINANYNOSY VARIKA0
FIANARANTSOAVATOVAVY-FITOVINANYVOHIPENO0
MAHAJANGABOENYMAHAJANGA I8RAHARISON Hiajaniaina MichelGOUVARY EdsonRAZAFINDAMBO Holisidy AndriamisainaRAZAFINDRAKOTO Henri Jocelyn
MAHAJANGABOENYMAHAJANGA II4ABAD AbdallahMOSESY Rabe Ernest
MAHAJANGABOENYAMBATO BOENI5ANDRIANJOHANY Heriniaina AlainRANDRIAMIFIDY Simon
MAHAJANGABOENYMAROVOAY3RAVONINJATOVO SahobyANDRIAMASO Tobson Honoré
MAHAJANGABOENYMITSINJO4SOZAMAHEMBITSY Arsene
MAHAJANGABOENYSOALALA5NAKIBO DjamaldineNDRIANAFENINA Claire
MAHAJANGABETSIBOKAKANDREHO0
MAHAJANGABETSIBOKAMAEVATANANA5ANDRIANONY Eric VitarivaoTARATRARIVO Rakotonjanahary Joseph
MAHAJANGABETSIBOKATSARATANANA1RAKOTOMAMONJY Levinston RudolfRANARIVELO Georges
MAHAJANGAMELAKYAMBATOMAINTY10RAFANOMEZANTSOA Hantiana JoelSTANISLAS Tiandray Felix
MAHAJANGAMELAKYANTSALOVA10RAFANOMEZANTSOA Hantiana JoelSTANISLAS Tiandray Felix
MAHAJANGAMELAKYBESALAMPY0
MAHAJANGAMELAKYMAINTIRANO0
MAHAJANGAMELAKYMORAFENOBE6RAMANANTSOA TsimisotryRAKOTOARIMANANA Antoinette
MAHAJANGASOFIAANALALAVA5HILAIRE Talentino RichardVELOMANANA Firmin
MAHAJANGASOFIAANTSOHIHY0
MAHAJANGASOFIABEALANANA0
MAHAJANGASOFIABEFANDRIANA NORD0
MAHAJANGASOFIAMAMPIKONY8RASOLOFONDRATRATRA Alain ClaudeRAKOTOVAZAHA Parson Zazaharivelo
MAHAJANGASOFIAMANDRITSARA5RANDRIANARISOA LéonSOLOFO Arvel Nelson
MAHAJANGASOFIAPORT-BERGE0
TOLIARAATSIMO-ANDREFANATOLIARY I5RASOANIRINA Elisoa JeannetteSAZALAHY TsianihyTSIATENGY Louis BernardFAHATRARA Mbola
TOLIARAATSIMO-ANDREFANATOLIARY II7MAHERIVINTA Famahara AlexandreKOLOLAHY EkabadyANDRE Cl?mentBERNARDIN Jean Bezozo
TOLIARAATSIMO-ANDREFANAAMPANIHY OUEST6EMAHAVATSE ElahisaoraMAHATOTO AdamRETRAOFANYBEFIANDRY Andrianjato Durand
TOLIARAATSIMO-ANDREFANAANKAZOABO SUD4DAMA FlavienNABA Gilbert
TOLIARAATSIMO-ANDREFANABENENITRA0
TOLIARAATSIMO-ANDREFANABEROROHA2TANDRENAY Patrick HubertTANDRENAY
TOLIARAATSIMO-ANDREFANABETIOKY SUD2RAMANJAKAMIADANA Hery JacquesRAKOTOARISON Olivier Davidson
TOLIARAATSIMO-ANDREFANAMOROMBE2ANDRIANAMBININA Eddie EdouardAZADY
TOLIARAATSIMO-ANDREFANASAKARAHA1RAKOTONDRAVELO EmileREHAY Jean Charles
TOLIARAANDROYAMBOVOMBE ANDROY0
TOLIARAANDROYBEKILY0
TOLIARAANDROYBELOHA ANDROY0
TOLIARAANDROYTSIHOMBE0
TOLIARAANOSYAMBOASARY SUD0
TOLIARAANOSYBETROKA4RAKOTO Aimé Abel JocelynLAMBO
TOLIARAANOSYTAOLANARO0
TOLIARAMENABEBELO SUR TSIRIBIHINA5SAORY ChristianSAMBA
TOLIARAMENABEMAHABO0
TOLIARAMENABEMANJA0
TOLIARAMENABEMIANDRIVAZO3RAKOTONIAINA Lova Adrien MarieRAKOTOARIVELO Tatafenoarisoa Raymond
TOLIARAMENABEMORONDAVA4MAHARO JeanRANDRIANATOANDRO Eugénie Dorothée
ANTSIRANANADIANANOSY-BE7BEZARA Eliane VirginieTOLY Jean Christel
ANTSIRANANADIANAAMBILOBE8ABDOU SALAM NasserDJAOTIANA Antoni
ANTSIRANANADIANAAMBANJA0
ANTSIRANANADIANAANTSIRANANA I0
ANTSIRANANADIANAANTSIRANANA II0
ANTSIRANANASAVAANDAPA0
ANTSIRANANASAVAANTALAHA0
ANTSIRANANASAVASAMBAVA0
ANTSIRANANASAVAVOHEMAR0