Préfet Angelo Ravelonarivo – Tsiahy tamin’ny 23 Aprily 2018