00:00 > Nini Doniah mijoro manoloana ny hosoka sy hala-bato