19:00 > Itaosy – Marc Ravalomanana – Aza matahotra ianareo fa tonga i Dada

Samy nosoran-dreniny menaka eto. Mpandrava, mpandrava foana. Mpanangana, mpanangana foana.

Iza no tompon-tanàna?… Dada a!

Lany Dada a a a!