13:00 > Fifidianana – QG KMMR mitsipaka fafy lainga atao amin’ny trakta

Manoloana ny trakta fafy lainga nataon’ny sasany dia nitafa taminy mpanao gazety ny KMMR tao amin’ny QG Bel-Air ny maraina teo.