… “Lany Marc Ravalomanana a a a…! Miova daholo ny fiainana iray manontolo!”