19 C
Antananarivo
Wed 28 Jul 2021 13:09

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
clear sky
19 ° C
19 °
19 °
42 %
2.6kmh
0 %
Wed
19 °
Thu
19 °
Fri
16 °
Sat
18 °
Sun
16 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ary toa mahay an’izany ‘présomption d’innocence’ ihany kay ‘reto loza ‘reto?

Mpitolona a, mpitolona!!!…. Mpangalatra sy mpanohana mpangalatra no tena marina.
... TohinyFintinina

18 ora lasa

Ary toa mahay an’izany ‘présomption d’innocence’ ihany kay ‘reto loza ‘reto?

Mpitolona a, mpitolona!!!…. Mpangalatra sy mpanohana mpangalatra no tena marina.

Comment on Facebook Ary toa mahay ...

Fikambanana jiolahy ka tsy maintsy miafara @ ohatra izao e!

Aleo hifampinan'ny t..... ao

tezitra v paul bert ??😂😂😂😂

Za aza gaga sady tsy nisy teny ratsy mintsy pp😂😂😂😂

Mifamonoa misy Maty ao ianareo mianakavy e

Ataovy ihany koa io vert armée io e

View more comments

LOZA! LOZA!

Ity vao loza, tena loza.
Mifanaikitra ny foza.
Sanatria tsy hoe angano
Fa dia tena miady an-trano!

Tsy hay afenina intsony:
Disadisa sy lonjony,
Indrindra indrindra ny ady seza
Ifanaovan’ireo ngeza!

Hatramin’ny fifofoana ny aina
No efa indro nodradraina,
Ka ny maso eran-tany
Any amin’ny foza irery ihany!

Fofom-poza no midoaka.
Tena kivy ny vahoaka!
Manamaimbo ny vilany,
Mila akifika any ho any!

…Efa antomotra ny farany,
Mombamomba ny tantarany.
Fanjakana miady an-trano,
Ho rava ho azy fa tazano!

DADAN’i ZINA (27-07-21)

www.gvalosoa.net/2021/07/27/loza-loza/
... TohinyFintinina

18 ora lasa

LOZA! LOZA!

Ity vao loza, tena loza.
Mifanaikitra ny foza.
Sanatria tsy hoe angano
Fa dia tena miady an-trano!

Tsy hay afenina intsony:
Disadisa sy lonjony,
Indrindra indrindra ny ady seza
Ifanaovan’ireo ngeza!

Hatramin’ny fifofoana ny aina
No efa indro nodradraina,
Ka ny maso eran-tany
Any amin’ny foza irery ihany!

Fofom-poza no midoaka.
Tena kivy ny vahoaka!
Manamaimbo ny vilany,
Mila akifika any ho any!

…Efa antomotra ny farany,
Mombamomba ny tantarany.
Fanjakana miady an-trano,
Ho rava ho azy fa tazano!

      DADAN’i ZINA (27-07-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/loza-loza/

Comment on Facebook LOZA! LOZA! Ity vao...

Tsianjeriny very fihinanana,ny afera ratsinareo no traingo eto,ar aza maika dadan'i zina fa hivoaka ts ho ela ny tena bolokim-bazaha e!

Kkkk, mahay raha koa dadan'i Zina ity😂

Aza maika nareo fa baolina io ka miodina be ka mbol mitady toerana iorenany fa aza mihevitr ka ts ho voasambotra @ io ny lohandohan' mpanohitra sy ny TIM fa cinéma fotsn fanamboran reo akama ireo

Kakern'ny amboa kely tiany

Niry Andrianarisoa 🤣🤣🤣

Izany ve ho loza

View more comments

Tsiroanomandidy-Maintirano – Mijaly ihany koa amin’ny faharatsian’ny lalana RN1 bis

Aly

Velon-taraina ihany koa amin’izao fotoana ireo mpampiasa ny lalampirenena RN1 bis, mampitohy an’i Tsiroanomandidy sy Maintirano iny. Ratsy dia ratsy tokoa izany lalana izany amin’izao fotoana, ka sahirana ireo mpampiasa izany lalana mampitohy ny faritr’i Bongolava sy ny faritra Melaky izany. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: 120000 Ar ka hatramin’ny 140000 Ar, miampy fanosehana fiara ny saran-dalana min’izany lalampirenena izany.

Mpitatitra iray no naneho ny alahelony: “tsy mampino ary mampalahelo ny zavatra iainan’ny Malagasy sasany toy ny aty Bongolava sy Melaky, lalana 407 km mampitohy an’i Tsiroamandidy sy Maintirano no andoavana saran-dalana hatramin’ny 140000 Ar io. 4 na 5 andro be zao vao tonga raha tokony ho vita iray andro izany. Ratsy ary tena ratsy ny lalana. Tsy vitan’ny hoe efa lafo ny saran-dalana, fa mbola tsy maintsy manosika. Mijaly ny vahoak’i Melaky, tsy mbola nisy mpitondra ka nahatsiaro iny faritra iny. Mampalahelo fa amin’ny faritra 22 dia ny faritra Melaky no anisan’ny tratra aoriana raha resaka fivoarana.

Ny faritra Melaky anefa no anisan’ny havokavok’i Madagasikara, ao amin’io faritra io no misy ny fitrandrana solitany sy menaka mavesatra: Bemolanga sy Tsimiroro. Tompony mangataka atiny raha ny aty amin’ny faritra aty no resahina. Amboary ny RN1 bis fa mijaly ny vahoaka, ampitovio ilay fivoarana fa aza asiana zanak’Ikalahafa”, hoy ny tarainan’ny any an-toerana.

Tamin’ny taona 2008 fony fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no efa niheverana ny anamboarana iny lalana Tsiroanomandidy- Maintirano iny, tsy tanteraka anefa izany noho ny fanonganam-panjakana nataon’i Andry Rajoelina sy ny forongony tamin’ny taona 2009.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/tsiroanomandidy-maintirano-mijaly-ihany-koa-aminny-faharatsianny-lala...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Tsiroanomandidy-Maintirano – Mijaly ihany koa amin’ny faharatsian’ny lalana RN1 bis

Aly

Velon-taraina ihany koa amin’izao fotoana ireo mpampiasa ny lalampirenena RN1 bis, mampitohy an’i Tsiroanomandidy sy Maintirano iny. Ratsy dia ratsy tokoa izany lalana izany amin’izao fotoana, ka sahirana ireo mpampiasa izany lalana mampitohy ny faritr’i Bongolava sy ny faritra Melaky izany. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: 120000 Ar ka hatramin’ny 140000 Ar, miampy fanosehana fiara ny saran-dalana min’izany lalampirenena izany.

Mpitatitra iray no naneho ny alahelony: “tsy mampino ary mampalahelo ny zavatra iainan’ny Malagasy sasany toy ny aty Bongolava sy Melaky, lalana 407 km mampitohy an’i Tsiroamandidy sy Maintirano no andoavana saran-dalana hatramin’ny 140000 Ar io. 4 na 5 andro be zao vao tonga raha tokony ho vita iray andro izany. Ratsy ary tena ratsy ny lalana. Tsy vitan’ny hoe efa lafo ny saran-dalana, fa mbola tsy maintsy manosika. Mijaly ny vahoak’i Melaky, tsy mbola nisy mpitondra ka nahatsiaro iny faritra iny. Mampalahelo fa amin’ny faritra 22 dia ny faritra Melaky no anisan’ny tratra aoriana raha resaka fivoarana.

Ny faritra Melaky anefa no anisan’ny havokavok’i Madagasikara, ao amin’io faritra io no misy ny fitrandrana solitany sy menaka mavesatra: Bemolanga sy Tsimiroro. Tompony mangataka atiny raha ny aty amin’ny faritra aty no resahina. Amboary ny RN1 bis fa mijaly ny vahoaka, ampitovio ilay fivoarana fa aza asiana zanak’Ikalahafa”, hoy ny tarainan’ny any an-toerana.

Tamin’ny taona 2008 fony fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no efa niheverana ny anamboarana iny lalana Tsiroanomandidy- Maintirano iny, tsy tanteraka anefa izany noho ny fanonganam-panjakana nataon’i Andry Rajoelina sy ny forongony tamin’ny taona 2009.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/tsiroanomandidy-maintirano-mijaly-ihany-koa-aminny-faharatsianny-lalana-rn1-bis/

Mividy menaka amin’ny sotro fihinanana – Tena latsaka ambany ny fari-piainan’ny vahoaka

Radafy

Miha-milentika hatrany ny fiainam-bahoaka ary miha- kizo fara ny Malagasy. Manomboka miseho eo amin’ny fiainana andavanandron’ny sarambabem-bahoaka amin’izao fotoana izao ny fividianana menaka amin’ny sotro fihinanana. Amin’izay indray, araka ny fantatra, io menaka vidiana amin’ny sotro io, menaka efa avy nanendasana toy ny saosisy na henankisoa na hafa. Izany hoe avy eny amin’ireo mpahandro sakafo amoron-dalana eny no ividianana azy.

Mponina miaina eto an-drenivohitra izany mividy menaka avy nanendasana izany noho ny fahantrany. Tsy voavidy intsony ny menaka tsy mbola nampiasaina amidy eny amin’ny mpivarotra enta-mandinika noho ny fidangan’ny vidiny tsy nitsahatra tato ho ato. Mahavita izay tsy mbola nataon’ny teo alohany tokoa ity fitondrana ity. Fidangan’ny vidin-javatra fanjifa andavanandro, anisan’ny tompon-daka amin’ny fahitana izany izao fe-potoana iasany izao. Miaka-bidy tsy mbola nisy hatramin’izay no hita sy iainan’ny vahoaka. Mba noheverina fa hoe hitsahatra eo amin’ny fampiasana kapoaka kely amin’ny voatabia amin’ny boaty ihany ny famarana ampiasain’ny mpivarotra sy voavidin’ny mpanjifa. Izao anefa ity tonga ampiasaina hatramin’ny sotro. Dia inona indray koa ny mbola hiseho amin’ny manaraka izay tsy azo hevitreverina akory?

Ity fampiasana menaka avy nampisaina ity koa anefa dia iaraha-mahalala fa tsy mahasoa ny fahasalamana, indrindra avy teny amin’ireo mpanendy laoka. Tsy misy tsy mahafantatra izany, fa sendra tsy azo anoharana intsony ilay vahoaka. Ny hanao izay ahavelona isan’andro fotsiny sisa ny azy no ao an-tsainy. Mahantra tanteraka izy. Ekena tsy mbola mahazo laka tanteraka io tranga amin’ny fividianana menaka avy nampisaina io, fa hiitatra hitombo miandalana toa ireo hafa io vokatry ny fahantrana tsy mitsaha-mangeja isan’andro ny sarambabem-bahoaka io. Mpandainga sy mpamita-bahoaka ilay mpanao politika sy ny namany mbola sahy nilaza, fa efa miha-hita soritra ny ezaka fanavotana ity firenena ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/mividy-menaka-aminny-sotro-fihinanana-tena-latsaka-ambany-ny-fari-pia...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Mividy menaka amin’ny sotro fihinanana – Tena latsaka ambany ny fari-piainan’ny vahoaka

Radafy

Miha-milentika hatrany ny fiainam-bahoaka ary miha- kizo fara ny Malagasy. Manomboka miseho eo amin’ny fiainana andavanandron’ny sarambabem-bahoaka amin’izao fotoana izao ny fividianana menaka amin’ny sotro fihinanana. Amin’izay indray, araka ny fantatra, io menaka vidiana amin’ny sotro io, menaka efa avy nanendasana toy ny saosisy na henankisoa na hafa. Izany hoe avy eny amin’ireo mpahandro sakafo amoron-dalana eny no ividianana azy.

Mponina miaina eto an-drenivohitra izany mividy menaka avy nanendasana izany noho ny fahantrany. Tsy voavidy intsony ny menaka tsy mbola nampiasaina amidy eny amin’ny mpivarotra enta-mandinika noho ny fidangan’ny vidiny tsy nitsahatra tato ho ato. Mahavita izay tsy mbola nataon’ny teo alohany tokoa ity fitondrana ity. Fidangan’ny vidin-javatra fanjifa andavanandro, anisan’ny tompon-daka amin’ny fahitana izany izao fe-potoana iasany izao. Miaka-bidy tsy mbola nisy hatramin’izay no hita sy iainan’ny vahoaka. Mba noheverina fa hoe hitsahatra eo amin’ny fampiasana kapoaka kely amin’ny voatabia amin’ny boaty ihany ny famarana ampiasain’ny mpivarotra sy voavidin’ny mpanjifa. Izao anefa ity tonga ampiasaina hatramin’ny sotro. Dia inona indray koa ny mbola hiseho amin’ny manaraka izay tsy azo hevitreverina akory?

Ity fampiasana menaka avy nampisaina ity koa anefa dia iaraha-mahalala fa tsy mahasoa ny fahasalamana, indrindra avy teny amin’ireo mpanendy laoka. Tsy misy tsy mahafantatra izany, fa sendra tsy azo anoharana intsony ilay vahoaka. Ny hanao izay ahavelona isan’andro fotsiny sisa ny azy no ao an-tsainy. Mahantra tanteraka izy. Ekena tsy mbola mahazo laka tanteraka io tranga amin’ny fividianana menaka avy nampisaina io, fa hiitatra hitombo miandalana toa ireo hafa io vokatry ny fahantrana tsy mitsaha-mangeja isan’andro ny sarambabem-bahoaka io. Mpandainga sy mpamita-bahoaka ilay mpanao politika sy ny namany mbola sahy nilaza, fa efa miha-hita soritra ny ezaka fanavotana ity firenena ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/mividy-menaka-aminny-sotro-fihinanana-tena-latsaka-ambany-ny-fari-piainanny-vahoaka/

Comment on Facebook Mividy menaka ...

Mbola vao n'y menaka aza izany no vidina @ sotro koo! Mbola aiza zany rehefa n'y vary !loza marina!!!!!!

Mbola Sotro ary io fa @ herinandro ambony @ Capsules.

tena marina😢😢😢

Tena looooza, mampalahelo !

Tena loza mihintsy eee ! Aty aminay 2000 ar mahazo vary . Menaka . Sira vaingany .pétrole. trondro maina kely . Tapaka jumbo . Voa-café kely . Sigara iray .. toa izany no hitako rehefa avy miasa hariva ny olona mba miantsena . Iza ao anatina fanjakana io no sahy sy mahavita izany fa omeko 2000 ar dia asaina manao izany . Fanjakana nahamenatra ny firenena hatrizay .

Mahonena !!! Fa ts fantatr'ilay fanjakana!

Indrisy tokoa .....

Tsy miomehy loza aho...D ohatrinona NY sotro?

200 ariary tsy mahazo menaka madio fa 500farany ambany antanandehibe asa foana ny any ambala...

13 fo e

de combien ny 1 c. à soupe???

View more comments

Fikaonan-doha nasionaly – Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony, hoy ny mpanohitra

Isambilo

Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony izany, hoy ny mpanohitra, nanao fikaonan-doha nasionaly teny amin’ny Ri La Tsio Bypass, nandritra ny 2 andro ny faran’ny herinandro teo.

Misy andininy 16 ny fehinkevitra nivoaka tamin’izany, avy amin’ireo mpivory izay avy amin’ny lafy valon’i madagasikara. Nisongadina tamin’izany fa tokony hametra-pialana ny filoha Rajoelina, ravàna ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, na HCC, ka ireo mpitsara no hifampifidy izay handrafitra ny HCC vaovao.

Hirosoana ny fidirana amin’ny Repoblika faha-5, izany hoe rafetina ny Lalampanorenana vaovao fa ialàna ny Lalampanorenan’ny Repoblika faha-4, izay tsy voahaja sy itsakitsahan’ny fitondrana amin’izao fotoana.

Fehin-kevitra (rohy)
www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-mikasika-ny-raharaham-pirenena-23-sy-24-jolay...

Décisions (lien)
www.gvalosoa.net/2021/07/27/concertation-nationale-23-et-24-juillet-2021-resolutions/

www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-rendrika-ny-firenena-ka-tsy-ekena-intsony-hoy...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Fikaonan-doha nasionaly – Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony, hoy ny mpanohitra

Isambilo

Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony izany, hoy ny mpanohitra, nanao fikaonan-doha nasionaly teny amin’ny Ri La Tsio Bypass, nandritra ny 2 andro ny faran’ny herinandro teo.

Misy andininy 16 ny fehinkevitra nivoaka tamin’izany, avy amin’ireo mpivory izay avy amin’ny lafy valon’i madagasikara. Nisongadina tamin’izany fa tokony hametra-pialana ny filoha Rajoelina, ravàna ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, na HCC, ka ireo mpitsara no hifampifidy izay handrafitra ny HCC vaovao.

Hirosoana ny fidirana amin’ny Repoblika faha-5, izany hoe rafetina ny Lalampanorenana vaovao fa ialàna ny Lalampanorenan’ny Repoblika faha-4, izay tsy voahaja sy itsakitsahan’ny fitondrana amin’izao fotoana.

Fehin-kevitra (rohy)
http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-mikasika-ny-raharaham-pirenena-23-sy-24-jolay-2021-fehin-kevitra/

Décisions (lien)
http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/concertation-nationale-23-et-24-juillet-2021-resolutions/

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-rendrika-ny-firenena-ka-tsy-ekena-intsony-hoy-ny-mpanohitra/

FILMA EFA NANDEHA

Horonantsary efa nandeha no tiana haverina indray,
Fa mitotongana tanteraka ny “tomban’ny mpitondranay”.
Indreo foronina ny angano sy ny lainga mifanolo,
Ho fanodinana ny sain’ny Malagasy manontolo!

Rehefa toa tsy dia nahomby ny an-dry baomba sy ny tariny,
Dia navoaka indray aloha ny tohin’ny horonantsariny.
Nosoloina an’i boaikely ny mpandray anjara fototra
Amin’ity kilaingalainga hita ho marivo tototra!

Dia nantsoina ireo akama, nisy fivoriana maika.
Asa aloha izay tena ventiny, mety ho fanovana paika,
Na koa mety ho fanerena iretsy sasany amin’ny tary,
Mba hisinda kely aloha fa tena matroka ny sary!

Manodidina an’izany, misy ny olona enjehina,
Sy efa tratry ny antsojay satria tadiavina hopotehina,
Ary asa izay ho tohiny fa dia miandry ny rehetra,
Inona no hiafaran’ity ilay filma voretra?

Tena tsy hay izay mbola hiseho fa be ny sary namboamboarina,
Saingy azo an-tsaina ihany ny amin’ny tiana hotratrarina.
Raha ny tanjona dia tsotra: ny hamerenana indray
Ireo ravadravaka natentina tamin’ny mpitondranay.

…Horonantsary “tefy maika” no namboarina haingankaingana
F’efa tena tsisy intsony vahaolana mivaingana.
Ireny sisa no aparitaka hanodinana ny sain’
Ireo vahoaka an-tapitrisa noana sady mitaraina!

TSIMIMALO (26-07-21)

www.gvalosoa.net/2021/07/26/filma-efa-nandeha/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

FILMA EFA NANDEHA

Horonantsary efa nandeha no tiana haverina indray,
Fa mitotongana tanteraka ny “tomban’ny mpitondranay”.
Indreo foronina ny angano sy ny lainga mifanolo,
Ho fanodinana ny sain’ny Malagasy manontolo!

Rehefa toa tsy dia nahomby ny an-dry baomba sy ny tariny,
Dia navoaka indray aloha ny tohin’ny horonantsariny.
Nosoloina an’i boaikely ny mpandray anjara fototra
Amin’ity kilaingalainga hita ho marivo tototra!

Dia nantsoina ireo akama, nisy fivoriana maika.
Asa aloha izay tena ventiny, mety ho fanovana paika,
Na koa mety ho fanerena iretsy sasany amin’ny tary,
Mba hisinda kely aloha fa tena matroka ny sary!

Manodidina an’izany, misy ny olona enjehina,
Sy efa tratry ny antsojay satria tadiavina hopotehina,
Ary asa izay ho tohiny fa dia miandry ny rehetra,
Inona no hiafaran’ity ilay filma voretra?

Tena tsy hay izay mbola hiseho fa be ny sary namboamboarina,
Saingy azo an-tsaina ihany ny amin’ny tiana hotratrarina.
Raha ny tanjona dia tsotra: ny hamerenana indray
Ireo ravadravaka natentina tamin’ny mpitondranay.

…Horonantsary “tefy maika” no namboarina haingankaingana
F’efa tena tsisy intsony vahaolana mivaingana.
Ireny sisa no aparitaka hanodinana ny sain’
Ireo vahoaka an-tapitrisa noana sady mitaraina!

      TSIMIMALO (26-07-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/07/26/filma-efa-nandeha/

Comment on Facebook FILMA EFA NANDEHA ...

Ha ha ha … olon’ny maizina tsy maintsy mamorona zavatra maizina foana. Ho avy koa ny hoe manisy fanafody na misy manao vaudou. blog-vaudou.com/sorcellerie-et-patte-de-poulet-2/

Tandremo raTsimimalo a, efa manao pub ao lejohn fa tokony ho samborina ze miteny hoe cinéma ny tranga famonoana , attention sao (sa)reraka

Be ny fandikan-dalàna nataon’izao fitondrana Rajoelina izao

Andry Tsiavalona

Roa taona sy tapany miampy herinandro izao no nitondran’ny Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRMAR na IRD) ny Firenena. Nampanantena fampivoarana sy fampandrosoana ny Malagasy tao anatin’ny “velirano” izao fitondrana izao. Marobe koa ny fandikan-dalàna hitam-poko, hitam-pirenena nataon’izao fitondrana izao ary tsy teo anivon’ny fahefana mpanatanteraka ihany no nitrangan’izany, fa hatreny anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna sy fahefana mpitsara ihany koa. Tsapa tamin’ny zava-nisy koa, fa rehefa nisy tranga niteraka fahafahambaraka ho an’ny mpitondra dia mitsiry ao an-tsainy hatrany ny hetsika entina manodina ny saim-bahoaka tsy hifantoka sy hanadino ny teo aloha. Tsy azo lavina ihany koa fa mora manadino ny gasy, ka rehefa hatobaka eo alohany ny tampi-maso kely dia tsy miverina ao an-tsainy intsony izay natao taminy teo aloha. Tsiahivina ireo tranga lehibe entina manaporofo izany.

Tamin’ny fifanatrehan-dRajoelina Andry sy Ravalomanana Marc tao amin’ny fahitalavitra sy onjampeom-pirenena, nialohan’ny latsabato fihodinana faha-roan’ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza ampahibemaso Rajoelina Andry, fa manaiky ny haha-filohan’ny mpanohitra an-dRavalomanana Marc. Arak’izany dia nanamafy izay voasoratra ao anaty Lalàmpanorenana ihany no nataony. Nifanohitra tamin’izany anefa ny tolo-dalàna nataon’ny depiote IRD iray, izay tsara ho marihana fa mpahay lalàna, nilaza fa eo anivon’ny Antenimierampirenena ary tsy maintsy depiote ny filohan’ny mpanohitra. Tsara ny mahafantatra fa tao amina distrika iray amin’ireo sivy ambinifolo ambizato (119) misy manerana ny Nosy no nahalany ny depiote iray na lazaina aza fa depioten’i Madagasikara aza no iantsoana azy. Namoahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ity didy tsy azo ivalozana izany lalàna nolanian’ny Antenimiera roa tonta izany. Tsara ho fantatra ihany koa fa ny andraikitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia ny fanambarana fotsiny ihany na mifanaraka amin’ny voalazan’ny Lalàmpanorenana ny raiketin’ilay lalàna vaovao na tsia.

Voaporofo araka izany, fa tsy manatanteraka ny andraikiny amim-pahaleovantena sy tsy araka ny feon’ny fieritreretany tanteraka ny mpanolotsaina ambony ao amin’ity andrim-panjakana ity. Nentina namiliviliana ny saim-bahoaka ny ady an-tserasera nilazana fa matiantoka ny mpanohitra raha tsy mandray io toeran’ny lehiben’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimierampirenena io, satria tombontsoa be dia be no ho azony amin’izany. Angamba, mety hisy tsy hahatohitra ny mena miraviravy ihany kanefa ny tena misoratena ho tena mpanohitra dia tsy voasarik’izany. Ny tranga iray azo lazaina fa tena nanafintohina ny Malagasy dia ny raharaha momba ny volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Nosamborina sy naiditra am-ponja ireo olona izay azo inoana fa mpiasa namita iraka fotsiny ihany kanefa ny tompon’ny fiaramanidina sy ny tale jeneralin’ny ACM (izay nolazaina fa any am-ponja), azo antoka fa mahafantatra ny tompon’ny volamena sy ny atidohan’ity ketrika ity dia miriaria any. Nentina nanodinkodinana ny saim-bahoaka ihany koa ny fidiran’ny valanaretina covid-19, onja faharoa, ka niverenana tamin’ny hamehana ara-pahasalamana indray. Raiki-tahotra sy nihorohoro tokoa ny vahoaka, ka tsy izay volamena navoaka antsokosoko no manahirana ny sainy fa ny loza mitatao eo an-dohany sy ny fidangan’ny vidim-piainana, satria heveriny fa tsy misy hiditra any am-paosiny sy hanafa-pahasahiranana azy na hiverina na tsia izany volamena izany.

Tato anatin’ny volana vitsivitsy dia maro ny tranga mafana manohintohina sy manozongozona ny fahatokisan’ny vahoaka izao fitondrana izao, mahita volana alohan’ny biby indray izy ireo. Ny zava-misy dia fitokonana etsy sy eroa noho ny tsy fahaloavan’ny mpitondra ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra sy ny mpandraharaha eny amin’ny ambaratonga ambony etsy andaniny ary ny tsy fanefana ny karaman’ireo mpitsabo mpanampy nanao sorona ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mararin’ny valanaretina. Manampy trotraka izany ny fiitaran’ny fanoherana ny mpitondra izay mahazo hery manerana ny Nosy ary efa mahazo laka any amin’ireo teratany Malagasy any ivelany ihany koa dia nivoaka aloha ny vaovao fa nisy fikasana namono ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarmariam-pirenena. Tsy mbola voaporofo na marina na tsia ity raharaha ity dia niely indray ny vaovao, fa nisy ny fikasana namono ny filohan’ny Repoblika. Araka ny efa fantatra ihany dia efa nisy ny voasambotra ka nampidirina am-ponja ka, anisan’izany ireo manamboninahitra ambony tao amin’ny tafika frantsay roalahy. Lazaina koa fa misy olona ambony voasaringotra amin’ity raharaha ity.

Ny faniriana dia tsy ho hadinoin’ny Malagasy ireo olana ara-piainana mianjady aminy isan’andro na dia eo aza izany vaovao tsy eken’ny foto-pisainany izany. Ny fanadihadiana ataon’ny manampahefana no hanamarina izany koa samy miandry ny rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/be-ny-fandikan-dalana-nataonizao-fitondrana-rajoelina-izao/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Be ny fandikan-dalàna nataon’izao fitondrana Rajoelina izao

Andry Tsiavalona

Roa taona sy tapany miampy herinandro izao no nitondran’ny Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRMAR na IRD) ny Firenena. Nampanantena fampivoarana sy fampandrosoana ny Malagasy tao anatin’ny “velirano” izao fitondrana izao. Marobe koa ny fandikan-dalàna hitam-poko, hitam-pirenena nataon’izao fitondrana izao ary tsy teo anivon’ny fahefana mpanatanteraka ihany no nitrangan’izany, fa hatreny anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna sy fahefana mpitsara ihany koa. Tsapa tamin’ny zava-nisy koa, fa rehefa nisy tranga niteraka fahafahambaraka ho an’ny mpitondra dia mitsiry ao an-tsainy hatrany ny hetsika entina manodina ny saim-bahoaka tsy hifantoka sy hanadino ny teo aloha. Tsy azo lavina ihany koa fa mora manadino ny gasy, ka rehefa hatobaka eo alohany ny tampi-maso kely dia tsy miverina ao an-tsainy intsony izay natao taminy teo aloha. Tsiahivina ireo tranga lehibe entina manaporofo izany.

Tamin’ny fifanatrehan-dRajoelina Andry sy Ravalomanana Marc tao amin’ny fahitalavitra sy onjampeom-pirenena, nialohan’ny latsabato fihodinana faha-roan’ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza ampahibemaso Rajoelina Andry, fa manaiky ny haha-filohan’ny mpanohitra an-dRavalomanana Marc. Arak’izany dia nanamafy izay voasoratra ao anaty Lalàmpanorenana ihany no nataony. Nifanohitra tamin’izany anefa ny tolo-dalàna nataon’ny depiote IRD iray, izay tsara ho marihana fa mpahay lalàna, nilaza fa eo anivon’ny Antenimierampirenena ary tsy maintsy depiote ny filohan’ny mpanohitra. Tsara ny mahafantatra fa tao amina distrika iray amin’ireo sivy ambinifolo ambizato (119) misy manerana ny Nosy no nahalany ny depiote iray na lazaina aza fa depioten’i Madagasikara aza no iantsoana azy. Namoahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ity didy tsy azo ivalozana izany lalàna nolanian’ny Antenimiera roa tonta izany. Tsara ho fantatra ihany koa fa ny andraikitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia ny fanambarana fotsiny ihany na mifanaraka amin’ny voalazan’ny Lalàmpanorenana ny raiketin’ilay lalàna vaovao na tsia.

Voaporofo araka izany, fa tsy manatanteraka ny andraikiny amim-pahaleovantena sy tsy araka ny feon’ny fieritreretany tanteraka ny mpanolotsaina ambony ao amin’ity andrim-panjakana ity. Nentina namiliviliana ny saim-bahoaka ny ady an-tserasera nilazana fa matiantoka ny mpanohitra raha tsy mandray io toeran’ny lehiben’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimierampirenena io, satria tombontsoa be dia be no ho azony amin’izany. Angamba, mety hisy tsy hahatohitra ny mena miraviravy ihany kanefa ny tena misoratena ho tena mpanohitra dia tsy voasarik’izany. Ny tranga iray azo lazaina fa tena nanafintohina ny Malagasy dia ny raharaha momba ny volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Nosamborina sy naiditra am-ponja ireo olona izay azo inoana fa mpiasa namita iraka fotsiny ihany kanefa ny tompon’ny fiaramanidina sy ny tale jeneralin’ny ACM (izay nolazaina fa any am-ponja), azo antoka fa mahafantatra ny tompon’ny volamena sy ny atidohan’ity ketrika ity dia miriaria any. Nentina nanodinkodinana ny saim-bahoaka ihany koa ny fidiran’ny valanaretina covid-19, onja faharoa, ka niverenana tamin’ny hamehana ara-pahasalamana indray. Raiki-tahotra sy nihorohoro tokoa ny vahoaka, ka tsy izay volamena navoaka antsokosoko no manahirana ny sainy fa ny loza mitatao eo an-dohany sy ny fidangan’ny vidim-piainana, satria heveriny fa tsy misy hiditra any am-paosiny sy hanafa-pahasahiranana azy na hiverina na tsia izany volamena izany.

Tato anatin’ny volana vitsivitsy dia maro ny tranga mafana manohintohina sy manozongozona ny fahatokisan’ny vahoaka izao fitondrana izao, mahita volana alohan’ny biby indray izy ireo. Ny zava-misy dia fitokonana etsy sy eroa noho ny tsy fahaloavan’ny mpitondra ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra sy ny mpandraharaha eny amin’ny ambaratonga ambony etsy andaniny ary ny tsy fanefana ny karaman’ireo mpitsabo mpanampy nanao sorona ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mararin’ny valanaretina. Manampy trotraka izany ny fiitaran’ny fanoherana ny mpitondra izay mahazo hery manerana ny Nosy ary efa mahazo laka any amin’ireo teratany Malagasy any ivelany ihany koa dia nivoaka aloha ny vaovao fa nisy fikasana namono ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarmariam-pirenena. Tsy mbola voaporofo na marina na tsia ity raharaha ity dia niely indray ny vaovao, fa nisy ny fikasana namono ny filohan’ny Repoblika. Araka ny efa fantatra ihany dia efa nisy ny voasambotra ka nampidirina am-ponja ka, anisan’izany ireo manamboninahitra ambony tao amin’ny tafika frantsay roalahy. Lazaina koa fa misy olona ambony voasaringotra amin’ity raharaha ity.

Ny faniriana dia tsy ho hadinoin’ny Malagasy ireo olana ara-piainana mianjady aminy isan’andro na dia eo aza izany vaovao tsy eken’ny foto-pisainany izany. Ny fanadihadiana ataon’ny manampahefana no hanamarina izany koa samy miandry ny rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/be-ny-fandikan-dalana-nataonizao-fitondrana-rajoelina-izao/

EDITO 27 jolay – Fifofoana ny ain’ny filoha – Vahao aloha ny olam-bahoaka mamono azy isan’andro

Sôh’son

Amin’ny fomba ahoana no iaraha-mientana sy mifanome tanana raha misy tomponandraikitra amin’ny fitondrana, antoko politika sy mpanao politika, fikambanana manao tany avo avaratra sy manao tombo sy hala na vain-drahalahy tsy mba maharary amin’ny fitondrana ny vahoaka sy momba azy manontolo? Ireo anefa no mpiantsoantso lava ny vahoaka amin’ny fiaraha-mientana amin-javatra maro samihafa isak’izay mihetsika, na manao asa mba isehosehoana. Tsy tonga saina ve fa ny fihetsika ataony ihany no manohitra ny zavatra ataony sy tiany ahatongavana ka tsy tafavoaka? Avy eo ny hafa indray no hanilihana ny tsy fahombiazana.

Mahavariana ny fidehaky ny mpitandro filaminana tamin’ny filazany tamin’ny mpanao gazety, fa izy irery no nahavita ny asa tamin’ny fahasaronana ny raharaha fikasana ny amin’ny hoe fifofoana ain’ny filohan’ny Repoblika. Toy ny hoe tonga ara-potoana ny zavatra ataony. Kanefa fantatry ny maro ary olan’ny olom-pirenena mafy mihitsy, fa rehefa misy fanafihana ataona andian-jiolahy amin’ny trano fonenana iray, dia efa lasa adiny iray na roa na mihoatra izany aza fa tonga izy ireo ary efa lasa ela sy lavitra ireo jiolahy amin’izany. Ny tena olan’ny vahoaka amin’ny mpitandro filaminana ao anatin’izany matetika ny re dia ny hoe: olana momba ny solika andehanana amin’ilay toerana. Andrenesana izany tranga izany amin’ireo toerana nitrangana fanafihana. Ka rehefa amin’ny tranga toy inona no mailaka sy tonga ara-potoana izy ireo ary amin’ny inona no mandiso fanantenana ny vahoaka? Mihevitra ve araka izany ny mpitandro filaminana, fa mahavita an-tsakany sy an-davany ny asany? Rehefa tsy mahavita dia tsy tokony hirehareha, fa hiezaka mafy ho amin’ny famonjena ny vahoaka amin’ny loza manjo azy. Mahakivy ny olom-pirenena ireny tranga ireny ary mahatonga azy hihevitra ho toy ny tsy misy mpiahy.

Raha ambara sy voizina mafy ny amin’io raharaha momba ny filohan’ny Repoblika io, dia mahavariana sy mampieritreritra ihany. Ny vahoaka anie isan’andro vaky, andro aman’alina no tandindonin’ny fanafihan-jioalahy ao amin’ny trano fonenany, ka zary mandry andriran’antsy mandritry ny androm-piainany. Raha mivoaka ny trano indray dia tsy milamin-tsaina amin’ny fanendahana sy ny sinto-mahery, sns… Koa iza no tena tandindonin-doza isan’andro mandritry ny fotoana maharitra eto amin’ity firenena ity? Ireo mpisehoseho notanisaina tery aloha anefa tsy andrenesam-peo sy miady ho an’ny vahoaka amin’izany manjo azy izany.

Koa raha misy olom-pirenena atao antsirambina toy izany ny fiainany, sarotra ny hino fa hiray fo amin’ireo mpiantsoantso fiaraha-mientana lava sy miseho ho manana andraikitra eto amin’ny firenena ireo izy. Vahao aloha ny olana mampijaly sy mikasa hamono azy iainany isan’andro vaky izao.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/edito-27-jolay-fifofoana-ny-ainny-filoha-vahao-aloha-ny-olam-bahoaka-...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

EDITO 27 jolay – Fifofoana ny ain’ny filoha – Vahao aloha ny olam-bahoaka mamono azy isan’andro

Sôh’son

Amin’ny fomba ahoana no iaraha-mientana sy mifanome tanana raha misy tomponandraikitra amin’ny fitondrana, antoko politika sy mpanao politika, fikambanana manao tany avo avaratra sy manao tombo sy hala na vain-drahalahy tsy mba maharary amin’ny fitondrana ny vahoaka sy momba azy manontolo? Ireo anefa no mpiantsoantso lava ny vahoaka amin’ny fiaraha-mientana amin-javatra maro samihafa isak’izay mihetsika, na manao asa mba isehosehoana. Tsy tonga saina ve fa ny fihetsika ataony ihany no manohitra ny zavatra ataony sy tiany ahatongavana ka tsy tafavoaka? Avy eo ny hafa indray no hanilihana ny tsy fahombiazana.

Mahavariana ny fidehaky ny mpitandro filaminana tamin’ny filazany tamin’ny mpanao gazety, fa izy irery no nahavita ny asa tamin’ny fahasaronana ny raharaha fikasana ny amin’ny hoe fifofoana ain’ny filohan’ny Repoblika. Toy ny hoe tonga ara-potoana ny zavatra ataony. Kanefa fantatry ny maro ary olan’ny olom-pirenena mafy mihitsy, fa rehefa misy fanafihana ataona andian-jiolahy amin’ny trano fonenana iray, dia efa lasa adiny iray na roa na mihoatra izany aza fa tonga izy ireo ary efa lasa ela sy lavitra ireo jiolahy amin’izany. Ny tena olan’ny vahoaka amin’ny mpitandro filaminana ao anatin’izany matetika ny re dia ny hoe: olana momba ny solika andehanana amin’ilay toerana. Andrenesana izany tranga izany amin’ireo toerana nitrangana fanafihana. Ka rehefa amin’ny tranga toy inona no mailaka sy tonga ara-potoana izy ireo ary amin’ny inona no mandiso fanantenana ny vahoaka? Mihevitra ve araka izany ny mpitandro filaminana, fa mahavita an-tsakany sy an-davany ny asany? Rehefa tsy mahavita dia tsy tokony hirehareha, fa hiezaka mafy ho amin’ny famonjena ny vahoaka amin’ny loza manjo azy. Mahakivy ny olom-pirenena ireny tranga ireny ary mahatonga azy hihevitra ho toy ny tsy misy mpiahy.

Raha ambara sy voizina mafy ny amin’io raharaha momba ny filohan’ny Repoblika io, dia mahavariana sy mampieritreritra ihany. Ny vahoaka anie isan’andro vaky, andro aman’alina no tandindonin’ny fanafihan-jioalahy ao amin’ny trano fonenany, ka zary mandry andriran’antsy mandritry ny androm-piainany. Raha mivoaka ny trano indray dia tsy milamin-tsaina amin’ny fanendahana sy ny sinto-mahery, sns… Koa iza no tena tandindonin-doza isan’andro mandritry ny fotoana maharitra eto amin’ity firenena ity? Ireo mpisehoseho notanisaina tery aloha anefa tsy andrenesam-peo sy miady ho an’ny vahoaka amin’izany manjo azy izany.

Koa raha misy olom-pirenena atao antsirambina toy izany ny fiainany, sarotra ny hino fa hiray fo amin’ireo mpiantsoantso fiaraha-mientana lava sy miseho ho manana andraikitra eto amin’ny firenena ireo izy. Vahao aloha ny olana mampijaly sy mikasa hamono azy iainany isan’andro vaky izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/edito-27-jolay-fifofoana-ny-ainny-filoha-vahao-aloha-ny-olam-bahoaka-mamono-azy-isanandro/

Comment on Facebook EDITO 27 jolay – ...

Tena mitombina Ary azo raisina

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 27 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 27 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Inona marina no nifanarahanao tamin’ny frantsay momban’io « Iles Éparses » io prezidà? Tsy anao irery io fa an’ny Malagasy. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Inona marina no nifanarahanao tamin’ny frantsay momban’io « Iles Éparses » io prezidà? Tsy anao irery io fa an’ny Malagasy.

Aty amin’ny prezidà ny mason’izao tontolo izao!

www.gvalosoa.net/0bc323aa-7c0c-4e25-a93f-7694e0048787/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Aty amin’ny prezidà ny mason’izao tontolo izao!

http://www.gvalosoa.net/0bc323aa-7c0c-4e25-a93f-7694e0048787/

Ny vahoaka koa mendrika arovana. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ny vahoaka koa mendrika arovana.

Comment on Facebook 1764140243706142_4189426017844207

Mampihomehy Dahalo ary tsy resin'ireto koa paik'ady hono, ireo ve tsy hiafina raha misy manafika indrindra ry Beantitra mianankavy

Aona ny tam 2009 no to tsy natao otrizao koa ee hita sy vakina oe mpiray complice daholo nareo ty ndray cinema ary ra mba ny dahalo sy mpanendaka kidnappeur no atao otrizao de fona ny vahoka mahantra no mila arovana

dahalo iray aza manahirana an'ireo no mitandroka azy koa oe wawawa, tsss

Ary taiza ianareo t@ 2009? Sa tsy safidim-bahoaka t@ izany?

Antananarivo Renivohitra – Tsy mbola misokatra ihany ny Zaimaika, miadam-pandeha Vazahabe

Ny Valosoa

Efa ho herintaona sy tapany izao no naha ben’ny tanàna an’Ingahy Vazahabe, satria ny volana Janoary 2020 izy no nandray ny fitantanana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny volana Febroary 2020 no simban’ny andro ratsy ny Tsenan’i ” Zaimaika”, hatramin’izao anefa dia tsy mbola vita ny fanarenana io tsena io, izay iveloman’ny fianakaviana maro, fa dia lasa mpivarotra amorondalana ireo niasa sy nitady vola tao amin’io tsena io.

Vao nitranga ny fahasimbana dia nanambara ny mpitantana ny tanàna fa amboarina ny simba sady asiana fanavaozana ho tsaratsara kokoa ilay tsena, izay mandalo eny an-toerana anefa dia samy mahita fa tsy nisy ny fananganana trano rihana maromaro, ka mety ampahazo rariny ireo tompon’andraikitra, fa dia fanitarana tsy tokony hahataraiky ny fanorenana no natao.

Ny mahatsikaiky amin-dry Vazahabe koa dia ilay tsena eny Behoririka no nihazakazahana, kanefa dia nolazaina fa fananganana tsy ara-dalàna teo aloha ary ny Talen’ny Kabinetran’ny Matp mihitsy no tonga teny an-toerana nitondra ireny fitaovam-pandravana ireny, izao anefa dia mety hono ilay trano ka ny Cua no nanafaingana ny fanamboarana ilay fotodrafitrasa, f’ilay“Zaimaika “ tsy vita hatramin’izao. Ny tena marina dia tsy miasa saina amin’ny fiveloman’ny olona Ingahy Mera Vazahabe, ny nandrodana tsena maro teny Soarano sy Analakely no nahamendy azy, ka izay narodan’ny orana sy ny rivotra angamba dia vao mainka mety aminy, tsy ilaina fanamboarana maika.

Raha izao hafainganampandehan’Ingahy Mera Vazahabe izao no refesina dia tokony hovaina ny anaran’ilay tsena, tsy atao hoe “Zaimaika“ intsony fa antsoina hoe “Zay Miadampandeha“.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/antananarivo-renivohitra-tsy-mbola-misokatra-ihany-ny-zaimaika-miadam...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antananarivo Renivohitra – Tsy mbola misokatra ihany ny Zaimaika, miadam-pandeha Vazahabe

Ny Valosoa

Efa ho herintaona sy tapany izao no naha ben’ny tanàna an’Ingahy Vazahabe, satria ny volana Janoary 2020 izy no nandray ny fitantanana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny volana Febroary 2020 no simban’ny andro ratsy ny Tsenan’i ” Zaimaika”, hatramin’izao anefa dia tsy mbola vita ny fanarenana io tsena io, izay iveloman’ny fianakaviana maro, fa dia lasa mpivarotra amorondalana ireo niasa sy nitady vola tao amin’io tsena io.

Vao nitranga ny fahasimbana dia nanambara ny mpitantana ny tanàna fa amboarina ny simba sady asiana fanavaozana ho tsaratsara kokoa ilay tsena, izay mandalo eny an-toerana anefa dia samy mahita fa tsy nisy ny fananganana trano rihana maromaro, ka mety ampahazo rariny ireo tompon’andraikitra, fa dia fanitarana tsy tokony hahataraiky ny fanorenana no natao.

Ny mahatsikaiky amin-dry Vazahabe koa dia ilay tsena eny Behoririka no nihazakazahana, kanefa dia nolazaina fa fananganana tsy ara-dalàna teo aloha ary ny Talen’ny Kabinetran’ny Matp mihitsy no tonga teny an-toerana nitondra ireny fitaovam-pandravana ireny, izao anefa dia mety hono ilay trano ka ny Cua no nanafaingana ny fanamboarana ilay fotodrafitrasa, f’ilay“Zaimaika “ tsy vita hatramin’izao. Ny tena marina dia tsy miasa saina amin’ny fiveloman’ny olona Ingahy Mera Vazahabe, ny nandrodana tsena maro teny Soarano sy Analakely no nahamendy azy, ka izay narodan’ny orana sy ny rivotra angamba dia vao mainka mety aminy, tsy ilaina fanamboarana maika.

Raha izao hafainganampandehan’Ingahy Mera Vazahabe izao no refesina dia tokony hovaina ny anaran’ilay tsena, tsy atao hoe “Zaimaika“ intsony fa antsoina hoe “Zay Miadampandeha“.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/antananarivo-renivohitra-tsy-mbola-misokatra-ihany-ny-zaimaika-miadam-pandeha-vazahabe/

Comment on Facebook Antananarivo ...

Mbola mifantina tsara izay omena ny toerana. Mampieritreritra ! Mety tsy ho tafaverina ao intsony ireo teo taloha ka asa ho rohahina aiza indray?

efa simba nefa dia rakitry ny ela .indrisy mantsy

Faha-90 taonan’ny RNM – Mafana ny toe-draharaha, tsy hita ny ministra Lalatiana

Niaina

Nitohy omaly tetsy Anosy ny fankalazana ny faha-90 taonan’ny RNM, na ny Radio Madagasikara. Tsy hita teny an-toerana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, araka ny nambaran’ny mpanentana teny an-toerana nandritra ny fotoana omaly, voaantson’ny filoha Rajoelina ny tenany noho ny raharaha mafana eto amin’ny firenena, amin’ny filazana fa misy mikasa hamono hono Rajoelina.

Nandrasana ny ministry ny serasera ny maraina manontolo fa tsy nipoitra, nikorontana noho izany ny fandaharam-potoana naandritra ity fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM ity. Mbola tsy nipoitra koa izy ny tolakandro. Tokony ho tolorana mari-boninahitra nandritra io fotoana io anefa ireo mpiasa nahavita be tao anivon’ity haino aman-jerim-pirenena ity, tsy tonga ny ministra, ka dia samy naka ny medaly mari-boninahiny ireo mpiasa, izany dia natolotry ny tompon’andraikitry ny mpiasa ao anivon’ny ministera.

Na teo aza ny fampisehoana lanonana an-tsehatra nafanain’ny mpanakanto maro anisan’ny manana ny lazany eto amintsika amin’izao fotoana, somary nangingina ihany ity fetin’ny Radio Madagasikara omaly ity, satria toa tsy noraharahian-dRamatoa ministra ireo mpiasa.

Io dia efa fitarainan’ny mpiasa hatramin’izay, tsy dia miraharaha ny mpiasa eo ambany fiadidiana loatra ny ministra Lalatiana Andriantogarivo sy ny ekipany. Na izany na tsy izany, tontosa ny fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM omaly, izay ny radio sy ny ministera ihany no namaritra io daty io. Ny 29 aprily 2021 no tena feno 90 taona ity fampielezampeo zokiny indrindra eto amintsika ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/faha-90-taonanny-rnm-mafana-ny-toe-draharaha-tsy-hita-ny-ministra-lal...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Faha-90 taonan’ny RNM – Mafana ny toe-draharaha, tsy hita ny ministra Lalatiana

Niaina

Nitohy omaly tetsy Anosy ny fankalazana ny faha-90 taonan’ny RNM, na ny Radio Madagasikara. Tsy hita teny an-toerana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, araka ny nambaran’ny mpanentana teny an-toerana nandritra ny fotoana omaly, voaantson’ny filoha Rajoelina ny tenany noho ny raharaha mafana eto amin’ny firenena, amin’ny filazana fa misy mikasa hamono hono Rajoelina.

Nandrasana ny ministry ny serasera ny maraina manontolo fa tsy nipoitra, nikorontana noho izany ny fandaharam-potoana naandritra ity fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM ity. Mbola tsy nipoitra koa izy ny tolakandro. Tokony ho tolorana mari-boninahitra nandritra io fotoana io anefa ireo mpiasa nahavita be tao anivon’ity haino aman-jerim-pirenena ity, tsy tonga ny ministra, ka dia samy naka ny medaly mari-boninahiny ireo mpiasa, izany dia natolotry ny tompon’andraikitry ny mpiasa ao anivon’ny ministera.

Na teo aza ny fampisehoana lanonana an-tsehatra nafanain’ny mpanakanto maro anisan’ny manana ny lazany eto amintsika amin’izao fotoana, somary nangingina ihany ity fetin’ny Radio Madagasikara omaly ity, satria toa tsy noraharahian-dRamatoa ministra ireo mpiasa.

Io dia efa fitarainan’ny mpiasa hatramin’izay, tsy dia miraharaha ny mpiasa eo ambany fiadidiana loatra ny ministra Lalatiana Andriantogarivo sy ny ekipany. Na izany na tsy izany, tontosa ny fanamarihana ny faha-90 taonan’ny RNM omaly, izay ny radio sy ny ministera ihany no namaritra io daty io. Ny 29 aprily 2021 no tena feno 90 taona ity fampielezampeo zokiny indrindra eto amintsika ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/faha-90-taonanny-rnm-mafana-ny-toe-draharaha-tsy-hita-ny-ministra-lalatiana/

Comment on Facebook Faha-90 taonan’ny ...

90 taona? E e e! Tsy hiova toetra intsony izany! Sady efa lalan'ny mody!

Fa i BM angaha garde corps ny mamim-bahoaka

90 taona,de 12taona nandorana Anazy.

Ka Ilay symbole maha rnm ary efa nodorana kainona no ankalazaina eo e

Tapa-porohana sisa tsy may

View more comments

Nisy nikasa hamono hono ingahy Filoha

Ny Valosoa

Taorian’ny filazan’Ingahy Jeneraly Sekreterampanjakana miadidy ny Zandarimariampirenena (Seg), Richard Ravalomanana nilaza fa nisy ireo nikasa namono azy sy mpitondra ambony maromaro dia nivoaka indray ny fanambarana faharoa, ka Ingahy Filoha Rajoelina mihitsy hono no kasain’ny sasany ho vonoina, saingy ny nanao ny fanambarana dia niova indray, fa Ramatoa Mpampanoa Lalàna ao amin’ny Fitsarana Tampony sy Ingahy Minisitra miadidy ny Filaminambahoaka, izay nanitrikitrika fa ny polisimpirenena no nanao manontolo ny fanadihadiana, izay azo adika avy hatrany fa tsy misy idiran’Ingahy Seg io raharaha fanadihadiana io.

Taorian’io filazana io dia nisesisesy ny fanambarana avy amin’ny mpomban’ny fitondrana toy ireo avy amin’ny Antenimierandoholona, Antenimierampirenena, ireo antoko politika mivondrona ao amin’ny Irmar, ka Ingahy Ratsirahonana Norbert Lala mihitsy no nandray fitenenana na dia azo lazaina aza, ho efa zara fa misy ny antoko Avi izay tarihiny, fa maro ireo mpikambana no efa nifindra lasy any amin’ny Mmm.

Tsy nisy ny fanononana anarana mazava avy amin’ny fitsarana sy ny polisimpirenena fa dia ny filazana fotsiny hoe misy teratany malagasy mizaka ny zompirenena frantsay, sy teratany frantsay mpandraharaha no atidoha nikotrika ny famonoana an’Ingahy Filoha. Ny vaovao navoakan’ny mpahalala vaovao tany ivelany no nahenoana fa tafiditra amin’izao raharaha izao, Ingahy Rafanoharana Paul izay marihina, fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha tamin’ny fanamarihana ny fetimpirenena tetsy Mahamasina tamin’ny 26 Jona 2021 teo.

Maro ny hevitra mifamoivoy mikasika izao raharaha izao, izay azo sokajiana ho telo mazava, ao ireo mpiaradia amin’ny fitondrana izay mitompo teny fantatra amin’ny fisian’ny fikasan-dratsy handatsakaina ny Filoha, ka samy nanao litania tamin’ny alalan’ireo teny fankaherezana isankarazany, fa tsy vitsy koa ireo olompirenena tsotra no mahasahy milaza hoe sarimihetsika natao hanatsarana endrika an’Ingahy Filoha io toejavatra io, fa misy koa ireo manambara fa azo eritreretina ihany ny fahamarinan’ilay filazana ary miampanga avy hatrany ny frantsay ho tompon’antoka amin’izao fikasana izao. Nambaran’ireto sokajin’olona fahatelo ireto fa Ingahy Filoha anie ka ny frantsay no nahatonga azy teo amin’ny fitondrana tetezamita sy namerina azy tamin’ny fifidianana feno hosoka, kanefa ankehitriny Ingahy Filoha toa miseho milay araky ny fiteninjatovo maninana ny frantsay, ny toejavatra toy izany hoy ireo sokajin’olona fahatelo dia tsy levon’ny vavonin’ny frantsay.

Andrasana ny tena valin’ny fanadihadiana marina, satria raha ny vaovao mivoaka tsikelikely eny rehetra eny dia efa any ampelatanan’ny fitsarana sy ny polisimpirenena hono r’Ingahy Rafanoharana ary efa voaporofo ny fisian’ny volabe mihodina amin’izao raharaha izao. Ho hita eo ny tohiny fa ny azo ambara aloha dia tsy voafehy ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena, manjaka ny asandahalo any amin’ny faritra ary mitaintaina amin’ny herisetra isankarazany ny mponina an-tanàndehibe, ny koronaviriosy tsy mbola fongotra tanteraka, ny tambin’ny asa vitan’ireo orinasa nikojakoja lalana odian’ireo mpitondra fanina, kanefa potika avokoa ny ankabeazan’ny lalana manerana ny nosy, fa etsy andaniny ireo mpitondra ireo, efa midoboka amponga fa nahazo volabe avy amin’ny mpamatsy vola iraisampirenena, ka asa na mba ho voaloa amin’izay ny volan’olona.

Eto ampamaranana dia aleo tsorina fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainambahoaka, ka ny ankabeazan’ny vahoaka malagasy dia tsy miasa saina amin’izany fikasana famonoana izany, fa ny ahitany izay arapaka tsy ahafohy andro azy mianakavy no mahaseriny azy ireo. Manana fitaovampiadiana hari-fomba sy mpitandro filaminana havanana ireo mpitondra afaka hiaro ny tenany sy ny fahefany hoy ireo vahoaka leon’ny fahantrana, vokatry ny tsy fahaizamitantana nataon’ireo nomem-pahefana, ampiasao hoy ireo vahoaka ireo, ireo fiara mifono vy niatrehana ny koronaviriosy sy ireo fitaovana raitra dia raitra naseho teny Mahamasina, izay hitan’ny voamason’Ingahy Rafanoharana, izay tsiahivina fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha. Arovy amin’ireo fitaovana ireo ny ainareo manampahefana sy ny fahefanareo, dia mba vahao amin’izay ny olanay vahoaka hoy hatrany ireo vahoaka misedra fahasahiranana lava.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/nisy-nikasa-hamono-hono-ingahy-filoha/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Nisy nikasa hamono hono ingahy Filoha

Ny Valosoa

Taorian’ny filazan’Ingahy Jeneraly Sekreterampanjakana miadidy ny Zandarimariampirenena (Seg), Richard Ravalomanana nilaza fa nisy ireo nikasa namono azy sy mpitondra ambony maromaro dia nivoaka indray ny fanambarana faharoa, ka Ingahy Filoha Rajoelina mihitsy hono no kasain’ny sasany ho vonoina, saingy ny nanao ny fanambarana dia niova indray, fa Ramatoa Mpampanoa Lalàna ao amin’ny Fitsarana Tampony sy Ingahy Minisitra miadidy ny Filaminambahoaka, izay nanitrikitrika fa ny polisimpirenena no nanao manontolo ny fanadihadiana, izay azo adika avy hatrany fa tsy misy idiran’Ingahy Seg io raharaha fanadihadiana io.

Taorian’io filazana io dia nisesisesy ny fanambarana avy amin’ny mpomban’ny fitondrana toy ireo avy amin’ny Antenimierandoholona, Antenimierampirenena, ireo antoko politika mivondrona ao amin’ny Irmar, ka Ingahy Ratsirahonana Norbert Lala mihitsy no nandray fitenenana na dia azo lazaina aza, ho efa zara fa misy ny antoko Avi izay tarihiny, fa maro ireo mpikambana no efa nifindra lasy any amin’ny Mmm.

Tsy nisy ny fanononana anarana mazava avy amin’ny fitsarana sy ny polisimpirenena fa dia ny filazana fotsiny hoe misy teratany malagasy mizaka ny zompirenena frantsay, sy teratany frantsay mpandraharaha no atidoha nikotrika ny famonoana an’Ingahy Filoha. Ny vaovao navoakan’ny mpahalala vaovao tany ivelany no nahenoana fa tafiditra amin’izao raharaha izao, Ingahy Rafanoharana Paul izay marihina, fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha tamin’ny fanamarihana ny fetimpirenena tetsy Mahamasina tamin’ny 26 Jona 2021 teo.

Maro ny hevitra mifamoivoy mikasika izao raharaha izao, izay azo sokajiana ho telo mazava, ao ireo mpiaradia amin’ny fitondrana izay mitompo teny fantatra amin’ny fisian’ny fikasan-dratsy handatsakaina ny Filoha, ka samy nanao litania tamin’ny alalan’ireo teny fankaherezana isankarazany, fa tsy vitsy koa ireo olompirenena tsotra no mahasahy milaza hoe sarimihetsika natao hanatsarana endrika an’Ingahy Filoha io toejavatra io, fa misy koa ireo manambara fa azo eritreretina ihany ny fahamarinan’ilay filazana ary miampanga avy hatrany ny frantsay ho tompon’antoka amin’izao fikasana izao. Nambaran’ireto sokajin’olona fahatelo ireto fa Ingahy Filoha anie ka ny frantsay no nahatonga azy teo amin’ny fitondrana tetezamita sy namerina azy tamin’ny fifidianana feno hosoka, kanefa ankehitriny Ingahy Filoha toa miseho milay araky ny fiteninjatovo maninana ny frantsay, ny toejavatra toy izany hoy ireo sokajin’olona fahatelo dia tsy levon’ny vavonin’ny frantsay.

Andrasana ny tena valin’ny fanadihadiana marina, satria raha ny vaovao mivoaka tsikelikely eny rehetra eny dia efa any ampelatanan’ny fitsarana sy ny polisimpirenena hono r’Ingahy Rafanoharana ary efa voaporofo ny fisian’ny volabe mihodina amin’izao raharaha izao. Ho hita eo ny tohiny fa ny azo ambara aloha dia tsy voafehy ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena, manjaka ny asandahalo any amin’ny faritra ary mitaintaina amin’ny herisetra isankarazany ny mponina an-tanàndehibe, ny koronaviriosy tsy mbola fongotra tanteraka, ny tambin’ny asa vitan’ireo orinasa nikojakoja lalana odian’ireo mpitondra fanina, kanefa potika avokoa ny ankabeazan’ny lalana manerana ny nosy, fa etsy andaniny ireo mpitondra ireo, efa midoboka amponga fa nahazo volabe avy amin’ny mpamatsy vola iraisampirenena, ka asa na mba ho voaloa amin’izay ny volan’olona.

Eto ampamaranana dia aleo tsorina fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainambahoaka, ka ny ankabeazan’ny vahoaka malagasy dia tsy miasa saina amin’izany fikasana famonoana izany, fa ny ahitany izay arapaka tsy ahafohy andro azy mianakavy no mahaseriny azy ireo. Manana fitaovampiadiana hari-fomba sy mpitandro filaminana havanana ireo mpitondra afaka hiaro ny tenany sy ny fahefany hoy ireo vahoaka leon’ny fahantrana, vokatry ny tsy fahaizamitantana nataon’ireo nomem-pahefana, ampiasao hoy ireo vahoaka ireo, ireo fiara mifono vy niatrehana ny koronaviriosy sy ireo fitaovana raitra dia raitra naseho teny Mahamasina, izay hitan’ny voamason’Ingahy Rafanoharana, izay tsiahivina fa nipetraka teo anilan’Ingahy Filoha. Arovy amin’ireo fitaovana ireo ny ainareo manampahefana sy ny fahefanareo, dia mba vahao amin’izay ny olanay vahoaka hoy hatrany ireo vahoaka misedra fahasahiranana lava.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/nisy-nikasa-hamono-hono-ingahy-filoha/

Madagascar : les dessous d'un étrange coup d'Etat pour lequel deux Français ont été arrêtés

Situation rocambolesque impliquant Madagascar Oil - Liens avec le business d'or - la Direction de la Banque Centrale de Madagascar

Suspectés d'avoir voulu tuer le président malgache, deux Français ont été arrêtés à Madagascar.

La tentative de coup d'État à Madagascar aurait été imminente. Selon des sources proches de l'enquête, des mercenaires venus de l'étranger auraient été déjà sur place pour aider des officiers supérieurs à tuer le président de la République malgache, Andry Rajoelina. Un ancien militaire franco-malgache, Paul Maillot Rafanoharana, a été arrêté mardi, selon le parquet d'Antananarivo, qui a annoncé avoir interpellé cinq autres personnes : un Français, un second binational et trois Malgaches. Le profil du Français et du Franco-Malgache interroge. Les deux hommes, tous deux issus de l'école militaire de Saint-Cyr, s'étaient associés dans le business de l'or. Ancien colonel de gendarmerie en France, Paul Maillot ­Rafanoharana n'est pas un inconnu à Madagascar. Son nom avait circulé il y a quelques mois comme possible Premier ministre. Il se présente aussi comme conseiller de l'évêque de la capitale, Antananarivo.

Son compère, Philippe Marc François, est également un ancien colonel, aujourd'hui à la retraite. Il a commandé le régiment de marche au Tchad de Colmar avant de passer dans le privé et de s'installer en famille à Madagascar en janvier 2020. Selon des sources proches de l'enquête, Paul Rafanoharana planifiait de prendre le pouvoir en tuant le président mais aussi le président du Sénat, chargé de l'intérim en cas de vacance de l'État.

Un plan de bras cassés

Mardi, le parquet a précisé que "des armes et de l'argent [avaient] été saisis" ainsi que "des documents officiels qui prouvent l'implication" des suspects. Parmi ceux-ci, une lettre confidentielle envoyée le 12 octobre 2020 au groupe Benchmark, propriétaire de la compagnie pétrolière Madagascar Oil, dans laquelle Paul Maillot Rafanoharana réclamait 10 millions d'euros pour financer le coup d'État. En contrepartie, il promettait "la réussite et la rentabilisation durable de Madagascar Oil".

Le JDD a pu prendre connaissance de la lettre. "Après avoir consulté mes proches et mes réseaux, écrit Paul Rafanoharana, après avoir mesuré avec mes équipes les différents risques […], après m'être assuré de disposer des équipes nécessaires pour prendre en mains [sic] les destinés [sic] du pays, j'ai décidé d'accomplir ce qui me paraît juste et nécessaire". Placés en garde à vue, des cadres de la société pétrolière ont reconnu avoir entretenu des liens avec lui et avoir été sollicités financièrement. Mais rien ne prouve que le groupe ait donné une suite favorable.

Tout cela paraît très rocambolesque

Le pays a connu de nombreuses crises politiques depuis vingt ans. Lors de la première présidence d'Andry Rajoelina, de 2009 à 2013, l'ONG Transparency International avait accusé le pouvoir d'avoir laissé la corruption et le pillage des ressources naturelles exploser. Andry Rajoelina est revenu au pouvoir en 2019. Depuis plusieurs semaines, la situation est tendue. Cinquième pays le plus pauvre de la planète, l'île est refermée sur elle-même depuis la pandémie de Covid-19. Dans une région du Sud, c'est la famine. Une situation qui a entraîné des intimidations contre des journalistes, selon Reporters sans frontières.

Un lien avec le business de l'or?
Comment Paul Rafanoharana a pu embarquer quelqu'un comme Philippe Marc François, s'interroge un de ses camarades des troupes de marine qui se dit très surpris de sa possible implication : "C'est ridicule, s'il y a un homme incapable de mener un complot, c'est bien lui! Il n'est pas du tout discret. Mais il est intelligent, il aurait vu tout de suite que c'était un plan de bras cassés."

Paul Rafanoharana et Philippe Marc François étaient pourtant associés pour faire le commerce de l'or au sein de l'entreprise Tsara First. Ils s'étaient également associés avec un attaché de direction de la Banque centrale malgache au moment où la banque prenait la main sur ce commerce à la place du ministère des Mines, selon la lettre confidentielle Africa Intelligence.

Leur appétit aurait-il dérangé des proches du pouvoir? "Tout cela paraît très rocambolesque, déclare un spécialiste de l'Afrique. Je m'interroge sur une possible manipulation, une vengeance liée au business de l'or, qui est très sensible dans le pays." Les aurait-on alors manipulés en les laissant partir à l'aventure d'un coup d'État foireux?

l25 juillet 2021
ParJacques Duplessy

www.lejdd.fr/International/Afrique/madagascar-les-dessous-dun-etrange-coup-detat-pour-lequel-deux...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Madagascar : les dessous dun étrange coup dEtat pour lequel deux Français ont été arrêtés

Situation rocambolesque impliquant Madagascar Oil - Liens avec le business dor - la Direction de la Banque Centrale de Madagascar

Suspectés davoir voulu tuer le président malgache, deux Français ont été arrêtés à Madagascar.

La tentative de coup dÉtat à Madagascar aurait été imminente. Selon des sources proches de lenquête, des mercenaires venus de létranger auraient été déjà sur place pour aider des officiers supérieurs à tuer le président de la République malgache, Andry Rajoelina. Un ancien militaire franco-malgache, Paul Maillot Rafanoharana, a été arrêté mardi, selon le parquet dAntananarivo, qui a annoncé avoir interpellé cinq autres personnes : un Français, un second binational et trois Malgaches. Le profil du Français et du Franco-Malgache interroge. Les deux hommes, tous deux issus de lécole militaire de Saint-Cyr, sétaient associés dans le business de lor. Ancien colonel de gendarmerie en France, Paul Maillot ­Rafanoharana nest pas un inconnu à Madagascar. Son nom avait circulé il y a quelques mois comme possible Premier ministre. Il se présente aussi comme conseiller de lévêque de la capitale, Antananarivo.

Son compère, Philippe Marc François, est également un ancien colonel, aujourdhui à la retraite. Il a commandé le régiment de marche au Tchad de Colmar avant de passer dans le privé et de sinstaller en famille à Madagascar en janvier 2020. Selon des sources proches de lenquête, Paul Rafanoharana planifiait de prendre le pouvoir en tuant le président mais aussi le président du Sénat, chargé de lintérim en cas de vacance de lÉtat.

Un plan de bras cassés

Mardi, le parquet a précisé que des armes et de largent [avaient] été saisis ainsi que des documents officiels qui prouvent limplication des suspects. Parmi ceux-ci, une lettre confidentielle envoyée le 12 octobre 2020 au groupe Benchmark, propriétaire de la compagnie pétrolière Madagascar Oil, dans laquelle Paul Maillot Rafanoharana réclamait 10 millions deuros pour financer le coup dÉtat. En contrepartie, il promettait la réussite et la rentabilisation durable de Madagascar Oil.

Le JDD a pu prendre connaissance de la lettre. Après avoir consulté mes proches et mes réseaux, écrit Paul Rafanoharana, après avoir mesuré avec mes équipes les différents risques […], après mêtre assuré de disposer des équipes nécessaires pour prendre en mains [sic] les destinés [sic] du pays, jai décidé daccomplir ce qui me paraît juste et nécessaire. Placés en garde à vue, des cadres de la société pétrolière ont reconnu avoir entretenu des liens avec lui et avoir été sollicités financièrement. Mais rien ne prouve que le groupe ait donné une suite favorable.

Tout cela paraît très rocambolesque

Le pays a connu de nombreuses crises politiques depuis vingt ans. Lors de la première présidence dAndry Rajoelina, de 2009 à 2013, lONG Transparency International avait accusé le pouvoir davoir laissé la corruption et le pillage des ressources naturelles exploser. Andry Rajoelina est revenu au pouvoir en 2019. Depuis plusieurs semaines, la situation est tendue. Cinquième pays le plus pauvre de la planète, lîle est refermée sur elle-même depuis la pandémie de Covid-19. Dans une région du Sud, cest la famine. Une situation qui a entraîné des intimidations contre des journalistes, selon Reporters sans frontières.

Un lien avec le business de lor?
Comment Paul Rafanoharana a pu embarquer quelquun comme Philippe Marc François, sinterroge un de ses camarades des troupes de marine qui se dit très surpris de sa possible implication : Cest ridicule, sil y a un homme incapable de mener un complot, cest bien lui! Il nest pas du tout discret. Mais il est intelligent, il aurait vu tout de suite que cétait un plan de bras cassés.

Paul Rafanoharana et Philippe Marc François étaient pourtant associés pour faire le commerce de lor au sein de lentreprise Tsara First. Ils sétaient également associés avec un attaché de direction de la Banque centrale malgache au moment où la banque prenait la main sur ce commerce à la place du ministère des Mines, selon la lettre confidentielle Africa Intelligence.

Leur appétit aurait-il dérangé des proches du pouvoir? Tout cela paraît très rocambolesque, déclare un spécialiste de lAfrique. Je minterroge sur une possible manipulation, une vengeance liée au business de lor, qui est très sensible dans le pays. Les aurait-on alors manipulés en les laissant partir à laventure dun coup dÉtat foireux?

l25 juillet 2021
ParJacques Duplessy

https://www.lejdd.fr/International/Afrique/madagascar-les-dessous-dun-etrange-coup-detat-pour-lequel-deux-francais-ont-ete-arretes-4059435

Misy hisainana tsara! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Misy hisainana tsara!

Comment on Facebook VOLA🤔🤔🤔 ...

Marina be io

N'y vola no entina anabadoana n'y mafy ady kamo hisasatra ka rehefa voa vao mahatsiaro tena

Marina aviko zany rehetra volazanao zany,ts misy anapina fa tena feno tanteraka,mankasitra nao le nanotra l afatra.

Kou zay l oe vola no fototrn rats rehetr EF. Voasoratr ne zany e .d io iz iaraha mahita s iainana io😂

Marina daholo ireo voalaza nao ireo gascar ah! fa tena n'y vola mahaolona @zao fa rehef io tsisy d ahilikin'olona enao e!

Marina izany

Marina be zoky a lazaina fa Ady madio ny ny ady tany nefa 99% ny mandresy dia izay manambola izay nanamaity molalay nanajary ny tany ka tsy manambola dia resy izany hoe ny vola no lasa zo fototra ny fananantany bedebe ny Malagagasy izay efa mahavelontena ka lasa mahantra tratrany Exploitation satria tsy manambola hanarahany ny ambaratonganady Ataovy nareo mpanao gazety ny fanadiadina amidy ny akoho amamborona ny oby ny tanimbary mitrosa nefa ny kely tsy mba mamidro dia resiny be vola ihany @ farany ny fanana tapitra lafo bokantrosa lasa miverina mahatra tsy fididiny ADY MADIO NY ADY TANY izay nanabevoho ny tany exiplice mandrapiona gaskiara

Top la veste

Ny tenako aloa tsy hipetraka e!!Hiandry sambatra ve vao hiady!!Tsy mety amiko izany, antsika ity,anao ity,an i Malagasy ity,Mila Mijoro isika!!

Ok zoky gascar

tena marina fa Iniana ikipiana noho n'y herin'ny vola e !!😔😔😔

Tena marina zany!!!

View more comments

EDITO 24 jolay – Aoka tsy hisy atao tombo sy hala

Sôh’son

Mahalasa saina, inona ny tian’izao fitondrana izao ahatongavana? Vahoaka tsy mieritreritra zavatra afa-tsy fahasahiranany sy ny fahantrana iainany andavanandro, no vesarana tranga hafa ivelan’ny kajiny. Moa tsy heveriny ho karazana fanarian-dia azy tsotra izao izany tsy ho reraka anaty olam-piainana atrehiny, ka hahatonga azy hisaina lalina handinika ny fomba itondran’izao fitondrana azy izao? Iaraha-mahalala ny hifaràn’izany eo anivon’ny fiarahamonina sy ny firenena. Izay indrindra angamba no ezahin’ny fitondrana sorohina ankehitriny, ka amoahana izao tranga anaovana resabe etsy sy eroa izao.

Aoka tsy hariana dia ny vahoaka fa izy aza efa reraka miady irery eo amin’ny fiainany, mba ho velona isan’andro satria tsy misy miahy azy amin’izany intsony hatramin’ny taon-dasa nidiran’ny valanaretina teto amin’ny firenena. Hiaro tena sy hiàla bala amin’izany ny fitondrana, ka hitabataba hiseho hilaza fa tena niasa ary misy ireo vahoaka notsinjovina sy nampiana ara-tsosialy. Marina amin’ny ampahany kely ihany izany, fa tsy marina amin’ny ankapobeny. Ny antony, ampahany kely monja amin’ny vahoaka no nisitraka izany, fa ny maro, niala maina natao toy ny Zanak’Ikalahafa ary notazanina fotsiny izay nanjo azy. Fahoriana no natrehin’ireo nailika ireo, nisy ny narary ary nisy mihitsy ny namoy aina. Very asa, nikatona ny orinasa niasana kanefa efa manambady aman-janaka. Tsy hitany intsony izay fomba ivoahana ao anaty olana. Iza no nisaina momba azy ireo amin’ireo mpitondra ireo? Ireo anefa no tomponandraikitra momba ireny olom-pirenena ireny.

Eto amin’ity firenena ity, misy olom-pirenena, toa avelavela amin’izao fotsiny ny manjo azy, ary matimaty fahatany fotsiny amin’izao toy ny tsy anisan’ny vahoaka Malagasy. Nisy aza namoy ny ainy noho ny tsy fitandremana amin’ny fitandroana ny filaminana. Nitranga izany tamin’ireo mpianatra tamin’ireo Oniversitem-panjakana tany amin’ny faritra. Toa tsy hita izay tohin’ny fanadihadiana amin’izany fa zary very an-javony. Misy olom-pirenena mamoy ny ainy noho ny zava-nitranga toy izany eto, tsy hita be ihany ny fihetsiky ny manampahefana. Ankehitriny anefa ambara sy voizina tampotampoka, fa misy mikasa hamono ny olon’ny fitondrana? Moa tsy misy mizana tsindrin’ila izany na fanaovana ambanin-javatra ny hafa? Misy Malagasy toa atao vitavita ho azy ny raharaha nanjo azy, fa misy hafa toy ny atao andrianina izany? Rehefa Malagasy dia tokony ho iray na ny fitsinjovana azy amin’ny lafiny maro samihafa izay andraikitry ny fitondrana, na fiarovana azy ihany koa dia tokony tsy hisy fanavahana. Izay ny lalana iray ahafahana miroso amin’ny fihavanana sy ny firaisankina marina, ka hampisy ny hambompo amin’ny fitiavan-tanindrazana ary hanandratra ity firenena ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/edito-24-jolay-aoka-tsy-hisy-atao-tombo-sy-hala/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 24 jolay – Aoka tsy hisy atao tombo sy hala

Sôh’son

Mahalasa saina, inona ny tian’izao fitondrana izao ahatongavana? Vahoaka tsy mieritreritra zavatra afa-tsy fahasahiranany sy ny fahantrana iainany andavanandro, no vesarana tranga hafa ivelan’ny kajiny. Moa tsy heveriny ho karazana fanarian-dia azy tsotra izao izany tsy ho reraka anaty olam-piainana atrehiny, ka hahatonga azy hisaina lalina handinika ny fomba itondran’izao fitondrana azy izao? Iaraha-mahalala ny hifaràn’izany eo anivon’ny fiarahamonina sy ny firenena. Izay indrindra angamba no ezahin’ny fitondrana sorohina ankehitriny, ka amoahana izao tranga anaovana resabe etsy sy eroa izao.

Aoka tsy hariana dia ny vahoaka fa izy aza efa reraka miady irery eo amin’ny fiainany, mba ho velona isan’andro satria tsy misy miahy azy amin’izany intsony hatramin’ny taon-dasa nidiran’ny valanaretina teto amin’ny firenena. Hiaro tena sy hiàla bala amin’izany ny fitondrana, ka hitabataba hiseho hilaza fa tena niasa ary misy ireo vahoaka notsinjovina sy nampiana ara-tsosialy. Marina amin’ny ampahany kely ihany izany, fa tsy marina amin’ny ankapobeny. Ny antony, ampahany kely monja amin’ny vahoaka no nisitraka izany, fa ny maro, niala maina natao toy ny Zanak’Ikalahafa ary notazanina fotsiny izay nanjo azy. Fahoriana no natrehin’ireo nailika ireo, nisy ny narary ary nisy mihitsy ny namoy aina. Very asa, nikatona ny orinasa niasana kanefa efa manambady aman-janaka. Tsy hitany intsony izay fomba ivoahana ao anaty olana. Iza no nisaina momba azy ireo amin’ireo mpitondra ireo? Ireo anefa no tomponandraikitra momba ireny olom-pirenena ireny.

Eto amin’ity firenena ity, misy olom-pirenena, toa avelavela amin’izao fotsiny ny manjo azy, ary matimaty fahatany fotsiny amin’izao toy ny tsy anisan’ny vahoaka Malagasy. Nisy aza namoy ny ainy noho ny tsy fitandremana amin’ny fitandroana ny filaminana. Nitranga izany tamin’ireo mpianatra tamin’ireo Oniversitem-panjakana tany amin’ny faritra. Toa tsy hita izay tohin’ny fanadihadiana amin’izany fa zary very an-javony. Misy olom-pirenena mamoy ny ainy noho ny zava-nitranga toy izany eto, tsy hita be ihany ny fihetsiky ny manampahefana. Ankehitriny anefa ambara sy voizina tampotampoka, fa misy mikasa hamono ny olon’ny fitondrana? Moa tsy misy mizana tsindrin’ila izany na fanaovana ambanin-javatra ny hafa? Misy Malagasy toa atao vitavita ho azy ny raharaha nanjo azy, fa misy hafa toy ny atao andrianina izany? Rehefa Malagasy dia tokony ho iray na ny fitsinjovana azy amin’ny lafiny maro samihafa izay andraikitry ny fitondrana, na fiarovana azy ihany koa dia tokony tsy hisy fanavahana. Izay ny lalana iray ahafahana miroso amin’ny fihavanana sy ny firaisankina marina, ka hampisy ny hambompo amin’ny fitiavan-tanindrazana ary hanandratra ity firenena ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/edito-24-jolay-aoka-tsy-hisy-atao-tombo-sy-hala/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 24 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 24 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Fikaonan-doha nasionaly – Mitombo hery hatrany ny mpanohitra, fahombiazana ny andro voalahany

Ny Valosoa

Tontosa omaly zoma 23 Jolay 2021 tetsy amin’ny Ri La Tsio Buffet Bypass ny andro voalohan’ny fihaonamben’ny mpanohitra, teo ambany fitarihan’ny Filoha Marc Ravalomanana, notronin’ireo lehiben’antoko samihafa avy amin’ny fanoherana eto amintsika, ny avy amin’ny firaisamonina sivily, tonga navitrika ihany koa ireo mpikambana Rmdm avy any amin’ny faritra 22, tazana tao koa ireo olompiangonana sy ireo ray amandreny ara-drazana ary ireo olomboafidy isan’ambaratonga avy amin’ny Antoko Tiako i Madagasikara (TIM), sy ireo Loholona teo aloha lany tamin’ny anaran’ny Hvm.

Fotoampivavahana no nanombohana ny fotoana fa nandritran’ny kabary fanokafana dia niray feo ireo nandray fitenenana, fa tsy misy ny fanajana ny lalampanorenena sy ny demokrasia eto Madagasikara, santionany tamin’izany Ramatoa Arlette Ramaroson, Andriamatoa isany James Ratsima, Tabera Randriamanantsoa, Andriamiseza Alain, ny Depiote Rakotomanjato Rodin, ny Senatera isany Jafetra, Remi sns…

Tsy takona afenina tokoa fa mibaribary ny fanitsakitsahana ny lalampanorenana eto amin’ny firenena, izay lalàna faratampony mametra ny fomba fifampitondrana matotra eo amin’ny fiarahamonina, midika ho fandavana ny fisian’ny” firenena” ny fanaovana tsinontsinona io lalampanorenana io ary ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC), izay mamoaka didy tsy azo ivalozana, dia tena tsy azo ihodivirana tokoa ny didy avoakany raha mifanaraka amin’ny hasin’ny fahamarinana sy ny fahamendrehana ka maharesy lahatra ny vahoaka manontolo, hatramin’ny mpanohitra.

Raha mandalo fotoantsarotra ny firenena dia tsy misy afa tsy ny fikatsahana ny fihavanana no vahaolana, ary mazava ny voasoratra ao anatin’ny lalampanorenana, fa izay laharana faharoa tamin’ny fifidianana fiohampirenena dia manana anjara feno eo amin’ny raharaha politika . Dika vilana tanteraka no navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, satria tsy manaja ny fisaraham-pahefana fa milatsaka ho mpanao lalàna sy manaiky be fahatany ny baikon’ny fahefana mpanantanteraka.

Ny Filoha Ravalomanana raha nandray fitenena nandritra ny fanokafana ny Kongresy dia nanambara fa misy ny fehinkevitra efa nomanina sy efa voadinika kanefa dia tsy maintsy nirosoana ny kongresy, satria zavadehibe ny fakana ny hevitry ny rehetra ary na dia efa maty paika aza ny fomba fijerin’ny mpitarika dia ilana ny fankatoavan’ny daholobe, izay rahateo no mampiseho fa mpandala ny demokrasia ny Filoha Ravalomanana.

Taorian’ny nanambaran’ny Filoha Ravalomanana ny fisokafan’ny kongresy tamin’ny fomba ofisialy dia niroso tamin’ny asam-baomiera ny mpizaika, nahitana vaomiera efatra :
-Fitantanana ny raharahampanjakana,
-Toekarena sy ny fifandraisana iraisampirenena,
-Politika,
-Sosialy sy kolontsaina ary fanabeazana.

Tao anatin’ny fahalalahana tanteraka ny fizotran’ny fifanakalozankevitra, izay hiafara tamin’ny famoahana ny fehinkevitra niraisana anio Sabotsy maraina 24 Jolay 2021. Hita taratra nandritra ny fihaonana fa azo lazaina ho fahombiazana ny Kongresin’ny Rodoben’ny mpanohitra ary mitombo hery hatrany ny fanoherana eto Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2021/07/24/fikaonan-doha-nasionaly-mitombo-hery-hatrany-ny-mpanohitra-fahombiaza...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fikaonan-doha nasionaly – Mitombo hery hatrany ny mpanohitra, fahombiazana ny andro voalahany

Ny Valosoa

Tontosa omaly zoma 23 Jolay 2021 tetsy amin’ny Ri La Tsio Buffet Bypass ny andro voalohan’ny fihaonamben’ny mpanohitra, teo ambany fitarihan’ny Filoha Marc Ravalomanana, notronin’ireo lehiben’antoko samihafa avy amin’ny fanoherana eto amintsika, ny avy amin’ny firaisamonina sivily, tonga navitrika ihany koa ireo mpikambana Rmdm avy any amin’ny faritra 22, tazana tao koa ireo olompiangonana sy ireo ray amandreny ara-drazana ary ireo olomboafidy isan’ambaratonga avy amin’ny Antoko Tiako i Madagasikara (TIM), sy ireo Loholona teo aloha lany tamin’ny anaran’ny Hvm.

Fotoampivavahana no nanombohana ny fotoana fa nandritran’ny kabary fanokafana dia niray feo ireo nandray fitenenana, fa tsy misy ny fanajana ny lalampanorenena sy ny demokrasia eto Madagasikara, santionany tamin’izany Ramatoa Arlette Ramaroson, Andriamatoa isany James Ratsima, Tabera Randriamanantsoa, Andriamiseza Alain, ny Depiote Rakotomanjato Rodin, ny Senatera isany Jafetra, Remi sns…

Tsy takona afenina tokoa fa mibaribary ny fanitsakitsahana ny lalampanorenana eto amin’ny firenena, izay lalàna faratampony mametra ny fomba fifampitondrana matotra eo amin’ny fiarahamonina, midika ho fandavana ny fisian’ny” firenena” ny fanaovana tsinontsinona io lalampanorenana io ary ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC), izay mamoaka didy tsy azo ivalozana, dia tena tsy azo ihodivirana tokoa ny didy avoakany raha mifanaraka amin’ny hasin’ny fahamarinana sy ny fahamendrehana ka maharesy lahatra ny vahoaka manontolo, hatramin’ny mpanohitra.

Raha mandalo fotoantsarotra ny firenena dia tsy misy afa tsy ny fikatsahana ny fihavanana no vahaolana, ary mazava ny voasoratra ao anatin’ny lalampanorenana, fa izay laharana faharoa tamin’ny fifidianana fiohampirenena dia manana anjara feno eo amin’ny raharaha politika . Dika vilana tanteraka no navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, satria tsy manaja ny fisaraham-pahefana fa milatsaka ho mpanao lalàna sy manaiky be fahatany ny baikon’ny fahefana mpanantanteraka.

Ny Filoha Ravalomanana raha nandray fitenena nandritra ny fanokafana ny Kongresy dia nanambara fa misy ny fehinkevitra efa nomanina sy efa voadinika kanefa dia tsy maintsy nirosoana ny kongresy, satria zavadehibe ny fakana ny hevitry ny rehetra ary na dia efa maty paika aza ny fomba fijerin’ny mpitarika dia ilana ny fankatoavan’ny daholobe, izay rahateo no mampiseho fa mpandala ny demokrasia ny Filoha Ravalomanana.

Taorian’ny nanambaran’ny Filoha Ravalomanana ny fisokafan’ny kongresy tamin’ny fomba ofisialy dia niroso tamin’ny asam-baomiera ny mpizaika, nahitana vaomiera efatra :
-Fitantanana ny raharahampanjakana,
-Toekarena sy ny fifandraisana iraisampirenena,
-Politika,
-Sosialy sy kolontsaina ary fanabeazana.

Tao anatin’ny fahalalahana tanteraka ny fizotran’ny fifanakalozankevitra, izay hiafara tamin’ny famoahana ny fehinkevitra niraisana anio Sabotsy maraina 24 Jolay 2021. Hita taratra nandritra ny fihaonana fa azo lazaina ho fahombiazana ny Kongresin’ny Rodoben’ny mpanohitra ary mitombo hery hatrany ny fanoherana eto Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/24/fikaonan-doha-nasionaly-mitombo-hery-hatrany-ny-mpanohitra-fahombiazana-ny-andro-voalahany/

Comment on Facebook 1764140243706142_4183738718412937

mibaribary ny fanitsakitsahana ny lalampanorenana eto amin’ny firenena

Film vaovaon’ny fitondrana. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Film vaovaon’ny fitondrana.

Comment on Facebook ⭕ANTHELME ...

Dvd efa goaka be mbola asiana episode bobaka be foana . tssss mahamenatsaaaa

VCD man donko rah Ty iii , lecteur ata f ts mamaky nanazy !!!!

Kay vé le tournage efa t@ 26/06/2021 e ary otran tara ne le famoahana le film MBA ataovy mslaky @ manaraka de MBA asiana lesona azo raisina fa type saison 2 ty tena tss raisons mihitsy tsy hay we action sa comédie

Efa harak'olo jiaby film njareo tye

Nôôôna alo zao ny vahôka ! Tsy tanty intsony le FISONDROTRY NY PPN chaque jour!

Misaotra betsaka an'ity mpanao politika ity sahy nijoro nilaza izany zavatra tsy fantatry ny maro izany, maro maro ny tahaka azy

Film efa mandeha foana e

View more comments

Ben’ny tanàna nidoboka am-ponja – Voalaza ho nangalatra kamiao ana orinasa iray

Stefa

Noho ny disadisam-pitantanana, nidoboka am-ponja ny ben’ny tanàna iray.

Ben’ny tanàna any amin’ny distrikan’Isandra, faritra Matsiatra Ambony ity notazonina am-ponja vonjimaika ity, nanomboka ny faran’ny herinandro teo, voalaza fa naka antsokosoko, nangalatra ny fiaran’ny orinasa Lazan’ny Betsileo izy. Amin’ny 12 aogositra ho avy izaao no hatao ny fitsaràna.

Araka ny angom-baovao, nanana andraikitra tao amin’ny orinasa ity ben’ny tanàna ity. Ny 20 febroary teo, nalainy tao amin’ny fipetrahany io fiara «camion» io. Nolazainy ireo mpiambina fa entina amboarina ilay fiara. Taty aoriana anefa, fantatra fa nampiasainy tany amina «chantier» ana depiote iray, ilay camion, fa tsy namboarina akory. Nanamarina izany ny fitsirihana nataon’ny vaditany.

Nitory, noho izany, ny orinasa. Nanao fanadihadiana ny zandary ary izao tonga tamin’ny fanolorana ny fampanoavana an’ity ben’ny tanàna ity izao. Araka ny vaovao voaray, toa misy olam-pifandraisana ny talen’ny orinasa sy ity tompon’andraikitra ahiahiana ity.

Ny fitsaràna amin’ny volana aogositra ho avy no hahitàna izay mety hiafaran’ny raharaha, na ny mety hitohizany.

www.gvalosoa.net/2021/07/23/benny-tanana-nidoboka-am-ponja-voalaza-ho-nangalatra-kamiao-ana-orina...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Ben’ny tanàna nidoboka am-ponja – Voalaza ho nangalatra kamiao ana orinasa iray

Stefa

Noho ny disadisam-pitantanana, nidoboka am-ponja ny ben’ny tanàna iray.

Ben’ny tanàna any amin’ny distrikan’Isandra, faritra Matsiatra Ambony ity notazonina am-ponja vonjimaika ity, nanomboka ny faran’ny herinandro teo, voalaza fa naka antsokosoko, nangalatra ny fiaran’ny orinasa Lazan’ny Betsileo izy. Amin’ny 12 aogositra ho avy izaao no hatao ny fitsaràna.

Araka ny angom-baovao, nanana andraikitra tao amin’ny orinasa ity ben’ny tanàna ity. Ny 20 febroary teo, nalainy tao amin’ny fipetrahany io fiara «camion» io. Nolazainy ireo mpiambina fa entina amboarina ilay fiara. Taty aoriana anefa, fantatra fa nampiasainy tany amina «chantier» ana depiote iray, ilay camion, fa tsy namboarina akory. Nanamarina izany ny fitsirihana nataon’ny vaditany.

Nitory, noho izany, ny orinasa. Nanao fanadihadiana ny zandary ary izao tonga tamin’ny fanolorana ny fampanoavana an’ity ben’ny tanàna ity izao. Araka ny vaovao voaray, toa misy olam-pifandraisana ny talen’ny orinasa sy ity tompon’andraikitra ahiahiana ity.

Ny fitsaràna amin’ny volana aogositra ho avy no hahitàna izay mety hiafaran’ny raharaha, na ny mety hitohizany.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/23/benny-tanana-nidoboka-am-ponja-voalaza-ho-nangalatra-kamiao-ana-orinasa-iray/

Comment on Facebook Ben’ny tanàna ...

Zanak'iza io ben'ny tanàna io,zanak'i Dada sa zanak'i Mama sa zanak'amparara!?aleo hivoaka eto ny marina ra tena meloka izy na tsia,

Malagasy mpitolona ao La Réunion – Tokony hiditra amin’ny Repoblika faha-5 i Madagasikara

Nangonin’Isambilo

Nanao hetsika ireo Malagasy mpitolona ao amin’ny Nosy La Réunion ny faran’ny herinandro teo, mahakasika ireo tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana. Nisy ny fanambarana navoakan’izy ireo momba an’izay : miala Rajoelina, hoy ny fanambarana, satria mandika ny lalàna velona rehetra misy eto amin’ny tany sy ny Fanjakana.

Mampihàtra ny JADONA, managadra ny mpaneho hevitra sy ireo rehetra tsy mitovy hevitra aminy. Mangalatra sy manodina ny volam-bahoaka. Manao kolikoly. Manaonao foana, mandany vola amin’ny tsy misy dikany : 78 tapitrisa dolara Amerikana no lany nanaovana an’i Mahamsina, nefa 77 tapitrisa dolara Amerikana no ilaina iadivana amin’ ny kere. Tsy mahay mitantana, mandany vola tamin’ny fanamboarana CVO, kanefa tsy mandaitra akory. Mivarotra tany amin’ny vahiny amin’ny alàlan’ny Emergence. Tsy mitsahatra ny mandainga sy mamitaka vahoaka. Velirano sy ny fampanantenana poak’aty miisa zato mahery, tsy misy tanteraka. Manageja ny fahefan’ny andrim-panjakana rehetra. Miaro ny mpanao ratsy toy ny afera SMMC. Mitady hanome zom-pirenena ho an’ny vahiny. Mamono ny fampianarana amin’ny tsy fikarakarana ny mpampianatra. Namono nahafaty mpianatra nitaky vatsim-pianarana, sns…

REHEFA MIALA RAJOELINA, hoy ny fanambarana dia izao no mety ho tombontsoa: miverina amin’ny Malagasy i Madagasikara. Ny Malagasy amin’izay no mahazo vahana, fa tsy ny vahiny intsony. Afaka atao tsara amin’izay ny ady amin’ny kolikoly. Tsy ny vola intsony no hanjaka eo anivon’ny Fitsarana sy amin’ny sehatra rehetra. Afaka haneho hevitra ara-dalàna ny olom-pirenena rehetra. Hizotra tsara ny fitantanana ny harem-pirenena, ka hisitraka ny tombontsoa rehetra ny maro an’isa. Hangarahara ny vola azo sy ny fampiasana azy iadiana amin’ny Kere, noho izany dia ny FIALAN’I ANDRY RAJOELINA IHANY NO VAHAOLANA.

Manao tolo-kevitra toy izao izahay Malagasy mpitolona eto amin’ny Nosy La Réunion, hoy ny fanambarana, hiditra amin’ny Repoblika faha-5 i Madagasikara. Ao anatin’ny fananganana io Repoblika vaovao io no hananganana : HCC tsy mitanila, Code electoral na lalàm-pifidianana vaovao, fanavaozana ny lisi-pifidianana. Ny fitsarana ireo mpanongam-panjakana, mpangala-bato rehetra, mpanodinkodim-bolam-panjakana rehetra. Ny fifidianana eny anivon’ny Fokontany, no tokony hialoha ny fifidianana mpitondra firenena vaovao.

www.gvalosoa.net/2021/07/23/malagasy-mpitolona-ao-la-reunion-tokony-hiditra-aminny-repoblika-faha...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Malagasy mpitolona ao La Réunion – Tokony hiditra amin’ny Repoblika faha-5 i Madagasikara

Nangonin’Isambilo

Nanao hetsika ireo Malagasy mpitolona ao amin’ny Nosy La Réunion ny faran’ny herinandro teo, mahakasika ireo tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana. Nisy ny fanambarana navoakan’izy ireo momba an’izay : miala Rajoelina, hoy ny fanambarana, satria mandika ny lalàna velona rehetra misy eto amin’ny tany sy ny Fanjakana.

Mampihàtra ny JADONA, managadra ny mpaneho hevitra sy ireo rehetra tsy mitovy hevitra aminy. Mangalatra sy manodina ny volam-bahoaka. Manao kolikoly. Manaonao foana, mandany vola amin’ny tsy misy dikany : 78 tapitrisa dolara Amerikana no lany nanaovana an’i Mahamsina, nefa 77 tapitrisa dolara Amerikana no ilaina iadivana amin’ ny kere. Tsy mahay mitantana, mandany vola tamin’ny fanamboarana CVO, kanefa tsy mandaitra akory. Mivarotra tany amin’ny vahiny amin’ny alàlan’ny Emergence. Tsy mitsahatra ny mandainga sy mamitaka vahoaka. Velirano sy ny fampanantenana poak’aty miisa zato mahery, tsy misy tanteraka. Manageja ny fahefan’ny andrim-panjakana rehetra. Miaro ny mpanao ratsy toy ny afera SMMC. Mitady hanome zom-pirenena ho an’ny vahiny. Mamono ny fampianarana amin’ny tsy fikarakarana ny mpampianatra. Namono nahafaty mpianatra nitaky vatsim-pianarana, sns…

REHEFA MIALA RAJOELINA, hoy ny fanambarana dia izao no mety ho tombontsoa: miverina amin’ny Malagasy i Madagasikara. Ny Malagasy amin’izay no mahazo vahana, fa tsy ny vahiny intsony. Afaka atao tsara amin’izay ny ady amin’ny kolikoly. Tsy ny vola intsony no hanjaka eo anivon’ny Fitsarana sy amin’ny sehatra rehetra. Afaka haneho hevitra ara-dalàna ny olom-pirenena rehetra. Hizotra tsara ny fitantanana ny harem-pirenena, ka hisitraka ny tombontsoa rehetra ny maro an’isa. Hangarahara ny vola azo sy ny fampiasana azy iadiana amin’ny Kere, noho izany dia ny FIALAN’I ANDRY RAJOELINA IHANY NO VAHAOLANA.

Manao tolo-kevitra toy izao izahay Malagasy mpitolona eto amin’ny Nosy La Réunion, hoy ny fanambarana, hiditra amin’ny Repoblika faha-5 i Madagasikara. Ao anatin’ny fananganana io Repoblika vaovao io no hananganana : HCC tsy mitanila, Code electoral na lalàm-pifidianana vaovao, fanavaozana ny lisi-pifidianana. Ny fitsarana ireo mpanongam-panjakana, mpangala-bato rehetra, mpanodinkodim-bolam-panjakana rehetra. Ny fifidianana eny anivon’ny Fokontany, no tokony hialoha ny fifidianana mpitondra firenena vaovao.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/23/malagasy-mpitolona-ao-la-reunion-tokony-hiditra-aminny-repoblika-faha-5-i-madagasikara/

Fikaonan-doha nasionaly – Ho tonga avokoa ireo mpanohitra ny fitondrana avy amin’ny lafy valon’ny Nosy

Ho tanterahana eny amin’ny Ri La Tsio Bypass rahampitso zoma 23 jolay, sy ny sabotsy 24 jolay izao, ny fikaonan-doha nasionalin’ny avy amin’ny fanoherana eto amintsika. Araka ny vaovao voaray, ho tonga eto Antananarivo avokoa ny solontenan’ny mpanohitra ny fitondrana amin’izao fotoana, avy amin’ny lafy valon’ny Nosy.

Nambaran’ny tompon’andraikitra tamin’ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air ny talata teo, nahitana ny mpitarika isany avy amin’ny RMDM: Pasitera Edouard Tsarahame, sy Jean Claude Rakotonirina, fa ho avy eto an-drenivohitra avokoa ny solontenan’ireo mpanohitra rehetra manerana an’i Madagasikara, mahatsapa fa tsy manjary izao fitondrana Rajoelina izao. Tanjona ao anatin’izany hoy izy ireo ny hikatsaka vahaolana manoloana ny toe-draharaham-pirenena.

Handray anjara amin’izany ireo mpisehatra politika rehetra tsy misy anavahana avy amin’ny fanoherana, ao anatin’izany na antoko na vondrona na fiarahamonim-pirenena manana hevitra hoentina hampandrosoana ny firenena. Hisy ny vaomiera miisa 4 hitsinjarana ireo mpandray anjara: eo ny vaomiera momba ny fitantanana ny raharaham-panjakana, ny toekarena sy ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny vaomiera politika ary ny vaomiera sosialy sy kolontsaina ary fanabeazana. Efa an-dalana ho aty an-drenivohitra avokoa ireo solontena avy amin’ny faritra 22 ankehitriny, efa nisy hatramin’ny omaly no niainga avy any amin’izy ireo hamonjy io fotoan-dehiben’ny mpanohitra hanomboka rahampitso io.

www.gvalosoa.net/2021/07/23/fikaonan-doha-nasionaly-ho-tonga-avokoa-ireo-mpanohitra-ny-fitondrana...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fikaonan-doha nasionaly – Ho tonga avokoa ireo mpanohitra ny fitondrana avy amin’ny lafy valon’ny Nosy

Ho tanterahana eny amin’ny Ri La Tsio Bypass rahampitso zoma 23 jolay, sy ny sabotsy 24 jolay izao, ny fikaonan-doha nasionalin’ny avy amin’ny fanoherana eto amintsika. Araka ny vaovao voaray, ho tonga eto Antananarivo avokoa ny solontenan’ny mpanohitra ny fitondrana amin’izao fotoana, avy amin’ny lafy valon’ny Nosy.

Nambaran’ny tompon’andraikitra tamin’ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air ny talata teo, nahitana ny mpitarika isany avy amin’ny RMDM: Pasitera Edouard Tsarahame, sy Jean Claude Rakotonirina, fa ho avy eto an-drenivohitra avokoa ny solontenan’ireo mpanohitra rehetra manerana an’i Madagasikara, mahatsapa fa tsy manjary izao fitondrana Rajoelina izao. Tanjona ao anatin’izany hoy izy ireo ny hikatsaka vahaolana manoloana ny toe-draharaham-pirenena.

Handray anjara amin’izany ireo mpisehatra politika rehetra tsy misy anavahana avy amin’ny fanoherana, ao anatin’izany na antoko na vondrona na fiarahamonim-pirenena manana hevitra hoentina hampandrosoana ny firenena. Hisy ny vaomiera miisa 4 hitsinjarana ireo mpandray anjara: eo ny vaomiera momba ny fitantanana ny raharaham-panjakana, ny toekarena sy ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny vaomiera politika ary ny vaomiera sosialy sy kolontsaina ary fanabeazana. Efa an-dalana ho aty an-drenivohitra avokoa ireo solontena avy amin’ny faritra 22 ankehitriny, efa nisy hatramin’ny omaly no niainga avy any amin’izy ireo hamonjy io fotoan-dehiben’ny mpanohitra hanomboka rahampitso io.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/23/fikaonan-doha-nasionaly-ho-tonga-avokoa-ireo-mpanohitra-ny-fitondrana-avy-aminny-lafy-valonny-nosy/

Fitondrana mamoron-javatra tsy voatsinjo lavitra

Sôh’son

Amin’ity fitondrana Rajoelina ity no sambany ahenoina ny fisiana karazana mpanohitra eo anivon’ny firenena. Amin’izay indray faritany amin’izay mahametimety azy, fa tsy araka ny zotra tokony ho izy marina sy hahasoa ny firenena. Mazava loatra, fa ny kajikajy no be ao anatin’izany, izay fomba fiasa sy fanaon’ity fitondrana ity hatramin’izay nahatongavany teo amin’ny fitondrana izay tato anatin’ny roa taona sy tapany izao.

Raha ny tsikaritra, ny fitondrana Rajoelina dia tsy mba mahay mitsinjo lavitra amin’izay hahasoa ny firenena amin’ny lafiny politika. Ohatra iray amin’izany, ny fandaniana natao letrezana ny lalampanorenana tamin’ny taona 2010. Nisehoana olana anefa izany taty aoriana taona vitsivitsy monja sahady, raha hiditra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ny antony, noho ny tsy fijerena lavitra ireo namolavola izany, fa nikendrena fotsiny ihany izay olona tiana hirotsaka na olona tiana hailika tsy ho kandidà, mbamin’izay kajikajy maro samihafa ankoatra izany.

Ankehitriny, ny vavan’ireo olom-boafidiny miara-dia amin’ny fitondrana no nilaza, fa misy ireo mpanohitra ara-dalàna. Izany hoe, ireo olom-boafidy ao anatin’ny Antenimieram-pirenena izany. Raha sahy hilaza toy izany koa ny ao amin’ny Antenimierandoholona, dia tena fivilian-dalana tsotra izao amin’ny fitantanam-pirenena, satria iaraha-mahalala tsara, fa tsy nandray anjara tamin’ny fifidianana loholona sy tsy manana olona ao amin’io andrim-panjakana io ny antoko mpanohitra. Raha sahy milaza fa misy mpanohitra ao dia tena mampieritreritra lalina ny maha loholona azy ireo.

Raha nambara ary fa misy ireo mpanohitra ara-dalàna voahidy ao anaty trano, dia izany hoe misy ireo tsy ara-dalàna. Iza ary ireo lazain’ny fitondrana na ireo miara-dia aminy ho tsy ara-dalàna? Hanavakavaka izany ny mpitondra sa ahoana no amaritany azy? Faritany amin’izay araka ny sainy fotsiny ihany na hamoromporonana lalàna maimaika eo toy ny fanaony ve? Fijeriny sy heviny manokana izay, ary tsy nakàna ny hevitry ny vahoaka izay nanome fahefana azy. Eo indrindra ilay hametraka olana, satria mandingana vahoaka tokony handrianina. Ary izay indrindra no tsy hampandroso ny firenena ary mety hiteraka olona indray any aoriana. Ity fitondrana ity sy mpiara-dia aminy tsy manana saina hitsinjo lavitra. Rehefa mipoitra ny olana vao mikoropaka ary manilika ny andraikitra amin’ny hafa na ireo tsy mitovy hevitra aminy. Efa hita izany tamin’ny andron’ny tetezamita dia izao mbola mitohy izao indray. Fitondrana tsy hitondrana fivoarana marina sy mendrika ny vahoaka Malagasy izao fitondrana izao raha ny fahitana ny zava-misy.

www.gvalosoa.net/2021/07/23/fitondrana-mamoron-javatra-tsy-voatsinjo-lavitra/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fitondrana mamoron-javatra tsy voatsinjo lavitra

Sôh’son

Amin’ity fitondrana Rajoelina ity no sambany ahenoina ny fisiana karazana mpanohitra eo anivon’ny firenena. Amin’izay indray faritany amin’izay mahametimety azy, fa tsy araka ny zotra tokony ho izy marina sy hahasoa ny firenena. Mazava loatra, fa ny kajikajy no be ao anatin’izany, izay fomba fiasa sy fanaon’ity fitondrana ity hatramin’izay nahatongavany teo amin’ny fitondrana izay tato anatin’ny roa taona sy tapany izao.

Raha ny tsikaritra, ny fitondrana Rajoelina dia tsy mba mahay mitsinjo lavitra amin’izay hahasoa ny firenena amin’ny lafiny politika. Ohatra iray amin’izany, ny fandaniana natao letrezana ny lalampanorenana tamin’ny taona 2010. Nisehoana olana anefa izany taty aoriana taona vitsivitsy monja sahady, raha hiditra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ny antony, noho ny tsy fijerena lavitra ireo namolavola izany, fa nikendrena fotsiny ihany izay olona tiana hirotsaka na olona tiana hailika tsy ho kandidà, mbamin’izay kajikajy maro samihafa ankoatra izany.

Ankehitriny, ny vavan’ireo olom-boafidiny miara-dia amin’ny fitondrana no nilaza, fa misy ireo mpanohitra ara-dalàna. Izany hoe, ireo olom-boafidy ao anatin’ny Antenimieram-pirenena izany. Raha sahy hilaza toy izany koa ny ao amin’ny Antenimierandoholona, dia tena fivilian-dalana tsotra izao amin’ny fitantanam-pirenena, satria iaraha-mahalala tsara, fa tsy nandray anjara tamin’ny fifidianana loholona sy tsy manana olona ao amin’io andrim-panjakana io ny antoko mpanohitra. Raha sahy milaza fa misy mpanohitra ao dia tena mampieritreritra lalina ny maha loholona azy ireo.

Raha nambara ary fa misy ireo mpanohitra ara-dalàna voahidy ao anaty trano, dia izany hoe misy ireo tsy ara-dalàna. Iza ary ireo lazain’ny fitondrana na ireo miara-dia aminy ho tsy ara-dalàna? Hanavakavaka izany ny mpitondra sa ahoana no amaritany azy? Faritany amin’izay araka ny sainy fotsiny ihany na hamoromporonana lalàna maimaika eo toy ny fanaony ve? Fijeriny sy heviny manokana izay, ary tsy nakàna ny hevitry ny vahoaka izay nanome fahefana azy. Eo indrindra ilay hametraka olana, satria mandingana vahoaka tokony handrianina. Ary izay indrindra no tsy hampandroso ny firenena ary mety hiteraka olona indray any aoriana. Ity fitondrana ity sy mpiara-dia aminy tsy manana saina hitsinjo lavitra. Rehefa mipoitra ny olana vao mikoropaka ary manilika ny andraikitra amin’ny hafa na ireo tsy mitovy hevitra aminy. Efa hita izany tamin’ny andron’ny tetezamita dia izao mbola mitohy izao indray. Fitondrana tsy hitondrana fivoarana marina sy mendrika ny vahoaka Malagasy izao fitondrana izao raha ny fahitana ny zava-misy.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/23/fitondrana-mamoron-javatra-tsy-voatsinjo-lavitra/

EDITO 22 jolay – Tsy hisy fampandrosoana raha mbola misy ny sekoly miangatra

Sôh’son

Miditra amin’ny andiam-panadinam-panjakana faharoa ny zaza malagasy amin’ity herinandro ity izay nanomboka ny alatsinainy teo. Mirary soa ho an’ireo mpiadina aloha ho tafita soa amin’izany atrehin’izy ireo izany. Fa etsy andanin’izany, ny diplôman’ny Bepc , dia dingana faharoa aorian’ny Cepe atrehina na lalovan’ny mpianatra. Ny tsikaritra dia aorian’io no manomboka hita soritra ny fihintsanana an-dalana, ka mihena ny isan’ny mpianatra tonga amin’ny dingana famaranana na kilasy famaranana. Vao mainka io isa mihena io mibaribary rehefa tarafina ny fiakaran’ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony na ny Anjerimanontolo. Sarotra ny fandrantoana fianarana ho an’ny zanaky ny sarambabem-bahoaka hatreto eto amin’ity firenena ity. Raha noezahin’ireo ray aman-dreny tany aloha fatratra ny amin’izay hampianaran-janaka, ka hanao izay hahatafita azy ho lasa ambony avara-pianarana na hivarotana tanimbary aza, dia tsy izay intsony ny zava-misy ankehitriny. Maro amin’ny ray aman-dreny no ao anaty fahasahiranana na ny tsy fifehezana fivelomana, hany ka tsy mahavita mampianatra ny zanany hatramin’ny farany, hatreny amin’ny ambaratonga ambony. Tsy mahita afitsoka ny ray aman-dreny maro amin’ny zava-misy eo amin’ny seha-pampianarana. Misy fijery mahitsy izay milaza, fa sekoly miangatra no misy eto amin’ity firenena ity. Sekoly izay manilika ny tsy afaka amin’ny fiainana. Sekoly izay manome vahana ny manan-katao.

Olana lehibe eto amin’ny firenena io. Voalohany, tsy vitan’ny famporisihana am-bava fotsiny ataon’ny fitondrana amin’ny ray aman-dreny hampidi-janaka hianatra any an-tsekoly izany, fa tena mila asa mivaingana sy tena fandavan-tena lalina. Re hatrany mantsy izany amin’ireo olon’ny fitondrana. Lasan-ko vavany fotsiny tsy izy intsony amin’izao fotoana izao, fa efa lany andro no tsy maharaka ny fivoaram-piainana misy. Io ihany koa tsy vitan’ny tolotolotra fitaovana kely isaky ny fiandohan‘ny taom-pianarana , fa miendrika tampi-maso sy mifono politika ireny ataon’ny fitondrana ireny. Tsy mahatafita mpianatra lavitra izany. Raha tiana ho tafita ny zaza Malagasy dia ny foto-piainany mihitsy no itadiavam-bahaolana. Tsy izay loatra anefa no ataon’izao fitondrana izao, fa vonjivonjy tavan’andro ihany miharo fiarovana tombontsoa. Tsy hitondrana ny zana-bahoaka lavitra sy hampivoatra ity firenena ity ireny fihetsika samihafa atao ireny. Miendrika filalaovana vahoaka fotsiny aza izany.

Mbola miendrika fiangarana ihany koa ny fitsongantsongàna ankizy na mpianatra hampiana na alefa any ivelany, ka tohanan’ny mpitondra manokana. Efa aman-taonany no nisian’izany nefa iaraha-mahita hoe aiza no misy ny firenena izao. Mila manova politika mazava ny fitondrana sy fomba fisainana vaovao amin’ny fitantanam-pirenena ary indrindra eo amin’ny seha-pampianarana.

www.gvalosoa.net/2021/07/22/edito-22-jolay-tsy-hisy-fampandrosoana-raha-mbola-misy-ny-sekoly-mian...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

EDITO 22 jolay – Tsy hisy fampandrosoana raha mbola misy ny sekoly miangatra

Sôh’son

Miditra amin’ny andiam-panadinam-panjakana faharoa ny zaza malagasy amin’ity herinandro ity izay nanomboka ny alatsinainy teo. Mirary soa ho an’ireo mpiadina aloha ho tafita soa amin’izany atrehin’izy ireo izany. Fa etsy andanin’izany, ny diplôman’ny Bepc , dia dingana faharoa aorian’ny Cepe atrehina na lalovan’ny mpianatra. Ny tsikaritra dia aorian’io no manomboka hita soritra ny fihintsanana an-dalana, ka mihena ny isan’ny mpianatra tonga amin’ny dingana famaranana na kilasy famaranana. Vao mainka io isa mihena io mibaribary rehefa tarafina ny fiakaran’ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony na ny Anjerimanontolo. Sarotra ny fandrantoana fianarana ho an’ny zanaky ny sarambabem-bahoaka hatreto eto amin’ity firenena ity. Raha noezahin’ireo ray aman-dreny tany aloha fatratra ny amin’izay hampianaran-janaka, ka hanao izay hahatafita azy ho lasa ambony avara-pianarana na hivarotana tanimbary aza, dia tsy izay intsony ny zava-misy ankehitriny. Maro amin’ny ray aman-dreny no ao anaty fahasahiranana na ny tsy fifehezana fivelomana, hany ka tsy mahavita mampianatra ny zanany hatramin’ny farany, hatreny amin’ny ambaratonga ambony. Tsy mahita afitsoka ny ray aman-dreny maro amin’ny zava-misy eo amin’ny seha-pampianarana. Misy fijery mahitsy izay milaza, fa sekoly miangatra no misy eto amin’ity firenena ity. Sekoly izay manilika ny tsy afaka amin’ny fiainana. Sekoly izay manome vahana ny manan-katao.

Olana lehibe eto amin’ny firenena io. Voalohany, tsy vitan’ny famporisihana am-bava fotsiny ataon’ny fitondrana amin’ny ray aman-dreny hampidi-janaka hianatra any an-tsekoly izany, fa tena mila asa mivaingana sy tena fandavan-tena lalina. Re hatrany mantsy izany amin’ireo olon’ny fitondrana. Lasan-ko vavany fotsiny tsy izy intsony amin’izao fotoana izao, fa efa lany andro no tsy maharaka ny fivoaram-piainana misy. Io ihany koa tsy vitan’ny tolotolotra fitaovana kely isaky ny fiandohan‘ny taom-pianarana , fa miendrika tampi-maso sy mifono politika ireny ataon’ny fitondrana ireny. Tsy mahatafita mpianatra lavitra izany. Raha tiana ho tafita ny zaza Malagasy dia ny foto-piainany mihitsy no itadiavam-bahaolana. Tsy izay loatra anefa no ataon’izao fitondrana izao, fa vonjivonjy tavan’andro ihany miharo fiarovana tombontsoa. Tsy hitondrana ny zana-bahoaka lavitra sy hampivoatra ity firenena ity ireny fihetsika samihafa atao ireny. Miendrika filalaovana vahoaka fotsiny aza izany.

Mbola miendrika fiangarana ihany koa ny fitsongantsongàna ankizy na mpianatra hampiana na alefa any ivelany, ka tohanan’ny mpitondra manokana. Efa aman-taonany no nisian’izany nefa iaraha-mahita hoe aiza no misy ny firenena izao. Mila manova politika mazava ny fitondrana sy fomba fisainana vaovao amin’ny fitantanam-pirenena ary indrindra eo amin’ny seha-pampianarana.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/22/edito-22-jolay-tsy-hisy-fampandrosoana-raha-mbola-misy-ny-sekoly-miangatra/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 22 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 22 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/
Load more