23 C
Antananarivo
Sat 18 Jan 2020 18:36

No posts to display

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
23 ° C
23 °
23 °
83 %
3.6kmh
40 %
Sat
20 °
Sun
24 °
Mon
23 °
Tue
20 °
Wed
18 °

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

7 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

MIANTSO NY MANANA CERVEAU INDRAY ? MITADY ATIDOHA ?

Mitady “atidoha” ve ny kely atidoha
Sa dia inona no anton`ireo fiantsoana?
F’angaha tsy nambaranareo tany aloha
Hoe ny “gasy efa vonona” no manoloana?

Sa lasa nankaiza ny “be atidoha”?
Moa nisinda any ho any fa tsy nahatanty,
Ka dia mihetsiketsika indray ny filoha,
F’efa toa manirery sy be mpanabanty ?

Tsy hoe ny atidoha no tsy misy, matetika ,
Fa ny mpitarika no tsy dia afaka.
Fatra-pandainga ka diso fitetika,
Vao mba miroso dia indro solafaka !

Raha ny atidoha dia tsy ambaka ny gasy
Fa manana isika ary lava ny lisitra.
Ny olo-mitarika no “tsy mipasy”
Matoa isika rambony na miady gisitra !

DADAN’i ZINA (16-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/17/miantso-ny-manana-cerveau-indray-mitady-atidoha/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

MIANTSO NY MANANA CERVEAU INDRAY ? MITADY ATIDOHA ?

Mitady “atidoha” ve ny kely atidoha
Sa dia inona no anton`ireo fiantsoana?
F’angaha tsy nambaranareo tany aloha
Hoe ny “gasy efa vonona” no manoloana?

Sa lasa nankaiza ny “be atidoha”?
Moa nisinda any ho any fa tsy nahatanty,
Ka dia mihetsiketsika indray ny filoha,
F’efa toa manirery sy be mpanabanty ?

Tsy hoe ny atidoha no tsy misy, matetika ,
Fa ny mpitarika no tsy dia afaka.
Fatra-pandainga ka diso fitetika,
Vao mba miroso dia indro solafaka !

Raha ny atidoha dia tsy ambaka ny gasy
Fa manana isika ary lava ny lisitra.
Ny olo-mitarika no “tsy mipasy”
Matoa isika rambony na miady gisitra !

DADAN’i ZINA (16-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/17/miantso-ny-manana-cerveau-indray-mitady-atidoha/

 

Comment on Facebook

io ary fa miaky fa leky atidoha ny dedaka

NY AMBADIKY NY FANDRESENA

Inoana fa hoe mahafaly ny mibata fandresena.
(Mahatonga hisavoana sy hideradera tena!)
Saingy raha dia fandresena tamim-pomba tsy mazava,
Dia aleo mangina ihany sady mba mikombom-bava.

F’ao ambadik’io mazàna hisy seza hihozongozona.
Hisy kiaka sy tomany, tsipatsipaky ny trozona.
Eo no hanomboka, hono, mantsy irony lalana mideza,
Hanisana ny andro sisa hipetrahana amin’ny seza!

Ao ambadik’io mazàna hisy hetsi-panoherana,
Noho ny fo efa sendaotra sady vonton-katezerana.
Hisy olona efa romotra, hanatevina laharana.
Hisy antsoantso mafy, fitakiana tsy mifarana.

Eo no hanomboka hiseho ny tebiteby sy adin-tsaina.
Eo ny ngeza vao hiaiky f’izy anie mbola hotsaraina!
Dia ho toy ny sahobakaka am-bodiriana ry zareo:
Ho taitai-dava tsisy farany ka hisento sy hitoreo!

DADAN’i ZINA (15-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/16/ny-ambadiky-ny-fandresena/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY AMBADIKY NY FANDRESENA

Inoana fa hoe mahafaly ny mibata fandresena.
(Mahatonga hisavoana sy hideradera tena!)
Saingy raha dia fandresena tamim-pomba tsy mazava,
Dia aleo mangina ihany sady mba mikombom-bava.

F’ao ambadik’io mazàna hisy seza hihozongozona.
Hisy kiaka sy tomany, tsipatsipaky ny trozona.
Eo no hanomboka, hono, mantsy irony lalana mideza,
Hanisana ny andro sisa hipetrahana amin’ny seza!

Ao ambadik’io mazàna hisy hetsi-panoherana,
Noho ny fo efa sendaotra sady vonton-katezerana.
Hisy olona efa romotra, hanatevina laharana.
Hisy antsoantso mafy, fitakiana tsy mifarana.

Eo no hanomboka hiseho ny tebiteby sy adin-tsaina.
Eo ny ngeza vao hiaiky f’izy anie mbola hotsaraina!
Dia ho toy ny sahobakaka am-bodiriana ry zareo:
Ho taitai-dava tsisy farany ka hisento sy hitoreo!

         DADAN’i ZINA (15-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/16/ny-ambadiky-ny-fandresena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Tsy hita fa efa very hevitra. Tsy mety miainga ny IEM. Fampiesonana avo lenta no betsaka.

Loza ity manely tsaho sy mankahala ny fahamarinana.RINA RANDRIAMASINORO ( kandidan'ny TIM ho ben'ny tanana teo)
🛑Nisaotra ny fitondram-panjakana mijoro izy manoloana ilay tolotr'asa ho mpiasam-panjakana ambony izay hanaovan'ny fanjakana antso amin'izay rehetra vonona amin'ny fampandrosoana .
☑️"Anisan'ny handefa ny candidature ko aho hoy izy satria ny fiainana mitohy ary izaho ihany no hamelona ny vady aman-janako , opportunité ho antsika vahoaka malagasy io hoy izy ka andao ho avela ny ambom-po fa handeha hifanolo-tanana amin'ny fampandrosoana ny firenena"
(Vaovao nindramina)
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsy hita fa efa very hevitra. Tsy mety miainga ny IEM. Fampiesonana avo lenta no betsaka.

Loza ity manely tsaho sy mankahala ny fahamarinana.

... TohinyFintinina

3 andro lasa

Misy minia mikimpy manoloana ny loza hanjo ny firenena

Sôh’son

Maro ireo manam-pahaizana eo anivon’ny andrimpanjakana no sahy minia mamono eritreritra fotsiny izao manoloana ny zava-tsy manjary amin’ny raharaham-pirenena. Azo lazaina mihitsy ho miray petsapetsa amin’ny mpanao ratsy ao anatin’izany aza izy ireo raha ny fahitana azy. Midika ihany koa izany fa mitsipa-doha amin’ny laka nitany izy ireo ary tsy mivaky loha manosihosy ny hasin’ny firenena. Ny firenena no nahatafita azy ireo, tsy misy adihevitra izany, kanefa ankehitriny dia tsy olana ho azy ireo ny lalana diavin’ny firenena, izay miroso mankany amin’ny fahasimbana tanteraka. Io toe-javatra io dia ezahin’ireo olona migoka tombontsoa akaiky vilanin’ny fitondrana afenina andro aman’alina amin’ny fihetsika na fiteny laroin’ny politika mikatsaka, izay anampena-maso sy ahadonto sofina ny vahoaka tsy hahita sy handre ny marina tokony ho fantany.

Fa oviana akory, na fotoana inona ny vahoaka Malagasy no mba nampahafantarina sy nanehoana mangarahara marina, izay momba ny fitantanam-pirenena teto, na ny raharaha mafana nitranga nilàna fanazavana? Ny zavatra ambara mandrakariva amin’ny vahoaka teto dia efa namboamboarina avokoa, fa tsy araka ny tena marina velively. Porofo mitohoka amin’ny tendany amin’izany dia ny famoahana ny voka-pifidianana na ny vonjimaika na ny ofisialy, tamin’ny fifidianana nifanesy hatrany amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2019. Tsy misy badrahodra eto, ka tsy ahita ireny toe-javatra nanafenana ny marina ireny akory. Tsy maintsy mbola hivoaka anefa ny marina fa miandry fotoana ireny na dia ezahina ankehitriny afenina aza.

Tsy maintsy mihodina io “kodiaran-tsarety” io, hoy ilay manamboninahitra nanan-toerana teo amin’ny andrim-panjakana iray tamin’ny fotoan’androny izay tratry ny fanenjehana azy, ary izao izy miara-dia amin’ny fitondrana. Fantany araka izany, fa tsy hijanona amin’izao toe-java-misy ankehitriny ezahin’izy ireo gejaina tsy hihetsika izao raharaha famongorana ny Marina eto amin’ity firenena ity izao. Na dia ezahina ampihorohoroana sy enjehina aza ireo olom-pirenena vanona tsy manaiky ny tsy fahamarinana hanjaka eto amin’ny firenena, dia tsy afaka ny hihazona ny hihodinan’ny tantara ireo andian’olona mihazom-pahefana isan-tsokajiny, sy ireo manam-pahaizana mitana andraikitra eto amin’ity firenena ity.

Ireo olom-pirenena vanona ireo dia tsy te ho hataon’ny taranaka fara aman-dimby any aoriana ho ao anaty kitapo iray amin’ireo mpiray petsapetsa ratsy ireo ho nanapotika sy nanao izay tsy hahavanona ny marina teto amin’ity firenena ity, ka ho melohin’izy ireo amin’izany fotoana izany. Tsy maintsy manao izay hiarovana ity firenena ity tsy handia ny lalana tsy mendrika azy ny olom-pirenena saro-piaro amin’ny hasin’ity Nosy malalantsika ity. Adidy masina ho an’ny tanindrazana sy ny taranaka any aoriana izany, fa asakasak’izay minia mikimpy anoloan’ny “loza hanjo” azy.

www.gvalosoa.net/2020/01/14/misy-minia-mikimpy-manoloana-ny-loza-hanjo-ny-firenena/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Misy minia mikimpy manoloana ny loza hanjo ny firenena

Sôh’son

Maro ireo manam-pahaizana eo anivon’ny andrimpanjakana no sahy minia mamono eritreritra fotsiny izao manoloana ny zava-tsy manjary amin’ny raharaham-pirenena. Azo lazaina mihitsy ho miray petsapetsa amin’ny mpanao ratsy ao anatin’izany aza izy ireo raha ny fahitana azy. Midika ihany koa izany fa mitsipa-doha amin’ny laka nitany izy ireo ary tsy mivaky loha manosihosy ny hasin’ny firenena. Ny firenena no nahatafita azy ireo, tsy misy adihevitra izany, kanefa ankehitriny dia tsy olana ho azy ireo ny lalana diavin’ny firenena, izay miroso mankany amin’ny fahasimbana tanteraka. Io toe-javatra io dia ezahin’ireo olona migoka tombontsoa akaiky vilanin’ny fitondrana afenina andro aman’alina amin’ny fihetsika na fiteny laroin’ny politika mikatsaka, izay anampena-maso sy ahadonto sofina ny vahoaka tsy hahita sy handre ny marina tokony ho fantany.

Fa oviana akory, na fotoana inona ny vahoaka Malagasy no mba nampahafantarina sy nanehoana mangarahara marina, izay momba ny fitantanam-pirenena teto, na ny raharaha mafana nitranga nilàna fanazavana? Ny zavatra ambara mandrakariva amin’ny vahoaka teto dia efa namboamboarina avokoa, fa tsy araka ny tena marina velively. Porofo mitohoka amin’ny tendany amin’izany dia ny famoahana ny voka-pifidianana na ny vonjimaika na ny ofisialy, tamin’ny fifidianana nifanesy hatrany amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2019. Tsy misy badrahodra eto, ka tsy ahita ireny toe-javatra nanafenana ny marina ireny akory. Tsy maintsy mbola hivoaka anefa ny marina fa miandry fotoana ireny na dia ezahina ankehitriny afenina aza.

Tsy maintsy mihodina io “kodiaran-tsarety” io, hoy ilay manamboninahitra nanan-toerana teo amin’ny andrim-panjakana iray tamin’ny fotoan’androny izay tratry ny fanenjehana azy, ary izao izy miara-dia amin’ny fitondrana. Fantany araka izany, fa tsy hijanona amin’izao toe-java-misy ankehitriny ezahin’izy ireo gejaina tsy hihetsika izao raharaha famongorana ny Marina eto amin’ity firenena ity izao. Na dia ezahina ampihorohoroana sy enjehina aza ireo olom-pirenena vanona tsy manaiky ny tsy fahamarinana hanjaka eto amin’ny firenena, dia tsy afaka ny hihazona ny hihodinan’ny tantara ireo andian’olona mihazom-pahefana isan-tsokajiny, sy ireo manam-pahaizana mitana andraikitra eto amin’ity firenena ity.

Ireo olom-pirenena vanona ireo dia tsy te ho hataon’ny taranaka fara aman-dimby any aoriana ho ao anaty kitapo iray amin’ireo mpiray petsapetsa ratsy ireo ho nanapotika sy nanao izay tsy hahavanona ny marina teto amin’ity firenena ity, ka ho melohin’izy ireo amin’izany fotoana izany. Tsy maintsy manao izay hiarovana ity firenena ity tsy handia ny lalana tsy mendrika azy ny olom-pirenena saro-piaro amin’ny hasin’ity Nosy malalantsika ity. Adidy masina ho an’ny tanindrazana sy ny taranaka any aoriana izany, fa asakasak’izay minia mikimpy anoloan’ny “loza hanjo” azy.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/14/misy-minia-mikimpy-manoloana-ny-loza-hanjo-ny-firenena/

Serasera – Manenjana amin’ireo tsy manan-tsiny indray Ramatoa ministra Lozabe

Ny Valosoa

Manenjana ny tsy manantsiny indray Ramatoa Lozabe, tsy refesimandidy misahana ny serasera sy ny kolontsina, Lalatiana Rakotondrazafy amin’izao ankatoky ny fanadinana fitsapam-pahaizana, an’ireo mpikambana ao amin’ny governamanta izao. Mpiasa 52 be izao no indray noroahina tamin’ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny ORTM, na ny Ofisin’ny radio sy televiziona Malagasy. Ireo mpiasa karamain’ny orinasa manokana, na ECD avokoa ireo noroahina tamin’ny fomba feno habibiana sy fanitsakitsahana ankitsirano ny zon’ireo mpiasa izao. Fandroahana tsy misy antony akory na “renvois sans motif”. Tsy nisy ihany koa ny fampilazana mialoha na “Préavis” araka izay tondroin’ny lalàna mifehy ny asa, fa avy hatrany dia taratasy midina nosoniavin-dRamatoa Minisitra Lozabe, misy koa moa no milaza hoe Ramatoa Ministra SMOTIG, maneho ny lisitr’ireo mpiasa voaroaka, no naterin’ny “coursier” isaky ny lehiben’ny sampandraharaha eo anivon’ny ORTM.

Ray sy renim-pianakaviana 52 indray izany izao no manampy isa ireo tsy an’asa eto amin’ny firenena. Tsy nananan-dRamatoa tsy refasimandidy antra na dia kely aza ny vady aman-janak’ireo mpiasa voaroaka ireo. Tsy fantatra mazava hatreto hoe inona no fepetra nanasokajiana ireo mpiasa noroahana ireo. Maro an’isa ireo tanora vao tafiditra niasa tato anatin’ny 3 taona. Teo ihany koa anefa ireo efa nahavita mihoatra ny 10 taona. Raha ny fahadisoana arak’asa indray (faute professionnelle) dia samy tsy nanana olana momba izany izy ireo.

Raha ny fanazavana nentin’ny Tale jeneralin’ny ORTM, Jean Yves Belalahy, araka ny fanambarana izay nataony dia nisy ny fitsapam-pahalalàna na “evaluation” natao tamin’ireo mpiasa. Nambarany fa tsy nahafapo ny fahalalàna sy traikefa ara-kasan’ireo mpiasa noroahana ireo. Tsiahivina anefa fa mpanao gazety an-tsoratra sy mpahay lalàna “juriste” avokoa ireo ekipa nambara fa nanadina ireo mpanao gazetin’ny RNM sy TVM ireo. Izany hoe tsy mahalala akory ny fomba fiasan’ny haino aman-jery izany. Misy amin’izy ireo aza no tsy mahalala akory ny fahalalana fototra amin’ny fanaovangazety an-tsary sy feo, ka mampanao asa tsy fanao amin’ny radio sy tele.

Ny mampalahelo dia soketaina sy haratsiana amin’izao rehetra izao, fa be tsy andraofana ny mpiasa ao amin’ny haino amanjerim-panjakana. Ny mahavariana anefa dia mbola ireo mpiasa ireo ihany no antsoina mampiofana ireo mpiasa vaovao hampidirin’ny minisitra sy ny ekipany. Raha tsiahivina dia ny alatsinainy 6 janoary teo, nandritra ny fananganan-tsaina fanaon’ny Ministera isaky ny alatsinainy voalohan’ny volana, no nanambaran-dRamatoa Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izao fepetra ho raisiny momba ny mpiasa izao. Namafisiny tamin’izany fa tsy matahotra ny tomban’ezaka atao amin’ireo mpikambana amin’ny governemanta ny tenany, satria efa tafiditra tao anatin’ny vinan’asany ny fandroahana ireo mpiasa ECD rehetra ao amin’ny Ministera iandraiketany.

Raha atao ny jery todika dia ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina, no Ministera nahitana olana sy niteraka resabe nandoto ny fitondram-panjakana be indrindra tao anatin’ny herintaona nitsanganan’ny governamanta. Efa tsy zoviana amin’ny mpanara-baovao intsony ny fandrahonana sy fanagejana ny mpiasa eo ambany fiadidiany, ary tsy azo hodian-tsy hita ihany koa ny disadisa eo amin-dRamatoa Ministra Lozabe sy ny mpikambana hafa ao amin’ny governemanta sy ny fitondram-panjakana, indrindra fa ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidina ny repoblika. Araka ny vaovao voaray dia nigagana mihitsy ny ady teo amin’izy ireo vavy ireo tany an-dafy tany. Tsy misy marina izay tsy hipoitra tokoa, fa toy ireny ady an-tsena eny Tsaralalana ireny mihitsy ny adin’izy ireo tamin’izany. Izany no santionany amin’ireo olona manodidina ny filohan’ny mpanongam-panjakana Andry Rajoelina ankehitriny.

Ho hita eo indray araka izany hoe: hatraiza ny fahefana ananan-dRamatoa Minisitra, na ny fahaiza-manaony manokana, ka mbola hitazonan’ny Filohampirenena sy ny Praiministra azy eo amin’ny toerany. Poizina ho azy ireo mangtsy ity Ramatoa ministra Lozabe ity.

www.gvalosoa.net/2020/01/14/serasera-manenjana-aminireo-tsy-manan-tsiny-indray-ramatoa-ministra-l...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Serasera – Manenjana amin’ireo tsy manan-tsiny indray Ramatoa ministra Lozabe

Ny Valosoa

Manenjana ny tsy manantsiny indray Ramatoa Lozabe, tsy refesimandidy misahana ny serasera sy ny kolontsina, Lalatiana Rakotondrazafy amin’izao ankatoky ny fanadinana fitsapam-pahaizana, an’ireo mpikambana ao amin’ny governamanta izao. Mpiasa 52 be izao no indray noroahina tamin’ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny ORTM, na ny Ofisin’ny radio sy televiziona Malagasy. Ireo mpiasa karamain’ny orinasa manokana, na ECD avokoa ireo noroahina tamin’ny fomba feno habibiana sy fanitsakitsahana ankitsirano ny zon’ireo mpiasa izao. Fandroahana tsy misy antony akory na “renvois sans motif”. Tsy nisy ihany koa ny fampilazana mialoha na “Préavis” araka izay tondroin’ny lalàna mifehy ny asa, fa avy hatrany dia taratasy midina nosoniavin-dRamatoa Minisitra Lozabe, misy koa moa no milaza hoe Ramatoa Ministra SMOTIG, maneho ny lisitr’ireo mpiasa voaroaka, no naterin’ny “coursier” isaky ny lehiben’ny sampandraharaha eo anivon’ny ORTM.

Ray sy renim-pianakaviana 52 indray izany izao no manampy isa ireo tsy an’asa eto amin’ny firenena. Tsy nananan-dRamatoa tsy refasimandidy antra na dia kely aza ny vady aman-janak’ireo mpiasa voaroaka ireo. Tsy fantatra mazava hatreto hoe inona no fepetra nanasokajiana ireo mpiasa noroahana ireo. Maro an’isa ireo tanora vao tafiditra niasa tato anatin’ny 3 taona. Teo ihany koa anefa ireo efa nahavita mihoatra ny 10 taona. Raha ny fahadisoana arak’asa indray (faute professionnelle) dia samy tsy nanana olana momba izany izy ireo.

Raha ny fanazavana nentin’ny Tale jeneralin’ny ORTM, Jean Yves Belalahy, araka ny fanambarana izay nataony dia nisy ny fitsapam-pahalalàna na “evaluation” natao tamin’ireo mpiasa. Nambarany fa tsy nahafapo ny fahalalàna sy traikefa ara-kasan’ireo mpiasa noroahana ireo. Tsiahivina anefa fa mpanao gazety an-tsoratra sy mpahay lalàna “juriste” avokoa ireo ekipa nambara fa nanadina ireo mpanao gazetin’ny RNM sy TVM ireo. Izany hoe tsy mahalala akory ny fomba fiasan’ny haino aman-jery izany. Misy amin’izy ireo aza no tsy mahalala akory ny fahalalana fototra amin’ny fanaovangazety an-tsary sy feo, ka mampanao asa tsy fanao amin’ny radio sy tele.

Ny mampalahelo dia soketaina sy haratsiana amin’izao rehetra izao, fa be tsy andraofana ny mpiasa ao amin’ny haino amanjerim-panjakana. Ny mahavariana anefa dia mbola ireo mpiasa ireo ihany no antsoina mampiofana ireo mpiasa vaovao hampidirin’ny minisitra sy ny ekipany. Raha tsiahivina dia ny alatsinainy 6 janoary teo, nandritra ny fananganan-tsaina fanaon’ny Ministera isaky ny alatsinainy voalohan’ny volana, no nanambaran-dRamatoa Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izao fepetra ho raisiny momba ny mpiasa izao. Namafisiny tamin’izany fa tsy matahotra ny tomban’ezaka atao amin’ireo mpikambana amin’ny governemanta ny tenany, satria efa tafiditra tao anatin’ny vinan’asany ny fandroahana ireo mpiasa ECD rehetra ao amin’ny Ministera iandraiketany.

Raha atao ny jery todika dia ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina, no Ministera nahitana olana sy niteraka resabe nandoto ny fitondram-panjakana be indrindra tao anatin’ny herintaona nitsanganan’ny governamanta. Efa tsy zoviana amin’ny mpanara-baovao intsony ny fandrahonana sy fanagejana ny mpiasa eo ambany fiadidiany, ary tsy azo hodian-tsy hita ihany koa ny disadisa eo amin-dRamatoa Ministra Lozabe sy ny mpikambana hafa ao amin’ny governemanta sy ny fitondram-panjakana, indrindra fa ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidina ny repoblika. Araka ny vaovao voaray dia nigagana mihitsy ny ady teo amin’izy ireo vavy ireo tany an-dafy tany. Tsy misy marina izay tsy hipoitra tokoa, fa toy ireny ady an-tsena eny Tsaralalana ireny mihitsy ny adin’izy ireo tamin’izany. Izany no santionany amin’ireo olona manodidina ny filohan’ny mpanongam-panjakana Andry Rajoelina ankehitriny.

Ho hita eo indray araka izany hoe: hatraiza ny fahefana ananan-dRamatoa Minisitra, na ny fahaiza-manaony manokana, ka mbola hitazonan’ny Filohampirenena sy ny Praiministra azy eo amin’ny toerany. Poizina ho azy ireo mangtsy ity Ramatoa ministra Lozabe ity.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/14/serasera-manenjana-aminireo-tsy-manan-tsiny-indray-ramatoa-ministra-lozabe/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 14 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 14 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

HAMBOLY HAZO NY MPANOTO-TANIMBARY ?

Misy ireo mihevi-tena fa hoe manan-tsai-maranitra,
Dia mamboatra tetikady mba hihantsiana an’Andriamanitra.
Andro mamy sy fotoana mba noheverina hiombonana,
Saingy handeha hamboly hazo ireo mpihantsy ny fiangonana!

Avelao ho tazana eo ny vary sy tsiparifary,
Ireo miasa an-kitsim-po sy ireo malaza ho be kabary,
Fa ny zavatra rehetra tena mbola hisy farany,
Ary koa ny Tompontsika mbola hanana ny hambarany.

Saingy mandra-piandry izany, lalan-tsara no izory:
Ilay mitondra fiadanana, hoy ny tenin’ny mpitory.
Aza miherika hijery ireo sakaizan’ny devoly:
Ireo mpanoto-tanimbary nefa dia miseho hamboly !

Mahereza f’aza kivy, asehoy ny fivondronana
’Zay mampiavaka tanteraka ny olonao ry fiangonana.
Ilazao ireo diso lalana : hositranina ny taniny
Raha Jehovah no ekeny mba ho Tompo sy Andriamaniny.

Dadan’i Zina (13-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/14/hamboly-hazo-ny-mpanoto-tanimbary/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

HAMBOLY HAZO NY MPANOTO-TANIMBARY ?

Misy ireo mihevi-tena fa hoe manan-tsai-maranitra,
Dia mamboatra tetikady mba hihantsiana an’Andriamanitra.
Andro mamy sy fotoana mba noheverina hiombonana,
Saingy handeha hamboly hazo ireo mpihantsy ny fiangonana!

Avelao ho tazana eo ny vary sy tsiparifary,
Ireo miasa an-kitsim-po sy ireo malaza ho be kabary,
Fa ny zavatra rehetra tena mbola hisy farany,
Ary koa ny Tompontsika mbola hanana ny hambarany.

Saingy mandra-piandry izany, lalan-tsara no izory:
Ilay mitondra fiadanana, hoy ny tenin’ny mpitory.
Aza miherika hijery ireo sakaizan’ny devoly:
Ireo mpanoto-tanimbary nefa dia miseho hamboly !

Mahereza f’aza kivy, asehoy ny fivondronana
’Zay mampiavaka tanteraka ny olonao ry fiangonana.
Ilazao ireo diso lalana : hositranina ny taniny
Raha Jehovah no ekeny mba ho Tompo sy Andriamaniny.

            Dadan’i Zina (13-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/14/hamboly-hazo-ny-mpanoto-tanimbary/

Taratra ny mpitondra e! Marina sa tsy marina?

Misy saina sa tsisy saina?Tsiaritra Ifampizarana :

Mitodika amin'ity Solombavam-bahoaka an'i Madagasikara ity ny tenako.
Alohan'ny fakana sary feno tsiky ry ise, dia ny bitika indrindra dia mandinika ny Sainam-pirenena Malagasy aloha. Indrindra fa misolo tena ny Malagasy iray manontolo ianao any ampivoriana an-tany lavitra any.

Tsy mahamenatra ny manontany raha sendra tsy ampy fahalalana fa manalabaraka ny FIRENENA #MADAGASIKARA iombonana.

Izay mantsy no ilaina ny atao hoe AMPY FAHALALANA na FAMPIANARANA na FANABEAZANA na hoe MANDIA FIANARANA fa lasa mampanongo tena ny toy izao.

Miantso hatrany ny Malagasy ny tenako hampiana-janaka mba tsy ataon'olona fihomehezana rehefa mba sendra mitondra firenena toy izao.

Mino aho fa hisy hanoro azy amin'ny manaraka satria ny HENDRY no hanarina.

Maka lesona ny Omaly, hanatsarana ny anio, hampandrosoana ny ampitso.

Nyrado Rafalimanana
President ONG NY FANAHY MAHA-OLONA
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Taratra ny mpitondra e! Marina sa tsy marina?

Misy saina sa tsisy saina?

Tsy takon'afenina intsony fa mandalo krizy ny haino aman-jerim-panjakana.Omaly alahady 12 janoary amin'ny 10 ora sy 24 minitra alina no nanaparitaka fampitam-baovao amin'ny anaran'ny ORTM ary nosoniavin'ny tale jeneraliny ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina , ka manazava ny momba ireo mpiasa ECD. Nambara fa 368 ny mpiasa teo anivon'ny ORTM tamin'ny taona 2019, ka ECD ny 147 tamin'ireo.Natao ny tomban'ezaka sy fanadihadiana ka nojerena ny fanajana ny fitsipi-pifehezana, fitsipi-pitondran-tena, ny fanajana ny soatoavin'ny asam-panjakana ambaran'ny didim-panjakana laharana 2003-1158; ka ireo izay nahafeno ny fepetra no navaozina ny fifanaraham-piaraha-miasa aminy, hoy hatrany ny fampitam-baovao.Mpiasa 52 tamin'ny fiandohan'ity taona 2020 ity no tsy navaozina fifanaraham-piaraha-miasa intsony..raha tsorina dia hoe noroahana.Misy resaka be nandeha fa hoe hisy mpiasa hitokona ny alatsinainy 13 janoary eo anivon'ny haino aman-jerim-panjakana,Ho hita eo ny mety ho tohiny. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

... TohinyFintinina

5 andro lasa

Andry Rajoelina - Ianareo no tsy nahavita, ianareo no nandainga, fa ny tenako sy ny gouvernemanta miaraka amiko, mahavita sady tsy mandainga.

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/ianareo-no-tsy-nahavita-andry-rajoelina.m4a

—-

Aleo ampahatsiahivina kely ny zavabitan’ny filoha Marc Ravalomanana. Raha mahavita tsara kokoa dia raisina an-tanandroa. Raha tsy izany dia aleo tsy mifamitaka.

—-

Madagasikara – 2002-2009 – Nandritra ny fito taona nitondran’ny Filoha Marc Ravalomanana

1. Nahatratra 9000km ny lalana vita manerana an’i Madagasikara
2. Fandriam-pahalemana nanjaka
3. Nanamora ny famoronan’asa ny fiaraha-miasa t@ firenen-dehibe toa Etats-Unis, Canada, Allemagne,…
4. AGOA nitondra asa betsaka ho an’ny Malagasy
5. Nijanona ho 9.4% ny sondro-bidim-piainana raha 12% izany manerana an’i Afrika
6. Ady tamin'ny kolikoly : BIANCO sy SAMIFIN
7. Teo amin'ny sehatry ny kolikoly, araka ny tarehimarika navoakan’ny « Transparency International » dia tamin'ny fitondrana Ravalomanana no ambany indrindra ny tahan’ny fanaovana kolikoly teto Madagasikara.
8. Education pour tous : betsaka ny zanaka Malagasy no niditra nianatra, nahazo kits scolaires, boky, aron’akanjo sns ; Ady tamin'ny risoriso resaka diplaoma, izay mpianatra tena mahay no mahazo bourses d’études mandranto fianarana aty ivelany
9. Nahazo fanampiana ara-pitaovana ny mpianatra Malagasy
10. Nampidirina ary nohamafisina ho isan’ireo fiteny fampiasa ofisialy ny fiteny Anglisy
11. Fampiroboroboana ny tantsaha
12. Ministra tena niasa fa tsy nanao be kibo tao amin'ny birao fotsiny : nisy ny objectifs napetrany, nisy ny compte-rendu ny vokatra isaky ny ministera
13. Ny taona 2008 dia efa nidina ho 68% ny Taux de pauvreté raha 80% tamin'ny taona 2002, Taux de Croissance nahatratra 7%
14. Tafakatra maherin’ny 1.4 miliara dolara ny tahirim-bolan’ny fanjakana Malagasy tao amin'ny Banky Foibe raha 200 tapitrisa tamin'ny taona 2003
15. Tafakatra 7.1% ny fisondrotry ny harikarena faobe teto tamin'ny taona 2008 raha manodidina ny 6% izany manerana an’i Afrika. Efa teo an-dalam-pivoahana tamin'ireo Firenena mahantra indrindra i Madagasikara
16. Ny taona 2009 dia efa tokony niditra t@ izany hoe sécurité alimentaire izany ny Malagasy, ary saika hitokana banky malagasy ny fitondrana Ravalomanana hahafahan’ny Malagasy hindram-bola hamoronany orinasa sns…
17. Ny taona 2009 dia nanana vina hanangana banky Malagasy ny fitondrana Ravalomanana. Sehatra izay mbola voagejan’ireo vahiny (frantsay) mandraka ankehitriny.
18. « Tsy mbola nandroso toy izao i Madagasikara teo @ tantarany » hoy ny Banque Mondiale

Indrisy fa potiky ny mpanongam-panjakana daholo ny zava-bitany ary dia lasa nanefoefo be daholo ny mpanongana rehetra afatsy ny vahoaka Malagasy.

www.gvalosoa.net/2020/01/13/madagasikara-2002-2009-nandritra-ny-fito-taona-nitondranny-filoha-mar...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Edouard Tsarahame – RMDM – Hafatra

Ry vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana, tsy ho avelanay ho tompontrano mihono ianareo amin’ny fitantanana ny firenena, fa hanolotra ny herinay izahay.

Araka ny tenin’ny filohan’ny RMDM, ny androko sisa rehetra, hoy izy, dia ho entoko manompo ny miray tanindrazana amiko. Zava-dehibe ho antsika izany fanetrentena izany .

Ka izahay rehetra dia miombon-kevitra fa hanolotra izay mety azonay atolotra ho fanatsaràna ny fiainan’ny vahoaka malagasy, ho famonjena an’ity firenena ity amin’izao fitantana izay tsy araka ny eritreretintsika.

Minoa ahy ianareo fa tsy hitsanga-menatra isika manana an’ity RMDM ity.

Misaotra Tompokolahy. Mankasitraka Tompokovavy.

www.gvalosoa.net/2020/01/13/edouard-tsarahame-rmdm-hafatra/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Edouard Tsarahame – RMDM – Hafatra

Ry vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana, tsy ho avelanay ho tompontrano mihono ianareo amin’ny fitantanana ny firenena, fa hanolotra ny herinay izahay.

Araka ny tenin’ny filohan’ny RMDM, ny androko sisa rehetra, hoy izy, dia ho entoko manompo ny miray tanindrazana amiko. Zava-dehibe ho antsika izany fanetrentena izany .

Ka izahay rehetra dia miombon-kevitra fa hanolotra izay mety azonay atolotra ho fanatsaràna ny fiainan’ny vahoaka malagasy, ho famonjena an’ity firenena ity amin’izao fitantana izay tsy araka ny eritreretintsika.

Minoa ahy ianareo fa tsy hitsanga-menatra isika manana an’ity RMDM ity.

Misaotra Tompokolahy. Mankasitraka Tompokovavy.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/13/edouard-tsarahame-rmdm-hafatra/

 

Comment on Facebook

Tolory fitaovana entimamikatra izahay, dia manaiky izahay fa tsy kabary ambony goudron mandrovitra pataloha fotsiny OK ary e

Tokony mba jeren-dry zareo koa ny lalana Ambilobe-Vohemar

Mankasitraka Pasteur Edouard Tsarame

Ny marina momba ny lalampirenena RN44 sy RN5

Manao tatitra ny Pasitera Edouard Tsarahame, filoha lefitra faritany Toliara amin’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, tamin’ny fidinana ifotony hijery sy hanamarina ny zavamisy momba ny fanamboarana ny lalampirenena RN44, mampitohy any Moramanga sy Ambatondrazaka, mba tsy hilaza lainga, fa hilaza ny marina.

Ny vokatr’izany dia tsy araka ny zavatra nolazain’ny filohan’ny repoblika ny zavamisy sy iainan’ireo olona miasa eny sy mampiasa ny RN44.

Raha raisina amin’ny fomba fiteniny ny filohan’ny repoblika amin’ny hoe: marina sa tsy marina? Dia marina fa tsy misy asa nanomboka.

Natao nakotroka ny fametrahana ny vatofototra ny faha-15 oktobra 2019 ary narentirenty ny fitaovan’ny orinasa. Nodradradraina ny velirano ary nolazaina fa manomboka eo noho eo ny asa.

Misoratra mazava amin’ny takelaka momba ny asa fanamboran-dalana 40 km mampitohy any Marovoay (PK20) sy Amboasary (PK60) manomboka ny 10 oktobra 2019 ary maharitra 18 volana, izany hoe mifarana ny 10 aprily 2021.

Vatofototra foana no notokanana ny faha-15 oktobra 2019, ary naseho teo ny fitaovan’ireo orinasa. Lalana 140km no ho amboarina ary orinasa tsy miankina telo no manao azy, CGC, SOGEA, COLAS. Mizara telo ny lalana, ka ny CGC no tokony nanao ity ampahany PK20-PK60.

Eo Betsipolotra, misy mpiasa maro saingy tsy lalana no ampanamboarina azy fa trano. Tsy fantatra akory ambonin’izany ny antony hanamboarana tranobe velarana. Karama ambany, mpiasa avy lavitra, ampiasaina 12 ora, 7500ar isanandro, tsy iantohana sakafo na trano.

Ny alatsinainy 6 janoary 2020 teo dia nisy appel d’offres vaovao vao nivoaka. Ny eo tsy vita. Hitaky fanazavàna ny RMDM.

Ho arahin’ny mpanohitra RMDM amin’ny antsipiriany ny fitantanana rehetra ataon’ity fitondrana ity, fanoherana ao anaty lalampanorenana, ary hilaza ny marina.

Eo koa ny lalampirenena RN5 Toamasina-Fenoarivo-Atsinanana

Marina fa nisy asa nanomboka. Marina fa nisy fotoana nilazàna fa vita. Fa rehefa jerena akaiky, 4,195km amin’ny 100km no vita natao béton tapatapaka manomboka eo Ivoloina mandra-pahatonga eo Ambodiatafana. Avy eo no miala mandra-pahatonga any Fenoarivo, izany no atao hoe “Merci, prezidà”.

Araka ny hita dia tsy misy fanamboarana ny lalana mandra-pahatonga any Fenoarivo-Atsinanana. Manjaka ny fanararaotana ataon’olombitsy manoloana ny vidin’ny vokatra fanondrana ao amin’ity faritra ity noho ny haratsian’ny lalana.

Lalana hadiny iray sasany taloha lasa hadiny dimy, mitombo ny solika lany, ny harerahana mitombo, ny vola lany amin’ny fanamboarana fiara.

Lainga sy fitaka daholo no avoakan’ity filoha ity arak’izany.

Ka hanaraka ny fanamboarana ny Rova koa ny RMDM, hijery ny ao anatiny. Satria lazaina fa ho tokanana alohan’ny 26 jiona.
Teo koa ny filazàna fa hahazo lamasinina Fianarantsoa alohan’ny faran’ny taona. Tapitra ny taona 2019, tsy nisy lamasinina tazana.

youtu.be/ZB-YI20lJmk

www.gvalosoa.net/2020/01/13/ny-marina-momba-ny-lalampirenena-rn44-sy-rn5/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

 

Comment on Facebook

9000km no lalana vita nandritra ny fito taona nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana. Ity 40km dia efa gidragidra sy resabe. Ary vitan’i boaikely ny milaza fa hanamboatra lalana hatramin’ny 13.000km fa omeo mandat faharoa izy tompokolahy sy tompokovavy. Dia mandat fahatelo 13x2, 26.000km! Tsy aleo ve ajanona ry boaikely ny fampiesonana! Tsy maintsy mipoitra foana ny marina. Marina sa tsy marina?

Hi hi , misaotra ny rajao aloha fa raha tsy rajao tsy nahavita ny lalana tulear - ifaty mankany sy lalana digue -ambohimanjaka mivoaka RN 4 ,andrano behivava mahazo baypas .lazaina fa i rajao fa mampiesona fa kay ity no tena loza ato.

Ilay RN5 aloha tena marina izany voalaza izany e tsy iadiankevitra fa masoko nahita .

Misy an'zany rehetra izany ve ? Lay RN 44 anie ka efa nanizingizina lay minisitry zay hoe jamba ngah hono ny mpandeha taxi brousse sa matory no tsy mahita asa efa mandeha ao .

Zay NY fandraisana andraikitra eo @ panohitra, RAHA NY TIM tel dia mbola mafy noho izao NY fanaramaso nisy teo

Rn44 ary tss fanamboarana akory, vatofototra no arantiranty ndrindra fa le eo manainga zipo zw

RN5 tompoko Toamasina Maroantsetra fa ts tapak eto Fenoarivo Antsinanana

RMDM,merci

Tsy lalana hoany 4×4 ity sa RN 44

😱🙄

Mino aho fa hitany io

KA TSISY VOLA ZANDRIKELY KA MAMPIDERA NIFY SY MITSANGANGATSANGANA MISEHO TELE NO TENA TALENTANY ARY NY RESABE

+ View more comments

Lalampirenena RN44 – Tsy mahavita sy mandainga Andry Rajoelina! Marina sa tsy marina?

Andry Rajoelina – Aty Moramanga no anombohantsika ny lalampirenena RN44 izay mankany Ambatondrazaka, mitohy mankany Marovoay ary tonga hatrany Vodiala.

Ny Valosoa – Manao sangodimpanina ny lalampirenenan’ny filoha mamimbahoaka zany an!

Andry Rajoelina – Ianareo no tsy nahavita, ianareo no nandainga, fa ny tenako sy ny governemanta miaraka amiko, mahavita fa tsy mandainga tompoko.

Ny Valosoa – Mahavita fa tsy mandainga?… Ny marina ankehitriny dia sady tsy nahavita no nandainga!

Andry Rajoelina – Ho atao ary tsy maintsy ho vita ny RN44 manomboka androany (ndlr, 15 oktobra 2019) tompokolahy sy tompokovavy

Ny Valosoa – Telo volana izao no namoahan’ny filoha mamimbahoaka izany teny izany, fa tsy nisy asa nanomboka afa tsy fanamboarana trano. Trano fa tsy lalana an!

Andry Rajoelina – Izany velirano izany dia zavatra masina. Izay lazaina, atao velirano dia tsy maintsy tanterahina… Velirano no ataontsika… Tsy maintsy atao amin’ity taona ity, ary ataovy amin’ny tetibolantsika aloha ny anombohana io RN44 io, tonga eto izahay miaraka amin’ ny orinasa, atomboka manomboka androany ny RN44 tompokolahy sy tompokovavy.

Ny Valosoa – Ny asa tsy nanomboka, ny appel d’offres mikasika ny asa tohiny indray no navoaka ny herinandro lasa teo.

Feo – Sombiny tamin’ny kabarin’ny filohan’ny repolika tany Moramanga ny 15 oktobra 2019

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/rn44-andry-rajoelina.m4a

www.gvalosoa.net/2020/01/13/lalampirenena-rn44-tsy-mahavita-sy-mandainga-andry-rajoelina-marina-s...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Lalampirenena RN44 – Tsy mahavita sy mandainga Andry Rajoelina! Marina sa tsy marina?

Andry Rajoelina – Aty Moramanga no anombohantsika ny lalampirenena RN44 izay mankany Ambatondrazaka, mitohy mankany Marovoay ary tonga hatrany Vodiala.

Ny Valosoa – Manao sangodimpanina ny lalampirenenan’ny filoha mamimbahoaka zany an!

Andry Rajoelina – Ianareo no tsy nahavita, ianareo no nandainga, fa ny tenako sy ny governemanta miaraka amiko, mahavita fa tsy mandainga tompoko.

Ny Valosoa – Mahavita fa tsy mandainga?… Ny marina ankehitriny dia sady tsy nahavita no nandainga!

Andry Rajoelina – Ho atao ary tsy maintsy ho vita ny RN44 manomboka androany (ndlr, 15 oktobra 2019) tompokolahy sy tompokovavy

Ny Valosoa – Telo volana izao no namoahan’ny filoha mamimbahoaka izany teny izany, fa tsy nisy asa nanomboka afa tsy fanamboarana trano. Trano fa tsy lalana an!

Andry Rajoelina – Izany velirano izany dia zavatra masina. Izay lazaina, atao velirano dia tsy maintsy tanterahina… Velirano no ataontsika… Tsy maintsy atao amin’ity taona ity, ary ataovy amin’ny tetibolantsika aloha ny anombohana io RN44 io, tonga eto izahay miaraka amin’ ny orinasa, atomboka manomboka androany ny RN44 tompokolahy sy tompokovavy.

Ny Valosoa – Ny asa tsy nanomboka, ny appel d’offres mikasika ny asa tohiny indray no navoaka ny herinandro lasa teo.

Feo – Sombiny tamin’ny kabarin’ny filohan’ny repolika tany Moramanga ny 15 oktobra 2019

http://www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/rn44-andry-rajoelina.m4a

http://www.gvalosoa.net/2020/01/13/lalampirenena-rn44-tsy-mahavita-sy-mandainga-andry-rajoelina-marina-sa-tsy-marina/

 

Comment on Facebook

Aleo mba ho afaka18 mois aloha dia ho hita eo e.

Fa efa tsy vitan'ny miezaka manaratsy sy manenjika ve ?? fa dia mbola manamboatra sarin'olona ho ratsy koa?? mba natao oe olona matotra ilay mitantana ny page kay olona kely saina tanteraka.

Misaotra ny député Fidel Razarapiera nanome fanazavana ny momba io lalana io... Mahereza daholo

De gaga zah. Rehefa miteny aho de tanteraka tompokolahy sy tompokovavy. Ohatrilay hoe misia ny mazava de nisy. Ho anAtra irery ihany ny hery sy voninahitra

Soloy mpamosavy rangahy fa aleonay mifanena @ mpamosavy toy izay mifanena @ mpandainga a

Efa ao ny vatofototra eee...kkkkkkkk

Izy no atao president BALARORA

Fa nga tsioe. Efa aon. Panw azy reeee

Rain'lainga fotsiny, tokony tsy miteny refa tsy mahavita

Pinocchio

+ View more comments

AMBOHITRIMANJAKA INDRAY DIA TSY HANAIKY !

Ny mpanolotsaina va re no tsy tsara
Sa manoro vohony anao izy ireny,
No manaonao foana, mandiso tantara
Amin’ny fomba sy ny asa ary koa ny fiteny?

Resahinao foana ny hoe “velirano”
Ary lasa fiteny toa mampihomehy,
Ka mba tandremo sao dia hidiran’angano
Amin-java-tsy hay sady toa tsy voafehy!

Dia ianaro, fantaro koa ‘reo soatoavina
‘Zay vao manapaka na koa mandidy,
Fa aza variana amin’ny hazo be ravina,
(Toa misy voany kanefa mangidy!)

Ny vitan’ny ntaolo, tsy hoe tonga lafatra,
Saingy nasandrany ny voly vary.
Ny mpanjakantsika efa nanafatrafatra
Hoe fahavalony anie ny mosary.

Ka tena tsy rariny sy tsy azo ekena
Raha hoe hototofana ireo tanimbary,
F’Ambohitrimanjaka tsy maintsy mitrena,
Manohitra mafy sy an-karihary !

DADAN’i ZINA (11-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/12/ambohitrimanjaka-indray-dia-tsy-hanaiky/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

AMBOHITRIMANJAKA INDRAY DIA TSY HANAIKY !

Ny mpanolotsaina va re no tsy tsara
Sa manoro vohony anao izy ireny,
No manaonao foana, mandiso tantara
Amin’ny fomba sy ny asa ary koa ny fiteny?

Resahinao foana ny hoe “velirano”
Ary lasa fiteny toa mampihomehy,
Ka mba tandremo sao dia hidiran’angano
Amin-java-tsy hay sady toa tsy voafehy!

Dia ianaro, fantaro koa ‘reo soatoavina
‘Zay vao manapaka na koa mandidy,
Fa aza variana amin’ny hazo be ravina,
(Toa misy voany kanefa mangidy!)

Ny vitan’ny ntaolo, tsy hoe tonga lafatra,
Saingy nasandrany ny voly vary.
Ny mpanjakantsika efa nanafatrafatra
Hoe fahavalony anie ny mosary.

Ka tena tsy rariny sy tsy azo ekena
Raha hoe hototofana ireo tanimbary,
F’Ambohitrimanjaka tsy maintsy mitrena,
Manohitra mafy sy an-karihary !

DADAN’i ZINA (11-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/12/ambohitrimanjaka-indray-dia-tsy-hanaiky/

 

Comment on Facebook

Izao vary izao ve dia ho totofana ry tsy misy saina a!

Ry zareo fanatika ihany no mahita fa azo totofana io... tsy ay we @maskoditra v no msaina

Na inona efa natao sy fahazaram-panjakana hatrizay ny hiarovana ny tombotsoam-bahoaka ihany koa no nanaovana ny lalam-panorenana. Zon'ny olom-pirenena noho izany ny miaro ny fananany.

Izahay avy aty Toamasina dia manohana anareo mba tsy hanotofana ny tanin'olona!

Kahie zaraina maimaimpoana manjary misy mivarotra eny an-tsena.

Sady asiana soratra dokambarotra IEM mba ho donto tsara ny ankizy.

Izany no fanabeazana rehefa vendrana no tafapetraka eo amin’ny fitondrana.

Atao sorona tokoa ianareo rankizy. Tsy vitan’ny atao mahita faisana ara-batana amin’izao fiainana mampijaly izao ianareo fa na ny saina sy ny fanahy koa dia verezina tokoa.
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Kahie zaraina maimaimpoana manjary misy mivarotra eny an-tsena.

Sady asiana soratra dokambarotra IEM mba ho donto tsara ny ankizy.

Izany no fanabeazana rehefa vendrana no tafapetraka eo amin’ny fitondrana.

Atao sorona tokoa ianareo rankizy. Tsy vitan’ny atao mahita faisana ara-batana amin’izao fiainana mampijaly izao ianareo fa na ny saina sy ny fanahy koa dia verezina tokoa.

 

Comment on Facebook

Inona no mahagaga amin'izany? Tsy tadidy angaha fa ny dikan'ny Maimaim-poana ka hoe payant

Fa mety 13% ihany angamba ny vidiny ô Hahahaha

Adalany izay mividy porte malheur

Fanotofana an’Ambohitrimanjaka – Miziriziry hanao ny Tanamasoandro-ny ny fitondram-panjakana

Araka ny loharanombaovao dia hidina etsy Ambohitrimanjaka indray ireo solontena avy ao amin’ny fitondram-panjakana amin’nizao herinandro ho avy izao. Nilaza omaly, 10 Janoary 2020, ny mpanolotsain’ny filohan’ny repoblika fa tsy maintsy atao ny tetikasa Tanamasoandro.

Tsy hiova amin’ny heviny ary tsy hanaiky ny hanotofana ny tanimbariny ny mponina eo Ambohitrimanjaka sy ireo avy ao amin’ny kaominina telo hafa ary ny ao amin’ny fokontony Anosibe Zaivola. Hiverina indray arak’izany ireo hetsika fanaon’ireo vahoaka, tsy mankasitraka ny fanotofana ny tanimbary.

Tsy miady irery intsony ny vahoakan’Ambohitrimanjaka fa efa maro no miray feo aminy, toy ny solontenan’ny mpiray tanindrazana avy any ivelany, ary indrindra ny RMDM.

Tsiahy kely momba ny tantara

Gaga aho fa hoe Malagasy no manototra tanimbary. Nilaza ry zareo hoe: ahoana no nototofana teny any amin’ny 67ha, na Antanimbarinandriana, na tetsy sy teroa.

Tsy Malagasy mihitsy no nitondra fa ny colons, ary tamin’ny andron’ny colons dia nisy ny Office du riz. Potehina ny vary, tsy hihinana vary ramalagasy. Na ny tany anaty sompitra aza, loarana ho doroina. Mbola natao indray koa bala tafondro ny vary ho totoina. Nalona tao anaty barika ny vary. Nahatonga ny fiteny hoe tafondro vary masaka ny an-dramalagasy. Fanambaniana Malagasy be dia be no natao tamin’ny vary, fa tsy nisy mihitsy Malagasy nanototra tanimbary.

(Vaovao MBS)
youtu.be/02EQzSk1XrM?t=558

Edouard Tsarahame (RMDM) – Lesona na hafatra ho an’ireo izay mieritreritra ny hasarobidin’ny tany

Isaky ny miteny isika mpanao politika, dia hoe “Masina ny Tanindrazana!”. Aoka re ho hajaintsika sy ho ekentsika ny maha-masina ny Tanindrazana.

Hanome lesona na hafatra ho an’ireo mieritreritra, ny hasarobidin’ny tany aho.

Ny tany no nataon’Andriamanitra mifaningotra aina amin’ny olombelona. Satria nataon’Andriamanitra mialoha ny tany, izay Andriamanitra vao nanao ny olona. Ary ny tany no novolavolain’ Andriamanitra nataony ho olona.

Ary raha misy latsaka amin’ny tany, marary ity tany ity. Satria tsy zakan’ny tany, satria mifaningotra aina aminy ny olombelona. Ary raha misy koa ny mikasika ny tany, tsy zakan’ny olombelona. Satria mafy aminy. Satria tany no nangalàna azy, tany koa no iafarany. Ka sarobidy amin’ny olombelona ny tany.

Mbola tany ihany koa no isakafoanantsika, ivelomantsika. Tsy tanin’olon-kafa no anampiana anao, tsy tanin’olon-kafa no itsaboana anao fa ny Tanindrazanao ihany.

Ry mpitondra ô, aoka ajanona tsy misy hatakandro ny fieritreretana hanototra an’Ambohitrimanjaka.

(Vaovao MBS)
youtu.be/02EQzSk1XrM?t=624

www.gvalosoa.net/2020/01/12/fanotofana-anambohitrimanjaka-miziriziry-hanao-ny-tanamasoandro-ny-ny...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Fanotofana an’Ambohitrimanjaka – Miziriziry hanao ny Tanamasoandro-ny ny fitondram-panjakana

Araka ny loharanombaovao dia hidina etsy Ambohitrimanjaka indray ireo solontena avy ao amin’ny fitondram-panjakana amin’nizao herinandro ho avy izao. Nilaza omaly, 10 Janoary 2020, ny mpanolotsain’ny filohan’ny repoblika fa tsy maintsy atao ny tetikasa Tanamasoandro.

Tsy hiova amin’ny heviny ary tsy hanaiky ny hanotofana ny tanimbariny ny mponina eo Ambohitrimanjaka sy ireo avy ao amin’ny kaominina telo hafa ary ny ao amin’ny fokontony Anosibe Zaivola. Hiverina indray arak’izany ireo hetsika fanaon’ireo vahoaka, tsy mankasitraka ny fanotofana ny tanimbary.

Tsy miady irery intsony ny vahoakan’Ambohitrimanjaka fa efa maro no miray feo aminy, toy ny solontenan’ny mpiray tanindrazana avy any ivelany, ary indrindra ny RMDM.

Tsiahy kely momba ny tantara

Gaga aho fa hoe Malagasy no manototra tanimbary. Nilaza ry zareo hoe: ahoana no nototofana teny any amin’ny 67ha, na Antanimbarinandriana, na tetsy sy teroa.

Tsy Malagasy mihitsy no nitondra fa ny colons, ary tamin’ny andron’ny colons dia nisy ny Office du riz. Potehina ny vary, tsy hihinana vary ramalagasy. Na ny tany anaty sompitra aza, loarana ho doroina. Mbola natao indray koa bala tafondro ny vary ho totoina. Nalona tao anaty barika ny vary. Nahatonga ny fiteny hoe tafondro vary masaka ny an-dramalagasy. Fanambaniana Malagasy be dia be no natao tamin’ny vary, fa tsy nisy mihitsy Malagasy nanototra tanimbary.

(Vaovao MBS)
https://youtu.be/02EQzSk1XrM?t=558

Edouard Tsarahame (RMDM) – Lesona na hafatra ho an’ireo izay mieritreritra ny hasarobidin’ny tany

Isaky ny miteny isika mpanao politika, dia hoe “Masina ny Tanindrazana!”. Aoka re ho hajaintsika sy ho ekentsika ny maha-masina ny Tanindrazana.

Hanome lesona na hafatra ho an’ireo mieritreritra, ny hasarobidin’ny tany aho.

Ny tany no nataon’Andriamanitra mifaningotra aina amin’ny olombelona. Satria nataon’Andriamanitra mialoha ny tany, izay Andriamanitra vao nanao ny olona. Ary ny tany no novolavolain’ Andriamanitra nataony ho olona.

Ary raha misy latsaka amin’ny tany, marary ity tany ity. Satria tsy zakan’ny tany, satria mifaningotra aina aminy ny olombelona. Ary raha misy koa ny mikasika ny tany, tsy zakan’ny olombelona. Satria mafy aminy. Satria tany no nangalàna azy, tany koa no iafarany. Ka sarobidy amin’ny olombelona ny tany.

Mbola tany ihany koa no isakafoanantsika, ivelomantsika. Tsy tanin’olon-kafa no anampiana anao, tsy tanin’olon-kafa no itsaboana anao fa ny Tanindrazanao ihany.

Ry mpitondra ô, aoka ajanona tsy misy hatakandro ny fieritreretana hanototra an’Ambohitrimanjaka.

(Vaovao MBS)
https://youtu.be/02EQzSk1XrM?t=624

http://www.gvalosoa.net/2020/01/12/fanotofana-anambohitrimanjaka-miziriziry-hanao-ny-tanamasoandro-ny-ny-fitondram-panjakana/Image attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

Famonoana vahoaka ny fanotofana ny tanimbary. Firaisankina no hery.

Ka io efa lafo dia tsy maintsy ataony fa mila foanana mihitsy ity fanjakana hosoka ity ny fidinana an_ dalam_ be ihany no vahaolona

Ohatra ny rano andamosingisa izany ilay tondra-drano teo. Fa tsy afaka haka lesona mihintsy izany na tsy mety toa inona aza ?

Efa ireny ve ny ataon'ny Ranobe teto Antananarivo dia mbola mikiribiby hanototra tanimbary ihany e ? Mba tokony jerena akaiky ny zava-misy ary tokony mba dinihina tsara ihany koa ny mety ho vokany.

Tsy ekena Ramaroson Andria'Njaka

+ View more comments

Hosoka sy halabato – Tao antampon-tanànan’i Tsihombe

Fahagagana no nitranga tao Tsihombe. Elanelana isambato 500 be izao no nandresen’ny kandidà tsy miankina iray ny kandidam-panjakana.

Raha namoaka ny valimpifidianana anefa ny fitsaràna dia nofoanana ny fifidianana.

Novonoina ny vokapifidianana tao anaty bureau de vote dimy. Saingy tsy mbola lany ihany ny kandidam-panjakana. Dia nofoanana ny fifidianana.

Ny kandidà lany, atao tsy lany. Ny ankizy tsy ampy taona nampifidianana, tsy nasiana fijerevana.

youtu.be/mYzZy6Lkk7E?t=600

www.gvalosoa.net/2020/01/12/hosoka-sy-halabato-tao-antamon-tananani-tsihombe/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Hosoka sy halabato – Tao antampon-tanànan’i Tsihombe

Fahagagana no nitranga tao Tsihombe. Elanelana isambato 500 be izao no nandresen’ny kandidà tsy miankina iray ny kandidam-panjakana.

Raha namoaka ny valimpifidianana anefa ny fitsaràna dia nofoanana ny fifidianana.

Novonoina ny vokapifidianana tao anaty bureau de vote dimy. Saingy tsy mbola lany ihany ny kandidam-panjakana. Dia nofoanana ny fifidianana.

Ny kandidà lany, atao tsy lany. Ny ankizy tsy ampy taona nampifidianana, tsy nasiana fijerevana.

https://youtu.be/mYzZy6Lkk7E?t=600

http://www.gvalosoa.net/2020/01/12/hosoka-sy-halabato-tao-antamon-tananani-tsihombe/Image attachment

 

Comment on Facebook

Ekenareo ve dadabe naina ho maire@ Tana??otrany ɓizarre be mihitsy ilay izy a,tsy safidintsika eto Tana io ka ndao toherina

Efa mihevitra ireo fa azy irery MadagasKara ka izay tiany atao eto dia enkena ve??mila mivondrona

Mila mihetsika ianao Mme depute a! Tsy adala kory zahay mitady ny marina!!! Aza manaradrenirano fotsiny fa ny VAHOKA nifidy anao jerena!!!

Ny tsy tsapany mpanao ankeriny hatr@ izao dia dingana fotsiny anie iny fifidianana iny fa ny fahaiza-mitantana izay eo ampelatanana no tena miantoka ny aina. Ary dia mbola tsy vita hatreto ireo fitakiana ny marina sy fahombiazana io fa vao maika io hivaivay. Samia isika manaraka fa hisesy ireo fisavoritahana sy tsy fahombiazana ary fingonongonana ireo. Ary dia ..... !!!!

efa formalité no betsaka, aleo tsy mifidy

Tsy hitako anie izay ilaina an'io fifidinana formalité io fotsiny . Maninona rah tonga dia tendrena . Fa sady mandany vola , mandany andro ary mbola manomehy fo sy halahelo ny hafa fotsiny .

Andeha ho aiza eo anie ireo n'a azy daholo aza hatr@ sefopokotany e??? Aleo hanao ihany fa rehefa feno ny kapoaka tsy mantsy hipoaka ny sarombilany

Mankasitraka ny fijoroanao, tsy mitsoaka na dia efa manomboka ny ramatahora.

mazava ny tsy fahatokisana intsony. lesona ho any manampahendrena izany.

Raha mbola misy koa ny farany ...

Te hanjaka irery amin'ity firenena ity e

Nga any irery e.maromaro ireo toerana refa tsy andreseny de averina na fohanana

Tohano ihany fa hitondra fampandrosoana

Tahakizay ihany zahay NIFIDY any dada! TENA ts RARINY Zao! Tena Mila mihetsika TSIKA VAHOAKA ! MITOVY any zany KOA NY TANY moramanga! Mbola ts Tonga saina mints ve? SA nahazo 13 % de MIPETRAKA,

MBA araho anie NY fanazavany CENI ao @ ACCEM fa mampiomeha be euh

+ View more comments

Hosoka sy halabato – Kaominina Ambatomarina – Distrika Manandriana

Manao tatitra ny kandidà Jean Pierre Randrianamboarina, izay niharan’ny kolikoly, hosoka sy halabato tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna.

Dadafaran’ny kandidà IRK, prezidan’ny CENI kaominaly.
Ny membre bureau de vote afa-tsy ny bureau de vote itaritako dia raha tsy zanany, vadiny dia zafikeliny no membre bureau de vote.

Olona efa nitondra teo aloha lany tamin’ny antoko MMM, tsy nahavita n’inon’inona, tsy mamim-bahoaka.
Nalatsaka indray tamin’ny anjaran’ny IRK, dia mbola izy ihany no lany.

Dia hoy ny olona rehetra hoe tsy safidinay io. Fa maninona io no lany. Dia gaga ny rehetra.

Ho avy indray ny krizy satria ny olona amin’izay no hijoro hoe tsy olona napetrakay kosa no tonga eo. Ahoana no forcer-na!

youtu.be/mYzZy6Lkk7E?t=742

www.gvalosoa.net/2020/01/12/hosoka-sy-halabato-kaominina-ambatomarina-distrika-manandriana/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Hosoka sy halabato – Kaominina Ambatomarina – Distrika Manandriana

Manao tatitra ny kandidà Jean Pierre Randrianamboarina, izay niharan’ny kolikoly, hosoka sy halabato tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna.

Dadafaran’ny kandidà IRK, prezidan’ny CENI kaominaly.
Ny membre bureau de vote afa-tsy ny bureau de vote itaritako dia raha tsy zanany, vadiny dia zafikeliny no membre bureau de vote.

Olona efa nitondra teo aloha lany tamin’ny antoko MMM, tsy nahavita n’inon’inona, tsy mamim-bahoaka.
Nalatsaka indray tamin’ny anjaran’ny IRK, dia mbola izy ihany no lany.

Dia hoy ny olona rehetra hoe tsy safidinay io. Fa maninona io no lany. Dia gaga ny rehetra.

Ho avy indray ny krizy satria ny olona amin’izay no hijoro hoe tsy olona napetrakay kosa no tonga eo. Ahoana no forcer-na!

https://youtu.be/mYzZy6Lkk7E?t=742

http://www.gvalosoa.net/2020/01/12/hosoka-sy-halabato-kaominina-ambatomarina-distrika-manandriana/

Mazava toy ny vay an-kandrina fa tsy nifidy vazaha Antananarivo. ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Mazava toy ny vay an-kandrina fa tsy nifidy vazaha Antananarivo.

Rina Randriamasinoro – Hampakatra ny raharaha eny amin’ny filankevi-panjakana

Helisoa

Ho fandravana ny didy izay navoakan’ny “Tribunal Administratif”, mahakasika ny fifidianana ben’ny tanàna farany teo iny, hampakatra ny raharaha eny amin’ny filankevi-panjakana ny kandidà ben’ny tanàna Rina Randriamasinoro sy ny ekipany.

Tsy afaka ny hionona sy hipetrapotsiny amin’ny didy navoaka izy ireo satria hita taratra, fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy iny fitsarana iny, ary nitanila ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana.

Etsy andanin’izay, dia nisy ihany koa ny fampitam-baovao nataon’ny teo anivon’ny “Transparency International” fa nisy tamin’ireo mpitsara voakasika tamin’iny raharaha iny no nilaza fa nisy ny tsindry sy baiko nidina natao, ka voatohintohina ny asan’izy ireo.

www.gvalosoa.net/2020/01/11/rina-randriamasinoro-hampakatra-ny-raharaha-eny-aminny-filankevi-panj...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Rina Randriamasinoro – Hampakatra ny raharaha eny amin’ny filankevi-panjakana

Helisoa

Ho fandravana ny didy izay navoakan’ny “Tribunal Administratif”, mahakasika ny fifidianana ben’ny tanàna farany teo iny, hampakatra ny raharaha eny amin’ny filankevi-panjakana ny kandidà ben’ny tanàna Rina Randriamasinoro sy ny ekipany.

Tsy afaka ny hionona sy hipetrapotsiny amin’ny didy navoaka izy ireo satria hita taratra, fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy iny fitsarana iny, ary nitanila ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana.

Etsy andanin’izay, dia nisy ihany koa ny fampitam-baovao nataon’ny teo anivon’ny “Transparency International” fa nisy tamin’ireo mpitsara voakasika tamin’iny raharaha iny no nilaza fa nisy ny tsindry sy baiko nidina natao, ka voatohintohina ny asan’izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/11/rina-randriamasinoro-hampakatra-ny-raharaha-eny-aminny-filankevi-panjakana/

 

Comment on Facebook

Araho hetsika fa aza miandry fotsiny eto isika. Mila sahy mijoro

Ny art 118 ve tsy azo hitoriana any am HCC ?

Tena ts met lay mandefitra lava ,mila manohitra

Alefa Rinah aaaaa, manohana foana izahay na iza hanompa na iza hitabataba!

Mivavaka ho anareo sy Madagasikara mba ahita ny rariny...dia manohana sy mankahery koa

Samy olotsotra no niakatra .....ko nanigno nahavita ny hafa nadrava laka ko manigno tsy havitagnao karaha nanignie

Mbola resaka filankevipanjakana ndray ve eh! Tsy aleo torina any @ monde justice ve eh!

+ View more comments

Ny ministeran’ny fitsarana sy ny fiadidiana ny Repoblika no tena manindry ny mpitsara

Stefa

Mpitsara maromaro ao amin’ny Tribunal Administratif na Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana omaly, no niantso ny Transparency International hijery ny tsindry mafy misy ao amin’ity fitsarana ity satria tafiditry ny resaka politika izany fitsarana izany, voahosihosy ny lalàna, ka voakasik’izany ireo mpitsara ao.

Tokony hampanjakaina ny fanjakana tan-dalàna, mba tsy ho voahosihosy ho amin’ny tombontsoan’olombitsy izany. Nambaran’izy ireo fa ao amin’ny kabinetran’ny ministry ny fitsarana, sy avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika no tena manindry ireo mpitsara.

Halte aux pressions politiques exercées à l’encontre de la justice administrative !

Des élections libres et transparentes, sous le contrôle d’une juridiction électorale indépendante et impartiale, constituent la base d’une vraie démocratie, condition de tout développement.

Les Tribunaux administratifs ont la charge de traiter, en toute impartialité, les contentieux électoraux portés à leur connaissance, dans le double objectif de sanctionner les irrégularités ayant pu entourer les scrutins et d’en garantir la sincérité, en vue d’en proclamer les résultats définitifs.

Nous, un groupe de magistrats de l’ordre administratif ayant été confronté à des pressions dans le traitement de contentieux électoraux en lien avec les récentes élections communales, avons confié à la société civile malagasy, le soin d’interpeller le grand public sur ces atteintes grave à l’indépendance de la Justice.

Nous déplorons la partialité de certains chefs de juridiction dans la conduite de plusieurs dossiers d’une part, ainsi que les irrégularités suivantes ayant conduit à certaines décisions du Tribunal administratif d’Antananarivo du 8 janvier 2020 d’autre part :

la violation du principe du contradictoire ;
l’absence de transparence en interne : des pièces de dossiers pouvant constituer une preuve d’irrégularités ont été écartées de l’analyse commune desdits dossiers ;
le changement inhabituel du mode opératoire interne observé en matière d’instruction de dossiers électoraux;
le traitement expéditif de certains dossiers et les pressions exercées sur les magistrats en charge des dossiers ;
la violation pure et simple de l’article 73 de la loi n°2001-025 du 9 avril 2003 relative au Tribunal administratif et au Tribunal financier selon lequel “[l]e Tribunal administratif délibère hors la présence des parties. Il prend ses décisions à la majorité des voix de la formation de jugement.” Or, la majorité a parfois dû céder face à l’insistance d’une minorité, encouragée et/ou menacée par des éléments extérieurs au Tribunal administratif d’Antananarivo ;
l’empêchement du contrôle demandé par les magistrats dans le but de soulever les irrégularités constatées pendant le traitement des documents électoraux ;
Dans ces conditions qui tuent le noyau même de la fonction de juger, conduisant à un recul certain de l’État de droit, qu’est censé respecter et faire respecter les Tribunaux administratifs dans leurs compétences en matière électorale,

Nous,

Dans le respect de l’esprit de la pluralité démocratique, déclarons ne prendre parti pour aucune des tendances politiques en litige devant les tribunaux administratifs ;

Dénonçons formellement toutes les pratiques citées plus haut, constitutives de violations de la loi par les juridictions censées les faire respecter ;

Sommes convaincus que le secret du délibéré et de l’instruction ne doit pas servir indéfiniment d’obstacle et de prétexte à ce que ces pratiques illégales, malheureusement courantes, restent dans l’ombre et par conséquent impunies ;

Invitons les responsables du Cabinet du Ministère de la Justice et de la Présidence de la République à s’abstenir d’exercer des pressions de toutes sortes sur les Tribunaux et Cours, et à faire en sorte que les promesses de lutte contre la corruption faites par SEM le Président de la République soient suivies d’effets dans la pratique !

Encourageons les magistrats intègres qui se sentent démotivés à garder l’éthique dans la pratique de leur profession, dans l’esprit du serment qu’ils ont prêté, et à oser dénoncer toute forme d’atteinte à leur indépendance, d’où qu’elles proviennent ;

Encourageons enfin tout citoyen à exiger des responsables publics, pacifiquement mais sans relâche, le respect de l’État de droit à Madagascar !

Un groupe de magistrats de l’ordre administratif en charge du contentieux électoral des élections communales et municipales.

www.gvalosoa.net/2020/01/11/ny-ministeranny-fitsarana-sy-ny-fiadidiana-ny-repoblika-no-tena-manin...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Ny ministeran’ny fitsarana sy ny fiadidiana ny Repoblika no tena manindry ny mpitsara

Stefa

Mpitsara maromaro ao amin’ny Tribunal Administratif na Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana omaly, no niantso ny Transparency International hijery ny tsindry mafy misy ao amin’ity fitsarana ity satria tafiditry ny resaka politika izany fitsarana izany, voahosihosy ny lalàna, ka voakasik’izany ireo mpitsara ao.

Tokony hampanjakaina ny fanjakana tan-dalàna, mba tsy ho voahosihosy ho amin’ny tombontsoan’olombitsy izany. Nambaran’izy ireo fa ao amin’ny kabinetran’ny ministry ny fitsarana, sy avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika no tena manindry ireo mpitsara.

Halte aux pressions politiques exercées à l’encontre de la justice administrative !

Des élections libres et transparentes, sous le contrôle d’une juridiction électorale indépendante et impartiale, constituent la base d’une vraie démocratie, condition de tout développement.

Les Tribunaux administratifs ont la charge de traiter, en toute impartialité, les contentieux électoraux portés à leur connaissance, dans le double objectif de sanctionner les irrégularités ayant pu entourer les scrutins et d’en garantir la sincérité, en vue d’en proclamer les résultats définitifs.

Nous, un groupe de magistrats de l’ordre administratif ayant été confronté à des pressions dans le traitement de contentieux électoraux en lien avec les récentes élections communales, avons confié à la société civile malagasy, le soin d’interpeller le grand public sur ces atteintes grave à l’indépendance de la Justice.

Nous déplorons la partialité de certains chefs de juridiction dans la conduite de plusieurs dossiers d’une part, ainsi que les irrégularités suivantes ayant conduit à certaines décisions du Tribunal administratif d’Antananarivo du 8 janvier 2020 d’autre part :

la violation du principe du contradictoire ;
l’absence de transparence en interne : des pièces de dossiers pouvant constituer une preuve d’irrégularités ont été écartées de l’analyse commune desdits dossiers ;
le changement inhabituel du mode opératoire interne observé en matière d’instruction de dossiers électoraux;
le traitement expéditif de certains dossiers et les pressions exercées sur les magistrats en charge des dossiers ;
la violation pure et simple de l’article 73 de la loi n°2001-025 du 9 avril 2003 relative au Tribunal administratif et au Tribunal financier selon lequel “[l]e Tribunal administratif délibère hors la présence des parties. Il prend ses décisions à la majorité des voix de la formation de jugement.” Or, la majorité a parfois dû céder face à l’insistance d’une minorité, encouragée et/ou menacée par des éléments extérieurs au Tribunal administratif d’Antananarivo ;
l’empêchement du contrôle demandé par les magistrats dans le but de soulever les irrégularités constatées pendant le traitement des documents électoraux ;
Dans ces conditions qui tuent le noyau même de la fonction de juger, conduisant à un recul certain de l’État de droit, qu’est censé respecter et faire respecter les Tribunaux administratifs dans leurs compétences en matière électorale,

Nous,

Dans le respect de l’esprit de la pluralité démocratique, déclarons ne prendre parti pour aucune des tendances politiques en litige devant les tribunaux administratifs ;

Dénonçons formellement toutes les pratiques citées plus haut, constitutives de violations de la loi par les juridictions censées les faire respecter ;

Sommes convaincus que le secret du délibéré et de l’instruction ne doit pas servir indéfiniment d’obstacle et de prétexte à ce que ces pratiques illégales, malheureusement courantes, restent dans l’ombre et par conséquent impunies ;

Invitons les responsables du Cabinet du Ministère de la Justice et de la Présidence de la République à s’abstenir d’exercer des pressions de toutes sortes sur les Tribunaux et Cours, et à faire en sorte que les promesses de lutte contre la corruption faites par SEM le Président de la République soient suivies d’effets dans la pratique !

Encourageons les magistrats intègres qui se sentent démotivés à garder l’éthique dans la pratique de leur profession, dans l’esprit du serment qu’ils ont prêté, et à oser dénoncer toute forme d’atteinte à leur indépendance, d’où qu’elles proviennent ;

Encourageons enfin tout citoyen à exiger des responsables publics, pacifiquement mais sans relâche, le respect de l’État de droit à Madagascar !

Un groupe de magistrats de l’ordre administratif en charge du contentieux électoral des élections communales et municipales.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/11/ny-ministeranny-fitsarana-sy-ny-fiadidiana-ny-repoblika-no-tena-manindry-ny-mpitsara/

 

Comment on Facebook

Mazava be izany satria Dia raha ny taux de participation ny mpifidy Dia efa midika fa tsy mahatoky intsony ny fitondrana ny vahoka na Dia vao 11 volana nitondra aza Dia ny fahefana no ampisaina Ary voaporofo fa nisy tsy mazava ny fifidianana rehetra teo aloa matoa io 23 % Io no nifidy farany , noho ireo Antony ireo dia fitsarana sy hcc Ary ny ceni no ataoa fitaovana hampiasaina sisa hakana sy hitazona aina

Aza tenenina na soratana hoe tany tan-dalàna i Madagasikara satria tsy izany no eto

Kanefa ny fiandrasana tsy tokony raisina hoe firaviraviza-tanana sy fanekena anjambany ny tsy mety. Efa nijoro ho @ marina sy fanitsiana ny tsy mety izahay ary tsy hiova @ izay. Fenitra sy soatoavina io ka tsy tokony hampirimina na hagoragora.

Load more