25 C
Antananarivo
Sat 16 Jan 2021 10:57

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
25 ° C
25 °
25 °
57 %
2.1kmh
20 %
Sat
29 °
Sun
29 °
Mon
30 °
Tue
27 °
Wed
23 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Fitondrana Rajoelina sy ny forongony – Aza lalaovina ny ain’ny vahoaka Malagasy

Ny Valosoa

Fitondrana Rajoelina sy ny forongony, aza lalaovina ny ain’ny vahoaka Malagasy, hoy ny tao amin’ny fandaharana iarahan’ireo Radio tsy miankina, na ny fandaharana Miara-Manonja. Raha tsy olona vonona hamono ve dia hanafatra fitaovampiadiana raitra toy ireny nasehon’ny filoha Andry Rajoelina tao amin’ny CCI Ivato ny volana novambra 2018, fony izy mbola kandidà, sy tamin’ny matson’ny 26 jona ireny. Mbola ho hita amin’ny alatsinainy 18 janoary ho avy izao ao amin’ny lapan’Anosikely ny tatitra amin’ny mpanao gazety, izay ho ataon’ny loholona amperinasa ankehitriny. Tsiahiavina fa nanangana vaomiera manokana efatra izy ireo nentina nanadihadiana raharaha efatra dia: ny resaka ‘doublons’ tamin’ny fandrafetana ny lisi-pifidianana, ny resaka fanampiana ivelany amin’ny ‘coronavirus’, ny resaka vonoan’olona tany Farafangana ary ny fampidirana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Dia ho hita eo izany amin’ny herinandro ho avy.

Voaresaka tao amin’ny fandaharana ny fiverimberenan’ny fomba filalaovan’i Andry Rajoelina ny ain’ny Malagasy, raha tsy hilaza ny famporisihana nataony tamin’ny taona 2009, ireny nanosika vahoaka hanani-dapa hiditra faritra mena ireny. Olona maro no namoy ny ainy ary na dia nafatratra tany amin’ny filoha Ravalomanana aza ny andraikitra dia fantatra fa efa tsikombakomba izay nanomanana olona ivelan’ny lapa hitifitra ireto vahoaka. Mbola hivoaka ny marina rehetra.

Dia hitantsika iny indray ny fitaovam-piadiana raitra nampidirina teto an-toerana, tsy fantatra hoe tamin’ny fomba manjavozavo, nentina nilazàna fa hiadivana amin’ny dahalo. Kanefa roa taona mahery nitondràna izao i Andry Rajoelina, fa dia olona mitsoa-ponenana noho ny asan-dahalo sy ny mosary no zava-mitranga. Tsy hita eny amin’ny toerana fanafihan-daholo mihitsy ireny fitaovam-piadiana raitra ireny, fa ety an-tanàn-dehibe no entina ampitahorana ny vahoaka sy andrahonana ny mpanohitra.

Mbola tsikaritra indray izany filalaovana ny ain’ny Malagasy izany amin’ny fitantanana ny ady amin’ny ‘coronavirus’. Voalohany aloha dia fahadisoana lehibe ny tsy nanidiana ny sisintany, ka namelàna ny olona nitondra ny valanaretina hiditra teto amin’ny firenena. Niparitaka tany anaty ny tambazotra serasera ny isan’ny antony tamin’izany, dia ny famelàna ny fianakavian’ny akama akaikin’ny filoha hiverina avy any an-dafy, izay nanatrika fanambadiana.

Fa dia nitohy ihany izany tamin’ny fanaovana ‘bizina’ ny ‘coronavirus’, ka namoronana ity ‘COVID-Organics’ na ‘CVO’ ity, nampisotroana ny rehetra sy nanerena ny ankizy tany am-pianarana. Tsy hita izay vokany, fa mbola eo ihany ny aretina, izay nodradradradraina fa voafehy. Ankehitriny dia anaovana dokam-barotra indray ny ‘CVO+’, hampandehanana ny orinasa Pharmalagasy, izay tsy mazava koa ny fananganana azy. Iavonavonana ny fanampiana ataon’ny firenena ivelany amin’ny vakisiny.

Mandeha ny eritreritra tamin’ireny vanim-potoana namoriana olona ireny, toy ny mpanakanto ‘Jerusalem’ nafarana hanao fampisehoana, izay namory olona aman’hetsiny. Tsy nisy ny aro vava ary nitety tanàna nifanoroka tamin’ny olona maro. Tsy nisy ny fampitandremana avy tamin’ny fitondrana, fa toa namporisihana aza ny vahoaka hifanosona. Toy izany koa tamin’ny fihaonan’ny Barea izay natrehan’ny filoha Andry Rajoelina izy tenany mihitsy, tsy misy aro vava. Dia mbola nisy koa ny fampisehoana tao Antsonjombe. Dia lasa ny eritreritra hoe tsy famonoana olona ve izao ataon’ny filoham-pirenena izao hoy ireo mpanao fanadihadiana tao amin’ny Miara-manonja? Efa nisy ny nilaza fa mpamono olona ny fitondrana Andry Rajoelina tamin’ireny fampitangoronana olona ireny tamin’ny volana aprily 2020, ary fanagadràna mpanao gazety indray no setrin’izany, fa tsy fanamboarana ny tsy mety.

Hatramin’ny oviana no mbola ilalaovan’i Andry Rajoelina sy ny forongony ny ain’ny Malagasy. Rehefa voafehiny angaha ny lalàna sy ny herimpamoretana dia heveriny fa tsy maty manota mandrakizay izy ireo? Tsy misy atahorana hoy ny talen’ny seraseran’ny fiadidian’ny repoblika, Rinah Rakotomanga. Fa hoy kosa ny tale lefitry ny Central Intelligence Agency (CIA: mpitsikilon’ny be kintana), izay tonga manampy ny Interpol (Polisy iraisampirenena) amin’ny resaka fanondranana volamena antsokosoko hoe: ampy izay fiharetana izay manoloana ny fanaovan’ireo mpitondra ao amin’ny faritra atsimon’i Afrika ampihimamba, sy ny heloka ara-toekarena izay nampahantra ny mponina sy nampivadika ambony ambany ny toe-karena erantany. Fanontaniana mipetraka amin’izao ho an’ny fitondrana Rajoelina sy ireo forongony: “Mbola ho lalaovinareo ela ve ny ain’ny Malagasy?”

www.gvalosoa.net/2021/01/16/fitondrana-rajoelina-sy-ny-forongony-aza-lalaovina-ny-ainny-vahoaka-m...
... TohinyFintinina

25 minitra lasa

Fitondrana Rajoelina sy ny forongony – Aza lalaovina ny ain’ny vahoaka Malagasy

Ny Valosoa

Fitondrana Rajoelina sy ny forongony, aza lalaovina ny ain’ny vahoaka Malagasy, hoy ny tao amin’ny fandaharana iarahan’ireo Radio tsy miankina, na ny fandaharana Miara-Manonja. Raha tsy olona vonona hamono ve dia hanafatra fitaovampiadiana raitra toy ireny nasehon’ny filoha Andry Rajoelina tao amin’ny CCI Ivato ny volana novambra 2018, fony izy mbola kandidà, sy tamin’ny matson’ny 26 jona ireny. Mbola ho hita amin’ny alatsinainy 18 janoary ho avy izao ao amin’ny lapan’Anosikely ny tatitra amin’ny mpanao gazety, izay ho ataon’ny loholona amperinasa ankehitriny. Tsiahiavina fa nanangana vaomiera manokana efatra izy ireo nentina nanadihadiana raharaha efatra dia: ny resaka ‘doublons’ tamin’ny fandrafetana ny lisi-pifidianana, ny resaka fanampiana ivelany amin’ny ‘coronavirus’, ny resaka vonoan’olona tany Farafangana ary ny fampidirana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Dia ho hita eo izany amin’ny herinandro ho avy.

Voaresaka tao amin’ny fandaharana ny fiverimberenan’ny fomba filalaovan’i Andry Rajoelina ny ain’ny Malagasy, raha tsy hilaza ny famporisihana nataony tamin’ny taona 2009, ireny nanosika vahoaka hanani-dapa hiditra faritra mena ireny. Olona maro no namoy ny ainy ary na dia nafatratra tany amin’ny filoha Ravalomanana aza ny andraikitra dia fantatra fa efa tsikombakomba izay nanomanana olona ivelan’ny lapa hitifitra ireto vahoaka. Mbola hivoaka ny marina rehetra.

Dia hitantsika iny indray ny fitaovam-piadiana raitra nampidirina teto an-toerana, tsy fantatra hoe tamin’ny fomba manjavozavo, nentina nilazàna fa hiadivana amin’ny dahalo. Kanefa roa taona mahery nitondràna izao i Andry Rajoelina, fa dia olona mitsoa-ponenana noho ny asan-dahalo sy ny mosary no zava-mitranga. Tsy hita eny amin’ny toerana fanafihan-daholo mihitsy ireny fitaovam-piadiana raitra ireny, fa ety an-tanàn-dehibe no entina ampitahorana ny vahoaka sy andrahonana ny mpanohitra.

Mbola tsikaritra indray izany filalaovana ny ain’ny Malagasy izany amin’ny fitantanana ny ady amin’ny ‘coronavirus’. Voalohany aloha dia fahadisoana lehibe ny tsy nanidiana ny sisintany, ka namelàna ny olona nitondra ny valanaretina hiditra teto amin’ny firenena. Niparitaka tany anaty ny tambazotra serasera ny isan’ny antony tamin’izany, dia ny famelàna ny fianakavian’ny akama akaikin’ny filoha hiverina avy any an-dafy, izay nanatrika fanambadiana.

Fa dia nitohy ihany izany tamin’ny fanaovana ‘bizina’ ny ‘coronavirus’, ka namoronana ity ‘COVID-Organics’ na ‘CVO’ ity, nampisotroana ny rehetra sy nanerena ny ankizy tany am-pianarana. Tsy hita izay vokany, fa mbola eo ihany ny aretina, izay nodradradradraina fa voafehy. Ankehitriny dia anaovana dokam-barotra indray ny ‘CVO+’, hampandehanana ny orinasa Pharmalagasy, izay tsy mazava koa ny fananganana azy. Iavonavonana ny fanampiana ataon’ny firenena ivelany amin’ny vakisiny.

Mandeha ny eritreritra tamin’ireny vanim-potoana namoriana olona ireny, toy ny mpanakanto ‘Jerusalem’ nafarana hanao fampisehoana, izay namory olona aman’hetsiny. Tsy nisy ny aro vava ary nitety tanàna nifanoroka tamin’ny olona maro. Tsy nisy ny fampitandremana avy tamin’ny fitondrana, fa toa namporisihana aza ny vahoaka hifanosona. Toy izany koa tamin’ny fihaonan’ny Barea izay natrehan’ny filoha Andry Rajoelina izy tenany mihitsy, tsy misy aro vava. Dia mbola nisy koa ny fampisehoana tao Antsonjombe. Dia lasa ny eritreritra hoe tsy famonoana olona ve izao ataon’ny filoham-pirenena izao hoy ireo mpanao fanadihadiana tao amin’ny Miara-manonja? Efa nisy ny nilaza fa mpamono olona ny fitondrana Andry Rajoelina tamin’ireny fampitangoronana olona ireny tamin’ny volana aprily 2020, ary fanagadràna mpanao gazety indray no setrin’izany, fa tsy fanamboarana ny tsy mety.

Hatramin’ny oviana no mbola ilalaovan’i Andry Rajoelina sy ny forongony ny ain’ny Malagasy. Rehefa voafehiny angaha ny lalàna sy ny herimpamoretana dia heveriny fa tsy maty manota mandrakizay izy ireo? Tsy misy atahorana hoy ny talen’ny seraseran’ny fiadidian’ny repoblika, Rinah Rakotomanga. Fa hoy kosa ny tale lefitry ny Central Intelligence Agency (CIA: mpitsikilon’ny be kintana), izay tonga manampy ny Interpol (Polisy iraisampirenena) amin’ny resaka fanondranana volamena antsokosoko hoe: ampy izay fiharetana izay manoloana ny fanaovan’ireo mpitondra ao amin’ny faritra atsimon’i Afrika ampihimamba, sy ny heloka ara-toekarena izay nampahantra ny mponina sy nampivadika ambony ambany ny toe-karena erantany. Fanontaniana mipetraka amin’izao ho an’ny fitondrana Rajoelina sy ireo forongony: “Mbola ho lalaovinareo ela ve ny ain’ny Malagasy?”

http://www.gvalosoa.net/2021/01/16/fitondrana-rajoelina-sy-ny-forongony-aza-lalaovina-ny-ainny-vahoaka-malagasy/

RY RAKOTO TELO LAHY

Misy fetra ka hanainga ry Rakoto telo lahy,
Izay nanan-daza teny Ivandry, Anosikely, Ambohidahy.
Hipaika ny ora sy fotoana, (tsy hay raha mbola hohalavaina),
Ka hangorona entana izy, dia handinika, hisaina!

Asa izay mba eritreriny, asa izay ho fiheverany,
Noho ny andraikitra tsy vitany, ary koa ny tsy tanterany,
Fa amin’ny farany toy izao dia be dia be ny fanakianana,
Indrindra tamin’ny nitantanana ireo karazam-pifidianana.

Fa Rakoto no voatonona tamin’ny lisitra vorosoka,
Sy nampisy fifidianana tsy madio sy feno hosoka.
Ary dia Rakoto koa no ilay mpitsara vangavanga,
Izay namoaka didy jadona handresen-dry lavasanga!

…Raha tsiahivina ny omaly, raha fohazina ny lasana.
Tsy araka ny vavabeny tao an’efitra fiandrasana,
Fa raha vao nahazo seza dia nangina ity “mpitrena”.
Tratr’ilay hoe “matoria” f’aleo re “anateran-kena”!

Mbola ry Rakoto koa ilay te hanavotra ny anarany,
Ka dia niezaka ny hiova, saingy tamin’ny ora farany!
Eny, tratra aoriana loatra vao nivimbina fanala,
Saingy atao ahoana moa fa ny tsy miova re no adala!

… Ry Rakoto, ry Rakoto, na ny handeha na ny hiverina.
Na ho “vao” na “soa” na “manana” dia izao no tiana anterina:
Saino izay atao rehetra fa ny alina ho tamy,
Dia ianaro ny tantely: maty mba mamela mamy!

TSIMIMALO (14-01-21)

www.gvalosoa.net/2021/01/16/ry-rakoto-telo-lahy/
... TohinyFintinina

27 minitra lasa

RY RAKOTO TELO LAHY

Misy fetra ka hanainga ry Rakoto telo lahy,
Izay nanan-daza teny Ivandry, Anosikely, Ambohidahy.
Hipaika ny ora sy fotoana, (tsy hay raha mbola hohalavaina),
Ka hangorona entana izy, dia handinika, hisaina!

Asa izay mba eritreriny, asa izay ho fiheverany,
Noho ny andraikitra tsy vitany, ary koa ny tsy tanterany,
Fa amin’ny farany toy izao dia be dia be ny fanakianana,
Indrindra tamin’ny nitantanana ireo karazam-pifidianana.

Fa Rakoto no voatonona tamin’ny lisitra vorosoka,
Sy nampisy fifidianana tsy madio sy feno hosoka.
Ary dia Rakoto koa no ilay mpitsara vangavanga,
Izay namoaka didy jadona handresen-dry lavasanga!

…Raha tsiahivina ny omaly, raha fohazina ny lasana.
Tsy araka ny vavabeny tao an’efitra fiandrasana,
Fa raha vao nahazo seza dia nangina ity “mpitrena”.
Tratr’ilay hoe “matoria” f’aleo re “anateran-kena”!

Mbola ry Rakoto koa ilay te hanavotra ny anarany,
Ka dia niezaka ny hiova, saingy tamin’ny ora farany!
Eny, tratra aoriana loatra vao nivimbina fanala,
Saingy atao ahoana moa fa ny tsy miova re no adala!

… Ry Rakoto, ry Rakoto, na ny handeha na ny hiverina.
Na ho “vao” na “soa” na “manana” dia izao no tiana anterina:
Saino izay atao rehetra fa ny alina ho tamy,
Dia ianaro ny tantely: maty mba mamela mamy!

         TSIMIMALO (14-01-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/01/16/ry-rakoto-telo-lahy/

RMDM – Manomana hetsika lehibe ato ho ato

Niaina

Manomana hetsika lehibe ny RMDM, na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ato ho ato, izay tsy ho ela, eto Antananarivo Renivohitra. Ho fanomanana izany, nisy ny fivoriana natao tao Bel’Air Ampandrana afak’omaly, notarihan’ireo filoha lefitra ao amin’ity vondron’antoko dia nahitana ny filoha lefitra amin’ny Faritanin’Antananarivo Alain Andriamiseza, ny filoha lefitra amin’ny Faritanin’i Fianarantsoa Tabera Randriamanantsoa, ny filoha lefitra avy amin’ny Faritanin’i Toliara Pasitera Edouard Tsarahame, ny filoha lefitra avy amin’ny Faritanin’i Mahajanga Andriamatoa Régis. Niatrika izany koa ny filoha nasionalin’ny RMDM, ny Filoha Marc Ravalomanana.

Izao fivoriana izao dia nandraisan’ireo mpitarika isan-tokony anjara. Natao tamin’izany ny firesahana ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena, ny manodidina ny raharaha volamena lasa any Afrika Atsimo, ny valan’aretina covid 19 ary ny fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka. Nanome toromarika ireo mpikambana RMDM eny anivon’ny fokontany ihany koa nandritra izany ny filoha Marc Ravalomanna. Mahakasika ny raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo, tsy misy idiran’ny mpanohitra izany hoy izy, ary ny fitsarana any dia tsy mitovy amin’ny aty, ka tsy maintsy hivoaka ny marina any. Mahakasika ny valanaretina coronavirus, tsy voafehin’ny fitondrana izany matoa mbola mirongatra ny covid19 eto amintsika amin’izao fotoana.

www.gvalosoa.net/2021/01/16/rmdm-manomana-hetsika-lehibe-ato-ho-ato/
... TohinyFintinina

28 minitra lasa

RMDM – Manomana hetsika lehibe ato ho ato

Niaina

Manomana hetsika lehibe ny RMDM, na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ato ho ato, izay tsy ho ela, eto Antananarivo Renivohitra. Ho fanomanana izany, nisy ny fivoriana natao tao Bel’Air Ampandrana afak’omaly, notarihan’ireo filoha lefitra ao amin’ity vondron’antoko dia nahitana ny filoha lefitra amin’ny Faritanin’Antananarivo Alain Andriamiseza, ny filoha lefitra amin’ny Faritanin’i Fianarantsoa Tabera Randriamanantsoa, ny filoha lefitra avy amin’ny Faritanin’i Toliara Pasitera Edouard Tsarahame, ny filoha lefitra avy amin’ny Faritanin’i Mahajanga Andriamatoa Régis. Niatrika izany koa ny filoha nasionalin’ny RMDM, ny Filoha Marc Ravalomanana.

Izao fivoriana izao dia nandraisan’ireo mpitarika isan-tokony anjara. Natao tamin’izany ny firesahana ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena, ny manodidina ny raharaha volamena lasa any Afrika Atsimo, ny valan’aretina covid 19 ary ny fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka. Nanome toromarika ireo mpikambana RMDM eny anivon’ny fokontany ihany koa nandritra izany ny filoha Marc Ravalomanna. Mahakasika ny raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo, tsy misy idiran’ny mpanohitra izany hoy izy, ary ny fitsarana any dia tsy mitovy amin’ny aty, ka tsy maintsy hivoaka ny marina any. Mahakasika ny valanaretina coronavirus, tsy voafehin’ny fitondrana izany matoa mbola mirongatra ny covid19 eto amintsika amin’izao fotoana.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/16/rmdm-manomana-hetsika-lehibe-ato-ho-ato/

Raharaha volamena 73,7 kg – Tsy ho azo amin’ny tsikombakomba ny iraisampirenena

Ny Valosoa

Amin’ny 01 Febroary 2021 no hiakatra fitsarana ny raharaha fanondranana antsokosoko volamena milanja 73 kg mahery, tratra tany Afrika Atsimo, ary any antoerana no ho tanterahina ny fitsarana ireo telolahy teratany malagasy voalaza fa nitondra ireo volamena ireo, satria tsy neken’ny fitsarana any Afrika Atsimo ilay fangatahana ny « extradition », izay nataon’ny fitsarana malagasy, fa dia ho tsaraina amin’izay lalàna misy any an-toerana ireo mpiray firenena amintsika tratra any ireo.

Tsy raharahantsika malagasy sy Afrika Atsimo irery intsony iny fanondranana antsokosoko iny, fa tonga dia nampihetsika an’izao tontolo izao, satria samy nandray ny andraikiny avokoa ny Interpol, ny Cia Amerikana, ry zareo Frantsay, ny Japoney, satria mazava ny antony, ny fanondranana antsokosoko dia manimba ny tsena iraisampirenena, izay efa misy lamina napetraka sy nifanarahana amin’ny fifanakalozana eo amin’ny firenena vonona hihary amin’ny ara-dalàna.

Ny fitondrana dia nandefa mpahay lalàna tany Afrika Atsimo, nandaniana volabe satria fiaramanidina manokana no nofaina nitondra azy ireo, raha ny vaovao azo anefa dia tsy nahomby ny dian’ireto nosandaina volabe ireto, Ingahy Minisitra miadidy ny Fitsarana dia nanambara, fa mbola mitohy hono ny fifampiresahana.

Ny ankabeazan’ny vahoaka malagasy dia efa leon’ny gaboraraka ary tsy mahatoky intsony ny fitsarana eto Madagasikara, noho izany dia tsy marisika amin’izany resaka « extradition » izany , satria ho faty momoka io raharaha io raha vao eto amintsika no atao ny fitsarana.
Miandrandra ny fandraisan’andraikitrin’ny avy any ivelany ny malagasy, satria efa azo an-tsaina fa tsy handaitra amin’ireo any amin’ny sehatra iraisampirenena ny tsikombakomba sy ny famonoana afo ataon’ny fitondrana.

Betsaka ny azo anamarinana ny fijoroana sy ny fahasahian’ireo tompon’andraikitra any ivelany.
– Ny « Interpol », arak’izany anarany izany dia polisy iraisampirenena, vonona hikaroka hatramin’ny farany ny tena rangory fototry ny afo, ary azo antoka fa ho tonga aty amintsika ny « Interpol » hanao ny fanadihadiana ifotony, fa sanatria tsy toy ireny polisy matin-kaninkely ireny, azo tampenam-bava amin’izay voatsirambin’ny tanana.
– Ny « CIA na Central Intelligence Agency », sampam-pitsikilovana amerikana indray dia manana ny fahaiza-manaony amin’ny fikarohana ny miafina rehetra, ny anarany rahateo efa misy hoe « intelligence », tsy ho dondrona mihitsy ny olona ampiasainy, ho tonga aty amintsika, koa ny olon’izy ireo hanadihady akaiky, hanamafy ny fikarohana izay inoana fa efa nataony tamin’ny fitaovana avo lenta, io « CIA » io dia sampam-pitsikilovana any Etazonia tsy miankina amin’izay antoko mitondra any. Eny fa na dia anisan’ireo niarahaba voalohany ny Filoha Amerikana vaovao Joe Biden aza Ingahy Filoha malagasy Andry Rajoelina dia tsy misakana ny « CIA » amin’ny fanaovana ny asany izany, ny teny filamatra fampiasan’ny amerikana rahateo amin’ny fianianana ataon’ny Filohampirenena, toy ny amin’ny alarobia 20 Janoary 2021 izao dia mivaky hoe : « In God we trust », izay adika amin’ny teny malagasy hoe « ny herin’Andriamanitra no itokianay », ny dikan’izany tsy ho azo rebirebena mihitsy amin’ny fikarohana ny marina ny « CIA » .
– Ry zareo frantsay indray na dia fantatra aza fa be dia be ny dian-tanany tamin’ny nahatonga an’Ingahy Filoha teo amin’ny toerany dia ho sarotra ho azy ny hidi-bingo hiaro ny efa ratsy, sady efa mazava koa anie f’Ingahy Sarkozy izay nanampy an’Ingahy Filoha tamin’ny fanonganam-panjakana sy tamin’ny fifidianana tamin’ny 2018 ary tonga teto amintsika mihitsy ny vatatenany tamin’ny Sabotsy 19 Janoary 2019 nanatrika ny fametrahana ny filoha ankehitriny teo Mahamasina, dia efa fantatra ny manjo azy any Frantsa amin’izao fotoana.
-Ny Japoney indray dia azo antoka ny fahasahiany mijoro satria tsy voafatopatotra amin’ny resaka politika , fa ny fantatr’izy ireo dia tsotra ihany dia ny fampiharana ny fahamarinana eo amin’ny lafiny fihariana sy fifanakalozana, aoka tsy ho hadinoina fa mandray anjara be dia be amin’ny famatsiana ny « BAD na Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana » ry zareo japoney, ka mankahala ny kolikoly indrindra f’izay miseho aty Afrika .
– Mikasika ny mpitondra any Afrika Atsimo dia tsy mampino ny ho voarebirebin’ny mpitondra malagasy, satria manana ny mampiavaka azy manokana ry zareo, noho izy firenena goavana indrindra aty amin’ny kaontinanta afrikana, ary mahasahy mirehareha eo anatrehan’izao tontolo izao fa nahavita nandresy ny « Apartheid », teo ambany fitarihan’i Nelson Mandela, dia izy ireo indray ve no hivarolavo hanome lanja ny kolikoly ?

Ny azo amehezana azy dia azo antoka, fa tsy handeha lalana ny resaka mampandry adrisa ataon’ny fitondrana any amin’ireo firenen-dehibe, izay efa mahalala fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny fanampiana tamin’ny fiatrehana ny koronaviriosy, ka dia samy hahita ny tohiny isika satria “misy raha la terre “.

www.gvalosoa.net/2021/01/16/raharaha-volamena-737-kg-tsy-ho-azo-aminny-tsikombakomba-ny-iraisampi...
... TohinyFintinina

30 minitra lasa

Raharaha volamena 73,7 kg – Tsy ho azo amin’ny tsikombakomba ny iraisampirenena

Ny Valosoa

Amin’ny 01 Febroary 2021 no hiakatra fitsarana ny raharaha fanondranana antsokosoko volamena milanja 73 kg mahery, tratra tany Afrika Atsimo, ary any antoerana no ho tanterahina ny fitsarana ireo telolahy teratany malagasy voalaza fa nitondra ireo volamena ireo, satria tsy neken’ny fitsarana any Afrika Atsimo ilay fangatahana ny « extradition », izay nataon’ny fitsarana malagasy, fa dia ho tsaraina amin’izay lalàna misy any an-toerana ireo mpiray firenena amintsika tratra any ireo.

Tsy raharahantsika malagasy sy Afrika Atsimo irery intsony iny fanondranana antsokosoko iny, fa tonga dia nampihetsika an’izao tontolo izao, satria samy nandray ny andraikiny avokoa ny Interpol, ny Cia Amerikana, ry zareo Frantsay, ny Japoney, satria mazava ny antony, ny fanondranana antsokosoko dia manimba ny tsena iraisampirenena, izay efa misy lamina napetraka sy nifanarahana amin’ny fifanakalozana eo amin’ny firenena vonona hihary amin’ny ara-dalàna.

Ny fitondrana dia nandefa mpahay lalàna tany Afrika Atsimo, nandaniana volabe satria fiaramanidina manokana no nofaina nitondra azy ireo, raha ny vaovao azo anefa dia tsy nahomby ny dian’ireto nosandaina volabe ireto, Ingahy Minisitra miadidy ny Fitsarana dia nanambara, fa mbola mitohy hono ny fifampiresahana.

Ny ankabeazan’ny vahoaka malagasy dia efa leon’ny gaboraraka ary tsy mahatoky intsony ny fitsarana eto Madagasikara, noho izany dia tsy marisika amin’izany resaka « extradition » izany , satria ho faty momoka io raharaha io raha vao eto amintsika no atao ny fitsarana.
Miandrandra ny fandraisan’andraikitrin’ny avy any ivelany ny malagasy, satria efa azo an-tsaina fa tsy handaitra amin’ireo any amin’ny sehatra iraisampirenena ny tsikombakomba sy ny famonoana afo ataon’ny fitondrana.

Betsaka ny azo anamarinana ny fijoroana sy ny fahasahian’ireo tompon’andraikitra any ivelany.
– Ny « Interpol », arak’izany anarany izany dia polisy iraisampirenena, vonona hikaroka hatramin’ny farany ny tena rangory fototry ny afo, ary azo antoka fa ho tonga aty amintsika ny « Interpol » hanao ny fanadihadiana ifotony, fa sanatria tsy toy ireny polisy matin-kaninkely ireny, azo tampenam-bava amin’izay voatsirambin’ny tanana.
– Ny « CIA na Central Intelligence Agency », sampam-pitsikilovana amerikana indray dia manana ny fahaiza-manaony amin’ny fikarohana ny miafina rehetra, ny anarany rahateo efa misy hoe « intelligence », tsy ho dondrona mihitsy ny olona ampiasainy, ho tonga aty amintsika, koa ny olon’izy ireo hanadihady akaiky, hanamafy ny fikarohana izay inoana fa efa nataony tamin’ny fitaovana avo lenta, io « CIA » io dia sampam-pitsikilovana any Etazonia tsy miankina amin’izay antoko mitondra any. Eny fa na dia anisan’ireo niarahaba voalohany ny Filoha Amerikana vaovao Joe Biden aza Ingahy Filoha malagasy Andry Rajoelina dia tsy misakana ny « CIA » amin’ny fanaovana ny asany izany, ny teny filamatra fampiasan’ny amerikana rahateo amin’ny fianianana ataon’ny Filohampirenena, toy ny amin’ny alarobia 20 Janoary 2021 izao dia mivaky hoe : « In God we trust », izay adika amin’ny teny malagasy hoe « ny herin’Andriamanitra no itokianay », ny dikan’izany tsy ho azo rebirebena mihitsy amin’ny fikarohana ny marina ny « CIA » .
– Ry zareo frantsay indray na dia fantatra aza fa be dia be ny dian-tanany tamin’ny nahatonga an’Ingahy Filoha teo amin’ny toerany dia ho sarotra ho azy ny hidi-bingo hiaro ny efa ratsy, sady efa mazava koa anie f’Ingahy Sarkozy izay nanampy an’Ingahy Filoha tamin’ny fanonganam-panjakana sy tamin’ny fifidianana tamin’ny 2018 ary tonga teto amintsika mihitsy ny vatatenany tamin’ny Sabotsy 19 Janoary 2019 nanatrika ny fametrahana ny filoha ankehitriny teo Mahamasina, dia efa fantatra ny manjo azy any Frantsa amin’izao fotoana.
-Ny Japoney indray dia azo antoka ny fahasahiany mijoro satria tsy voafatopatotra amin’ny resaka politika , fa ny fantatr’izy ireo dia tsotra ihany dia ny fampiharana ny fahamarinana eo amin’ny lafiny fihariana sy fifanakalozana, aoka tsy ho hadinoina fa mandray anjara be dia be amin’ny famatsiana ny « BAD na Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana » ry zareo japoney, ka mankahala ny kolikoly indrindra f’izay miseho aty Afrika .
– Mikasika ny mpitondra any Afrika Atsimo dia tsy mampino ny ho voarebirebin’ny mpitondra malagasy, satria manana ny mampiavaka azy manokana ry zareo, noho izy firenena goavana indrindra aty amin’ny kaontinanta afrikana, ary mahasahy mirehareha eo anatrehan’izao tontolo izao fa nahavita nandresy ny « Apartheid », teo ambany fitarihan’i Nelson Mandela, dia izy ireo indray ve no hivarolavo hanome lanja ny kolikoly ?

Ny azo amehezana azy dia azo antoka, fa tsy handeha lalana ny resaka mampandry adrisa ataon’ny fitondrana any amin’ireo firenen-dehibe, izay efa mahalala fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny fanampiana tamin’ny fiatrehana ny koronaviriosy, ka dia samy hahita ny tohiny isika satria “misy raha la terre “.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/16/raharaha-volamena-737-kg-tsy-ho-azo-aminny-tsikombakomba-ny-iraisampirenena/

Fiainam-pirenena – Mandady mianavaratra ny kere eto Madagasikara

Andry Tsiavalona

Tsy azo lavina fa nisy foana ny kere tany Atsimon’ny Nosy hatramin’izay. Ny tamin’ny taona 1993 no tsara ampahatsiahivina momba izany. Teo Antaninarenina no nisy ny foiben’ny Televiziona Malagasy (TVM) izay nanaovan’ny fitondrana foibe tamin’izany ny antso nentina nanampiana ny tany an-toerana. Ahatsiarovana ilay fitenenana malaza nataon’i Daniel Ramaromisa hoe: “vous êtes formidables” ho an’ireo nirodododo nanolotra fanampiana ho an’ireo tratry ny kere tany Atsimo.

Araka izany dia na nisy aza ny fiverimberenan’ity loza ity teto dia tsy mbola nisy tranga toy izay misy amin’izao fotoana. An-jatony maro ny mponina mifindra monina mamonjy ny renivohitra satria tsy misy hohanina, tsy misy rano. Ny zava-doza anefa dia tsy misy toerana hampitobiana ireo olona ireo ankoatry ny ao Mahamasina, Kianjan’ny Barea, na ny Kianjan’ny Maki eny Andohatapenaka angaha. Ny zava-misy koa anefa dia na ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina aza dia mijaly rano ihany koa ary iaraha-mahita ny filaharana “bidons jaunes” aman-jatony eny amin’ireo paompy fatsakan’ny mponina ireny. Vao omaly ny omaly no nitokona ny mponina teny Ambohipo ary nandoro kodiarana fiarakodia mihitsy nanehoany ny hatezerany. Araka ny fantatra aza dia ny any amin’ny manodidina ny renivohitra dia efa mividy rano iray “bonbone” dimanjato, ka hatramin’ny arivo ariary. Tsapa avy amin’izany ny fahorian’ny vahoaka tsy mandady harona satria ankoatry ny vidim-bary iray kapoaka mananika ny valonjato ariary dia io koa ny olana amin’ny rano.

Aty afovoan-tany koa izao dia maina ny tanimbary, hatrany amin’ny iaraha-mahalala ho sompitr’i Madagasikara, noho ny tsy fisian’ny orana miampy ny figaingainan’ny masoandro izay mamadika entona ny rano. Iaraha-mahalala ny mety ho vokatr’izany, fa mandady mianavaratra izany ny kere raha izao no mitohy.Tsy mampaninona ny mpitondra izany satria na tapaka aza ny rano any an-tokatranony any dia manam-bola hividianana rano amin’ny tavoahangy plastika eny amin’ny tsena lehibe izy ireo.

Ankoatr’ireo grevy etsy sy eroa dia anisan’ny fiainana ara-tsosialy tena mamaivay tokoa ireo amin’izao fotoana izao ary mampitombo ny fahadisoam-panantenanan’ny vahoaka manoloana ny fanaraham-penitra tanisain’ny mpitondra. Mananontanona ihany koa ny fiverenan’ny fahavalo tsy hita maso dia ny covid-19, izay tsy fantatra na amin’ny endriny vaovao na ny teo aloha ihany. Mampiseho hery ny mpitondra, ka manafay ireo izay tsy manaraka ny fepetra iarovana amin’ny aretina kanefa izy ireo ihany no nampiseho tsy fanarahan-dalàna, ka namory olona amin’arivony sady tsy nanao arovava sy orona. Ambonin’izany dia efa nankalazaina fa resy ny covid-19 ary tsy hisy izany onja faharoa (deuxième vague) izany eto. Ny tena loza dia asaina manadio tatatra fanarian’ny olona maloto izay tratra tsy manaraka ny fepetra. Andraikitry ny fiadidiana ny kaominin’Antananarivo renivohitra izany, ka angamba, entina manarontsarona izany andraikiny tsy tontosan’izany ny mponina tondroina ho tsy manara-dalàna.

Fantatry ny mpitondra amin’ny maha politisiana azy, fa ny “politika” dia tetikady na tetikasa entina mampandroso, ka efa voarafitra tsara izany mialohan’ny hijabahana amin’ny fitantanana ny Firenena. Nilaza efa niomana hitantana ny Firenena nandritra ny dimy taona ny filohan’ny Repoblika amin’izao fotoana izao kanefa dia iaraha-mahita sy mahatsapa, fa arakaraky ny tranga misy no hitadiavana vahaolana izay amin’ny ankapobeny dia mibirioka any amin’ny tsy tokony alehany, ka miteraka fahatezerana ho an’ny vahoaka. Tsy mampiseho tsy fahaiza-mitantana intsony izany, fa mampibaribary ny tsy fananana traikefa sy atidoha afaka mijery lavitra, ka mahita mialoha izay mety hitranga ary manolotra vahaolana mifanandrify. Malemy eo amin’ny lafiny rehetra izao fitondrana izao, ka manaotao foana kanefa ny haterak’izany dia ny fandavan’ny olompirenena izay toromarika heverina hifehezana azy (désobéissance civile).

www.gvalosoa.net/2021/01/16/fiainam-pirenena-mandady-mianavaratra-ny-kere-eto-madagasikara/
... TohinyFintinina

31 minitra lasa

Fiainam-pirenena – Mandady mianavaratra ny kere eto Madagasikara

Andry Tsiavalona

Tsy azo lavina fa nisy foana ny kere tany Atsimon’ny Nosy hatramin’izay. Ny tamin’ny taona 1993 no tsara ampahatsiahivina momba izany. Teo Antaninarenina no nisy ny foiben’ny Televiziona Malagasy (TVM) izay nanaovan’ny fitondrana foibe tamin’izany ny antso nentina nanampiana ny tany an-toerana. Ahatsiarovana ilay fitenenana malaza nataon’i Daniel Ramaromisa hoe: “vous êtes formidables” ho an’ireo nirodododo nanolotra fanampiana ho an’ireo tratry ny kere tany Atsimo.

Araka izany dia na nisy aza ny fiverimberenan’ity loza ity teto dia tsy mbola nisy tranga toy izay misy amin’izao fotoana. An-jatony maro ny mponina mifindra monina mamonjy ny renivohitra satria tsy misy hohanina, tsy misy rano. Ny zava-doza anefa dia tsy misy toerana hampitobiana ireo olona ireo ankoatry ny ao Mahamasina, Kianjan’ny Barea, na ny Kianjan’ny Maki eny Andohatapenaka angaha. Ny zava-misy koa anefa dia na ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina aza dia mijaly rano ihany koa ary iaraha-mahita ny filaharana “bidons jaunes” aman-jatony eny amin’ireo paompy fatsakan’ny mponina ireny. Vao omaly ny omaly no nitokona ny mponina teny Ambohipo ary nandoro kodiarana fiarakodia mihitsy nanehoany ny hatezerany. Araka ny fantatra aza dia ny any amin’ny manodidina ny renivohitra dia efa mividy rano iray “bonbone” dimanjato, ka hatramin’ny arivo ariary. Tsapa avy amin’izany ny fahorian’ny vahoaka tsy mandady harona satria ankoatry ny vidim-bary iray kapoaka mananika ny valonjato ariary dia io koa ny olana amin’ny rano.

Aty afovoan-tany koa izao dia maina ny tanimbary, hatrany amin’ny iaraha-mahalala ho sompitr’i Madagasikara, noho ny tsy fisian’ny orana miampy ny figaingainan’ny masoandro izay mamadika entona ny rano. Iaraha-mahalala ny mety ho vokatr’izany, fa mandady mianavaratra izany ny kere raha izao no mitohy.Tsy mampaninona ny mpitondra izany satria na tapaka aza ny rano any an-tokatranony any dia manam-bola hividianana rano amin’ny tavoahangy plastika eny amin’ny tsena lehibe izy ireo.

Ankoatr’ireo grevy etsy sy eroa dia anisan’ny fiainana ara-tsosialy tena mamaivay tokoa ireo amin’izao fotoana izao ary mampitombo ny fahadisoam-panantenanan’ny vahoaka manoloana ny fanaraham-penitra tanisain’ny mpitondra. Mananontanona ihany koa ny fiverenan’ny fahavalo tsy hita maso dia ny covid-19, izay tsy fantatra na amin’ny endriny vaovao na ny teo aloha ihany. Mampiseho hery ny mpitondra, ka manafay ireo izay tsy manaraka ny fepetra iarovana amin’ny aretina kanefa izy ireo ihany no nampiseho tsy fanarahan-dalàna, ka namory olona amin’arivony sady tsy nanao arovava sy orona. Ambonin’izany dia efa nankalazaina fa resy ny covid-19 ary tsy hisy izany onja faharoa (deuxième vague) izany eto. Ny tena loza dia asaina manadio tatatra fanarian’ny olona maloto izay tratra tsy manaraka ny fepetra. Andraikitry ny fiadidiana ny kaominin’Antananarivo renivohitra izany, ka angamba, entina manarontsarona izany andraikiny tsy tontosan’izany ny mponina tondroina ho tsy manara-dalàna.

Fantatry ny mpitondra amin’ny maha politisiana azy, fa ny “politika” dia tetikady na tetikasa entina mampandroso, ka efa voarafitra tsara izany mialohan’ny hijabahana amin’ny fitantanana ny Firenena. Nilaza efa niomana hitantana ny Firenena nandritra ny dimy taona ny filohan’ny Repoblika amin’izao fotoana izao kanefa dia iaraha-mahita sy mahatsapa, fa arakaraky ny tranga misy no hitadiavana vahaolana izay amin’ny ankapobeny dia mibirioka any amin’ny tsy tokony alehany, ka miteraka fahatezerana ho an’ny vahoaka. Tsy mampiseho tsy fahaiza-mitantana intsony izany, fa mampibaribary ny tsy fananana traikefa sy atidoha afaka mijery lavitra, ka mahita mialoha izay mety hitranga ary manolotra vahaolana mifanandrify. Malemy eo amin’ny lafiny rehetra izao fitondrana izao, ka manaotao foana kanefa ny haterak’izany dia ny fandavan’ny olompirenena izay toromarika heverina hifehezana azy (désobéissance civile).

http://www.gvalosoa.net/2021/01/16/fiainam-pirenena-mandady-mianavaratra-ny-kere-eto-madagasikara/

EDITO 16 Janoary – Fitondrana Rajoelina : toa mpitsabo ao aorian’ny fahafatesana hatrany

Sôh’son

N’inona n’inona ambaran’ny fitondrana, dia tsy mahafehy ny fiainana ara-tsosialin’ny vahoaka malagasy izy. Nataony nahita ny tsy fahitany ny vahoaka amin’ny vidim-bary, izay tsy nisy vidiny nidangana toy izao. Ary ilay tena lesoka, dia ilay vary gasy mampiavaka ny sakafo malagasy mihitsy no tena midangana ny vidiny. Tsy mbola nisy an’izany 800 Ar hatramin’ny 1000 Ar izany ny kapoaka, ary tonga mananika hatrany amin’ny 3000 Ar ny kg teto amin’ity firenena ity.

Miavaka tokoa miohatra amin’ny fitondrana rehetra hatramin’izay ity fitondrana ity ary manao ny tsy nataon’ny teo aloha. Ity fitondrana ity dia mby amin’ilay fitenenana adika malalaka hoe “ Mpitsabo aorian’ny fahafahatesana”. Efa omby loha ny rovitra vao mikoropaka, fa fony mbola omby tondro tsy taitra. Tsy mifanaraka amin’ny toe-tsaina sy fomba fiasana tena mpitondra marina anefa izany. Ho an’ny tena mpitondra mahay mitondra ny fireneny dia mahay mijery izay mety hiseho ary misoroka ny olana mety hipoitra amin’ny ho avy eo anivon’ny firenena tantaniny, “gouverner, c’est prévoir”. Tsy natao ho mpitondra ny tsy manana an’izany toe-tsaina izany, fa litanian’ny mpitondra izany.

Tsy tokony hiseho intsony eto amin’ny firenena ity, raha tena mpitondra manao ny asany tokoa, ireny hetsika fitokonana etsy sy eroa ireny mitaky ny zavatra tsy azony na ny manjo azy. Mahavariana fa miverimberina mandrakariva, ohatra, ny hetsiky ny mpianatra eny amin’ny Oniversité na ambaratonga ambony, ny mpiasa samihafa toy ny ao amin’ny orinasa kraoma, hatramin’izao efa andro maromaro izay ny fitakiana ataon’ireo mpiasam-panjakana misahana ny asa na ireo inspektora; ny an’ny mpitsabo mpanampy na paramed efa ela izay fitarainana izay, fa tsy hita izay valiny araka ny nambaran’izy ireo, ny adidy sy andraikitra eto amin’ny firenena miatrika ny fihanaky valanaretina anefa tsy maintsy atao. Santionany ihany ireo mitranga eo anivom-piarahamonina ireo.

Ny mahavariana amin’ity fitondrana ity, dia tsy ilay tena andrasan’ny vahoaka maika no ifotorana mafy, fa zavatra hafa. Vokany, lasa misy vahoaka mandao na mitsoa-ponenana mifindra monina eto amin’ny firenena. Ary tsy vitsy io fa aman-jatony maro satria tsy azo iainana intsony ny tany fonenan’izy sy ny razany hatramin’izay. Tsy mbola fahita hatramin’izay izany, fa mafy ho an’ny Malagasy ny mandao ny tanindrazany izany, fa voatery sy tsy fidiny aminy. Tsy mba nifotorana mantsy izany raha vao nandray ny fitondrana, ary tsy mba novinaina mialoha hoe mety hiseho. Mariky ny tsy fahafehezina fitantanana firenena izany. Ary ny manahirana ny sain’ny mpandinika maro, dia ny fahadisoana sy ny tsy fahombiazana ailika hatrany any amin’ny hafa.

www.gvalosoa.net/2021/01/16/edito-16-janoary-fitondrana-rajoelina-toa-mpitsabo-ao-aorianny-fahafa...
... TohinyFintinina

32 minitra lasa

EDITO 16 Janoary – Fitondrana Rajoelina : toa mpitsabo ao aorian’ny fahafatesana hatrany

Sôh’son

N’inona n’inona ambaran’ny fitondrana, dia tsy mahafehy ny fiainana ara-tsosialin’ny vahoaka malagasy izy. Nataony nahita ny tsy fahitany ny vahoaka amin’ny vidim-bary, izay tsy nisy vidiny nidangana toy izao. Ary ilay tena lesoka, dia ilay vary gasy mampiavaka ny sakafo malagasy mihitsy no tena midangana ny vidiny. Tsy mbola nisy an’izany 800 Ar hatramin’ny 1000 Ar izany ny kapoaka, ary tonga mananika hatrany amin’ny 3000 Ar ny kg teto amin’ity firenena ity.

Miavaka tokoa miohatra amin’ny fitondrana rehetra hatramin’izay ity fitondrana ity ary manao ny tsy nataon’ny teo aloha. Ity fitondrana ity dia mby amin’ilay fitenenana adika malalaka hoe “ Mpitsabo aorian’ny fahafahatesana”. Efa omby loha ny rovitra vao mikoropaka, fa fony mbola omby tondro tsy taitra. Tsy mifanaraka amin’ny toe-tsaina sy fomba fiasana tena mpitondra marina anefa izany. Ho an’ny tena mpitondra mahay mitondra ny fireneny dia mahay mijery izay mety hiseho ary misoroka ny olana mety hipoitra amin’ny ho avy eo anivon’ny firenena tantaniny, “gouverner, c’est prévoir”. Tsy natao ho mpitondra ny tsy manana an’izany toe-tsaina izany, fa litanian’ny mpitondra izany.

Tsy tokony hiseho intsony eto amin’ny firenena ity, raha tena mpitondra manao ny asany tokoa, ireny hetsika fitokonana etsy sy eroa ireny mitaky ny zavatra tsy azony na ny manjo azy. Mahavariana fa miverimberina mandrakariva, ohatra, ny hetsiky ny mpianatra eny amin’ny Oniversité na ambaratonga ambony, ny mpiasa samihafa toy ny ao amin’ny orinasa kraoma, hatramin’izao efa andro maromaro izay ny fitakiana ataon’ireo mpiasam-panjakana misahana ny asa na ireo inspektora; ny an’ny mpitsabo mpanampy na paramed efa ela izay fitarainana izay, fa tsy hita izay valiny araka ny nambaran’izy ireo, ny adidy sy andraikitra eto amin’ny firenena miatrika ny fihanaky valanaretina anefa tsy maintsy atao. Santionany ihany ireo mitranga eo anivom-piarahamonina ireo.

Ny mahavariana amin’ity fitondrana ity, dia tsy ilay tena andrasan’ny vahoaka maika no ifotorana mafy, fa zavatra hafa. Vokany, lasa misy vahoaka mandao na mitsoa-ponenana mifindra monina eto amin’ny firenena. Ary tsy vitsy io fa aman-jatony maro satria tsy azo iainana intsony ny tany fonenan’izy sy ny razany hatramin’izay. Tsy mbola fahita hatramin’izay izany, fa mafy ho an’ny Malagasy ny mandao ny tanindrazany izany, fa voatery sy tsy fidiny aminy. Tsy mba nifotorana mantsy izany raha vao nandray ny fitondrana, ary tsy mba novinaina mialoha hoe mety hiseho. Mariky ny tsy fahafehezina fitantanana firenena izany. Ary ny manahirana ny sain’ny mpandinika maro, dia ny fahadisoana sy ny tsy fahombiazana ailika hatrany any amin’ny hafa.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/16/edito-16-janoary-fitondrana-rajoelina-toa-mpitsabo-ao-aorianny-fahafatesana-hatrany/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 16 Janoary 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

34 minitra lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 16 Janoary 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Masina ny tanindrazana! ... TohinyFintinina

14 ora lasa

... TohinyFintinina

19 ora lasa

Nisy fivoriana maika niarahan' Atoa Cyril Sartor (Us National Security) sy Rtoa Batohi (Procureure de la République Sud Africaine), ary manampahefana maro samy hafa omaly tao Pretoria -Tshwane ..

Voaresaka tamin'izany ny fisiana tambazotra MAFIA aty amin'ny kontinanta Afrikanina izay ao Johannesburg no foibeny. Io tambazotra mafia io no mamatsy vola mpampihorohoro ary manakorontana fanjakana aty AFRIKA.

Ny 'Interpol, ny CIA ary ny Fitsarana Afrikanina tatsimo dia manadihady fatratra ny fifandraisana izay ahiana fa misy eo amin'ilay Indianina mpanefohefo antsoina hoe Gupta ary efa tondroina sahady fa misahana sy mandrindra ireo mafia aty AFRIKA sy Madagasikara.

Mr Cyril Sartor et Mme Batohi (Procureure de la République Sud Africaine), comme d'autres hautes personnalités ont parlé hier lors d'une réunion d'urgence à Pretoria -Tshwane ..

On parle maintenant des réseaux mafieux à l'échelle continentale dont le centre se trouve à Jo'Bourg, pour financer le terrorisme, et la déstabilisation institutionnelle dans la région africaine.

L'Interpol, la CIA et la Justice SudAf cherchent à établir des liens entre les très puissants freres Gupta, désormais considerés comme les parrains des mafieux et trafiquants africains dont de Madagascar.

FB Mada 100.8 FM
www.facebook.com/609203805944973/posts/1528959907302687
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Nisy fivoriana maika niarahan Atoa Cyril Sartor (Us National Security) sy Rtoa Batohi (Procureure de la République Sud Africaine), ary manampahefana maro samy hafa omaly tao Pretoria -Tshwane ..

Voaresaka taminizany ny fisiana tambazotra  MAFIA aty aminny kontinanta Afrikanina izay ao Johannesburg no foibeny. Io tambazotra mafia io no mamatsy vola mpampihorohoro  ary  manakorontana fanjakana aty AFRIKA.

Ny Interpol, ny CIA ary ny Fitsarana Afrikanina tatsimo dia manadihady fatratra ny fifandraisana izay ahiana fa misy eo aminilay Indianina mpanefohefo antsoina hoe Gupta ary efa tondroina sahady fa misahana sy mandrindra ireo mafia aty AFRIKA sy Madagasikara.

Mr  Cyril Sartor et Mme Batohi (Procureure de la République Sud Africaine), comme dautres hautes personnalités ont parlé hier lors dune réunion durgence à Pretoria -Tshwane ..

On parle maintenant des réseaux mafieux à léchelle continentale dont le centre se trouve à JoBourg, pour financer le terrorisme, et la déstabilisation institutionnelle dans la région africaine.

LInterpol, la CIA et la Justice SudAf cherchent à établir des liens entre les très puissants freres Gupta, désormais considerés comme les parrains des mafieux et trafiquants africains dont de Madagascar.

FB Mada 100.8 FM
https://www.facebook.com/609203805944973/posts/1528959907302687

Comment on Facebook 1764140243706142_3650925165027631

zany no mahatonga nu sasany milaza hoe tokony nu sadc no hitsara ale resaka volamena! satri mety ho ao no tena lehibenu mafia

Efa hita mibaribary fa misy Mafia ny kontinanta afrikana santionany @zany ny hita sy azo tsapaitanana ny Nosy malagasy izay andian'olona manao.ampihimamba ny harem-pirenena sy manao.bodo ngerona fahefana ary seza aza adino koa ny.video.niparitaka t@fanonganam-panjakana 2009 fa nisy andiana indiana.namatsy sy nanampy ny.mpanongana t@zany fotoana izany

Tena marina mintsy angamba ra misy otran izany fa tena mizaozaO mintsy ireo indien ireo eto gasikara

Tsy misy mpividy angaha ny CVO+? ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsy misy mpividy angaha ny CVO+?

Comment on Facebook 🔴 Face à la ...

Tsy vitan’ny manodinkodim-bola, manao bizina, mampiasa fitaovam-panjakana sy milalao ny aina sy ny sain’ny Malagasy. Tsy misy ilàna izay CVO izany ary tandremo manery ankizy hoatran’ny teo aloha. Aleo ho leran’ny filoha sy ny forongony any.

mande ndray ny bizna

Hihihi, Hanao publicité zany ny fanjakana ?! - Aoka mba tsy ho fanerena ankolaka e !

l'arnaque du siècle

Fanafody tsy manara-penitra ireo satria tsy nanaraka ny fepetra ahatrarana ny normes internationales ! Business sy fidefahana no nahamaika .

Aleoko alo ity toy izay vaksiny tsy azo antoka avy any ivelany. Vita avy eo Tanjombato io. Avy eto Madagasikara. Adala izay tsy tia ny Azy. Za tsy MAPAR ah!!!! Fa Gasy.

View more comments

Raharaha volamena 73,5 kg (tohiny). ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Raharaha volamena 73,5 kg (tohiny).

Comment on Facebook #RAHARAHA_VOLAMENA ...

Baiko avy ao an-dapa. Nadoboka tsy misy antony mitombina izy ireo. Ny Rado no tanjon’ireo mpambotry.

Tafiditra indray ny karana, reo no mpamatsy vola ny mafia tamin'ny namotehana ny firenena 2009 raha jerena amin'ny ankapobeany de tsorina fa tsisy ilana, karana sady tsy nitondra soa teto ireo, tokony roasina teto reo

Tsy azo ekena izao. Miraisa hina ry Malagasy! ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsy azo ekena izao. Miraisa hina ry Malagasy!

Comment on Facebook 1764140243706142_3649567258496755

Izahay tonga d tsy anaiky raha izao foana.ireo olona milaza fa gasy nefa manofy te ho vazaha ireo ihany no namitaka ny tenany sy ny taranany, fisainana tsy Mbola mivoatra nefa fiainambzaha no enarana .tour Eiffel, statut de la liberté, tahjmahal,sns... reny enarana kitihana nge e!?nenao éto tena Zara fa tantara any am sekoly sisa no atao resaka nefa itsahina.rehefa(fun) le gasy oh:barea d izahay gasy e.malagasy sns nefa tay mbazaha sy fakontsino no lolovina breff

Andatsao varatra rangah 😠😡

Kely sisa de isika ndray ty no anofa am vahiny !

Mijoro, aza hadinoina Soamahamanina

Miharihary tanteraka izao ny fombaratsin'ireo mpitondra, ny an'ny gasy hidina sy robaina de arodana, nefa ny toeramanantantara rehetra zimbazimbaina sy omena ny vahiny, sao d'efa sangy mihoatra ny loha kosa ry vendrana madinika isany a

Takalo propagande

FA AHONA MARINA é. MALAGASY VE NO TENA TOMPON'ITY MKARA. ITY. TSY MISY FIFANAJANA MIHITSY. FA DIA HAMIDY BE FAHATANY NY TANANA MANANA TANTARA. MIALA TSINY @NY TENY VAHINY FA TSY AZO ATAO VE NY MAMPANAO "ENQUETE PUBLIQUE" VAO HOMENA ALANANA NA TSIA NY MIVAROTRA. TENA AZO HEVERINA MANONTA FADY IZAO ATAO IZAO. 🤭🤒😲👎👎👎.

Tokony tsy hanaiky ny Fanjakazakan’ny vahiny amin’ny lafiny rehetra intsony isika e ! Mitsangana ary mivondrona isaky ny toerana isihan’izany ! Hampiasao ny fifanentanana indrindra raha misy mpitondra miharo sy miray tsikomba aminy ao ! Zay be no basy, ampihasao ny audios sy comms misy ! Hasio Finoana !🤩👊🙏

Tokony horoahina teto ireto karana sy sinoa ireto fa izy indray no ambonian mpitondra noho ny tompontany.. lasan dry zareo aby izay tiany fa raha gasy de TSIA

Eeee Madagascar ko ity fa de nahoana no ireo mitondra @ no mitondra anao

Ny olona rehefa saro-piaro @ zavatra tsy foiny dia tena sarotra ny mandroba na manimbazimba io zavatra arovany io. Misy àry foiny hatr@ ny ainy. Ary ilaina ny firaisankina rehefa sendra ny tambazotra hanao rapa-dango.

Lafo ny tanindrazana 😢😢😢

Tadidio hatrany ary apetrao amin’izay fa Antsika Malagasy i Madagasikara !🤩🤩👊👊

View more comments

Mankasitraka anareo. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Mankasitraka anareo.

Ho raisim-potsiny ireo trondro Fibata – Nidofotra ireo ira-panjakana tany Afrika Atsimo

Ny Valosoa

Afak’omaly talata 12 Janoary 2021 no voatondro hanaovana ny fitsarana ireo telolahy Malagasy, izay natao fitaovana nitondra ny volamena milanja 73 kg mahery , ny heloka nanenjehana azy telolahy ireo dia fampidirana entana antsokosoko sy fanondranana tsy ara-dalàna ary famotsiambola.

Nanapakevitra ny fitsarana tany Afrika Atsimo, fa ahemotra amin’ny alatsinainy 01 Febroary 2021 indray ny fitsarana azy telolahy tratra, tany amin’ny seranampiaramanidina Oliver Tambo tao Johannesburg.

Mazava ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitsarana tany Afrika Atsimo, fanemorana no natao fa tsy fanekena ny “extradition”na fampodiana ireo teratany malagasy ho tsaraina aty Madagasikara, satria tsy misy ny fifanarahana ara-pitsarana eo amin’i Madagasikara sy Afrika Atsimo, fa dia ho tsaraina arak’izay lalàna misy any an-toerana izay tratra tany.

Vola very maina izany ny fandaniana nandefasana mpisolovava izay tsy maintsy nandoavana volabe sady izay indray niantohana fiaramanidina manokana na “jet privé”, izay tsy mazava ny loharanombola nampiasaina, volampanjakana ve? sa volan’ilay tompombolamena ? sa ny mpitondra ihany no tompon’entana ? Ny tsikaritra dia mpisolovava nalefa hiaro ny fitondrana ireo nandeha ireo, fa tsy hiaro an’izy telolahy voatana tany Afrika Atsimo, noho izany dia tokony hisy ny mangarahara , miantefa any amin’ny Bianco ny mason’ny vahoaka malagasy ahalalana ny marina momba ny vola nandefasana mpisolovava, ny “ Pac na Pôle anticorruption” koa manana adidy hanadihady izany.

Vao mainka manasaro-javatra ny fanapahankevitra noraisin’ny fitondrana nangataka “extradition”, sy nampiditra amponja ireo pirina kely tafiditra amin’izao raharaha izao, satria ny azo antoka araka ny vaovao efa miely erantany dia tsy maintsy ho tonga aty Madagasikara ireo olon’ny fitsarana any Afrika Atsimo, sy ny ”Interpol”, ary ny sampampitsikovana Amerikana “ CIA” na “Central Intelligence Agency”, dia ho raisimpotsiny ireo trondro Fibata, izay efa zatra mihinana ireo trondro madinika.

Mandrapiandry izay hiseho any Afrika Atsimo, sy ny fahatongavan’ireo mpanao fanadihadiana avy any ivelany, dia milaza fa manohy ny fanadihadiana koa ny avy ao amin’ny “Pac “, nambaran’ilay tompon’andraikitra tao, fa mahatratra 18 hono ny olona voarohirohy , misy ireo 7 mbola karohina, tsy mbola navoaka kosa ny anaran’ireo rehetra ireo.

Tsy maintsy hivoaka ny marina momba izao raharaha izao ary ireo avy any ivelany no tena andradraina , nandrora mitsilany ny mpitondra ka tsy maintsy hijinja izay nafafiny, ny “Miara-manonja” etsy andaniny izay tsara fanombohana , satria mifanojo tamin’ity raharaha volamena ity, dia vao mainka mitombo avo folo na roapolo heny ny mpihaino azy, ny vokatr’izany dia hiara-hanonja daholo ny vahoaka malagasy manerana an’i Madagasikara, ka ho rendrika tsy ho ela ny sambo, satria hipoitra tsikelikely ireo raharaha rehetra tsy mety.

www.gvalosoa.net/2021/01/14/ho-raisim-potsiny-ireo-trondro-fibata-nidofotra-ireo-ira-panjakana-ta...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ho raisim-potsiny ireo trondro Fibata – Nidofotra ireo ira-panjakana tany Afrika Atsimo

Ny Valosoa

Afak’omaly talata 12 Janoary 2021 no voatondro hanaovana ny fitsarana ireo telolahy Malagasy, izay natao fitaovana nitondra ny volamena milanja 73 kg mahery , ny heloka nanenjehana azy telolahy ireo dia fampidirana entana antsokosoko sy fanondranana tsy ara-dalàna ary famotsiambola.

Nanapakevitra ny fitsarana tany Afrika Atsimo, fa ahemotra amin’ny alatsinainy 01 Febroary 2021 indray ny fitsarana azy telolahy tratra, tany amin’ny seranampiaramanidina Oliver Tambo tao Johannesburg.

Mazava ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitsarana tany Afrika Atsimo, fanemorana no natao fa tsy fanekena ny “extradition”na fampodiana ireo teratany malagasy ho tsaraina aty Madagasikara, satria tsy misy ny fifanarahana ara-pitsarana eo amin’i Madagasikara sy Afrika Atsimo, fa dia ho tsaraina arak’izay lalàna misy any an-toerana izay tratra tany.

Vola very maina izany ny fandaniana nandefasana mpisolovava izay tsy maintsy nandoavana volabe sady izay indray niantohana fiaramanidina manokana na “jet privé”, izay tsy mazava ny loharanombola nampiasaina, volampanjakana ve? sa volan’ilay tompombolamena ? sa ny mpitondra ihany no tompon’entana ? Ny tsikaritra dia mpisolovava nalefa hiaro ny fitondrana ireo nandeha ireo, fa tsy hiaro an’izy telolahy voatana tany Afrika Atsimo, noho izany dia tokony hisy ny mangarahara , miantefa any amin’ny Bianco ny mason’ny vahoaka malagasy ahalalana ny marina momba ny vola nandefasana mpisolovava, ny “ Pac na Pôle anticorruption” koa manana adidy hanadihady izany.

Vao mainka manasaro-javatra ny fanapahankevitra noraisin’ny fitondrana nangataka “extradition”, sy nampiditra amponja ireo pirina kely tafiditra amin’izao raharaha izao, satria ny azo antoka araka ny vaovao efa miely erantany dia tsy maintsy ho tonga aty Madagasikara ireo olon’ny fitsarana any Afrika Atsimo, sy ny ”Interpol”, ary ny sampampitsikovana Amerikana “ CIA” na “Central Intelligence Agency”, dia ho raisimpotsiny ireo trondro Fibata, izay efa zatra mihinana ireo trondro madinika.

Mandrapiandry izay hiseho any Afrika Atsimo, sy ny fahatongavan’ireo mpanao fanadihadiana avy any ivelany, dia milaza fa manohy ny fanadihadiana koa ny avy ao amin’ny “Pac “, nambaran’ilay tompon’andraikitra tao, fa mahatratra 18 hono ny olona voarohirohy , misy ireo 7 mbola karohina, tsy mbola navoaka kosa ny anaran’ireo rehetra ireo.

Tsy maintsy hivoaka ny marina momba izao raharaha izao ary ireo avy any ivelany no tena andradraina , nandrora mitsilany ny mpitondra ka tsy maintsy hijinja izay nafafiny, ny “Miara-manonja” etsy andaniny izay tsara fanombohana , satria mifanojo tamin’ity raharaha volamena ity, dia vao mainka mitombo avo folo na roapolo heny ny mpihaino azy, ny vokatr’izany dia hiara-hanonja daholo ny vahoaka malagasy manerana an’i Madagasikara, ka ho rendrika tsy ho ela ny sambo, satria hipoitra tsikelikely ireo raharaha rehetra tsy mety.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/14/ho-raisim-potsiny-ireo-trondro-fibata-nidofotra-ireo-ira-panjakana-tany-afrika-atsimo/

Comment on Facebook Ho raisim-potsiny ...

EFA VOKY (SAUCES) ERY IRETO IZY. FAHAIZO HINAN'NY...💩💩💩MIHITSY MANALABARAKA NY MALAGASY. NY "CERVEAU 2" NO TENA TOKONY TAPAHANA NY LOHANY.🤥.

Nidofotra pour combien de jour svp?

Aleo hibaribary ho hita-bahoaka @izay ireto mpangalatra mampahantra ny malagasy ireto

Na hiala pa tahakin'ny inona ary, isika eto sy ny fitsarana eto no azo tsindritsindrina, fa tsy ny any ivelany...matoa tonga tany Sudaf iny fiaramanidina iny, nisy taratasy momba ny sidinany tany, d misoratra any ny olona nanao sonia rehetra e...ny eto no azo fitahina

Tsy aleo ve ho very any fa mivaro pananana any firenena ? Tena harovany joelina mafy mintsy zalahy 😂

Viloma zan r tilapia ko😂😂😂

Na reo responsables Ministère mines...ACM... Douane..sns...samy miala'pa dholo...de ho very ht@ entany zany ko...😭😭😭😭

99 andro no.an ird sy tgv fa 1 an vahoka .

View more comments

Raharaha volamena 73,5 kg – Miaro mpangalatra ny fitondrana hoy ny “Miara-manonja”

Isambilo

Mitohy hatrany isan’andro manomboka amin’ny 9h30, ka hatramin’ny 11h30 amin’ny onjampeo miisa 4 ny fandaharana « Miara-manonja » dia amin’ny onjampeo MBS 95.4 Mhz; Radio Mada 100.8 Mhz; AZ Radio 101.8 Mhz, ary ny Soa Radio 96.8 Mhz.

Manomboka mivoaka avokoa ao anatin’izany ireo zavatra tsy mety ataon’ny fitondrana Rajoelina eto amin’ny firenena. Nambaran’ireo mpanentana nandritra izany, fa ny rehetra koa dia afaka hitondra ny vaovao hitany any rehetra any, tsy eto an-drenivohitra ihany, fa avy amin’ny faritra manerana ny Nosy mihitsy.

Tsy hijanona ho fandaharana amin’ny onjampeo fotsiny ny « Miara-manonja », hoy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, fa hisy ny zavatra tsy maintsy hatao avy eo amin’ny zavatra tsy mety rehetra eto amin’ny firenena ary misy sy hisy porofo avokoa izy ireny. Ny vahoaka hoy izy no tompon’ny fahefana, ka ho afaka haneho hevitra amin’ity fandaharana ity avokoa ny sokajin’olona rehetra tsy misy hanavahana.

Mahakasika ny resaka raharaha volamena tratra tatsy Afrika Atsimo, toa miaro mpangalatra ny fitondrana eto Madagasikara hoy ity olomboafidy mpisolovava ity. Any amin’ny firenena toa ny atsy amin’ny firenen’i Mandela hoy izy, na tsy manana mpiaro aza ireo voarohirohy amin’ny raharaha any an-toerana, tsy maintsy omen’ny fitsarana any mpisolovava izy ireo. Noho izany, tsy misy tokony nandefasan’ny mpitondra teto amintsika ireo olona nalefa tany, volam-bahoaka very maina fotsiny ny nandefasana azy ireo tany, satria tonga dia nomen’ny Afrikana Tatsimo mpiaro izy 3 mirahalahy voasambotra. Raha ho fanindriana, na fikasana hividy mpitsara ihany koa no nandehanana tany hoy Me Hanitra, tsy ho azo tanterahana mihitsy izany satria manana ny maha-izy azy ny mpitsara any amin’ity firenena ity, ka tsy ho tratra ny resaka fanangolena amin’ny resaka kolikoly mihitsy.

Arak’izany, henatra ho an’ny mpitondra ny nandefasana iraka tany Johannesburg iny. Ambonin’izany, tsy tanteraka ihany koa ny nampanantenain’izy ireo fa tsy maintsy ho tafaverina talohan’ny 12 janoary teto Madagasikara ireo telolahy voasambotra. Fahafaham-baraka tsy misy toy izany,…

www.gvalosoa.net/2021/01/14/raharaha-volamena-735-kg-miaro-mpangalatra-ny-fitondrana-hoy-ny-miara...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Raharaha volamena 73,5 kg – Miaro mpangalatra ny fitondrana hoy ny “Miara-manonja”

Isambilo

Mitohy hatrany isan’andro manomboka amin’ny 9h30, ka hatramin’ny 11h30 amin’ny onjampeo miisa 4 ny fandaharana « Miara-manonja » dia amin’ny onjampeo MBS 95.4 Mhz; Radio Mada 100.8 Mhz; AZ Radio 101.8 Mhz, ary ny Soa Radio 96.8 Mhz.

Manomboka mivoaka avokoa ao anatin’izany ireo zavatra tsy mety ataon’ny fitondrana Rajoelina eto amin’ny firenena. Nambaran’ireo mpanentana nandritra izany, fa ny rehetra koa dia afaka hitondra ny vaovao hitany any rehetra any, tsy eto an-drenivohitra ihany, fa avy amin’ny faritra manerana ny Nosy mihitsy.

Tsy hijanona ho fandaharana amin’ny onjampeo fotsiny ny « Miara-manonja », hoy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, fa hisy ny zavatra tsy maintsy hatao avy eo amin’ny zavatra tsy mety rehetra eto amin’ny firenena ary misy sy hisy porofo avokoa izy ireny. Ny vahoaka hoy izy no tompon’ny fahefana, ka ho afaka haneho hevitra amin’ity fandaharana ity avokoa ny sokajin’olona rehetra tsy misy hanavahana.

Mahakasika ny resaka raharaha volamena tratra tatsy Afrika Atsimo, toa miaro mpangalatra ny fitondrana eto Madagasikara hoy ity olomboafidy mpisolovava ity. Any amin’ny firenena toa ny atsy amin’ny firenen’i Mandela hoy izy, na tsy manana mpiaro aza ireo voarohirohy amin’ny raharaha any an-toerana, tsy maintsy omen’ny fitsarana any mpisolovava izy ireo. Noho izany, tsy misy tokony nandefasan’ny mpitondra teto amintsika ireo olona nalefa tany, volam-bahoaka very maina fotsiny ny nandefasana azy ireo tany, satria tonga dia nomen’ny Afrikana Tatsimo mpiaro izy 3 mirahalahy voasambotra. Raha ho fanindriana, na fikasana hividy mpitsara ihany koa no nandehanana tany hoy Me Hanitra, tsy ho azo tanterahana mihitsy izany satria manana ny maha-izy azy ny mpitsara any amin’ity firenena ity, ka tsy ho tratra ny resaka fanangolena amin’ny resaka kolikoly mihitsy.

Arak’izany, henatra ho an’ny mpitondra ny nandefasana iraka tany Johannesburg iny. Ambonin’izany, tsy tanteraka ihany koa ny nampanantenain’izy ireo fa tsy maintsy ho tafaverina talohan’ny 12 janoary teto Madagasikara ireo telolahy voasambotra. Fahafaham-baraka tsy misy toy izany,…

http://www.gvalosoa.net/2021/01/14/raharaha-volamena-735-kg-miaro-mpangalatra-ny-fitondrana-hoy-ny-miara-manonja/

Comment on Facebook Raharaha volamena ...

Mba asinareo any port Bergé eee f liana an'izan olo any koa ee

Tena marina

Maniry izahay mba hiparitaka aty am faritra izany fandaharana miara manonja izany e!

marina

Marina zany 🤭🤭🤭🤭

View more comments

RMDM Melaky – Raharaha volamena, henatra ho an’ny fitondrana Rajoelina

Niaina

Henatra ho an’ny fitondrana Rajoelina ny raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo iny, hoy ny avy amin’ny RMDM, na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia any amin’ny faritra Melaky. Tsy mbola nisy firenena teto amin’izao tontolo izao hoy ny fanambarana, nivoahana volamena antsokosoko tao aminy ary tratra milanja 73,5 kg be izao.

Ankoatra izany, nanambara ny fitondrana fa tsy maintsy haverina eto an-tanindrazana ireo 3 lahy tratra tany Johannesburg mialohan’ny 12 janoary, tsy tanteraka anefa izany. Araka ny vaovao koa hoy izy ireo, nandefa AVOCAT na mpisolovava any mihintsy ny fanjakana, satria ahoana hoy ny fametraham-panontanian’ny RMDM Melaky. Nisy nilaza koa fa avy any Mali ireo volamena ireo, nefa ny fanjakana milaza hamerina izany volamena izany eto Madagasikara. Vaky balle izany ny eny Ivato hoy ihany ny fanambarana, ka ireo SERVICE, na sampan-draharaha maro miandraikitra eny tsy nandray ny andraikiny?

Mahakasika ny fandefasana mpisolovava : mpangalatra izany no arovan’ny fanjakana Malagasy, ka nandefasana avocat any mihintsy! Aza magnabarabara olona aba ra, hoy ny RMDM Melaky. Aleo andrasana ny tohiny, fa tseriky zahay, fa lehilahy 1 tratra naka volamena 1 g tsy nisy avocat nomena azy, nefa ity volamena halatra 73 kg tsy nisy nahita raha nivoaka teo Ivato. Looooooza!

www.gvalosoa.net/2021/01/14/rmdm-melaky-raharaha-volamena-henatra-ho-anny-fitondrana-rajoelina/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

RMDM Melaky – Raharaha volamena, henatra ho an’ny fitondrana Rajoelina

Niaina

Henatra ho an’ny fitondrana Rajoelina ny raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo iny, hoy ny avy amin’ny RMDM, na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia any amin’ny faritra Melaky. Tsy mbola nisy firenena teto amin’izao tontolo izao hoy ny fanambarana, nivoahana volamena antsokosoko tao aminy ary tratra milanja 73,5 kg be izao.

Ankoatra izany, nanambara ny fitondrana fa tsy maintsy haverina eto an-tanindrazana ireo 3 lahy tratra tany Johannesburg mialohan’ny 12 janoary, tsy tanteraka anefa izany. Araka ny vaovao koa hoy izy ireo, nandefa AVOCAT na mpisolovava any mihintsy ny fanjakana, satria ahoana hoy ny fametraham-panontanian’ny RMDM Melaky. Nisy nilaza koa fa avy any Mali ireo volamena ireo, nefa ny fanjakana milaza hamerina izany volamena izany eto Madagasikara. Vaky balle izany ny eny Ivato hoy ihany ny fanambarana, ka ireo SERVICE, na sampan-draharaha maro miandraikitra eny tsy nandray ny andraikiny?

Mahakasika ny fandefasana mpisolovava : mpangalatra izany no arovan’ny fanjakana Malagasy, ka nandefasana avocat any mihintsy! Aza magnabarabara olona aba ra, hoy ny RMDM Melaky. Aleo andrasana ny tohiny, fa tseriky zahay, fa lehilahy 1 tratra naka volamena 1 g tsy nisy avocat nomena azy, nefa ity volamena halatra 73 kg tsy nisy nahita raha nivoaka teo Ivato. Looooooza!

http://www.gvalosoa.net/2021/01/14/rmdm-melaky-raharaha-volamena-henatra-ho-anny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook RMDM Melaky – ...

Atovy mahita mnts ry rmdm a

Kkkk

Tsy ry lerony ve no tokony haka avocat é?, vakina fotsiny oe Radomelina no ao ambadika, mbola tsy tonga saina ihany le gasy kely, atao indray ny confined @zay mahazo fanampina fa tsy tafa le Genjy beuh 🤣🤣🤣🤣🤣

Tokony foanana itony jet prive tony fa mampitoborobo ny fanondranana antsokosoko ny harempirenena sady mitondra trsfika maloto sy sera noir fotsiny no asan'ireo

Rehefa affaire pénale dia tsy maintsy misy avocat hoan'ny meloka na tsy maka aza izy dia ny fanjakana no'manendry izay avocat hiaro an'ireo, manaraha raharaham-pitsarana fa'ireny mpangaro paosy ireny tsy maka avocat fa ny fanjakana no manome azy

Volamena manarapenitra kosa ko ts maits andefasana avocat

Ka r'izareo ihany no tompokevitra, raha tratra dia henatea ho an fanjakana fa raha tsy tratra dia fond de propagande

Menatra re olona

mamelesa mafy RAFANJA fa tsy anin droa intson zao fahefana zao an!any @ fitsaran Lanitra ve tsy ho itanay eo ihany

Tsy vita indray izany izao ilay mitety tsena isaky ny asabotsy fa nandamoaka ny varotra.

View more comments

Antenimierandoholona – Maika tsy faingana ireo Loholona vaovao…

Ny Valosoa

Lany henatra tanteraka no azo ilazana ireo “ Loholona” voafidy farany teo sy ireo ho mpiara-miasa aminy , izay nandefa olona tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona omaly alarobia 13 Janoary 2021, niditra ankeriny tany amin’ny birao tsy nahazo alalana avy tamin’ny tomponandraikita , izay mbola amperin’asa satria tsy mbola nisy ny famindrampahefana ara-dalàna vita.

Teny feno fahendrena no nasetrin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao ireo maika tsy faingana ireo, kanefa azo antoka fa tsy hiditra amin’ny zanak’atidohan’ireo voairaka ny teny nataon’ny manampanahy, satria mety efa nahazo baiko hoe tsy maintsy amin’ny 13 Janoary ianareo no manomboka ny asa satria mbola mihevitra ny mpomba ny fitondrana, fa manambina azy ireo ny isa 13.

Iny zava-niseho tao Anosikely iny dia efa nahazoana an-tsaina fa hanjaka ny gaboraraka ao amin’io andrimpanjakana io, satria ny fifidianana nahalany ireo 12, 2 isam-paritany dia efa fifidianana tsy ara-dalàna fa natao amboletra noho ny fahatahorana ireo ho voafidy any amin’ny faritra sy ny faritany.

Dodona sy maika amin’ny fanesorana ireo loholona ao amin’ny birao ireto tampoin-tseza , na dia efa nanambara aza ny Filoha Rivo Rakotovao teo anatrehan’ny filohan’ny repoblika, fa vonona ny hanao famindrampahefana amin’ny ara-dalàna.

Ny azo antoka dia matahotra mafy ireo raharaha efatra izay nanaovana fanadihadiana parlemantera ireto loholona vao hiditra , ka ny tena mahatorankovitra tanteraka azy ireo dia ilay raharaha “doublon”.

Hisy rahateo ny hetsika hanehoana firaisankina mikasika io resaka “doublon” io eo anoloan’ny Lapan’ Antenimierandoholona anio alakamisy 14 Janoary 2021 manomboka amin’ny 8 ora maraina, ho maro no hiatrika izany anio.

Mbola santatra ambava rano io hatao eny Anosikely io, fa ny manetsabe mbola ho avy, sady vahoaka mpanara-dalàna no ho tonga haneho hevitra am-pilaminana, fa sanatria tsy toy ireo mpanao amboletra izay toetra tsy mendrika ny loholona fa sahaza ireo mifanohitra amin’ny “lohany”.

www.gvalosoa.net/2021/01/14/antenimierandoholona-maika-tsy-faingana-ireo-loholona-vaovao/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Antenimierandoholona – Maika tsy faingana ireo Loholona vaovao…

Ny Valosoa

Lany henatra tanteraka no azo ilazana ireo “ Loholona” voafidy farany teo sy ireo ho mpiara-miasa aminy , izay nandefa olona tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona omaly alarobia 13 Janoary 2021, niditra ankeriny tany amin’ny birao tsy nahazo alalana avy tamin’ny tomponandraikita , izay mbola amperin’asa satria tsy mbola nisy ny famindrampahefana ara-dalàna vita.

Teny feno fahendrena no nasetrin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao ireo maika tsy faingana ireo, kanefa azo antoka fa tsy hiditra amin’ny zanak’atidohan’ireo voairaka ny teny nataon’ny manampanahy, satria mety efa nahazo baiko hoe tsy maintsy amin’ny 13 Janoary ianareo no manomboka ny asa satria mbola mihevitra ny mpomba ny fitondrana, fa manambina azy ireo ny isa 13.

Iny zava-niseho tao Anosikely iny dia efa nahazoana an-tsaina fa hanjaka ny gaboraraka ao amin’io andrimpanjakana io, satria ny fifidianana nahalany ireo 12, 2 isam-paritany dia efa fifidianana tsy ara-dalàna fa natao amboletra noho ny fahatahorana ireo ho voafidy any amin’ny faritra sy ny faritany.

Dodona sy maika amin’ny fanesorana ireo loholona ao amin’ny birao ireto tampoin-tseza , na dia efa nanambara aza ny Filoha Rivo Rakotovao teo anatrehan’ny filohan’ny repoblika, fa vonona ny hanao famindrampahefana amin’ny ara-dalàna.

Ny azo antoka dia matahotra mafy ireo raharaha efatra izay nanaovana fanadihadiana parlemantera ireto loholona vao hiditra , ka ny tena mahatorankovitra tanteraka azy ireo dia ilay raharaha “doublon”.

Hisy rahateo ny hetsika hanehoana firaisankina mikasika io resaka “doublon” io eo anoloan’ny Lapan’ Antenimierandoholona anio alakamisy 14 Janoary 2021 manomboka amin’ny 8 ora maraina, ho maro no hiatrika izany anio.

Mbola santatra ambava rano io hatao eny Anosikely io, fa ny manetsabe mbola ho avy, sady vahoaka mpanara-dalàna no ho tonga haneho hevitra am-pilaminana, fa sanatria tsy toy ireo mpanao amboletra izay toetra tsy mendrika ny loholona fa sahaza ireo mifanohitra amin’ny “lohany”.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/14/antenimierandoholona-maika-tsy-faingana-ireo-loholona-vaovao/

Velirano : be loatra ny kitay nentina nively azy ka mangotraka izy izao

Andry Tsiavalona

Tena tanteraka ny fireharehan’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny fotoana nilazany fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao. Iaraha-mahatadidy io fanehoan-kevitra io satria tao anatin’ny ady tamin’ilay fahavalo tsy hita maso, covid-19, ny teto amin’ny Nosy. Azo nolazaina raha ny tarehy marika nivoaka fa vitsy noho izay tranga tany ivelany no nisy teto. Raha ampitahaina amin’ny isan’ny mponina kosa anefa dia tsy am-pihambahambana no ilazana fa mifanahatsahana ny tahan’ny tratran’ny aretina.

Nihazakazaka nandefa fiaramanidina tokoa ny taty Afrika nividy na nomena ilay tambavy CVO organics. Tsy nisy niverina nanjifa ity fanefitra na fitsaboana ity intsony taty aoriana. Nanome lamosina avokoa na ireo nomena maimaimpoana, na izay nividy satria tsy nahitam-bokatra tany aminy. Ny mpitondra na ny tomponandraikitra amin’ny resaka fahasalamana teto an-toerana anefa dia nilaza fa sitrana daholo izay rehetra nisotro ity fanafody majika ity. Nolazain’ny filohan’ny Repoblika mihitsy fa fito tapitrisa no lany kanefa dia tsy misy mahita izany tavoahangy efa ho ampahatelon’ny mponina eto izany hatramin’izao.

Satria mangatsiaka any ivelany, Eoropa, Amerika dia miverina indray ity aretina ity. Mafana tsy mbola nisy toy izany manerana an’i Madagasikara kanefa dia mirongatra ihany koa ny covid-19 amin’izao fotoana izao. Izay angamba vao tena ho hampiasaina amin’izay ny CVO+ satria raha hatramin’izay nisokafan’ny ozinina mpamokatra azy izay dia efa misy tahiry (stock) tsy toko tsy forohana izany amin’izao fotoana izao. Aty Madagasikara indray ny mason’izao tontolo satria hanafatra ilay vaksiny vitan’ny laboratoara any ivelany ihany ve ny fitondrana malagasy sa mbola manana hambompom-pirenena, ka hionona amin’izay vita eto an-toerana? Samborina izay tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana.

Aty Madagasikara indray koa ny mason’izao tontolo izao, na dia tsy mivaky izany aza ny mpitondra, satria miparitaka maneran-tany ilay vaovao momba ny volamena fitopolo kilao mahery tratra tatsy Afrika Atsimo. Ny hambompom-pirenena voizina manoloana ity raharaha ity dia ny hoe “tsy maintsy tafaverina eto Madagasikara ireo volamena ireo”. Miezaka manadio tena daholo ireo tomponandraikitra voasaringotra amin’ity raharaha ity. Samy manana ny filazany anefa ny tsirairay ka hita fa misy mifanipaka ny ambaran’izy ireo satria ao ny niteny fa avy any Mali ireo volamena ireo. Tsy mihambahamba ny hafa manambara fa trafika izao mitranga izao. Ny azo lazaina dia tsy zava-baovao ny trafika eto amin’ity Nosy ity satria efa tamin’ny tetezamita no nanomboka izany, ka tsy volamena ihany fa eo koa ny andramena izay tsy misy fantatra ny tohin’ireo raharaha ireo hatramin’izao. Lazaina fa sidina manokana (vol privé) no nitondra ireo volamena ireo. Nisy koa no nilaza fa vol clandestine, izany hoe sidina antsokosoko. Eo dia efa mifanipaka ny fanambaran’ny ao ambony ao.

Fomba mahazatra izao fitondrana izao ny mody misambotra sy managadra olona entina mandrebireby ny sain’ny olompirenena, satria tiana harovana ny tena atidoha sy tompon’ireo volamena ireo. Tsy eken’ny saina ny hamerenana sy hitsarana eto Madagasikara ireo olona telo voatazona any Afrika Atsimo, satria tsy mahatoky ny fitsarana eto intsony na dia ny teratany malagasy aza. Voasarotsarona ihany izay trafika nataon’ny mpitondra teto izay, fa ity indray mitoraka ity dia fahafaham-baraka (scandal) tsy roa aman-tany no mahazo ny tompom-pahefana amin’izao fotoana izao.

Efa aty Madagasikara koa ny mason’izao tontolo izao raha vao nitranga ny “kere” any Atsimon’ny Nosy. Efa mihazakazaka manampy ny mponina any ny firenena avy any ivelany, ka anisan’izany ny Amerikana amin’ny alàlan’ny USaid. Tsy mahatoky ny fitondrana mijoro intsony ny mpiray antoka, ka aleon’izy ireo midina any an-toerana mihitsy mizara ny fanampiana. Na eo aza anefa izany dia fantatra izao fa dia efa aman-jatony maromaro ny olona efa niala tany an-toerana, ka mikasa ny hiakatra aty an-drenivohitra satria tsy misy hisarangotana intsony izy ireo. Matahotra anefa ny fitondrana fa hanampy isa ireo efa tsy manan-kohanina eto koa ireo, ka mety hanafaingana ny fipoahana ara-tsosialy.

Efa mangotraka tokoa ny rano novelesin’ny mpitondra hatramin’izay, ka misaraka ny H2O mandrafitra azy, ka raha vao misy tselatr’afo dia hipoaka ny iray ary hirehitra ny ilany ary hivaivay tokoa.

www.gvalosoa.net/2021/01/14/velirano-be-loatra-ny-kitay-nentina-nively-azy-ka-mangotraka-izy-izao/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Velirano : be loatra ny kitay nentina nively azy ka mangotraka izy izao

Andry Tsiavalona

Tena tanteraka ny fireharehan’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny fotoana nilazany fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao. Iaraha-mahatadidy io fanehoan-kevitra io satria tao anatin’ny ady tamin’ilay fahavalo tsy hita maso, covid-19, ny teto amin’ny Nosy. Azo nolazaina raha ny tarehy marika nivoaka fa vitsy noho izay tranga tany ivelany no nisy teto. Raha ampitahaina amin’ny isan’ny mponina kosa anefa dia tsy am-pihambahambana no ilazana fa mifanahatsahana ny tahan’ny tratran’ny aretina.

Nihazakazaka nandefa fiaramanidina tokoa ny taty Afrika nividy na nomena ilay tambavy CVO organics. Tsy nisy niverina nanjifa ity fanefitra na fitsaboana ity intsony taty aoriana. Nanome lamosina avokoa na ireo nomena maimaimpoana, na izay nividy satria tsy nahitam-bokatra tany aminy. Ny mpitondra na ny tomponandraikitra amin’ny resaka fahasalamana teto an-toerana anefa dia nilaza fa sitrana daholo izay rehetra nisotro ity fanafody majika ity. Nolazain’ny filohan’ny Repoblika mihitsy fa fito tapitrisa no lany kanefa dia tsy misy mahita izany tavoahangy efa ho ampahatelon’ny mponina eto izany hatramin’izao.

Satria mangatsiaka any ivelany, Eoropa, Amerika dia miverina indray ity aretina ity. Mafana tsy mbola nisy toy izany manerana an’i Madagasikara kanefa dia mirongatra ihany koa ny covid-19 amin’izao fotoana izao. Izay angamba vao tena ho hampiasaina amin’izay ny CVO+ satria raha hatramin’izay nisokafan’ny ozinina mpamokatra azy izay dia efa misy tahiry (stock) tsy toko tsy forohana izany amin’izao fotoana izao. Aty Madagasikara indray ny mason’izao tontolo satria hanafatra ilay vaksiny vitan’ny laboratoara any ivelany ihany ve ny fitondrana malagasy sa mbola manana hambompom-pirenena, ka hionona amin’izay vita eto an-toerana? Samborina izay tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana.

Aty Madagasikara indray koa ny mason’izao tontolo izao, na dia tsy mivaky izany aza ny mpitondra, satria miparitaka maneran-tany ilay vaovao momba ny volamena fitopolo kilao mahery tratra tatsy Afrika Atsimo. Ny hambompom-pirenena voizina manoloana ity raharaha ity dia ny hoe “tsy maintsy tafaverina eto Madagasikara ireo volamena ireo”. Miezaka manadio tena daholo ireo tomponandraikitra voasaringotra amin’ity raharaha ity. Samy manana ny filazany anefa ny tsirairay ka hita fa misy mifanipaka ny ambaran’izy ireo satria ao ny niteny fa avy any Mali ireo volamena ireo. Tsy mihambahamba ny hafa manambara fa trafika izao mitranga izao. Ny azo lazaina dia tsy zava-baovao ny trafika eto amin’ity Nosy ity satria efa tamin’ny tetezamita no nanomboka izany, ka tsy volamena ihany fa eo koa ny andramena izay tsy misy fantatra ny tohin’ireo raharaha ireo hatramin’izao. Lazaina fa sidina manokana (vol privé) no nitondra ireo volamena ireo. Nisy koa no nilaza fa vol clandestine, izany hoe sidina antsokosoko. Eo dia efa mifanipaka ny fanambaran’ny ao ambony ao.

Fomba mahazatra izao fitondrana izao ny mody misambotra sy managadra olona entina mandrebireby ny sain’ny olompirenena, satria tiana harovana ny tena atidoha sy tompon’ireo volamena ireo. Tsy eken’ny saina ny hamerenana sy hitsarana eto Madagasikara ireo olona telo voatazona any Afrika Atsimo, satria tsy mahatoky ny fitsarana eto intsony na dia ny teratany malagasy aza. Voasarotsarona ihany izay trafika nataon’ny mpitondra teto izay, fa ity indray mitoraka ity dia fahafaham-baraka (scandal) tsy roa aman-tany no mahazo ny tompom-pahefana amin’izao fotoana izao.

Efa aty Madagasikara koa ny mason’izao tontolo izao raha vao nitranga ny “kere” any Atsimon’ny Nosy. Efa mihazakazaka manampy ny mponina any ny firenena avy any ivelany, ka anisan’izany ny Amerikana amin’ny alàlan’ny USaid. Tsy mahatoky ny fitondrana mijoro intsony ny mpiray antoka, ka aleon’izy ireo midina any an-toerana mihitsy mizara ny fanampiana. Na eo aza anefa izany dia fantatra izao fa dia efa aman-jatony maromaro ny olona efa niala tany an-toerana, ka mikasa ny hiakatra aty an-drenivohitra satria tsy misy hisarangotana intsony izy ireo. Matahotra anefa ny fitondrana fa hanampy isa ireo efa tsy manan-kohanina eto koa ireo, ka mety hanafaingana ny fipoahana ara-tsosialy.

Efa mangotraka tokoa ny rano novelesin’ny mpitondra hatramin’izay, ka misaraka ny H2O mandrafitra azy, ka raha vao misy tselatr’afo dia hipoaka ny iray ary hirehitra ny ilany ary hivaivay tokoa.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/14/velirano-be-loatra-ny-kitay-nentina-nively-azy-ka-mangotraka-izy-izao/

Comment on Facebook Velirano : be loatra...

Londolos jetosalema, sy barea ary kaly tsinjo no mampirongatra ny covid eto amtanana e merci prezda

De mbola tanteraka koa zao le hoe zavtra ts nisy nandritra ze 60 taona zay de hatao amy fitondrana zao

EDITO 14 Janoary – Miditra taona faha-3 nitondrana firenena – Miha-maizin-kitroka ny lalan-kizoran’ny firenena sy Rajoelina

Sôh’son

Tsy hita intsony izay handraisana ny fandehanan’ny raharaha eto amin’ity firenena ity amin’izao fotoana izao. Olana etsy, zava-manahirana eroa; zava-milamina kely vao tsy ela indro indray misambadidaka tato ho ato; ny zavatra tsy hita nilamina hatramin’izay mbola mitohy ihany amin’izao fotoana izao, sns… Mazava loatra, fa misy tsy fahaizana mitantana firenena ao.

Miditra amin’ny telo taona nitantanana firenena ny fitondrana Rajoelina, izany no zava-misy eto iainan’ny vahoaka Malagasy. Ilay vahoaka Malagasy nampanantenaina volana an-tenda amin-java- mampanonofy azy. Toa mampanahy anefa ny ho avy ary zary maizin-kitroka aza. Midangana tsy mitsahatra ny vidim-piainana, tsy misy fanantenana ny iverenan’ny asa very sy ny fihariana mbamin’ny fivelomana potika. Toa tsy mampandrimandry saina ny amin’ity fihanaky ny valanaretina ity ary toa mieloelo ratsy izany ny “raho-mitatao”. Manampy trotraka ny hafanambe, ny tsy fahampian-drano sy ny faharitran’ny rano na an-drenirano sy loharano na an-dava-drano. Mety hisy fiantraikany any amin’ny seha-pambolem-bary amin’ity taona ity izany rehetra izany.

Mazava loatra, tsy laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka Malagasy ny fitanisana hantanterahana fotodrafitr’asa amin’ity taona ity. Ny mahamaika azy, dia ny famahana olana maika ny amin’ny zava-manjo azy amin’izao fotoana izao eo amin’ny andavanandrom-piainany. Kely endaka amin’izany anefa ity fitondrana Rajoelina ity raha ny fahitana ny zava-misy tao anatin’izay krizy ara-pahasalamana izay. Manaporofo izay, tsy ny vahoaka Malagasy manontolo no vitany ny nitsinjo azy, fa ampahany nosingantsinganina sy nofantimpantenana teny anivom-piarahamonina. Nisy ireo voailika sy natao anjorom-bala hatramin’izao. Mbola manamafy izay hakely endaky ny fitondrana izay, ny tsy fahafehezany ny fanaraha-maso sy fitantanana ny harem-pirenena. Nahatalanjona ny vahoaka ny amin’ity fivoahan’ny volamena Malagasy 73,5kg ity, ka itarafana ny fisian’ny gaboraraka eto amin’ny firenena.

Raha bangoina, tsy mandeha amin’ny laoniny mihitsy ny zava-misy eo amin’ny fitantanam-pirenena amin’izao fotoana izao. Zary toa nivily làlana mankany amin’ny mikitoantoana fa tsy hisosa ny firenena. Mby amin’ilay fitenenana ve izany izao ny zava-misy hoe” ny nantenain-kanirina ity no toa mampivandravandra”. Natao hanàla ny fahantrana sy nidehaka ho hahavita izany, kanefa niha-nitombo ny tahan’ny fahantrana.

www.gvalosoa.net/2021/01/14/edito-14-janoary-miditra-taona-faha-3-nitondrana-firenena-miha-maizin...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 14 Janoary – Miditra taona faha-3 nitondrana firenena – Miha-maizin-kitroka ny lalan-kizoran’ny firenena sy Rajoelina

Sôh’son

Tsy hita intsony izay handraisana ny fandehanan’ny raharaha eto amin’ity firenena ity amin’izao fotoana izao. Olana etsy, zava-manahirana eroa; zava-milamina kely vao tsy ela indro indray misambadidaka tato ho ato; ny zavatra tsy hita nilamina hatramin’izay mbola mitohy ihany amin’izao fotoana izao, sns… Mazava loatra, fa misy tsy fahaizana mitantana firenena ao.

Miditra amin’ny telo taona nitantanana firenena ny fitondrana Rajoelina, izany no zava-misy eto iainan’ny vahoaka Malagasy. Ilay vahoaka Malagasy nampanantenaina volana an-tenda amin-java- mampanonofy azy. Toa mampanahy anefa ny ho avy ary zary maizin-kitroka aza. Midangana tsy mitsahatra ny vidim-piainana, tsy misy fanantenana ny iverenan’ny asa very sy ny fihariana mbamin’ny fivelomana potika. Toa tsy mampandrimandry saina ny amin’ity fihanaky ny valanaretina ity ary toa mieloelo ratsy izany ny “raho-mitatao”. Manampy trotraka ny hafanambe, ny tsy fahampian-drano sy ny faharitran’ny rano na an-drenirano sy loharano na an-dava-drano. Mety hisy fiantraikany any amin’ny seha-pambolem-bary amin’ity taona ity izany rehetra izany.

Mazava loatra, tsy laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka Malagasy ny fitanisana hantanterahana fotodrafitr’asa amin’ity taona ity. Ny mahamaika azy, dia ny famahana olana maika ny amin’ny zava-manjo azy amin’izao fotoana izao eo amin’ny andavanandrom-piainany. Kely endaka amin’izany anefa ity fitondrana Rajoelina ity raha ny fahitana ny zava-misy tao anatin’izay krizy ara-pahasalamana izay. Manaporofo izay, tsy ny vahoaka Malagasy manontolo no vitany ny nitsinjo azy, fa ampahany nosingantsinganina sy nofantimpantenana teny anivom-piarahamonina. Nisy ireo voailika sy natao anjorom-bala hatramin’izao. Mbola manamafy izay hakely endaky ny fitondrana izay, ny tsy fahafehezany ny fanaraha-maso sy fitantanana ny harem-pirenena. Nahatalanjona ny vahoaka ny amin’ity fivoahan’ny volamena Malagasy 73,5kg ity, ka itarafana ny fisian’ny gaboraraka eto amin’ny firenena.

Raha bangoina, tsy mandeha amin’ny laoniny mihitsy ny zava-misy eo amin’ny fitantanam-pirenena amin’izao fotoana izao. Zary toa nivily làlana mankany amin’ny mikitoantoana fa tsy hisosa ny firenena. Mby amin’ilay fitenenana ve izany izao ny zava-misy hoe” ny nantenain-kanirina ity no toa mampivandravandra”. Natao hanàla ny fahantrana sy nidehaka ho hahavita izany, kanefa niha-nitombo ny tahan’ny fahantrana.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/14/edito-14-janoary-miditra-taona-faha-3-nitondrana-firenena-miha-maizin-kitroka-ny-lalan-kizoranny-firenena-sy-rajoelina/

Comment on Facebook EDITO 14 Janoary –...

12 taona katroka fa tsy 3 taona fotsiny

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 14 Janoary 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 14 Janoary 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Comment on Facebook Vidio ny ...

Tapohan'ny nahazo fahefana

Mbola any amin’ny 21 Janoary vao mifarana ny fe-potoana iasahan’ireo loholona am-perinasa.

Saingy araka ny efa hita soritra amin’ny fomba fiasan’ny fitondrana sy ireo mpiara dia aminy dia sady tsy manaja lalàna no voretra fitondran-tena.

Mamba taolana hoatran’ny alika ity loholona Vaovao!
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 3646394355480712

Tena tsy misy saina. Mahamenatra!

Sao dia lavabodinolona àry ireto IRD voafidy tamin’ny amboletra ireto.

Sahia ry Malagasy ary mijoroa @ tsy rariny! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Sahia ry Malagasy ary mijoroa @ tsy rariny!

Comment on Facebook TRAFIC D’OR 73KG :...

Misy ohabolana Malagasy mazava tsara mitsy: Ela nitoratorahana!! ka nhavoa Mason Angatra!!!

Aza hitako ka tsy taona n asa vaventy indray ity taona 2021 ity ! Viloma

Raharaha volamena 73,5 kg (tohiny). ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Raharaha volamena 73,5 kg (tohiny).

Comment on Facebook 1764140243706142_3643896359063845

Mahafaly ahy aloha izany vaovao izany. Aleo mihitsy any no tsaraina

Fiakaran’ny vidim-piainana – Tsy hita tabilao hatreto ilay vary 550 ariary ny kapoaka

Helisoa

Tsy hita mihintsy izay fandraisan’andraikitry ny mpitondra ankehitriny manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana. Mikaikaika avokoa ny tokantrano Malagasy satria tsy takatry ny fahefa-mividy intsony io vidim-piainana io, indrindra ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy.

Sinema no nataon’ny minisitry ny varotra sy ny indostria mody nandeha nijery ny vidim-bary teny an-tsena, ka dia natsipiny tany amin’ny mpambongady indray ny rihitra, fa hoe manararaotra izy ireo mampiakatra ny vidin’entana. Tao anatin’izany, nisy ny fanambaran’ny fitondrana foibe fa tokony tsy hihoatra ny 550 ariary ny hividianan’ny mpanjifa ny vary iray kapoaka. Hatramin’izao anefa mbola tsy midina amin’izany fepetra napetraky ny fanjakàna izany io vidim-bary io, ny stock efa ratsy aza mbola 610 ariary ny vidin’ny iray kapoaka.

Tsy laharam-pahamehana ho an’ity fitondrana ity mihintsy ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka ankehitriny. Ny fanondranana ny harem-pirenena no vaindohan-draharahany, ary vao hita nibaribary izany tamin’ny fanondranana volamena 73, 7kg tratra tany Afrika Atsimo. Eo koa ny fampiderana fotodrafitr’asa tsy mifanaraka amin’ny filan’ny mponina akory. Resaka bizina sisa no mahamaika, koa mandrampahoviana izy ireo no hanabado ny vahoaka toy izany foana ?

www.gvalosoa.net/2021/01/12/fiakaranny-vidim-piainana-tsy-hita-tabilao-hatreto-ilay-vary-550-aria...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fiakaran’ny vidim-piainana – Tsy hita tabilao hatreto ilay vary 550 ariary ny kapoaka

Helisoa

Tsy hita mihintsy izay fandraisan’andraikitry ny mpitondra ankehitriny manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana. Mikaikaika avokoa ny tokantrano Malagasy satria tsy takatry ny fahefa-mividy intsony io vidim-piainana io, indrindra ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy.

Sinema no nataon’ny minisitry ny varotra sy ny indostria mody nandeha nijery ny vidim-bary teny an-tsena, ka dia natsipiny tany amin’ny mpambongady indray ny rihitra, fa hoe manararaotra izy ireo mampiakatra ny vidin’entana. Tao anatin’izany, nisy ny fanambaran’ny fitondrana foibe fa tokony tsy hihoatra ny 550 ariary ny hividianan’ny mpanjifa ny vary iray kapoaka. Hatramin’izao anefa mbola tsy midina amin’izany fepetra napetraky ny fanjakàna izany io vidim-bary io, ny stock efa ratsy aza mbola 610 ariary ny vidin’ny iray kapoaka.

Tsy laharam-pahamehana ho an’ity fitondrana ity mihintsy ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka ankehitriny. Ny fanondranana ny harem-pirenena no vaindohan-draharahany, ary vao hita nibaribary izany tamin’ny fanondranana volamena 73, 7kg tratra tany Afrika Atsimo. Eo koa ny fampiderana fotodrafitr’asa tsy mifanaraka amin’ny filan’ny mponina akory. Resaka bizina sisa no mahamaika, koa mandrampahoviana izy ireo no hanabado ny vahoaka toy izany foana ?

http://www.gvalosoa.net/2021/01/12/fiakaranny-vidim-piainana-tsy-hita-tabilao-hatreto-ilay-vary-550-ariary-ny-kapoaka/

Comment on Facebook Fiakaran’ny ...

efa 2.500ar io any atsimo

Raharaha volamena 73,5kg – Miverina indray ny anaran’i Mamy Ravatomanga

Ny Valosoa

Manonja ny toe-draharahara ankehitriny. Vaky bantsilana ny resaka ao amin’ny fandaharana Miara-manonja.

Fehezin’olona miara-miasa akaiky ny filoham-pirenena ny ministera maro, toy ny Fitsaràna sy ny Harena an-kibon’ny Tany. Tsangan’olona fotsiny ny ministra fa ireo rehetra olona tomponandraikitra ambony rehetra tendrena ao amin’ny ministera toy ny Directeur Général, Sécrétaire Général, Procureur Général dia voafehin’ny akaman’ny filoha efa re anarana matetika, dia i Mamy Ravatomanga.

Raharaha maro no efa naha-voarohirohy an’ity akaman’ny filoha ity, kanefa dia tsy voakitikitika mihitsy fa vao maika aza manapatra fahefana. Miverina indray izao ny anarany amin’ny raharaha fanondrana volamena 73,5kg antsokosoko. Ka ho voakitika ve ity akaman’ny filohampirenena ity amin’ity indray mitoraka ity sa ho tsy maty manota toy ny mahazatra?

Ho sahy ve ny filohampirenena Andry Rajoelina hampihatra ny teny nambarany nandritra ny filankevitry ny ministra fa hoe na olona anaty fianakaviany na mpiara-miasa aminy akaiky, rehefa meloka dia meloka ary samborina?

(Miara-manonja 11-01-2021, youtu.be/rjRRVM1AruE?t=5220)

www.gvalosoa.net/2021/01/12/raharaha-volamena-735kg-miverina-indray-ny-anarani-mamy-ravatomanga/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Raharaha volamena 73,5kg – Miverina indray ny anaran’i Mamy Ravatomanga

Ny Valosoa

Manonja ny toe-draharahara ankehitriny. Vaky bantsilana ny resaka ao amin’ny fandaharana Miara-manonja.

Fehezin’olona miara-miasa akaiky ny filoham-pirenena ny ministera maro, toy ny Fitsaràna sy ny Harena an-kibon’ny Tany. Tsangan’olona fotsiny ny ministra fa ireo rehetra olona tomponandraikitra ambony rehetra tendrena ao amin’ny ministera toy ny Directeur Général, Sécrétaire Général, Procureur Général dia voafehin’ny akaman’ny filoha efa re anarana matetika, dia i Mamy Ravatomanga.

Raharaha maro no efa naha-voarohirohy an’ity akaman’ny filoha ity, kanefa dia tsy voakitikitika mihitsy fa vao maika aza manapatra fahefana. Miverina indray izao ny anarany amin’ny raharaha fanondrana volamena 73,5kg antsokosoko. Ka ho voakitika ve ity akaman’ny filohampirenena ity amin’ity indray mitoraka ity sa ho tsy maty manota toy ny mahazatra?

Ho sahy ve ny filohampirenena Andry Rajoelina hampihatra ny teny nambarany nandritra ny filankevitry ny ministra fa hoe na olona anaty fianakaviany na mpiara-miasa aminy akaiky, rehefa meloka dia meloka ary samborina?

(Miara-manonja 11-01-2021, https://youtu.be/rjRRVM1AruE?t=5220)

http://www.gvalosoa.net/2021/01/12/raharaha-volamena-735kg-miverina-indray-ny-anarani-mamy-ravatomanga/

Comment on Facebook Raharaha volamena ...

faly erý zao ny karàna fa miady antrano ry gasy.ny azy mandeha sy miditra foana ny vola.tsis mikitika.mba diniho tsara fa karàna no manakarena indrindra eto.aleo tsy tononina ny anarany.ataony daolo na volamena na immobilière na harena akibon tany na vary ppn banque compagnie petrolière pharmacieutique agriculture concessionaire de voiture usine de transformation ect ect.ny vola nanaovana anreny azony tam fausse déclaration douanière.blanchiment zany reo.ampiadiana amzay ny samy gasy fa tsy tiany manankarena otran azy.mbola tsy kopy daolo iany

Ho hita eo indray ny tohiny fa efa tsy frantsay aloha ny mitondra ny bol sy tsy eto antoerana ny procès de efa point lehibe 1 izay. Ary ny afera refa nidirano Interpol USA SADEC dia eo enao no raisina. Fa tsy ho mangamanga intsony ny lanitra. Mazotoa ramose bogosy

Zay mits ranga io a! Tsy au niveau ana ministre mits zan na pm aza ze ao ambony ao

Mission impossible 73

Kiiiii tome krizy kosa rangah ntondra sanjila ratsy an,,

Gasy iany ve izy io sa vainy

Mis farany sy mis fotonany ny zavadreetr fa mbl ho avy ny anjarany e😊😊😊😊 mbl andalana makany am 99e jours izy io fa le 100em farany io ts afany

Le fomba hanararaotany anny madagasikara tsy de maninona loatra fa le fahantrana sy tsy fahampitsakafo mihaopapana no tokony heveriny raha matahotran' Andriamanitra ry zareo fa tsy manaiky ho fitaovany satana fotsiny @ filankarena tsy maharitra mandrakizay

Minoa ahy ianareo fa tsy ho sahy mikitika an io bandy io i Rajoelina fa kopaka isasahana io jereo tsra nge e! Misy maro2 izy no mpiakama ao fa tsy io irery

hoy ilay fiteny vahiny malaza hoe: si je tombe on tombe ensemble, asa aloha e, hohita eo!

Fehezin io ny mpitondra fanjakana malagasy saika azy daholo ny arena eto madagasikara ary tena ts azo atao ninina zany io na manana bokotra firy enao na kitana firy de lazaivo tsis porofo ndray ry pisolelaka fa na rajoelina ary baikon io

Ampidino ny vidim-bary rafanjakan'a!Ataovy izay mba hahazakan'ny olona ny vidim-piainana hampilamina ny fiainany fa tena efa tsy ho voasakana intsony ny kere manerana ny nosy.

Tena tsy misy decentralisation tena izy zany fa ny filoha mibaiko ny fitsinjaram_ pahefana ambaratongany eto ami tsika tsangan" olona sisa no misy tena loza ny mety amin' io dia ahongana any sady tsy zaka intsony ny vidim_ pianana efa 800 ny kp ny vary

Efa tsy mahagaga ra voatonona Io anarana io

Tsy miraharaha izany mandrakizay zany REO olona ambony ireo,tsy matahotra anAndriamanitra zany ireo fialokalofana eo @masony olona mpiarabelona amny fotsiny zan fivavahana sy OE Kristiana zan,NY eto an-tany no fantany,jereo tsara indray fa film no hiseho eo

tsy sahiny filoha io ,eto zah miteny anzany.

io ange miakatra fona fa ts midina satria efa voalaza ao aminy bible ,fa ze ts mafantatra ihany no mimenomenona eo

Zay miaraka am dahalo de dahalo ka mila fongorina daholo fa fositra

TALOHA T@ 1984_85 t@ andronDratsiraka ar100 niakatra 200 ar fotsin ny vidimbary d efa ts nanaik ny vaoka. Zao ty tena efa ts rariny tsony nef tsis sa miteny mataotr ny ho faty de aleo mangina na 1000ar aza ny kapoka ats ho ats

James Bond zan Léry ko

io ma olo zany?Sambak mb nahay, fa anarany foana henoko malaza.Mampalahelo ny madinika

Jesosy irery ihany .no afaka hamaly izay Zavatra rehetra nataon 'tsika zanak 'olombelona fandalovana n'y eto .Aoka Samy hanomana n'y mandrakizay isika.Izay mahatsapa tena Dia Aoka izy hiova fa Zay tsy mahalala n'y elo kosa .Avelao izy iaina @ fiainan 'izao tontolo izao .fa hoy n'y tompo.( Ahy n'y famaliana)

Marina fa lila vola ny fanjakana anaovana fotr'afitr'asa fa na izany aza maninona raha atao mibaribary ireny fanondranana maro ireny eee indrindra ny volamena aza tia kely re olona ooo zao nody aminareo ihany nh ataonareo

Omeo medaly vilamena fara_ tampony e

Mbola lery no deba fa ny adve ze tsy ndobok ny tsiafaha nitsoka any andafy

View more comments

Raharaha volamena 73,5 kg.
Nahemotry ny fitsarana Afrikanina Tatsimo @ 1er febroary 2021 ny fitsarana ireo olona telo nitondra ny volamena antsokosoko 73,5kg.
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Raharaha volamena 73,5 kg.
Nahemotry ny fitsarana Afrikanina Tatsimo @ 1er febroary 2021 ny fitsarana ireo olona telo nitondra ny volamena antsokosoko 73,5kg.

Fikambanana Silamo eto Madagasikara – Nesorina tsy ho mpitantana i Abdoul Had

Franck Razakambelo

Manainga ny mpino Silamo sy ny fikambanana Silamo ary ny Moske rehetra ny komitin’ny Loholona, sy ny olobe Silamo, mba tsy handray baiko intsony avy amin’Andriamatoa Abdoul Had, Filohan’ny FSM: Fikambanana Silamo eto Madagasikara teo aloha, satria tsy mitantana ny finoana Silamo intsony ity farany manomboka izao, hoy izy ireo.

Nanazava Andriamatoa Nantenaina Branco, mpitondra tenin’ny Fikambanana Silamo, fa mifanipaka amin’ny soa toavin’ny mpino Silamo ny fitondrantenan’Andriamatoa Abdoul Had, tao anatin’izany ny fanagadrana mpino Silamo miisa 33 tany Fenerive Est, faritra Analanjirofo tamin’ny taona 2020 lasa teo, ny fanagadrana mpino Silamo miisa 11 tao Ambanja, nampifandonana mpino tao amin’ny Moske miisa 2 tao Ambanja, ka nahatapaka ny tanan’ny olona miisa 4, nampisara-bazana fiarahamonina tany Vohipeno sy Manakara any amin’ny faritra Vatovavy fitovinany, nitory ny filohan’ny Moske ao 67 Ha Andrefana, miaraka amin’ny mpikambana eo anivon’ny Komitin’ny Moske miisa 8, ka amin’ny 18 Janoary 2021 ho avy izao ny fitsarana an’ireto farany etsy Anosy. Nitory ny mpiambina Moske etsy 67 Ha any amin’ny BC, tamin’ny alarobia lasa teo ihany koa Andriamatoa Abdoul Had.

Nanohy ny mpitondra tenin’ny fikambanana Silamo, fa nitsangana ny komitin’ny Loholona sy Olobe Silamo niezaka nampihavana an’ Adriamatoa Abdoul Had no sady nampiantso an’ity filohan’ny FSM ity kanefa tsy namaly ny antso ity farany ary tsy nanaiky nampihavanina. Nanapa-kevitra ny komitin’ny olobe Silamo hanatitra antontan-taratasy eny anivon’ny fitondram-panjakana isan’ambaratongany hanaisotra an’i Abdoul Had, tsy ho filohan’ny fikambanana Silamo intsony eto Madagasikara ary hanafoana an’ilay “Recepisé” miisa 2, izay nampifanolana ny mpino Silamo eny anivon’ny “Conseil d’Etat”.

Nanazava Andriamatoa Nantenaina Branco, fa ny komitin’ny Olobe Silamo no hitantana vonjimaika ny fikambanana Silamo mandra-pahatongan’ny fifidianana filoha vaovao. Namarana ny fanehoan-keviny Andriamatoa Nantenaina Branco, fa mitsipaka tanteraka an’ireo olona tsy mety ampihavanina ny soa toavin’ny Silamo sy ny maha Mahagasy ary ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Houdjouraty andininy faha 49 dia milaza fa: “Raha miady ny andiany ao amin’ireo mpino dia aoka ianareo hampihavana azy ireo raha miteny ny anankiray amin’izy ireo hanohitra hafa dia aoka hianareo hiady amin’ilay mikomy, mba hanarahany ny Didin’Andriamanitra. Fa raha manaraka an’izany izy dia hampihavanina am-pamarinana ary aoka ianareo hanao ny rariny, fa tia ireo mpanao ny rariny Andriamanitra”.

www.gvalosoa.net/2021/01/12/fikambanana-silamo-eto-madagasikara-nesorina-tsy-ho-mpitantana-i-abdo...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fikambanana Silamo eto Madagasikara – Nesorina tsy ho mpitantana i Abdoul Had

Franck Razakambelo

Manainga ny mpino Silamo sy ny fikambanana Silamo ary ny Moske rehetra ny komitin’ny Loholona, sy ny olobe Silamo, mba tsy handray baiko intsony avy amin’Andriamatoa Abdoul Had, Filohan’ny FSM: Fikambanana Silamo eto Madagasikara teo aloha, satria tsy mitantana ny finoana Silamo intsony ity farany manomboka izao, hoy izy ireo.

Nanazava Andriamatoa Nantenaina Branco, mpitondra tenin’ny Fikambanana Silamo, fa mifanipaka amin’ny soa toavin’ny mpino Silamo ny fitondrantenan’Andriamatoa Abdoul Had, tao anatin’izany ny fanagadrana mpino Silamo miisa 33 tany Fenerive Est, faritra Analanjirofo tamin’ny taona 2020 lasa teo, ny fanagadrana mpino Silamo miisa 11 tao Ambanja, nampifandonana mpino tao amin’ny Moske miisa 2 tao Ambanja, ka nahatapaka ny tanan’ny olona miisa 4, nampisara-bazana fiarahamonina tany Vohipeno sy Manakara any amin’ny faritra Vatovavy fitovinany, nitory ny filohan’ny Moske ao 67 Ha Andrefana, miaraka amin’ny mpikambana eo anivon’ny Komitin’ny Moske miisa 8, ka amin’ny 18 Janoary 2021 ho avy izao ny fitsarana an’ireto farany etsy Anosy. Nitory ny mpiambina Moske etsy 67 Ha any amin’ny BC, tamin’ny alarobia lasa teo ihany koa Andriamatoa Abdoul Had.

Nanohy ny mpitondra tenin’ny fikambanana Silamo, fa nitsangana ny komitin’ny Loholona sy Olobe Silamo niezaka nampihavana an’ Adriamatoa Abdoul Had no sady nampiantso an’ity filohan’ny FSM ity kanefa tsy namaly ny antso ity farany ary tsy nanaiky nampihavanina. Nanapa-kevitra ny komitin’ny olobe Silamo hanatitra antontan-taratasy eny anivon’ny fitondram-panjakana isan’ambaratongany hanaisotra an’i Abdoul Had, tsy ho filohan’ny fikambanana Silamo intsony eto Madagasikara ary hanafoana an’ilay “Recepisé” miisa 2, izay nampifanolana ny mpino Silamo eny anivon’ny “Conseil d’Etat”.

Nanazava Andriamatoa Nantenaina Branco, fa ny komitin’ny Olobe Silamo no hitantana vonjimaika ny fikambanana Silamo mandra-pahatongan’ny fifidianana filoha vaovao. Namarana ny fanehoan-keviny Andriamatoa Nantenaina Branco, fa mitsipaka tanteraka an’ireo olona tsy mety ampihavanina ny soa toavin’ny Silamo sy ny maha Mahagasy ary ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Houdjouraty andininy faha 49 dia milaza fa: “Raha miady ny andiany ao amin’ireo mpino dia aoka ianareo hampihavana azy ireo raha miteny ny anankiray amin’izy ireo hanohitra hafa dia aoka hianareo hiady amin’ilay mikomy, mba hanarahany ny Didin’Andriamanitra. Fa raha manaraka an’izany izy dia hampihavanina am-pamarinana ary aoka ianareo hanao ny rariny, fa tia ireo mpanao ny rariny Andriamanitra”.

http://www.gvalosoa.net/2021/01/12/fikambanana-silamo-eto-madagasikara-nesorina-tsy-ho-mpitantana-i-abdoul-had/

Noho ny kere – Maro ireo mandositra miakatra aty an-drenivohitra

Niaina

Noho ny kere na ny hanohanana amin’ny tsy fahampian-tsakafo any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara, vokatry ny tsy filatsahan’ny orana, maro amin’izao fotoana izao ireo mponina avy any miakatra aty an-drenivohitra.

Omaly, maro izy ireo no tonga tao amin’ny toby fiantsonan’ny fiarakodia ao Fianarantsoa, faritra Matsiatra Ambony, hiakatra aty an-drenivohitra, hitady fahatsaram-piainana, satria araka ny voalazany, tsy zaka intsony ny kere mihàtra any amin’ny toerana nisy an’izy ireo.

Tsy misy, na tsy ampy ny fanampiana tonga any an-toerana avy amin’ny fitondrana, na ireo fikambanana mpanao asaa soa, sy asa sosialy tsy miankina. Na te hamokatra aza, tsy afaka satria tsy misy ny rano, vaha olana hitan’izy ireo dia ny hiakatra tanàn-dehibe hitady ny mahasoa aty.

www.gvalosoa.net/2021/01/12/noho-ny-kere-maro-ireo-mandositra-miakatra-aty-an-drenivohitra/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 3643205399132941

Izao no midika fa tsy mahavaha olana ny mpitondra sa ve an an

Ny any Amboasary Antsimo araka ny fahalalako dia tsisy zany Commune Andalatanosy zany asa Commune vaovao any zany ,de mba hadihadio tsara le olona

Mampalahelo ny olona, mijaly loatra ao atsimo ao, kanefa ny harena aondrana an tsokosoko mahereza e

Miakatra iavoloha sy ambohitsorohitra fa malalaka be afaka mandray anareo tsara ao

Fa maninona ary ireo vahoaka ireo no tsy mandeha any Bas Mangoky nefa any misy tany malalaka avy nohajarina tamin' ny trosa nindramin' ny fanjakana Malagasy. Namidy amin' ny Arabo indray ny tany, tany ambolena hono no tadiaviny.

Mahereza

mahereza aby

View more comments

Fanondranana volamena 73,7 kg – Tsy afa-miala ny fitondrana hoy ny depiote Me Hanitra

Ny Valosoa

Nandritra ny fandaharana Miara-Manonja omaly, nanambara ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, fa tsy afa-miala ny fitondrana tamin’ny fanondranana ilay volamena milanja 73,7kg tratra tatsy Afrika Atsimo ary saika haondrana nankany Dubaï, any amin’ny Emirat Arabo Mitambatra.

Amin’izao fikatonan’ny habakabaka izao hoy izy, ny mpitondra ambony eto amin’ny firenena ihany no afaka manome alalana fiaramanidina hivoaka na hiditra ny firenena. Tsy ny mpanamory ilay fiaramanidina mihitsy, na ny mpiasan’ny STA hoy izy, no tompon’antoka voalohany tamin’ny fanondranana ireo volamena, fa misy olobe ao ambadika ao. Ireo pirina kely irakiraka aloha no atao ” bouc émissaire”, na mpisolo vaika ny akalana dia gadraina : 7 any Tsiafahy, ilay vehivavy 1 any Antanimora. Tsy ireo anefa no tena tompon’andraikitra voalohany. Tsy ampy be dia be ireo hoy ny depioten’Antananarivo voalohany, mbola misy “gros poissons” ao amin’ny Présidence sy ny manodidina ny Filoha, ao amin’ny Governemanta… Misy tsy ilana Fitsara Avo, na HCJ ny fanenjehana ny sasany amin’izy ireo.

Matahotra mafy ny hivoahan’ny tsiambaratelo sy ny anaran’ireo mpitondra sy ny manodidina azy ireo ny Filoha sy ny Mpitondra, ka mikoropaka sy nandefa ny Ministry ny raharaham-bahiny maika any Afrika Atsimo, omaly mbola nandefa olona ambony hafa ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika sy mpisolovava ny fitondrana. Manao izay fomba rehetra hampodiana sy tsy hitsarana ireo olona 3, voarohirohy amin’ny fanondranana tsy ara-dalàna ny volamena 73,7kg, any amin’ny tribonaly Afrikana Tatsimo anio 12 janoary, sy ny hamerenana io volamena io eto Madagasikara ny fitondrana amin’izao fotoana.

Dia voizina koa ny lainga, fa tsy avy eto fa avy any Mali ny volamena hoy ity olom-boafidy ity, nefa ny jeneraly ao amin’ny governemanta efa nilaza, fa efa in-5 no nisy fanondranana antsokosoko toy izao, fa ity farany ity vao tratra. Noho izany, tompon’andraikitra tanteraka ianareo mpitondra hoy Me Hanitra fa aza manao cinema sy mihevitra fa azo fitahina foana ny malagasy.

(Sary: Ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, nandritra ny fandaharana Miara-Manonja.)

www.gvalosoa.net/2021/01/12/fanondranana-volamena-737-kg-tsy-afa-miala-ny-fitondrana-hoy-ny-depio...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fanondranana volamena 73,7 kg – Tsy afa-miala ny fitondrana hoy ny depiote Me Hanitra

Ny Valosoa

Nandritra ny fandaharana Miara-Manonja omaly, nanambara ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, fa tsy afa-miala ny fitondrana tamin’ny fanondranana ilay volamena milanja 73,7kg tratra tatsy Afrika Atsimo ary saika haondrana nankany Dubaï, any amin’ny Emirat Arabo Mitambatra.

Amin’izao fikatonan’ny habakabaka izao hoy izy, ny mpitondra ambony eto amin’ny firenena ihany no afaka manome alalana fiaramanidina hivoaka na hiditra ny firenena. Tsy ny mpanamory ilay fiaramanidina mihitsy, na ny mpiasan’ny STA hoy izy, no tompon’antoka voalohany tamin’ny fanondranana ireo volamena, fa misy olobe ao ambadika ao. Ireo pirina kely irakiraka aloha no atao ” bouc émissaire”, na mpisolo vaika ny akalana dia gadraina : 7 any Tsiafahy, ilay vehivavy 1 any Antanimora. Tsy ireo anefa no tena tompon’andraikitra voalohany. Tsy ampy be dia be ireo hoy ny depioten’Antananarivo voalohany, mbola misy “gros poissons” ao amin’ny Présidence sy ny manodidina ny Filoha, ao amin’ny Governemanta… Misy tsy ilana Fitsara Avo, na HCJ ny fanenjehana ny sasany amin’izy ireo.

Matahotra mafy ny hivoahan’ny tsiambaratelo sy ny anaran’ireo mpitondra sy ny manodidina azy ireo ny Filoha sy ny Mpitondra, ka mikoropaka sy nandefa ny Ministry ny raharaham-bahiny maika any Afrika Atsimo, omaly mbola nandefa olona ambony hafa ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika sy mpisolovava ny fitondrana. Manao izay fomba rehetra hampodiana sy tsy hitsarana ireo olona 3, voarohirohy amin’ny fanondranana tsy ara-dalàna ny volamena 73,7kg, any amin’ny tribonaly Afrikana Tatsimo anio 12 janoary, sy ny hamerenana io volamena io eto Madagasikara ny fitondrana amin’izao fotoana.

Dia voizina koa ny lainga, fa tsy avy eto fa avy any Mali ny volamena hoy ity olom-boafidy ity, nefa ny jeneraly ao amin’ny governemanta efa nilaza, fa efa in-5 no nisy fanondranana antsokosoko toy izao, fa ity farany ity vao tratra. Noho izany, tompon’andraikitra tanteraka ianareo mpitondra hoy Me Hanitra fa aza manao cinema sy mihevitra fa azo fitahina foana ny malagasy.

(Sary: Ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, nandritra ny fandaharana Miara-Manonja.)

http://www.gvalosoa.net/2021/01/12/fanondranana-volamena-737-kg-tsy-afa-miala-ny-fitondrana-hoy-ny-depiote-me-hanitra/
Load more