Fikaonan-doha nasionaly mikasika ny raharaham-pirenena – 23 sy 24 jolay 2021 – Fehin-kevitra

Ny fikaonan-doha nasionaly natao ny faha 23 sy 24 jolay dia nokarakarain’ ny mpanohitra niaraka tamin’ ireo sokajin’olona maro samihafa izay tsy mankasi-traka ny fitantanana ny firenena amin’izao fotoana izao. Tonga maro tamin’izany ireo solontenan’ny antoko politika mpanohitra maro, ireo mpikambna ao amin’ny RMDM, ny solontenan’ireo sendika, ny firaisamonim-pirenena, solontenan’ireo fikambanana maro samihafa, ary olon-tsotra … Continue reading Fikaonan-doha nasionaly mikasika ny raharaham-pirenena – 23 sy 24 jolay 2021 – Fehin-kevitra