14 C
Antananarivo
Tue 29 Sep 2020 23:28
Home Alakamisy 17 Septambra NY VALOSOA 17 SEPT 1068_page 1

NY VALOSOA 17 SEPT 1068_page 1

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
14 ° C
14 °
14 °
82 %
3.1kmh
20 %
Tue
13 °
Wed
32 °
Thu
30 °
Fri
32 °
Sat
32 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tanora TIM boriborintany faha 6 – Manome cours maimaimpoana ireo mpanala bacc miisa 250

Helisoa

Isan-taona ny tanora Tiako i Madagasikara (TIM) ao amin’ny boriborintany faha 6, tarihan’ny filohany Lalaina Rabezanahary dia manome cours maimaimpoana ao amin’ny Lycée Privé les Rossignols Ambohimanarina, ho an’ireo mpianatra manala fandinam-panjakàna, toy ny fanadinana bacc, mba hanalàna fahasahiranana ireo ray aman-dreny sahirana ara-pahavelomanana.

Fa tamin’ity taona 2020 ity kosa dia niavaka ary natao mafimafy ny cours nomena ireo mpiadina araka ny fanambarana nataon’i Lalaina Rabezanahary, filohan’ny tanora TIM ao amin’ny boriborintany faha 6, satria noho ny hamehana ara-pahasalamana teto amin’ny firenena hoy izy, izay nahavitsy ny fotoana nianaran’ny ankizy dia niezaka izahay niantso ireo tanora manala fanadinana bakalorea teto Ambohimanarina, mba hahatsara ny vokatra azo amin’ny fanadinana.

Marihina fa mandritra ny 3 herinandro no faharetan’ny fotoana hanaovana ny cours, ka mpiadina miisa 250 eo no hisitraka izany. Tsy mijanona amin’ny lafiny politika fotsiny ny tanora TIM hoy Lalaina Rabezanahary, fa mijery ny lafiny fampianarana eto Madagasikara araka ny tarigetran’ny filoha Marc Ravalomanana, izay tsy nanao ambanin-javatra ny lafiny fanabeazana teto amin’ny firenena fony izy teo amin’ny fitondràna.

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/09/20200928-TIM-Boriboritany-VI-Bacc-Cours-Maimaimpoana.mp4

www.facebook.com/100007920066152/posts/2785509188389723

www.gvalosoa.net/2020/09/29/tanora-tim-boriborintany-faha-6-manome-cours-maimaimpoana-ireo-mpanal...
... TohinyFintinina

11 ora lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3361680133952137

Super

Mankasitraka anareo💯👍❤️❤️❤️❤️

Mankasitraka oo,za ao anatiny le manao an ilay cours

Hafa ihany zany Tanora Tim zany e!mankasistraka e

Tena hafa mihitsy rangahy izany Zanak'i DADA izany a ! ho avy eo koa izao ny mpangalatahaka rehetra sy et kopie kole mba hianatra ny zavatra hataon'i zanak'i DADA. Makasitraka anareo .Ny tompo anie hamaly fitia ho anareo

H@ izay izany tsy misy hafa tsy tanora TIM no manome cours... Tsy mahay ny avy @ hafa izany...

Mahafinaritra

Misaotra fitinjovana ny gasy toanao mahereza e

Tandremo ary sao lazain'olona mahita.sujet eo an♻

View more comments

Mitsipaka hatramin’ny farany ny mpanohitra – Nanomboka omaly ny fametrahana firotsahan-kofidiana ho senatera

Rajo

Omaly faha-28 Septambra no nisokatra ny taratasy firotsahan-kofidiana ho loholona eto Madagasikata. 40 taona no ho miakatra no mahazo miditra ho kandida loholona ary voasoaratra anaty lisi-pifidianana. Eny anivon’ny distrika kosa no hanatanterahana ny fifidianana amin’ny 11 desambra ho avy izao. Ankilany, dia manamafy hatrany ny antoko mpanohitra sy ireo vondron’ny parlemantera, fa tsy mankasitraka io fifidianana io, ary mangataka ny fanafoanana azy tsy misy hatrak’andro.

Ankoatr’izay, dia efa nilaza hatrany ireto vondron’ny parlemantera ireto fa tsy handray anjara amin’io fifidianana io satria ny fangatahan’izy ireo dia ny fifidianana ben’ny tanàna tsy mbola manana izany aloha no tokony hatao vao miroso amin’izany fifidianana loholona izany.

Takian’izy ireo ihany koa ny fanafoanana ny mpikambana eo anivon’ny Ceni satria ireo no fototry ny olana teto nandritry ny fifidianana nifanesy teto Madagasikara. Ohatra amin’izany ny lisitra miverimberina, ny hala-bato sy hosoka isan-karazany teny anivon’ny fokontany, saingy tsy hita izay marina hatreto. Manginy fotsiny ny olana samihafa tamin’ireny biraom-pifidianana samihafa teto Madagasikara ireny tao anatin’ny fifidianana nifandimby teto.

Hatreto dia tsy matoky intsony ny Ceni ny mpifidy malagasy ary mitaky ny fanafoanana tsy misy hatak’andro azy ireo vao mifidy indray.

www.gvalosoa.net/2020/09/29/mitsipaka-hatraminny-farany-ny-mpanohitra-nanomboka-omaly-ny-fametrah...
... TohinyFintinina

11 ora lasa

Mitsipaka hatramin’ny farany ny mpanohitra – Nanomboka omaly ny fametrahana firotsahan-kofidiana ho senatera

Rajo

Omaly faha-28 Septambra no nisokatra ny taratasy firotsahan-kofidiana ho loholona eto Madagasikata. 40 taona no ho miakatra no mahazo miditra ho kandida loholona ary voasoaratra anaty lisi-pifidianana. Eny anivon’ny distrika kosa no hanatanterahana ny fifidianana amin’ny 11 desambra ho avy izao. Ankilany, dia manamafy hatrany ny antoko mpanohitra sy ireo vondron’ny parlemantera, fa tsy mankasitraka io fifidianana io, ary mangataka ny fanafoanana azy tsy misy hatrak’andro.

Ankoatr’izay, dia efa nilaza hatrany ireto vondron’ny parlemantera ireto fa tsy handray anjara amin’io fifidianana io satria ny fangatahan’izy ireo dia ny fifidianana ben’ny tanàna tsy mbola manana izany aloha no tokony hatao vao miroso amin’izany fifidianana loholona izany.

Takian’izy ireo ihany koa ny fanafoanana ny mpikambana eo anivon’ny Ceni satria ireo no fototry ny olana teto nandritry ny fifidianana nifanesy teto Madagasikara. Ohatra amin’izany ny lisitra miverimberina, ny hala-bato sy hosoka isan-karazany teny anivon’ny fokontany, saingy tsy hita izay marina hatreto. Manginy fotsiny ny olana samihafa tamin’ireny biraom-pifidianana samihafa teto Madagasikara ireny tao anatin’ny fifidianana nifandimby teto.

Hatreto dia tsy matoky intsony ny Ceni ny mpifidy malagasy ary mitaky ny fanafoanana tsy misy hatak’andro azy ireo vao mifidy indray.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/29/mitsipaka-hatraminny-farany-ny-mpanohitra-nanomboka-omaly-ny-fametrahana-firotsahan-kofidiana-ho-senatera/

Famonoana ny mpiasa sy ny tantsaha ny fanakatonana ny AAA

Antsoniaina Ramandimby : nilaza i Marc Ravalomanana ny herinandro teo, fa diso fahavalo ny fitondràna nanakatona ny société AAA. Tsy misy fiantraikany @ fiainany izany hoy izy, fa ny mampalahelo fotsiny dia ireo mpiasa 600 izay very asa noho ny fanakatonana, sy ireo tantsaha very fidiram-bola. Tena famonoana ireo mpiasa sy ireo tantsaha mivelona amin’ny ronono ny fanakatonana ny orinasa AAA.

Safidy Alidah Fanomezantsoa : rehefa manana orinasa ianao any aoriana , ka akaton’ny fanjakana dia zarao amin’izay mpiasanao ao ny volanao.

Randriamamonjisoa Arsène : tsy anjarany ny manao ny asan’ny mpitondra satria izy tsy mitondra, ny mpitondra no mizara vatsy tsinjo fa tsy izy. Ny fitondrana no toko ny hanampy ireo mpiasa very asa, tokony hanampy ireo orinasa amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Izay no tokony handanian’ny fitondran-dRajoelina ny fanampiana azony avy amin’ny bailleur noho ny coronavirus.

Nirina Sahondra Voahangy : aloavy ny onitra tamin'ny fanapotehan'ny Tgv sy ny forongony ny orinasany tamin’ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina tamin’ny 2009, dia aloany amin'io ny hetra. I ANR sy ny tariny no nitarika ny olona handroba ny Tiko eran'i Madagasikara.

Randrianarison Sariaka : elah inan'IEM lava eo, fa io na tsy miasa mandramaty ary tsy laniny ny volany. Ten any mpiasa sy ny tantsaha no vonoin’ny fitondrana amin’izao ataony manakatona orinasa izao, amin’izay orinasan’ny Malagasy mitovy amin’ny tena. Ory hava-manana izao fitondran-dRajoelina izao.

Rivo Chl : NY FANDALINANTSIKA HOA RAHA MAHITA HOE NADIO RAVALO DIA ATAOVY AO AN-TSAINA FA MILA MANAKATRA TSARA ALOHA ISIKA. FIRENENA ITY FA TSY ORINASAN-DRAVALO SY RAJOELINA.

Antsatiah Andrianaly : mba miampy 600 indray izany no mankahala an'i Rafanja o ! inona tokoa moa no hiasany saina koa ny fianakaviany efa sambatra, orinasa an'i vazaha firy firy tsy misy manara-dalána tsy misy resaka, tany amidy amin’ny tsy rariny fa rehefa orinasa gasy dia kendaina. Saribakolim-bazaha ny fitondran-dRajoelina.

Rado Andriatsilavo : bon. raha tsy misy fiantraikany izany dia ataovy izay maha-ara-dalàna ny orinasa dia avereno miasa, fa mandrapaha aloha dia omeo ny karama farany ambany izy ireo.

Dong Salsa : aza be fanakianana fa tanteraho aloha ny feuille de route izay efa nosoniavina dia honero ireo norobaina sy nodorana vao miresaka. Ravalo aza no manam-bola amin’ny fanjakana araka ny tondro zotra, fa tsy ny fitondrana no manam-bola aminy izany.

Salomon Salomon : omeo ny onitry ny fananany nopotehina sy norobaina t@ 2009 handoavany azy e! Ny feuille de route no efa namaritra izany! Ny fitondrana no miala bala amin’io foana. Hetra hetra nefa fananany aza nopotehina noho ny fialonana. Pfff!!

Sabine Ramahefarisoa : asaivo mandoa onitra tamin'ny fanapotehana ny orinasany sy fandrobana natao taminy aloha ny fanjakana TGV, dia ho hita eo raha maleo izay hetra anasoketana azy. Reraka foana ianareo mpanaratsy sy mpandoto azy fa ny Malagasy tena efa mahafantatra fa olo-marina Ravalomanana, Rajoelina sy ny forongony no be fankahalana.

Andry Rajaonarison : fantatra fa valifaty politique io ary ho ATAO sakana mba ts hilatsahany @ fifidianana 2023 satria hoe TS mandoa hetra. Naninona teo aloha tsy nasiana resaka zany fa zao vao nofohazina, hita fa fankahalana an-dRavalomanana no misy.

Andrianiasy Rivomalala : az mias loh @ resak politik oa, ze ahasoa ny tenatsik atao!Reo nge ka ef sam milliardaire e, enao mitsiker az no arary loh @ tsis antony eo! Fehiny, sokafy ny AAA dia tsy ho very asa ireo efa niasa ireo, tsy ho very fidiram-bola koa ny tantsaha. Tsy tokony hisy orinasa akatona amin’izao hamehana izao, na inona antony na inona. Tokony hampiana aza ireny orinasa efa misokatra ireny.
... TohinyFintinina

11 ora lasa

Famonoana ny mpiasa sy ny tantsaha ny fanakatonana ny AAA

Antsoniaina Ramandimby : nilaza i Marc Ravalomanana ny herinandro teo, fa diso fahavalo ny fitondràna nanakatona ny société AAA. Tsy misy fiantraikany @ fiainany izany hoy izy, fa ny mampalahelo fotsiny dia ireo mpiasa 600 izay very asa noho ny fanakatonana, sy ireo tantsaha very fidiram-bola. Tena famonoana ireo mpiasa sy ireo tantsaha mivelona amin’ny ronono ny fanakatonana ny orinasa AAA.

Safidy Alidah Fanomezantsoa : rehefa manana orinasa ianao any aoriana , ka akaton’ny fanjakana dia zarao amin’izay mpiasanao ao ny volanao.
 
Randriamamonjisoa Arsène : tsy anjarany ny manao ny asan’ny mpitondra satria izy tsy mitondra, ny mpitondra no mizara vatsy tsinjo fa tsy izy. Ny fitondrana no toko ny hanampy ireo mpiasa very asa, tokony hanampy ireo orinasa amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Izay no tokony handanian’ny fitondran-dRajoelina ny fanampiana azony avy amin’ny bailleur noho ny coronavirus.
 
Nirina Sahondra Voahangy : aloavy ny onitra taminny fanapotehanny Tgv sy ny forongony ny orinasany tamin’ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina tamin’ny 2009, dia aloany aminio ny hetra. I ANR sy ny tariny no nitarika ny olona handroba ny Tiko erani Madagasikara.
 
Randrianarison Sariaka : elah inanIEM lava eo, fa io na tsy miasa mandramaty ary tsy laniny ny volany. Ten any mpiasa sy ny tantsaha no vonoin’ny fitondrana amin’izao ataony manakatona orinasa izao, amin’izay orinasan’ny Malagasy mitovy amin’ny tena. Ory hava-manana izao fitondran-dRajoelina izao.
 
Rivo Chl : NY FANDALINANTSIKA HOA RAHA MAHITA HOE NADIO RAVALO DIA ATAOVY AO AN-TSAINA FA MILA MANAKATRA TSARA ALOHA ISIKA. FIRENENA ITY FA TSY ORINASAN-DRAVALO SY RAJOELINA.
 
Antsatiah Andrianaly : mba miampy 600 indray izany no mankahala ani Rafanja o ! inona tokoa moa no hiasany saina koa ny fianakaviany efa sambatra, orinasa ani vazaha firy firy tsy misy manara-dalána tsy misy resaka, tany amidy amin’ny tsy rariny fa rehefa orinasa gasy dia kendaina. Saribakolim-bazaha ny fitondran-dRajoelina.
 
Rado Andriatsilavo : bon. raha tsy misy fiantraikany izany dia ataovy izay maha-ara-dalàna ny orinasa dia avereno miasa, fa mandrapaha aloha dia omeo ny karama farany ambany izy ireo.
 
Dong Salsa : aza be fanakianana fa tanteraho aloha ny feuille de route izay efa nosoniavina dia honero ireo norobaina sy nodorana vao miresaka. Ravalo aza no manam-bola amin’ny fanjakana araka ny tondro zotra, fa tsy ny fitondrana no manam-bola aminy izany.
 
Salomon Salomon : omeo ny onitry ny fananany nopotehina sy norobaina t@ 2009 handoavany azy e! Ny feuille de route no efa namaritra izany! Ny fitondrana no miala bala amin’io foana. Hetra hetra nefa fananany aza nopotehina noho ny fialonana. Pfff!!
 
Sabine Ramahefarisoa : asaivo mandoa onitra taminny fanapotehana ny orinasany sy fandrobana natao taminy aloha ny fanjakana TGV, dia ho hita eo raha maleo izay hetra anasoketana azy. Reraka foana ianareo mpanaratsy sy mpandoto azy fa ny Malagasy tena efa mahafantatra fa olo-marina Ravalomanana, Rajoelina sy ny forongony no be fankahalana.
 
Andry Rajaonarison : fantatra fa valifaty politique io ary ho ATAO sakana mba ts hilatsahany @ fifidianana 2023 satria hoe TS mandoa hetra. Naninona teo aloha tsy nasiana resaka zany fa zao vao nofohazina, hita fa fankahalana an-dRavalomanana no misy.
 
Andrianiasy Rivomalala : az mias loh @ resak politik oa, ze ahasoa ny tenatsik atao!Reo nge ka ef sam milliardaire e, enao mitsiker az no arary loh @ tsis antony eo! Fehiny, sokafy ny AAA dia tsy ho very asa ireo efa niasa ireo, tsy ho very fidiram-bola koa ny tantsaha. Tsy tokony hisy orinasa akatona amin’izao hamehana izao, na inona antony na inona. Tokony hampiana aza ireny orinasa efa misokatra ireny.

Fivoriamben’ny ONU – Tsy sahy nikabary Rajoelina na tamin’ny visioconférence aza izany

Ny Valosoa

Isaky volana Septambra sy oktobra no tanterahina any amin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana (ONU) any New-York, ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana, ka ireo filohampirenena, na lehibena governemanta, na ministry ny raharaham-bahiny, avy amin’ny firenendrehetra no manatrika izany. Tamin’ity taona ity noho ny antony ara-pahasalamana, dia tsy nisy nankany New-York ireo mpivory, fa tany amin’ny fireneny tsirairay avy no samy nikabary tamin’ny alalan’ny visioconférence ireo filohampirenena, ny antsika malagasy dia ny Praiminisitra Ntsay Christian, no nandray fitenenana. Tsy dia hita ny ventin-kevitr’ilay kabary, fa toy ny fandaharana isa-tapabolana mandeha amin’ny haino amanjery eto amintsika no nataony, ny tsy nampitovy azy fotsiny, dia tsy tamin’ny malagasy no nitenenany sady tsy nisy an’ilay ramatoa mpanadina.

Nilaza Ingahy Praiministra tamin’ny kabary nataony fa nanampy ny orinasa malagasy hono ny fitondrana, kanefa iaraha-mahita fa nolavin’ny fitondrana ny fangatahan’ny orinasa tsy miankina tsy handoa hetra, ny vola fanampiana tsy misy, fa fampindramambola ataon’ny Cnaps amin’ny mpiasa no ventesin’ny mpitondra, kanefa ny vola ao amin’ny Cnaps dia vokatry ny latsakemboky ny mpampiasa(13 isanjato) sy ireo (1 isanjato isaky ny mpiasa), izany hoe ny vola narotsaky ny orinasa ihany no ampindramina azy, lazaina fa tsy misy zana-bola, kanefa ny sondro-bidy vokatry ny fitontonganan’ny ariary tsy ankijanona dia manoatra noho ny zana-bola. Dia mbola nohamafisin’Ingahy Praiminisitra, fa nahomby hono ny Cvo, izy kosa aloha tsy niteny hoe nahatratra 7 tapitrisa ny malagasy efa nisotro ny Cvo, fa mikasika ity Cvo ity no tiana hanaovana fanamarihana satria CoVid Organics no anaran’ilay fanafody, dia mifanontany ireo manantsaina mikarokaroka manao hoe: ilay CoVid ve no organika sa ilay fanafody ? satria raha ny firafitr’ilay andianteny dia ilay valan’aretina mihitsy no toa organika, ny tonga ao antsaina dia ilay teny hoe “orange” no navadibadika nakana ilay” organics”, io ilay antsoin’ny vazaha hoe “anagramme” .

Fa raha hiverina amin’ilay Fivoriamben’ny Firenena Mikambana dia diso fanantenana ny vahoaka sasany satria, efa niandry ny lahateny miezinezina tokony ho nataon’Ingahy filoha Rajoelina mikasika ireo Nosy malagasy , izay efa nambaran’Ingahy filoha fa hiverina amintsika malagasy tamin’ny 26 Jona 2020 teo ary mbola nohitrikitrihan’Ingahy filoha tamin’ny resaka nataony tamin’ny fahitalavitra frantsay iray, fa tsy maintsy ho azontsika ny nosy ary tsy hisy ny fiaraha-mitantana amin’ny frantsay, “ restitution fa tsy congestion”, hoy izy tamin’ny feo hentitra dia hentitra.

Hatramin’ny” nahavoafidy”azy ho filohampirenena dia tsy mbola nandray anjara tamin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana, Ingahy filoha, kanefa dia fomba iray ampitodika ny mason’izao tontolo izao aty Madagasikara ny fandrenesana ny feon’ny filoha Malagasy, sady fanararaotra ny fahatrarana ny faha-75 taonan’ity fikambanana iraisampirenena goavana indindra erantany ity, izay niorina tamin’ny 1945, kanefa dia tsy izay no miseho, asa mbola tsy afaka ao antsain’Ingahy Filoha, izy ilay tonga nisolantsolana tany New-York tamin’ny volana Septambra 2009, tsy nahazo niteny ary nosokajiana hoe “sans qualite”, ka izao efa lazaaina hoe:“ara-dalàna“, na tsy izay aza no tokony ho izy, mbola tsy sahy laka, fa miala ilany.

www.gvalosoa.net/2020/09/29/fivoriambenny-onu-tsy-sahy-nikabary-rajoelina-na-taminny-visioconfere...
... TohinyFintinina

11 ora lasa

Fivoriamben’ny ONU – Tsy sahy nikabary Rajoelina na tamin’ny visioconférence aza izany

Ny Valosoa

Isaky volana Septambra sy oktobra no tanterahina any amin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana (ONU) any New-York, ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana, ka ireo filohampirenena, na lehibena governemanta, na ministry ny raharaham-bahiny, avy amin’ny firenendrehetra no manatrika izany. Tamin’ity taona ity noho ny antony ara-pahasalamana, dia tsy nisy nankany New-York ireo mpivory, fa tany amin’ny fireneny tsirairay avy no samy nikabary tamin’ny alalan’ny visioconférence ireo filohampirenena, ny antsika malagasy dia ny Praiminisitra Ntsay Christian, no nandray fitenenana. Tsy dia hita ny ventin-kevitr’ilay kabary, fa toy ny fandaharana isa-tapabolana mandeha amin’ny haino amanjery eto amintsika no nataony, ny tsy nampitovy azy fotsiny, dia tsy tamin’ny malagasy no nitenenany sady tsy nisy an’ilay ramatoa mpanadina.

Nilaza Ingahy Praiministra tamin’ny kabary nataony fa nanampy ny orinasa malagasy hono ny fitondrana, kanefa iaraha-mahita fa nolavin’ny fitondrana ny fangatahan’ny orinasa tsy miankina tsy handoa hetra, ny vola fanampiana tsy misy, fa fampindramambola ataon’ny Cnaps amin’ny mpiasa no ventesin’ny mpitondra, kanefa ny vola ao amin’ny Cnaps dia vokatry ny latsakemboky ny mpampiasa(13 isanjato) sy ireo (1 isanjato isaky ny mpiasa), izany hoe ny vola narotsaky ny orinasa ihany no ampindramina azy, lazaina fa tsy misy zana-bola, kanefa ny sondro-bidy vokatry ny fitontonganan’ny ariary tsy ankijanona dia manoatra noho ny zana-bola. Dia mbola nohamafisin’Ingahy Praiminisitra, fa nahomby hono ny Cvo, izy kosa aloha tsy niteny hoe nahatratra 7 tapitrisa ny malagasy efa nisotro ny Cvo, fa mikasika ity Cvo ity no tiana hanaovana fanamarihana satria CoVid Organics no anaran’ilay fanafody, dia mifanontany ireo manantsaina mikarokaroka manao hoe: ilay CoVid ve no organika sa ilay fanafody ? satria raha ny firafitr’ilay andianteny dia ilay valan’aretina mihitsy no toa organika, ny tonga ao antsaina dia ilay teny hoe “orange” no navadibadika nakana ilay” organics”, io ilay antsoin’ny vazaha hoe “anagramme” .

Fa raha hiverina amin’ilay Fivoriamben’ny Firenena Mikambana dia diso fanantenana ny vahoaka sasany satria, efa niandry ny lahateny miezinezina tokony ho nataon’Ingahy filoha Rajoelina mikasika ireo Nosy malagasy , izay efa nambaran’Ingahy filoha fa hiverina amintsika malagasy tamin’ny 26 Jona 2020 teo ary mbola nohitrikitrihan’Ingahy filoha tamin’ny resaka nataony tamin’ny fahitalavitra frantsay iray, fa tsy maintsy ho azontsika ny nosy ary tsy hisy ny fiaraha-mitantana amin’ny frantsay, “ restitution fa tsy congestion”, hoy izy tamin’ny feo hentitra dia hentitra.

Hatramin’ny” nahavoafidy”azy ho filohampirenena dia tsy mbola nandray anjara tamin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana, Ingahy filoha, kanefa dia fomba iray ampitodika ny mason’izao tontolo izao aty Madagasikara ny fandrenesana ny feon’ny filoha Malagasy, sady fanararaotra ny fahatrarana ny faha-75 taonan’ity fikambanana iraisampirenena goavana indindra erantany ity, izay niorina tamin’ny 1945, kanefa dia tsy izay no miseho, asa mbola tsy afaka ao antsain’Ingahy Filoha, izy ilay tonga nisolantsolana tany New-York tamin’ny volana Septambra 2009, tsy nahazo niteny ary nosokajiana hoe “sans qualite”, ka izao efa lazaaina hoe:“ara-dalàna“, na tsy izay aza no tokony ho izy, mbola tsy sahy laka, fa miala ilany.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/29/fivoriambenny-onu-tsy-sahy-nikabary-rajoelina-na-taminny-visioconference-aza-izany/Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3361588850627932

Matahotra izy fa soa tsy ampamakian' ny record plagiat eo indray sy montage mi- déconne eo.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 29 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

13 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 29 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Fanambaran’ny antoko HVM.Namoaka fanambarana ny antoko #HVM fa tsy handray anjara amin’ny fifidianana Loholona. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fanambaran’ny antoko HVM.

Sao ataonareo fa tsy olona intsony ary ireo ry mpitondra fanjakana?Mandravarava indray ny KERE any @ faritra Atsimo.
😢 Nisy zaza 8 maty vokatry ny hanoanana araka ny tatitra nataon'ny Sefom-pokontany ao Ankilimarovahatse - Anosy.

(Loharano: Sud-mada Charity & Député Angele Solange)
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Sao ataonareo fa tsy olona intsony ary ireo ry mpitondra fanjakana?

Comment on Facebook Mandravarava indray ...

Ie ka ny vola lanilanina an Zavatra tsy maika ko ..Stade Mahamasina ..colisee sns.....

Fa lany ve tosika sy ny tsinjo tsy aleo ireo any atsimo toy izay mpivarotena

Faut prévoir ce genre de MISÈRE!

solution ? =Miam....iiii.

Eh miandry fanampiana indray izay koa , nga tsy MBA nahazo vatsy werawera ry zareo tany nefa hita fa manana olana goavana !!!

Tsy misy mihaino e ! Rehefa propagandy de hainy mpitondra ery ny misolelaka !

Werawera ihany ka.....zay maty any maty!13fô.....

Ndryy

View more comments

TARATASY HO AN-DRAINITSABAKA
(Avy amin’ny mpivarotra amoron-dalana sy ireo very asa)

Mampalaza anao mihitsy ny fanaovana amboletra,
Indrindra moa ny fitsabahana amin’ny sehatra rehetra.
Te hiseho angamba ianao hoe: “tsisy zavatra tsy haiko”,
Hany ka miraradraraka ny teny midina sy baiko.

Koa miangavy re ‘zahay, andeha teneno ry lesola.
Mamelà anay hivarotra fa mijaly tsisy vola.
Tena reraka izahay mpivarotra eny antsisin-dalana,
Fa voailika isan’andro sady tsy omena alalana.

Tena mafy ny manjo fa lavabe ny fihibohana.
Efa lany, tsisy intsony ireo natao ho vatsy tohana.
Koa miangavy re ‘zahay, ny tompon-tranonay teneno,
Mba tsy handroaka raha misy ny hofantranonay tsy feno.

Jirama torak’izay, andeha re mba teneno indray
Tsy hotapahiny ny jiro sy ny rano ato aminay,
Satria dia fantatrao ihany, very asa anie ny havana ,
Ka hatreto dia tsy misy izay mba vola handoavana.

Tena mbola tsy fotoana fanomezan-tsazy izao,
Ka dia vohay ny orinasa raha toa ka sitrakao.
Satria ianao efa nitsabaka dia jereo ireo very asa.
Ny ady eo amin’ny samy deba, atsaharo fa tsy lasa.

Tombontsoam-pirenena no imasoy fa io no ambony.
Ny adilahy politika, tsy hampandroso fa ajanòny.
Dia ataovy lohalaharana ny famitranam-pihavanana
Ka mialohan’ny fitsabahana, ‘ndeha aloha misasa tanana.

DADAN’i ZINA (24-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/28/taratasy-ho-an-drainitsabaka/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

TARATASY HO AN-DRAINITSABAKA
(Avy amin’ny mpivarotra amoron-dalana sy ireo very asa)

Mampalaza anao mihitsy ny fanaovana amboletra,
Indrindra moa ny fitsabahana amin’ny sehatra rehetra.
Te hiseho angamba ianao hoe: “tsisy zavatra tsy haiko”,
Hany ka miraradraraka ny teny midina sy baiko.

Koa miangavy re ‘zahay, andeha teneno ry lesola.
Mamelà anay hivarotra fa mijaly tsisy vola.
Tena reraka izahay mpivarotra eny antsisin-dalana,
Fa voailika isan’andro sady tsy omena alalana.

Tena mafy ny manjo fa lavabe ny fihibohana.
Efa lany, tsisy intsony ireo natao ho vatsy tohana.
Koa miangavy re ‘zahay, ny tompon-tranonay teneno,
Mba tsy handroaka raha misy ny hofantranonay tsy feno.

Jirama torak’izay, andeha re mba teneno indray
Tsy hotapahiny ny jiro sy ny rano ato aminay,
Satria dia fantatrao ihany, very asa anie ny havana ,
Ka hatreto dia tsy misy izay mba vola handoavana.

Tena mbola tsy fotoana fanomezan-tsazy izao,
Ka dia vohay ny orinasa raha toa ka sitrakao.
Satria ianao efa nitsabaka dia jereo ireo very asa.
Ny ady eo amin’ny samy deba, atsaharo fa tsy lasa.

Tombontsoam-pirenena no imasoy fa io no ambony.
Ny adilahy politika, tsy hampandroso fa ajanòny.
Dia ataovy lohalaharana ny famitranam-pihavanana
Ka mialohan’ny fitsabahana, ‘ndeha aloha misasa tanana.

     DADAN’i ZINA (24-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/28/taratasy-ho-an-drainitsabaka/

Fiainam-pirenena – Ry miaramila mandrosoa izao, mila anareo ny firenena

Miavaka amin’ny samy olompirenena ny miaramila izay natao hiaro ny tanindrazana, ny tiana ambara etoana dia tsy ireo ao amin’ny tafika ihany no antsoina hoe miaramila, fa ireo mpanao fanamiana sy mahazo mitam-piadiana dia ny Zandarimariampirenena izay manana ny teny filamatra hoe: “TANINDRAZANA sy LALANA”, ny Polisimpirenena izay manana ny teny filamatra hoe: “TANINDRAZANA”sy FILAMINANA”ary ny avy ao amin’ny tafika izay manana ny teny filamatra hoe : “Ho an’ny TANINDRAZANA”.

Samy ahitana ny teny hoe TANINDRAZANA ny teny filamatr’izy telo tonta ireo, saingy ny manahirana dia mivoana amin’ny fiarovana ilay tanindrazana ny fihetsika hita indraindray , indrindra fa nanomboka tamin’ny taona 2009 ka hatramin’izao, fa toa ireo mpitondra sivily no lasa tanindrazana tompoin’ny sasany amin’izy ireo , tsy voahaja ny lalàna, ny filaminana, ary rehefa ireo voalaza ireo no voahosihosy dia ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny mihitsy no mikatso.

Ny tanindrazana indray raha faritana ara-bakiteny ny heviny, dia tany navelan’ireo razana ho antsika taranaka ankehitriny sy mbola ho avy, noho izany, samy tompon’ity tanindrazantsika ity rehefa malagasy, saingy manantombo amin’ny fiarovana ilay tanindrazana, noho ny andraikitra nomena azy ireo mpanao fanamiana, satria na ny miaramila na ny zandary na ny polisy, izay nahavita fiofanana, mialoha ny andraisany ny andraikiny dia tsy maintsy apetraka eo ambanin’ny fanevampirenena, tsofina rano eo ary miendrika fianianana ihany koa ilay fitsofandrano, manana anarana ny andiany navoaka, ka mety ho teny mampiseho fitiavantanindrazana, na anaran’ireo tia tanindrazana mendrika ho tahafina no ampisalorana ny andiany napetraka ambany faneva, ny fanevampirenena moa dia azontsika an-tsaina fa ilay sainampirenena telo soratra, izay tokony ho hajaina sy lolohavina an-tampon’ny loha, ka ho an’ireo mpitandro filaminana raha tonga ny fotoana handaozany ny tany dia fonosina ny fanevampirenena ny tranovorona.

Niaraha-niaina ny zava-nitranga tamin’ny taona 2009, fa nisy ny fakana fahefana tsy tamin’ny alalan’ny fifidianana, izay tsy tontosa raha tsy nisy ny tsikombakomba avy amin’ireo mpanao fanamiana, toy ny fitondrana fiara mifono vy nihanika an’Ambohitsorohitra, ny fikasana hisambotra velona ny Filoha Ravalomanana teny Iavoloha, ary ny nampiasana ny toby Capsat ho toerana nampihorohoroana ray aman-drenimpiangonana. Mbola nitohy nandritra ny fitondrana tetezamita sy tamin’ny Repoblika fahaefatra ny fanamparam-pahefana ary hatramin’izao.

Nisy ny zava-doza izay toa zary hadino tamin’ny fitondrana tetezamita dia ny fahazoana ireo angidimby, izay niteraka resabe ny loharano sy fomba nahazoana azy ireo, tsy mbola nivoaka ny marina mikasika azy ireo, fa vao mainka aza niampy indray ny manjavozavo, satria tsy mazava ihany koa ny mikasika ireo fitaovam-piadiana nampidirina farany teo.

Fa mikasika ny fiainam-bahoaka tompon’ilay tanindrazana dia io iaraha-maheno isan’andro io ny tsy fandriampahalemana manerana ny tanindrazantsika, samy mikaikaika avokoa na ny any an-tsaha na ny an-tanàn-dehibe, ny antony dia misy ny tsy fandraisan’andraikitr’ireo mpitandro filaminana sasantsasany ary ny tena loza dia tsikaritra ny fisian’ny firaisana tsikombakomban’ireo lehibe amin’ireo olon-dratsy toy ny dahalo, soa fa tsy izy rehetra.

Ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny mpitondra sivily sy ny fanaparam-pahefana amin’ny endriny samihafa, dia tsy ambaka ny nataon’ireo mpitandro filaminana sasantsasany, saingy toa mahazo antoka amin’ny tsy mety ataony ireo mpitondra sivily ireo, satria mihevitra fa ao andamosin’izy ireo hatrany ireo mpitandro filaminana, izay heveriny fa hiaro azy ireo hatrany.

Miaina ao anatin’ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy tompon-tanindrazana, vokatry ny nataon’ ireo mpitondra nantenaina hanavotra ny tanindrazana, kanefa toa vao mainka aza nampilentika.

Ry miaramila mandrosoa izao, hira laharana faha-639 ao amin’ny fihirana FFPM, tsy afaka ambavan’ireo vonona handray andraikitra hanasoa ny tanindrazana ao anatin’ny finoana no niniana natao lohatenin-dahatsoratra, hanairana ireo mpanao fanamiana zana-bahoaka, miara-miaina amin’ny vahoaka, hijoro hiaro ny tanindrazana iombonana amin’ny vahoaka malagasy miaina fangirifiriana, tsy ho biby fampitahorana vahoaka sanatria ianareo miaramila, fa araky ny anaranareo, miara-mila fandrosoana sy miara-mila filaminana amin’ny vahoaka tsy vakivolo, mahatsiaro ho sambatra ny mpiray tanindrazana raha mijoro tokoa ho ”tandroka aron’ny vozona” ianareo satria natao ”hiaro ny vahoaka sy ny fananany” ny antom-pisianareo, ny mpitondra mandalo fa ny vahoaka sy ny tanindrazana mitoetra eo foana.

(Sary nindramina: Razily, marsa 2009)

www.gvalosoa.net/2020/09/28/fiainam-pirenena-ry-miaramila-mandrosoa-izao-mila-anareo-ny-firenena/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fiainam-pirenena – Ry miaramila mandrosoa izao, mila anareo ny firenena

Miavaka amin’ny samy olompirenena ny miaramila izay natao hiaro ny tanindrazana, ny tiana ambara etoana dia tsy ireo ao amin’ny tafika ihany no antsoina hoe miaramila, fa ireo mpanao fanamiana sy mahazo mitam-piadiana dia ny Zandarimariampirenena izay manana ny teny filamatra hoe: “TANINDRAZANA sy LALANA”, ny Polisimpirenena izay manana ny teny filamatra hoe: “TANINDRAZANA”sy FILAMINANA”ary ny avy ao amin’ny tafika izay manana ny teny filamatra hoe : “Ho an’ny TANINDRAZANA”.

Samy ahitana ny teny hoe TANINDRAZANA ny teny filamatr’izy telo tonta ireo, saingy ny manahirana dia mivoana amin’ny fiarovana ilay tanindrazana ny fihetsika hita indraindray , indrindra fa nanomboka tamin’ny taona 2009 ka hatramin’izao, fa toa ireo mpitondra sivily no lasa tanindrazana tompoin’ny sasany amin’izy ireo , tsy voahaja ny lalàna, ny filaminana, ary rehefa ireo voalaza ireo no voahosihosy dia ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny mihitsy no mikatso.

Ny tanindrazana indray raha faritana ara-bakiteny ny heviny, dia tany navelan’ireo razana ho antsika taranaka ankehitriny sy mbola ho avy, noho izany, samy tompon’ity tanindrazantsika ity rehefa malagasy, saingy manantombo amin’ny fiarovana ilay tanindrazana, noho ny andraikitra nomena azy ireo mpanao fanamiana, satria na ny miaramila na ny zandary na ny polisy, izay nahavita fiofanana, mialoha ny andraisany ny andraikiny dia tsy maintsy apetraka eo ambanin’ny fanevampirenena, tsofina rano eo ary miendrika fianianana ihany koa ilay fitsofandrano, manana anarana ny andiany navoaka, ka mety ho teny mampiseho fitiavantanindrazana, na anaran’ireo tia tanindrazana mendrika ho tahafina no ampisalorana ny andiany napetraka ambany faneva, ny fanevampirenena moa dia azontsika an-tsaina fa ilay sainampirenena telo soratra, izay tokony ho hajaina sy lolohavina an-tampon’ny loha, ka ho an’ireo mpitandro filaminana raha tonga ny fotoana handaozany ny tany dia fonosina ny fanevampirenena ny tranovorona.

Niaraha-niaina ny zava-nitranga tamin’ny taona 2009, fa nisy ny fakana fahefana tsy tamin’ny alalan’ny fifidianana, izay tsy tontosa raha tsy nisy ny tsikombakomba avy amin’ireo mpanao fanamiana, toy ny fitondrana fiara mifono vy nihanika an’Ambohitsorohitra, ny fikasana hisambotra velona ny Filoha Ravalomanana teny Iavoloha, ary ny nampiasana ny toby Capsat ho toerana nampihorohoroana ray aman-drenimpiangonana. Mbola nitohy nandritra ny fitondrana tetezamita sy tamin’ny Repoblika fahaefatra ny fanamparam-pahefana ary hatramin’izao.

Nisy ny zava-doza izay toa zary hadino tamin’ny fitondrana tetezamita dia ny fahazoana ireo angidimby, izay niteraka resabe ny loharano sy fomba nahazoana azy ireo, tsy mbola nivoaka ny marina mikasika azy ireo, fa vao mainka aza niampy indray ny manjavozavo, satria tsy mazava ihany koa ny mikasika ireo fitaovam-piadiana nampidirina farany teo.

Fa mikasika ny fiainam-bahoaka tompon’ilay tanindrazana dia io iaraha-maheno isan’andro io ny tsy fandriampahalemana manerana ny tanindrazantsika, samy mikaikaika avokoa na ny any an-tsaha na ny an-tanàn-dehibe, ny antony dia misy ny tsy fandraisan’andraikitr’ireo mpitandro filaminana sasantsasany ary ny tena loza dia tsikaritra ny fisian’ny firaisana tsikombakomban’ireo lehibe amin’ireo olon-dratsy toy ny dahalo, soa fa tsy izy rehetra.

Ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny mpitondra sivily sy ny fanaparam-pahefana amin’ny endriny samihafa, dia tsy ambaka ny nataon’ireo mpitandro filaminana sasantsasany, saingy toa mahazo antoka amin’ny tsy mety ataony ireo mpitondra sivily ireo, satria mihevitra fa ao andamosin’izy ireo hatrany ireo mpitandro filaminana, izay heveriny fa hiaro azy ireo hatrany.

Miaina ao anatin’ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy tompon-tanindrazana, vokatry ny nataon’ ireo mpitondra nantenaina hanavotra ny tanindrazana, kanefa toa vao mainka aza nampilentika.

Ry miaramila mandrosoa izao, hira laharana faha-639 ao amin’ny fihirana FFPM, tsy afaka ambavan’ireo vonona handray andraikitra hanasoa ny tanindrazana ao anatin’ny finoana no niniana natao lohatenin-dahatsoratra, hanairana ireo mpanao fanamiana zana-bahoaka, miara-miaina amin’ny vahoaka, hijoro hiaro ny tanindrazana iombonana amin’ny vahoaka malagasy miaina fangirifiriana, tsy ho biby fampitahorana vahoaka sanatria ianareo miaramila, fa araky ny anaranareo, miara-mila fandrosoana sy miara-mila filaminana amin’ny vahoaka tsy vakivolo, mahatsiaro ho sambatra ny mpiray tanindrazana raha mijoro tokoa ho ”tandroka aron’ny vozona” ianareo satria natao ”hiaro ny vahoaka sy ny fananany” ny antom-pisianareo, ny mpitondra mandalo fa ny vahoaka sy ny tanindrazana mitoetra eo foana.

(Sary nindramina: Razily, marsa 2009)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/28/fiainam-pirenena-ry-miaramila-mandrosoa-izao-mila-anareo-ny-firenena/

Comment on Facebook Fiainam-pirenena –...

Tsy hafaka ampon ireo ny nahazo azy ireo tamin izany andro izany.point

Ry bebôty maha be resaka

CENI, Fitsarana ary ny HCC – Kofehy manara-panjaitra manaraka ny baikon’ny fitondrana, hoy ny depiote Fetra

Tsy manana eritreritra hanakorontana ny firenena ny vondron’ny mpanohitra, fa manana adidy hilaza ny fandikan-dalàna izay ataon’ny Fitondram-panjakana, hoy ny Solombavambahoaka Razafitsimialona Fetra, voafidy avy amin’ny antoko Tim tao Antananarivo Boriboritany faha 5.

Nilaza ity farany fa manararaotra ny fahasahiranana sy ny tsy fahalalan’ny vahoaka ny Praiminisitra sy ny Ceni ary ny Hcc, izay manery ny fanatanterahana ny fifidianana Loholona, izay kasaina hatao ny 11 Desambra 2020 ho avy izao, kanefa tsy feno akory ny « Collège électoral », izany hoe mbola tsy voavahan’ny Ceni akory ireo raharaham-pifidianana Kaominaly miisa 24 eny amin’ny fitsarana misahana ny Raharaham-panjakana, izay tokony hameno ny isan’ny Ben’ny tanàna sy ny Mpanolotsain’ny tanàna hifidy ny Loholona.

Nanohy fanazavana ny Solombavambahoaka Razafitsimialona Fetra, fa terena fotsiny amin’izao ny fifidianana kanefa mbola tsy voavaha ny raharaha « Doublons » manoloana ny lisi-pifidianana ary manampy trotraka ny fandikan-dalàna ataon’ny mpitondra, hoy ity olom-boafidy ity, ny voalazan’ny Lalam-panorenana dia tsy azo atao ny manatanteraka fifidianana ao anatin’ny fahavaratra. Nanamafy ity Solombavambahoaka voafidy tao amin’nyBoriboritany faha 5 ity, fa mbola miziriziry hanatanteraka ny fifidianana hatrany ny Fitondram-panjakana na dia efa nampiaka-peo aza ireo Mpanao politika, ny Fiarahamonim-pirenena sy ny olon-tsotra ary ny mampalahelo, hoy ity Solombavambahoaka ity, dia kofehy manara-panjaitra manaraka ny baikon’ny Fitondrana ny Hcc sy ny Fitsarana ary ny Ceni.

Nilaza i Razafitsimialona Fetra, fa tsy azo ekena ny fandrebirebena ny vahoaka amin’ny alalan’ny fanampiana kely kanefa dia tsy vitan’ny fitondram-panjakana akory ireo fandaharan’asa nampanantenaina nandritra ny fampielezan-kevitra ary ny tena mampalahelo, hoy ity mpanao politika ity, miampy hatrany ny fampanantena naataon’ny Filoham-pirenena miaraka amin’ny tetiandro kanefa tsy misy zava-bita mivaingana eto amin’ny firenena hatramin’izao.

Nanamafy ity Solombavambahoaka ity, fa tsy hitsahatra sy hanentana ary hampahafantatra ny vahoaka mikasika ny zava-misy marina eto amin’ny firenena ny mpanohitra, na dia tsy mahay lalàna ny ankamaroan’ny Malagasy, ary anjaran’ny Parlementera ny manara-maso ny asan’ny Mpanatanteraka, fa tsy misy zavatra mandeha mihitsy eto amin’ny firenena manomboka any amin’ny rafitra ambany, ka hatrany amin’ny ambaratonga ambony indrindra. Marihina fa mitombo isan’andro ireo olona sy antoko politika manohana ny hetsiky ny Mpanohitra miaraka amin’ny vondrona Panorama amin’izao fotoana izao ary betsaka amin’ireo olona nanohana ny fitondranaaza no miara-dia amin’ny mpanohitra satria efa tsy azo leferina intsony ny zavatra ataon’ny fitondram-panjakana.

(Sary: Ny depiote Fetra voafidy tao amin’ny Boriboritany faha-5 Antananarivo)

www.gvalosoa.net/2020/09/28/ceni-fitsarana-ary-ny-hcc-kofehy-manara-panjaitra-manaraka-ny-baikonn...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

CENI, Fitsarana ary ny HCC – Kofehy manara-panjaitra manaraka ny baikon’ny fitondrana, hoy ny depiote Fetra 

Tsy manana eritreritra hanakorontana ny firenena ny vondron’ny mpanohitra, fa manana adidy hilaza ny fandikan-dalàna izay ataon’ny Fitondram-panjakana, hoy ny Solombavambahoaka Razafitsimialona Fetra, voafidy avy amin’ny antoko Tim tao Antananarivo Boriboritany faha 5.

Nilaza ity farany fa manararaotra ny fahasahiranana sy ny tsy fahalalan’ny vahoaka ny Praiminisitra sy ny Ceni ary ny Hcc, izay manery ny fanatanterahana ny fifidianana Loholona, izay kasaina hatao ny 11 Desambra 2020 ho avy izao, kanefa tsy feno akory ny « Collège électoral », izany hoe mbola tsy voavahan’ny Ceni akory ireo raharaham-pifidianana Kaominaly miisa 24 eny amin’ny fitsarana misahana ny Raharaham-panjakana, izay tokony hameno ny isan’ny Ben’ny tanàna sy ny Mpanolotsain’ny tanàna hifidy ny Loholona.

Nanohy fanazavana ny Solombavambahoaka Razafitsimialona Fetra, fa terena fotsiny amin’izao ny fifidianana kanefa mbola tsy voavaha ny raharaha « Doublons » manoloana ny lisi-pifidianana ary manampy trotraka ny fandikan-dalàna ataon’ny mpitondra, hoy ity olom-boafidy ity, ny voalazan’ny Lalam-panorenana dia tsy azo atao ny manatanteraka fifidianana ao anatin’ny fahavaratra. Nanamafy ity Solombavambahoaka voafidy tao amin’nyBoriboritany faha 5 ity, fa mbola miziriziry hanatanteraka ny fifidianana hatrany ny Fitondram-panjakana na dia efa nampiaka-peo aza ireo Mpanao politika, ny Fiarahamonim-pirenena sy ny olon-tsotra ary ny mampalahelo, hoy ity Solombavambahoaka ity, dia kofehy manara-panjaitra manaraka ny baikon’ny Fitondrana ny Hcc sy ny Fitsarana ary ny Ceni.

Nilaza i Razafitsimialona Fetra, fa tsy azo ekena ny fandrebirebena ny vahoaka amin’ny alalan’ny fanampiana kely kanefa dia tsy vitan’ny fitondram-panjakana akory ireo fandaharan’asa nampanantenaina nandritra ny fampielezan-kevitra ary ny tena mampalahelo, hoy ity mpanao politika ity, miampy hatrany ny fampanantena naataon’ny Filoham-pirenena miaraka amin’ny tetiandro kanefa tsy misy zava-bita mivaingana eto amin’ny firenena hatramin’izao.

Nanamafy ity Solombavambahoaka ity, fa tsy hitsahatra sy hanentana ary hampahafantatra ny vahoaka mikasika ny zava-misy marina eto amin’ny firenena ny mpanohitra, na dia tsy mahay lalàna ny ankamaroan’ny Malagasy, ary anjaran’ny Parlementera ny manara-maso ny asan’ny Mpanatanteraka, fa tsy misy zavatra mandeha mihitsy eto amin’ny firenena manomboka any amin’ny rafitra ambany, ka hatrany amin’ny ambaratonga ambony indrindra. Marihina fa mitombo isan’andro ireo olona sy antoko politika manohana ny hetsiky ny Mpanohitra miaraka amin’ny vondrona Panorama amin’izao fotoana izao ary betsaka amin’ireo olona nanohana ny fitondranaaza no miara-dia amin’ny mpanohitra satria efa tsy azo leferina intsony ny zavatra ataon’ny fitondram-panjakana.

(Sary: Ny depiote Fetra voafidy tao amin’ny Boriboritany faha-5 Antananarivo)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/28/ceni-fitsarana-ary-ny-hcc-kofehy-manara-panjaitra-manaraka-ny-baikonny-fitondrana-hoy-ny-depiote-fetra/

26 Septambra – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao.

Ny tenako mpanoratra dia avy aty Toliara. Misy fihenam-bidy amin’izao fotoana ny tambavy CVO, raha 1500 Ar ny vidiny teo aloha, misy amin’izao fotoana ny dokam-barotra amin’ny fihenam-bidin’izany tambavy izany ho 1000 Ar. Fanafody atao promotion mbola tsy nisy teto an-tany izany, mampihomehy mihitsy izao fitondrana Rajoelina izao.

Ny tetik’izy ireo, vidiny ireo dia halefa atao don any Afrika. Raha mahasitrana sy niaro marina ireo CVO dia ho tapitra ritra sy tsy naharaka ny commande… Indrisy mantsy, mibaribary izao fa toa tsy misy ilaina azy ilay tambavy. Tsy lany fa mitobaka fotsiny sy hanaovana fihenam-bidy amin’ny mpivarotra lehibe.

Natao paika(alibi) hanamarinana ny nandaniana ny volam-bahoaka efa ho 1 miliara de dolara izay trosabe lasa rano ity tambavy CVO ity. Lasa any am-paosin’ny filou sy ny clan mafieux manodidina azy fotsiny ny vola. Ny vahoaka malagasy marary sy mitsakôka mandry fotsy.

Mody notsipazana fotsim-bary kely etsy sy eroa dia variana ny sasany. Mila mifoha amin’izay ny rehetra fa fitapitahan’izao fitondrana izao fotsiny.

Haga Zafinike
Sanfily

www.gvalosoa.net/2020/09/26/26-septambra-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

26 Septambra – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao.

Ny tenako mpanoratra dia avy aty Toliara. Misy fihenam-bidy amin’izao fotoana ny tambavy CVO, raha 1500 Ar ny vidiny teo aloha, misy amin’izao fotoana ny dokam-barotra amin’ny fihenam-bidin’izany tambavy izany ho 1000 Ar. Fanafody atao promotion mbola tsy nisy teto an-tany izany, mampihomehy mihitsy izao fitondrana Rajoelina izao.

Ny tetik’izy ireo, vidiny ireo dia halefa atao don any Afrika. Raha mahasitrana sy niaro marina ireo CVO dia ho tapitra ritra sy tsy naharaka ny commande… Indrisy mantsy, mibaribary izao fa toa tsy misy ilaina azy ilay tambavy. Tsy lany fa mitobaka fotsiny sy hanaovana fihenam-bidy amin’ny mpivarotra lehibe.

Natao paika(alibi) hanamarinana ny nandaniana ny volam-bahoaka efa ho 1 miliara de dolara izay trosabe lasa rano ity tambavy CVO ity. Lasa any am-paosin’ny filou sy ny clan mafieux manodidina azy fotsiny ny vola. Ny vahoaka malagasy marary sy mitsakôka mandry fotsy.

Mody notsipazana fotsim-bary kely etsy sy eroa dia variana ny sasany. Mila mifoha amin’izay ny rehetra fa fitapitahan’izao fitondrana izao fotsiny.

Haga Zafinike
Sanfily 

http://www.gvalosoa.net/2020/09/26/26-septambra-taratasinny-mpamaky/

Tsehenoarisoa Rabenja – Hoesorina Rivo Rakotovao, hosoloina olon’ny fitondrana

Tsehenoarisoa Rabenja
Nangonin’i Niaina

Mitondra ny fahitany ny paikady tokony hananana amin’ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny mpanao politika sady administratera sivily Tsehenoarisoa Rabenja. Mila mailo isika hoy izy. Efa tena ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny antoko mihevitra hananana ny fahafahana handrotsaka kandidà ho amin’izany.

Ny rafitra apetraky ny mpanohitra amin’izao dia tena saro-pady, hoy Tsehenoarisoa Rabenja, izay talen’ny fampielezan-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana koa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, tamin’ny taona 2018. Lalana iray ho any amin’ny fahafahana manetsika ny base na ny fototra io. Fantatry ny eo amin’ny fitondrana tsara ny zavatra mety ho aterik’izany raha mitohy, ka mahazo faka io rafitra io. Tena fantany fa sady mobilisateur, na manetsika io, no mampivondrona ny hery hiatrika fahavalo iray ihany koa, fa tsy hery miparitaka.

Jereo tsara hoy izy ny ezaka fandravana io rafitra io ataon’ny fitondrana: tsy afaka managadra ny filoha RAVALOMANANA izy ireo, fa tsy voafehiny ny akon’izany eo amin’ny iraisam-pirenena: lasa voakitika daholo na ny financement na famatsiam-bola, ny composition na ny firafitr’ireo andrim-panjakana miahy fifidianana. Ny ataon’ny fitondrana noho izany, manakatona ny orinasan-dRavalomanana, mba hampiozongozona ny fahatapahan-keviny. Toa milaza hoe “tongava miresaka dia sokafantsika ireo e !” Mamorona mouvements na hetsika mitovy anarana amin’ny RDMD koa izy ireo hampikorontana ny sain’ny olon-tsotra. Miaraka amin’ny infiltrations amin’ireny hetsika toy ny Kmmr: izay mitondra ny anarany. Ny fanampena-maso ny fampanantenana tamin’ny fifidianana, ka tsy natomboka akory ny maro. Izay io Tsinjo sy Tosika lavareny eto Antananarivo io nefa ny faritra hafa tsy mahazo. Izay io fitsidiham-paritra anaty famehana ara-pahasalamana ataon’ny filoha Andry Rajoelina io.

Fa ny ngeza indrindra dia io fifidianana senatera tsy manara-dalàna io. Tadidio fa ny filohan’ny Antenimierandoholona no misolo toerana ny Filohan’ny Repoblika raha mirotsaka kandidà izy, ary hirotsaka ilay zalahy io. Raha voaendaka amin’ny toerany i Rakotovao Rivo, dia manantena izy fa olona avy ao amin’ny antokon’ny fitondrana no haka io seza io. Milamina ny paik’ady fa ho azon’io mpisolo-toerana io hatao ny manome baiko mihoa-pefy, fa tsy mibedy ry “tsymitombona “. Koa samia mailo ho ihany ity mpanao politika ity.

www.gvalosoa.net/2020/09/26/tsehenoarisoa-rabenja-hoesorina-rivo-rakotovao-hosoloina-olonny-fiton...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsehenoarisoa Rabenja – Hoesorina Rivo Rakotovao, hosoloina olon’ny fitondrana

Tsehenoarisoa Rabenja
Nangonin’i Niaina

Mitondra ny fahitany ny paikady tokony hananana amin’ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny mpanao politika sady administratera sivily Tsehenoarisoa Rabenja. Mila mailo isika hoy izy. Efa tena ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny antoko mihevitra hananana ny fahafahana handrotsaka kandidà ho amin’izany.

Ny rafitra apetraky ny mpanohitra amin’izao dia tena saro-pady, hoy Tsehenoarisoa Rabenja, izay talen’ny fampielezan-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana koa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, tamin’ny taona 2018. Lalana iray ho any amin’ny fahafahana manetsika ny base na ny fototra io. Fantatry ny eo amin’ny fitondrana tsara ny zavatra mety ho aterik’izany raha mitohy, ka mahazo faka io rafitra io. Tena fantany fa sady mobilisateur, na manetsika io, no mampivondrona ny hery hiatrika fahavalo iray ihany koa, fa tsy hery miparitaka.

Jereo tsara hoy izy ny ezaka fandravana io rafitra io ataon’ny fitondrana: tsy afaka managadra ny filoha RAVALOMANANA izy ireo, fa tsy voafehiny ny akon’izany eo amin’ny iraisam-pirenena: lasa voakitika daholo na ny financement na famatsiam-bola, ny composition na ny firafitr’ireo andrim-panjakana miahy fifidianana. Ny ataon’ny fitondrana noho izany, manakatona ny orinasan-dRavalomanana, mba hampiozongozona ny fahatapahan-keviny. Toa milaza hoe “tongava miresaka dia sokafantsika ireo e !” Mamorona mouvements na hetsika mitovy anarana amin’ny RDMD koa izy ireo hampikorontana ny sain’ny olon-tsotra. Miaraka amin’ny infiltrations amin’ireny hetsika toy ny Kmmr: izay mitondra ny anarany. Ny fanampena-maso ny fampanantenana tamin’ny fifidianana, ka tsy natomboka akory ny maro. Izay io Tsinjo sy Tosika lavareny eto Antananarivo io nefa ny faritra hafa tsy mahazo. Izay io fitsidiham-paritra anaty famehana ara-pahasalamana ataon’ny filoha Andry Rajoelina io.

Fa ny ngeza indrindra dia io fifidianana senatera tsy manara-dalàna io. Tadidio fa ny filohan’ny Antenimierandoholona no misolo toerana ny Filohan’ny Repoblika raha mirotsaka kandidà izy, ary hirotsaka ilay zalahy io. Raha voaendaka amin’ny toerany i Rakotovao Rivo, dia manantena izy fa olona avy ao amin’ny antokon’ny fitondrana no haka io seza io. Milamina ny paik’ady fa ho azon’io mpisolo-toerana io hatao ny manome baiko mihoa-pefy, fa tsy mibedy ry “tsymitombona “. Koa samia mailo ho ihany ity mpanao politika ity.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/26/tsehenoarisoa-rabenja-hoesorina-rivo-rakotovao-hosoloina-olonny-fitondrana/

Kajikaky politika – Ny ho avin’ny fitondram-panjakana Rajoelina-Ntsay Christian

Ny Valosoa

Herintaona sy 10 volana izay no nitondra ny tany sy firenena ny Mpitondra ankehitriny. In-droa ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina no niroso tamin’ny « remaniement partiel », na fanovana amin’ny ampahany ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Ankoatra ny fanalana tampoka ireo Minisitra izay nahenoana resabe teo amin’ny fomba nitantanany ny departementa nisy azy, ka tsy maintsy nanesorana azy tamin’ny toerany. Ohatra amin’izany ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha izay voarohirohy tamin’ny raharaha « bonbon sucette » 8 miliara ariary.

Ny volana aogositra 2020 teo no nikitika farany ny firafitry ny governemanta ny Filohan’ny Repoblika. Raha niandry fanovana goavana ny mpanara-baovao noho ireo raharaha sy resabe samihafa nahakasika Minisitra maromaro, toy ilay raharaha « écran plat » maha-voasaringotra Minisitra iray sy ny vadiny, sy ilay ady an-tsena teo amin’ny Minisitra vavy iray sy tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny fiadidina ny repoblika, momba ny fiainan’izy ireo manokana, dia fahadisom-panantenana no nitranga. Famenoana ny banga sy fanalana ahi-dratsy ihany no natao. Teo ny fanendrena ny tompon’andraikitra voalohan’ny Minisiteran’ny Fanabezam-pirenena izay notantanana vonjimaikan’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ny fanendrena Minisitra vaovao be hiandraikitra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ary ny fanoloana ny Minisitry ny mponina, izay nametra-pialana noho ny antony manokana ara-pianakaviana. Fa ny tena naha be resaka dia ny fanalana ny Minisitry ny Fahasalama-bahoaka ny Pr AHMAD Ahmad, izay tsy ho tantaraina amintsika intsony ny antony.

Raha dinihina lalindalina kokoa ny fomba nandrafetana ireo mpikambana ao amin’ny governamanta NTSAY Christian tany am-boalohany hatramin’izao dia mifono kajikajy politika avo lenta. Hinoana fa samy mahafantatra isika, fa ny Praiministra Ntsay Christian dia olon’ny « communauté internationale ». Talohan’ny nanendrena azy ho eo amin’ny toerana dia nitana andraikitra ambony teo amin’ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny asa ingahy Lehiben’ny governemanta. To teny sy manana ny toerana teo amin’ny sehatra nisy azy, ary ananan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena fitokisana. Olom-baovao tanteraka teo amin’ny sehatra politika ary tsy mba anisan’ireo mpiaradia amin’ny antokon’ny fitondrana na ireo antoko mpanohana azy. Mazava araka’izany fa natolotry ny fianakaviambe iraisam-pirenena i NTSAY Christian, ary tsy nanam-pidiny fa nanaiky azy ny Filohan’ny Repoblika.

Teo amin’ny fizaran-tsezan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta vao afaka nametraka ny olony ny Filoham-pirenena. Anisan’ireo tsy maintsy nomena toerana ireo namana akaiky tsy nivadika hatramin’izay. Irma (…) izay mpitarika mafana fo ny antoko TGV tany amin’ny faritra Atsinanana ary nahita fahombiaza hatrany tamin’ny fifidianana, ary anisan’ny namolavola ara-politika na « coach politique » ny ben’ny tanànan’i Toamasina renivohitra amin’izao fotoana, sy ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy ao amin’ny faritra Analanjirofo, izay nasolo azy ho Minisitry ny Mponina taty aoriana. TINOKA Roberto, namana sady mpanohana mafana fo ny Filoha mpanorina ny TGV hatramin’izay ary nampiroborobo ny antoko tany amin’ny faritanin’i Toliara. Ankoatra ireo mpiara-mitolona ara-politika dia tsy nanadino ireo mpandraharaha namany sy niara-niasa taminy i Zandry kely, na i Boaikely. Izy ireo no mampiandraiketina ireo departemanta teknika sy iankinan’ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny toy ny sehatry ny fitaterana, ny fambolena sy fiompiana, ny harena ankibon’ny tany, ny paositra sy ny fifandraisan-davitra sy ny sisa.

Fa nanana ny ekipany ihany koa ny Praiminisitra, mba hananany tanjaka ara-potokevitra any anaty filankevitry ny Minisitra. Nametrahany ny olona ananany fitokisana feno ny Minisiteran’ny vola sy ny fitantanam-bola, mba hahafahany mifehy ny ampihimamba ny volam-bahoaka. Porofon’izany dia efa maro ireo tompon’andraikitra ambony avy amin’ny Minisitera hafa no nanana olana tamin’ity Minisitra tanankavanan’ny Praiminisitra ity : ny fikasana hampiditra mpiasam-panjakana maro tamin’ny fomba tsy ara-drariny, ny fanodinkodinana volam-panjakana sy ny sisa… Ankoatra ireo notendren’ny Filoham-pirenena sy ny avy amin’ny Praiminisitra dia manana anjara amin’ny fizarana seza ihany koa ireo « alliés politiques », na ireo antoko politika tsy nanana ny heriny manokana intsony, ka nivondrona anaty vovonana manohana ny Filoham-pirenena. Anisan’izany ny MMM tarihan’i Hajo ANDRIANAINARIVELO. Izy tenany mihitsy no nisafidy hitana ny andraikitra Minisitry ny Asa vaventy sy ny Fanajariana ny tany, niampy seza iray hafa dia ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena teo aloha sy tompon’andraikitra samihafa eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana samihafa toy ny fitaleavana eo anivon’ny radio sy televiziona Malagasy. Na dia vitsy an’isa aza izy ireo ao anaty governemanta dia heverina fa manana tombon-dahany ny MMM noho ny fananana Solombavambahoaka maromaro ao Tsimbazaza. Ny Freedom tarihan-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy no antoko politika hafa manana solontena ao anaty governemanta. Izy ihany koa dia tsy nanolotra olon-kafa fa ny tenany ihany no nisafidy ny ho Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Maivana ihany anefa ny herin’ny antoko tarihany satria tsy misy afatsy ny Solombavambahoakan’i Miarinarivo ihany no olom-boafidy ao aminy. Anisan’ny nanohana fatratra an’i Zandry kely ihany koa ny AVI saingy tsy mba anisan’ireo nifantenanana izay ho Minisitra hatrany am-boalohany, ka hatramin’ny « remaniement » farany teo. Ny AVI anefa dia manana ben’ny tananàna maro sy mpanolotsaina monisipaly maromaro manerana ny nosy.

Manontany angamba ianao mpamaky hoe aiza amin’izany ilay kajikajy politika? Dia ampahafantarina anao ary fa tsy mba anisan’ireo voahozongozona tamin’ny toerany ireo « Alliés politiques » ‘ny TGV na teo aza ny resabe samihafa momba azy ireo, na ihany koa ny tsy fahombiazana teo amin’ny asa nampandraiketina azy ireo. Ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izay miteraka resabe isak’izay miloa-bava noho ny tsy fahaizana mandanjalanja ny teny havoaka. Toetra izay nanomezan’ny mpikirakira tambazotra sosialy anarambositra azy. Ny Minisitry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany kosa indray izay sady tsy hita eny amin’ny « chantier » no tsy tazana ihany koa amin’ireo fampielezankevitra ataon’ny Filoham-pirenena hatramin’izao io. Raha samy nanao izay ho hafany ohatra ireo Minisitra « redevables » amin’ny Zandry kely, tamin’ny fisehosehoana nandritra ireny fizarana fanampiana ireny dia tsy mba anisan’ireo nanao izany ingahy mpitarika ny MMM. Raha ny sitrapon’ny mpanapaka dia efa ela no nahilika ireto sakaiza politika ireto satria tsy vitan’ny manimba sary fa mbola midingin-drambo ihany koa. Saingy! hodian-tsy hita aloha izany tao anatin’izay herintaona sy tapany mahery izay satria mbola ilaina faramparany ny « Alliance politique ».

Ho tanterahana tsy ho ela mantsy ny fifidianana loholon’i Madagasikara. Rehefa tsy nahomby ny tetikady nanafoanana ny Antenimierandoholona dia natao amboletra ny fandaniana ilay hitsivolana nampihenana ny isan’ny Loholona izay feno fandikan-dalàna. Atao tery vay manta ihany koa ny hanatontosana ny fifidianana ny 21 desambra 2020 izao, raha ho tanteraka ihany. Hanao izay ho afany ireo kandidà hatolotry ny vondron’antoko mpanohana ny fitondrana, ka ho azon’izy ireo zato isan-jato ny seza valo ambin’ny folo etsy amin’ny lapan’Anosikely. Hinoana fa amin’ity fifidianana ity dia ireo avy amin’ny TGV no ankamaroan’ireo hatolotry ny « Alliance politique », ka ho lany Loholon’i Madagasikara satria hanova famindra amin’izay i Zandry kely. Rehefa tafapetraka amin’ny toerany ireo Loholona vaovao izay zato isan-jato TGV dia hanomboka hanala tsikelikely ireo olon’ny MMM sy ny Freedom i Zandry kely sy ny ekipany araka ny kajikajy politikan’ireo mpiara-dia akaiky amin’ny Filoha Rajoelina. Ary tsy ho tavela eo ihany koa ry Praiminisitra sy ny tanankavanany.

Raha ny zava-misy tato ho ato dia mizotra miandalana amin’izany ny fanapahankevitry ny Filoha tao anatin’izay fanovana amin’ny ampahany ny Mpikambana ao amin’ny governemanta izay. Natomboka tamin’ny fanalana ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena teo aloha izay Solombavambahoaka MMM lany tany Bealanana. Izay adika ho toy ny fanalefahana ny tanjaky ny antoko ao anaty ny fitondrana. Teo ihany koa ny fampijabahana ny Minisitra mpitondra tenin’ny governemanta tamin’ny fanomezana fahalalahana azy amin’ny fandraisam-pitenena hisolo vava ny fitondram-panjakana, ka nisian’ireo teny nibolisatra sy fanevatevana olona ireny. Samy nahazo ny anjarany avokoa na ny olon-tsotra na ny mpikirakira « Facebook », hatramin’ny Minisitra toa azy. Manginy fotsiny ny vava ratsy mahazo ny mpanao gazety izay tsy mitovy fomba fijery aminy. Ny mahatsikaiky anefa dia toa mihevitra azy ho tsy refesimandidy ity Minisitra vavy ity, ka tafalatsaka tanteraka ao anaty velampandrika. Hinoana marimarina, raha tsy misy ny fiovan-javatra, fa tsy ho anisan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta intsony ireo Minisitra mianadahy ireo any amin’ny fiandohan’ny taona 2021 any, raha tsy hisy ny fiovan-javatra lehibe eto amin’ny firenena mialoha an’izay.

www.gvalosoa.net/2020/09/26/kajikaky-politika-ny-ho-avinny-fitondram-panjakana-rajoelina-ntsay-ch...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Kajikaky politika – Ny ho avin’ny fitondram-panjakana Rajoelina-Ntsay Christian

Ny Valosoa

Herintaona sy 10 volana izay no nitondra ny tany sy firenena ny Mpitondra ankehitriny. In-droa ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina no niroso tamin’ny « remaniement partiel », na fanovana amin’ny ampahany ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Ankoatra ny fanalana tampoka ireo Minisitra izay nahenoana resabe teo amin’ny fomba nitantanany ny departementa nisy azy, ka tsy maintsy nanesorana azy tamin’ny toerany. Ohatra amin’izany ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha izay voarohirohy tamin’ny raharaha « bonbon sucette » 8 miliara ariary.

Ny volana aogositra 2020 teo no nikitika farany ny firafitry ny governemanta ny Filohan’ny Repoblika. Raha niandry fanovana goavana ny mpanara-baovao noho ireo raharaha sy resabe samihafa nahakasika Minisitra maromaro, toy ilay raharaha « écran plat » maha-voasaringotra Minisitra iray sy ny vadiny, sy ilay ady an-tsena teo amin’ny Minisitra vavy iray sy tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny fiadidina ny repoblika, momba ny fiainan’izy ireo manokana, dia fahadisom-panantenana no nitranga. Famenoana ny banga sy fanalana ahi-dratsy ihany no natao. Teo ny fanendrena ny tompon’andraikitra voalohan’ny Minisiteran’ny Fanabezam-pirenena izay notantanana vonjimaikan’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ny fanendrena Minisitra vaovao be hiandraikitra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ary ny fanoloana ny Minisitry ny mponina, izay nametra-pialana noho ny antony manokana ara-pianakaviana. Fa ny tena naha be resaka dia ny fanalana ny Minisitry ny Fahasalama-bahoaka ny Pr AHMAD Ahmad, izay tsy ho tantaraina amintsika intsony ny antony.

Raha dinihina lalindalina kokoa ny fomba nandrafetana ireo mpikambana ao amin’ny governamanta NTSAY Christian tany am-boalohany hatramin’izao dia mifono kajikajy politika avo lenta. Hinoana fa samy mahafantatra isika, fa ny Praiministra Ntsay Christian dia olon’ny « communauté internationale ». Talohan’ny nanendrena azy ho eo amin’ny toerana dia nitana andraikitra ambony teo amin’ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny asa ingahy Lehiben’ny governemanta. To teny sy manana ny toerana teo amin’ny sehatra nisy azy, ary ananan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena fitokisana. Olom-baovao tanteraka teo amin’ny sehatra politika ary tsy mba anisan’ireo mpiaradia amin’ny antokon’ny fitondrana na ireo antoko mpanohana azy. Mazava araka’izany fa natolotry ny fianakaviambe iraisam-pirenena i NTSAY Christian, ary tsy nanam-pidiny fa nanaiky azy ny Filohan’ny Repoblika.

Teo amin’ny fizaran-tsezan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta vao afaka nametraka ny olony ny Filoham-pirenena. Anisan’ireo tsy maintsy nomena toerana ireo namana akaiky tsy nivadika hatramin’izay. Irma (…) izay mpitarika mafana fo ny antoko TGV tany amin’ny faritra Atsinanana ary nahita fahombiaza hatrany tamin’ny fifidianana, ary anisan’ny namolavola ara-politika na « coach politique » ny ben’ny tanànan’i Toamasina renivohitra amin’izao fotoana, sy ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy ao amin’ny faritra Analanjirofo, izay nasolo azy ho Minisitry ny Mponina taty aoriana. TINOKA Roberto, namana sady mpanohana mafana fo ny Filoha mpanorina ny TGV hatramin’izay ary nampiroborobo ny antoko tany amin’ny faritanin’i Toliara. Ankoatra ireo mpiara-mitolona ara-politika dia tsy nanadino ireo mpandraharaha namany sy niara-niasa taminy i Zandry kely, na i Boaikely. Izy ireo no mampiandraiketina ireo departemanta teknika sy iankinan’ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny toy ny sehatry ny fitaterana, ny fambolena sy fiompiana, ny harena ankibon’ny tany, ny paositra sy ny fifandraisan-davitra sy ny sisa.

Fa nanana ny ekipany ihany koa ny Praiminisitra, mba hananany tanjaka ara-potokevitra any anaty filankevitry ny Minisitra. Nametrahany ny olona ananany fitokisana feno ny Minisiteran’ny vola sy ny fitantanam-bola, mba hahafahany mifehy ny ampihimamba ny volam-bahoaka. Porofon’izany dia efa maro ireo tompon’andraikitra ambony avy amin’ny Minisitera hafa no nanana olana tamin’ity Minisitra tanankavanan’ny Praiminisitra ity : ny fikasana hampiditra mpiasam-panjakana maro tamin’ny fomba tsy ara-drariny, ny fanodinkodinana volam-panjakana sy ny sisa… Ankoatra ireo notendren’ny Filoham-pirenena sy ny avy amin’ny Praiminisitra dia manana anjara amin’ny fizarana seza ihany koa ireo « alliés politiques », na ireo antoko politika tsy nanana ny heriny manokana intsony, ka nivondrona anaty vovonana manohana ny Filoham-pirenena. Anisan’izany ny MMM tarihan’i Hajo ANDRIANAINARIVELO. Izy tenany mihitsy no nisafidy hitana ny andraikitra Minisitry ny Asa vaventy sy ny Fanajariana ny tany, niampy seza iray hafa dia ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena teo aloha sy tompon’andraikitra samihafa eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana samihafa toy ny fitaleavana eo anivon’ny radio sy televiziona Malagasy. Na dia vitsy an’isa aza izy ireo ao anaty governemanta dia heverina fa manana tombon-dahany ny MMM noho ny fananana Solombavambahoaka maromaro ao Tsimbazaza. Ny Freedom tarihan-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy no antoko politika hafa manana solontena ao anaty governemanta. Izy ihany koa dia tsy nanolotra olon-kafa fa ny tenany ihany no nisafidy ny ho Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Maivana ihany anefa ny herin’ny antoko tarihany satria tsy misy afatsy ny Solombavambahoakan’i Miarinarivo ihany no olom-boafidy ao aminy. Anisan’ny nanohana fatratra an’i Zandry kely ihany koa ny AVI saingy tsy mba anisan’ireo nifantenanana izay ho Minisitra hatrany am-boalohany, ka hatramin’ny « remaniement » farany teo. Ny AVI anefa dia manana ben’ny tananàna maro sy mpanolotsaina monisipaly maromaro manerana ny nosy.

Manontany angamba ianao mpamaky hoe aiza amin’izany ilay kajikajy politika? Dia ampahafantarina anao ary fa tsy mba anisan’ireo voahozongozona tamin’ny toerany ireo « Alliés politiques » ‘ny TGV na teo aza ny resabe samihafa momba azy ireo, na ihany koa ny tsy fahombiazana teo amin’ny asa nampandraiketina azy ireo. Ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izay miteraka resabe isak’izay miloa-bava noho ny tsy fahaizana mandanjalanja ny teny havoaka. Toetra izay nanomezan’ny mpikirakira tambazotra sosialy anarambositra azy. Ny Minisitry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany kosa indray izay sady tsy hita eny amin’ny « chantier » no tsy tazana ihany koa amin’ireo fampielezankevitra ataon’ny Filoham-pirenena hatramin’izao io. Raha samy nanao izay ho hafany ohatra ireo Minisitra « redevables » amin’ny Zandry kely, tamin’ny fisehosehoana nandritra ireny fizarana fanampiana ireny dia tsy mba anisan’ireo nanao izany ingahy mpitarika ny MMM. Raha ny sitrapon’ny mpanapaka dia efa ela no nahilika ireto sakaiza politika ireto satria tsy vitan’ny manimba sary fa mbola midingin-drambo ihany koa. Saingy! hodian-tsy hita aloha izany tao anatin’izay herintaona sy tapany mahery izay satria mbola ilaina faramparany ny « Alliance politique ».

Ho tanterahana tsy ho ela mantsy ny fifidianana loholon’i Madagasikara. Rehefa tsy nahomby ny tetikady nanafoanana ny Antenimierandoholona dia natao amboletra ny fandaniana ilay hitsivolana nampihenana ny isan’ny Loholona izay feno fandikan-dalàna. Atao tery vay manta ihany koa ny hanatontosana ny fifidianana ny 21 desambra 2020 izao, raha ho tanteraka ihany. Hanao izay ho afany ireo kandidà hatolotry ny vondron’antoko mpanohana ny fitondrana, ka ho azon’izy ireo zato isan-jato ny seza valo ambin’ny folo etsy amin’ny lapan’Anosikely. Hinoana fa amin’ity fifidianana ity dia ireo avy amin’ny TGV no ankamaroan’ireo hatolotry ny « Alliance politique », ka ho lany Loholon’i Madagasikara satria hanova famindra amin’izay i Zandry kely. Rehefa tafapetraka amin’ny toerany ireo Loholona vaovao izay zato isan-jato TGV dia hanomboka hanala tsikelikely ireo olon’ny MMM sy ny Freedom i Zandry kely sy ny ekipany araka ny kajikajy politikan’ireo mpiara-dia akaiky amin’ny Filoha Rajoelina. Ary tsy ho tavela eo ihany koa ry Praiminisitra sy ny tanankavanany.

Raha ny zava-misy tato ho ato dia mizotra miandalana amin’izany ny fanapahankevitry ny Filoha tao anatin’izay fanovana amin’ny ampahany ny Mpikambana ao amin’ny governemanta izay. Natomboka tamin’ny fanalana ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena teo aloha izay Solombavambahoaka MMM lany tany Bealanana. Izay adika ho toy ny fanalefahana ny tanjaky ny antoko ao anaty ny fitondrana. Teo ihany koa ny fampijabahana ny Minisitra mpitondra tenin’ny governemanta tamin’ny fanomezana fahalalahana azy amin’ny fandraisam-pitenena hisolo vava ny fitondram-panjakana, ka nisian’ireo teny nibolisatra sy fanevatevana olona ireny. Samy nahazo ny anjarany avokoa na ny olon-tsotra na ny mpikirakira « Facebook », hatramin’ny Minisitra toa azy. Manginy fotsiny ny vava ratsy mahazo ny mpanao gazety izay tsy mitovy fomba fijery aminy. Ny mahatsikaiky anefa dia toa mihevitra azy ho tsy refesimandidy ity Minisitra vavy ity, ka tafalatsaka tanteraka ao anaty velampandrika. Hinoana marimarina, raha tsy misy ny fiovan-javatra, fa tsy ho anisan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta intsony ireo Minisitra mianadahy ireo any amin’ny fiandohan’ny taona 2021 any, raha tsy hisy ny fiovan-javatra lehibe eto amin’ny firenena mialoha an’izay.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/26/kajikaky-politika-ny-ho-avinny-fitondram-panjakana-rajoelina-ntsay-christian/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 26 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 26 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Comment on Facebook Vidio ny ...

stade manaram-penitra no hatao,tena hivarin' ankady mihintsy ity firenena ity raha mbola i Radomelina no mbola eo amin'ity fitondrana ity,fa angaha io azo ohanina,ny vahoaka efa mijaly ,ny mpianatra tsy misy sekoly misy toerana aminy tany no mipetraka,tsy misy raharaha vanona eto aminy firenena,tena mampiteny ny maona mihintsy,ilay gasy koa moa manaiky izay hataony na efa voazona koa angamba dia miandry fotsiny fa izay koa angamba ny lahatra,izay foana moa ny fiteniny ny malagasy.

Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina manohana ny antson’ny Collectif des Parlementaires – Fanambarana – Panorama II – 25 Septambra

Manoloana ny olana ara-piarahamonina sy ny fahasahiranan lalipaka mianjady amin’ny firenena. Eo ihany koa ny fanararaotana mihoa-pampana, ny fandikan-dalàna, ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana miverimberina, izay ataon’ny mpitondra ankehitriny tamin’ny fahefana nampindramin’ny vahoaka azy.

Rehefa nahare ny antso nataon’ny antoko politika sy ny vondrona parlementera izay nivory ny alakamisy 17 septambra 2020 tao amin’ny Hotel Panorama, rehefa nihaona sy nivory koa androany zoma 25 septambra 2020, izay nahitàna ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina monisipaly sy kaominaly miankina sy tsy miankina amin’ny antoko, dia manao izao fanambarana izao:

1. miombon-kevitra tanteraka tamin’ny fanambarana voalohany nataon’ny antoko politika sy vondrona parlementera izahay

2. miantso ireo olomboafidy rehetra lany tamin’ny antoko na ny tsy miankina hiara-dia aminay.

Masina ny Tanindrazana.

www.facebook.com/100007920066152/posts/2783118735295435

www.gvalosoa.net/2020/09/25/benny-tanana-sy-mpanolotsaina-manohana-ny-antsonny-collectif-des-parl...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina manohana ny antson’ny Collectif des Parlementaires – Fanambarana – Panorama II – 25 Septambra

Manoloana ny olana ara-piarahamonina sy ny fahasahiranan lalipaka mianjady amin’ny firenena. Eo ihany koa ny fanararaotana mihoa-pampana, ny fandikan-dalàna, ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana miverimberina, izay ataon’ny mpitondra ankehitriny tamin’ny fahefana nampindramin’ny vahoaka azy.

Rehefa nahare ny antso nataon’ny antoko politika sy ny vondrona parlementera izay nivory ny alakamisy 17 septambra 2020 tao amin’ny Hotel Panorama, rehefa nihaona sy nivory koa androany zoma 25 septambra 2020, izay nahitàna ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina monisipaly sy kaominaly miankina sy tsy miankina amin’ny antoko, dia manao izao fanambarana izao:

1. miombon-kevitra tanteraka tamin’ny fanambarana voalohany nataon’ny antoko politika sy vondrona parlementera izahay

2. miantso ireo olomboafidy rehetra lany tamin’ny antoko na ny tsy miankina hiara-dia aminay.

Masina ny Tanindrazana.

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/2783118735295435

http://www.gvalosoa.net/2020/09/25/benny-tanana-sy-mpanolotsaina-manohana-ny-antsonny-collectif-des-parlementaires-fanambarana-panorama-ii-25-septambra/Image attachment

Collectif des Parlementaires – Fanambarana – Panorama II – 25 Septambra

Lasa fomba fanao mahazatra ny mpitondra ankehitriny ny manosihosy ny Lalampanorenana. Miseho laniny ny fanamparam-pahefana satria ampiasainy amin’ny tombotsoany manokana ny lalàna velona.

Izahay antoko politika sy ireo olomboafidy nivory teto amin’ny Hotel Panorama androany zoma 25 septambra 2020, izay mahatsapa hatrany ny fahoriam-bahoaka dia manao izao fanambarana izao:

Hiroso amin’ny famakiana bantsilana an’ireo fanapahan-kevitra izay noraisin’ny HCC ka niteraka savorovoro sy korontana.
Hamoaka ampahibemaso ny fisian’ny ‘doublons’, fototry ny fahadisoan’ny fifidianana sy tsy fahaleovantenan’ny CENI.
Manameloka ny fampiasana ny ‘Etat d’urgence sanitaire’ izay natao fitaovana politika hanampenam-bava sy hanitsakitsahana ny demokrasia ary niteraka fahantrana lalina ho an’ny vahoaka.
Tsy handray anjara amin’ny fifidianana izay atao amboletra ny 21 desambra 2020 ho avy izao.
Ho famerenana ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana, dia vonona izahay hijoro ary tsy hijanona intsony raha tsy tanteraka ny hetahetan’ny Malagasy, mba ho tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo.

Masina ny tanindrazana.

www.facebook.com/100007920066152/posts/2783113438629298

www.gvalosoa.net/2020/09/25/collectif-des-parlementaires-fanambarana-panorama-ii-25-septambra/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

LaLana simba – Nanome lesona an’i Vazahabe ny kaomisaria analakely

Helisoa

Miteraka fitohanan’ny fiara lavareny ireo lalana feno lavadavaka eto Antananarivo Renivohitra. Manoloana izany, nandray ny andraikitra ireo polisy ao amin’ny kaomisaria Analakely, na tsy andraikiny aza ny manentsina ireo lavadavaka amin’ny lalana simba, mba hanalàna fahasahiranana ireo mpampiasa lalana eto Antananarivo Renivohitra, ka toerana maro no nanaovany izany ny andron’ny omaly.

Maha te-hidera ny ezaky ny polisy ao amin’ity kaomisaria ity, hany ka maro ireo mponina indrindra amin’ireo tambazotran-tserasera no nankasitraka azy ireo tamin’izany. Fa manontany tena kosa ny olompirenena hoe aiza ny ben’ny Tanàna eto Antananarivo Renivohitra Naina Andriatsitohaina Vazahabe, no tsy manamboatra ireny lalana ireny? Ny fako aza moa mivangongo tsy misy ohatra izany manerana ny tanànan’Antananarivo nefa tsy hita izay fandraisan’andraikitra ataony, sa hiandrasana ny polisy indray ny fanesorana ireny fakobe ireny? Nilaza anefa ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo, fa hanamboatra lalana izy ireo, natao laza masaka ery izany tamin’ny tambazotran-tserasera nefa aiza izany ankehitriny? Potika tanteraka ny lalana amin’izao, nefa ny fahavaratra efa ho avy.

Efa mitovy tadin-dokanga sy loko politika ny filohan’ny repoblika sy ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, nefa toa volan-kakafotra ihany, fa ny omaly tsy miova ihany no hita eto Antananarivo Renivohitra. Tamin’ny ben’ny Tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana, tsy nisy fanampiana tamin’ny fitondràna foibe nefa nahita vahaolana ny mpitantana ny Tanàna tamin’izany nanadio ny Tanàna sy nanala ireo fako nivangongo. Fa ankehitriny, ny fakana hetra sy ny fanaovana antsojay amin’ireo olona tsy mitovy loko politika amin’ny ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina toy ny orinasan’ny filoha Ravalomanana MBS , ALMA sns… no mahamaika azy.

Ankoatra izay, mandrodana ny trano fivarotana vitan’ny mpitondra teo aloha Neny Lalao Ravalomanana izay nandaniana vola be no laharam-pahamehan’ny ben’ny Tanàna Vazahabe, izay lazain’ity farany fa hoe tsy manaradalàna hono, nefa hevitra tapaky ny mpanolotsaina ny Tanàna no nanatanterahana azy ireny. Izao ka ny polisy mihintsy no manome lesona ity ben’ny Tanàna ity, mba hanotofany ny lavadavaka satria ireny no tena maha betsaka ny fitohanana eto Antananarivo Renivohitra.

www.gvalosoa.net/2020/09/24/lalana-simba-nanome-lesona-ani-vazahabe-ny-kaomisaria-analakely/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3348107548642729

Mankasitraka sefo mba ho fitaratran Dray ianareo tohizo.

Fa aiza le vola azo isitrahana tetik'asa zay azo anaovana fangatahana nolazain'ny vazaha sa lay mponina mints no tsy taitra amolavola tetik'asa ho tombon-tsoany kosa?

Efa lany henatra mihitsy ireo bandy ao @ fitondrana ao ireo

Collectif des Parlementaires – Tsy namaly ny antso nataon’ny CENI

Isambilo

Namory ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena misehatra eo amin’ny resaka fifidianana omaly, ny CENI: na ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fifidianana teny amin’ny foiben-toerany eny Ivandry.

Ny antoko politika sasany, indrindra ireo milaza ho mpanohitra sy ny « Collectif des Parlementaires » dia tsy nanatrika izany fivoriana niantsoan’ny CENI teny Alarobia-Ivandry izany.

Nanao fanambarana ireo Antoko politika sy ny « Collectif des Parlementaires » nivory teny amin’ny Panorama ny alakamisy 17 septambra 2020 lasa teo, fa « tsy hanatrika ny fivoriana izay iantsoan’ny CENI ny alarobia 23 septambra 2020 ». Ny antony ambarany dia noho ny tsy faneken’izy ireo intsony ny Vaomieram-Pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana na ny (CENI) amin’izao endriny izao.

Tokony ho ravana amin’izay ity rafitra mpanomana fifidianana ity hoy ny fanambarana, satria be loatra ny heloka vitany sy ny hadisoana nataony nandritra izay fifidianana nifanesy teto amintsika izay.

www.gvalosoa.net/2020/09/24/collectif-des-parlementaires-tsy-namaly-ny-antso-nataonny-ceni/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Collectif des Parlementaires – Tsy namaly ny antso nataon’ny CENI

Isambilo

Namory ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena misehatra eo amin’ny resaka fifidianana omaly, ny CENI: na ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fifidianana teny amin’ny foiben-toerany eny Ivandry.

Ny antoko politika sasany, indrindra ireo milaza ho mpanohitra sy ny « Collectif des Parlementaires » dia tsy nanatrika izany fivoriana niantsoan’ny CENI teny Alarobia-Ivandry izany.

Nanao fanambarana ireo Antoko politika sy ny « Collectif des Parlementaires » nivory teny amin’ny Panorama ny alakamisy 17 septambra 2020 lasa teo, fa « tsy hanatrika ny fivoriana izay iantsoan’ny CENI ny alarobia 23 septambra 2020 ». Ny antony ambarany dia noho ny tsy faneken’izy ireo intsony ny Vaomieram-Pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana na ny (CENI) amin’izao endriny izao.

Tokony ho ravana amin’izay ity rafitra mpanomana fifidianana ity hoy ny fanambarana, satria be loatra ny heloka vitany sy ny hadisoana nataony nandritra izay fifidianana nifanesy teto amintsika izay.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/collectif-des-parlementaires-tsy-namaly-ny-antso-nataonny-ceni/

Comment on Facebook Collectif des ...

Ravao any fa taloha tsy nisy io CENI io tsy dia , nisy olana firy ny resaka fifidianana teto madagasikara.

TOY NY ZAZA FOLO TAONA

Vatsy tohana no entina hidedahana isam-paritra,
Miampy tosika fameno , izay inoana fa tsy haharitra?
Maro no misento anaty ny olo-manam-pahendrena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Ny “aorian’ny krizy”, mbola ho mafy noho izao.
Tsy azo afenina intsony, matroka ny tabilao.
Tena maizina daholo ny tontolo izay jerena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena !

Ireo izay miezaka hanitsy sy mikasa ny hanoro,
Dia montsanina daholo ho potika sy torotoro.
Izany ve no hanehoana fa anareo ny fandresena?
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Tena tsisy fivoarana antenaina velively,
Fa ny ambony tsy fitaratra sady tena tsy modely.
Ireo zokiolona aza, indrisy, be no toa manongo tena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Rendrarendra no ifotorana, zavajava-tsisy vidiny.
Ny vahoaka anefa, indrisy, mihamahantra faraidiny!
‘Ndeha jereo ny tabilao fa tsisy tsy manopy mena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Toa mitohy tsy misy farany ilay atao hoe fahamehana,
Hamotehana ny hafa, dia ireo hafa firehana.
Dia mitohy torak’izany ny hadisoana sy hagegena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

… Folo taona lasa izay, filoha iray no efa nitrena:
“Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!”
Ka dia asa ankehitriny, folo taona aty aoriana,
Miova ve sa mbola izany ilay mivoy ny familiana?

DADAN’i ZINA (23-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/24/toy-ny-zaza-folo-taona/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

TOY NY ZAZA FOLO TAONA

Vatsy tohana no entina hidedahana isam-paritra,
Miampy tosika fameno , izay inoana fa tsy haharitra?
Maro no misento anaty ny olo-manam-pahendrena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Ny “aorian’ny krizy”, mbola ho mafy noho izao.
Tsy azo afenina intsony, matroka ny tabilao.
Tena maizina daholo ny tontolo izay jerena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena !

Ireo izay miezaka hanitsy sy mikasa ny hanoro,
Dia montsanina daholo ho potika sy torotoro.
Izany ve no hanehoana fa anareo ny fandresena?
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Tena tsisy fivoarana antenaina velively,
Fa ny ambony tsy fitaratra sady tena tsy modely.
Ireo zokiolona aza, indrisy, be no toa manongo tena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Rendrarendra no ifotorana, zavajava-tsisy vidiny.
Ny vahoaka anefa, indrisy, mihamahantra faraidiny!
‘Ndeha jereo ny tabilao fa tsisy tsy manopy mena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Toa mitohy tsy misy farany ilay atao hoe fahamehana,
Hamotehana ny hafa, dia ireo hafa firehana.
Dia mitohy torak’izany ny hadisoana sy hagegena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

… Folo taona lasa izay, filoha iray no efa nitrena:
“Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!”
Ka dia asa ankehitriny, folo taona aty aoriana,
Miova ve sa mbola izany ilay mivoy ny familiana?

      DADAN’i ZINA (23-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/toy-ny-zaza-folo-taona/

RY KOMITY FAMPIHAVANANA

Hanao inona ianareo ry ilay komity fampihavanana?
Sao mandany vola fotsiny ka tsy aleo ve hofoanana?
Firy taona nijoroana, saingy tsy ahitana vokatra.
Tena miadana fiasa sy manao famindran-tsokatra!

Aiza izao ilay fampihavanana? tsisy zavatra mivaingana!
Nefa izay no efa nandrasana fa hoe mila hatomboka haingana.
E! mandroso ny fotoana, saingy toa vao mainka loza,
Fa dia be no miady lava, mifanaikitra toa foza!

Ny taloha toa tsy milamina, tonga indray ny gidragidra,
Mainka miitatra ny fery ka mivadika ho dridra.
Saingy toa mitazam-potsiny ilay komity fampihavanana.
(Tena toy ny sarivongana, moana sady mondry tanana!)

Nefa tsy olonolom-poana fa dia tena notsongaina
Ireo mpikambana amin’ity komity mahabe taraina,
Ka dia gaga ny rehetra, maro no mifanontany,
Misy hatrany ve ny tsindry sy ny sakana any ho any?

Firy taona aty aoriana, toa mitohy ny “fikafika”,
Fa tsy misy fanonerana ho an’ny gadra politika.
Moa mitady hiala bala ry boaikely sy ny tariny,
Fa dia hoe “izay tiany ihany”, izay no ataony sy ampihariny?

DADAN’i ZINA (20-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/24/ry-komity-fampihavanana/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

RY KOMITY FAMPIHAVANANA

Hanao inona ianareo ry ilay komity fampihavanana?
Sao mandany vola fotsiny ka tsy aleo ve hofoanana?
Firy taona nijoroana, saingy tsy ahitana vokatra.
Tena miadana fiasa sy manao famindran-tsokatra!

Aiza izao ilay fampihavanana? tsisy zavatra mivaingana!
Nefa izay no efa nandrasana fa hoe mila hatomboka haingana.
E! mandroso ny fotoana, saingy toa vao mainka loza,
Fa dia be no miady lava, mifanaikitra toa foza!

Ny taloha toa tsy milamina, tonga indray ny gidragidra,
Mainka miitatra ny fery ka mivadika ho dridra.
Saingy toa mitazam-potsiny ilay komity fampihavanana.
(Tena toy ny sarivongana, moana sady mondry tanana!)

Nefa tsy olonolom-poana fa dia tena notsongaina
Ireo mpikambana amin’ity komity mahabe taraina,
Ka dia gaga ny rehetra, maro no mifanontany,
Misy hatrany ve ny tsindry sy ny sakana any ho any?

Firy taona aty aoriana, toa mitohy ny “fikafika”,
Fa tsy misy fanonerana ho an’ny gadra politika.
Moa mitady hiala bala ry boaikely sy ny tariny,
Fa dia hoe “izay tiany ihany”, izay no ataony sy ampihariny?

      DADAN’i ZINA (20-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/ry-komity-fampihavanana/

Comment on Facebook RY KOMITY ...

Nefa anokanana volabe.poufff trangabolona mpambotry firenena

Fihinanambola sy fandementsaimbahoaka no ipetrahany eo ambony seza.

Fihetsiketsehana no betsaka hatreto fa asa vita ZERO

Photos de la publication de Marc Ravalomanana - Ofisialy ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3347529065367244

Mandefitra andriamparany , manenjika mandroso mankany @ gisitra , mila ampatsahivina anao indray ve fa faha _3 any @ farany no laharana misy an_tsika @zao , i Comore izay nireharehana ho hampindramina aza ity hampindrana an_tsika indray raha izao no mitohy sa izay ilay fomba fijery mi _ tourne ( foza orana ? ) , tsy mahagaga , izay tokoa NY hoe samy manana ny atao hoe fandrosoany , indrisy fa izany no fomba fijerin'ny mitondra ny Firenena @ zao .

Antananarivo : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy an’i Naina

Fitahiana Feno : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina ankehitriny. Izao daholo vao nanenina ireo IRK na IRD nifidy an’i NAINA Vazahabe, iszao vao milaza fa hoe tahak’ izay i RINA no nofidiana... Tara e.... Amin ny manaraka mahaiza mifidy!

Kakay Poux : momb an’i Rina, be vava tamn fifidianana rehef ts lany anefa rehef avy eo tsy sahy akory.

Haingo Rabe : tsy hoe mahaiza mifidy, fa aza manaiky hangalaran'ny olona jiolahy intsony amin’ny resaka fifidianana, tokony ho mailo tsara amin’izay amin’ny manaraka.

Alexis Rajaonera : alefa Tim, hita ny fitantanany ny vola tao amin’ny CUA, namela tahiry ho an’ny maire mpandimby aza i Rina sy Neny Lalao Ravalomanana, tena izy no mendrika hitondra an’Antananarivo, fa noresena tamin’ny doublon, tokony hoesorina sy hosoloina tokoa ny CENI, araka ny fangatahan’ny maro amin’izao fotoana.

Miaramalala Randrianasolo : aleo ho faizin’I Vazahabe kely ao daholo ireo mpivarotra amoron-dalana ireo fa te hanao aminy eo e !

Taratra Ny Mazava : fa ngah rina sy naina rery no mpifaninana tao? Anisan’ny mbola mampahantra ity fanohanana antoko politika ity fa tongav saina e! Na izany na tsy izany aloha, ny fanaovana politika dia natao hahazoana fahefana, natao ho fanatsarana ny fitantanana tanàna.

Mireille Gabriella : nanenina izahay nifidy an’i Maire Naina Andriantsitohaina satria nataony tohatra fiakarana fotsiny izahay mpivarotra, lany izy dia nailiny sy nopotehany ny fivelomanay na nanohana azy.

Bro Skroun : resaka alika sisa amin’izao ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina izao no misy eto amin’ny tanàna. Ny zava-bita tsy misy, ny mpiasa sekretera-mpitam-bola nailika sy tsy nomena karama hatramin’izao. Tsy mba nahazo fanomezana tamin’ny fety, tamin’ny andron’i Neny sy Rina anefa, nilamina tsara ery ny mpiasan’ny CUA.

Hortense Rasoa : efa i Rina anie no nofidin'olona tao Tana fa tsy afa- nanoatra tam fika maro nampiasain'ny mpifanandrina taminy e (doublons, kara-panondro sandoka , fraudes , .....Ceni...). Tsikombakomban’ny CENI sy ny Tribunal Administratif no naharesy an’i Rina. Raha izy no lany teo, efa namiratra Antananarivo satria notohizana ireo tetikasa maro fampandrosoana ny Renivohitra efa natombok’i Neny Lalao Ravalomanana.

Cynthia Lalasoa : mpandrodana fa tsy mpanangana marina i Naina Vazahabe. Narodany ny fivarotan’olona, hatramin’izao, tsy mbola hita izay nasolony ireny. Zaimaika simba, mbola tsy voaarina. Tena Tsy Zaimaika mihitsy ilay CUA amin’izao, miadam-pandeha toy ny sokatra, toy ny fitondran-dRajoelina ihany. Mitovy fa tsy sahala.

Rivo Richard Andrianjara : ny doublon no nifidy an’i Naina, fa tsy lanim-bahoaka izany izy.

Rabemananjara Rija James : ny fitondrana foibe, ny samva, efa miaraka amin’i Naina Vazahabe avokoa, mbola tsy afany ihany ny fako. Tamin’ny andron’i Rina sy Neny anefa, tsy nisy fanampiana avy amin’ny fanjakana, fa nahavita tena ny CUA, voaloa foana ny karaman’ny mpiasa, nisy ny prime : fanomezana isaky ny fety, nandeha sy niroborobo ny tetikasa lalankely, nahazo tombony tamin’izany avokoa ny Arrondissement enina eto an-drenivohitra.

Theogene Andriamilanto : ataon’i Naina Vazahabe mahita daholo izao : na mpivarotra, na ny sokajin’olona rehetra mihitsy dia tsy misy tsy mimenomenona amin’ny ataon’i Naina sy ny ekipany. Tsy misy vola dia mamorona io karazan-ketra tsy ankasitrahan’ny mpandoa hetra rehetra io ny CUA, tarihany.

Kalo Ravaosolo : na fako, na lalana, tsy misy vitan’i Naina. Fampanantenana ny hanao WC marobe, hatramin’izao, na biriky iray aza tsy mijoro.

Jeannot Rakotoson: Rina no tena tanora hitondra ainga vao indray ho an’Antananarivo. Eo amin’ny tontolo politika izy dia azo heverina fa ho solofo handimby na relève ao amin’ny antoko TIM. Eo isika mahita izy hoy ny fomba fiteny Avaratra any izay.
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Antananarivo : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy an’i Naina

Fitahiana Feno : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina ankehitriny. Izao daholo vao nanenina ireo IRK na IRD nifidy an’i NAINA Vazahabe, iszao vao milaza fa hoe tahak’ izay i RINA no nofidiana... Tara e.... Amin ny manaraka mahaiza mifidy!

Kakay Poux : momb an’i Rina, be vava tamn fifidianana rehef ts lany anefa rehef avy eo tsy sahy akory.

Haingo Rabe : tsy hoe mahaiza mifidy, fa aza manaiky hangalaranny olona jiolahy intsony amin’ny resaka fifidianana, tokony ho mailo tsara amin’izay amin’ny manaraka.

Alexis Rajaonera : alefa Tim, hita ny fitantanany ny vola tao amin’ny CUA, namela tahiry ho an’ny maire mpandimby aza i Rina sy Neny Lalao Ravalomanana, tena izy no mendrika hitondra an’Antananarivo, fa noresena tamin’ny doublon, tokony hoesorina sy hosoloina tokoa ny CENI, araka ny fangatahan’ny maro amin’izao fotoana.

Miaramalala Randrianasolo : aleo ho faizin’I Vazahabe kely ao daholo ireo mpivarotra amoron-dalana ireo fa te hanao aminy eo e !

Taratra Ny Mazava : fa ngah rina sy naina rery no mpifaninana tao? Anisan’ny mbola mampahantra ity fanohanana antoko politika ity fa tongav saina e! Na izany na tsy izany aloha, ny fanaovana politika dia natao hahazoana fahefana, natao ho fanatsarana ny fitantanana tanàna. 

 Mireille Gabriella : nanenina izahay nifidy an’i Maire Naina Andriantsitohaina satria nataony tohatra fiakarana fotsiny izahay mpivarotra, lany izy dia nailiny sy nopotehany ny fivelomanay na nanohana azy.

Bro Skroun : resaka alika sisa amin’izao ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina izao no misy eto amin’ny tanàna. Ny zava-bita tsy misy, ny mpiasa sekretera-mpitam-bola nailika sy tsy nomena karama hatramin’izao. Tsy mba nahazo fanomezana tamin’ny fety, tamin’ny andron’i Neny sy Rina anefa, nilamina tsara ery ny mpiasan’ny CUA.

Hortense Rasoa : efa i Rina anie no nofidinolona tao Tana fa tsy afa- nanoatra tam fika maro nampiasainny mpifanandrina taminy e (doublons, kara-panondro sandoka , fraudes , .....Ceni...). Tsikombakomban’ny CENI sy ny Tribunal Administratif no naharesy an’i Rina. Raha izy no lany teo, efa namiratra Antananarivo satria notohizana ireo tetikasa maro fampandrosoana ny Renivohitra efa natombok’i Neny Lalao Ravalomanana.

Cynthia Lalasoa : mpandrodana fa tsy mpanangana marina i Naina Vazahabe. Narodany ny fivarotan’olona, hatramin’izao, tsy mbola hita izay nasolony ireny. Zaimaika simba, mbola tsy voaarina. Tena Tsy Zaimaika mihitsy ilay CUA amin’izao, miadam-pandeha toy ny sokatra, toy ny fitondran-dRajoelina ihany. Mitovy fa tsy sahala.

Rivo Richard Andrianjara : ny doublon no nifidy an’i Naina, fa tsy lanim-bahoaka izany izy.

Rabemananjara Rija James : ny fitondrana foibe, ny samva, efa miaraka amin’i Naina Vazahabe avokoa, mbola tsy afany ihany ny fako. Tamin’ny andron’i Rina sy Neny anefa, tsy nisy fanampiana avy amin’ny fanjakana, fa nahavita tena ny CUA, voaloa foana ny karaman’ny mpiasa, nisy ny prime : fanomezana isaky ny fety, nandeha sy niroborobo ny tetikasa lalankely, nahazo tombony tamin’izany avokoa ny Arrondissement enina eto an-drenivohitra.

Theogene Andriamilanto : ataon’i Naina Vazahabe mahita daholo izao : na mpivarotra, na ny sokajin’olona rehetra mihitsy dia tsy misy tsy mimenomenona amin’ny ataon’i Naina sy ny ekipany. Tsy misy vola dia mamorona io karazan-ketra tsy ankasitrahan’ny mpandoa hetra rehetra io ny CUA, tarihany.

Kalo Ravaosolo : na fako, na lalana, tsy misy vitan’i Naina. Fampanantenana ny hanao WC marobe, hatramin’izao, na biriky iray aza tsy mijoro.

Jeannot Rakotoson: Rina no tena tanora hitondra ainga vao indray ho an’Antananarivo. Eo amin’ny tontolo politika izy dia azo heverina fa ho solofo handimby na relève ao amin’ny antoko TIM. Eo isika mahita izy hoy ny fomba fiteny Avaratra any izay.

Comment on Facebook Antananarivo : ...

Tsy hoe nanenina fa izao ny alehany refa tsy mijoro hiaro ny safidiny.Iza moa no nilaza fa lany Andriamatoa Naina, toy izay ny Filoha ,hany ka tsy mety mahazo ny fankatoavan'ny vahoaka fa lany anaty halatra

Efa fanatatra mialoha ny zava hitranga saingy nanaiky nambakainy t@ tee shirt misy fanafody tsy misy ilaina azy iny

nanenin mhts

Ny hetra zao no malaza

View more comments

Raharaham-pirenena – Hiketrika ny antoko TIM

Isambilo

Na ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza ny eto Madagasikara amin’izao fotoana, manaraka akaiky ny raharaham-pirenena hatrany ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Ao anatin’ny fanetsehana sy ny fanomezan-kery indray ny antoko, na redynamisation, ny mpitarika tarihan’ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana amin’izao fotoana.

Mialohan’ny hidinana hitety faritra, hanamafy ny fototra manerana an’i Madagasikara, satria efa misokatra avokoa ankehitriny ireo lalam-pirenena manerana ny Nosy, hiketrika momba ny raharaham-pirenena izy ireo etsy amin’ny foiben-toerany etsy Bel’Air Ampandrana

Arak’izany, ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM Rina Randriamasinoro dia manambara fa hivory ny Birao Politikan’ny Antoko Tiako i Madagasikara sy ireo olomboafidy rehetra :
Loholona, solombavambahoaka, Ben’ ny Tanàna, Mpanolotsaina, hivory izy ireo ao amin’ ny QG Bel’Air anio alakamisy 24 Septambra hanomboka amin’ ny 9 ora sy sasany. Zava-dehibe no ho dinihana hoy Rina, ka manainga antsika rehetra ho tonga amin’ izany.

Mahakasika izay raharaham-pirenena izay, manara-maso ny aty an-tanindrazana koa ny TIM any ivelany. Noho ny fahatsapana ny olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, sy ny fahitana ireo fandikan-dalàna maro ataon’ny mpitondra ankehitriny dia miantso ny mpomba ny Filoha Marc RAVALOMANANA sy ireo mpanohana ary mpikatroka TIM rehetra any Frantsa sy manodidinana izy ireo, ho tonga amin’ny fihaonambe izay hatao rahampitso ZOMA 25 Septambra 2020 amin’ny 8 ora alina ao amin’ny 24 rue Pierre Nicole Paris 5ème. Zava-dehibe ihany koa no hodinihina hoy ny fanambarana, ka manantena ny fahatongavana maro.

(Sary: Marc Ravalomanana, Rina Randriamasinoro, Fidèle Razara Pierre Ny filoha nasionaly, ny sekretera jeneraly ary ny tompon’andraikitry ny seraseran’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM))

www.gvalosoa.net/2020/09/24/raharaham-pirenena-hiketrika-ny-antoko-tim/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Raharaham-pirenena – Hiketrika ny antoko TIM

Isambilo

Na ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza ny eto Madagasikara amin’izao fotoana, manaraka akaiky ny raharaham-pirenena hatrany ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Ao anatin’ny fanetsehana sy ny fanomezan-kery indray ny antoko, na redynamisation, ny mpitarika tarihan’ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana amin’izao fotoana.

Mialohan’ny hidinana hitety faritra, hanamafy ny fototra manerana an’i Madagasikara, satria efa misokatra avokoa ankehitriny ireo lalam-pirenena manerana ny Nosy, hiketrika momba ny raharaham-pirenena izy ireo etsy amin’ny foiben-toerany etsy Bel’Air Ampandrana

Arak’izany, ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM Rina Randriamasinoro dia manambara fa hivory ny Birao Politikan’ny Antoko Tiako i Madagasikara sy ireo olomboafidy rehetra :
Loholona, solombavambahoaka, Ben’ ny Tanàna, Mpanolotsaina, hivory izy ireo ao amin’ ny QG Bel’Air anio alakamisy 24 Septambra hanomboka amin’ ny 9 ora sy sasany. Zava-dehibe no ho dinihana hoy Rina, ka manainga antsika rehetra ho tonga amin’ izany.

Mahakasika izay raharaham-pirenena izay, manara-maso ny aty an-tanindrazana koa ny TIM any ivelany. Noho ny fahatsapana ny olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, sy ny fahitana ireo fandikan-dalàna maro ataon’ny mpitondra ankehitriny dia miantso ny mpomba ny Filoha Marc RAVALOMANANA sy ireo mpanohana ary mpikatroka TIM rehetra any Frantsa sy manodidinana izy ireo, ho tonga amin’ny fihaonambe izay hatao rahampitso ZOMA 25 Septambra 2020 amin’ny 8 ora alina ao amin’ny 24 rue Pierre Nicole Paris 5ème. Zava-dehibe ihany koa no hodinihina hoy ny fanambarana, ka manantena ny fahatongavana maro.

(Sary: Marc Ravalomanana, Rina Randriamasinoro, Fidèle Razara Pierre Ny filoha nasionaly, ny sekretera jeneraly ary ny tompon’andraikitry ny seraseran’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM))

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/raharaham-pirenena-hiketrika-ny-antoko-tim/

Comment on Facebook Raharaham-pirenena ...

💪💪💪💪💪💪✊✊✊✊

Fanoherana – Mahazo hery ny RMDM any Toliara

Ireo mpitarika, nandritra ny fivorian’ny RMDM tany Toliara.
Stefa

Eo amin’ny fanoherana ny fitondrana misy eto Madagasikara, azo lazaina ho mahazo hery ny RMDM, na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara any Toliara, faritra Atsimo Andrefana. Tontosa soa aman-tsara ny fivoriana izay nataon’ny RMDM tany Toliara, nitarika izany tany an-toerana ny filoha lefitra avy any amin’iny faritra iny, Pasitera Edouard Tsarahame, sy ny depiote teo aloha Tsianihy.

Ny mahakasika ny raharaham-pirenena tsy mandeha amin’ny laoniny ankehitriny, no niompanan’ny dinika tamin’izany, sy ny fananganana ary ny fanamafisana ity rodoben’antoko ity any amin’iny faritra Atsimo Andrefana iny.

Noho ny fahombiazan’ny hetsika tany an-toerana, misaotra bevata ny rehetra namaly ny antso izay nataony ireo mpitarika. Mamerina ny fialantsiny amin’ny mpikambana rehetra tao ivelan’ny toera fivoriana, izay maro tokoa tsy tafiditra nohon’ny fahafenoany efitrano nivoriana. Mankany mankany arak’izany ny fanoherana any Toliara.

(Sary FB Vahoaky Mifampiaro Mazava Zay)
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3346667852120032

Mirary soa ho anareo... Maherezà

Merci Toliara

Bravo atambaro ny hery hanoheran ny tsy mety

Makasitraka anareo ao toliara fa hoavy tsihoela n'y fahapafatarana n'y pikabana rehetra ato anatiny RMDM faritra boeny

Efa manomboka mihiratra sy mahita ny masony angamba ???

Ok

Alefa Toliara, mirary soa ny Rmdm

View more comments

Hadihady – Mbola ho sarotra ny fiaraha-miarina

Sôh’son

Nanafika tao amin’ny tanàna kely iray ny dahalo. Norobainy avokoa ny omby rehetra tao an-tanàna, norobainy ny vola aman-karena noharian’ny mponina, nisetrasetrain’ny lehilahy mbamin’ny zaza amam-behivavy, nisy fandorana trano fonenana, dia lasa izy ireo. Am-bolana maromaro taty aoriana, nilaza ho niova fo ireo jiolahy nipoitra avy any amin’ny nisy azy. Nitondra hena sy zavatra maro samihafa tena nilain’ireo mponina izy ireo. Nampifaliany tamin’ny rendrarendra sy korana isan-karazany ny tao an-tanàna satria nanankarena izy ireo tamin’ny fandrobana nataony. Dia hisy ve olona ao amin’io tanàna io hilaza fa tsy mbola nisy nahavita toy izao? Mby amin’ny fitenenana ary ny zava-mitranga hoe: ny azy ihany no hanajàny azy. Ohatra sy kisarisary tonga ao an-tsaina ihany izany fa tsy zava-nisy akory…

Mahavariana ny mandre olona miteny rehefa nahazo fanampiana avy amin’ny fitondrana, ka milaza fa tsy mbola nisy fitondrana nahavita toy ity fitondrana ankehitriny ity. Ny fitondrana rahateo etsy ankilany mirehaka ho babany fa tsy mitovy ny teo alohany rehetra. Atao mipoapoaka amin’ny haino aman-jery indrindra ny an’ny fanjakana ny fisaorana ny filohan’ny Repoblika, noho ny nahazoana izao sy izatsy. Ohatra amin’izany ny làlana novahana fa efa sokafana miandalana ny fepetra amin’ny fihibohana. Toy ny tsy nisy ny fahasahiranana lalina niainana sy mbola iainana mandraka ankehitriny vokatry ny fahapotehan’ny fihariam-bahoaka sy ny fikatsoan’ny fivelomana. Toa nodian-tsy hita sy tsy tsaroana ny fihafiana mafy efa mila tsy ho zaka intsony nikaroka ny hanina isan’andro mba hihazonan’aina fotsiny sisa. Tsy tokony hohadinoina velively anefa, ary hipetraka ho tantaran’ny firenena, fa noho ny tsy nanakatonana aloha tamin’ny fotoanany ny sisin-tany sy ny vavahadin-tseranana rehetra teto amin’ny firenena mba tsy hidiran’ny valanaretina covid-19, no anton’izao fahasahiranana lalina nanjo ny sarambabem-bahoaka sy ny firenena izao. Nisy aza ireo mpiray tanindrazana lavo, namoy ny ainy, mihitsy efa ho roanjato mahery izao. Dia hoe isaorana ve ny fitondrana raha manome fanampiana izay sendra tandrify izany? Misy anefa ireo tsy mbola nisitraka izany mihitsy, koa ao anatin’izany kanefa marefo tena mila fanampiana. Tsy tokony handoa onitra amin’ny vahoaka aza ve ny fitondrana satria noho ny nataony, ny fepetra noraisiny sy ny fomba fiasany ihany no nahatonga ny fahavoazana?

Saika tojo olana avokoa ny sehatra rehetra misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy. Tsy afa-bela amin’ny valanaretina covid-19 ny firenena na dia lazaina ho efa nandalo ny “pic” aza, ary efa miditra amin’ny faha-14 amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny firenena. Mampieritreritra ihany ny fampidirana ao an-tsain’ny maro, fa tsy maintsy miara-miaina amin’ny valanaretina isika. Midika izany fa tsy ho resy ity valanaretina ity. Teny filamatra atao hatrany am-piandohana sy mandraka ankehitriny anefa ny hoe “Madagasikara mandresy ny coronavirus”. Raha ny zava-misy dia resy tosika ny valanaretina, fa tsy resy tanteraka.

Ankehitriny dia manomboka miroso amin’ny fiarenana sy fanarenana isika. Mbola misy ankamingana indray koa anefa atao amin’ny sasany. Ny tokony ho izy anefa, dia Malagasy miara-miarina aorian’ny nahavitana niara-nanohitra sy nanosika ny valanaretina. Tsy ho vitan’ny fitondrana samirery ny niady tamin’ny valanaretina, ny mizara fanampiana ara-tsosialy ho an’ny Malagasy, ny fanarenana ny lafiny sosialy sy ny toekarena. Raha mbola mihambo hahavita irery toy ny hatramin’izay kanefa tsy tafavoaka akory ny fitondrana, araka ny fahitana ny zava-nisy, dia handeha ila toy ny “kiraron’i Beminahy” ihany, ny zavatra hitranga eto. Mahadika zavatra maro izany…

www.gvalosoa.net/2020/09/24/hadihady-mbola-ho-sarotra-ny-fiaraha-miarina/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Hadihady – Mbola ho sarotra ny fiaraha-miarina

Sôh’son

Nanafika tao amin’ny tanàna kely iray ny dahalo. Norobainy avokoa ny omby rehetra tao an-tanàna, norobainy ny vola aman-karena noharian’ny mponina, nisetrasetrain’ny lehilahy mbamin’ny zaza amam-behivavy, nisy fandorana trano fonenana, dia lasa izy ireo. Am-bolana maromaro taty aoriana, nilaza ho niova fo ireo jiolahy nipoitra avy any amin’ny nisy azy. Nitondra hena sy zavatra maro samihafa tena nilain’ireo mponina izy ireo. Nampifaliany tamin’ny rendrarendra sy korana isan-karazany ny tao an-tanàna satria nanankarena izy ireo tamin’ny fandrobana nataony. Dia hisy ve olona ao amin’io tanàna io hilaza fa tsy mbola nisy nahavita toy izao? Mby amin’ny fitenenana ary ny zava-mitranga hoe: ny azy ihany no hanajàny azy. Ohatra sy kisarisary tonga ao an-tsaina ihany izany fa tsy zava-nisy akory…

Mahavariana ny mandre olona miteny rehefa nahazo fanampiana avy amin’ny fitondrana, ka milaza fa tsy mbola nisy fitondrana nahavita toy ity fitondrana ankehitriny ity. Ny fitondrana rahateo etsy ankilany mirehaka ho babany fa tsy mitovy ny teo alohany rehetra. Atao mipoapoaka amin’ny haino aman-jery indrindra ny an’ny fanjakana ny fisaorana ny filohan’ny Repoblika, noho ny nahazoana izao sy izatsy. Ohatra amin’izany ny làlana novahana fa efa sokafana miandalana ny fepetra amin’ny fihibohana. Toy ny tsy nisy ny fahasahiranana lalina niainana sy mbola iainana mandraka ankehitriny vokatry ny fahapotehan’ny fihariam-bahoaka sy ny fikatsoan’ny fivelomana. Toa nodian-tsy hita sy tsy tsaroana ny fihafiana mafy efa mila tsy ho zaka intsony nikaroka ny hanina isan’andro mba hihazonan’aina fotsiny sisa. Tsy tokony hohadinoina velively anefa, ary hipetraka ho tantaran’ny firenena, fa noho ny tsy nanakatonana aloha tamin’ny fotoanany ny sisin-tany sy ny vavahadin-tseranana rehetra teto amin’ny firenena mba tsy hidiran’ny valanaretina covid-19, no anton’izao fahasahiranana lalina nanjo ny sarambabem-bahoaka sy ny firenena izao. Nisy aza ireo mpiray tanindrazana lavo, namoy ny ainy, mihitsy efa ho roanjato mahery izao. Dia hoe isaorana ve ny fitondrana raha manome fanampiana izay sendra tandrify izany? Misy anefa ireo tsy mbola nisitraka izany mihitsy, koa ao anatin’izany kanefa marefo tena mila fanampiana. Tsy tokony handoa onitra amin’ny vahoaka aza ve ny fitondrana satria noho ny nataony, ny fepetra noraisiny sy ny fomba fiasany ihany no nahatonga ny fahavoazana?

Saika tojo olana avokoa ny sehatra rehetra misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy. Tsy afa-bela amin’ny valanaretina covid-19 ny firenena na dia lazaina ho efa nandalo ny “pic” aza, ary efa miditra amin’ny faha-14 amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny firenena. Mampieritreritra ihany ny fampidirana ao an-tsain’ny maro, fa tsy maintsy miara-miaina amin’ny valanaretina isika. Midika izany fa tsy ho resy ity valanaretina ity. Teny filamatra atao hatrany am-piandohana sy mandraka ankehitriny anefa ny hoe “Madagasikara mandresy ny coronavirus”. Raha ny zava-misy dia resy tosika ny valanaretina, fa tsy resy tanteraka.

Ankehitriny dia manomboka miroso amin’ny fiarenana sy fanarenana isika. Mbola misy ankamingana indray koa anefa atao amin’ny sasany. Ny tokony ho izy anefa, dia Malagasy miara-miarina aorian’ny nahavitana niara-nanohitra sy nanosika ny valanaretina. Tsy ho vitan’ny fitondrana samirery ny niady tamin’ny valanaretina, ny mizara fanampiana ara-tsosialy ho an’ny Malagasy, ny fanarenana ny lafiny sosialy sy ny toekarena. Raha mbola mihambo hahavita irery toy ny hatramin’izay kanefa tsy tafavoaka akory ny fitondrana, araka ny fahitana ny zava-nisy, dia handeha ila toy ny “kiraron’i Beminahy” ihany, ny zavatra hitranga eto. Mahadika zavatra maro izany…

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/hadihady-mbola-ho-sarotra-ny-fiaraha-miarina/
Load more