Alakamisy 25 Jona

Efa vonona ny gazety Ny Valosoa Vaovao o! Manasa anao hanjifa ny gazetintsika eny amin’ny toerana mahazatra anao.

Hamaky ny tohiny:

Pejy 1 – PDF

Pejy 2 – PDF

Pejy 3 – PDF

Pejy 4 – PDF

Pejy 5 – PDF

Pejy 6 – PDF

Pejy 7 – PDF

Pejy 8 – PDF

Pejy rehetra –Ny-Valosoa-Vaovao-25-Jona-2020