Rovan’Antananarivo – Colisée – Miaka-pofona ny zafin’ny mpanjaka Ranavalona III farany

Aoka tsy ho sarangan’olona rehetra milaza azy ho taranak’andriana izao no hiara-hiasa amin’ny fitondram-panjakana.

“Amin’ny maha-zafin’Andriamanjaka ahy dia tsy nieràna aho nanao an’io… izay olona nanorina an’io, dia tsy mitovy hevitra aminy aho… marina fa ny fitondram-panjakana no mandidy manapaka, fa mbola razambenay no eo”, hoy i Me Christian Raoelina, zafin’ny mpanjaka Ranavalona III farany.

“Tondroiko ho tompon’andraikitra manao zavatra tsy mety, izay nanapa-kevitra nitondra ny fitondrana nanao an’io”, hoy koa izy.

Vaovao MBS