Filohan’ny FJKM Irako Andriamahazosoa Ammi – Fanambarana manoloana ny valanaretina Coronavirus