Kandidà TIM N°2, Mananjoelina Ranaivoson ho ben’ny tanàna Manandriana