Fa iza moa i Naina Andriantsitohaina, kandidà IRD fifidianana ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra?

Nangonin’i Lanzelo

Franck Naina Andriantsitohaina. 56 taona. Teraka tao Toamasina.

Zanak’i Edmond Rabesahala, anadahin’i Ginette Rabesahala, natsangan’i Jean-Charles Andriantsitohaina mivady.

Manan-janaka efatra, roa lahy, roa vavy tamin’i Carole Andrianony. Misaraka. Miaraka amin’i Claudia Pichler.

Fianarana: Diplôme d’études économiques supérieures (DESS) tany Frantsa.

2009: nandray an-tanana ny vondrona orinasa Andriantsitohaina, nandimby ny rainy Jean-Charles Andriantsitohaina. Niara-niasa akaiky tamin’i Mamy Ravatomanga ho an’ny fiovàna ara-politika tamin’ny taona 2008-2009.
2016: vola maty (CA) vokatry ny vondrona Andriantsitohaina mahatratra 15 tapitrisa euros, mampiasa olona 400.

Sehatra tantanan’ny vondrona Andriantsitohaina:
– fanatontàna taratasy: Nouvelle Imprimerie des arts graphiques (Niag),
– akora simika: Prochimad
– banky: BMOI
– gazety: vondrona Ultima Media, gazety Les Nouvelles, tranonkala NewsMada, radio Alliance 92.

Janoary 2019: voatendry ho ministry ny Raharaham-bahiny.

13 Septambra 2019: Milatsaka ho fidìna ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra