Randriamasinoro Tahiry Ny Rina – Kandidà TIM ho ben’ny tanàna Antananarivo Renivohitra

Randriamasinoro Tahiry Ny Rina dia mpanolotsainan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, ary nahazo tsodrano avy amin’ny filohan’ny antoko TIM, Marc Ravalomanana.

Hitondra avo ny fanevan’ny antoko TIM eto Antananarivo Renivohitra. Tanora vonona sy mahavita azy ary sahy mandray andraikitra.

Ny momba an’ny kandidà Randriamasinoro Tahiry Ny Rina

36 taona. Manambady. Roa anaka.
Master II finances, spécialité contrôleur de gestion.
Hautes Etudes en Administration Financière (ENAM).
2007 – 05/2016: Responsable financier des projets de développement. Famatsiam-bola avy amin’ny Banky iraisam-pirenena.
06/2016-05/2019: Directeur administratif et financier (DAF) tao amin’ny CUA.
Sekretera jeneralin’ny CUA.