Lalam-pirenena

Lalam-pirenena eto Madagasikara:

RN 1 : Antananarivo – Arivonimamo – Miarinarivo –Tsiroanomandidy-Belobaka (149km)
RN 1a : Tsiroanomandidy – Maintirano
RN1b : Analavory – Babetville- Tsiroanomandidy (94km)
RN2 : Antananarivo – Moramanga – Brickaville – Toamasina (367km)
RN3 : Antananarivo – Anjozorobe – Lac Alaotra (91km)
RN3a : Lac Alaotra – Andilamena (180km)
RN3b : Sambava – Andapa (106km)

RN4 : Antananarivo – Maevatanana – Mahajanga (570km)
RN5 : Toamasina – Fénérive Est- Soanierana Ivongo – Mananara Nord– Maroantsetra (402km)
RN5a : Ambilobe – Vohemar – Sambava – Antalaha (406km)
RN6 : Ambondromamy – Port Berger – Antsohihy – Ambanja – Ambilobe – Antsiranana (706km)
RN7 : Antananarivo – Antsirabe – Ambositra – Ambohimahasoa – Fianarantsoa – Ambalavao – Ihosy- Sakaraha – Toliara (956km)

RN8 : Morondava – Belo/Tsiribihina – Bekopaka (198km)
RN8a : Maintirano – Antsalova (119km)
RN9 : Toliara – Bevoay – Manja – Morondava – Mandabe (382km)
RN10 : Andranovory – Betioky – Ampanihy – Beloha – Tsihombe – Ambovombe (512km)
RN11 : Mananjary – Nosy varika (103km)
RN11a : Antsapanana – Vatomandry – Ilaka Est – Mahanoro (125km)

RN12 : Irondro – Manakara – Vohipeno – Farafangana – Vangaindrano (300km)
RN12a : Tolagnaro – Manantenina – Manambondro – Vangaindrano (256km)
RN13 : Ihosy – Betroka – Ambovombe – Amboasary sud – Tolagnaro (493km)
RNT19 : Katsepy – Mitsinjo – Soalala
RN22 : Fenerive-Est – Vavatenina (38km)

RN24 : Mananjary – Vohilava (45km)
RN25 : Ambohimahasoa – Vohiparara – Ranomafana sud – Ifanadiana – Irondro (161km) – Carrefour RN7 PK 355 – à Mananjary (176Km)
RN27 : Ihosy – Ivohibe – Farafangana (275km)
RN30 : car RN6 (Ambalavelona) – Ankify (20 Km)
RN30a : car RN 57 (Hellville) – Djamandjary – Andilana (25 Km)
RN31 : Antsohihy – Bealanana (129km)
RN 32: ANTSOHIHY – BEFANDRIANA-NORD – MANDRITSARA (200km)

RN33 : Ambatondrazaka – Ambondromamy (340km)
RN34 : Antsirabe – Miandrivazo – Malaimbandy (368km)
RN35 : Ambositra – Malaimbandy – Morondava (460km)
RN41 : Ambositra – Fandriana (41km)
RN42 : Fianarantsoa – Ikalamavony (94km)
RN43 : Analavory – Ampefy – Soavinandriana – Ambohibary Sambaina (133km)
RN44 : Moramanga – Ambatondrazaka – Imerimandroso – Amboavory (228km)
RN 54 : Ex Bonnet & Fils (Majunga) – Aéroport Amborovy
RN55 : Bevoay – Morombe (78km)

Sary nindramina

24h Mada