Ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena – Pasitera Irako Andriamahazosoa Ammi – FJKM

Nanao fanambarana ny Pasitera Irako Andriamahazosoa Ammi, filohan’ny FJKM manoloana ny raharaham-pirenena.