Hiaina ny fahamarinana isika mianakavy – Kardinaly Désiré Tsarahazana

Kardinaly Désiré Tsarahazana

Hiaina ny fahamarinana isika mianakavy n’iza n’iza, n’aiza n’aiza, n’inon’inona ataony.