Foulpointe – 23 Okt – Fidio ny kandidà 25, Marc Ravalomanana

Fidio aho amin’ny faha-7 Novambra izao, laharana-25. Ato amin’ity Manifesto ity daholo ny zavatra tadiavinareo.
#fidio-25