01:30> MBS – Akon’ny n•25 – Alatsinainy 22 Oktobra