Hanome toky ny vahoaka Malagasy aho (Manifesto)

Fandriampahalemana amin’ny lafiny rehetra
Famerenana sy ny fanamafisana ny lafiny fitsaboana
Fanabeazana ho an’ny rehetra
Fanatsarana ny fidirambola, fotodrafitrasa fototra sy maharitra isam-paritra
Fitsinjarana sy fanampariam-pahefana tena izy
Famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny mpitondra sy fanjakana tan-dalàna
Fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary
Fanomezan-danja ny soa toavina sy ny ambompo malagasy, fifandraisana tsara sy fiarahamiasa matotra amin’ny any ivelany.

VAOVAO KANDIDA N°25 VAVAKA MAGRO MANIFESTO .Alahady 07-10-2018

VAOVAO KANDIDA N°25 VAVAKA MAGRO MANIFESTO .Alahady 07-10-2018

Publiée par MBS sur Dimanche 7 octobre 2018